PHẦN 6: CẢNH BÁO KHÔNG ĐƯỢC MANG VÀO THÂN THỂ NHỮNG SẢN PHẨM LÀM ĐẸP NHÂN TẠO (Helder Luemba)

 PHẦN 6: CẢNH BÁO CHO ĐẦY TỚ CỦA CHÚA VÀ CON CÁI CỦA NGÀI KHÔNG ĐƯỢC MANG VÀO THÂN THỂ NHỮNG SẢN PHẨM LÀM ĐẸP NHÂN TẠO

Mời bạn đọc và chia sẻ. Bạn có thể đánh thức một người phụ nữ không biết sự thật này. Hãy suy ngẫm về các bản văn dưới đây, đọc kỹ mọi thứ, và với Chúa Thánh Linh soi dẩn.

Tôi đã được đưa vào một tầm nhìn rõ ràng, trong đó tôi đang rao giảng trên đường phố với một cô con gái từ thánh chức. Trong khi đó, tôi nói với cô ấy, rằng cô ấy nên cởi bỏ mọi đồ trang sức, mọi thứ trang điểm, và mọi thứ cô ấy đeo – móng tay bằng nhựa, cài tóc, đồ trang sức. Tôi nói rằng nếu cô ấy không cởi bỏ những thứ này, cô ấy sẽ bị bỏ lại khi Chúa Jesus tái lâm vì cô ấy bị mắc kẹt với phong tục của trái đất.

Sau khi nói xong, không bao lâu tôi liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, kèm theo ánh sáng nồng đậm.  Nhiều người không hiểu rằng sự tái lâm của Chúa Jesus đang xảy ra, mọi người chạy hết nơi này đến nơi khác và mọi thứ trở nên rất kích động.

Tôi cũng được cất lên và đi lên. Tôi có thể nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời đang chờ đợi tôi trong không trung khi tôi nhận ra rằng cô con gái tôi vẫn chưa đi lên do ngục tù của những thứ phù phiếm và những sản phẩm làm đẹp mà nó đã mặc.

Chúa phán với tôi: “Khốn cho những người phụ nữ phục vụ trong công việc của Ta, những người đã hy sinh rất nhiều cho Ta, khốn cho các nữ mục sư. Vào ngày đó, Ta sẽ phán xét các ngươi nghiêm khắc, vì đã đổi công việc của Ta lấy công việc của xứ Ai Cập. Khốn cho những người phụ nữ không nghe lời Ta khi ta nói: Ta chống lại việc trang điểm, đội tóc giả, sơn móng tay và tất cả những thứ bổ sung không đến từ Ta. Ta đã làm cho bạn đẹp, nhưng bạn đánh đổi vẻ đẹp của ta cho vẻ đẹp nhân tạo. Bạn trở nên giống như người máy hoặc đơn giản là đối tượng của các thí nghiệm của satan. Ta sẽ đánh giá bạn vì đã không chấp nhận duy trì vẻ đẹp tự nhiên của bạn như ta đã tạo ra bạn. Các ngươi đã coi thường công trình tạo dựng của Ta, ám chỉ Ta là một Đấng Tạo dựng xấu, nên các ngươi đã chấp nhận những việc mà Sa-tan đã làm để xúc phạm đến công trình tạo dựng của Ta ”.

“Khốn cho các mục sư nữ, những người ăn mặc không đứng đắn. Khốn cho các ngươi, những kẻ đã nêu gương xấu cho những kẻ không có đức tin, để tuân theo thói quen phù phiếm gây nghiện của mình. Nếu các ngươi thật sự ăn năn về những điều hư không của mình, Ta sẽ cất bỏ sự phán xét của Ta về các ngươi, nhưng hầu hết các ngươi không nghe và không coi trọng nó. “

“Khốn cho những ca sĩ, những người leo lên bàn thờ của Ta, mặc trang phục của satan, với đủ loại sơn trên móng tay và khuôn mặt của họ. Chúa nói: Ta chống lại ngươi, ta chống lại ngươi, và ta sẽ không dung thứ cho ngươi trong vương quốc của Ta, vì không có công việc nào của satan xâm nhập vào sự hiện diện của Ta. Nếu các ngươi không cởi chúng ra, thì khi chết, các ngươi sẽ ở trước cổng Ta với áo choàng trắng nhưng sơn móng tay, sơn mặt và tóc giả, và khi đó Ta sẽ không thể tiếp các ngươi được. trong sự hiện diện của Ta, bởi vì những thứ này không đi vào Nơi Thánh của Ta. Phụ nữ hãy nhớ rằng: Ta đã khiến con trở nên hoàn hảo, xinh đẹp hơn cả đàn ông, nhưng con lại đang chối bỏ bản thân và yêu những điều của thế giới này. Đàn bà hãy ăn năn, hãy hối cải. Chúa nói. “

.

Phụ nữ, hãy nhìn xem ai đã dạy bạn cách làm điều đó. Kinh thánh nói rõ trong 2 Các Vua 9:30 Và khi Giê-hu đến Giê-ru-sa-lem, Giê-sa-bên nghe nói về điều đó; và cô ấy vẽ mặt, trang điểm đầu và nhìn ra cửa sổ.

Hãy xem phụ nữ, Jezebel đã mang đến phong tục này, sự phù phiếm này, và hãy nhìn xem Đấng Cứu Rỗi của bạn nói gì về điều đó, vì bạn nói rằng chúng ta được ân sủng:

Khải Huyền 2:20 Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.

Vì vậy, mục sư của bạn đang che giấu sự thật này với bạn. Anh ta sợ làm cho bạn bị tai tiếng với sự thật, sợ rằng bạn có thể rời bỏ nhà thờ vì bạn không muốn rời khỏi những gì thuộc về thế gian.

Một số lời Chúa trong kinh thánh để giúp bạn suy nghĩ về vấn đề này.

1 Ti-mô-thê 2: 9-10 Ta cũng muốn rằng những người đờn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,

10 nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đờn bà tin kính Chúa.

1 Phi-e-rơ 3: 3-4 Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;

4 nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Ðức Chúa Trời.

Hỡi những người phụ nữ của Chúa, hãy ăn năn tội lỗi này. Đó là một tội trọng vì Chúa đang cảm thấy rằng bạn đang xúc phạm những gì Ngài đã làm trong tạo vật, vì mọi việc Ngài đã làm đều tốt, không có gì phải thêm bớt hay sửa chữa.

Nhìn vào Lời:

1 Ti-mô-thê 4: 4 Vả, mọi vật Ðức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà nhận lấy thì được;

Advertisement