SÁCH NÓI:

MẶC KHẢI CỦA CHÚA JESUS CHRIST

Đọc bởi Admin

About

Mời các bạn bấm vào từng link một dưới đây bấm nút tải về để nghe từng bài mặc khải hay của Chúa Jesus Christ trong những bài Mặc Khải về Thiên Đàng và Địa Ngục đã đăng trong blog này. Nếu bạn không có thì giờ để đọc thì các bạn có thể nghe được những bài mặc khải này để biết rằng Chúa Jesus muốn chúng ta làm gì? Vì thì giờ rất gần, Chúa Jesus sắp trở lại để tiếp rước cô dâu không tì vít của Ngài và tiệc cưới Chiên con đã sẳn sàng. Hy vọng những bạn nào nghe và làm theo những lời mặc khải của Chúa Jesus trong trang này sẽ được cất lên trong ngày Chúa Jesus tái lâm, không bị bỏ lại với bọn quỷ satan số 666 trên trái đất. Chúa Jesus yêu các bạn và muốn mọi người đều được cứu và được hưởng nước thiên đàng! Amen!

LỜI CHỨNG CỦA CÔ ÂN-HUỆ ĐOÀN

Bấm vào link của Youtube để nghe. Cứ để vậy, từ từ Youtube sẽ chuyển tiếp từ video này đến video khác. (20 video ngắn)

BÀI SỐ 5: LỜI CHỨNG CỦA EUGENIO MASIAS NGƯỜI THỜ SA TAN CỦ:

PHẦN 2: https://www.mediafire.com/file/tchq9i64ttlugic/2-EUGENIO_MASIAS_M4A.mp3/file

PHẦN 1: https://www.mediafire.com/file/shtco2ep4drlgpa/1-EUGENIO_MASIAS_M4A.mp3/file

________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: LỜI CHỨNG CỦA CÔ LIYAN BÓNG TÔI TRONG ĐỊA NGỤC:

https://www.mediafire.com/file/w0awvu4g2kjqlig/B%25C3%2593NG_T%25E1%25BB%2590I_TRONG_%25C4%2590%25E1%25BB%258AA_NG%25E1%25BB%25A4C.m4a/file

________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3 LỜI CHỨNG CỦA EMMANUEL SANYON SAMSONJUDE GỒM 4 BÀI:

PHẦN 1: VIẾNG THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC LẦN THỨ NHẤT BỞI EMMANUEL SANYON SAMSONJUDE

https://www.mediafire.com/file/u2bewcd8fdc94na/L%25E1%25BB%259Di_ch%25E1%25BB%25A9ng_Emmanuel_Senayon_Jude_Ph%25E1%25BA%25A7n_1.m4a/file

PHẦN 2: CUỘC GẶP GỞ CỦA TÔI VỚI CHÚA JESUS LẦN THỨ HAI BỞI EMMANUEL SANYON SAMSONJUDE

https://www.mediafire.com/file/uqc2i50hlkdrhas/L%25E1%25BB%259Di_ch%25E1%25BB%25A9ng_Emmanuel_Jude_ph%25E1%25BA%25A7n_2.m4a/file

PHẦN 3: SỰ GẶP GỞ CHÚA GIÊ-SU LẦN THỨ BA BỞI EMMANUEL SAMSONJUDE

https://www.mediafire.com/file/intsfujl1hisumt/L%25E1%25BB%259Di_ch%25E1%25BB%25A9ng_Emmanuel_Jude_ph%25E1%25BA%25A7n_3.m4a/file

PHẦN 4: SỰ GẶP GỞ CHÚA GIÊ-SU LẦN THỨ 4 TƯ BỞI AMMANUEL SAMSON JUDE

https://www.mediafire.com/file/com2xyw37t10dqz/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_4__EMMANUEL_SENATON_JUDE.m4a/file

____________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: LỜI CHỨNG CỦA ASTON ADAM MBAYA GỒM 33 BÀI

Phần 1: Bí mật đời sống sau khi chết:

https://www.mediafire.com/file/nbq989dq2mhks95/PH%25E1%25BA%25A6N_1_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 2: Tội tình dục:

https://www.mediafire.com/file/br60uolbxery697/PH%25E1%25BA%25A6N_2_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 3: Phòng tiếp tân của địa ngục:

https://www.mediafire.com/file/nhntzovjaohu1un/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_3_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 4: Phòng âm nhạc của địa ngục:

https://www.mediafire.com/file/bn503p9mnwrlqhm/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_4_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 5: Cha Giáng Sinh ở phòng 86 trong địa ngục:

https://www.mediafire.com/file/9q54zmr1mqsss7k/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_5_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phân 6: Tòa án cầu nguyện và 7 bàn thờ:

https://www.mediafire.com/file/dtzzfsnxnpkaft4/PH%25E1%25BA%25A6N_6_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 7: Phòng số 1 tà dâm trong địa ngục:

https://www.mediafire.com/file/5uihrq235no48vk/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_7_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 8: Phòng ly dị và kết hôn lần nữa

https://www.mediafire.com/file/u06ua20ulat1k84/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_8__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 9: Nhà thờ giả và ca sĩ phúc âm giả:

https://www.mediafire.com/file/7ho0hn7famkxhx9/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_9_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 10: Chồng vợ cỏi âm:

https://www.mediafire.com/file/yvkfhmuk5g6fezy/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_10_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 11: 47,000 thành phố trên thiên đàng:

https://www.mediafire.com/file/t2dsz5f2835lv54/PH%25E1%25BA%25A6N_11_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 12: Phòng bị kết án vì giao ước:

https://www.mediafire.com/file/fbg9drp4olbs1vm/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_12__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 13: Bị kết án vì giao ước trong tiềm thức:

https://www.mediafire.com/file/ir9fuuxa5q6lcus/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_13__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 14: Không có thứ gì dơ bẫn được vào thiên đàng:

https://www.mediafire.com/file/r3772i1wb67uwe6/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_14_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 15: Phòng của các tôn giáo sai lạc và phòng của những người phá tài sản công cộng.

