TỰ GIẢI CỨU TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST!

A-LỜI GIỚI THIỆU:

Duới đây là cách để bạn tự làm giúp giải cứu mình ra khỏi những ách thống trị của tà linh bằng danh của Đức Chúa Jesus Christ và huyết của Ngài mà không cần đi tìm người có ân tứ giải cứu cho mình. Bạn nào muốn được giải cứu ra khỏi sự trói buộc của tà linh hay uế linh, ra khỏi mọi bệnh tật không? Hãy vào phần mục lục (menu) đọc nhiều “Bài Chat Dắt Chiên Lạc Về Nhà Cha” trong trang này như là bài mẩu tùy theo thành phần nào mà bạn lựa chọn đúng theo nhu cầu của bạn hầu cho bạn biết cách giải cứu là như thế nào? Sau đó bạn vào làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA hầu có thể tự giải cứu mình ra khỏi vòng tay của ma quỷ, được mở trói, được trả lại sự tự do để trở về làm con cái của Đức Chúa Trời. Nếu bạn đi tìm con người có ân tứ chữa lành đuổi quỷ để xin họ cứu giúp mà không biết cách ăn năn khước từ tội lổi thì sau khi bạn được giúp giải cứu xong trở về nhà, bạn sẽ bị ma quỷ đánh phá trở lại nhiều hơn gấp 7 lần vì Kinh Thánh Chúa Jesus nói như sau:

Ma-thi-ơ 12:43-45

Khi tà-ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô-khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa-soạn tử-tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số-phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng-dõi dữ nầy cũng như vậy.

B-TỰ GIẢI CỨU MÌNH RA KHỎI VÒNG TAY CỦA QUỶ DỬ BẰNG DANH VÀ HUYẾT CHÚA JESUS ĐƯỢC CHỈ DẠY BẰNG CÁCH LÀM TỪNG GIAI ĐOẠN NHƯ SAU:

1-Hãy vào mục lục tìm những bài chat dắt chiên lạc và nhà Cha và bắt đầu đọc nhé!

https://mannaandlivingwatersministries.com/nhungbaichatdatchienlacvenhacha/

Khi bạn bắt đầu đọc những bài chat, bạn cảm thấy rất khó chịu. Tà ma trong bạn bắt đầu phản ứng dử dội vì sợ bị đuổi. Chúng bắt đầu làm cho bạn nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, buồn ngủ, tim đập mạnh như mình sắp chết. Bạn hay cố giử bình tỉnh nhé, không sợ vì có Chúa Jesus nghe và đến cứu bạn, ban cho bạn uy quyền trên tà ma và bệnh tật. Hãy gọi lớn tiếng như sau: CHÚA JESUS ƠI CỨU CON! TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, XIN HUYẾT CHÚA JESUS BAO PHỦ CON, BẢO VỆ CON KHỎI TÀ MA ÁM HẠI CON!

Bạn cứ gọi Chúa Jesus như thế, tà ma sẽ bỏ chạy hết. Bạn cảm nhận được bạn đang có uy quyền trên ma quỷ và được an lòng. Bạn cứ tiếp tục đọc thêm nhiều bài chat nữa cho đến khi bạn cảm nhận được sự nhẹ nhàng tươi mới hơn lúc ban đầu. Sau khi bạn đã đọc xong nhiều bài chat và tìm hiểu một thời gian thì con mắt tâm linh của bạn sẽ đuợc mở ra, và bạn cảm thấy mình đã nhận được nhiều sự tự do ra khỏi sự trói buộc của ma quỷ hơn lúc ban đầu.

2-Vào mục lục tìm bài : “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” và bắt đầu đọc nhé!

Bạn hãy đọc đi đọc lại nhiều lần cho hiểu rỏ và biết cách như thế nào để bắt đầu dọn rác rến tâm linh, đánh đuổi tà ma và bệnh tật ra khỏi thân thể bạn. Nhớ tìm một ngày nào nghỉ vì khi làm thì nên làm từ đầu đến cuối khi dọn sạch xong thì mời Chúa Thánh Linh vào lòng đóng cửa tâm linh lại thì tốt hơn là làm nữa chừng thì ngưng. Ma quỷ có thể đến phá trở lại mất nhiều thời gian hơn. Cũng có tùy trường hợp có người không có ngày nào nghỉ hết thì cũng có thể làm từ từ mổi ngày một chút đuợc, Chúa Cha cũng vui lòng giúp bạn.

