MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG &HỎA NGỤC

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP MỤC NÀY BẤM TRONG MENU TRANG MỚI TỰA ĐỀ: NHỮNG MẶC KHẢI CỦA CHUA JESUS:

BÀI SỐ 56: LỜI CHỨNG CỦA DEBORAH SABINE:

BÀI SỐ 55: LỜI CHỨNG CỦA LULIANA CỦA XỨ ROMANIA

BÀI SỐ 54: LỜI CHỨNG CỦA SAMUEL HERNANDEZ

BÀI SỐ 53: LỜI CHỨNG CỦA GRACIA AYIKOE CỦA XỨ TOGO (5 PHẦN)

BÀI SỐ 52: LỜI CHỨNG CỦA RICHMOND GYIMAH:

BÀI SỐ 51: LỜI CHỨNG CỦA HECTOR MOLINA

BÀI SỐ 50: LỜI CHỨNG CỦA KIATISUK SUKHAL

BÀI SỐ 49: LỜI CHỨNG CỦA EVELINE CHERMONT :

BÀI SỐ 48: LỜI CHỨNG CỦA ANTJE HARTING

BÀI SỐ 47: LỜI CHỨNG CỦA MICHAEL WATSON

BÀI SỐ 46: ALEJANDRO VALENCIA

BÀI SỐ 45: LỜI CHỨNG CỦA MARCUS SVENSSEN:

BÀI SỐ 44: LỜI CHỨNG CỦA KRISTEN COLEMAN

BÀI SỐ 43: LỜI CHỨNG CỦA YEMI BANKOKE:

BÀI SỐ 42: LỜI CHỨNG CỦA ADAM HOWARD

BÀI SỐ 41: LỜI CHỨNG CỦA LAURA WANMA:

BÀI SỐ 40: LỜI CHỨNG CỦA JONATHAN LAWRENCE:

BÁI SỐ 39: LỜI CHỨNG CỦA ALEC REX:

BÀI SỐ 38: LỜI CHỨNG CỦA ANN MUTHONI

VÀI SỐ 37: LỜI CHỨNG CỦA HENDRY SUDJATMIKO:

BÀI SỐ 36: LỜI CHỨNG CỦA MUNAF ALI:

BÀI SỐ 35: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ NELSON SOO:

BÀI SỐ 34: LỜI CHỨNG CỦA BERLINDA MARTINEZ

BÀI SỐ 33: LỜI CHỨNG CỦA ALVARO HERNANDEZ

BÀI SỐ 32: LỜI CHỨNG CỦA ALDO AGUILAR

_____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 31: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SUE ALEX IRANATA

________________________________________________________________

BÀI SỐ 30: LỜI CHỨNG CỦA EDUARDO MENDEZ

__________________________________________________________________________

BÀI SỐ 39: LỜI CHỨNG CỦA ADRIAN HURTADO CỦA XỨ GUINEA:

___________________________________________________________________________

BÀI SỐ 38: LỜI CHỨNG CỦA ALLEN MZIRAY CỦA NIGERIA:

_____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 37: LỜI CHỨNG CỦA ALEXANDRO CHALA:

____________________________________________________________________

BÀI SỐ 36: 4 GIỜ PHỎNG VẤN TẠI ĐỊA NGỤC BỞI YEMI BANKOKE

_____________________________________________________________________________

BAÌ SỐ 35: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ OKWUDILICHUKWU:

____________________________________________________________

BÀI SỐ 35: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ JAVIER HERMOSILLO

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/04/30/loi-chung-cua-muc-su-rao-giang-su-thinh-vuong-cu-javier-hemosillo/

_____________________________________________________________

BÀI SỐ 34: LỜI CHỨNG CỦA CÔ MIMI LUCAU

PHẦN 2: ĐỐI THOẠI CỦA TÔI VỚI CÁC THIÊN SỨ VÀ CHÚA GIÊSU TRONG THIÊN ĐÀNG (MIMI LUCAU) – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 1: ĐỐI THOẠI CỦA TÔI VỚI CÁC THIÊN THẦN VÀ CHÚA GIÊSU TRÊN THIÊN ĐÀNG BỞI MIMI LUCAU – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________

BÀI SỐ 33: LỜI CHỨNG CỦA BÁC SĨ OLUKOYA CỦA NIGERIA:

_______________________________________________________________________

BÀI SỐ 32: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ ELDER LUEMBA:

PHẦN 14: MỘT TRẢI NGHIỆM THIÊN ĐÀNG (MỤC SƯ HELDER LUEMBA) – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 13: TRẬN CHIẾN VỚI NỮ HOÀNG CỦA RẮN, BAPHOMET VÀ MOLOCH (MỤC SƯ HELDER LUEMBA) – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 12: ĐƯƠNG ĐẦU VỚI SỨC MẠNH CỦA KẺ ÁC.(MỤC SƯ HELDER LUEMBA) – Manna and Living Waters Ministries

_____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 31: LỜI CHỨNG CỦA TIÊN TRI ISAAC MAYELE:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/04/21/phan-9-su-xup-do-cua-xu-my-va-con-thu-boi-isaac-mayele/

_____________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 30: ANH LIM NGƯỜI MALAYSIA ĐƯỢC CHÚA DẮT ĐI MỘT VÒNG NƠI ĐỊA NGỤC:

________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 29: LỜI CHỨNG CỦA LEVA KHIRKOW CỦA QUEBEC CANADA :

_____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 28: LỜI CHỨNG CỦA JOSHUA LOKAMBA:

_________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 27: LỜI CHỨNG CỦA MIGUEL VASQUEZ

___________________________________________________________________________

BÀI SỐ 26: LỜI CHỨNG CỦA VICTOR MARTINEZ NGƯỜI SPAIN

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 25: LỜI CHỨNG VỀ ĐỊA NGỤC CỦA VICTOIRE AFANGBEDZI

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 24: LỜI CHỨNG CỦA ANTONIO SOUZA CỦA BRAZIL

___________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 23: JUAN SALCEDO LỜI CHỨNG CỦA TÊN TRỘM BỊ QUĂNG VÀO HỎA NGỤC ĐƯỢC CHÚA JESUS CỨU VÀ ĐI TRUYỀN GIẢNG ĐẠO CHÚA.

___________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 22: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ ADAM HOWARD CỦA IRELAND VIẾNG THĂM THIÊN ĐÀNG

_________________________________________________________________________

BÀI SỐ 21: LỜI CHỨNG THẬT CỦA MỤC SƯ PHÙ THỦY CHIDUBEM OKWU

________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 20: ADELAIDE DE CARILLO :

SỰ THÁNH SẠCH LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG Bởi Adelaide de Carillo

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 19: MARK THOMPSON CỦA MONTREAL CANADA

_________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 18: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ MOSES LUSHIKU CỦA DR CONGO GỒM 39 BÀI TRONG LIJNK DƯỚI ĐÂY:

___________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 17: LỜI CHỨNG CỦA ROBERT ATSUSHI 16 BÀI:

PHẦN SỐ 8: NHỮNG CÁI NHÌN SÂU SẮC BỞI ROBERT ATSUSHI – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN SỐ 7: BÍ MẬT THIÊN THƯỢNG BÀI SỐ 2 BỞI ROBERT ATSUSHI – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN SỐ 6: NHỮNG BÍ MẬT CỦA NƯỚC TRỜI BỞI ROBERT ATSUSHI (BÀI 1) – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 5: KINH NGHIỆM VỚI CHÚA LẦN THỨ 5 – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 4: KINH NGHIỆM VỚI CHÚA LẦN THỨ 4: CHỨC VỤ GIẢI CỨU – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 3: KINH NGHIỆM LẦN THỨ BA VỚI CHÚA BỞI ROBERT ATSUSHI – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 2: KINH NGHIỆM LẦN THỨ NHÌ VỚI CHÚA BỞI ROBERT ATSUSHI – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 1: KINH NGHIỆM ĐẦU TIÊN VỚI SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA JESUS TẠI THÀNH PHỐ DEBRECEN, HUNGARY. – Manna and Living Waters Ministries

___________________________________________________________________________

BÀI SỐ 16: ĐẦY TỚ CHÚA LEO GARCIA VALENTIN CỦA MEXICO – Manna and Living Waters Ministries

_________________________________________________________________________

BÀI SỐ 15 GỒM 9 BÀI: LỜI CHỨNG CỦA DIEGO ORTIZ NGƯỜI MEXICO :