https://www.mediafire.com/file/6boutyl8wds12n3/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_15_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 16: 47,000 thành phố của thiên đàng, Thành phố của “Lòng thương xót”

https://www.mediafire.com/file/k4f6y8cwd45oq7t/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_16_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 17: Những nôn mữa của con rồng trên Hội Thánh Chúa

https://www.mediafire.com/file/kc1d2smmushelah/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_17_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 18: Phòng của người ngoại tình trong địa ngục

https://www.mediafire.com/file/lyuidw6qdot2qp1/PH%25E1%25BA%25A6N_18_ADAM_MBAYA.m4a/file

Phần 19: Tội tình dục, phá thai, xài condom (bao cao su)

https://www.mediafire.com/file/h0mfv29we3ocz17/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_19__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 20: Tòa kết tội trước cổng thiên đàng

https://www.mediafire.com/file/jgolv730lg8o7x5/PH%25E1%25BA%25A6N_20__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 21: Chiếc áo choàng của người lãnh đạo phục hưng chết không ai tiếp tục được

https://www.mediafire.com/file/pevyx0555o6fpmf/PH%25E1%25BA%25A6N_21_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 22: Phòng của những người tẩy trắng da trong địa ngục

https://www.mediafire.com/file/c2ggpozlev9o2rm/PH%25E1%25BA%25A6N_22_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 23: Nhà thờ satan, nhà thờ thờ Mary

https://www.mediafire.com/file/pj51i6kzdiz4cqd/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_23_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 24: Nhà của những Cơ đốc nhân không đọc Kinh Thánh

https://www.mediafire.com/file/9kzfnasw71j2l33/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_24_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 25: Cơ đốc Nhân trong hỏa ngục

https://www.mediafire.com/file/nv7ja06pp2d0ucm/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_25__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 26: Phòng địa ngục của những người không giử lời hứa và cam kết

https://www.mediafire.com/file/t4s1zip9yv0mhzd/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_26__ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 27: Phòng của những người thiếu tình anh em

https://www.mediafire.com/file/f7nlk01qx9rba32/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_27_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 28: Phòng của những người thổi phòng giá cả (1)

https://www.mediafire.com/file/su5ouv5jxnektv2/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_28_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 29: Phòng của những người thổi phòng giá cả (2)

https://www.mediafire.com/file/gfc538bpuqxfodi/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_29_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 30: Phòng của những người có tâm linh dơ bẩn bởi những giấc mơ xấu

https://www.mediafire.com/file/i1zcb8kyb1q03mu/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_30_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 31: Thiên đàng và những người chiến thắng

https://www.mediafire.com/file/qmjtw0jijhed2wh/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_31_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 32: Nơi lập tài khoản

https://www.mediafire.com/file/3hgmxsevfl0f05i/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_32_ASTON_MBAYA.m4a/file

Phần 33: Giê-sa bên là lý do 25% phụ nữ được đến thiên đàng.

https://www.mediafire.com/file/cudnsz2h831th7p/PH%25E1%25BA%25A6N_33_ASTON_MBAYA.m4a/file

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: LỜI CHỨNG CỦA CESAR SANDOVAL NGƯỜI XỨ HONDURAS:

1-PHẦN 1: Lời thề với Sa tan, hiến tế trẻ em, và những ca sĩ nổi tiếng https://www.mediafire.com/file/aikfmgokv5opqoy/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_1_CESAR_SANDOVAL.mp3/file

2-Khảo sát, nghiện máy tính trong địa ngục, Corona vi rút, và bắt đầu của sự đau đớn https://www.mediafire.com/file/ik0467gsne5vowc/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_2_CESAR_SANDOVAL.mp3/file

3-Những con quỷ bò cạp kinh khủng sẽ đến trên trái đất trong thời kỳ đại nạn

https://www.mediafire.com/file/6hlji57djidji0z/PH%25E1%25BA%25A6N_3_CESAR_SANDOVAL.mp3/file

4-Stephen Hawking trong địa ngục, những con quỷ trong đại nạn, quỷ của tiên tri giả, quỷ của khải tượng giả

https://www.mediafire.com/file/hnmar03nier4lsk/PH%25E1%25BA%25A6N_4_C%25C3%2589SAR_SANDOVAL.mp3/file

5-Tôi hỏi Chúa Jesus về một người mục sư ly dị vợ https://www.mediafire.com/file/qzv98hcvrdwieup/PH%25E1%25BA%25A6N_5__CESAR_SANDOVAL.mp3/file

6-Chúa Jesus đòi hỏi trách nhiệm của chúng ta với linh hồn của những người Ngài giao cho chúng ta https://www.mediafire.com/file/b4k0lr74hfs1ahk/PHA%25CC%2582%25CC%2580N_6_CE%25CC%2581SAR_SANDOVAL.mp3/file