Manna and Living Waters Ministries (70 articles with titles and link)

THÔNG BÁO!

TRANG MANNA VÀ NƯỚC HẰNG SỐNG GỒM CÓ 70 TỰA ĐỀ ĐỂ CHO CON CÁI CHÚA ĐỌC HẦU MAU ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG CHÚA HAY CHO NGƯỜI MỚI TIN CHÚA JESUS HỌC HỎI. MỜI BẠN BẤM VÀO LINK TỪNG BÀI DƯỚI TỰA ĐỀ ĐỂ ĐỌC. CÒN AI MUỐN ĐỌC NHỮNG GÌ KHÁC THÌ VÀO PHẦN MỤC LỤC (MENU) BẤM VÀO NHỮNG ĐỀ TÀI MÌNH ƯA THÍCH. CHÚA JESUS YÊU CÁC BẠN NHIỀU. TRANG CHÍNH NẦY GỒM CÁC TỰA ĐỀ NHƯ SAU: TỪ BÀI SỐ 1 ĐẾN SỐ 70.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỤC LỤC CỦA TRANG GỒM NHIỀU TỰA ĐỀ. CUỐI MỤC LỤC CỦA TRANG THÌ CÓ 70 BÀI CHÍNH ĐỂ CÁC BẠN HỌC HỎI HẦU LỚN LÊN CÁCH NHANH CHÓNG TRONG PHẦN TÂM LINH TỪ TÌNH TRẠNG EM BÉ TRỞ NÊN DŨNG SĨ CHO NHÀ CHA.

TIÊN TRI CỦA CHÚA NÓI GÌ VỀ CORONA VIRUS? – Manna and Living Waters Ministries

“Dọn Sạch Lòng Để Gặp Đức Chúa Cha” – Manna and Living Waters Ministries

Những Câu Chuyện Chữa Lành(I) – Manna and Living Waters Ministries

Những Câu Chuyện Chữa Lành(II) – Manna and Living Waters Ministries

Huấn Luyện Chữa Lành (19 bài học) – Manna and Living Waters Ministries

Tủ Sách Hay (Library) – Manna and Living Waters Ministries

33 BÀI MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC BỞI ASTON MBAYA – Manna and Living Waters Ministries

39 BÀI MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC BỞI MOSES LUSHIKU – Manna and Living Waters Ministries

TRẢ LỜI THẮC MẮC – Manna and Living Waters Ministries

Những Bài Chat Dắt Chiên Lạc Về Nhà Cha – Manna and Living Waters Ministries

Những Bài Chat Giúp Nguời Đạo Công Giáo Trở Về Đúng Với Kinh Thánh. – Manna and Living

Waters Ministries

TỰ GIẢI CỨU TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST! – Manna and Living Waters Ministries

NHỮNG BÀI MỚI NHẤT – Manna and Living Waters Ministries

EX-SATANISTS TIN CHÚA JESUS – Manna and Living Waters Ministries

Bài Giảng từ các Mục Sư Ex-Satanists : – Manna and Living Waters Ministries

MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG &HỎA NGỤC – Manna and Living Waters Ministries

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG? PHẦN I (BÀI SỐ 1-60) – Manna and Living Waters Ministries

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG PHẦN II (BÀI SỐ 61-101) – Manna and Living Waters Ministries

TRANG CẢNH BÁO TÀ GIÁO: – Manna and Living Waters Ministries

NHỮNG BÀI GIÚP CƠ ĐỐC NHÂN TĂNG TRƯỞNG (Bài số 1 đến bài 30) – Manna and Living Waters Ministries

NHỮNG BÀI GIÚP LÃNH ĐẠO TĂNG TRƯỞNG:(TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 32) – Manna and Living Waters Ministries

Những Mặc Khải Của Chúa Jesus – Manna and Living Waters Ministries

MANNA VÀ NƯỚC HẰNG SỐNG

_________________________________________________

Nếu các bạn chưa hiểu biết điều răn hay Lẽ Thật về đạo Chúa thì mời các bạn đọc từ bài số 1 đến bài số 70.  Các bạn sẽ được lớn lên mau chóng và có thể giúp người gia đình mình tin Chúa được.  Mổi ngày bạn đọc một bài thì trong 2 tháng bạn sẽ đọc xong hết trang nầy.  Chúa yêu các bạn và Ngài muốn các bạn được lớn lên trong tình yêu của Ngài và có được đời sống mới đắc thắng tội lổi và được đầy phước hạnh.  Amen!

