BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?

BÀI SỐ 69: CÓ NÊN ĐUỔI QUỶ, GIẢI CỨU CHO NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM KHÔNG?đuổi quỷ

Người bị quỷ ám thường có nhiều trạng thái khác nhau:
Từ 0% là người bình thường cho đến càng ngày càng nhiều lên từ 1% đến cao nhất là 100%. Khi người bị quỷ ám 100% thì người đó không còn biết gì nữa hết, ma quỷ đã chiếm hửu tâm linh và thân xác của người đó hoàn toàn 100%. Người đó nói và làm gì trong lúc bị quỷ ám không còn có trí nhớ hay cảm giác đau đớn khi người khác lấy kim nhọn đâm vào người hay lấy điếu thuốc hút đang cháy đâm vào da thịt họ. Họ không còn phản ứng gì như người bình thường được nữa. Khoa học gọi là người điên còn Kinh Thánh Chúa gọi là người bị quỷ ám. Thường thường người bị quỷ ám 100% không hiểu biết và nếu có ai nói gì thì nhân linh người đó không còn nghe được nữa, không biết và không nhớ họ đang làm gì. Nhưng tà linh đang chiếm hửu trong họ điều khiển thân xác và tâm linh của họ vẫn nói chuyện và biết trã lời những câu hỏi người khác hỏi họ. Những câu trả lời của họ đến từ ma quỷ, không bình thường cho nên mọi người gọi họ là người điên, hay người bị bệnh tâm thần. Những người bị quỷ ám 100% rất nguy hiểm cho những người chung quanh vì ma quỷ có thể xui khiến, điều khiển họ giết người hay tự tử, hay là đi cướp giết và hủy diệt những người sống chung quanh họ. Những người bị quỷ ám 100% thường bị nhốt vào nơi trại giam hay trong bệnh viện tâm thần cho nên ít khi chúng ta thấy bên ngoài xã hội. Ở Việt Nam, có nhiều người trong gia đình xiềng họ lại và nhốt họ tại nhà trong khung củi ăn uống, ngủ trong đó cho đến khi chết. Trong lúc tại các quốc gia như Mỹ, Pháp thì chính quyền cấm không cho nhốt người bệnh tâm thần trong nhà, phải đưa vào viện tâm thần có người chăm sóc cho uống thuốc trị bệnh tâm thần cho ngủ nhiều để không phá hoại ai hết. Gọi là thuốc trị bệnh tâm thần nhưng không có thuốc nào có thể giúp trị được người bệnh cho trở lại trạng thái bình thường được hết. Thuốc trị bệnh tâm thần có thể làm cho người bệnh mất trí nhớ và quên đi là họ đang bị bệnh tâm thần để họ không buồn lo và muốn tự tử chết đi. Vì có những lúc tà ma chiếm hửu 100% trong người đó có thể nhiều lần buông tha người bệnh đó và chúng đi ra ngoài chơi thì người bệnh tâm thần trở nên bình thường trở lại và biết hết tất cã những gì chung quanh cho nên họ có thể nói chuyện bình thường, cảm nhận như người bình thường, nếu họ có nói cho mọi người biết rằng họ không có bệnh gì hết thì cũng không có ai tin tưởng họ hết. Thương cho những người nầy lắm vì có nhiều lúc họ rất là bình thường, không có triệu chứng của người bệnh tâm thần mà họ có nói gì biện minh cho mình là không có bệnh thì củng không có ai nghe, tin, và thông cảm cho họ hết.

1-HÃY ĐUỔI QUỶ GIÚP NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM 100% NHƯ CHÚA JESUS ĐÃ LÀM TRONG KINH THÁNH:

Mathi-ơ 8:28: “Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Ga-đa-ra, gặp hai người bị quỉ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ-tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. 29Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? 30Vả, khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo đông đương ăn. 31Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. 32Ngài biểu các quỉ rằng: Hãy đi đi! Các quỉ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước.