Nhiều người đã tự giúp giải cứu mình ta khỏi sự trói buộc của ma quỷ thành công tốt đẹp. Sau khi bạn dọn sạch lòng xong, nếu lở bạn phạm tội trở lại thì ma quỷ đánh phá bạn trở lại thì bạn cũng biết cách ăn năn theo cách 5 ngón tay đuổi quỷ trở lại cho mổi tội lổi không sao hết. Mổi người chúng ta có chổ yếu khác nhau cho nên nếu chúng ta biết cách mở trói cho mình thì tốt hơn là đi tìm người khác giải cứu giúp mình. Chúa Cha rất vui lòng nếu mình tìm đến Ngài trước tiên không đi tìm loài người.

NẾU BẠN CẢM THẤY KHÓ HIỂU KHI ĐỌC VÀ LÀM THEO BÀI DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA THÌ BẠN CÓ THỂ LÀM THEO TỪNG BÀI HỌC DẠY CÁCH LÀM. CÓ TẤT CẢ 19 BÀI HỌC ĐỂ LÀM THEO. BÀI SỐ 20 DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI ĐẠO CÔNG GIÁO. ADMIN CHO BẠN NHỮNG ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ DỂ THEO DỎI:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/1-bai-hoc-don-sach-long-so-1-2-3-4

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/bai-hoc-don-sach-long-so-5-6-7-8

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/bai-hoc-don-sach-long-so-9-10-11-12

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/bai-hoc-don-sach-long-so-13-14

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/bai-hoc-don-sach-long-so-15-16-17

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/bai-hoc-don-sach-long-so-18-19-20

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/06/17/doi-song-sau-khi-lam-theo-bai-don-sach-long-de-gap-duc-chua-cha/

3-Sau khi dọn sạch lòng xong mời Chúa Thánh Linh vào lòng thì bạn đang là em bé tâm linh được sanh lại bằng Đức Thánh Linh, bạn cần phải đọc lời Chúa trong Kinh Thánh để lớn lên. Lời Chúa trong Kinh Thánh là dòng sửa mẹ nuôi tâm linh bạn chóng lớn.

-Bạn hãy bắt đầu dở Kinh Thánh Tân Uớc đọc từ sách Giăng cho đến sách Khải Huyền,

-Sau đó bạn đọc sách Mathi-ơ, Mác, Luca. Bốn sách Tin Lành này được viết bởi 4 người môn đồ của Chúa Jesus cho nên nếu bạn đọc Mathio, Mác, Luca, Giăng thì bạn sẽ bị nhàm chán vì tưỡng Kinh Thánh cứ lập đi lập lại hoài và không đọc tiếp nữa.

-Sau đó đọc Cựu Uớc từ Sáng Thế Ký trở đi cho hết sách Cựu Uớc.

-Khi bạn đọc Kinh Thánh hay lấy viết màu gạch những câu Kinh Thánh nào mà Chúa nói với bạn lần thứ hai. Những câu kinh Thánh đó Ngài muốn dạy dổ riêng cho bạn đó.

4-Sau đó bạn hãy vào trang http://www.mannaandlivingwatersministries.com này đọc 70 bài trong trang này từ số 1 đến số 70 để được lớn lên trong Chúa. Bạn ráng đọc mổi ngày một bài thì sau 2 tháng bạn sẽ biết được những câu trả lời mà bạn muốn hỏi mà không biết nên hỏi ai? Chúa Cha đã sắm sẳn cho bạn những nhu cầu cần thiết trong đời sống mới của bạn từ lâu rồi.