1-Đức Chúa Trời là ai?

1-Ðức Chúa Trời

2-Đức Chúa Jesus là ai?

2-Chúa Jêsus và Sự Cứu Chuộc

3-Đức Thánh Linh là ai?

3-Ðức Thánh Linh

4-Quyền năng của Thánh Linh

4-Quyền Năng Ðức Thánh Linh

5-Giáo Lý Ba Ngôi

5-GIÁO LÝ BA NGÔI.

6-Kinh Thánh là gì?

6-THÁNH KINH

7-Thiên sứ là gì?

7-THIÊN SỨ

8-Con người và satan

 8: CON NGƯỜI VÀ SATAN

9-Tội?

9-TỘI LỖI

10-Ma quỷ hay satan , hay thiên sứ sa ngã

10-THIÊN SỨ SA NGÃ : MA QUỈ Hay SA-TĂNG

11-Mười điều răn Chúa dạy trong Kinh Thánh

11-Mười Ðiều Răn

12-Sự cầu nguyện là thể nào?

12-Sự Cầu Nguyện

13-Sự thờ phượng Đức Chúa Trời

13-Sự Thờ Phượng Ðức Chúa Trời

14-Nghe tiếng Chúa

 14: NGHE TIẾNG CHÚA

15-Vâng theo tiếng Chúa

15: VÂNG THEO TIẾNG CHÚA

16-Sự cứu rổi vỉ đại

16: Sự Cứu Rỗi Vĩ Ðại

17-Bài cầu nguyện chung Chúa Jesus dạy

17-BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

18-Cái tôi xác thịt, cái bản ngã.

18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

19-Những điều cần thiết trong sự cầu nguyện

19: NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN:

20-Tội buồn giận không tha thứ

20-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

21-Tội lo lắng

21-TỘI LO LẮNG 

22-Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường

22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

23-Chớ phạm tội tà dâm

23-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM 

24-Chớ thông đồng với người chết

24-CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

25-Chớ ham mê thế gian và những gì thuộc về thế gian

25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

26-Chớ thờ thần tượng

26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

27-Hãy giết chết cái tôi của mình đi

27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI 

28-Căn bệnh tội lổi của ông Adam và bà Eva

28- “ ADAM AND EVE SINDROME” CÓ NGHĨA LÀ CƠN BỆNH TỘI LỔI CỦA ADAM VÀ EVA

29-Dọn sạch lòng để gặp Đức Chúa Cha ( TÁI BẢN SÁCH TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)

29-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA: 

30-Sự phước lành và sự rủa sả theo lời Kinh Thánh dạy.

30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

31-Loạt bài mời gọi tự dọn rác tâm linh (18 bài)

31-LOẠT BÀI MỜI GỌI DỌN RÁC TÂM LINH (18 BÀI NGẮN)

32-Mười điều răn mới mọi người cần phải biết

32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT:

33-Có nên bẻ gảy sự rủa sả trên đời sống mình không?

33: CÓ NÊN “BẺ GẢY SỰ RỦA SẢ” TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH KHÔNG?

34-Làm thể nào để bày tỏ tình yêu mình đối với đấng tạo hóa?

34: LÀM THỂ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA?

35-Hãy chăm sóc thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời

 35: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ CỦA CHÚNG TA VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

36-Hãy học theo gương của người Bê-Rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày

BÀI SỒ 36: HÃY THEO GƯƠNG NGƯỜI BÊ-RÊ TRA XEM KINH THÁNH MỔI NGÀY HẦU BIẾT NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA MÌNH CÓ GIẢNG ĐÚNG THEO LẺ THẬT CỦA CHÚA KHÔNG?

37-Làm thể nào để tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng

37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

38-Hãy chuẩn bị có đời sống tự lập trồng cây ăn trái, nuôi cá, nuôi gà

38: VÌ LÀ THỜI KỲ CUỐI CÙNG CỦA MUÔN VẬT ĐÃ GẦN, CHÚNG TA CÓ THỂ NÊN BẮT ĐẦU CHUẨN BỊ ĐỂ CÓ THỂ SỐNG TỰ TÚC ĐƯỢC.

