Manna and Living Waters Ministries (70 articles with titles and link)

THÔNG BÁO!

TRANG MANNA VÀ NƯỚC HẰNG SỐNG GỒM CÓ 70 TỰA ĐỀ ĐỂ CHO CON CÁI CHÚA ĐỌC HẦU MAU ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG CHÚA HAY CHO NGƯỜI MỚI TIN CHÚA JESUS HỌC HỎI. MỜI BẠN BẤM VÀO LINK TỪNG BÀI DƯỚI TỰA ĐỀ ĐỂ ĐỌC. CÒN AI MUỐN ĐỌC NHỮNG GÌ KHÁC THÌ VÀO PHẦN MỤC LỤC (MENU) BẤM VÀO NHỮNG ĐỀ TÀI MÌNH ƯA THÍCH. ADMIN NGUOI LỚN TUỔI KHÔNG BIẾT NHIỀU VỀ BLOG CHO NÊN CHỈ BIẾT LÀM VẬY THÔI. CHÚA JESUS YÊU CÁC BẠN NHIỀU.

TRANG CHÍNH NẦY GỒM CÁC TỰA ĐỀ NHƯ SAU: TỪ BÀI SỐ 1 ĐẾN SỐ 70.

Nếu các bạn chưa hiểu biết điều răn hay Lẽ Thật về đạo Chúa thì mời các bạn đọc từ bài số 1 đến bài số 70.  Các bạn sẽ được lớn lên mau chóng và có thể giúp người gia đình mình tin Chúa được.  Mổi ngày bạn đọc một bài thì trong 2 tháng bạn sẽ đọc xong hết trang nầy.  Chúa yêu các bạn và Ngài muốn các bạn được lớn lên trong tình yêu của Ngài và có được đời sống mới đắc thắng tội lổi và được đầy phước hạnh.  Amen!

1-Đức Chúa Trời là ai?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/1-duc-chua-troi/

2-Đức Chúa Jesus là ai?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/2-chua-jesus-va-su-cuu-chuoc/

3-Đức Thánh Linh là ai?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/3-duc-thanh-linh/

4-Quyền năng của Thánh Linh

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/4-quyen-nang-duc-thanh-linh/

5-Giáo Lý Ba Ngôi

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/5-giao-ly-ba-ngoi/

6-Kinh Thánh là gì?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/6-thanh-kinh/

7-Thiên sứ là gì?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/7-thien-su/

8-Con người và satan

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/8-con-nguoi-va-satan/

9-Tội lổi là gì?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/9-toi-loi/

10-Ma quỷ hay satan , hay thiên sứ sa ngã

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/10-thien-su-sa-nga-ma-qui-hay-sa-tang/

11-Mười điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/11-muoi-dieu-ran/

12-Sự cầu nguyện là thể nào?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/12-su-cau-nguyen/

13-Sự thờ phượng Đức Chúa Trời

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/13-su-tho-phuong-duc-chua-troi/

14-Nghe tiếng Chúa

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/14-nghe-tieng-chua/

15-Vâng theo tiếng Chúa

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/15-vang-theo-tieng-chua/

16-Sự cứu rổi vỉ đại

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/16-su-cuu-roi-vi-dai/

17-Bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/17-bai-cau-nguyen-chung/

18-Cái tôi xác thịt, cái bản ngã.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/18-cai-toi-xac-thit-cai-ban-nga/

19-Những điều cần thiết trong sự cầu nguyện

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/19-nhung-dieu-can-thiet-trong-su-cau-nguyen/

20-Tội buồn giận không tha thứ

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/20-toi-buon-gian-khong-tha-thu/

21-Tội lo lắng

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/21-toi-lo-lang/

22-Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/22-dung-kieu-ngao-hay-khiem-nhuong/

23-Chớ phạm tội tà dâm

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/23-cho-pham-toi-ta-dam/

24-Chớ thông đồng với người chết

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/24-cho-thong-dong-voi-nguoi-chet/

25-Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/bai-so-25-cho-ham-me-the-gian-va-nhung-gi-thuoc-ve-the-gian/

26-Chớ thờ thần tượng

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/26-cho-tho-than-tuong/

27-Hãy giết chết cái tôi của mình đi

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/28-hay-giet-chet-cai-toi-cua-minh-di/

