BÀI SỐ 10: CHỚ CƯỚP LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CHA:

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỠNG PHẦN TÂM LINH:

BÀI SỐ 10: CHỚ CƯỚP LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CHA:

Ngày nay có rất nhiều bẩy vò của ma quỷ đưa ra để dụ dổ con cái Chúa bị xụp vào trong đó khó mà thoát ra khỏi được nếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Cha đụng chạm đến họ. Đó chính là tội lên mình kiêu ngạo, cướp lấy sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa, là Đức Chúa Cha. Mặc dù tội nầy không có liệt kê trong 10 điều răn của Chúa nhưng được nó là một sự trá hình của ma quỷ gây cho chúng ta vi phạm tội lớn nhất trong điều răn thứ nhất của Chúa Cha là “tự tôn mình làm Chúa”. Nhưng cũng có nhiều trường hợp Chúa Cha có sai tiên tri của Ngài đến cứu giúp nhưng mà đương sự vẫn bị ma quỷ bịt mắt, làm cho đui mù, không còn biết họ đã làm gì sai hết, họ vẫn khăng khăng cứng lòng không chịu ăn năn tội lổi của mình và chỉ chờ đợi ngày ma quỷ đến cướp linh hồn của họ đi mà thôi. Những điều gì đã khiến chúng ta dể bị vướng vào bẩy của chúng nó và vi phạm tội trọng nầy sẽ được liệt kê dưới đây:

1-PHAM TỘI VỚI CHA TRONG LỜI NÓI CỦA MÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC:

Vì ma quỷ là kẻ ngày và đêm nghe ngóng lời nói của chúng ta để kiện cáo chúng ta trước mặt Chúa Cha cho nên chúng ta hãy cẩn thận trong từng lời nói: Hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận (Gia-Cơ 1:19). Nếu chúng ta có những lời nói kiêu căng, khoe khoang , khoe mình, cho mình là giỏi trong tất cã mọi công việc với người khác thì chính chúng ta sẽ bị ma quỷ tấn công ngay từ lúc đó rồi. Nếu Chúa Thánh Linh không nhắc nhở chúng ta phải ăn năn ngay từ lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lên mình kiêu ngạo, lương tâm chai lì, khó mà ăn năn những tội lổi khác mình làm sau đó.

2-PHẠM TỘI VỚI CHA TRONG TÂM TRÍ, TƯ TƯỠNG CỦA MÌNH, TỰ CAO, TỰ ĐẠI, KIÊU NGẠO:

Nhiều lúc chúng ta không có nói ra những lời nào nhưng từ trong tâm trí chúng ta có những ý nghỉ rất hãnh diện về thánh tích tốt của mình. Tự khen mình, tự hào về công việc mình làm kết quả tốt, kiến thức cao, học giỏi, nhiều cấp bằng, có tiền tài, có địa vị cao, giử chức vụ cao trọng trong xã hội. Những điều nầy dể dàng khiến chúng ta lên mình kiêu ngạo trước mặt Chúa, dể lên mình kiêu ngạo trước mặt Cha và chiếm lấy sự vinh hiển của Ngài hồi nào mà chúng ta không hay biết. Trong tư tưởng, trong ý nghỉ của người đó tự tôn mình lên và cho mình là số một trên trần gian nầy, không có ai so sánh bằng mình hết. Họ tự thần tượng hóa chính mình họ. Họ còn ham muốn những gì thuộc về thế gian, không gìn giử cửa lòng mình mà mở toanh tất cã cho những gì thuộc về thế gian, ma quỷ. Họ cho họ là người có trí khôn trong những bằng cấp, giấy khen của loài người trao cho họ, họ rất tự hào về điều đó, không loại bỏ để theo Chúa. Những điều nầy là những cái bẩy tuy nhỏ, khó nình thấy được, nhưng hậu quả rất to lớn và rất nguy hiểm và giết chết linh hồn con người rất dể dàng hơn mọi người suy tưởng.

