Những Bài Chat Dắt Chiên Lạc Về Nhà Cha

A-NHỮNG BÀI CHÁT GIÚP NGƯỜI ĐÃ TIN CHÚA TỪ LÂU NHƯNG CÒN SỐNG TRONG TỘI LỔI ĐƯỢC TRỞ VỀ:

BÀI SỐ 1: Bài chat với E.H. theo đạo Công Giáo nhiều năm nhưng chưa biết điều răn của Ngài còn sống trong tội lổi ăn năn đuợc Chúa Cha chấp nhận cho trở về nhà Cha bình an. (218)

BÀI SỐ 1: BÀI CHAT VỚI E.H. THEO CHÚA NHƯNG SỐNG TRONG TỘI LỔI ĐƯỢC TRỞ VỀ.

_______________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với B. Phan, bị hiếp dâm lúc còn nhỏ được Chúa Jesus giải phóng (4)

BÀI SỐ 2: BÀI CHAT VỚI B. PHAN BỊ HIẾP DÂM LÚC CÒN BÉ ĐÃ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI PHÓNG. (4)

________________________________________________________

BÀI SỐ 3: Bài chat với một con cái Chúa sa ngã bệnh viêm gan B và C được Chúa chữa lành.:

BÀI SỐ 3: BÀI CHAT VỚI CON CÁI CHÚA SA NGÃ BỊ BỆNH VIÊM GAN B&C ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

____________________________________________________

BÀI SỐ 4: Bài chat với một tín đồ sa ngã được Chúa giải phóng.

BÀI CHAT VỚI MỘT TÍN ĐỒ SA NGÃ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG

___________________________________________________

BÀI SỐ 5: Bài chat với K.N. bị tà linh đánh phá được Chúa giải phóng.

BÀI CHAT VỚI K.N. BỊ TÀ LINH ĐÁNH PHÁ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG

___________________________________________________

BÀI SỐ 6: Bài chat với H.D. bị tà linh đánh phá tự làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH được Chúa giải phóng.

BÀI CHAT VỚI H.D. BỊ TÀ LINH ĐÁNH PHÁ LÀM THEO BÀỊ DỌN RÁC TÂM LINH ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG

___________________________________________________________________________________________

B-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

BÀI SỐ 1: Bài chat với nguoi hầu việc Chúa có ân tứ chữa lành đuổi quỉ nhưng bì bị vuớng vào tội tà dâm nên bị ma quỷ kiện cáo nhảy vào người được Chúa giải phóng.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/23/bai-chat-voi-mot-nguoi-hau-viec-chua-bai-so-1/

________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với G.I. giúp chồng hầu việc Chúa nhưng vì học theo thần học sai lạc ân điển rẻ tiền bị nhiều tà linh đánh phá được Chúa giải phóng

BÀI SỐ 2: BÀI CHAT VỚI G.I. VỢ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG

_____________________________________________________________________________________________________

C-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT TIN CHÚA:

BÀI SỐ 1: Bài chat với B.B. người ngoại đạo nhiều tội lổi ăn năn được Cha tha thứ và chấp nhận cho trở thành con cái của Ngai. (112)

BÀI 1: BÀI CHAT VỚI B.B. NGOẠI ĐẠO ĐƯỢC CHA CHẤP NHẬN LÀM CON CỦA NGÀI

______________________________________________________________________________________________________

D-NHỮNG BÀI CHAT GIÚP NHỮNG CÔ GÁI MÃI DÂM TRỞ VỀ VỚI CHÚA TỪ BỎ CON ĐUỜNG TÀ:

BÀI SỐ 1: Bài chat với D.R. một cô gái đạo Công Giáo làm gái mãi dâm được Cha thương xót cho trở về (205)

BÀI CHAT VỚI D.R. MỘT CHIÊN CHÚA XA NGÃ LÀM GÁI MÃI DÂM ĐƯỢC CHA THƯƠNG XÓT CHO TRỠ VỀ (BÀI SỐ 205)

_________________________________________________

BÀI SỐ 2: Bài chat với D.R. tin Chúa đi hai hàng vừa làm gái gọi vừa theo Chúa được Cha thương xót cho trở về nhà Cha bình an. ( 233)

BÀI CHAT VỚI D.R. MỘT CHIÊN CHÚA SA NGÃ LÀM GÁI, ĐƯỢC CHÚA CỨU PHẦN (II). (BÀI SỐ 233)

___________________________________________________________________________________________________________

E-NHỮNG BÀI CHAT THÊM ĐỨC TIN CHO BẠN BIẾT RẰNG LÀM THEO SÁCH “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT.

BÀI SỐ 1: BÀI CHAT SỐ 288 CỦA H.I. ĐÃ TÌM ĐẾN CHÚA VÀ TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH ĐƯỢC TRONG SẠCH: – Manna and Living Waters Ministries

____________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI CHAT VỚI CHIÊN CHÚA BỊ LINH TÀ DÂM TRÓI NHIỀU NĂM THÁNG LÀM THEO BÀI DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA KẾT QUẢ TỐT TRONG VÒNG 1 NGÀY LÀ XONG ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG:

BÀI CHAT SỐ 289 VỚI H.K. MỘT CHIÊN CHÚA BỊ TÀ LINH TÀ DÂM TRÓI NẶNG ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG BẰNG CÁCH “TỰ DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” TRONG VÒNG MỘT NGÀY LÀ XONG. – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI CHAT VỚI H.L. TỰ DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA ĐUỔI QUỶ CHO MÌNH ĐƯỢC TỐT, MUỐN CHIA SẼ VỚI NHIỀU BẠN CỦA MÌNH VÀ TRÊN FB KINH NGHIỆM CỦA BẠN

BÀI SỐ 290: BÀI CHAT CỦA H.L. LÀM THEO BÀI DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA KẾT QUẢ TỐT VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHO CÁC BẠN. – Manna and Living Waters Ministries

___________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI CHAT VỚI H.M. TỰ DỌN SẠCH LÒNG ĐUỔI QUỶ ĐƯỢC DỂ DÀNG

BÀI CHAT SỐ 291 VƠI CÔ H.M. TIN CHÚA 4 NĂM NHƯNG VẪN CÒN ĐANG BỊ VƯỚNG NHIỀU TÀ LINH ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG TỰ ĐUỔI QUỶ CHO MÌNH ĐƯỢC. – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI CHAT VỚI H.N. ĐỌC BÀI CHAT BỊ NHỨC ĐẦU VÀ BỊ BỆNH NÓNG SỐT, CÓ TÀ LINH TRONG NGƯỜI TỰ ĐUỔI QUỶ CHO MÌNH ĐƯỢC.

BÀI SỐ 292: BÀI CHAT VỚI H.N. MỘT CHIÊN CHÚA ĐỌC BÀI CHAT BỊ BỆNH NHỨC ĐẦU, BỆNH VÀ NÓNG SỐT CHỨNG TỎ CÓ TÀ LINH TRONG NGƯỜI. – Manna and Living Waters Ministries

___________________________________________________________________________________________________