28-Căn bệnh tội lổi của ông Adam và bà Eva

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/28-adam-and-eve-sindrome-co-nghia-la-con-benh-toi-loi-cua-adam-va-eva/

29-Dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha ( PHIÊN BẢN CỦ: TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/29-don-sach-long-de-gap-duc-chua-cha/

30-Sự phước lành và sự rủa sả theo lời Kinh Thánh dạy.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/30-su-phuoc-lanh-va-su-rua-sa-theo-loi-kinh-thanh/

31-Loạt bài mời gọi tự dọn rác tâm linh (18 bài)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/31-loat-bai-moi-goi-don-rac-tam-linh-18-bai-ngan/

32-Mười điều răn mới mọi người cần phải biết

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/32-muoi-dieu-moi-nguoi-can-phai-biet/

33-Có nên bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống mình không?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/33-co-nen-be-gay-su-rua-sa-trong-doi-song-minh-khong/

34-Làm thể nào để bày tỏ tình yêu mình đối với đấng tạo hóa?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/34-lam-the-nao-de-bay-to-tinh-yeu-cua-minh-doi-voi-dang-tao-hoa/

35-Hãy chăm sóc thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/35-hay-cham-soc-than-the-cua-chung-ta-vi-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

36-Hãy học theo gương của người Bê-Rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/bai-so-36-hay-theo-guong-nguoi-be-re-tra-xem-kinh-thanh-moi-ngay-hau-biet-nguoi-lanh-dao-ton-giao-cua-minh-co-giang-dung-theo-le-that-cua-chua-khong-2/

37-Làm thể nào để tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/37-lam-the-nao-de-tiep-nhan-chua-jesus-vao-long-ma-khong-can-qua-trung-gian-ai-het/

38-Hãy chuẩn bị có đời sống tự lập trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/38-vi-la-thoi-ky-cuoi-cung-cua-muon-vat-da-gan-chung-ta-co-the-nen-bat-dau-chuan-bi-de-co-the-song-tu-tuc-duoc/

39-Sau khi tin Chúa Jesus thì đời sống bạn ra thể nào?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/39-sau-khi-ban-tin-chua-jesus-lam-chu-cuoc-doi-ban-thi-doi-song-ban-ra-the-nao/

40-Satan ngăn trở sự cầu nguyện chúng ta thể nào?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/40-satan-ngan-tro-loi-cau-nguyen-cua-chung-ta-nhu-the-nao/

41-Hãy trang bị khí giới của Chúa để chống lại quỷ satan (3 bài)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/149/

42- Nguồn gốc của cái tôi xác thịt đến từ đâu?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/42-cai-toi-kieu-ngao-tri-khon-phan-loan-cua-con-nguoi-khong-chiu-ton-tho-dang-tao-hoa-den-tu-dau/

43- Hãy chăm sóc thân thể, làn da của chúng ta trong cách ăn uống hằng ngày.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/43-hay-cham-soc-than-the-lan-da-cua-chung-ta-trong-cach-an-uong-hang-ngay/

44- Sự dâng hiến tài chánh cho Đức Giê-hô-va là thể nào?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/44-su-dang-hien-tai-chanh-cho-duc-gie-ho-va-la-the-nao/

45-Hãy mau bước vô thiên đàng

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/45-hay-mau-buoc-vo-thien-dang/

46-Lời chứng của một cơ đốc nhân đi sai đường được Chúa gọi về.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/46-loi-chung-cua-mot-co-doc-nhan-di-sai-duong-duoc-chua-goi-ve/

47-Làm thể nào để thành công trên đường đời?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/47-lam-the-nao-de-thanh-cong-tren-duong-doi/

48-Làm sao để biết mình đã tìm được người phối ngẩu hoàn hảo?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/48-lam-sao-de-biet-minh-da-tim-duoc-nguoi-phoi-ngau-hoan-hao/

49-Hãy tuyệt đối vâng lời Chúa dạy: Vợ phải vâng phục chồng mình và chồng phải cai trị vợ mình.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/49-hay-tuyet-doi-vang-loi-chua-day-vo-phai-vang-phuc-chong-va-chong-phai-cai-tri-vo/