PHẦN SỐ 9: NHỮNG NGƯỜI CỞI NGỰA CỦA KHẢI HUYỀN ĐANG ĐẾN – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 8: MỤC SƯ VÀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG ĐANG Ở ĐỊA NGỤC – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN SỐ 7: CÁC QUỶ ĐƯỢC THÓAT RA TỪ NHỮNG TRẠI GIAM DƯỚI LÒNG ĐẤT – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN SỐ 6: CẶP ĐÔI NGOẠI TÌNH, NGƯỜI SÁNG LẬP CHỨNG NHÂN GIÊ-HÔ-VA – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 5: MỘT KỲ ĐẠI DỊCH KHÁC ĐANG TRÊN ĐƯỜNG SẮP TIẾN HÀNH (DIEGO ORTIZ ). – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 4: SÀNG SẢY TRONG HỘI THÁNH ĐỂ TÁCH RA CỎ LÙN VÀ LÚA MÌ TRONG KỲ ĐẠI DỊCH (DIEGO ORTIZ) – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 3: SỰ CHỮA LÀNH VÀ CUỘC KÊU GỌI THIÊN QUỐC CỦA TÔI – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 2: SỰ TẤN CÔNG CỦA CON RỒNG BẢY ĐẦU TRÊN HỘI THÁNH CHÚA JESUS – Manna and Living Waters Ministries

PHẦN 1: NHỮNG CON QUỶ TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TỪ ĐỊA NGỤC VÀ TẾ LỄ DÂNG CON NGƯỜI CHO SATAN ĐƯỢC TUNG RA TRÊN NHỮNG CƠ ĐỐC NHÂN VÀ HỘI THÁNH (DIEGO ORTIZ ) – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________________________

BÀI SỐ 14: LỜI CHỨNG CỦA ABNER RAMOS:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/02/07/bai-so-14-bon-quy-di-chuyen-tu-phim-hoat-hinh-va-phim-anh-boi-abner-ramos/

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 13: LỜI CHỨNG CỦA ASTON ADAM MBAYO (33 BÀI)

https://mannaandlivingwatersministries.com/33baimackhaiastonadammbaya/

_____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 12 GỒM 3 BÀI: LỜI CHỨNG CỦA CÔ NAOMI AMAOKA NGƯỜI NHẬT

____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 11 GỒM 7 BÀI:

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 10: LỜI CHỨNG VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC CỦA CÔ ADELAIDA CARILLO

SỰ MẶC KHẢI THIÊNG LIÊNG VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC BỞI ADELAIDA CARILLO (Phần 1-2-3) – Manna and Living Waters Ministries

__________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 9: LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ ROGER MILLS VỀ ĐỊA NGỤC

SÁCH:”TRONG KHI RA KHỎI CƠ THỂ TÔI, TÔI ĐÃ THẤY CHÚA, ĐỊANGỤC, NGƯỜI CHẾT CÒN SỐNG. Roger Mills. – Manna and Living Waters Ministries

_______________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 8: LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN VỀ BÓNG TỐI BÊN NGOÀI ĐỊA NGỤC:

CƠ ĐỐC NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG BÓNG TỐI ĐỊA NGỤC (LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN) – Manna and Living Waters Ministries

________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 7: TÔI BƯỚC VÀO ĐỊA NGỤC (ALINE BAXLEY)

TÔI BƯỚC VÀO ĐỊA NGỤC (Aline Baxley) – Manna and Living Waters Ministries

______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 6: BÀI LÀM CHỨNG CỦA BILL WEISE : 23 PHÚT TRONG HỎA NGỤC:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise/

Phần 2:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/26/23-phut-trong-hoa-nguc-bill-weise-phan-3/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ PARK YONG GYU

Bài làm chứng của Mục Sư, Park Yong Gyu

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MICHAEL SAMBO

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-1-su-mac-khai-ve-duc-chua-troi-thanh-khiet-va-su-doan-xet-boi-michael-sambo/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-2-su-mac-khai-ve-thien-dang-va-hoa-nguc-cua-michael-sambo/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-3-mac-khai-tam-linh-ve-su-thanh-sach-va-su-sua-phat-cua-duc-chua-troi-boi-michael-sambo/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-4-su-mac-khai-thieng-lieng-cua-thien-dang-va-hoa-nguc-boi-michael-sambo/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/06/chuong-5-mac-khai-ve-su-thanh-sach-va-su-ket-an-boi-michael-sambo/

PHẦN 6: https://mannaandlivingwatersministries.com/2023/03/31/chuong-6-loi-chung-cua-michael-sambo-su-mac-khai-thieng-lieng-ve-su-thanh-thien-va-su-phan-xet-cua-chua/

_____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI LÀM CHỨNG CỦA UBANI KINGSLEY:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/11/04/mot-canh-bao-khac-ve-hoa-nguc-boi-ubani-kingsley-bai-so-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/30/mac-khai-ve-thoi-ky-cuoi-cung-boi-ubani-kingsley/

________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CHRISTOPHER ZORMELO :

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/28/bai-so-9-mac-khai-cua-dia-nguc-boi-christopher-zormelo/

___________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO:

LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO VỀ HỎA NGỤC VÀ HỘI THÁNH HIỆN NAY