39-Sau khi tin Chúa Jesus thì đời sống bạn ra thể nào?

 39: SAU KHI BẠN TIN CHÚA JESUS LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI BẠN THÌ ĐỜI SỐNG BẠN RA THỂ NÀO?

40-Satan ngăn trở sự cầu nguyện chúng ta thể nào?

40-SATAN NGĂN TRỞ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚNG TA NHƯ THỂ NÀO?

41-Hãy trang bị khí giới của Chúa để chống lại quỷ satan (3 bài)

41: HÃY TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI TÀ LINH:

42- Nguồn gốc của cái tôi xác thịt đến từ đâu?

42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

43- Hãy chăm sóc thân thể, làn da của chúng ta trong cách ăn uống hằng ngày.

43: HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ, LÀN DA CỦA CHÚNG TA TRONG CÁCH ĂN UỐNG HẰNG NGÀY

44- Sự dâng hiến tài chánh cho Đức Giê-hô-va là thể nào?

44-SỰ DÂNG HIẾN TÀI CHÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ THỂ NÀO?

45-Hãy mau bước vô thiên đàng

 45: HÃY MAU BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG

46-Lời chứng của một cơ đốc nhân đi sai đường được Chúa gọi về.

 46: LỜI CHỨNG CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN ĐI SAI ĐƯỜNG ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ: 

47-Làm thể nào để thành công trên đường đời?

47: LÀM THỂ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI:

48-Làm sao để biết mình đã tìm được người phối ngẩu hoàn hảo?

48-LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI PHỐI NGẨU HOÀN HẢO?

49-Hãy tuyệt đối vâng lời Chúa dạy: Vợ phải vâng phục chồng mình và chồng phải cai trị vợ mình.

49-HÃY TUYỆT ĐỐI VÂNG LỜI CHÚA DẠY: VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG VÀ CHỒNG PHẢI CAI TRỊ VỢ.

50-Giải quyết xung đột trong hôn nhân.

50: GIẢI QUYẾT NHỮNG XUNG ĐỘT TRONG HÔN NHÂN:

51: Chớ phạm tội tà dâm.

51: HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM”

52-Hãy vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: Không phạm tội với Chúa Thánh Linh.

52-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH: CHỚ PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH

53-Hãy hiếu kính cha mẹ mình trong lúc tuổi già.

53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “

54-Hãy dạy dổ con cái biết kính sợ Đức Giê-hô-va.

 54-HÃY DẠY DỔ CON CÁI BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA :

55-Hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, không nên đi tìm kiếm loài người.

 55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

56-Sống trong thời kỳ ân điển của Chúa là thể nào?

 56: SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA LÀ THỂ NÀO?

57-Bệnh thoái hóa khớp xương và cách bảo quản tốt?

 57: BỆNH THOÁI HÓA KHỚP XƯƠNG:

58-Hãy gìn giử cặp mắt sáng sủa cho mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.

 58: HÃY GÌN GIỬ CẶP MẮT SÁNG SỦA CHO MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

59-Hãy gìn giữ môi miệng và cái lưỡi của chúng ta

 59: CÁI LƯỠI

60- Chớ thờ thần tượng một cách trực tiếp hay gián tiếp.

 60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

61-Hãy gìn giử và bảo vệ thân xác chúng ta cho khỏe mạnh vì là đền thờ của Đức Chúa Trời.

 61: HÃY NGỪA BỆNH, GÌN GIỬ, VÀ BẢO VỆ THÂN XÁC CHÚNG TA CHO KHỎE MẠNH VÌ LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

62: Cách tự chăm sóc cho mình hay cho người trong gia đình mình khi bị bệnh.

 62: CÁCH TỰ CHĂM SÓC CHO MÌNH HAY NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH KHI BỊ BỆNH

63-Làm thể nào để nhận biết được người chăn chiên thật của Chúa?

63: LÀM THỂ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA?

64-Hãy tránh xa những gì có bùa ngãi, những môn học và những hội đoàn sữ dụng tà thuật.

 64: HÃY TRÁNH XA NHỮNG GÌ CÓ BÙA NGẢI, NHỮNG MÔN HỌC VÀ NHỮNG HỘI ĐOÀN SỬ DỤNG TÀ THUẬT:

65-Làm thể nào để làm chứng đạo cho người chưa tin Chúa?