5-Khi bạn trở nên con người mới đầy sự nóng cháy thì bạn hãy vào mục lục học 19 bài dạy chữa lành của ông Curry Blake, bạn sẽ nhận được sự kêu gọi của Chúa Cha đi ra truyền giáo với bàn tay chữa lành đuổi quỷ như bao nhiêu người khác trên thế gian nầy.

Chính tác giả đã ngồi mòn ghế nhà thờ, đã là người tin Chúa Jesus 4 đời mà không biết trách nhiệm của mình với đấng Tạo Hóa cho đến ngày Chúa Jesus đến gọi và giao cho trọng trách giải cứu, huấn luyện những ai biết trách nhiệm của mình trong cánh đồng truyền giáo tình nguyện nầy. Chúa Jesus bảo các ngươi lãnh không thì hay cho không. Không làm vì tiền hay xin tiền. Hãy làm giống như thầy của mình là Chúa Jesus.

Mong mọi người đọc xong bài này được giải cứu ra khỏi sự nô lệ của ma quỷ để tự giúp mình thoát ra khỏi tất cã bẩy vò của ma quỷ và bắt đầu vào chức vụ truyền giáo cứu người tội nhân được trở về nhà Cha. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

GHI CHÚ THÊM: DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG LINK PHỤ THUỘC CẮT NGHỈA THÊM RỎ RÀNG HƠN NHỮNG TÀ LINH QUEN THUỘC MÀ BẠN NGHE TÊN MÀ KHÔNG BIẾT CHÚNG NÓ RA THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN CHÚNG DỂ DÀNG HƠN VÀ CÁCH GIẢI CỨU MÌNH THOÁT KHỎI CHÚNG NÓ GỒM CÓ NHƯ SAU:

1-TÀ LINH GIÊ-SA BÊN

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 21

2-TÀ LINH A-HÁP

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 23:

3-TÀ LINH PHA-RA-ÔN

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 31

4-TÀ LINH ÁP-SA-LÔM

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRỞNG BÀI SỐ 22

5-TÀ LINH BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

20-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

6-TÀ LINH LO LẮNG

21-TỘI LO LẮNG 

7-TÀ LINH SỢ NGƯỜI KHÁC BUỒN

TÀ LINH “SỢ LÀM NGƯỜI KHÁC BUỒN” (“PEOPLE PLEASER”) HAY TÀ LINH “THỎA HIỆP”(COMPROMISE”) LÀ NHƯ THẾ NÀO?

8-LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI TÀ LINH SỢ LÀM NGƯỜI KHAC BUỒN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI PHÓNG CHÚNG TA RA KHỎI TÀ LINH THỎA HIỆP, TÀ LINH SỢ LÀM NGƯỜI KHÁC BUỒN

9-TÀ LINH KIÊU NGẠO:

22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

10-TÀ LINH TÀ DÂM:

23-CHỚ PHẠM TỘI TÀ DÂM 

11-TÀ LINH THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

24-CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI CHẾT

12-TÀ LINH HAM MÊ THẾ GIAN:

25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

13-TÀ LINH THỜ THẦN TƯỢNG:

25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

14-TÀ LINH CÁI TÔI TO TƯỚNG:

18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

15-TÀ LINH HAM MÊ THẾ GIAN:

25: CHỚ HAM MÊ THẾ GIAN VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THẾ GIAN: 

16-TÀ LINH THAM TIỀN:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 5

17-TÀ LINH CƯỚP LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CHA:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 10

18-TÀ LINH LƯỜI BIẾNG:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 14:

19-BÀI CÔNG BỐ CHIẾN THẮNG THẾ LỰC CỦA QUỶ DỬ TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS:

LỜI CÔNG BỐ ĐẦU NĂM 2021 ĐẦY UY QUYỀN CHÚA BAN CHO CON CÁI NGÀI: – Manna and Living Waters Ministries

20: BÀI CÔNG BỐ KHƯỚC TỪ VÀ CHỐNG LẠI TÀ LINH FREE MASON (AI CÓ VƯỚNG VÀO THÌ CÔNG BỐ) :

Prayers to Renounce Freemasonry Curses, Oaths, Ties and Covenants (divinerevelations.info)