Trước khi đuổi quỷ chúng ta nên tự xét lại mình đã có nhận được sự tái sinh trong Đức Thánh Linh hay chưa? Tên mình đã được Chúa Cha ghi vào sách sự sống trên nước thiên đàng chưa? Có nghe được tiếng Chúa Thánh Linh sai đi làm công việc đuổi quỷ giúp người bị quỷ ám hay không? Chính mình có thể tự đuổi các quỷ xuất ra khỏi mình được hay không? Nếu bạn đã làm theo cách 5 ngón tay ăn năn cho một tội lổi của bạn và bạn đuổi được tà linh đang phá mình bấy lâu và được tự do không bị chúng trói buột nữa và xin Cha ghi tên mình vào sách sự sống trên nước thiên đàng xong thì bạn biết Cha cho mình có uy quyền đuổi được tà linh. Nhưng trước khi đuổi quỷ giúp những người đang bị quỷ ám 100% đó bạn phải sửa soạn, dự bị kiêng ăn cầu nguyện, hạ mình xuống đến độ tìm kiếm Cha cách hết lòng và cầu hỏi Ngài có sai bạn đi làm công tác nầy hay không? Nếu bạn thấy những người khác làm đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus được mà bắt chước làm theo thì có thể nguy hiểm cho bạn vì tà linh sợ danh Chúa Jesus đi ra khỏi người bị quỷ ám nhưng chúng có thể đi vào thân thể bạn ẩn trốn bên trong bạn mà bạn không hề hay biết vì bạn đang có nhiều tội lổi trong bạn nhất là tội kiêu ngạo (có lẽ bạn đuổi quỷ trong Danh Chúa Jesus được nhiều lần và bạn cứ tưỡng rằng bạn có ân tứ và nhận được sự xức dầu để đi đuổi quỷ được và bắt đầu lên mình kiêu ngạo, tưỡng mình làm được điều đó). Bạn không ngờ rằng chúng nó đang trốn trong bạn và ngày nào tâm linh bạn yếu đuối, lên mình kiêu ngạo, chúng xoay trở lại đánh phá bạn một cách mạnh mẽ. Nhưng lúc đó, vì đang kiêu ngạo, bạn không đề phòng và khó chấp nhận rằng mình đang bị ma quỷ tấn công tứ bề và bạn không muốn chấp nhận là bạn đang có tà linh chiếm hửu trong tâm linh bạn, và bạn không muốn ai giúp bạn hết. Lời Chúa Jesus phán trong Kinh Thánh như sau:” Hởi kẻ tưởng mình đứng hãy giử kẻo ngã” là như vậy (1 Cô-rin-tô 10:12).
Nếu bạn được Chúa kêu gọi và sai bạn đi giúp những người bị quỷ ám 100% nầy thì bạn hãy dạn dỉ đi trói tất cã tà linh lại và giải cứu những người nầy. Chúa sẽ ban cho bạn uy quyền trong Danh Chúa Jesus trên ma quỷ và giải cứu họ ra khỏi ách thống trị của tà linh khống chế họ 100%. Khi họ tỉnh lại thì giúp họ nhận biết mình là người có tội xin Cha tha thứ tội lổi cho mình bằng dòng huyết Chúa Jesus, ăn năn khước từ đuổi quỷ và cắt đứt hết những sự trói buột của ma quỷ trong những tội lổi mình đã làm trong quá khứ có liên quan đến ma quỷ như thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, xem bói tướng, bói khoa, v.v. Khi xong mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng đổi mới tấm lòng của mình thành con người mới. Giúp họ học Kinh Thánh để mau lớn lên trong Chúa, hầu giử sự chữa lành lâu dài được.

2-CÓ NÊN GIÚP ĐUỔI QUỶ CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM CHÚT ÍT NHƯNG VẨN CÒN BÌNH TỈNH HAY KHÔNG?

Những người còn biết mình đang bị nhiều sự trói buột của tà linh thì nên giúp họ để họ tự ăn năn theo cách 5 ngón tay và tự đuổi quỷ cho họ theo bài số 29:”Dọn sạch lòng để gặp Chúa Cha.”. Nếu chúng ta giúp đuổi quỷ cho họ mà chính họ không chịu ăn năn tội lổi họ làm thì tội họ vẩn còn đó, nhưng ma quỷ sợ danh Chúa Jesus xuất ra khỏi họ. Chúng đi vòng quanh thấy nhà chúng ở dọn sạch chúng bèn trở lại đem thêm 7 con quỷ khác. Người đó sẽ có 8 con quỷ trong thân thể của họ một thời gian ngắn sau đó. Rất nguy hiểm cho linh hồn họ. (Mathi-ơ 12:43:”Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế. 45Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng-dõi dữ nầy cũng như vậy.”
Nhưng chúng ta có thể cầu thay cho họ, và với uy quyền Cha cho, mở trói tà linh Trong Danh Chúa Jesus cho họ được tự do đến với Cha. Giúp họ biết cách kiêng ăn cầu nguyện để họ biết tìm kiếm mặt Ngài, và biết ăn năn khước từ tội lổi theo cách 5 ngón tay và để họ tự ăn năn tội lổi với Chúa Cha, làm theo bài chỉ dẩn số 29 từ đầu cho đến cuối cho đến khi họ xong hết và mời Chúa Thánh Linh vào lòng. Chúa Thánh Linh sẽ là người dẩn dắt họ trong mọi lẽ thật, được lớn lên trong Chúa và được có đời sống mới trong sạch, tự do, và không bị sự trói buột nào đến từ ma quỷ nữa.