50-Giải quyết xung đột trong hôn nhân.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/50-giai-quyet-nhung-xung-dot-trong-hon-nhan/

51: Chớ phạm tội tà dâm.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/51-hay-vang-loi-chua-day-cho-pham-toi-ta-dam/

52-Hãy vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: Không phạm tội với Chúa Thánh Linh.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/52-hay-vang-loi-chua-day-trong-kinh-thanh-cho-pham-toi-voi-chua-thanh-linh/

53-Hãy hiếu kính cha mẹ mình trong lúc tuổi già.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/53-hay-vang-loi-chua-day-hay-hieu-kinh-cha-me/

54-Hãy dạy dổ con cái biết kính sợ Đức Giê-hô-va.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/54-hay-day-do-con-cai-biet-kinh-so-duc-gie-ho-va/

55-Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, không nên đi tìm kiếm loài người.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/55-hay-tim-kiem-chua-het-long-khong-nen-di-tim-kiem-loai-nguoi/

56-Sống trong thời kỳ ân điển của Chúa là thể nào?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/56-song-trong-thoi-ky-an-dien-cua-chua-la-the-nao/

57-Bệnh thoái hóa khớp xương và cách bảo quản tốt?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/57-benh-thoai-hoa-khop-xuong/

58-Hãy gìn giử cặp mắt sáng sủa cho mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/58-hay-gin-giu-cap-mat-sang-sua-cho-minh-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

59-Hãy gìn giữ môi miệng và cái lưỡi của chúng ta

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/59-cai-luoi/

60- Chớ thờ thần tượng một cách trực tiếp hay gián tiếp.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/60-cho-tho-than-tuong-mot-cach-truc-tiep-hay-gian-tiep/

61-Hãy gìn giử và bảo vệ thân xác chúng ta cho khỏe mạnh vì là đền thờ của Đức Chúa Trời.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/61-hay-ngua-benh-gin-giu-va-bao-ve-than-xac-chung-ta-cho-khoe-manh-vi-la-den-tho-cua-duc-chua-troi/

62: Cách tự chăm sóc cho mình hay cho người trong gia đình mình khi bị bệnh.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/62-cach-tu-cham-soc-cho-minh-hay-nguoi-than-trong-gia-dinh-khi-bi-benh/

63-Làm thể nào để nhận biết được người chăn chiên thật của Chúa?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/63-lam-the-nao-de-nhan-biet-duoc-nguoi-chan-chien-that-cua-chua/

64-Hãy tránh xa những gì có bùa ngãi, những môn học và những hội đoàn sữ dụng tà thuật.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/64-hay-tranh-xa-nhung-gi-co-bua-ngai-nhung-mon-hoc-va-nhung-hoi-doan-su-dung-ta-thuat/

65-Làm thể nào để làm chứng đạo cho người chưa tin Chúa?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/05/11/65-lam-the-nao-de-lam-chung-dao-cho-nguoi-chua-tin-chua/

66-Làm sao để lời cầu nguyện mình được đẹp ý Cha?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/06/29/bai-so-66-lam-sao-de-loi-cau-nguyen-duoc-dep-y-cha/

67-Làm thể nào để chăm sóc và bảo vệ hàm răng cho thân thể chúng ta được lâu dài?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/07/12/bai-so-67-lam-the-nao-de-cham-soc-va-bao-ve-ham-rang-cho-than-the-chung-ta-duoc-lau-dai/

68-Thiên đàng và hỏa ngục. Sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Lời chứng của Angelica Zambrano

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/07/28/bai-so-67-thien-dang-va-dia-nguc-su-tro-lai-cua-chua-jesus-christ-phan-1-loi-chung-cua-angelica-zambrano/

69-Có nên đuổi quỷ, giải cứu cho người bị quỷ ám hay không?

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/08/04/bai-so-69-co-nen-duoi-quy-giai-cuu-cho-nguoi-bi-quy-am-khong/

70-Không nên thần tượng hay thần thánh hóa những người lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian nầy.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2018/08/31/bai-so-70-khong-nen-than-tuong-hay-than-thanh-hoa-nhung-nguoi-lanh-dao-ton-giao-nao-tren-the-gian-nay/