3- PHẠM TỘI VỚI CHA TRONG HÀNH ĐỘNG, VIỆC LÀM:

Nhiều người có hành động kiêu căng, cho mình là khôn ngoan hơn mọi người, toàn là muốn đi dạy dổ người khác mà không chịu học hỏi từ ai hết. Họ toàn là học lóm, học sau lưng người khác, nhưng không dám học thẳng từ người nào. Trong thành phần nầy có nhiều người trong giới lảnh đạo tôn giáo đang ỷ lại sự học thức thần học Kinh Thánh cao siêu của họ, có học cấp bằng nầy cấp bằng nọ, có tiền tài, có danh vọng, thành công trên dường đời. Nếu họ đi ra ngoài thì mọi người khâm phục chức vụ cao trọng của họ, tôn cao danh tiếng của họ. Họ tưỡng rằng chính họ làm được tất cã mọi sự và đem đến sự thành công của họ mà quên rằng chính Chúa đã làm tất cã những gì họ đang có hôm nay. Họ thường khoe khoang những mãnh giấy bằng cấp nầy, bằng cấp nọ, mặc áo lể ra trường khoe khoang cho mọi người khâm phục hầu cho họ nói gì mọi người cũng phải nghe theo lời giãng dạy của họ. Họ khinh dể và khinh thường những người nào không có bằng cấp thần học, khinh khi những người tiên tri được Chúa lựa chọn từ những người tầm thường trong xã hội. Chúa Jesus dạy chúng ta nhìn trái biết cây. Rất ít thành phần này có được bông trái lành thật sự của Chúa mà con số đông Ngài gọi là người Pha-si-si, nói thì được nhưng làm không được.

4-PHẠM TỘI VỚI CHA TỪ NHỮNG LỜI KHEN CỦA NGƯỜI KHÁC:

Một số đông người mắc tội lấy sự vinh hiển của Chúa Cha hồi nào mà không hay biết vì nhận được nhiều lời khen tặng từ những người khác. Cũng như cái bong bóng cái tôi kiêu ngạo của họ đang bị mọi người thổi phòng từ chút từ chút rồi từ từ, nó lớn lên kinh khủng hồi nào mà họ không hay biết. Họ có thể là những người đang khiêm nhường biết hạ mình với Chúa để làm công việc Ngài, nhưng ma quỷ biết chổ yếu của họ mà đánh phá. Họ có thể là người đang hầu việc Chúa có danh tiếng tốt trong việc truyền giáo đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân đến với Ngài. Họ đang được nhiều người tôn sùng, đi đến đâu thì ai cũng tôn trọng, đưa họ lên cao, có nhiều người ưa thích trên FB, và bên ngoài xã hội. Hãy cẩn thận coi chừng bị xụp vào bẩy của quỷ satan cho những ai đang đi trên con đường nổi tiếng ngày nay vì không sớm thì muộn, nếu không cẩn thận họ sẽ bị rơi ngay vào bẫy vò của ma quỷ giăng ra trước họ hầu làm cho họ sụp vào đó trong một ngày rất gần.

Chúng ta phải nhớ là mục đích của chúng ta là xây nhà, xây đền thờ cho Chúa chúng ta trên đất nầy. Đền thờ của Ngài là thân thể của chúng ta. Hãy tìm kiếm Chúa và để Chúa là số một trong đời sống tâm linh của chúng ta chính là cái gì mà chúng ta phải làm hầu cho chúng ta sống thành công lâu dài trên thế gian nầy. Chỉ có một mình Chúa mới ban cho chúng ta tất cã những sự giàu có, sức khỏe, sự khôn ngoan trên cỏi trần nầy. Chúng ta phải sống khác hơn người thế gian. 1Giăng:2:15. Chúa phán chúng ta phải để Chúa là trên hết. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ban Đức thánh Linh cho chúng ta để gin giử chúng ta khỏi bẩy vò nầy của ma quỷ. Phải hạ mình đến độ, khiêm nhường đến độ thì chúng ta mới mong tránh khỏi bẩy kiêu ngạo, cướp lấy sự vinh hiển của Chúa Cha.

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement