Huấn Luyện Chữa Lành (19 bài học)

I-HUẤN LUYỆN CHỮA LÀNH THIÊNG LIÊNG BỞI MỤC SƯ CURRY BLAKE TOÀN BỘ QUYỂN SÁCH MỚI NHẤT NĂM 2021 – Manna and Living Waters Ministries-Mời các bạn bấm vào link hày để đọc và áp dụng làm theo bài kết quả tốt. Kết quả hôm nay có 50 ngàn người nhận lãnh được ân tứ chữa lành.

II-HUẤN LUYỆN CHỮA LÀNH THIÊNG LIÊNG BỞI MỤC SƯ CURRY BLAKE NĂM 2011 BẢN XƯA TRÍCH TỪ AUDIOTAPE CỦA ÔNG DƯỚI ĐÂY:

(Phỏng theo 19 audiotapes của Mục Sư Cury Blake Divine Healing Technician Training kết quả được 40 ngàn người làm được)

Thú thật với các bạn , từ năm 2011, admin đọc và làm theo tài liệu nầy từ bài số 1 đến số 5 thì làm được kết quả tốt

Bản chánh tiếng Anh trong link này: http://www.divinerevelations.info/documents/healing/jgl/jgl_ministries.htm

BÀI HỌC SỐ 1:

ÂN TỨ CHỮA LÀNH LÀ TRÁCH NHIỆM HƠN LÀ SỰ XỨC DẦU.

Từ lâu chúng ta đã bị hiểu lầm cho nên không hiểu rỏ về công việc chữa lành mà Chúa Jesus ban cho những người Cơ Đốc Nhân chúng ta: Phải biêt rằng Chúa Jesus đến lần thứ nhất như chiên con nhưng Ngài sẽ trở lại như người dũng sĩ, hay chiến binh đi ra trận chiến đánh trận với ma quỉ.

Ngày nay, nhiều nơi thờ phượng Chúa bị ảnh hưỡng bởi số đông người trong hội thánh, nhất là với sự tranh đấu trong giới phụ nữ Nam nữ bình quyền cho nên nhiều hội thánh Chúa đang chờ đợi một Chúa Jesus trở lại như là chiên con, yếu đuối, hiền lành, nhịn nhục, nhu nhược, v.v. Trong lúc đó thì người do thái lại đang chờ đợi một Chúa Jesus, là đấng mê-si trở lại như người chiến binh nhưng Ngài đã đến như chiên con cho nên họ không nhận ra Ngài.

Sự thật không phải như thế. Chúng ta sẽ thấy Chúa Jesus trở lại như người chiến binh (warrior), không phải là chiên con nữa. Ngài sẽ đi ra đánh trận với ma quỉ, và Ngài sẽ vùa giúp chúng ta ra đi đánh trận với chúng nó. Khi Ngài trở laị chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, cũng là những dũng sĩ như Ngài. Sự chữa lành người bệnh là sự tranh chiến giữa thế giới của Chúa và thế giới tối tăm là ma quỉ. Ngày nào chúng ta hăng say (can đảm, không run sợ) muốn ra đi ra trận chiến để chống lại kẻ thù nghịch là ma quỉ thì ngày đó chúng ta sẽ thành công trong việc chữa lành và đem kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa.

Cury Blake nói rằng Chúa Jesus dạy cho tôi đối phó cách nào với sự truyền giãng phúc âm của Ngài như sau: Trong lúc tôi đang ru một em bé ngủ trong tay, tôi phải ra đi giảng dạy lời Chúa thì có một sự soi sáng của Chúa cho tôi như sau: Tôi phải là người đánh trận tay trái cầm một em bé, tay phải cầm gươm đánh lại kẻ thù nghịch. Chủ yếu là chúng ta phải cứng rắn với kẻ thù nghịch là ma quỉ nhưng bảo vệ và yếu mềm với người bệnh cùng trong một lúc. Phải giử mực thăng bằng như vậy.

Con trai của cố Mục sư John G Lake chuyển hết những tài liệu của cha mình cho Cury Blake năm 1960, 25 năm sau khi ông chết năm 1935 vì có lời tiên tri báo cho họ biết trước công việc chữa lành của ông sẽ có người tiếp nối. Ông Cury Blake không hưỡng sự xức dầu nhưng hưởng trách nhiệm. Tôi cho các bạn biết trách nhiệm của bạn với Chúa và bạn cứ đi ra với trách nhiệm của mình với Chúa thì công việc bạn làm sẽ có kết quả tốt.

-Tôi nhấn mạnh là công việc chữa lành không phải là sự xức dầu, nếu là sự xức dầu thì các bạn sẽ không làm được những gì tôi làm được. Nhưng đó là TRÁCH NHIỆM. Nếu các bạn cảm nhân được trách nhiệm của mình đối với Chúa thì các bạn sẽ làm được những gì tôi làm được. Tôi sẽ không chuyển tải sự xức dầu của Thánh Linh cho các bạn trong phòng học này.

-Nếu có sự xức dầu mà không có trách nhiệm với người bệnh thì sự xức dầu của chúng ta cũng chỉ là vô ích thôi.

-Chúa Jesus dạy chúng ta có 2 điều kiện làm thất bại trong công việc chữa lành là:
1–không có đức tin
2–bởi những gì chúng ta đã học hỏi từ thần học truyền thống là cho lời Chúa không còn linh nghiệm như ngày xưa nữa.

Những thất bại của chúng ta là những gì chúng ta tin tưởng chúng ta không làm được. Chỉ vậy thôi.
Nếu chúng ta có tội lổi, chúng ta cũng có thể cầu xin Cha chữa lành cho người khác được.

-Bạn sẽ làm theo cách nào?
*Cách cầu nguyện chữa lành nào mà chúng ta tin tưởng và làm thành công thì làm. Mổi người có cách khác nhau vì kinh nghiệm trong Chúa khác nhau.
*Điều kiện nào thì Chúa mới làm việc? Nếu Ngài làm vì điều kiện thì không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta nữa. Khi mọi công việc đều rối loạn, Ngài hiện đến.
*Từ trước đến giờ nhiều người mục sư cũng có cầu nguyện xin Cha chữa lành cho người bệnh trong hội thánh của họ thì có kết quả tốt chỉ được khoảng từ 1 đến 10%. Như vậy là họ vui mừng lắm rồi.

-Nhưng cách mới của John Lake dạy vào năm 1987 là phải đổi cách cầu nguyện: Thay vì cầu xin Cha chữa lành tật bệnh thì ngược lại hãy RA LỆNH cho bệnh tật hãy lui ra khỏi và tan biến ra khỏi người bệnh. Không có câu Kinh Thánh nào dạy chúng ta phải cầu xin Cha chữa lành cho người bệnh. Chúng ta bắt đầu ra lệnh và phá hoại công việc của satan bằng cách ra lệnh cho chúng nó phải rút lui thì kết quả là những người được chữa lành được tăng lên vượt bực.

Thêm vào đó phải có đức tin trong sự chữa lành. Nếu chúng ta tin Cha sẽ chữa lành ngay lúc đó thì người đó sẽ đuợc chữa lành ngay lúc đó. Nếu chúng ta tin rằng Cha sẽ từ từ chữa lành cho họ thì Cha cũng sẽ làm y như vậy. Về phần đức tin thì nếu người bệnh thiếu đức tin Chúa Jesus cũng có thể thêm đức tin cho họ. Chúa Cha phán: ”Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các nguoi nói.” Lê-vi-ký 14:33-45)

-Tổ phụ chúng ta là Chúa Jesus, trong Ngài không có sự rủa sả nhưng có sự phước hạnh. Chúng ta hãy đi tới và giải phóng kẻ bị cầm tù ra khỏi ngục. Họ phải được Chúa giải phóng và ma quỉ sẽ là kẻ chiến bại. Bạn hãy tiến đến mục đích giải cứu hầu cứu người bệnh ra khỏi gông cùm của bệnh tật.

Không có gì ngăn cản sức mạnh của Đức Chúa Trời để làm công việc của Ngài qua chúng ta. Phải có ý chí cương quyết ra đi cứu người không bỏ cuộc thì bạn sẽ thành công.

-Chúng ta không nên quảng cáo mình làm gì? Hay ăn mặc một cách đặt biệt chứng tỏ cho mọi người chú ý về mình, nhưng Cha chỉ muốn chúng ta ra đi và kết quả cho Ngài. Cha bảo nhìn trái biết cây. Cây táo thì sanh ra trái táo thôi, không cần quảng cáo. Nếu bạn là tiên tri của Chúa Cha thì bạn sẽ có sự bày tỏ và nhận biết ai là tiên tri thật của Cha mà thôi. Cha cần kết quả, Cha không cần lời quảng cáo. Ai cũng quảng cáo được nhưng kết quả ra sao mọi người tự nhận biết, không cần mình tự quảng cáo. Amen!

____________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 2:
BẰNG CẤP THẦN HỌC HAY CHỨC VỤ TRONG LÃNH VỰC TÔN GIÁO KHÔNG CẦN THIẾT. CẦN LÀ CÓ KẾT QUẢ TỐT.
Khi bắt đầu học tập chúng ta nên nhớ hãy vứt bỏ hết tất cã những gì mình đã học từ lâu như mình không biết cái gì hết từ trước đến giờ. Hãy bắt đầu làm lại từ con số zero với những gì mình đã học từ lâu. Học nhiều mà làm không kết quả thì cũng vô ích thôi.
Những thức ăn hằng ngày không phả là nguyên do chính gây ra bệnh tật vì mọi người ăn uống không biết gì để ăn cho đúng và tất cã những gì bạn đặt trong đức tin nơi Chúa không thể bỏ rơi bạn được. Cũng có chút ít bệnh tật do thiếu dinh dưỡng sanh ra.
Vậy những bệnh tật đều liên quan đến ma quỉ gây ra sao? Kinh Thánh nói ma quỉ đem đến sự cướp giết và hủy diệt trong thân thể chúng ta thì một phần lớn đều nằm ở trong vấn đề này. (Giăng 10:10)
Ma qủy không phải vâng lời bạn vì bạn làm đúng hay sai nhưng vì chúng nó biết bạn là ai và tên của bạn đã được Chúa Cha ghi trên sách sự sống trên nước thiên đàng rồi.
Bạn biết rằng Chúa Cha muốn mọi người đều được cứu rổi linh hồn và sự chữa lành thân xác của họ cũng nằm trong chương trình của Ngài. Từ ngử chữa lành tâm linh (saved) hay chữa lành thân xác (healed) cũng là đồng nghĩa với nhau trong lúc phiên dịch Kinh Thánh. Chúng ta phải tự biết rằng chúng ta là ai trong Chúa Jesus.
Chúa Jesus không dạy chúng ta hãy KHUYÊN ma quỷ đi ra nhưng Ngài dạy hãy ĐUỔI quỷ đi ra khỏi người đang bị chúng trói buộc.
Nhiều người biến đạo Chúa Jesus thành ra cái gì huyền bí, phải tìm hiểu những gì bí mật bên trong đạo Chúa cho nên họ phải đi tìm những người trí thức có thần học siêu nhiên để học hỏi. Đó không phải đúng là đạo Chúa Jesus. Chúa Jesus làm gì cách công khai, giữa đường phố, Ngài giãng dạy và chữa lành nơi đông người. Nhiều người không tin Ngài vì Ngài làm cách đơn sơ, không có vẽ rườm rà như những nguời đóng phim ảnh.
Chúng ta chữa lành và đuổi quỷ ra đi một cách nhỏ nhẹ, êm đềm, không màu mè, không la lớn tiếng thì bị người khác cười chê vì từ trước đến giờ nhiều người đuổi quỷ làm ra vẻ như đóng phim, màu mè, la lổi om xòm, v.v. Và nhiều người còn dạy là Chúa chưa chữa lành bạn được vì bạn chưa được trong sạch. Không phải như thế! Ngài chữa lành cho bạn không phải vì bạn tốt. Nếu như thế thì không có một ai được Ngài chữa lành hết.
Chúa Jesus dạy trong Mathi-ơ 10:8:”Hãy chữa lành kẻ đau, và trừ các quỷ, các ngươi lãnh không thì hãy cho không.” Chúa Jesus cho chúng ta có uy quyền để làm công việc này miển phí cho mọi người, mọi nơi, và mọi tật bệnh. Không cần phải cầu xin Chúa Cha xong mới làm được công việc chữa lành đuổi quỷ được. Không cần phải hỏi Chúa trước khi làm công việc này.
Những sự rủa sả từ đời ông bà tổ tông của mọi người cũng có trong đời Chúa Jesus nhưng Ngài không đụng đến vấn đề này trong lúc Ngài chữa lành bệnh tật cho những người đau ốm.
Chúng tôi áp dụng theo cách mới này đuổi tà linh gây ra bệnh tật cho những người bệnh thì sự chữa lành được chiếm đến 90% cũng gần giống như Chúa Jesus đã làm công việc chữa lành của Ngài là 100% cho tổng số người bệnh.
Nhiều người dạy về vấn đề chữa lành cho rằng những người bệnh cần phải có đức tin, và cần phải chờ đợi đúng thời điểm Ngài mới chữa lành, và những sự rủa sả trên dòng họ của họ phải được cắt đứt. Chúa Jesus không dạy về vấn đề này thì chúng ta cũng không nên đề cập đến. Chúa Jesus đã chữa lành những ai đến xin Ngài mà Ngài không hỏi họ có đức tin hay không? Khi La-xa-rơ đã chết trong mộ Chúa Jesus gọi ông sống lại, Ngài không đòi hỏi ông có đức tin hay không? Vậy tại sao chúng ta phải đòi hỏi người bệnh phải có đức tin?
Người đang bị bệnh không cần phải có đức tin mới được chữa lành. Chúa Jesus bảo môn đồ của Ngài là đi ra chữa lành kẻ đau. Đó là mạng lệnh. Họ đi ra để phá hủy công việc của ma quỉ. Đó là trận chiến để phá hủy công việc của sa tan. Như vậy chúng ta có thể có đức tin của người khác được. Vì có nhiều trường hợp, người không tin sự chữa lành cũng nhận được sự chữa lành.
Thật là kỳ diệu khi chúng ta tự vô hiệu quả công việc làm của chúng ta. Chúng ta đặt vào trong hộp những ý nghỉ của chúng ta là phải cái gì cũng đúng thì Chúa Cha mới làm công việc của Ngài. Bởi vậy chỉ có 1 trên 10 người được chữa lành. Còn 9 người kia không được chữa lành thì sao? Chúa Jesus chữa lành hết thãy.
Chúa Cha sai con Ngài đến thế gian để cứu vớt nhiều người trở nên con cái của Ngài. Chúng ta không phải là nô lệ nhưng là con. Con thì không đợi Cha sai bảo mới đi làm còn nô lệ thì chờ đợi chủ bảo gì thì làm nấy. Chúng ta là con của Chúa Cha, hãy làm với tất cã tấm lòng và mục đích tốt.
Một khi Linh của Chúa Cha (Thánh Linh) hiện diện nơi nào thì Ngài sẽ làm công việc là giải phóng người bị trói buột được tự do. Đó là Linh của sự tự do, Đó là công việc của Ngài. Chúa Jesus đi đây đó như người bình thường và làm công việc của Ngai với sức mạnh điện lực của Chúa Cha,
Phần đông, khi tôi ra đi chữa lành kẻ đau, tôi để cho sức sống chạy vào họ. Tất cã sự chữa lành là đem SỰ SỐNG của Chúa Cha đến cho họ và mọi bênh tật và sự chết biến đi ra khỏi người bệnh ngay sau đó. Khi họ có đầy đủ điện lực sống thì họ sẽ hết bệnh. Như vậy là chúng ta phải là ống dẩn điện lực từ nơi Chúa Cha chuyển đến cho người bệnh. Chúng ta đem sự chữa lành là đem đến sự sống đến cho người bệnh. Như vậy chúng ta không phải là chữa lành mà là đem sự sống đến cho người bệnh vì bênh tật là sự chết, Sự sống chiến thắng sự chết. Sự sống chiến thắng bệnh tật và sự chết. Chúng ta không cần biết người bệnh bị bệnh bao lâu rồi, nhưng hỏi họ để biết mà có lòng thương xót đến họ, cho người bệnh mà thôi.
Bạn không cần phải kiêng ăn cầu nguyện mới có thể chữa lành đuổi quỉ được, nhưng cũng có một vài trường hợp bạn cần phải kiêng ăn cầu nguyện mới có thể làm được như Chúa Jesus nói đến trong mathi-ơ 17:14-20. Chúa Jesus chú trọng vào công việc nhiều hơn là trách môn đồ của Ngài. Ngài trách những người theo tôn giáo, hay có đạo mà không tin vào uy quyền của Chúa Cha ban cho họ trong công việc chữa lành đuổi quỉ.
Đạo Chúa bắt nguồn từ xứ do thái như là một mối quan hệ giữa người với Chúa Cha; Khi đạo Chúa đến xứ Gờ Réc ( Greece) thì biến thành TRIẾT LÝ HỌC. Xong đến thành La Mã (Roma) biến thành MỘT ĐẠO GIÁO, cuối cùng đến xứ Mỹ thì biến thành DOANH NGHIỆP để kiếm tiền. Chúng ta cần phải trở về nguồn cội từ Chúa Jesus không theo những người vô đạo đức làm thay đổi chương trình của Chúa Cha trong công việc chữa lành đuổi quỉ này.
Nhiều người vẩn ham thích tôn giáo và đạo giáo vì có trật tự và tổ chức đàng hoàng.
Nếu chúng ta dựa vào theo Kinh Thánh, điều răn và luật lệ của Chúa để làm công việc chữa lành đuổi quỉ thì Ngài sẽ bênh vực chúng ta nếu lở chúng ta có làm gì sai vì chúng ta làm với tất cã tấm lòng muốn làm sáng danh Cha.
Khi chữa lành đuổi quỉ, hãy nói cách tổng quát nhưng nếu cần chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Ma quỉ đi thẳng đến vấn đề thì chúng ta cũng nên đi thẳng đến vấn đề nhiều hơn. Chúa Jesus thừơng nói:” Hãy được lành bệnh! (Be healed)

___________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 3:

TRẢ LỜI CÂU HỎI: khi người bệnh đã được Chúa chữa lành xong chúng ta có nên bảo họ tiếp tục uống thuốc không?

Chúng ta có 2 vấn đề liên quan đến Kinh Thánh và với pháp luật. Bạn không có quyền bảo họ ngưng hay tiếp tục uống thuốc. Người bệnh phải tự quyết định cho mình. Chúa phải là trên hết cho người đuợc Ngài chữa lành và họ tự quyết định cho họ.

Một khi chúng ta tin hay không tin rằng không có gì mạnh hơn Chúa Cha, thì Chúa Cha vẩn là mạnh nhất. Ngài không cần bạn làm gì để chứng minh Ngài.

Vấn đề là chúng tôi đã thấy kết quả sự chữa lành đã xãy ra làm bằng chứng cho nên chúng tôi mới mở lớp chữa lành dạy. Câu trả lời nằm trong sự chữa lành. Chúng tôi đã chứng kiến 9 người chết được sống lại, 70,000 người bệnh chúng tôi đặt tay được Chúa Cha chữa lành trong vòng 5 năm mà chúng tôi làm công việc này.
Tại sao chúng ta không thấy người chết được sống lại tại xứ Mỹ là vì khi người chết thì người nhà quàn đến đem xác chết đi liền sau đó cho đến ngày chôn cất.

Ông Blake dạy là khi ông đặt tay chữa lành cho người khác phái, tôi không đặt tay trên chổ đau của họ. Nhưng tôi chỉ nắm tay họ thôi, còn tay kia tôi bảo họ đặt tay trên chổ đau của họ và tôi đặt tay tôi trên tay của họ. Hãy làm như thế để bạn tránh được những lời nói không tốt trên công việc của bạn làm.

Chúng ta không nói rằng chúng ta là người được xức dầu hãy đem người bệnh đến cho chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nói Chúa Jesus là Đấng được xức dầu và chúng ta làm công việc của Ngài, chúng ta nói lời của Ngài và đó là sức mạnh của sự cứu chuộc của Ngài.

Bàn tay của tôi không có ân tứ gì đặt biệt vì nếu vậy các bạn không thể làm được những gì giống tôi làm. Nhưng chúng ta làm được những gì Chúa Jesus đã làm vì chúng ta có cùng một Chúa Thánh linh, cùng sức mạnh, cùng vủ khí, cùng huyết Chúa Jesus, cùng với lời chứng của chúng ta. Chúng ta làm không phải bởi sự xức dầu, Chúng ta cần phải làm gì với những gì chúng ta có được là giải cứu những người bệnh ra khỏi sự trói buột của ma quỉ.

______________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 4:

Nếu chúng ta muốn nói gì về lời Chúa thì hãy nói một cách chính xác.

Nhiều người bị đau đớn quá lâu thì họ chỉ ước muốn chết đi cho hết đau đớn. Dù cho chúng ta không có thể chữa lành cho họ thì chúng ta cũng có thể giúp họ tin Chúa, sau đó Chúa sẽ chữa lành cho họ. Cho dù họ không muốn sống nữa nhưng chúng ta cũng có thể thuyết phục họ rằng họ cần phải có một mục đích trong đời sống và hiện nay họ chưa hoàn thành được mục đích ấy trong đời sống họ.

CÂU HỎI: Làm thể nào để gìn giử sự chữa lành cho mình được lâu dài?

Tôi không thể nói với bạn là bạn phải nên đi bác sĩ khi có bệnh hay không, đó là quyền tự do lựa chọn của bạn.
Ông Blake nói về một ví dụ ông làm trong đời sống của ông lúc ông bị té gãy xương bàn chân. Ông nói với thân thể ông rằng: Bàn chân ta hãy trở lại bình thường trong Danh Chúa Jesus. Ta ra lệnh cho ngươi được Chúa Jesus chữa lành ngay giờ này. Tôi bắt đầu công bố càng ngày càng lớn tiếng hơn và tôi cuối xuống vổ nhẹ vào bàn chân bị gãy xương của tôi. Tôi làm như thế trong nhiều ngày và 2 tuần sau chân tôi đã được trở nên bình thường trở lại.
Tôi không khuyên bạn làm như tôi, nhưng tôi muốn nói cho các bạn biết bạn cần phải làm gì thì bạn hãy làm đi.

Ông Wigglesworth thường nói:”Thà tôi chết mà có đức tin hơn là còn sống mà nghi ngờ.”

Nhiều người hỏi tôi có uống thuốc không? Tôi trả lời rằng tôi không muốn nói về vấn đề này. Nếu tôi muốn uống thuốc thì tôi đi tìm bác sĩ. Nhưng nếu bởi thời điểm nào mà tôi cần đến bác sĩ thì tôi không còn nói gì được nữa. Họ sẽ khiêng xác chết tôi ra khỏi phòng trước khi tôi tìm gì khác ngoài Chúa.

Ông Blake nói về bên Africa nhiều người rất nhạy bén với sự chữa lành của Chúa vì họ nói xứ của chúng tôi không có nhà thương gần đâu. Chúng tôi phải tin Chúa hay là chết. Như vậy ở xứ Mỹ, chúng ta có phước cũng là điều đem họa đến cho chúng ta. Chúng ta thần thánh hóa nhiều nhân vật ngoài Chúa ra.
Nếu chúng ta có bác sĩ đang chực sẳn để cắt xén những bộ phận bệnh hoạn, chúng ta không cần đến Chúa. Chúng ta phải tự quyết định Chúa của chúng ta là Chúa nào? Cho đến ngày mà chúng ta khám phá ra rằng chúa mà chúng ta nương tựa sẽ làm chúng ta thất vọng, chỉ trừ ra một đấng duy nhất là Chúa Cha mà thôi. Ngoài ra những đấng khác sẽ làm chúng ta thất vọng bằng cách này hay cách khác.

Chúng ta hãy suy nghỉ và quyết định cho mình trước khi có chuyện khó khăn xãy ra, không để đến giờ cuối cùng mới quyết định.

Dr. Michael Brown nói với chúng tôi rằng cách ông dạy kết quả tốt lắm. Chúng tôi dạy 20,000 người và họ áp dụng nhưng không có ai nói một lời nào là cách này không kết quả, không một ai nói vậy hết.

Tôi sẽ nói nhiều điều có thể làm cho bạn giận tôi, nhưng khi bạn suy nghỉ lại sẽ thấy đó là sự thật: Sức mạnh của Chúa Cha như là Cơ khí (Mechanical), khi chúng ta đặt nhiều lòng tin với Ngài thì chúng ta càng thấy có nhiều trách nhiệm hơn với công việc Ngài giao cho chúng ta.”

Chúa đã chữa lành nhiều người từ người thánh thiện đến người tội nhân, từ bật vua chúa cho đến người tầm thường. Ngài chữa lành tất cã. Không có gì giới hạn trong công việc của Ngài. Dù cho người bệnh có phạm tội Ngài cũng chữa lành cho họ. Ngài cũng có thể dùng bạn để chữa lành cho người khác mặc dù bạn đang có tội lổi với Ngài. Tôi không muốn nói bạn hãy tiếp tục phạm tội hoài.

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, và tôi cảm nhận được những sự cảm xúc của Ngài. Vì tôi cảm nhận được lòng thương xót cho người bệnh nào, thì Chúa Cha có lòng thương xót nhiều hơn tôi gấp bội. Nếu tôi hỏi Chúa Ngài muốn chữa lành cho người này không? Xin Cha hãy chữa lành cho người này nhé! Tôi làm như vậy giống như tôi có lòng thương xót nhiều hơn Ngài.
Còn nếu chúng ta nhìn Chúa Cha và nói con biết Cha có thể chữa lành cho người bệnh này, xin Cha hãy chữa lành cho họ nhé. Chúng ta làm như vậy là nghỉ rằng Chúa Cha là người có lòng cứng cỏi, nghi ngờ sự chữa lành và tấm lòng thương xót của Ngài.

Cũng có một ý nghỉ khác như vầy: Cha ơi Ngài ở đâu, con cần tìm đến Ngài, tôi cần phải tìm cho được Ngài, xin Ngài xuống đây, Cha ơi hãy xuống đây chữa lành cho người này để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Công việc này là không đúng trong Kinh Thánh nhưng có nhiều người vẩn làm như thế. Đó là vì họ đi theo tôn giáo nhưng không bước theo Thánh Linh.

Chúng ta là ống dẩn của Thiên đàng. Khi nào chúng ta đi đến đâu thì thiên đàng sẽ mở ra trên đầu chúng ta. Tôi không cần cầu nguyện van xin nhưng tôi nói TRONG DANH CHÚA JESUS là xong tất cã. Tại sao? Tại vì Chúa đang ở trong bạn và bạn đi đâu thì Ngài cũng đi theo đó với bạn.
Chúa Thánh Linh luôn ở với bạn và trong lúc tôi ngủ, Ngài trò chuyện cùng tôi nhiều nhất vì cái đầu tôi đã ngưng làm việc.
Giao ước mới là tôi được hoàn hảo và đầy đủ trong Chúa Jesus cho nên tại sao tôi không cần phải làm gì thêm nữa? Nếu tôi nói tôi có sự khôn ngoan trên trí óc, tôi cần phải có trái tim hiểu biết nữa. Đó là sự lừa dối. Trái tim và trí khôn cần phải hiểu biết như nhau

Làm thể nào để có thêm đức tin trong sự chữa lành người bệnh?
Hãy bắt đầu nói đến nó. Khi bạn nói ra thì bạn sống với điều bạn nói.
Nếu bạn nói mà không sống với những gì bạn nói thì bạn thành người nói dối.
Hãy nói đi, hứa hẹn và sống đúng như lời hứa của mình. Nhiều người không nói gì cho nên họ dừng chân tại chổ trong đời sống thuộc linh của mình.
Nếu bạn nói những điều cao hơn thì bạn sẽ được nâng lên cao hơn nơi bạn đứng. Bạn có làm điều gì sai không? Dỉ nhiên là có. Nhưng điều đó chứng tỏ là bạn là con người, không phải là Chúa.

Chúng ta phải có tấm lòng của Đấng Christ
Ông Blake nói với những người làm công việc mà họ chưa từng làm bao giờ, và họ hỏi ông là ông làm việc đó hay là Chúa Thánh Linh làm việc? Tôi trả lời với họ có phải tôi nói chuyện với ông hay là Chúa thánh Linh nói chuyện với ông? Tôi biết tôi là ai và tạ ơn đức Chúa Cha là chúng ta không cần biết là ai đã làm, nhưng tôi biết là Chúa Cha đã tái tạo ra tôi. Khi tâm linh tôi và lời Chúa cùng ăn khớp với nhau và ý của Ngài là tốt lành và hoàn hảo trong công việc tôi làm thì mọi công việc đều tốt đẹp. Còn nếu bạn chưa đuợc Ngài tái tạo thì hãy giử im lặng chờ đợi, đừng làm gì.

Tôi thường nói với mọi người không nên hạch tội lổi mọi người trước khi chữa lành cho họ. Kinh Thánh không dạy như thế. Họ không cần phải đuợc cứu rổi trước khi họ nhận lãnh được sự chữa lành. Nhưng nếu chúng ta chữa lành cho họ mà họ lại không chịu tin đến Chúa Jesus thì họ sẽ lãnh hậu quả của công việc họ làm trước mặt Chúa Cha sau đó. Chúng ta không thể để chiếc xe kéo trước mặt con ngựa . Chúng ta phải cho họ thấy Chúa Cha là đấng tốt lành và như thế họ sẽ tìm đến Ngài và ăn năn tội lổi để được cứu rổi linh hồn.
__________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 5:

-CÂU HỎI:
1. “Bạn có cần phải dùng tay rờ chạm vào người bệnh không? “
-Không

2. “Có thể chữa lành được người bệnh khi bạn ở xa như trên điện thoại hay email không?
-Được

Câu công bố tôi thường dùng đến là, “TA CÔNG BỐ (TÊN NGƯỜI BỆNH) ……. SẼ SỐNG VÀ KHÔNG CHẾT TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!” Đó không phải là một công thức. Đó cũng không phải là một sự quyến rũ ma thuật, hoặc một câu thần chú của bất kỳ loại gì, nhưng nó đã đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc tôi làm.
Chữa lành bằng email: Hãy để những uy quyền gì trong bạn đi ra. Bạn hãy sử dụng một dấu chấm trong một câu trong một email như là một điểm liên lạc cho Đức tin của người bệnh nhận trên email của bạn. Hãy bảo người nhận được email này, hãy chạm bàn tay của họ vào dấu chấm trên email của bạn trên màn hình máy tính, và họ được chữa lành.
Chúng ta không nên thực hành sự chữa lành cho một người nào đó đang đau bệnh như một cú đấm vào lưng của họ khi chúng ta nói rằng: “Hãy xem, chúng tôi nghĩ rằng bạn phải sống cho đúng, và tất cả mọi thứ ngay tại đây phải đúng thì Chúa mới chữa lành cho bạn ngay giờ này, và bạn phải có đầy đủ Đức tin…v.v.” Tôi nói với tất cả mọi người nó giống như điền vào mẫu khai thuế cuối năm (IRS)… Như vậy chúng ta đã thực hiện sự chữa lành khó hơn việc điền vào một mẫu khai thuế IRS. “
Ai đã thiết lập các điều kiện để người phụ nữ bị bệnh mất máu được chữa lành? Cô ấy đã tự làm. Sức mạnh của Chúa đã sẳn có và cô quyết định rằng nếu cô chạm vào trôn áo của Chúa Jesus thì cô sẽ được chữa lành. Cô ấy đã làm, và cô ấy đã nhận được sự chữa lành.
“Công việc của chúng tôi ở đây là mang thiên đàng đến trên trái đất, trong một cách nói khác.” “Đó là TRÁCH NHIỆM của bạn hầu tìm hiểu những gì bạn cần biết để có được nhiều người được chữa lành. Bây giờ có rất nhiều điều bạn cần phải học hỏi và nói đến nhưng hiện giờ các bạn cứ học từ từ khi gặp phải vấn đề thì học tiếp; Tôi tin rằng bất cứ điều gì mà bạn gặp phải thì bạn sẽ có thể xử lý nó được. Nhưng bạn vẫn sẽ phải thực hiện các sự quyết định và cam kết. Bởi vì những gì bạn bắt đầu quyết định hôm nay làm sẽ làm bạn hao mòn thân xác. Nhưng bạn phải học cách chịu mọi trách nhiệm và giao phó tất cã mọi sự cho Chúa.
Nếu họ nhận được sự chữa lành, mọi vinh hiển đều thuộc về Chúa; Nếu họ không nhận được sự chữa lành đó là lỗi của bạn. Đó là cách bạn phải suy nghĩ như thế. Nó giống như chúng ta đang nói lúc nãy: Chúa cho phép những gì bạn cho phép. Tại sao Đức Chúa trời cho phép điều này xãy ra? Vì bạn đã làm như thế. Thật đơn giản. Bạn có tin điều đó không? Một nửa của bạn tin như thế. Không sao, vì đó là sự thật.
Chúa Jesus nói: Bất cứ điều gì bạn mở ra dưới đất sẽ được mở ra trên thiên đàng, bất cứ điều gì bạn trói buộc dưới đất sẽ bị ràng buộc trên thiên đàng. Vậy thì trường hợp nào các sự ràng buộc hay mở ra được bắt đầu? Là nơi đây, trên trái đất. Không phải Thiên đàng. Đúng không? Nó không bắt đầu ở trên trời. Nó bắt đầu ở đây. Những gì bạn ràng buộc, những gì bạn mở, sẽ bị ràng buộc hoặc mở ở bắt đầu tại nơi đây. Đây là giao ước mới trong đạo Chúa. Đây là những gì Chúa Giêsu đã dạy. Chúa Giêsu là gương mẩu cho các bạn noi theo, các môn đồ không phải là gương mẩu.
Chúa Giêsu nói rằng Giăng Báp-tít là vị tiên tri vĩ đại nhất. Tuy nhiên, ông đã không có làm phép lạ.
Vì vậy, phép lạ không cần thiết phải là công việc của một tiên tri vĩ đại. Vì vậy, sau đó tôi đã phải quay trở lại và nói, Vâng, vậy thì phải nói sao? Vâng, tiên tri là một người nói ra những lời của Chúa Cha. (Phải không?) Vì vậy, do đó, đó phải có nghĩa là Giăng Báp-tít đã có thông điệp lớn nhất. Vậy những gì đã là thông điệp lớn nhất? Nếu bạn trở lại Cựu ước tất cả các tiên tri trong cựu ước đã nói Ngài sẽ đến, Ngài sẽ đến họ nói hoài hoài như vậy. Giăng Báp-tít nói gì? “Ngài đang ở đây.” Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói rằng :” Tất cả các tiên tri sinh ra bởi người nữ, không ai lớn hơn Giăng Báp-tít. Nhưng người hèn mọn nhất trong Vương Quốc của Chúa là lớn hơn anh ta. Tại sao? Bởi vì Giăng Báp-tít đã xem Ngài đi xa. Nhưng người đó là người hèn mọn nhất là trong Vương Quốc của Chúa… Ngài ở đây nhưng Ngài đã bước đi. ‘ nhưng Ngài đang ở đây. Ngài sống trong tôi. Ngài đi trong tôi. Ngài nói chuyện với tôi. Đó là lý do tôi nói với các bạn: Sự xức dầu không được tăng lên! Sự xức dầu không suy yếu dần. Không phải là xức dầu được yếu hơn hay mạnh mẽ hơn. Xem đấy, chúng ta có những ý tưởng kỳ lạ về sự xức dầu. Bởi vì Ngài đã đổ ra sự xức dầu rồi. Anh em biết Ngài nói gì không? Anh em biết điều Ngài đã nói với giáo hội không? Ngài nói:” HÃY TỈNH THỨC!”
Ngài không bao giờ nói hãy chờ cho đến khi Ngài thả sự xức dầu ra. Ngài nói hãy thức dậy, hãy đứng dậy, hãy khuấy động ân tứ mà Ta đã ban cho con. Hãy đọc Tân ước! Trách nhiệm là hoàn toàn, hoàn toàn 100% trên các tín hửu Cơ Đốc. Nó không bao giờ lệ thuộc vào Chúa Cha. Bởi vì nếu đó là một ngày nào đó ai đó có thể đứng trước tòa án của Chúa và nói, Cha đã không cho tôi những gì tôi cần. Và tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ đứng trước mặt Chúa và cáo buộc Ngài như thế. Ngài đã ban cho các bạn danh Ngài, lời Ngài, Thánh Linh của Ngài, Ngài đã ban cho các bạn những Ân tứ của Ngài, Ngài đã ban cho các bạn quyền năng của Ngài; Ngài đã ban cho các bạn TẤT CÃ, và như vậy nếu có bất kỳ cái gì bạn thiếu là thiếu SỰ VÂNG LỜI NGÀI để sử dụng nó.
Chúng tôi nói:” Tôi được xức dầu vì Thánh Linh đang ở trên tôi. ‘ Chúa Jêsus phán, ‘ Đức Thánh Linh đang ở trên ta vì ta đã được xức dầu. ‘ Bạn nghĩ rằng đó là điều giống nhau, nhưng không phải. Lý do bạn nhận Thánh Linh là vì bạn được xức dầu. Được xức dầu có nghĩa là được chỉ định để làm điều gì đó. Sau-lơ được xức dầu để làm vua. Tại sao? Bởi vì ông được bổ nhiệm làm vua. Sự xức dầu là một sự chỉ định.
KHI BẠN ĐƯỢC TÁI SANH LÀ BẠN NHẬN LÃNH THÁNH LINH. Sau đó Thánh Linh đến trên bạn. Điều đó được gọi là phép báp-têm bằng Thánh Linh. Vì vậy, bạn đang được xức dầu và sau đó Thánh Linh đến với bạn. Tại sao? Hãy đọc trong Galati Chúa nói bởi vì bạn là con của Ngài. Ngài đã gửi LINH CỦA CON NGÀI và bạn gọi “ABBA”, Cha. ‘
Ngài đã không biến bạn thành con Ngài bằng việc gửi Thánh Linh của Ngài. BỞI VÌ BẠN LÀ CON NÊN NGÀI ĐÃ GỬI THÁNH LINH CỦA NGÀI CHO BẠN. Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ ngược lại.
Mục Sư Lake đã có một tổ chức chữa lành lớn hơn từ trước đến giờ trước khi ông được nhận lãnh báp tem Thánh Linh.
Ông Dowie có làm công việc chữa lành to lớn mà ông không bao giờ nhận lãnh phép báp-têm bằng Thánh Linh. Ông chữa lành bệnh ung thư ra khỏi khuôn mặt của người bệnh, và họ đã được chữa lành hoàn toàn. Tất cả các loại chữa lành bạn nhìn thấy. Bây giờ bạn hãy giải thích điều đó đi. Tại sao? Đó là bởi vì khi bạn được tái sinh là bạn nhận lãnh uy quyền ngay lúc đó. Khi bạn được tái sanh thì bạn được trở nên con cái của Chúa Cha. Báp tem trong Thánh Linh ban cho các bạn khả năng để hành động giống như Ngài. Đó là sự khác biệt. Xem Đó là những gì tiến sĩ mục sư Lake biết về phép báp-têm Thánh Linh. Những thứ gì mà tôi cho bạn, tôi đổ ra cho bạn-đó là những bí mật mà tiến sĩ Lake đã biết và cho phép ông làm được công việc chữa lành được trên 100,000 người trong vòng 5 năm. Đó là những gì ông đã làm. Đó là sự hiểu biết rằng “THẦN KHÍ CỦA CHÚA CHA ĐÃ BAN CHO BẠN ĐỂ LÀM CÔNG VIỆC CỦA NGÀI.”
Quyền năng của bạn, với tư cách là một THẦN LINH SỐNG, sẽ được nhân lên theo cấp số nhân bới Linh của Chúa Cha. Bạn có hiểu được điều đó không? Ngài không tách biệt với bạn. Không phải vậy. Đừng nghỉ bạn và Ngài là riêng biệt. Hãy đọc 1 Cô-rin-tô 6:17: Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.” Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn trước đó, ai đó hỏi tôi, ‘ là bạn hay là Chúa Thánh Linh làm việc? Tôi trả lời bạn thấy tôi nói chuyện với bạn hay là Chúa? Tại sao? Bởi vì không phải tôi cũng không phải ngài. Là chúng ta. Bạn thấy không? Hai người sẽ trở thành một. Chúng tôi trở thành một với Ngài. Chúng tôi với Ngài có cùng một ý nghĩ, một hướng đi, một mục tiêu, một nguyện vọng. Ngài nhuần gội tôi, nơi mà bạn không thể nói Ngài dừng lại và tôi tiếp tục công việc hoặc tôi dừng lại và Ngài tiếp tục. Và dần dần khi tâm trí tôi được đổi mới nhiều hơn trong lời Ngài thì tôi càng ngày càng biến dạng và trở nên càng giống như Ngài. Và tôi sẽ nói chuyện và hành động going như ngài… “
Tôi biết là tôi không là gì cã. Và tôi càng biết tôi không là gì, thì Ngài càng sống và hành động trong tôi càng nhiều hơn nữa.
Tiến sĩ Mục sư Lake có một lần ông đã nói:” Tôi có thể làm điều này bởi vì tôi được xức dầu, và ông đã nhận món quà này và món quà kia từ nơi Chúa. Và ông cười. Ông nói, ‘ nếu Jenny (người vợ ông đã qua đời) của tôi còn ở đây, cô sẽ cười nhạo ông bởi vì cô ấy biết quá rỏ về những điều sai lầm của tôi và thiếu sót của tôi. ‘ Và ông nói, nhưng nhiều người nói tôi có thể làm những gì tôi có thể làm bởi bì họ biết tôi là ai. Nhưng tôi cho các bạn biết điều bí mật là: Không phải là tôi biết tôi là ai mà tôi đã làm được những gì tôi làm, nhưng đó là điều tôi phải quên rằng tôi là ai để tôi có thể làm được những điều Ngài làm.
Tôi không thích ai khước từ tôi cũng như bạn vậy và tôi không biết họ sẽ phản ứng như thê nào.
Ai cũng có thể làm tiên tri một ngày sau đó được. Hãy nói cho tôi biết trước sự việc đã xảy ra.
Nếu đó là Thánh Linh của Cha sống trong bạn ban sự sống cho Chúa Jesus sống lại từ cỏi chết và Ngài làm việc. Hãy chúc tụng danh Chúa Cha! Tôi không có nhận lãnh Linh nào khác. Mọi người chết được sống lại, vì Chúa Thánh Linh ở đây. Mổi lần có sự chữa lành thì Ngài có ở đó. Bạn có cảm nhận được không? Nếu không có phép lạ xảy ra là Thánh Linh không có ở đó với bạn..
Bạn nói tôi chưa sẳn sàng, nhưng Ngài đã sẳn sàng rồi.
Nhưng tôi chưa chuẩn bị. ‘ Không sao đâu. Tôi đã không bao giờ được ở trong tình huống này. ‘
Điều duy nhất trong sự chữa lành là Thánh Linh. Khi bạn có đầy đủ Linh của Chúa Cha cho người bệnh thì mọi nan đề sẽ được khắc phục.
Bạn nói rằng Chúa sẽ làm cho tôi trở nên ngay thẳng trước khi Ngài sẽ sử dụng tôi để chữa lành người khác. Bạn không phải là quan trọng. (đám đông cười) Bạn có nhận được điều đó không? Chúa Giêsu đã chết cho người đó để họ được hết bệnh. Tại sao ngài không chữa lành cho họ chỉ vì bạn đang có nan đề. (Đúng không?) Bạn nghĩ rằng bạn phải được hoàn hảo! Nó cho bạn thấy rằng chúng ta nghĩ rằng toàn bộ vũ trụ phải xoay quanh chúng ta. Không phải như vậy! Tất cả đều xoay quanh Ngài. Tất cả công việc của bạn là để làm vinh hiển danh Ngài. Nó không phải là vì chúng ta hoàn hảo, và sẵn sàng.
Tôi cần phải hạ xuống để Thánh Linh được nâng lên cao. Thánh linh có lên cao không? Không! Nhưng tôi cần phải hạ xuống. Nếu tôi hạ xuống thì tôi thấy Thánh Linh càng lên cao hơn tôi tại vì tôi càng thấy Ngài nhiều hơn trong đời sống của tôi.

___________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 6:

Câu hỏi: Làm thế nào để bạn giữ được ân tứ chữa lành ?
Trả lời: Rất khó khăn để mà nói nếu bạn không ghi chú nhiều điều xuống giấy.

Nhiều lần chúng ta cố gắng hoàn thành trong những gì mà Chúa Cha đã hứa ban cho chúng ta trong lỉnh vực tâm linh. Nhưng nó sẽ biến thành một bức tường ngăn trở chúng ta hơn là giúp chúng ta thành công nếu chúng ta có nhiều kiến thức trong lỉnh vực Sinh Học (Biology) hay Sinh Lý Học (Physiology).

Thuốc men làm tê liệt những triệu chứng của bệnh tật.

Đây là công việc của ma quỉ. (OK?) ma quỉ lợi dụng sự yếu đuối của chúng ta.

Chúng ta có ba hệ thống miễn dịch: một vật lý, một cảm xúc, và một tâm linh.

Tiến sĩ Peterson từ trường Đại Học Oral Roberts học phát hiện ra rằng những người cầu nguyện tiếng lạ trong 30 phút mỗi ngày tăng hệ thống miễn dịch của họ hơn 30%.

Chỉ có các tín hửu Cơ Đốc mới có quyền đi vào và hoạt động trong lĩnh vực tâm linh. Tà thuật, thầy bùa, bói toán, bói khoa, ma túy, v.v…. Tất cả những điều đó là bất hợp pháp để làm công việc trong lĩnh vực tâm linh. Chỉ có những người được phép hoạt động trong lỉnh vực tâm linh mới có thể làm được bất cứ điều gì.

Nếu có điều gì bạn làm cho giảm tội và thêm sức mạnh tâm linh được là bạn đang đánh trận trong thế giới tâm linh.

Nếu những gì bạn đang làm (mà bạn nghĩ là trận chiến tâm linh) mà không làm giảm tội lỗi được trong cuộc sống của bạn và làm tăng mức độ tâm linh mà bạn có, nó không phải là cuộc chiến tranh tâm linh mà là một số loại trò chơi tôn giáo, hoặc một cái gì đó mà bạn đang làm. (Phải không?)

Cho đến một thời điểm nào bạn sẽ bắt đầu bỏ tung hô các biểu ngử trên đường phố và bắt đầu đi bộ trên đường phố, nói chuyện với mọi người và liên lạc với nhiều người.

Trong thực tế, cách bạn giữ được sự chữa lành của bạn là giống như cách bạn đã nhận được nó.

CHÌA KHÓA SỐ 1 ĐỂ CHỮA LÀNH: Hãy chán ngán! Bạn sẽ không cảm nhận được sự thay đổi nếu bạn chưa chán ngán cái gì đó. Bạn sẽ không chừa bỏ tội lỗi cho đến khi bạn đã chán ngán nó. Và bạn sẽ không được thoát ra khỏi bệnh tật cho đến khi bạn chán ngán nó. Và bạn phải bắt đầu ghét nó, và bạn phải học cách đối xử với nó như một người mà bạn ghét. Bạn phải nói chuyện với nó, trò chuyện với nó, nói với nó những gì bạn muốn nó làm, và biết rằng bạn có thẩm quyền trên nó. “

Có một điểm mà tôi từ bỏ giảng dạy giáo lý của sự chữa lành và tôi đã trở thành sự chữa lành. Và sự khác biệt là khi tôi đã nắm giữ được trái tim của Đức Chúa trời.

Bạn phải nhận ra rằng có những điều cần thiết cho công việc này.
Chúng tôi có cái nhìn về sự chủ quyền của Chúa Cha đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng, ‘ Vâng, tất cả những gì xảy ra là sẽ theo ý Chúa. Điều đó không đúng. Nếu đó là sự thật thì Chúa Giêsu sẽ không bao giờ nói “Ý Cha được nên ở đất như ở trên trời”. ‘ Các anh chị em cũng sẽ không phải cầu nguyện rằng Ý Cha sẽ luôn được thực hiện. Và sau đó chúng tôi đã có đọc trong Kinh Thánh rằng Ngài không muốn bất kỳ người nào sẽ bị hư mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều được cứu rổi linh hồn trong Đức Chúa Jesus Christ. Đúng không? Có người chết và sẽ đi vào địa ngục? Sau đó, ý Chúa sẽ không phải lúc nào cũng được thực hiện. Nhưng khi nào nó được thực hiện? Bất cứ khi nào chúng ta làm điều đó. Trong thực tế là Chúa Giêsu nói: “ Ta đã đến để làm theo ý của Cha ta. “ Và Ngài đã làm gì? Ngài đã đi sửa chữa những điều mà không đúng. Điều đó có nghĩa là nếu những điều Ngài đã làm sẽ là của Chúa Cha, còn những điều gì Ngài đã sửa chữa đều không phải là của Chúa Cha.

Lời của Chúa Cha giúp cho người được sự tự do. Chúng ta nghĩ rằng ý của Chúa Cha nghịch lại với chúng ta, và Ngài cầm giử lại. Và nếu những điều gì không thành công là vì không phải là ý của Ngài? Sai rồi, Đó là tại vì chúng ta không thực hành. Chúng ta phải làm công việc của Đấng đã sai chúng ta đi.

Nếu bạn chưa bao giờ làm được gì thì bạn sẽ tin vào bất cứ ai nói gì với bạn. Nhưng một khi bạn đi ra và bắt đầu áp dụng làm được điều đó rồi thì tất cả các lý thuyết của người khác đều bị đánh ngã hết. Và sau đó, bạn biết đâu là sự thật vì bạn đã làm được.

Nếu có ai đó đến với tôi và nói vấn đề chữa lành, phép lạ sẽ không còn nữa. Tôi sẽ nhìn vào mắt họ và nghỉ thương cho bạn bởi vì tôi biết tốt hơn bạn, tôi đang làm đây, tôi nhìn thấy nó mỗi ngày. Tôi biết nó đã không chấm dứt đâu. (Vâng, bạn đã biết,) Rồi họ nói tiếp: Nhưng Chúa sẽ không chữa lành bất cứ ai sống trong tội lỗi với cuộc sống của họ. Bạn nói sai. (Bạn biết không?) Tôi thấy nó mỗi ngày. Nhiều người đã chứng kiến sự chữa lành và tôi có tội trong cuộc sống của tôi. Và Chúa chữa lành cho họ hết thãy. Vì vậy, tôi nói, bạn sẽ vượt qua trên bất cứ những lý thuyết bạn đã nghe cho đến khi bạn nhận ra và làm điều đó. Nhưng khi bạn nhận ra và làm điều đó, tất cả các lý thuyết sẽ bị đánh ngã khi bạn tìm ra những gì là sự thật.

Chúng tôi đã quen gọi họ là “con cọp giấy.” Mọi người nhận được nhiều loại chứng chỉ, bằng cấp thần học nầy nọ nhưng không thể chứng minh những điều mình dạy bằng công việc mình làm. Và đó chính là cách hội Thánh hay nhà thờ đã làm. Tôi không quan tâm nếu bạn có bằng tiến sĩ thần học. Tôi không quan tâm những gì bạn đã có. Nếu bạn không giải phóng được người cầm tù được tự do thì vô ích thôi. Tại sao? Vì bạn chỉ nói trên lý thuyết. Nhưng chúng tôi đã lấy lại phần lý thuyết để áp dụng vào phần thực hành của kinh thánh và đã làm được. Những gì Chúa Giêsu đã dạy, chúng tôi áp dụng thì làm được hết.

Phúc âm của sự chết của Chúa Jesus, sự chôn cất và sự phục sinh của Ngài (trong Kinh Thánh 2 Cô-rin-tô 15) không phải là phúc âm của Vương Quốc Chúa Cha. Nhưng đó là phúc âm cho phép chúng ta truyền giảng phúc âm của Vương Quốc của Ngài. “Phúc âm của Vương Quốc của Ngài” có nghĩa đúng là “TIN TỨC TỐT LÀNH CỦA THẨM QUYỀN CAI TRỊ CỦA CHÚA CHA. “
Đó là những gì họ đã đi ra và truyền giảng. Họ đi ra vào mọi thành phố, và nói: Chúng tôi đang ở đây để nói cho bạn biết những tin tức tốt lành mà Chúa Cha ban cho mọi người tốt hơn mọi thứ khác.
Và sau đó họ tìm thấy những người đau yếu bệnh tật và nói: “Hãy để chúng tôi chứng minh nó cho các bạn.” Chúa Cha có uy quyền trên bệnh ung thư. Ung thư tan biến ngay. Và họ nhận được sự chữa lành (đó là bằng chứng của những gì họ đang thuyết giảng). Mà không phải là đơn giản? Mỗi người được kêu gọi để rao giảng, đó là những gì bạn đang được kêu gọi để đi rao giảng.

Mổi Cơ đốc Nhân đang được Chúa kêu gọi để chia sẻ-những tin tức tốt về quyền tối thượng của Chúa Cha, bởi sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đơn giản phải không bạn? Và chúng tôi đi ra với uy quyền của Chúa Cha ban cho để chứng minh điều đó. Đó là những gì chúng tôi làm. Amen?

________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 7:

Tôi nói với bạn điều này: nếu tôi có thể chạy trốn bạn, tôi đảm bảo ma quỷ sẽ theo đánh bạn. (Alright?) Vì sao? Vì chúng nó không thích ban khi bạn bắt đầu làm công việc có kết quả. Chúng sẽ không thích khi bạn bắt đầu có can đảm và nghị lực để chiến đấu chống lại chúng cho đến cùng. Ma quỷ không ngu ngốc. Chúng có thể nổi cơn khùng nhưng không ngu ngốc… Một trong những điều ông đã khám phá ra rằng nếu một tín hửu Cơ đốc quyết định đi chống lại chúng nó nếu chúng nó chỉ đứng yên và không di chuyển thì các tín hửu Cơ Đốc sẽ bỏ cuộc và bỏ chạy. Và như vậy về cơ bản trong trận chiến ai sẽ cắt đứt đầu tiên, hoặc ai sẽ nháy mắt đầu tiên, và ai sẽ bỏ chạy. Và hầu hết trong mổi trận đấu, nếu bạn chỉ đứng đó, bạn sẽ thắng hơn chúng nó.

Bạn có thể và nên phát triển danh tiếng của mình là ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH để chống lại ma quỉ. Và một khi bạn phát triển danh tiếng đứng vửng trong lĩnh vực tâm linh, chúng sẽ bắt đầu bỏ chạy nhanh hơn rất nhiều. (Và, bởi vì) Chúng bắt đầu nhận ra rằng bạn đang giử vửng lập trường của mình. (và điều đó, uh) Về cơ bản Đức tin chỉ đơn giản là quyết định những gì mà đối tượng sẽ làm và kết cuộc sẽ ra sao và sẽ không thỏa hiệp cho đến khi bạn nhận được kết quả như bạn muốn. Rất nhiều người không thích định nghĩa của Đức tin. Nhưng về cơ bản Đức tin là không có gì hơn là CAN ĐẢM. Đó là can đảm để đương đầu với địch trong khi tất cả mọi người khác bỏ chạy.
Hãy để tôi nói với bạn như sau: Bạn lớn bằng các nan đề mà bạn đánh bại chúng nó lần cuối cùng, và bạn chỉ là nhỏ hơn tí xíu so với vấn đề cuối cùng mà bạn bị chúng đánh bại. (Và như vậy) Nếu bạn muốn có Đức tin nói chung tất cả các bạn phải làm là đứng vửng. Và bạn hãy tiếp tục đứng đương đầu với địch. ĐỨC TIN KHÔNG PHẢI LÀ SỐ LƯỢNG MÀ LÀ CHẤT LƯỢNG. Đó là KHẢ NĂNG ĐỨNG VỮNG trong khi tất cả mọi người khác bỏ chạy. Đó là khả năng VẨN TIẾP TỤC ĐI bất cứ nơi nào mà bạn KHÔNG MUỐN ĐI.

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bởi ông Blake là từ những tài liệu ông gom lại với nhau. Nó không phải là đến từ tài liệu chính của ông Lake.

Hãy hấp thụ những gì là hữu ích,
Hãy từ chối những gì là vô ích,
Và hãy thêm những gì là đặc biệt của riêng bạn bằng kinh nghiệm.

Lời của Đức Chúa Tròi là đế cai trị hoàn toàn Đức tin của chúng ta.
Công việc của tôi là giúp cho kinh nghiệm của bạn đi đúng với lời Chúa.
Vâng, bạn biết, Chúa nhậm lời cầu nguyện, và đôi khi bạn nghỉ đó là phải, và đôi khi là không, và đôi khi là hãy chờ đợi. Điều này không phải là điều kinh thánh dạy.
Kinh Thánh nói rằng trong Chúa tất cả các lời hứa trong Ngài là PHẢI, và AMEN, và PHẢI NHƯ VẬY. Không có KHÔNG, hay là CÓ THỂ, hay HÃY CHỜ hay là gì khác nữa.

“Bất cứ điều gì bạn cần phải được can thiệp bạn không cần phải cầu xin với Chúa về vấn đề đó.
Bạn vâng lời Ngài, bạn hãy đặt kinh nghiệm bạn với Chúa cùng một đường với nhau thì Ngài sẽ can thiệp cho bạn.

Ốm đau và bệnh tật không đưa đến bạn để làm cho bạn tốt hơn, nhưng nó đến để giết bạn… …
Bất cứ điều gì nằm trong sự can thiệp của Chúa là của bạn… “

Quy định tốt là: “Bất cứ điều gì mà đứng giữa ngăn trở bạn để thực hiện một lời hứa của Chúa là đến từ ma quỉ. “
Tôi có nói một lời tiên tri trong đó, chủ yếu nói về một lời hứa trong kinh thánh. Một cái gì đó trong kinh thánh mà nói, đây là một lời hứa. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ MÀ ĐỨNG GIỬA BẠN VÀ NGĂN CHẬN LỜI HỨA ĐÓ LÀ ĐỂ CHO BẠN ĐÁNH BẠI CHÚNG.

Hãy bỏ làm một dân tuyển chọn Y-sơ-ra-ên [trong ý nghĩa của sự thiếu đức tin và lầm bầm) để trở thành một người con của Chúa trong giao ước mới (con trai hay con gái). Hãy nhìn vào điều đó và nói, Vinh Danh Thiên Chúa! Đây là một cơ hội để chứng minh lời của Chúa là đúng, và tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn! Và nếu tôi vượt qua nó, tôi biết rằng tôi sẽ được đảm bảo vào trong nước thiên đàng!
Chúa đã không nói những ai không có bất kỳ rắc rối sẽ vào nước Thiên đàng. Ngài phán, “NHỮNG NGƯỜI ĐẮC THẮNG ….”

Nhiều lần chúng ta quên rằng các chính trị gia không thắng trận chiến. Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong một trận chiến, bạn hãy gửi đi một chiến binh, bạn không gửi trong một chính trị gia.
Bạn đang kiểm soát tuyệt đối trong mọi trận chiến tâm linh. (Phải không?) Đó là tùy ý bạn. Chỉ Huy Trưởng của bạn đã cho bạn mọi thứ bạn cần để giành chiến thắng, và bất cứ lúc nào bạn không chiến thắng được vì bạn đã không sử dụng một vũ khí hoặc công cụ mà Ông đã cung cấp cho bạn. MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ ĐÓ LÀ ĐỨC TIN.

Chúa không chịu trách nhiềm trong sự thất bại của bạn. Đừng trách Ngài. Ngài luôn là chiến thắng. (Phải không?) Chúa Giêsu đã không thua một trận chiến nào. Bạn cần phải suy nghĩ về những điều này. (Phải không?) Ngài là tấm gương của chúng ta. Bạn cần phải nên giành chiến thắng trong mỗi trận chiến. (Có phải vây không?) Bạn không phải là những người lính để bị đưa ra trận chiến để thí mạng với ma quỷ. Bạn ở đây để chiến thắng. (Phải không?) Bạn ở đây để thực hành. Chúng nó ở đây để bạn chiến thắng [nói về ma quỷ]. Đó là mục tiêu của chúng nó. (Phải không?) Hãy giúp chúng nó hoàn thành mục đích của chúng.

Lý do mà tướng quân của Đức Quốc xã ghét Tướng Lãnh Patton là vì ông thích tranh chiến.

Những dấu hiệu này sẽ cặp theo những người tin Chúa Jesus.
Các tín hữu đặt tay trên người bệnh là một dấu hiệu.
TIẾNG LẠ LÀ DẤU HIỆU CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA.
Một thế hệ gian ác và gian dâm đi tìm kiếm một dấu lạ. Đó không phải là bạn! Dấu hiệu là cho những người không tin.
Nếu bạn là một người tin Chúa rồi thì mọi người thừa nhận là bạn có Đức tín. Không biết là đức tin bạn có được là bao nhiêu.

Sự cứu rỗi là phép lạ lớn nhất. Vì vậy, nếu bạn có Đức tin trong sự cứu rỗi của bạn thì bạn cũng sẽ có đức tin trong sự chữa lành. Đức tin, do đó không phải là nan đề. Câu hỏi là gì? Đức tin bằng HẠT CẢI. Bạn có sẵn sàng để đối phó chưa? Bạn có chấp nhận đây là sự thật không?

Nếu dấu hiệu, chữa bệnh và nói tiếng mới là dành cho người không tin thì tại sao chúng ta chỉ thấy điều đó chỉ được thực hành trong nhà thờ?
Nếu sự chữa lành là một sự kiện cho bạn, bạn sẽ không bao giờ được trôi chảy trong nó.
Khi nó không còn là một sự kiện, và trở thành một cách sống của bạn thì nó bắt đầu tuôn chảy trong bạn.
Làm thế nào để biết nó là một sự kiện? Khi nó có khi được có khi không.
Toàn bộ bối cảnh của sự chữa lành trong nhà thờ ngày hôm nay đã được loại bỏ ra trong cuộc sống.
Một trong những điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trong nhà thờ là bắt đầu thay đổi thuật ngữ của chúng tôi thành từ cuộc sống thực mà mọi người có thể hiểu được.

Hãy mặc lấy quân phục của Chúa. Bỏ hết những vật chất vấn vương bạn và giử những gì cần thiết, ra đi nhẹ nhàng, hãy lột bỏ những hành lý tôn giáo nặng nề mà bạn đã gom nó từ bấy lâu nay.

Bạn cần phải nhận ra rằng tội lỗi là sự trói buột, và nó giết chết bạn.

Nếu Chúa Cha đang sử dụng bạn nó không có nghĩa là học thuyết của bạn là đúng.
Nếu bạn chỉ cần đi theo dấu hiệu và những điều kỳ diệu xãy ra, bạn sẽ dễ dàng bị dẫn lạc lối bởi quyền lực tối tăm trong lĩnh vực tâm linh.
Vì vậy, bạn phải phân tích những gì nói đúng theo kinh thánh.
Bây giờ nếu những gì bạn đang nói là dựa theo Kinh Thánh thì phải có hành động cộng với uy quyền của Đấng ban cho bạn xác nhận bởi lời của Ngài.

Ý tưởng ở đây là một người có thể được sử dụng bởi Chúa Cha mà không làm đúng. Tại sao? Bởi vì Chúa Cha yêu thương loài người. Và chỉ vì Ngài sử dụng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn nói đúng, nó chỉ có nghĩa là bạn đã ở đó. (Phải không?) Nó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho Ngài sử dụng.
Chỉ vậy thôi. Vì vậy, tại sao bạn có thể lên mình kiêu ngạo được? Bạn chỉ làm công việc của bạn.

Con người muốn được làm các môn đệ hay các tiên tri của Chúa mà không thực hiện những điều cơ bản là một tín hữu đấng Christ. Nó giống như là bạn muốn được làm tổng thống của Hoa Kỳ, nhưng bạn không phải là một công dân của xứ Mỹ.
Vâng, sau đó chúng tôi đã có một vấn đề. (Phải không?) Quay trở lại những điều đầu tiên, trước hết, chúng ta sẽ thấy về bạn đang được làm tổng thống. (Phải không?) Nhưng chúng tôi đã có những người muốn được làm môn đệ mà không hành động như các tín hữu bình thường.
Bởi vì các tín hữu sẽ đặt tay trên người bệnh, và họ sẽ đuổi ma quỉ, họ sẽ gọi người chết sống lại, họ sẽ rao giảng tin Lành của nước Đức Chúa Trời trong tiếng mới. Tất cả những điều này.
Họ có thể sẽ uống những thứ đồ độc chết người và nó sẽ không làm tổn hại họ. Tất cả những điều này sẽ xảy ra. Tuy nhiên, họ đã không thực hiện điều đó, và họ đã có mạng lưới các môn đệ, và các hội thánh dưới quyền của họ và mọi thứ khác và họ đã thậm chí không thực hiện được các công việc của một người tin Chúa hay một môn đồ.

Toàn bộ nền tãng của đạo Chúa là KỶ LUẬT. Các bạn được gọi là môn đề của Chúa Jesus (phải không?) Nếu bạn không có kỷ luật, bạn không phải là một môn đệ. Đó là nguồn gốc. (phải không?) Nó đơn giản như vậy.
Tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng tại một thời điểm nào đó BẠN SẼ SỐNG BỞI NHỮNG GÌ BẠN NÓI TRONG ĐỨC TIN CỦA BẠN.
NẾU BẠN KHÔNG LÀM NHƯ THẾ THÌ BẠN KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ.

__________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 8:

Có nhiều người sẽ không bắt đầu làm gì cho đến khi họ nhận được một lời tiên tri. Sau đó, khi họ nhận được thì họ muốn phải có sự xác chứng điều đó. (Bạn biết không?) Vì vậy, nó chỉ giúp họ tiếp tục đi xuống dốc mà thôi.
Bây giờ, cùng lúc, mọi người nói, ‘Nhưng chúng ta không phải phải đợi cho đến khi chúng ta được Chúa Thánh Linh dẫn dắt sao?’ Điều đó phụ thuộc vào ý của bạn bởi “được dẫn dắt bởi Thánh Linh” là như thế nào? Sự dẫn dắt của Thánh Linh sẽ luôn luôn đi đúng với Kinh Thánh.
Bây giờ hãy nghĩ về điều này: nếu sự dẫn dắt của Thánh Linh luôn luôn phù hợp với kinh thánh, thì bạn có thể thực hiện lời Kinh Thánh dạy bất cứ lúc nào, có hoặc không có sự dẫn dắt của Ngài. (Phải không?)
Trong Kinh thánh không có câu nào bảo bạn phải chờ đợi một người dẫn đầu.
Nếu Phao-lô đã chờ đợi một người dẫn đầu, Chúa Thánh Linh sẽ không cần phải ngăn ông đi vào Châu Á. Ông đã hoạt động bằng “dẫn đầu “khi anh ta chuyển hướng và đi đến Macedonia.
Tôi không chống lại sự dẩn dắt của Chúa Thánh Linh. Nhưng nếu bạn không có được, hãy làm theo Kinh thánh
Trong khi bạn đi ra làm công việc cho Chúa, bạn sẽ làm có thể nhận được một sự dẩn dắt đặt biệt của Ngài.
Và nếu bạn nhận được một sự dẩn dắt đặc biệt, hãy vâng theo Ngài. Nhưng nếu chưa thì bạn hãy tuân theo Kinh thánh.

“Những nghi ngờ thường gặp:
1. Đây có phải là cho tôi không?
2. Đây có phải là cho ngày hôm nay không?
3- Có phải sự thật không?

Những phù thủy là những người đi tìm phép lạ và quyền phép. Nhưng hầu hết trong những Giáo hội của Chúa đã không cho họ thấy quyền lực của Chúa Cha, và vì vậy họ đi vào các nơi khác mà tìm và họ tìm được trong các lảnh vực khác.

Có ba nhóm người mà ông Blake thích làm việc với họ là:
1. Những người ngày trước theo đạo Tin Lành Báp-tít vì họ đã tin Kinh thánh, và họ không cần một sự dẩn dắt cụ thể của Chúa Thánh Linh để thực hiện những gì Kinh thánh nói.
2. Những người ngày trước trong Quân ngủ vì họ biết ý nghĩa của việc tuân lệnh cấp trên và thực hiện công việc cho đến khi làm xong. Họ không bỏ ngang công việc cho đến khi họ nhận được lệnh mới. Khi nào công việc chưa xong thì họ vẩn ở đó để làm và không bao giờ bỏ chạy.
3. Những người ngày trước đi theo tà giáo vì họ biết ý nghĩa của việc cam kết tuyệt đối và chú tâm đưa ra mọi thứ để đạt được mục đích mình mong muốn.

Nếu cần phải nói thì hãy theo kinh thánh viết bằng văn bản, hãy đọc Kinh Thánh. (Phải không?) Vì hầu hết mọi tà giáo được bắt đầu bằng có người nghe tiếng ai đó nói chuyện với mình. Vậy [một] giọng nói không có ý nghĩa gì nhiều.

Kinh thánh là văn bản là … một điều chắc chắn.” “… Kinh thánh sẽ luôn vững chắc.” “Những lời tiên tri có thể đến và đi; Những câu Kinh thánh là “Lời của Đức Chúa Trời” là uy quyền tuyệt đối cho chúng ta. Điều gì chúng ta làm sẽ được xử lý dựa theo lời Chúa trong Kinh Thánh và không phải là ngược mà là Kinh Thánh dựa vào kinh nghiệm sống.

Lời Chúa mãi mãi được sử dụng trên Thiên đàng. “Công việc của chúng tôi là giải quyết nó trên Trái đất.”

“Tôi chỉ có một kẻ thù duy nhất và nó được gọi là ‘Ác quỷ’.” “.

Tôi không bị lôi kéo bởi bất kỳ một sự căng thẳng nào. Tôi rất bình thường, bạn sẽ không tin điều đó. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi chiến đấu đến cùng. Và tôi chỉ tiếp tục tìm hiểu thêm về Kinh Thánh và tôi cố gắng sống theo những điều gì Kinh Thánh nói.

Khi tôi bắt đầu trong chức vụ chữa lành, tôi có phạm tội lỗi trắng trợn trong cuộc đời tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mọi người được chữa lành. Tôi như bị cú sốc. (Bạn biết không?)” Bởi vì điều đó đã đi ngược lại mọi thứ tôi đã được dạy. Và ở đây tôi đang cầu nguyện cho mọi người và họ đang được chữa lành và tôi có tất cả những tội lỗi này trong cuộc sống của tôi. ‘Sss. Được rồi.’ . Và ngay sau đó, tôi hỏi Chúa tại sao? Chúa lên tiếng và Ngài nói: “Ta biết hết và Ta sẽ giải quyết với con sau.” Và tôi nghĩ có vẻ như ai đó được gọi đến phòng hiệu trưởng. (Bạn có hiểu ý tôi không?) Và tôi nói với mọi người, điều đó thật buồn cười vì ngay sau đó, tôi mong muốn được trở nên thánh thiện hơn. [đám đông cười].

“Chúng tôi nghĩ rằng tội lỗi bằng cách nào đó đã làm suy giảm khả năng của chúng tôi đối với người khác. Tại sao lại ” nhường chỗ cho quỷ dữ?

Kinh thánh cho chúng ta biết ma quỉ đến để cướp giết và hủy diệt từ buổi ban đầu. Bạn tự nghỉ rằng ma quỉ có nhiều uy quyền nhưng nó đã phạm tội từ buổi ban đầu. Ma quỉ không lấy được uy quyền Cha ban cho A-dam nhưng chúng gạt A-đam.
Còn bạn thân thể của bạn là của Chúa Cha, bạn không có quyền giao cho ma quỉ. Khi chúng ta ban cho ma quỉ chổ đứng trong chúng ta, đó là tội lổi, không phải là bệnh tật. Bệnh tật luôn là sự tấn công của ma quỉ trên đời sống của chúng ta.

Ông Blake nói rằng bệnh tật có thể đến theo một trong ba cách (2 trong số đó anh ta đề cập):
1. Gieo và gặt. Bạn đã mở cửa cho chúng nó vào làm việc.
2. Dẹp tan cuộc tấn công của kẻ thù.

“Bạn nhận thấy (thật buồn cười) mọi người không bao giờ ghét tội lỗi mà họ đang làm. Làm thế nào mà tất cả những người bị sự rủa sả của nguyên một thế hệ thích sống và tận hưởng tội lỗi của họ? Tại sao nó luôn luôn là tội lỗi mà họ muốn làm? Chà, tôi muốn trở nên tốt? Không. Bạn biết gì không? Thực sự, đó là [bạn] không muốn bị xuống địa ngục. Bạn thích tội lỗi nhưng bạn không muốn đi xuống địa ngục. Đó chính là vấn đề. Đó không phải là vấn đề của sự rủa sả trên một thế hệ. (Bạn biết không?) Lời nguyền rủa của thế hệ? Cả thế giới bị sống dưới một lời rủa sả của nguyên một thế hệ? Mọi người nói về sự rủa sả của nguyền một thế hệ.’ Không phải thế!

Chúng tôi đã xây dựng cả một ngành công nghiệp để kiếm rất nhiều tiền dựa trên những lời rủa sả của một thế hệ. Chúng tôi đã có sách, hội thảo, v.v. Một số hội thảo này có giá hàng trăm đô la để đi học hỏi.

Và, họ đưa bạn vào những điều này, và bạn phải ngồi, và bạn phải hình dung ra Chúa Giê-su, và bạn phải quay trở lại gốc rễ của vấn đề bạn bắt đầu từ đâu.
Hãy để tôi nói với bạn, Chúa Giêsu không bao giờ làm điều đó. Và Ngài đã không bảo bạn làm điều đó. Chúa Jesus nói:” Hãy chữa lành người bệnh, trừ các quỉ, hãy đi làm công việc đó.” Nhưng, tôi có nỗi sợ, và đó là bởi vì có một lần tôi đã ở trong một chiếc xích đu khi tôi là một đứa trẻ ba tuổi và ai đó đã đẩy tôi ra khỏi một chiếc xích đu và tôi ngã và vì thế tôi đã sợ hãi từ lúc đó. Được rồi, tốt, chúng tôi sẽ đưa bạn trở về lại lần xích đu đó. (Bây giờ) Bạn có ở đó không? Nhắm mắt lại. Bạn có ở đó để xích đu không? ‘Có.’ Được rồi Bây giờ hãy nhìn xung quanh, vì Chúa Giêsu ở đó. ‘Ồ vâng! Tôi thấy Chúa . Và họ thấy Ngài.
Không, tôi xin lỗi. Nó không gần lắm, nó gần lắm. (Phải không?) Bạn có hiểu ý tôi không? qua nó, bạn đến với giới linh. Bạn đang đối phó với thế giới tâm linh. Gọi là “tà linh quen thuộc”. Và bạn đang mở ra một lon sâu bọ mà bạn không muốn tham gia. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ nhà thờ nào tham gia vào những thứ ấy mà không bị chia rẻ, không có vấn đề gì và không [cuối cùng] gặp nhiều rắc rối hơn những lúc họ chưa bắt đầu làm công việc đó.

“Chữa lành hoặc đuổi quỉ đi. Chữa lành hay đuổi quỉ đi.”

Chúa Jesus không dạy đào lại quá khứ của bạn. Ngài không nói thế. Ý tôi là, bạn có thể đi bao xa? Bạn chết rồi! À, tôi không thể tự giúp mình được. Có bạn có thể. Nếu bạn không thể tự giúp mình, Chúa không thể bỏ bạn vào địa ngục. (Phải không?) Việc bạn xuống địa ngục vì tội lỗi. Không phải vì bạn không thể tự giúp mình được. Hãy xem, nó giống như những gì Charles Finney đã nói, “Không phải là bạn không thể làm, nhưng đó là bạn sẽ không bao giờ làm. ‘ Hãy xem, nó là vấn đề của con tim.

Chúng tôi đã cố gắng biến mình thành bác sĩ, thay vì trở thành người đuổi quỉ. Bạn chỉ cần giải phóng mọi người.

Chúa Giê-su hoạt động như thế nào?
Chúa Giê-su gọi người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả.
Ngài nói phải làm theo những điều họ dạy nhưng không bắt chước theo lơi sống của họ.
Hãy lắng nghe những gì họ nói với bạn. Và làm những gì họ nói với bạn. Đừng làm những gì họ làm.
Khi bạn sẽ được nhận lãnh Thánh Linh, bạn sẽ làm theo những gì Kinh thánh nói.

Chúa Cha đã xức dầu cho Đức Chúa Giêsu thành Nazareth bằng Đức Thánh Linh và với quyền năng: Ngài đã làm những điều tốt và chữa lành tất cả những gì bị áp bức của ma quỷ; vì Chúa Cha ở cùng Ngài. (Công vụ 10:38)

Nhìn vào lúc đó bạn nghỉ rằng Chúa Giêsu có một cuộc hẹn mỗi ngày, và Ngài phải ở đâu đó và cả cuộc đời của Ngài đã được sắp đặt trước. Và nó phải là thế này: Chúa Giêsu lên núi vào ban đêm, gặp Chúa Cha và nhận những công việc cho ngày hôm sau. (Bạn biết đấy) kế hoạch mổi ngày, và nói, ‘Được rồi, thưa cha, ngày mai chúng ta sẽ làm gì?’ ‘Chà, bây giờ con trai, bây giờ hãy lắng nghe. Chúng ta phải chắc chắn rằng bạn đang ở giếng của Jacob. Jacob, có mặt vào buổi sáng, bởi vì sẽ có một người phụ nữ ở giếng, con đã gặp cô ấy, vì vậy hãy chắc chắn rằng con ở đó. Cô ấy sẽ ở đó khoảng mười giờ. Con sẽ ở đó. (Được chứ?) Và đây là những gì sẽ xảy ra và đây là những gì con sẽ nói với cô ấy, v.v. Đó không phải là cách Ngài hoạt động. (Bạn biết không?)
Chúng tôi có ý tưởng rằng đó là cách Jesus đã được dẫn dắt. Nhưng không phải vậy.

Chúa Giê-su đã làm thế nào để làm trọn luật pháp và các tiên tri? Ngài đã vận hành như thế nào? Bằng cách này: “Bất cứ điều gì bạn muốn người khác làm cho bạn, bạn hãy làm cho người khác.” “Nó không phải là điều tốt đẹp. Nó là điều đúng.” [bối cảnh là Chúa Giêsu đã đánh đuổi những người buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ và những người đổi tiền đang sợ hãi.

_______________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 9:

Câu hỏi: “Chúa Giêsu có chìa khóa của địa ngục và sự chết, do đó, Satan không thể lấy đi sự sống. Điều đó có đúng không?”
Trả lời: Không.

Về mặt kỹ thuật, satan không còn quyền trên người nào hết ngoài ra là một tên cướp ngân hàng có quyền rút tiền ra khỏi ngân hàng, nhưng anh ta vẫn làm điều đó. Đó là lý do tại sao bạn là cảnh sát của Chúa. (Phải không?) bạn phải ngăn chặn anh ta lại. Vì vậy, bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy hắn ta, hãy ngăn chận hắn lại. “

Bất kỳ người nào có lòng thương xót đều chứng minh sự tồn tại của Chúa.

Những nguyên tắc mà tôi đang dạy bạn làm được thành công trong việc giải cứu, trong việc cứu người, trong việc chữa bệnh, trong việc thịnh vượng …

Một phần của điếu văn nói về John Lake sau cái chết của ông như sau:
Ông ấy có khả năng truyền niềm tin cho người nghe ông. Và tôi nghĩ, đó là những gì tôi muốn nghe nói về tôi khi tôi chết. Hãy xem, nếu tôi cho con trai tôi mỗi khi tôi có chút ít tiền để nó có thể xài, nó sẽ tiêu xài mất hết và nó sẽ phải tìm hoài thêm. Nhưng nếu tôi có thể cho nó sự hiểu biết về đức tin vào Chúa thì nó sẽ không bao giờ bị lung lay. Nó sẽ không bao giờ phải bị đánh phá đến mức không thể sống sót trong một lỉnh vực nào đó, và nó sẽ luôn biết rằng bất cứ nơi nào mình cũng sẽ sống còn và phát triển bởi vì Chúa ở cùng mình và Chúa là cội nguồn của mình. “

Bạn sẽ luôn luôn sai lầm khi dựa vào niềm tin vào người khác.
Bạn phải có niềm tin cho họ, và bạn phải có khả năng giải cứu họ.
(Bây giờ) Miễn là bạn nghĩ rằng Chúa là vấn đề của bạn, bạn sẽ không bao giờ hoạt động trong đức tin, bởi vì bạn sẽ không chắc chắn nếu họ sẽ được chữa lành hay không.
Đức tin là biết. Hãy xem, đức tin không nhất thiết là tin, niềm tin là biết. Có một sự khác biệt.
Và một khi bạn làm nhiều lần cho đến thời điểm bạn sẽ hiểu xa hơn từ việc TIN đến việc BIẾT.

Trên mọi nơi, chúng tôi đã giúp được 94-97% tất cả những người chúng tôi cầu nguyện đều được chữa lành.

Bạn cần phải quên những người đứng trước mặt bạn. Bạn cần phải quên Chúa vào thời điểm đó. Bạn không nói chuyện với họ, và bạn không nói chuyện với Chúa về họ. Trước đó, bạn nên thực hiện tất cả các cuộc nói chuyện với Chúa về bất cứ ai mà bạn cần làm. (Phải không?) Khi bạn đứng trước mặt họ, đây không phải là lúc để bạn bắt đầu nói chuyện với Chúa. Khi khủng hoảng xảy ra, đó không phải là thời gian để bắt đầu cầu nguyện. Mạng sống của mọi người phụ thuộc vào lúc tôi đã sẵn sàng.

Blake đã đến gặp bác sĩ Lester Sumrall tại văn phòng của ông ở South Bend, Indiana năm 1981. Ông có hai câu hỏi rất quan trọng mà ông hy vọng bác sĩ Sumrall có thể trả lời. “Tôi đã nhận được, ‘Nếu tôi có thể nhận được hai câu trả lời đó, mọi thứ khác sẽ được giải quyết.'” Các câu hỏi là:
1. “Làm sao tôi biết khi tôi được Thánh Linh dẫn dắt?”
2. “Làm thế nào tôi có thể chắc chắn về ý muốn của Chúa? (Ý muốn của Chúa là gì?)”

Ông nói rằng Tiến sĩ Sumrall đã trả lời câu hỏi của tôi như sau:
1-”Để biết ý muốn của Chúa hãy đọc Kinh thánh.”
2-”Được Thánh Linh hướng dẫn làm theo Kinh thánh.”

Ông ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ. (Tôi nói cho bạn biết) Nếu có một người của Chúa, thì đó là ông ta. Năm mươi năm truyền giáo, không bao giờ có một dấu hiệu gì bê bối trong công việc ông làm. Cứng rắn.

Tôi nhận ra rằng tôi có thể là con người tâm linh và bước đi trong thế giới này, và có thể chạm vào và thực tế và không cần phải ‘bảo vệ việc được xức dầu.” (Tôi Nói đùa thôi!) Việc xức dầu bảo vệ tôi! Tôi không bảo vệ việc xức dầu; Tôi không thể bảo vệ Chúa Thánh Linh. Giống như mọi người nói, (Chà, bây giờ) Mọi người hãy im lặng – chúng tôi không muốn làm buồn lòng Chúa Thánh Linh.
Hãy để tôi nói cho bạn biết: Bạn đang nói chuyện trong khi tôi cầu nguyện cho ai đó không làm buồn lòng Chúa Thánh Linh bằng khi bạn đi ngang qua một người bệnh và hành động như bạn không nhìn thấy họ.

“Chúng ta hành động như không có một cuộc chiến thực sự đang diễn ra nhưng đó là một cuộc chiến thực sự. Đó là điều cản trở Daniel. Câu trả lời đã được gửi vào gày anh ấy cầu nguyện. (Phải không?) Nhưng có chiến tranh xảy ra trên thiên àng trong công việc đó. (Bây giờ) Chúng tôi nghĩ (Chà, bây giờ), ‘Chúng tôi phải ầu nguyện (bạn biết) … để có câu trả lời. Không. Câu trả lời đã được gửi vào ngày Daniel cầu nguyện. Nhưng trở ngại là, thực tế là anh ta đã không kéo nó đi bởi vì những kẻ thù nghịch cố gắng ngăn cản lại. Nhưng tôi sẽ nói với bạn, chúng ta không ở trong trường hợp đó. Hãy xem mọi người cố gắng nói về điều đó. Các tín hửu Cơ đốc Nhân nhận lãnh ân tứ Thánh Linh, họ nói về sự chữa lành. Bạn biết những gì họ mang đến? Mọi người đều biết cây dầm sóc của ông Phao-lô, dạ dày của Timothê, Phao-lô đã để lại một người nào đó bị bệnh ở đâu đó v.v.
Thật đáng kinh ngạc. Mọi người trong số họ đều biết hết. Bạn hỏi họ có nơi nào trong Kinh Thánh đảm bảo sự chữa lành. Hầu hết trong số họ không thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi biết hết mọi lý do, mọi thất bại, mọi nan đề.
Chúng ta cứ nghĩ điều tồi tệ nhất về Chúa (và chúng ta cứ luôn đặt vòng xoáy tiêu cực lên nó) thay vì nhận ra rằng trong suốt toàn bộ lịch sử của Chúa, Ngài đã làm những công việc toàn là tốt lành, những công việc chữa lành người đau bệnh, làm những công việc chúc phước cho mọi người. Nhưng chúng ta vẩn quay lưng lại với Ngài và nói Ngài không làm điều này, Ngài đã không làm điều đó.’ Nhiều người trong số những người này không tin điều này và những tín hữu đầu tiên không nhận được sự mặc khải của Phao-lô khi ông đến cùng họ.
Giáo hội không có sự mặc khải của Phao-lô. Giáo hội đầu tiên không biết tất cả những điều này. Nếu bạn cố gắng sử dụng sách Công vụ như một cẩm nang thần học thuần túy, bạn sẽ thấy có một số điều kỳ diệu đang xảy ra.

Chúng ta đang làm công việc lớn hơn với ít công sức hơn.

________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 10:
Một tâm linh bị khuyết tật là một tâm linh nhu nhược.
Bây giờ, bạn cần phải biết về ma quỷ là như thế nào? Một tinh thần sợ hãi không phải là vì bạn sợ con quỷ to lớn. Ok? Một tinh thần sợ hãi là một con quỷ sợ hãi chiếm hửu bạn. Bạn hiểu chứ? Đó là linh sợ hãi.
Quỷ không cố gắng (nhất thiết) để mang lại một cái gì đó về cho bạn. Nó không đứng trên đây và nói: Bạn hãy làm điều đó, hay là nói hãy làm điều gì đó với điều đó, v.v. Nó cố gắng để bày tỏ chúng nó thông qua bạn. Hãy xem. Đó là điều giống như Chúa Thánh Linh làm. (Phải không?) Ngài muốn bày tỏ chính Ngài qua các bạn.
Vì vậy, một người có tinh thần sợ hãi, con quỷ đó là linh sợ hãi xâm chiếm bạn và bạn đang thể hiện cảm xúc của nó xuyên qua bạn. Một số trong những điều này là khuynh hướng tự nhiên của con người đang được kiểm soát và sống dưới sự kiểm soát của chúng nó. Nhưng, một khi bạn bị chúng ảnh hưởng quá mức độ nhất định nào đó trong bạn thì bạn sẽ không còn là con người hành động mà bạn có thể trở biến dạng trở thành cảm hứng của ma quỉ.

Bạn muốn biết làm thế nào để có thể nói cách mạnh mẽ được? Thật là đơn giản. Khi bạn biết chắc chắn về những gì bạn nói. Khi bạn biết điều gì chắc chắn và bạn tin vào đó, bạn sẽ mạnh mẽ.
Nói chuyện cách mạnh mẽ là nói chuyện cách tự do (phải không?), Đó là khả năng nói chuyện tự do.

Báp-têm bằng Thánh Linh cho bạn quyền năng để làm được những điều gì mà các bạn nói đi đôi với những điều các bạn làm với quyền năng của Chúa Cha ban cho để làm thay đổi một sự việc.

Tại sao chúng ta cứ luôn nói về việc gieo và gặt bằng 2 cách như thế nào?
1. Liên quan đến điều tiêu cực. Ví dụ bạn đang gặt hái những gì bạn gieo.
2. Liên quan đến tiền, ví dụ những gì họ giảng Tin Lành trên đài truyền hình

Mỗi hạt giống sẽ tạo thêm lên loại của nó. Bạn không thể gieo tiền và gặt hái sự chữa lanhd được.
Hạt giống bạn gieo chỉ có thể sản xuất nhiều đúng theo loại của nó.

Hank Williams (người viết bài hát) như sau: Mỗi một người nói với tôi họ sẽ dâng thân thể họ cho Chúa, nhưng họ luôn cho tôi địa chỉ của họ.
Thế gian khôn hơn giáo hội bằng cách này hay cách khác.

Dân sự Chúa Cha không cần phải van xin Ngài. Sự phước lành của Ngài sẽ giáng trên bạn cho đến lúc bạn không thể đứng yên nổi và bạn phải ra đi làm việc.

Bạn muốn thêm sức mạnh? Hãy sử dụng những gì bạn có! Vâng, tôi không có đủ. Làm thế nào để bạn biết? Vì bạn đã chưa xài những gì bạn đã chưa nhận được.

Anh em không cần Đức tin lớn. Nếu bạn có nó, thì tốt lắm! Nhưng bạn không cần nó. Đức tin với tầm kích thước của một hạt cải sẽ có được công việc làm chữa lành tốt. Ngài không bao giờ đòi hỏi bạn rằng bạn cần một đức tin lớn. Ngài chỉ nhận thấy Đức tin bạn khi ngài nhìn thấy nó.

Tại sao người trong đội quân La Mã lại có Đức tin lớn? Bởi vì ông không có giao ước với Chúa Cha. Cũng không phải là người phụ nữ Syrophonecian.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng đi vào một nơi và rao giảng một thông điệp của Chúa với chiến thắng tuyệt đối…” “Kinh Thánh nói rằng nếu Thánh Linh của Chúa ở trong bạn, bạn là người tâm linh.

Câu hỏi: Bóng của Phi-e-rơ chữa lành. Ông ấy tin điều đó sao? Hoặc, nó đã xảy ra như thế nào? Xác thịt không thực sự bao bọc tâm linh được. Tâm linh bộc phát ra và làm cho xác thịt sống động Tôi không dạy chữa bệnh nữa, nhưng tôi đang chữa lành. Sự Chữa bệnh tuôn đổ ra từ nơi tôi. (đúng không?) Tôi thậm chí không có suy nghĩ về điều đó nữa. Tôi không cần phải điều khiển nó. Chữa bệnh là cuộc sống, và do đó, nó chỉ được tỏa ra. Blake cắt nghỉa theo lý thuyết như sau: Thần khí của Chúa được tỏa ra từ Phi-e-rơ xa từ trong cái bóng trên người ông đó.

Một nhà khoa học Nhật bản (tiến sĩ Masaru Emoto) đã chứng minh rằng những lời mà chúng tôi nói có hiệu lực. Nghiên cứu của ông đã được thực hiện trên nước. Cơ thể chúng ta chủ yếu là nước. Ông thấy rằng các từ bằng văn bản gắn liền với một sự đông lạnh lại của nước đá. Những từ tốt (như chúc phước và vui vẽ ) dẫn đến việc tạo thành hình giọt tuyết tốt đẹp, và những từ xấu (chẳng hạn như “Satan ” và “giận”) dẫn đến các thành hình của những giọt tuyết rất xấu khi đông lại.
. http://www.life-enthusiast.com/twilight/research_emoto.htm

Một nhà khoa học ở Texas đã tìm thấy một cách để tạo ra nước để chữa bệnh bằng với công thức về sinh học.

Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô 1:3 rằng Chúa Cha đã ban phước cho các anh chị em với đủ các mọi phước lành thuộc linh từ nơi thiên thượng. Từ đó, “phước lành “, có nghĩa là, theo nghĩa đen, rằng Chúa Cha đã nói mọi điều tốt mà Ngài có thể nói về bạn, nó nghỉa là vậy. Để được phước có nghĩa là Ngài đã nói tốt về bạn.

Tôi có Đức tin vào lời của Đức Chúa trời, và tôi muốn tất cả những lời của tôi cùng với lời của Ngài cùng đi đôi với nhau, ngay cả khi tôi không rao giảng gì cho ai hết.

____________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 11:

Điều khó nhất là làm sao giúp cho tất cả mọi người nhận biết công việc của họ. Một khi bạn biết công việc của bạn, bạn biết những gì bạn cần phải làm. (Phải không?) Và bạn cũng biết công việc của mọi người khác, vì vậy bạn sẽ biết ai chịu trách nhiệm về những gì. Vì không có gì giống như làm việc cho một công ty mà bạn không biết ai chịu trách nhiệm về những gì?
Ta là:
-Con trai của Đức Chúa trời,
-Có uy quyền trên các quỷ,
-Tôi tớ của con người, sống để phục vụ họ.

Tôi có thể giúp giải cứu bạn được tự do nhưng tôi không thể giữ cho bạn được tự do lâu dài được. Xem tôi có thể giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật bởi vì tôi có thẩm quyền trên tất cả các bệnh tật, và ma quỷ. Tôi không thể giữ cho bạn được có sự tự do hoài được bởi vì sau khi tôi đi bạn có thể sống bất kỳ cách nào bạn muốn.
Bạn sẽ bắt chước sống như mức độ của những người xung quanh bạn.
Bạn bè của bạn giống như thang máy: Họ sẽ đưa bạn lên, hoặc mang bạn xuống. Nhưng họ thường không xa lánh bạn khi họ tìm thấy bạn. Sắt mài sắt cho bén. Đừng có sống xung quanh những người ngu si đần độn, hoặc những người mà làm cho bạn ra ngu si đần độn (dù bằng cách nào).
Chúng ta có công việc lớn lao để làm. Công việc chúng ta là gì? Mác 16 bảo chúng ta hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Khi chúng ta bắt đầu đuổi quỉ thì chúng nó hành đồng phản ứng khác nhau tùy theo vùng này vùng khác. Chúng ta có nhiều cách để đuổi quỉ tùy theo cách mà chúng ta học hỏi. Những gì bạn học không phải là một cách đúng nhất.
Hãy tha thứ cho những ai đã làm tổn thương bạn. Vì đó là tốt cho bạn. Bạn được trả lại sự tự do trong thế giới tâm linh và bạn được chữa lành sau đó. Sự tha thứ không chữa lành cho bạn được, nhưng nếu bạn tin vào điều đó thì bạn sẽ được chữa lành sau khi bạn tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn.
Một ví dụ khác nói về sự kiêng ăn Mathi-ơ 17:20-21 Người bị quỉ ám các môn đồ không thể đuổi quỉ được. Chúa Jesus nói họ phải kiêng ăn mới đuổi thứ quỉ nầy được. Nhiều người hiểu lầm câu này lợi dụng kiêng ăn để bắt phục Chúa Cha làm theo ý của họ. Thật sự họ như đứa con nít làm núng với cha mẹ để được những gì cha mẹ phải làm theo ý của nó. Tôi sẽ không ăn uống gì hết cho đến khi tôi nhận được những gì mà tôi muốn. Không phải như vậy.
Kiêng ăn là một sự việc không làm lay chuyển được lòng của Đức Chúa Cha, nhưng nó làm thay đổi cuộc đời bạn, nó giết chết cái tôi xác thịt của bạn hầu bạn trở nên người tâm linh tốt đẹp hơn. Xác thịt không cai trị tâm linh bạn được nữa nhưng tâm linh bạn sẽ cai trị thân xác bạn được.
Về uy quyền nếu bạn đọc Mác 16, câu 20 Chúa Jesus sống lại và khuyên môn đồ hãy đi dạy dổ muôn dân, ….Chúa Cha làm công việc của Ngài với các môn đồ “Tin Lành của nước Đức Chúa Trời là quyền phép cho mọi kẻ tin.”
Bạn không cần phải xin ai đặt tay cho bạn uy quyền chữa lành, bạn không cần phải đứng xấp hàng xin sự đặt tay, xin sự sức dầu, chuyển tải lửa Thánh Linh từ người nào để làm công việc chữa lành.
Nếu bạn còn thiếu quyền năng là vì bạn thiếu lời của Đức Chúa Trời (Tin Lành của nước Đức Chúa Trời.) Bạn hãy đọc lời Chúa để Ngài làm công việc của Ngài qua lời của Ngài. Muốn phép lạ xãy ra càng nhiều thì phải biết lời Chúa càng nhiều. Bạn phải ít nói lời của bạn và nói nhiều hơn về lời của Chúa. Bạn càng nói nhiều lời của bạn thì bạn càng làm sai nhiều. Càng nói lời Chúa nhiều thì công việc đúng sẽ nhiều hơn.
Bạn chỉ nói những lời Ngài nói, và Chúa Cha xác nhận lời Ngài là đúngthì Ngài sẽ ra tay làm công việc của Ngài.
Ngài không cần chúng ta có chức này, chức nọ trong nhà thờ để làm công việc của Ngài. Họ là những người tín đồ bình thường làm công việc với trách nhiệm Chúa Cha giao phó.
Giống như một tướng lãnh trong quân đội và người lính thường khác nhau chổ nào? Người tướng lãnh có uy quyền hơn người lính thường. Uy quyền của ông là trách nhiệm của ông. Ông có trách nhiệm nhiều hơn người lính. Và tại vì ông có trách nhiệm cho nên ông có uy quyền.
Bạn có uy quyền trên con mình vì bạn có trách nhiệm trên chúng nó.
Nếu bạn không có trách nhiệm trên con mình thì chính quyền sẽ đến lấy uy quyền bạn trên con của bạn.
KẾT LUẬN: BẠN MUỐN CÓ UY QUYỀN THÌ BẠN HÃY NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM.
Bạn không thể nào lấy uy quyền được nhưng BẠN SẼ ĐƯỢC BAN CHO UY QUYỀN KHI BẠN NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM.
Nếu bạn muốn làm lớn trên nước thiên đàng thì bạn hãy trở nên như đứa trẻ, nhu mì, khiêm nhường biết phục vụ người khác. Cha muốn bạn làm lớn trên nước thiên đàng để bạn phục vụ được nhiều người trên đất này. Hãy khiêm nhường, biết mình là ai. Tôi không là người không là gì cả trên bụt giãng cũng như ở ngoài đường. Hãy quên mình đi, không tôn cao mình nhưng tôn cao danh Chúa. Tôi biết tôi là ai, tôi là gì, tôi biết tôi nói gì. Chúa gọi tôi để làm gì cho Ngài. Ngài dùng tôi nếu tôi biết trách nhiệm của tôi. Nếu tôi không biết trách nhiệm của tôi, Ngài sẽ sử dụng người khác thay thế tôi. Tôi biết tôi đã sẳn sàng cho Ngài sử dụng. Các bạn cũng sẽ làm được những gì tôi làm. Nếu bạn làm thì bạn có thể làm được những gì tôi làm nhưng với kỷ thuật có khác nhau đi chăng nữa nhưng cùng một tín lý giống nhau. Bạn có thể có kỷ thuật của riêng bạn với kết quả tốt.
Hãy sẳn sàng cho Đức Chúa Cha sử dụng cuộc đời của bạn, và bắt đầu nhận lãnh trách nhiệm của mình để đi ra làm công việc cho Ngài thì bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp.

_________________________________________________________________________________________
BÀI HỌC SỐ 12:

Có phải là sai khi chúng ta chuyển sang đi tìm bác sĩ không?

Chúng tôi không bao giờ muốn làm tổn thương những người bị bệnh, những người bị chán nản hoặc bị áp bức.
Tiến sĩ Lake có, tại một trong những điểm nhóm trong nhà thờ với hơn 25,000 thành viên.
Tôi tin rằng trái tim của Chúa là để giúp con người, không làm họ bị thương, nhưng để ràng buộc lên vết thương của họ.
Hầu như tất cả nhà xuất bản Cơ đốc giáo đều muốn chỉnh sửa tài liệu gửi đến của tác giả trước khi xuất bản để phù hợp với niềm tin của riêng hoặc hiện tại của họ.

Bạn biết tại sao người bị chết? Bởi vì họ muốn đi vào trong sự mặc khải của người khác.
Khoảng 40% của những gì chúng tôi đối phó với tại mỗi dịch vụ chữa bệnh là những sự sai lầm mà các bác sĩ đã làm.
Nhiều người chết mỗi năm trong quá trình chẩn đoán bệnh sai bởi bác sĩ hơn là những người đã chết trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam (kéo dài 12 năm).
Chúng ta phải tìm đến đầu tiên Chúa là đầu tiên.
Lý do khiến tiến sĩ Lake đã chống lại khoa học y tế là vì ông đã được đào tạo để trở thành một bác sĩ y khoa.
Chúa có thể hướng dẩn bàn tay của họ, nhưng không nên nói rằng đó là cách của Chúa.

Khi tôi đang giảng dạy võ thuật, tôi đã làm phép báp têm cho ba học viên của tôi.
Hai trong số họ tôi làm trong một cái hồ, và một trong một hồ bơi trong một phòng ngủ, bởi vì tôi đã dẫn họ đến Chúa Giê-xu như là một giảng viên võ thuật. Nhưng tôi là một cơ-đốc nhân.
Tôi đã làm những gì bất cứ khi nào họ đã cần giúp đỡ những gì tôi biết với họ. Nhưng đến nay, cuộc sống của tôi đã không nhất thiết phải như thế hoài. Các phép lạ đã được sinh ra-một lần nữa tại trong cuộc sống của tôi.
Một trong những điều kinh Thánh nói về là luật pháp của Đức tin là trong Rô-ma 3:27.
Một chiếc máy bay cất cánh bay theo luật bay lên (law of lift) nhưng trong khi đó nó bị ảnh hưởng bởi một luật khác là luật của sự kéo xuống của trái đất (gravity). Lực kéo xuống sẽ không tồn tại hoặc vận hành được khi luật bay lên sẽ lớn hơn luật kéo xuống và chiếc máy bay sẽ được cất cánh lên.
Cũng trong cùng một cách ấy, luật của Đức tin trong Chúa cho phép chúng tôi hoạt động trong lỉnh vực chữa lành mặc dù luật của thực tế, (khoa học) không thể chứng minh được. Đôi khi phải mất một thời gian để luật của Đức tin thắng hơn các luật của thực tế.
Tốt hơn là đi một mình còn hơn là đi chung với những người không cùng đức tin với mình.

Bạn phải tìm hiểu những gì là quan trọng và những gì là không. Bạn đang đi đâu thế? Nó có quan trọng cho bạn để duy trì điều đó và đi với nó không?
Blake đã đạt được một sự biết ơn, không phải cho những gì ông lamg là tốt, nhưng đối với những thành quả trong thời gian ông dành cho cả giới võ thuật và thầy giáo.
Ông nói rằng Chúa đã nói chuyện với ông như ông trong khi ông trên đường đi để mở một trường học võ thuật mới.
Ngài nói: “Con đang sử dụng bàn tay của con để dạy cho người ta đánh, giết. Ta muốn sử dụng bàn tay của con để dạy cho người khác chữa lành mọi bệnh tật.
Tôi ngừng xe lại và nói với con trai tôi:” Chúng ta không thể làm điều này. “
Chúng tôi quay xe lại và đã quay về. Chúng tôi kết thúc đóng cửa hết các trường dạy vỏ thuật của chúng tôi. Tôi ngưng tất cả mọi công việc dạy vỏ thuật. Đi ra khỏi mọi thứ. Không có thu nhập gì hết. Và tôi nói với Chúa:” Ngài muốn con làm gì?” Chúa ơi Ngài muốn con làm gì?
Ngay sau đó, Chúa đã phán rõ ràng trong tai tôi rỏ hơn là những lần trước mà tôi đã có thể nghe Ngài.. Ngài nói điều này:” Không phải những gì Ta muốn con làm, đó là những gì Ta muốn con nhận được”.
Ngài phán:” Ta muốn con là con của ta, và ta muốn con được hạnh phúc.”
Bây giờ đối với tôi, tôi đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong đạo Ngủ Tuần. Tôi không nghĩ rằng Chúa thực sự chăm sóc nếu tôi đã được hạnh phúc hay không. (Phải không?) Anh em biết, phục vụ thượng đế không? Và rồi Ngài hỏi tôi:” Khi con là con trai của Ta, Ta phải làm gì để cho con được hạnh phúc?
Và tôi trả lời rất dễ dàng với Ngài. Khi tôi là con trai của Ngài, tôi sẽ đi rao giãng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, chữa lành người bệnh, gọi người chết sống lại, đuổi ma quỉ ra khỏi người bệnh. Có gì khác giống như vậy không? Và Ngài nói:” Bây giờ con biết những gì Ta muốn con làm.”
Khi tôi bắt đầu trong võ thuật tôi đã vào dinh dưỡng và thể dục.
Tôi làm việc tại Ballys. Tôi có thể nói với mọi người phải ăn những gì, và phải làm thế nào để ăn, và tất cả các loại công cụ, và tôi đã là một huấn luyện viên tại ballys [tổng thể dục câu lạc bộ]
Quay lại sau đó tôi đã được chủ tịch [của] Hội phụ nữ số một, dạy họ làm thế nào để tập thể dục và những bài tập để làm. Vì vậy, tôi biết về tất cả các chất bổ sung và bổ sung dinh dưỡng-tất cả những thứ đó. Trong võ thuật (tôi cũng ở Wing Chun Kung Fu, và) để xác nhận cho một số các bảng xếp hạng vành đai tôi đã phải đi qua một số y học cổ giúp chúng ta giết chết xác thịt để cái tôi chết đi.
Nó không phải là quyền lực trong nó của chính nó, và nó không cung cấp cho bạn quyền lực trong đó của chính nó. Nhưng nó có xu hướng làm cho bạn nhạy cảm hơn với các lĩnh vực tâm linh như phù thủy v.v.

Mọi người đều yêu Wigglesworth. Mọi người đều yêu ông Lake, bởi vì họ đang chết.
Ông Wigglesworth làm công việc chữa lành có nhiều cái kỳ lạ, đó là lý do tại sao ông không có nhiều khách. Hầu hết những người muốn Wigglesworth xức dầu cho họ mà họ không muốn có lối sống của ông.
Những gì bạn tin là những gì Chúa cho phép để làm công việc thông qua bạn hay không. Niềm tin của bạn là, cắt tỉa, bẻ gảy những sự ngăn trở để cho sức mạnh của Chúa chảy xuyên qua được. Và nếu máy cắt tỉa, bẻ gảy của bạn không đủ mạnh, bạn sẽ chỉ giúp chứa lành được những chứng bệnh đau đầu, và đau lưng và những thứ như thế.
Nhưng nếu bạn có thể bắt đầu để có được máy cắt tỉa, bẻ gảy mạnh hơn, và nhận ra rằng đó là đức tin của bạn là những gì đem đến điều đó thì sức mạnh của Chúa có thể chảy qua bạn mạnh hơn nữa.

Vì vậy, hãy dẹp bỏ tất cã những sự giới hạn đi Hãy dẹp bỏ những điều mà chúng ta đem vào nhà Chúa mà làm cản trở công việc của Ngài.
Khi bạn nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì để xứng đáng để được Ngài sử dụng, tại thời điểm đó, bạn đã thiết lập sự công bình của riêng bạn hơn là dựa vào sự công bình của Chúa Giê-xu. Và khi bạn làm điều đó bạn đã chỉ cần tự gỡ bỏ mình ra khỏi ý nghỉ rằng bạn thực sự đã được Chúa sử dụng.
Trong thực tế câu trả lời đúng là:” Khi bạn nhận ra, rằng đó là bởi ân điển.” Bạn chữa lành các bệnh do ân điển. Bạn nhận được chữa lành bởi ân sủng. Nó không phải bằng cách làm việc gì của bạn cho nên bạn không nên khoe khoang.
Chúng tôi tin tưởng vào Chúa Giê-xu. Chúng tôi không khoe khoang. Chúng tôi làm công việc của chúng tôi, và chúng tôi làm những gì chúng tôi phải làm. Amen!

__________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 13:

Có phải sự chữa lành luôn là ý muốn của Đức Chúa trời?

Có phải sự chữa lành là ở trong sự hòa giải giửa loài người với Đức Chúa Trời?

Nó chỉ là vấn đề tìm ra từ những gì đang ở trong sự chuộc tội, và áp dụng nó.

Chúng ta quyết định tìm trong Kinh Thánh đâu là ý muốn của Đức Chúa trời, và rồi chúng ta đi theo nó. Khi chúng ta quyết định, chúng ta không quay đầu trở lại.

Chúa Jêsus là tiếng nói của Đức Chúa trời trên thế gian. Một người phụ nữ Syrophenician đã tiếp cận ngài, xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi cô con gái của bà. [Mác 7] Về cơ bản, Ngài, như tiếng nói của Chúa Cha trên trái đất, Ngài nói, “ không” với bà. Đây là Đức Chúa trời nói “ không “ với một người phụ nữ xin Ngài cho một cái gì đó mà cô rất cần trong cơn tuyệt vọng. Hầu hết các tín hửu Cơ Đốc coi như chấp nhận những gì Ngài nói và tiếp tục đi tiếp. Nhưng cô này đã có ý định không chịu chấp nhận những gì Ngài đã xác định để nhận được những gì cô đã được sau đó. Cô không chấp nhận một từ “ không.”’ từ Ngài như là một câu trả lời cuối cùng. Sự kiên trì của bà khiến cho Ngài khen ngợi Đức tin của bà.

Bạn không thể thực hiện được điều gì, không có nghĩa là nó không phải là ý định của Chúa.

Nguyên nhân bạn cầu nguyện mà không xảy điều gì không có nghĩa là nó sẽ là ý của Đức Chúa trời. Đôi khi bạn phải cố tình đẩy vào, chiến đấu, quyết định, làm bất cứ điều gì cần đến. Bạn cần có thái độ như thế, bất cứ khi nào một cái gì đó ngăn trở bạn, không nên chấp nhận chử “ không” cho một câu trả lời.

Bất cứ điều gì bao gồm trong sự chuộc tội Ngài không thể nói không.

Tội lỗi và bệnh tật:

2 trái cây ra từ cùng một cây.

Cả hai đều có cùng một nguồn: Sự chết.

Tất cả hai thứ đều thuộc cùng một thể loại của Satan.

Tội lỗi và bệnh tật luôn được nhóm lại chung với nhau trong Kinh Thánh. Bạn sẽ luôn tìm thấy chúng chung với nhau.

Chúa là một đấng hoàn hảo, và Ngài hoạt động một cách tuyệt đối. Ngài đã cung cấp cho sự không hoàn hảo của chúng ta để Ngài có thể làm việc với chúng ta. Nhưng ngài phải mong đợi sự hoàn hảo, bởi vì Ngài là hoàn hảo. Nó chảy từ Ngài ra cho chúng ta.

Ân Điển không có nghĩa là bạn có thể sống bất kỳ cách nào bạn muốn và im lặng chờ đợi kết quả tốt. Ân điển có nghỉa là bạn sẽ có thời gian để có thể làm đúng mọi công việc.

Tất cả các cuộc đàm phán trong Kinh Thánh về luật pháp thật tuyệt vời giống như một hệ thống tòa án.

Chúng tôi biết có lần trong cuộc sống, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh dẫn ngài phải làm những điều nào đó, nhưng nó không giống như chúng ta thường nghĩ rằng đó là công việc Ngài bảo trong mỗi giây, làm điều này, làm thế này, làm thế nọ, v.v, Bởi vì khi bạn làm điều đó, bạn đang lấy đi tất cả trách nhiệm của con người. Không có đức hạnh. Không có Đức tin.

Bây giờ, bạn nên học để được dẫn dắt bởi đức tánh của Chúa chứ không phải bởi một số giọng nói tùy ý hoặc cảm giác.

Chúa sẽ không bao giờ cho bạn có ý định để làm điều gì đó mà không cho bạn khả năng để làm công việc đó. (Thi-thiên 103:2-6.)

Blake giải thích trong Cựu Uớc các câu kinh thánh đề cập đến Chúa “đem ” bệnh đến trên người bằng nhiều điều phạm luật pháp của Ngài.

Ông đưa ra ví dụ này: Một người đàn ông nói rằng ông bị một thẩm phán bỏ tù ông. Ông cũng có thể nói rằng tôi đã làm cho tôi vào tù vì tôi đã phạm tội và tôi phải bị tù.

Ông thẩm phán chỉ cần hành quyết bản án tù mà thôi.

Gần hết mọi bệnh tật đều do người tự mình gây ra. Một vài người trong số họ bị bệnh bởi lo lắng quá mức. Lo lắng là một tội lỗi.

Nếu bạn biết Chúa đang ở với bạn, và bạn có niềm tin vào Chúa, không ai có thể ngăn chặn bạn được. Không có quỷ, không có bệnh tật, không có nghèo đói.

Đức tin không phải là một sự việc làm lên (working up) mà là một sự việc đặt xuống (settling down).

Có rất nhiều các nhà thần học ngày hôm nay, họ thiếu phẩm chất.

Ông Blake nói về David Hogan (cho vợ của ông), ông ấy sống đúng với những gì tôi giãng.”

_______________________________________________________________________________
BÀI HỌC SỐ 1
4:


Một điều mà chúng ta hãy suy nghỉ khi trở về với Chúa là chúng ta phải có tinh thần “TỬ VÌ ĐẠO CHÚA.” Nếu bạn không tìm thấy một phúc âm xứng đáng để chết thì bạn sẽ không thể tìm thấy một phúc âm để sống cho xứng đáng được.

Gia-cơ 5:13-20

Những người bị đau khổ nên cầu nguyện

Những người bệnh nên kêu gọi các trưởng lảo trong nhà thờ đến để cầu nguyện cho họ được chữa lành (đau khổ và bệnh tật khác biệt ở đây)

Cây trụ treo con rắn bằng đồng được dựng lên trong vùng hoang dã cho dân Y-sơ-ra-ên khi xưa là hình bóng về Chúa Giê-xu. Chúa Giêsu đề cập đến Ngài sẽ bị treo lên (trong tương lai) như là con rắn bằng đồng. (Giăng: 14-15) Mỗi một người nhìn vào Chúa Giê-su sẽ được sống.

Mathi-ơ 8:16-17 “cho chúng ta lời bình luận của Chúa Giê-xu về Ê-sai 53 như sau: “Khi giờ đến, họ mang cho Ngài nhiều người đã bị quỷ ám, và Ngài đã đuổi các quỉ với lời của mình, và chữa lành tất cả những ai bị bệnh hầu cho những lời tiên tri trong Ê-sai được ứng nghiệm: rằng Ngài đã giúp cho sự yếu đuối của chúng ta và gánh lấy mọi tật bệnh của chúng ta. Ông Blake nói rằng điều này chứng tỏ rằng Ngài không chỉ là gánh lấy những đau thương và buồn khổ nhưng Ngài gánh lấy tất cả mọi thứ về cơ bản nào mà chống lại toàn cả nhân loại chúng ta.

Ông Lake nói: Mathi-ơ được cảm hứng bởi Thánh Linh (Mathi-ơ 8:16-17), đã cho lời bình luận thiêng liêng mà câu Kinh Thánh Ê-sai 53 đã nói về sự chữa bệnh vật lý mà ông đề cập đến. Cho nên ông Blake tiếp tục hỗ trợ các lý thuyết rằng việc chữa bệnh được gọi trong 1 Phi-e-rơ 2:24 là một sự chữa lành thân xác.

Ông Lake nói các câu Kinh Thánh trên chứng minh cho chúng ta rằng Lời Ngài cũng áp dụng cho sự chữa lành thân xác chứ không phải chỉ áp dụng cho sự chuộc tội mà thôi. Đó là một thực tế đã được thành lập trong chương trình cứu rổi của Ngài. “

Bạn sẽ có lần nào đó mà bạn đã không cố gắng tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Chúa, và bạn nhận ra rằng Ngài đã ban sắc lệnh ra xong rồi. “

Ông Blake nói có nhiều người hỏi tôi như sau: “Tôi không hiểu, bạn nói chúng tôi đã được chữa lành, nhưng tôi vẫn còn bị bệnh?” Tôi nói rằng Chúa Cha đã ban sắc lệnh giải phóng bạn được tự do. Tôi nói rằng ông đã nhận được từ nơi Chúa Cha một định luật là bạn đang được tự do. Tôi không nói rằng ma quỉ sẽ cuối đầu vào định luật đó và nói okay-tôi xin lỗi, tôi không biết bạn đã được trả tự do rồi và tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa.

Bởi vì ma quỉ là tội phạm. Chúng đã vi phạm pháp luật nói rằng bạn đang được tự do. Chúng nó đang cố tình bám lấy bạn trong mọi hình thức thông qua bệnh tật hoặc sự ốm đau, và do đó chúng nó đang cố gắng để mang lại điều đó cho bạn, nhưng đó là điều bất hợp pháp. Mỗi hình thức của bệnh tật, đặc biệt là trên một Cơ Đốc Nhân là điều bất hợp pháp.

Ông Lake nói:” Chúa Cha đã cung cấp chúng tôi một lời hứa chắc chắn về sự tha thứ và chữa lành bệnh tật thông qua sự đóng đinh của Chúa Jesus trên cây thập tự giá: ” SỰ CHỮA LÀNH LÀ MỘT PHẦN CỦA SỰ CỨU RỔI.”

Chúa Giêsu mang tất cả mọi bệnh tật (bệnh nặng hay bệnh nhẹ) của chúng ta giống như nhau hết: Bệnh móng chân đâm vào thịt cũng như bệnh ung thư .

Kinh Thánh không bao giờ bảo chúng ta hãy xóa sạch tâm trí của ban. Nếu bạn làm mất đi tâm trí của bạn, bạn sẽ có nan đề.

Chơi với quyền lực của thế gian mờ tối nầy không đem lại cho bạn sức mạnh hay uy quyền nhưng đem lại cho tâm linh bạn nhiều ý nghỉ sai lầm.

Hai điều phản ứng xãy ra trong một phụ nữ khi bị hiếp dâm là:

1. Biến họ thành đồng tính nữ

2. Biến họ trở thành người đàn bà tà dâm

Không có một Cơ đốc nhân nào làm kinh doanh trong nghề yoga. Đơn giản như vậy. Tên yoga có nghĩa là đoàn kết với chúa, và chúa đó không phải là Đức Giê-hô-va. Đó là các vị thần của đạo Hindu.

Khi tôi thoát ra khỏi nghề võ thuật, tôi đã được Chúa phá vỡ các công việc của chúng nó, tôi được trả lại sự tự do, và tôi cầu xin Chúa cho tôi được mọi sự tự do trong điều đó. Tôi đã mất một khoảng thời gian 27 ngày và đuổi được 22 con quỉ đi ra khỏi thân thể tôi. Tất cả mọi thứ trong nghề võ thuật là một tôn giáo sai. Nó hứa hẹn đem đến sự hòa bình. Đó là sự hòa bình giả tạo. Nó hứa hẹn sự an ninh. Đó là một sự an ninh giả tạo. Nó hứa hẹn quyền lực. Đó là một quyền lực giả tạo.

____________________________________________________________________________
BÀI HỌC SỐ 1
5:

Bạn dùng thuốc sẽ không ngăn cản bạn nhận được sự chữa lành của Chúa Cha.

Tất cã những sự chữa lành đến trên loài người bằng đức tin trong câu Kinh Thánh Ê-sai 53:5: “Vì lằn roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh.” Đó là điều luật của Chúa Cha. Chúng ta không cần hỏi Chúa Cha trước khi chúng ta làm công việc chữa lành cho người bệnh. Chúa Cha không bao giờ nói “không” với chúng ta vì Ngài đã công bố lời hứa của Ngài cho chúng ta rồi. Chúa Jesus đã gánh và trả xong tội lổi cho chúng ta trong sự chuộc tội cũng như trong bệnh tật của chúng ta. Mọi công việc của Chúa Jesus làm đã trả xong hết bệnh tật và tội lổi cho chúng ta, chúng ta chỉ cần áp dụng mà thôi. Chúng ta thấy được đức tin của chúng ta trong sự chữa lành. Chúng ta giảng nhiều về sự cứu rổi nhưng ít giãng về sự chữa lành. Sự chữa lành thân xác cũng dành cho tất cã mọi người như là sự cứu rổi vậy. Có nhiều nơi chúng ta không thể tìm được bác sĩ để chữa bệnh thì chúng ta có thể giúp chúng ta và những người bệnh chung quanh chúng ta được chữa lành.

Không cần phải có dầu để xức cho người bệnh để họ có thể được chữa lành. Chúng ta đi đến đâu là có Chúa Thánh Linh đi theo đến đó và có sự chữa lành bởi đức tin của chúng ta trong lời hứa của Chúa Cha. Chúng ta chỉ cần có mặt chúng ta ở đó thì Ngài sẽ làm công việc của Ngài thông qua chúng ta.

Tôi tin vào việc thúc đẩy sự biểu lộ sự chữa lành. Chúng tôi đã có quá nhiều người biết về vấn để đặt tay chữa lành trong 20 năm qua. Vâng, tôi đang đặt lòng tin vào sự chữa lành của tôi. Bạn đã được bao lâu? Mười lăm năm qua. Quá lâu rồi phải không? Chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa.

Ma quỷ biết bạn là loại người gì? Ma quỷ biết nếu bạn đang thụ động, nó sẽ sống trong sự đau ốm của bạn, nó sẽ ăn trên những đau đớn, sự đau khổ của bạn. Công việc của tôi là đưa bạn trở nên người chiến đấu tích cực hơn với chúng nó.

Nếu chúng ta nói rằng Chúa đang sử dụng bệnh tật để dạy cho bạn một cái gì đó thì là điều sai. Cũng như chúng ta nói rằng bệnh tật là của Chúa Đức Thánh Linh, hoặc nói rằng Chúa Thánh Linh là một Linh đem đến bệnh tật bởi vì kinh Thánh nói rằng Chúa Thánh Linh sẽ dạy cho bạn tất cả mọi thứ.

Những gì tôi đang cung cấp cho bạn trong 3 ngày, chính tôi đã bỏ ra 30 năm để tìm hiểu.

30 năm tôi đã học, tôi đã thực hành, tôi đã làm điều này, vì vậy bạn đang nhận được trong 3 ngày những gì tôi đã mất hết 30 năm để biên soạn.

Hãy đứng về phe Chúa Cha và bắt đầu đồng ý với Ngài và biết rằng Ngài đã thiết lập điều này để bạn có thể giành sự chiến thắng. Bạn không đem lại sự vinh hiển cho Chúa Cha bằng cách mất bất nó cứ lúc nào được.

Lưu ý: Có phải sự ích lợi của Chúa đã dành sẵn cho tôi không? Một trong những phúc lợi của Ngài có sẵn cho vua Đa-vít là Ngài đã chữa lành tất cả các bệnh của ông. (Thi-thiên 103:3). Có phải tại vì Đa-vit đã có một số mối quan hệ đặc biệt với Chúa Cha, mà được Ngài chữa lành tất cả các bệnh của ông không? Có bất kỳ sự đảm bảo nào chúng ta có thể có những lợi ích giống như vua Đa-vít từ Chúa, hay là đây là độc quyền cho vua Đa-vít mà thôi?

Ông Blake tuyên bố rằng:” BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CHÚA GIÊ-XU ĐÃ LÀM CHO TỘI LỔI CỦA CHÚNG TA THÌ NGÀI CŨNG ĐÃ LÀM CHO BỆNH TẬT VÀ SỰ YẾU ĐUỐI CỦA CHÚNG TA RỒI.” Vì vậy nếu Ngài đã gánh lấy tội lổi của chúng ta để chúng ta không gánh lấy nó thì Ngài cũng đã gánh lấy bênh tật của chúng ta hầu cho chúng ta không gánh lấy nó. Bất cứ điều gì Ngài đã làm cho tội lổi thì Ngài cũng đã làm cho bệnh tật chúng ta. (Ê-sai 53:4 và Ê-sai 53:11-12)

Chúa Cha đã ban sắc lệnh ban sự tự do cho tất cả nhân loại. Không có ai mà bạn có thể thiết lập sự tự do cho họ mà Ngài đã không thiết lập sự tự do cho họ trên thiên đàng rồi.

Lu-ca 17:5-10 Đức tin

Một người đầy tớ không biết làm điều gì ích lợi cho chủ mình được là người đầy tớ bảo đâu làm đó.

Còn tôi tớ biết làm ích lợi cho chủ là người tự biết chuyện để làm mà không cần chủ sai khiến những điều gì họ phải làm.

Một số người trong hội thánh có ý nghỉ rằng chúng ta càng đi sâu vào trong lãnh vực tâm linh với Chúa thì chúng ta cần phải chờ đợi Chúa bảo chúng ta phải làm gì trong mổi phút mổi giây. Không phải như vậy.

Càng lớn hơn thì càng ít cần sự chăm nom của người bề trên hơn vì đó là sự trưởng thành của con người. Tại sao nhà thờ và hội thánh suy nghỉ ngược lại như thế? Họ nghỉ rằng con người càng lớn hơn trong Chúa thì càng cần sự chăm sóc tâm linh hơn, cần những sự hướng dẩn tâm linh chi tiết hơn. Tại sao chúng ta có những ý nghỉ như thế?

Ngày xưa Chúa Jesus đi ra ngoài đường gặp nhiều người bệnh và Ngài chữa lành tất cã. Ngày nay nếu chúng ta có đức tin trong lời hứa của Chúa Cha: “Vì lằn roi Ngài chịu chúng ta được lành bệnh”, và bắt đầu đặt tay chữa lành cho họ thì sẽ thấy kết quả tốt. Sự chữa lành và sự cứu rổi là hai vấn đề khác nhau. Nếu Chúa Jesus không bị đánh đập trước khi Ngài lên thập tự giá thì không có sự chữa lành. Dù cho người bệnh chưa tin Chúa Jesus cũng có thể nhận được sự chữa lành. Amen!

_________________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 16:

Nếu các bạn sống theo sự suy nghĩ của giao ước cũ, thì các bạn sẽ luôn chờ đợi Đức Chúa trời làm một điều gì đó.

Có những bài hát thường được hát trong giáo hội, mà tôi không thể và sẽ không hát, bởi vì tôi đã huấn luyện bản thân mình để không hát những lời dối hay không tin như thế, vì hầu hết các bài hát trong giáo hội ngày nay là vậy.

Bạn phải thực hiện một cuộc bứt phá với giao ước cũ. Nếu bạn nhìn vào nhà thờ Công giáo (Roman Catholic), nó là một sự bắt chước từ Do Thái giáo với quy tắc, nghi lễ, nhà thờ, giáo hoàng là giống như các thầy tế lể khi xưa. Tôi muốn bạn hiểu, chúng tôi được tự do trong Chúa Giê-xu.

Hãy làm những điều mà Chúa Giêsu đã dạy, trước khi làm những điều mà Ngài không dạy bảo.

Chúng tôi sử dụng lời của Chúa Giê-xu để xác minh sự chữa lành.

Chúa Giêsu đã sử dụng sự chữa lành để xác minh lời của Ngài.

*Cựu ước = không có Chúa Giê-xu, tôi không thể làm được bất cứ điều gì.

(Lưu ý: Luật pháp là một người thầy giáo để đưa chúng ta đến với Chúa Giê-xu)

*Tân ước = với Chúa Giê-xu, tôi có thể làm được bất cứ những điều gì.

(Tức là Tân ước nhấn mạnh những gì Chúa Giê-xu đã ban cho bạn, những gì bạn có thể làm với nó, và làm thế nào bạn có thể giúp đỡ người khác. Đó là những gì làm cho người theo đạo giáo hay tôn giáo nổi giận.)

Bạn phải ngừng liên hệ với tất cả những gì người khác dạy bạn trong Phúc-âm. Là một tín hữu trong Chúa Giê-xu, bạn phải đến với một mình Ngài mà thôi. Khi bạn đọc các phúc âm, hãy ngưng đặt mình vào đôi giày của người bệnh, những người tội nhân, và những hoài nghi. Hãy bắt đầu đặt mình vào một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Những gì Ngài đã làm, bạn cũng có thể làm. “Bạn phải đặt mình vào vị trí của người mà bạn thích nhất. Người duy nhất đầy dẫy Thánh Linh, đi đúng với Đức Chúa trời, là Chúa Jêsus.

Bạn biết những người rất khó khăn nhất để nhận được sự chữa lành là ai không? Chính là những người theo đạo Chúa Giê-xu. Họ là những người khó khăn nhất trên thế giới để nhận được sự chữa lành. Bạn biết tại sao không? Bạn không bao giờ có thể nhận được một câu trả lời thành thật từ họ. Nếu bạn hỏi họ khi họ đi lên đứng xếp hàng để xin tôi cầu nguyện, và tôi hỏi họ:

-Tôi có thể làm gì cho bạn?

-Vâng, tôi tin rằng tôi đã được chữa lành bởi các lằn roi của Chúa Giêsu.

-Bạn nói dối. Bạn đang nói dối!

-Không, không. Ồ, Vâng. Tôi có chứ!

-Nếu bạn đã được chữa lành rồi thì tại sao bạn đứng xếp hàng chờ đợi tôi làm gì? Tôi chỉ gọi những người bị bệnh đến với tôi mà thôi.

-Vâng, bởi vì tôi…” ‘ Ugh, chờ một phút! Tôi nghĩ ông nói nếu tôi tin anh thì tôi đã được chữa lành

-Vâng, đó là vậy? Bạn có tin rằng bạn đang được chữa lành, hoặc bạn có tin rằng bạn còn đang bị bệnh không?

-Vâng, tôi tin rằng tôi đang đứng vửng trong đức tin của tôi.

Không được, hãy cắt họ ra vì họ là những người theo tôn giáo về Chúa Giê-xu. Họ chỉ biết nói. Sau khi tôi đã cầu nguyện cho họ, tôi hỏi họ có giảm bớt, tốt hơn hoặc tệ hơn hay không? Bởi vì những gì họ đang nói và sự thật trên bệnh tật của họ thường là hai điều khác nhau.

Đức tin giống như một cơ bắp. Nó phải được phát triển và có thể được tăng cường bởi sức đề kháng. Một khi bạn tìm hiểu và thích thú trong cuộc chiến, kẻ thù sẽ ghét và chống lại bạn. Cho đến lúc đó, bạn sẽ yêu thích nó.

Bạn nhận được giao ước mới bởi Chúa Giêsu.

Bạn có khả năng phá vỡ giao ước mới không? Bạn không thể phá vỡ những gì bạn chưa thực hiện được.

Khi Chúa Giê-xu chết, giao ước mới đã ra đời.

Một lời nguyền rủa đã được ban ra với những người đã phá vỡ giao ước cũ. Không có lời nguyền rủa nào với những người thuộc về Tân ước.

Nếu lời nói của bạn không phù hợp với tánh tình của bạn, hoặc bản chất của bạn thì bạn là một kẻ nói dối.

Chúa Cha là Đấng trung trực, và Ngài đã nói, Ta là Jehovah-Rapha.

Chúng tôi đã đào tạo hơn 20.000 người làm được công việc chữa lành trên khắp đất nước (và thậm chí cả trên toàn thế giới bây giờ). Chúng tôi nhận được báo cáo (trung bình) giữa 1500-1800 người được chữa lành mỗi tháng. Ngay bây giờ, trung tâm chữa lành của ông John G. Lake vẫn nhận được, trên cơ sở thường xuyên, hơn 30,000 chữa bệnh mổi tháng. Và đó là những người bị bệnh đủ các thứ bệnh như là bệnh AIDS cũng được chữa lành. (chúng tôi đã nhìn thấy hơn 300 trường hợp bệnh AIDS được chữa lành). Không có một bệnh nào chúng tôi đã phải đối mặt mà chúng tôi đã không chữa lành được. Đó là bởi vì lời của Chúa Cha là chân chính, chúng ta áp dụng các nguyên tắc giống nhau bất kỳ bệnh gì thì chúng ta sẽ thắng.

Bất cứ điều gì mà đứng giữa chúng ta và sự thực hiện các mục tiêu này:-

-Lời của Chúa Cha

-Ý muốn của Chúa Cha

-Kế hoạch của Chúa Cha

-Sứ mệnh của Chúa Cha

Bất cứ điều gì đang đứng giữa được là một con quỷ. Hãy đánh bại nó, đuổi nó ra, trục nó nó ra, đi bộ ngang qua nó, bất cứ điều gì làm được thì hãy làm. Đá vào cổng. (Bạn biết không?) Kéo những người bị cầm tù ra khỏi ngục. Làm bất cứ điều gì bạn đã làm. (Bạn thấy?) Hãy không bao giờ bỏ cuộc.

Không phải là những gì bạn nói được tính đâu nhưng chính là người đang nói mới được tính.

Một khi những con bò thiêng liêng đang được loại bỏ ra thì lời của Chúa Cha được tự do hành động.

Nó chỉ là một vấn đề của sự nắm giữ một cái gì đó, và được treo cho đến khi bạn nhận được những gì bạn muốn làm.

Phương pháp này không phù hợp với các phương pháp chữa bệnh khác.

Tôi đã nhìn thấy kết quả của nó. Chúng ta làm có kết quả tốt. Chúng tôi đã chứng minh kết quả tốt.

Có bao giờ được an toàn khi suy nghỉ tưởng tượng mặt của Chúa Giêsu ra thể nào không?

Không. Nó không bao giờ đúng để hình dung Chúa Giêsu, vì không ai biết những gì Ngài có hình dạng như thế nào.

Kinh Thánh không nơi nào nói với chúng ta hãy tìm đến thiên sứ hay bất cứ điều gì khác để học hỏi. Nhưng đó là Thánh Linh của Chúa Cha là đấng mà chúng ta phải học hỏi và tuân theo, dựa trên lời của Ngài trong Kinh Thánh.

Chúng tôi không tính tiền khi bạn vào đây để học hỏi vì “Tin mừng” là miễn phí.

Bạn nói:” Nhưng bạn bán băng và đĩa CD.” Có, nhưng bạn không cần phải có. Nếu tôi đã nói với bạn, ‘ bây giờ lắng nghe-nếu bạn không nhận được băng của tôi, bạn sẽ đi địa ngục. Băng của tôi là cách duy nhất để vào Thiên đàng.” Rõ ràng, đó sẽ là sai. Phải không? Vâng, tôi cũng có thể làm điều tương tự và nói:” Nếu bạn muốn học chữa bệnh bạn phải trả một khoản phí để đến hội thảo. ‘ Không. Tại sao? Bởi vì sự thật là miễn phí. Bạn không thể bán “Lẽ thật.” Bạn không có quyền bán “Lẽ thật” của Ngài.

Đạo Chúa Giê-xu không đòi hỏi bạn tốn một chi phí nào hết. Nó được trả giá bằng đời sống của bạn nhưng bạn không cần trả một lệ phí nào để trở nên người tin theo Chúa Giê-xu.

Đạo Chúa Giê-xu không bao gồm những gì bạn không làm, nhưng là những gì bạn đang làm

Hãy xem bạn tiếp tục cố gắng để trở thành gì đó nhưng câu trả lời không phải là trở thành, nó thật là những gì bạn đã có, và chỉ bắt đầu hành động như thế. Hãy bỏ sự cố gắng để tiếp cận, và chỉ sống cuộc sống mà bạn biết bạn đang phải sống. Chỉ cần hành động như người Cơ đốc nhân mà bạn muốn được. Và khi bạn bắt đầu hành động như vậy, bạn sẽ sống như ai? Như Chúa Giê-xu. Và khi bạn hành động như Chúa Giêsu, bạn sẽ có được kết quả như Chúa Giêsu.

Bạn có nhận ra rằng có lẽ bạn đã bỏ lỡ những điều cơ bản của Cơ đốc giáo vì bạn đã cố gắng để tìm kiếm, học hỏi để biết nhiều hơn. Bạn đã cố gắng để trở thành một thần học gia. Hãy sống đơn giản. Hãy trở lại với vấn đề cơ bản. (Phải không?) Tình yêu của Chúa Cha. Tuân giữ các điều răn của Ngài. Tình yêu với người lân cận như chính mình. Làm gì cho những người khác như bạn đã làm cho chính mình.

Khi bạn làm điều đó thì bạn sẽ thấy mình chữa lành được người bệnh, gọi người chết sống lại, đuổi các quỉ, giãng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời. Bạn làm được tất cả, nếu bạn sống bởi điều đó.

Lời tuyên bố này rất là sâu sắc hơn nhiều với bạn khi bạn bắt đầu làm việc đó. Amen?

______________________________________________________________________________________
BÀI HỌC SỐ 17:
Quyền cai trị tối cao của Chúa Cha không làm cho Ngài thay đổi ý định dể dàng đâu.

Bạn không thể mất Đức tin nơi Ngài được khi bạn càng kinh nghiệm sâu xa với ý định của Ngài.

Bạn không phải lúc nào cũng biết những gì mọi người suy nghĩ.

Tại sao bạn nghe tin người này chết, người kia chết? Trong số họ có nhiều người có đức tin kia mà, Họ đã đầy dẩy Đức tin. Họ đã có đức tin trong Chúa nhưng họ đã chết. Sai. Bởi vì kinh Thánh nói nếu bạn có Đức tin, bạn sẽ sống. (Phải không?) Họ sẽ sống bởi Đức tin của họ. (Phải không?) Nhưng bạn sẽ sống. Nếu bạn có Đức tin, bạn sẽ sống. Bạn cầu nguyện cho người bệnh, và họ chết. Vì bạn không có Đức tin. Đơn giản là như vậy. Tôi xin lỗi mà nói vậy vì không có một câu trả lời tốt hơn. Nhưng đó là như vậy. Vâng, tôi biết tôi đã tin ‘. Vâng, okay. Hãy để tôi gọi điện thoại với Chúa trên Thiên đàng, bởi vì Chúa Cha là một kẻ nói dối. Tôi sẽ còn tin Ngài không? Tôi không nghĩ như vậy. Chúa Cha nói rằng nếu bạn có Đức tin, bạn sẽ được phục hồi. (Có phải vậy không?) Bạn đặt tay trên người bệnh, họ sẽ phục hồi. Ngài nói rằng bạn khi bạn cầu nguyện với Đức tin, lời cầu nguyện bởi Đức tin sẽ cứu người bệnh. Nó đơn giản như vậy. Vì vậy, bạn không thể nói với tôi rằng những người tốt, những người thánh thiện đã chết trong đức tin của họ.

Bạn không biết những gì họ đã tin vào. Họ có thể là người thánh sạch. Họ có thể đã tin vào Chúa, và họ có thể đến với Chúa ngày hôm nay, nhưng tôi không nói rằng họ đã đặt hết lòng tin nơi Chúa Cha. (Phải vậy không?) Bởi vì, nếu tôi phải chọn giữa bạn và Đức Chúa trời, tôi xin lỗi, nhưng Đức Chúa trời sẽ chiến thắng. (Phải không?) Nhưng tôi nghe họ nói chuyện về Đức tin. Đức tin trong lời nói không phải là Đức tin thật sự với tất cã tấm lòng. Ngay cả Chúa Giê-xu nói:” Họ tôn thờ Ta bằng miệng lưỡi nhưng lòng họ cách xa ta lắm.” Vì vậy, khi một người nói điều gì đó, điều đó không có nghĩa là sự thật những gì đang xảy ra bên trong của họ. Bạn không biết được đâu.

Tôi không nói cho bạn những điều này theo lý thuyết. Tôi đã sống với nó. Tôi đã đi với nó. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã có kinh nghiệm với nó. Chúng ta không luôn biết tất cả những gì đang xảy ra bên trong tâm linh của một người hay trong một tình huống nào đó.

Nói về Thánh Linh của Chúa Cha đang hành động, tại sao bạn không nhận được gì hết?

Những lời bào chữa của nhiều người như sau:

-Tôi đang chờ đợi Chúa Cha.

-Không, không phải vậy đâu! Chúa Cha đang chờ bạn! Ngài đã đến đây trước khi bạn đến. Ngài đã tác động trên anh.

-Vâng, tôi không muốn đi trước Chúa Cha

-Bạn không thể chạy nhanh! Bạn sẽ không đi trước Đức Chúa trời.

-Nhưng, làm vậy tôi có làm gì sai lầm thì sao?

-Bạn sẽ làm như thế! Và khi bạn làm sai, bạn có thể sử dụng câu Kinh Thánh nói rằng:” Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Nếu bạn đã làm sai rồi, bạn có thể sửa chữa bất cứ điều gì bạn làm sai. Bạn không thể nào làm sai cái gì mà quá to tác mà bạn không thể sửa chữa được. Bất kỳ những gì sai mà bạn làm thì Ngài cũng có thể sửa chữa được hết. Nhưng có một điều Chúa Cha không thể làm là biến một người lười biếng không làm gì trở nên một người siêng năng hoạt động cho Ngài. Vì vậy, SỰ SAI LẦM TỒI TỆ NHẤT MÀ BẠN SẼ LÀM LÀ BẠN KHÔNG LÀM GÌ HẾT.. Tốt hơn là bạn làm một cái gì đó và làm có một cái gì sai lầm, CÒN HƠN LÀ KHÔNG LÀM GÌ HẾT VÀ ĐỂ CHO NGƯỜI BỆNH CHẾT MÀ KHÔNG NHÚT NHÍCH MỘT NGÓN TAY CỦA BẠN .

Không có câu Kinh Thánh nào trong Tân Uớc nói cho bạn biết bạn cần phải được hồi sinh. Không một câu nào hết. Nếu bạn đang ở trong thời kỳ Tân Uớc, và bạn đang ở trong giao ước mới, và bạn là một Cơ-đốc nhân, bạn đã được hồi sinh rồi.

Tất cả sự hồi sinh được nói đến là trong Cựu Uớc. Bạn có biết nó là gì trong Tân Uớc? Bạn biết Chúa nói gì không? Hãy tỉnh thức! Hãy tỉnh thức! Bạn đã được hồi sinh. Bạn không chết, và cần phải được sống động. Bạn cần phải thức dậy trong sự công chính và trong sự tự do mà Chúa Giê-xu đã dành sẳn cho bạn rồi.

Trong Giăng 4 Chúa Giêsu nói với một người phụ nữ ở Samaria. Ngài tiết lộ với cô những tội lỗi của cô làm. Cô thay đổi chủ đề ngay và nói về tôn giáo một khi cô nhận thức Ngài là một tiên tri.

Cô ấy làm gì? Cô nhận tội của cô. Oh! Nhưng đừng nhìn vào đó! Vấn đề của thực tế, chúng ta hãy nhìn vào chủ đề nóng về tôn giáo. Chúng ta hãy nói về những gì chúng tôi cần phải làm

Làm thế nào cô chuyển sự chú ý vào đề khác? Giống y hệt như những gì người theo tôn giáo đã làm. Đó là chính xác những gì họ làm. Tôi không muốn nghe ông rao giảng về tội lỗi. Đó là vì bạn đang sống trong tội lổi.

Bạn đang bảo vệ tội lổi là vì bạn đang sống trong đó.

Nếu bạn bảo vệ nó, bạn là người đang dự phần với nó. (đúng không?)

Bạn cần phải đứng lên chống lại tội lỗi dưới bất kỳ hình thức nào (đơn giản là vậy).

Chúa Giêsu nói:” Đồ ăn của Ta làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” (Giăng 4:34)

Uống sữa là biết lời Chúa, nghe lời Ngài, và giãng dạy lời Ngài.

Ăn đồ cứng, ăn thịt là áp dụng và hành động với lời Chúa.

Đó là sự khác biệt giữa uống sữa và ăn thịt.

Bạn có thể nghe lời Chúa hoài trong cuộc đời của bạn, và khi bạn cứ ngồi yên lặng để trở thành một người biết lắng nghe (hearer) và bạn không phải là một người làm việc (doer), bạn sẽ là người lừa dối chính mình.

___________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 18:

Blake bác bỏ lý thuyết của các lời rủa sả qua nhiều thế hệ từ đời ông bà cha mẹ của những Cơ-đốc nhân truyền cho con cái của họ dựa trên Xuất-ê-díp-tô-ký 20:5, v.v. bằng cách chỉ ra rằng các Cơ-đốc nhân yêu Chúa và giữ các điều răn của Ngài. Ông cũng chỉ ra rằng trong một đoạn tương tự (Xuất-ê-díp-tô-ký 34:7) nói rằng Chúa “sẽ không xóa những tội lỗi, những sự gian ác của các ông cha trên con cái của họ, và trên cháu chắc của họ cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư. Nhưng sau đó bạn hỏi là khi bạn có tội mà ăn năn thì bạn đã được Chúa Cha xóa hết mọi tội lổi phải không? Vì vậy, đây Ngài không nói về bạn phải không? Vì vậy, rõ ràng là đây Ngài không phải nói về bạn.

Ngài cũng sử dụng Ê-xê-chi-ên 18 để chỉ ra rằng không có ai bị buột tội vì Cha mẹ họ làm tội lổi, nhưng chỉ chịu trách nhiệm cho cá nhân tội lỗi của họ, do đó chúng ta thấy rằng lời rủa sả trên thế hệ không thể được sử dụng cho một cá nhân của một người. Ông chỉ ra rằng nó là một sự lựa chọn của một cá nhân để làm điều tội lỗi, và cũng có ý nói rằng vì họ đã lựa chọn tội lỗi họ làm họ mới gặp những sự khó khăn đưa đến cho đời sống của họ.

Lưu ý: Rõ ràng là ông Blake nghĩ sự rủa sả trên một thế hệ như là sự thực hành tội lỗi, và không nhất thiết phải đến từ ma quỷ hay đến từ điểm yếu của bạn, cho dù là di truyền hoặc bằng cách nào khác. Điều này được hiển thị trong đoạn sau đây:

Bạn không thể phá vỡ một lời rủa sả trên thế hệ. (Tôi nói là bạn đang bẻ gảy sự rủa sả cho ai khác)

Bạn biết làm thế nào con người phá vỡ nó được? [Người đó] hãy ngưng làm tội lỗi. Bạn có nhận được điều đó không? Bạn không thể phá vỡ nó đi của họ. Họ phải ngừng phạm tội.

Chúa Thánh Linh được đến để giúp chúng ta.

Chúng ta luôn cố gắng nói: Chúng tôi sẽ chỉ đi theo Đức Thánh Linh. (Được chứ?) Điều đó nghe có vẻ tốt, nhưng là một cách khác để nói:” Tôi chỉ không muốn nhận lãnh bất kỳ trách nhiệm nào, và bất cứ điều gì Ngài làm, Ngài có thể làm. Tôi chỉ ở đây, và tôi chỉ cần chứng kiến công việc Ngài làm.

(Phải không?) Ngài làm việc thông qua bạn.

Bạn xem đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Giao Ước cũ và giao ước mới.

Qua giao ước cũ, Chúa Cha đã chiến đấu cho bạn

Trong giao ước mới, Ngài đã chiến đấu qua các bạn. (Phải không?)

Nhưng nếu các bạn không chiến đấu, thì Ngài không chiến đấu.

Tại sao Đức Chúa trời cho phép điều này? Nguyên nhân là bạn đã làm.

Vâng, tôi không tin điều đó. Phải, bất cứ điều gì bạn ràng buộc dưới đất thì Ngài cũng sẽ ràng buộc trên thiên đàng. Nó bắt đầu ở đâu? Ở đây. Tại sao ngài cho phép nó? Vì bạn không trói nó ở đây trước. Ngài đang chờ đợi anh em cột trói nó trước khi Ngài có thể trói buộc nó. Tại sao? Bởi vì trên đất Ngài đã giao quyền cho con trai của Ngài rồi. Kinh Thánh nói:” Trái đất thuộc về Chúa Cha, nhưng ngài đã giao nó cho người những đàn ông. Và trong Ma-thi-ơ 9:1-8, Ngài cũng nói như thế. Và còn nói rằng Họ dâng mọi vinh hiển cho Chúa Cha, mà Chúa Cha đã ban cho những người nam quyền lực như Ngài vậy. Đấy, Ngài đã cho các bạn quyền năng, nhưng bạn phải sử dụng nó. Nếu bạn không sử dụng nó, nó sẽ mất. Hãy ngưng đổ lỗi cho Chúa Cha mà nói:” Tại sao Chúa làm điều này? Tại sao Ngài không làm như thế? Tại sao ngài cho phép tất cả những điều này xảy ra? Đó là vì Ngài cho phép. Đơn giản như vậy. Đó là trách nhiệm của bạn.

Bạn có nghỉ rằng tự bạn một mình làm phép lạ, thực hiện các dấu kỳ phép lạ, chữa lành bệnh được không? “Không. Ai đã làm vậy? Chúa Giê-xu. Linh của Đức Chúa Cha. Ngay cả Chúa Giêsu nói:” Ta không làm các công việc ta làm, nhưng Cha ở trong Ta, Ngài làm các công việc.” [Giăng 14:10] (Có phải vậy không?) Thánh Linh làm các công việc, phải không? Mỗi phép lạ, mỗi sự chữa bệnh, mỗi người chết, v.v. đó là Thánh Linh của Đức Chúa trời đã làm điều đó. Không phải bạn. Nó không phải là bất cứ ai khác. Nó không phải là một thần nào khác. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa trời. Và Thánh Linh đó sống trong anh em. (Phải không?) Vì vậy, đúng là Linh của Chúa Cha làm phép lạ. Bạn không làm thế. Bạn chỉ cần đặt tay. (Phải không?) Và bạn tin, và bạn nói, hoặc bất cứ điều gì. Nhưng Ngài làm công việc sửa chữa tất cả mọi sự việc.

Nếu bạn nhận biết điều này, nó sẽ thay đổi đời sống của bạn. Tôi hứa với bạn, nếu chúng ta đi và giảng dạy, nếu chúng ta đang đặt tay trên người bệnh, và Đức Thánh Linh đang làm việc chữa lành, và sự chữa lành là dấu hiệu, và sau các dấu hiệu là những người có lòng tin. Ai đi theo ai? Bạn đang theo Chúa Thánh Linh, hoặc là Thánh Linh đi theo bạn? Nếu bạn không đi, Ngài không đi.

Bạn (người tin theo Chúa Giê-xu) đi vào khắp nơi trên toàn thế giới, rao giảng Phúc âm), và Chúa Thánh Linh (người thực hiện các sự chữa bệnh, dấu hiệu, kỳ diệu và phép lạ) cùng đi với bạn. Các dấu hiệu cặp theo các tín đồ, và không phải họ tự làm được phép lạ. Đức Thánh Linh đi cùng với các tín đồ, Ngài được gọi là :” Người phụ giúp”, Do đó nếu bạn đi theo sau lưng Đức Thánh Linh là sai lầm. Ngài đi nơi nào bạn đi.

Ai xác định nơi nào Chúa Thánh Linh đi hôm nay? Chính là bạn. Vì Ngài đang ở trong bạn. Tôi biết bạn không thích điều đó, và có lẽ bạn đang suy nghĩ . Ông nầy là tà giáo [đám đông cười] Đó là những gì họ nói về Chúa Jêsus. Nhưng tôi đang nói với các bạn Đức Thánh Linh đang ở trong bạn. Ngài đi theo bạn. Bạn rao giảng lời của Ngài. Ngài khẳng định những lời bạn nói với những dấu hiệu cặp theo bạn. (Bạn biết) Ồ, tôi chỉ đi theo Đức Thánh Linh. Vậy bạn sẽ không muốn đi đâu hết, thì Ngài đang chờ bạn di chuyển trước. Ngài nói, bạn hãy đi vào tất cả mọi nơi trên các thế giới. Ngài không nói:” Hãy tìm Ta và đi theo Ta.” Ngài thậm chí không nói:”Hãy theo Ta” (có phải là đúng không?) Ngài thậm chí không nói với bất cứ ai rằng, tại nơi đó, tại điểm đó, hãy lắng nghe, khi bạn nhận được đầy dẩy Thánh Linh, thì chỉ cần làm theo Ngài. Ngài không nói thế. Ngài nói:” Hãy đi khắp thế gian giãng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời, chữa lành kẻ đau và trừ các quỷ. Khi bạn làm tất cả những điều này. Và khi bạn làm điều đó, bạn hãy đoán những gì sẽ xảy ra? Chúa Thánh Linh sẽ đi với bạn. Và khi Ngài đi với bạn, thì Ngài sẽ làm các công việc. Và bạn sẽ có các dấu hiệu cặp theo.

Nhưng nếu bạn không đi, bạn không thể có dấu hiệu cặp theo. Đúng không? Bạn có hiểu được điều đó không? Bây giờ, bạn làm gì? Bạn đặt tay trên người bệnh. Bạn sẽ là người làm công việc của Ngài (Doer), và không chỉ là một người nghe (hearer). (Phải không?) Vì vậy, bạn phải làm theo lời Ngài, và khi bạn làm theo lời Ngài, thì Ngài sẽ làm công việc của Ngài. (Phải không?) Bạn làm theo lời Ngài, Ngài sẽ làm công việc đó.

Ngài là người giúp đỡ, và chúng ta là những người hành động theo lời Ngài. Ngài là đấng giúp bạn. Tại vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục cố gắng làm công việc để cho Ngài là người trợ giúp chúng ta thực hiện công việc của Ngài. Bạn có thấy chúng tôi nói những điều ngược lại với những gì bạn nghỉ không?

Thánh Linh không phải là người làm, nhưng Ngài là người giúp đỡ. Và bất cứ khi nào bạn làm theo lời Ngài thì Ngài giúp đỡ bạn bằng việc làm. Bạn có nhận thức được điều này không? Ngài là người giúp đỡ bạn. Chúa Thánh Linh không phải là một người mà bạn làm theo từ nơi này đến nơi khác. Bạn đang bận rộn về kinh doanh của Chúa Cha, thì Ngài đã cung cấp cho bạn một người giúp đở được gọi là Chúa Thánh Linh để bạn thực hiện được bất cứ điều gì bạn đặt bàn tay của bạn trên đó.

Cách la lối lớn tiếng om xòm không phải là sức mạnh, nhưng bạn có thể tự khuấy động mình bằng cách la lớn tiếng. Tôi đã phải học cách làm việc trong uy quyền với sự nói nhỏ nhẹ mà thôi.

Những người ngũ tuần đầu tiên được biết đến vì họ làm việc trong sự ồn ào náo động.

Ông John G. Lake dạy trong Divine Healing Healing Technician trang 87:”Làm thế nào để đi vào

ý muốn của Chúa Cha” như sau:

1. Đầu tiên là Chúng ta hãy đầu hàng và dâng cả cuộc đời mình cho Chúa Cha.

Hầu hết người ta quan niệm là nếu làm như thế chúng ta sẽ trở nên một người không làm gì hết.

Đó không phải là ý tưởng của Chúa Cha phải đẩy chúng ta như một máy, hoặc di chuyển như một cơ chế.

2. Điều thứ hai là bạn công nhận mình là con trai của Chúa Cha, và người đầy tớ của loài người.

Tôi nghĩ rằng sự bày tỏ tuyệt vời nhất của Lẽ Thật này mà Chúa Cha có thể cho chúng ta thấy là Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để làm công việc của Ngài.

Ông Blake kết nối với ông Lake đi đến truyền giãng phục hưng trong xứ Argentina và Chile

Ông Lake đã giúp cho sự bắt đầu một cuộc phục hưng bung nổ ở Chile, và đã đi xuống Argentina và đã bùng nổ ra cho đến bây giờ vẫn còn đang xảy ra. Tại sao? Bởi vì ông Lake đã khuyến khích Willis C. Hoover để nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông đã biến nhà thờ Methodist ở Argentina như là một kết quả trực tiếp nhận được báp tem bằng Chúa Thánh Linh (và ông đã bị đuổi ra khỏi hội thánh ông). Cuối cùng ông đi đến Chile lập một nhà thờ ngũ tuần ở đó làm tăng trưởng đến hơn 2 triệu (2.000.000) tín hửu. Ông Blake đánh dấu sự phục hưng ở Argentina đến từ sự phục hưng ở Chile, và sự phục hưng ở Chile đến từ ông Hoover, Công việc năng động của Ông Hoover đến từ tiến sĩ John G Lake.

Ông Lake đề cập trong một lá thư được viết cho Carey Judd Montgomery, một bức thư mà ông từng viết cho ông Hoover về những bí quyết của ông mà ông Blake tin rằng đó là:

-CHÚA CHA ĐANG CHỜ ĐỢI, TOÀN CẢ TRÁI ĐẤT ĐANG CHỜ ĐỢI MỘT SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC CON TRAI CỦA NGÀI LÀM CÔNG VIỆC CHO NGÀI.

-Có nghĩa là CHÚNG TA PHẢI BẮT ĐẦU ĐI GIỐNG NHƯ CHÚA GIÊ-XU ĐI, DÙNG DANH CỦA NGÀI VÀ NÓI NHƯ NGÀI NÓI VẬY. (không phải giống như môn đồ của Ngài)

Lưu ý: đây có phải là biểu hiện của một thần học nói về các con trai của Chúa Cha hay không?

Nếu có, nó không có thể trở về thời của ông William Branham hay John Wimber, hai trong số những người danh tiếng nhất liên quan đến thần học loại này trong thời hiện đại.

Ông Lake tiếp tục viết (đến Montgomery), tôi cảm thấy có một bước tiến mới rỏ rệt trong hội thánh Ngủ tuần bên xứ Nam Phi, và toàn bộ hội thánh ngũ tuần.

Nói cách khác, chúng tôi có thể nâng cao hơn một chút trong các lĩnh vực chữa bệnh hơn những gì người dân ở tại Hoa Kỳ đã làm.