65: HOW TO WITNESS ABOUT JESUS TO A NON BELIEVER (LÀM THỂ NÀO ĐỂ LÀM CHỨNG ĐẠO CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA)

66-Làm sao để lời cầu nguyện mình được đẹp ý Cha?

BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?

67-Làm thể nào để chăm sóc và bảo vệ hàm răng cho thân thể chúng ta được lâu dài?

BÀI SỐ 67-LÀM THỂ NÀO ĐỂ CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ HÀM RĂNG CHO THÂN THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC LÂU DÀI?

68-Thiên đàng và hỏa ngục. Sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Lời chứng của Angelica Zambrano

BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1-2-3-4) Lời chứng của Angelica Zambrano

69-Có nên đuổi quỷ, giải cứu cho người bị quỷ ám hay không?

BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?

70-Không nên thần tượng hay thần thánh hóa những người lãnh đạo tôn giáo nào trên thế gian nầy.

BÀI SỐ 70: KHÔNG NÊN THẦN TƯỢNG HAY THẦN THÁNH HÓA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO NÀO TRÊN THẾ GIAN NẦY.

CHÚ Ý! Sau khi học xong 70 bài học này các bạn đã ăn được mana và uống nước hằng sống của Đức Chúa Trời và được lớn lên trong Chúa, các bạn có thể dâng mình cho Chúa để được làm một công việc như Môi-se ngày xưa. Môi-se đi ra cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự làm nô lệ cho vua Pha-ra-ôn thể nào thì bạn cũng là một Môi-se của Chúa đi ra kêu gọi và cứu bạn bè mình ra khỏi sự làm nô lệ cho giáo hội của mình mà tiến lên một bước xa hơn là được sanh lại bằng huyết Chúa Jesus, được tái sanh, được giải phóng, được làm con của Đức Chúa Trời, nhận thức được mình đang có nhiều anh em trong Chúa trong các chi nhánh, các giáo hội khác nhau cũng cùng là anh em của chúng ta, cùng là con một Cha là Đức Chúa Trời như mình vậy. Những người đã được tái sanh, được sanh lại bằng huyết Chúa Jesus, được Ngài giải phóng ra khỏi sự làm nô lệ cho giáo hội, nô lệ cho thế gian, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho cái tôi của mình, sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian bèn là thuộc về vương quốc thiên đàng, là công dân của nước thiên đàng, có tên trên sách sự sống của Đức Chúa Trời, là người vợ sắp cưới của Chúa Jesus, và sẽ được Chúa Jesus gọi bạn trong ngày Chúa Jesus tái lâm, được cất lên thiên đàng dự tiệc cưới chiên con đấy. Những người theo đạo Chúa, theo tôn giáo, như người pha-ri-si sẽ bị bỏ lại hết trên thế gian này trong cơn đại nạn kinh hoàng. Lúc đó ai muốn theo Chúa Jesus thì sẽ bị giết chết, chỉ có một con đường còn hy vọng được lên thiên đàng là sẽ bị giết chết mà thôi. Nếu không theo Chúa Jesus thì bọn quỷ sẽ bắt buộc nhận lãnh số 666 của con thú trên trán và trên tay để làm nô lệ cho chúng nó và cuối cùng sẽ bị đi vào hỏa ngục đời đời với chúng nó. Các bạn có phước là dường nào! Các bạn có trách nhiệm với Chúa là phải tiếp tục đi ra tìm kiếm cho mình 12 người và cứu giúp họ được trở nên như bạn vậy. Nếu mổi người chỉ cần giúp được 12 người tin Chúa Jesus (giống như ngày xưa Chúa Jesus chăm sóc 12 môn đồ ) và được lớn lên làm chứng vụ môi-se được giống bạn là thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ hai sẽ được 144 người, thế hệ thứ ba sẽ được 20 ngàn 736 người, thế hệ thứ tư sẽ được 429 triệu 981 ngàn 696 người, thế hệ thứ năm máy tính không đủ số để cho ra bạn nhé! Bạn cho họ đọc bài trong trang http://www.mannaandlivingwatersministries.com này, giúp họ được lớn lên nhanh chóng để trở thành một Môi-se giống như bạn.