4-SAU KHI GIÚP NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM ÍT NHIỀU ĐƯỢC TỰ DO RỒI THÌ PHẢI LÀM GÌ?

Sau khi người bị quỷ ám được Chúa giải phóng được tự do hoàn toàn xong thì chúng ta có thể giúp họ làm phép báp tem sớm để giúp họ được đồng chết và đồng sống với Ngài, nhận lãnh Chúa Thánh Linh vào lòng.

Có nhiều nhà thờ hay hội thánh ngày nay bắt mọi người phải học xong một khóa học và thi cho đậu mới được làm phép báp tem và nhận lảnh bằng chứng nhận làm phép báp tem. Và họ còn dạy rằng sau khi làm phép báp tem xong là được tái sanh. Làm như thế là không đúng với lời Chúa trong Kinh Thánh. Hãy xem Kinh thánh trong Công-vụ-các-sứ-đồ 8:35-38:”Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh-thánh đó mà rao-giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn-cấm tôi chịu phép báp-têm chăng? 38Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn-quan. 39Khi ở dưới nước lên, thì Thánh-Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn-quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn-hở đi đường.”

Giăng 3:3-6: ”Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh-Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi Thánh-Linh là thần.”

Ngày nay có nhiều người tự làm phép báp tem cho họ cũng được Chúa Cha chấp nhận miển là họ có công khai xưng nhận đức tin trong Chúa Jesus, nhận biết mình là tội nhân đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng Chúa Jesus đã chết thay cho họ trên thập tự giá xong rồi, và lấy đức tin tin rằng Chúa Cha đã tha thứ mọi tội lổi cho họ, và họ mời Chúa Thánh linh vào lòng, và nhận lãnh Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể họ. Những ai đang nhận biết được mình đang có sự tái sanh, có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng làm đền thờ của Ngài trong thân thể cũng có thể tự làm phép báp tem cho mình được. Họ tự ngụp lặn trong nước đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Sau khi họ tự làm phép báp tem cho họ xong, họ cảm nhận được một sự tươi mới của Chúa Thánh Linh tràn ngập trong tâm hồn của họ, thật tuyệt vời! Nhiều người đã tự làm phép băp tem cho mình rồi và đã được Chúa Cha đẹp lòng chấp nhận. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa Cha!

1-NGƯỜI TIN CHÚA JESUS RỒI CÓ THỂ BỊ MA QUỶ ÁM KHÔNG?

Phần đông nhiều người tin Chúa Jesus nhưng vẩn còn giấu giếm những tội lổi xấu xa của họ đã làm trong quá khứ, trước khi tin Chúa, chưa khai trình ra hết tất cã những tội lổi trong nơi kín giấu của lòng mình cho Chúa Cha để xin huyết Chúa Jesus bôi xóa hết tất cã mọi tội lổi đó hầu Cha tha thứ và làm sạch mọi tội lổi cho họ và ăn năn khước từ đuổi chúng đi thì họ có thể còn bị tà linh trói buột và ẩn trốn bên trong thân thể của họ cho đến ngày nào họ xưng hết mọi tội lổi của họ cho Chúa Cha. Tùy theo tội lổi mà họ đã làm trong quá khứ: Tội nặng hay tội nhẹ mà họ vẩn còn bị tà linh ám ảnh ít hay nhiều (từ 1% đến 99%) sau khi họ đã tin Chúa Jesus làm cứu chúa cuộc đời của họ xong, nhưng chưa xưng tội nầy ra và chưa ăn năn khước từ đuổi tà linh đi. Những tội nặng nhất là tội thông đồng với các quỷ, như thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, cầu cơ, có pháp danh trong chùa vì cha mẹ đã dâng hiến (bán) con mình cho chùa mong trời phật phù hộ con mình hết bệnh, dể nuôi, trong lúc còn nhỏ thường hay bị bệnh. Mời các bạn xem bài viết số 29: “Dọn Sạch Lòng để Gặp Chúa Cha” để biết những gì là tội cần phải xưng ra để tấm lòng mình được trong sạch hầu Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm đền thờ của Ngài trong lòng mình. Khi bạn bắt đầu đọc bài đó thì nếu có ma quỷ đang trốn trong bạn thì chúng sẽ bắt đầu lộ diện và phá bạn ngay. Chúng làm những triệu chứng khác nhau như nôn mữa, nhức đầu, chóng mặt, v.v. Bạn biết rằng ma quỷ đang ẩn trốn trong bạn ra mặt cho bạn biết chúng đang có mặt trong bạn và phá không cho bạn đến với Chúa đó. Hãy thử xem và bạn sẽ biết hiện tại bạn đang có tà linh hay ma quỷ trốn trong bạn hay không? Nếu chúng phá bạn dử dội khi bạn đọc bài viết số 29 đó vì chúng đang ra mặt và chiếm hửu bạn rất mạnh trong thân thể bạn trong lúc đó (100%) thì bạn nên đi tìm một người mục sư có sự xức dầu của Chúa giúp đuổi quỷ cho bạn vì bạn không thể nào có đầu óc sáng suốt để đọc và hiểu được bài đó muốn nói gì?