Chúa Cha đã đặt nó sâu hơn trong tâm hồn tôi để trình bày cụ thể công việc hơn trong công việc thực hiện sự tể trị của Chúa Giê-xu.

Sự bí quyết của sự thành công của chúng tôi ở đây là trong sự huấn luyện nhân viên của chúng tôi để thực hiện các sự tể trị của Chúa Cha thông qua Chúa Thánh Linh, và Ngài đã đặt Chúa Thánh Linh trong lòng của những ai tin nhận Chúa Jesus vào lòng khi họ nhận lể báp tem Thánh Linh

Khi bạn nhận được Chúa Thánh Linh vào lòng rồi, bạn không cần phải chờ đợi.

Chúa Cha không chỉ cung cấp cho bạn một khẩu súng, và giữ đạn dược. Ngài cung cấp cho bạn một khẩu súng nạp đạn sẳn khi bạn nhận được phép báp têm trong Thánh Linh. (Phải không?)

Bạn đang sẵn sàng rồi.

Trong khi ở các chi nhánh khác nhiều người vẫn còn làm theo cách xưa cũ là cầu nguyện cho người bệnh. Ông Blake nói, bây giờ bạn hãy suy nghĩ về điều đó. Đó không phải là những gì giáo hội dạy phải không? Họ cầu nguyện. Họ cầu xin Chúa. Họ cố gắng để xin Chúa làm điều gì đó. Họ cố gắng để cầu bầu cho người bệnh. Họ có nhận được gì không?

Đây là công việc đã xãy ra một trăm năm trước đây rồi, chúng tôi đã đi trước những gì mà người dân Hoa Kỳ đang làm bởi vì họ vẫn đi theo con đường cũ. Chúng tôi xin Chúa làm một cái gì đó bất cứ khi nào chúng tôi làm công việc Ngài vì chúng tôi tin rằng khi Ngài báp tem chúng tôi trong Đức Thánh Linh thì Ngài cũng đã cho chúng tôi khả năng để làm một cái gì đó, và chúng tôi thi hành công việc đó thay vì cố gắng cầu xin ngài làm điều đó.

Ông Lake nói chúng tôi không cầu nguyện xin Chúa Cha đến và chữa lành người bệnh như trong những ngày cũ, nhưng chúng tôi nhìn vào mặt của Chúa Jesus, tin rằng Ngài đã làm phép báp-têm cho chúng tôi trong Đức Thánh Linh và rằng chúng tôi đã nhận được quyền năng của Ngài qua phép báp têm đó, chúng tôi có uy quyền trong Danh Chúa Jesus chúng tôi đuổi quỷ và nhìn công việc của mình có kết quả. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà Chúa Cha cũng đặt tinh thần cầu thay cho người bệnh trên chúng tôi. Tôi tin rằng có một điều bí mật và tốt hơn để cầu thay cho người bệnh, trong khi thực hiện một uy quyền của Chúa Cha trên ma quỷ và bệnh tật của mình khi học được cách của phong trào Ngũ tuần vì họ đã làm trước xa chúng ta nhiều dặm đường.

Ông Lake đã trở lại Hoa kỳ trong năm 1914, và bắt đầu mở cửa các phòng chữa bệnh, và đã có 100.000 người đã được chữa lành và xác nhận điều đó, nhưng giáo hội Tin Lành truyền thống vẫn không chấp nhận nó.

Sau đó, ông mang đến cho bạn những bí mật: Danh của Chúa Jesus, đức tin trong Danh Chúa Jesus làm cho chúng ta mạnh mẽ, Chúa Jesus làm cho chúng ta hoàn hảo. Chúng ta chưa bao giờ bắt gặp sức mạnh trong lời của Chúa Giêsu để công bố mở trói cho các tù nhân ra khỏi ngục tù của ma quỷ và họ được tự do. Phần đông có nhiều người chưa bao giờ nghe tin mừng của Chúa Jesus được rao giảng. Nhưng khi nó được tuyên bố, nó giải cứu được nhiều người, và họ nói rằng họ đã được giải phóng hoàn toàn và nhận được sự tự do. “Bất cứ điều gì ngươi mở trói dưới đất sẽ được mở trên thiên đàng.“

Ông Lake nói thông qua việc chữa bệnh của một người đàn ông trẻ từ Detroit, Michigan trong nhà đức tin của bạn ông ở Buffalo ông bắt đầu chú ý về việc chữa lành. Tuy nhiên, nó đã không được ông suy nghỉ đến cho đến khi nhiều năm sau đó, khi thông qua việc giảng dạy của John Alexander Dowie ông mới thực sự nắm được điều đó và bắt đầu tìm hiểu và nó trở nên quan trọng trong đời sống của ông. Và chỉ SAU KHI TÔI NHẬN ĐƯỢC BÁP TEM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH VÀ NHẬN ĐƯỢC UY QUYỀN CỦA CHÚA CHA TRONG TÂM HỒN TÔI THÌ TÔI BỊ BẮT BUỘC PHẢI RA LỆNH CHO BỆNH TẬT VÀ CÁC QUỶ PHẢI ĐI RA KHỎI NGƯỜI BỆNH, THAY VÌ PHẢI CẦU XIN CHÚA CHA ĐUỔI CHÚNG NÓ ĐI.

Ông Blake nói;” Đó là bí mật. … Bây giờ tất cả các bạn phải làm là nhặt nó lên và chạy với nó. “

Nếu bạn đã được sanh ra trong Chúa và được báp tem bằng Đức Thánh Linh thì các bạn có tất cã để bắt đầu làm công việc của Ngài.

Các thành phần mà bạn cần phải thêm để làm công việc chữa lành là: ABCD

-Availability (sẳn sàng)

-Boldness (can đảm)

-Compassion (lòng thương xót)

-Determination (xác định)

Khi bạn thêm những thành phần trên thì nó sẽ có kết quả tốt.

___________________________________________________________________________________

BÀI HỌC SỐ 19:

Báp-têm của Thánh Linh mang đến quyền năng để mang lại sự giải cứu cho những kẻ bị cầm tù ra khỏi ngục, và các bạn phải thực thi sự giải thoát đó bằng việc giải phóng quyền năng của Thánh Linh vào con người bằng nhiều phương pháp khác nhau như là lời nói, đặt tay, v.v.

Ông Blake nói rằng ông Lake tiết lộ bí mật để chữa lành trong Chúa là:

ÁP DỤNG QUYỀN TỂ TRỊ (DOMINION) CỦA CHÚA CHA TRONG SỰ NHẬN LÃNH BÁP TEM THÁNH LINH.

Ông Blake đề cập đến những lời chính xác từ những là thơ ông Lake viết cho Montgomery như sau:

“BÍ MẬT TRONG CÔNG VIỆC CHÚNG TÔI LÀM KẾT QUẢ TỐT ĐẸP LÀ TRONG VẤN ĐỀ CHÚNG TÔI HUẤN LUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC VỚI CHÚNG TÔI VỚI QUYỀN TỂ TRỊ CỦA CHÚA CHA TRONG CHÚA THÁNH LINH, VÀ NGÀI ĐÃ ĐẶT CHÚA THÁNH LINH TRONG LÒNG HỌ LÚC HỌ MỚI NHẬN ĐƯỢC BÁP TEM THÁNH LINH.

Từ phần của lá thư đó của ông Lake, tôi quan sát ba điều mà ông có được cho sự thành công, (trình bày ở đây)

1. thực hiện các quyền tể trị (Dominion) của đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh

2. Dạy cho người làm cùng công việc với bạn thực hiện các quyền tể trị của Chúa Cha qua Đức Thánh Linh

3. Dạy cho người cùng làm việc với bạn hiểu rằng nếu họ đã được báp tem trong Thánh Linh xong thì Chúa Cha đã ban cho họ uy quyền tể trị của Ngài trong tâm hồn của họ nữa.

Các-quan-xét 13:24-25 Thánh Linh của Chúa bắt đầu làm công việc của Ngài trong Samson vào những thời kỳ đó. Đó là cách mà giáo hội thường hoạt động, là Thánh Linh đang hoạt động trong thời điểm của Ngài. Nhưng nếu bạn nghiên cứu cuộc sống của vua Đa-vít, Kinh Thánh nói rằng Thánh Linh của Chúa đến trên ông từ ngày mà ông nhận được xức dầu bởi Sa-mu-ên (Sa-mu-ên 16:13). Công việc làm của Chúa cha phải giống nhau trong mọi thời điểm.

Đức Chúa trời, Ngài không thay đổi. (Phải không?) Chúa Giêsu là gì? Chúa Giếu giống nhau hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì vậy, Thánh Linh cũng vậy, cũng là ngày hôm qua, hôm nay và đời đời giống như vậy. Vì vậy, nếu có lần nào Ngài dường như không chuyển động gì hết bởi vì chúng ta không chuyển động, thì Ngài cũng vậy.

Samson có một giao ước với Chúa Cha và Ngài đã làm công việc của Ngài trên ông.

Đây là những gì bạn đã có để có được: Để có được chức năng tự do trong sự xức dầu, bạn phải nhận ra rằng SỰ XỨC DẦU TRONG CÔNG VIỆC CHỮA LÀNH THÌ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CẢM GIÁC GÌ HẾT. Không có cảm giác trong sự xức dầu. Bây giờ, khi bạn đang hoạt động trong sự xức dầu, bạn có thể cảm thấy những điều, nhưng những gì bạn đang cảm thấy không phải là sự xức dầu. Vì nếu đó là sự thật, tất cả mọi người sẽ luôn cảm thấy giống nhau. Nhưng nếu bạn nói chuyện với những người khác nhau, những người khác nhau cảm thấy những điều khác nhau. Vì vậy, những gì mọi người cảm thấy không thể là sự xức dầu, nhưng đó là cách cơ thể của bạn có thể phản ứng với sự xức dầu.

Sự xức dầu được gửi đến để làm là gì? Để tiêu diệt cái ách trên họ. (đúng không?) Bất kỳ ách nào trên một người có sự xức dầu sẽ bị hủy diệt.

1 Sa mu ên 10:1, 6

Sự xức dầu diễn ra trước tiên, thì Thánh Linh đến ngự trong lòng các bạn bởi vì các bạn được xức dầu. Sau-lơ đã được xức dầu trước. Và bởi vì ông được xức dầu, Thánh Linh đến trên ông.

Khi bạn được làm vua và thầy tế lê? Khi bạn đang được sinh lại bằng Thánh Linh (Phải không?) Vì vậy, khi bạn được tái sinh, bạn là một vị vua.

Làm thế nào Sau-lơ có thể được làm vua? Ông đã được xức dầu để làm vua. Vâng, bạn đang được xức dầu như một vị vua. Bạn đang được bổ nhiệm làm vua. Khi điều đó xảy ra, các bạn có uy quyền và thẩm quyền để trở thành con trai của Chúa Cha. Và sau đó Linh của Chúa Cha sẽ đến với các bạn.

Vì vậy, tôi cố gắng trình bày cho bạn thấy rằng cả hai đã được kết nối với nhau, nhưng không phải là một và như nhau.

Bạn phải nhận ra rằng chữa lành bệnh tật là một phần của công việc truyền giãng phúc âm của Chúa Cha. Chữa lành bênh tật là nói với mọi người là Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã có sẳn rồi. Nó đang ở trong tầm tay của mọi người. Nó đến gần bạn. (Phải không?) Đó là một phần của việc truyền giảng phúc âm. Trình diễn là một phần của truyền giảng.

Trong một thời gian, ông Blake lấy một viên Sudafed (thuốc cảm làm lên tinh thần) và uống với nước trước khi ông giảng. Ông nhận ra rằng cảm giác ông nhận được là sự xức dầu thực sự chỉ là viên thuốc ngấm vào. Sau khi ông nhận ra những gì đang xảy ra, ông đã hỏi Chúa về điều đó. Ngài đã phán với tôi rằng con muốn có một cảm giác và cảm giác đến từ viên thuốc đó và con tưởng như là sự xức dầu và con hành động như người đuợc sự xức dầu. Chính con đã được Ta xức dầu cho con từ trước đến giờ, nhưng con chờ đợi có cảm giác của sự xức dầu trên con.

TÔI NÓI CHO CÁC BẠN BIẾT RẰNG SỰ XỨC DÂU KHÔNG CÓ CẢM GIÁC GÌ HẾT.

Trong một cuộc họp chữa bệnh đầu tiên của ông Blake tất cả 32 người đã đứng lên phía trước để đuợc chữa bệnh, tất cã đã được chữa lành.

Chúa Cha không thể cho tôi một công việc và sau đó giao cho tôi trách nhiệm để làm mà Ngài không cho tôi có khả năng để làm điều đó.

Hầu hết những người muốn làm điều đó [chữa bệnh], họ chỉ không biết làm thế nào?

Nếu bạn làm giống như những điều tôi nói với bạn, bạn sẽ làm được tốt đẹp.

Bởi vì Chúa Cha không nể vị con người nhưng Ngài tôn trọng những người có đức tin nơi Ngài, Ngài tôn trọng những lời phán của Ngài. Nếu bạn dùng lời của Ngài với đức tin bạn sẽ làm được.

Bạn có thể làm công việc chữa lành một cách bình tỉnh, nhỏ nhẹ, không ồn ào. Bởi vì rất nhiều người, rất sợ khi bạn có thái độ kỳ lạ, hoang dã, và họ sẽ lánh xa bạn ngay. (Phải không?) Hãy xem, đối với một đứa trẻ, bạn không thể có thái độ hoang dã và điên rồ và nói chuyện về ma quỷ với chúng nó. Bạn chỉ cần gọi tên của nó lên. Không cần phải thêm vào quỷ nầy quỷ nọ v.v.

Nếu họ nói: “Tôi có một khối u.”

Bạn nói:”KHỐI U, TA RA LỆNH TRONG DANH CHÚA GIÊ-XU HÃY LUI RA KHỎI THÂN THỂ NGƯỜI NÀY, TAN RA, RẢ RA, BIẾN MẤT NGAY VÀ KHÔNG ĐỂ LẠI NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ NÀO BẤT LỢI.”

Không phải là từ ngữ, nhưng mục tiêu bạn làm mới ảnh hưởng đến người bệnh. Hãy nhớ rằng nó không phải là một thần chú. Nó không phải là một công thức kỳ diệu.

-Bạn là người làm công việc chữa lành, bạn sẽ hỏi họ:” Bạn cần giúp đở gì không? Vấn đề là gì?

-Bạn đang là người bệnh, công việc của bạn là KHÔNG NÊN nói hết về lịch sử về bệnh tình của bạn. Chúng tôi không phải là bác sĩ. Tôi không cần phải biết rằng điều này bắt đầu khi bạn đã được bốn tuổi, và đã trải qua tất cả các bệnh tật này. (Phải không?) Tất cả các bạn nói cho chúng tôi điều này làm cho chúng tôi phân tâm, ra khỏi Đức tin, và bạn sẽ có thể không được chữa lành. Cho chúng tôi biết TÊN BẠN. Hãy cho tôi biết NHỮNG GÌ CẦN SỬA CHỬA để đánh bại. (Phải không?) Cho tôi biết TÊN BỆNH, cho tôi biết một TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH, cho tôi biết một VẤN ĐỀ, bất kể nó là gì, và tôi sẽ gọi tên nó.

-Bây giờ nếu bạn không biết bạn bị gì, tôi không biết. Bây giờ nếu họ nói với bạn rằng họ không biết, công việc của bạn là hãy gọi tên “LINH CỦA BỆNH TẬT” (spirit of infirmity), “TA RA LỆNH CHO MÀY PHẢI ĐI RA KHỎI NGƯỜI NÀY.“ Bạn thậm chí có thể rút ngắn nó để gọi “BỆNH TẬT” (infirmity) cũng giống nhau thôi, tự chúng biết bạn gọi nó. Đó là những gì bạn có ý định. Bạn có ý định chữa bệnh tuyệt đối.

-Tôi thậm chí nói nó như vậy: “TA CÔNG BỐ SỰ CHỮA LÀNH TỪ ĐỈNH ĐẦU ĐẾN NGÓN CHÂN, TÂM THẦN, LINH HỒN VÀ THÂN XÁC.” (cách để nói ) Nhưng BẠN sẽ chỉ huy nó đi. -Sau đó, bạn nói với cơ thể: “CƠ THỂ, HÃY PHỤC HỒI TRỞ LAỊ VỚI CHỨC NĂNG BÌNH THƯỜNG, HÃY NHẬN ĐƯỢC SỰ CHỮA LÀNH.”

-Bước tiếp theo là hỏi họ NHỮNG GÌ HỌ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC? “nếu họ nói, ” tôi không thể đi được. Sau đó bạn hãy đoán thử bạn sẽ bảo họ làm gì đây? Bạn bảo họ “Hãy bắt đầu đi.” BẤT CỨ ĐIỀU GÌ HỌ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC HÃY BẢO HỌ LÀM ĐIỀU ĐÓ. Bây giờ, khi bạn bảo họ làm điều đó họ sẽ làm được. Trong nhiều trường hợp, nó sẽ là công việc của phép lạ và sự chữa lành trong cùng một lúc.

Chúa Giêsu nói không phải vì bạn phải nói nhiều Ngài mới nghe bạn, không phải bạn bỏ nhiều thì giờ cầu nguyện mà Ngài nhậm lời đâu. Chúa Giêsu cầu nguyện lời cầu nguyện ngắn gọn như sau: “HÃY ĐƯỢC LÀNH BÊNH (BE HEALED) (Phải không?) Vì vậy, nó không phải là bao lâu. Đó là lời cầu nguyện khẩn cấp của một người công bình mà có sức mạnh, không phải là lời cầu nguyện dài dòng. (Phải không?) Vì vậy, bạn sẽ gom tóm lại tất cã sức mạnh tinh thần mà bạn đã gom lại thành vài từ ngử thôi, và bạn sẽ đẩy nó ra với một lực lượng đánh đổ đồn lủy của quân địch. Chú ý bạn đang đánh trận bằng lời nói chứ không phải với bàn tay của bạn.

Hãy bảo người bệnh đưa bàn tay ra úp xuống đất. Bạn sẽ không đặt tay lên phần thân thể bị bệnh. Bạn muốn bàn tay của họ, úp xuống. “Bạn muốn ngón tay bạn chạm vào ngón tay người bệnh, và ngón tay của bạn không nên mở rộng qúa hơn các ngón tay của họ. Bằng cách đó, nếu anh ta bắt đầu thắt chặt [Blake chứng tỏ điều này với một người đàn ông trước mặt khán giả], tôi có thể rút tay tôi ra ngay, và người bệnh có thể té ngã xuống trên sàn nhà, và tôi có thể di chuyển được. Tôi gọi đây là sự giải thoát nhanh chóng của tôi. [đám đông cười] Hãy nhớ bàn tay họ úp xuống, bàn tay bạn phía dưới ngữa lên. Chỉ cần ngón tay họ để trên ngón tay bạn.

Đừng chạm vào ngón tay của chọ cho đến khi bạn tìm ra vấn đề là gì. Tại sao? Bởi vì ngay sau khi bạn chạm vào chúng, sức sống của bạn bắt đầu chảy từ bạn cho họ. Nhưng bạn không muốn một số sức lực nhỏ để chảy sang cho họ, bạn muốn nó là vừa đủ để đuổi nan đề của họ ra khỏi họ. Khi bạn tìm hiểu vấn đề là gì, hãy ra lệnh đuổi nó đi ra khỏi họ trong Danh Chúa Giêsu. Thuyết phục vấn đề là bạn đang nghiêm trọng. Bạn đã có để thuyết phục nó HÃY ĐI TRONH DANH CHÚA GIÊ-XU!’ Và trong khi bạn nói, ‘ “ HÃY CÚT ĐI”! ‘ Tôi muốn bạn nắm lấy ngón tay của họ bằng các ngón tay của bạn, giữ cho một vài giây, và sau đó buông ra. Bạn làm như thế vì sức sống trong bạn sẽ chảy vào người bệnh và bạn hãy thả ngón tay họ ra để luồn điện lực sẽ không thể trở về bạn được. Vì nhiều lúc luồn điện lực như làn sóng sẽ trở về trong bạn và bạn nghe nó chãy ngược vào bạn. Bạn không muốn nó trở lại. Bạn muốn nó ở lại với người bệnh.

TÓM TẮT VẤN ĐỀ NHƯ SAU:(có 7 bước )

1. Hỏi họ vấn đề là gì. (Họ không nên cung cấp cho bạn một lịch sử y tế, chỉ nói vấn đề trực tiếp mà họ đang đến với bạn)

2. Yêu cầu họ giơ bàn tay ra, nhưng úp mặt bàn tay xuống đất.

3. Hãy giơ bàn tay của bạn ra trở mặt bàn tay lên phía dưới bang tay của họ (bàn tay của bạn không nên chạm vào chúng), với các ngón tay của bạn không mở rộng qua ngón tay của họ. (Bằng cách này, nếu bàn tay của họ căng thẳng lên hoặc siết chặt, bạn sẽ có thể trượt bàn tay của bạn ra, và họ sẽ không kéo bạn xuống với họ nếu họ té ngã)

4. Hãy ra lệnh cho nan đề đi ra khỏi họ trong Danh Chúa Giê-xu. Gom hết tất cả sức mạnh tinh thần mà bạn có thành một vài từ, nói chuyện với vấn đề trong Danh của Chúa Giêsu và chỉ huy đuổi chúng nó đi. Bạn phải thuyết phục nó, ra lệnh nó phải đi.

5. nắm những ngón tay họ. Ngay sau khi bạn đã ra lệnh cho vấn đề, “Háy đi!” ” nắm lấy tay của họ bằng các ngón tay. Giữ cho một vài giây, cho phép luồn điện sức sống trong bạn chảy sang cho họ. Sau đó, hãy thả ra một cách nhanh chóng. Lý do bạn làm vậy là bạn không muốn nguồn sự sống chảy từ bạn cho họ để chảy trở lại vào bạn. Bạn muốn nó ở lại với họ.

6. Hỏi người bệnh những gì mà họ không thể làm trước đó (do vấn đề của họ). Yêu cầu họ cho bạn biết vấn đề của họ ngăn cản họ làm-những gì họ trước đây không thể làm được.

7. Hỏi họ, xong bảo họ phải làm chính điều đó. Bất cứ điều gì họ không thể làm lúc trước thì bạn yêu cầu họ làm ngay bây giờ. Điều này không chỉ chứng tỏ sự chữa lành đã được thực hiện trên họ xong và đang diễn ra, nhưng cũng có thể cho phép công việc làm của phép lạ đang hành động trên họ.

(Bài cuối cùng và hết)

CẦU XIN CHÚA THÁNH LINH ĐỤNG CHẠM NHIỀU NGƯỜI ĐỌC XONG 19 BÀI HỌC NÀY.