5-AI MUỐN TỰ LỚN LÊN TRONG CHÚA THÌ PHẢI LÀM GÌ NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI CHĂN CHIÊN THẬT CỦA CHÚA Ở GẦN GIÚP ĐỞ.

Muốn lớn lên trong Chúa bạn cần phải tự học hỏi, tìm hiểu và đọc Kinh Thánh(www.bible.is tìm “tiếng việt”), ăn nuốt lời Chúa trong Tân Ước trước hết. Bốn sách Tin Lành Mathi-ơ, Mác, Luca, Giăng là của 4 môn đồ của Chúa Jesus viết cho nên có nhiều câu chuyện lập đi lập lại như nhau với khía cạnh khác nhau. Bạn nên bắt đầu đọc từ sách Giăng cho đến cuối (Khải Huyền), xin Chúa Thánh Linh soi dẩn bạn đọc. Lần đầu tiên bạn đọc mà thấy ham mê không muốn bỏ Kinh Thánh xuống có nghỉa là bạn có Chúa Thánh Linh trong lòng giúp bạn đọc và hiểu được lời Ngài. Còn nếu bạn cầm quyển Kinh Thánh mà ngáp lên ngáp xuống hoài, buồn ngủ thì triệu chứng là bạn còn nhiều tà linh trói buột bạn không cho bạn đọc Kinh Thánh. Hãy xin Chúa Thánh linh giúp tìm ra cho được tội nào mà bạn chưa xưng ra với Ngài để ăn năn theo cách 5 ngón tay, đuổi tà linh đó ra mở trói cho bạn được tự do để đọc Kinh Thánh của Cha hầu mau lớn lên, tâm linh được trưởng thành nhanh chóng. Khi đọc xong Tân Ước thì bắt đầu đọc Cựu Ước được để biết những gì Chúa muốn bày tỏ cho bạn trong Cựu Ước.

Ngày nay có nhiều người tin Chúa Jesus đang bị tổn thương do những người chăn thuê không biết lo cho chiên, chỉ đến vắt sữa những con chiên đang đói, ốm đau bệnh tật. Những con chiên nầy sợ hãi, quá đau đớn, bị tổn thương cho nên hoãng sợ, chạy cứu mạng, trốn bỏ những người chăn thuê nầy nhưng họ không trốn Chúa. Nguy hiểm cho linh hồn họ là khi họ giận người chăn thuê thì họ lại bị ma quỷ kiện cáo đánh phá họ thêm làm họ mất phước phải sống trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật.

Trước hết phải biết phân biệt các thần. Chúa cho người tin Chúa thật sự có thể nhận biết được ai là người chăn chiên thật, ai là người chăn thuê (mời bạn xem bài viết số 63:”Làm thể nào để biết người chăn chiên thật của Chúa?). Bạn không nên giận những người chăn thuê nầy làm cho phần tâm linh bạn bị nghẹt ngòi. Chính bạn tự trói mình mà không hay biết, không lớn lên được. Nhưng hãy tha thứ cho họ và cầu thay cho họ nếu họ có làm bạn tổn thương. Hãy cầu xin Cha mở mắt tâm linh cho họ sớm nhận biết rằng họ đang là người chăn thuê mà ăn năn hầu linh hồn được cứu rồi không bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Mổi người đều chỉ có trách nhiệm riêng cho linh hồn mình mà thôi.

Cám tạ ơn Chúa là gần đây có trang: “www.mannaandlivingwatersministries.com” có nhiều bài viết giúp những ai thiếu có căn bản về Chúa học lại từ bài số 1 trở đi. Bạn cứ đọc từ từ và học hỏi những bài kế tiếp cho đến bài cuối cùng, bạn sẽ được Chúa trang bị cho bạn trở nên những người mạnh mẽ trong đức tin và có thể trở nên những người dủng sỉ cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời.

Mong rằng bài viết trên có thể soi sáng và giúp ích được phần nào cho những ai đang có nhiều câu hỏi về sự chữa lành và đuổi quỷ. Đề tài nóng bỏng nầy hiện nay đang được mọi người chú ý nhất là những chiên thật của Cha đang tin theo đạo Chúa Jesus nhưng chưa nghe được tiếng Chúa phán, đang phân vân, chưa tìm được những câu trả lời chính xác đến từ nơi Chúa Cha. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s