EX-SATANISTS TIN CHÚA JESUS

BÀI SỐ 33: LỜI CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO PAUL ADAM EX-SATANIST

BÀI SỐ 32: LỜI CHỨNG CỦA JEREMIE MANGUIZA EX-SATANIST

BÀI SỐ 31: LỜI CHỨNG CỦA ASSANE CỦA ẤN ĐỘ:

BÀI SỐ 30: LỜI CHỨNG CỦA RONALD MUZONA:

BÀI SỐ 29: LỜI CHỨNG CỦA CHANTAL

_________________________________________________________________________

BÀI SỐ 28: LỜI CHỨNG CỦA ASHLEY IRVING

BÀI SỐ 27: LỜI CHỨNG CỦA AHMAD ANDRYANSAH

______________________________________________________________________

BÀI SỐ 26: LỜI CHỨNG CỦA EDUARDO DANIEL MASTRAL

_____________________________________________________________

BÀI SỐ 25: LỜI CHỨNG CỦA ELBREVIL ELIONGA:

__________________________________________________________________________

BÀI SỐ 24: LỜI CHỨNG CỦA MS BRUNO BOAZ CỰU VỎ SƯ TIN CHÚA

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/05/07/phan-1-su-bat-dau-cua-toi-vao-vo-thuat-cua-trung-quoc-ms-bruno-boaz/

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 23: LỜI CHỨNG CỦA ALDO NASCIMENTO :

__________________________________________________________________

BÀI SỐ 22: LỜI CHỨNG CỦA NỮ PHÙ THỦY TIN CHÚA JESUS FERNANDA RODRIGUES

__________________________________________________________________

BÀI SỐ 21: LỜI CHỨNG CỦA EX-SATANIST TIN CHÚA JESUS BEBBY:

_____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 20: LỜI CHỨNG CỦA ẢO THUẬT GIA CỦ TIN CHÚA JESUS TRỞ NÊN MỤC SƯ LISUNGI MBULA:

BÀI SỐ 19:

________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 18:

_________________________________________________________

BÀI SỐ 17:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2022/04/08/loi-chung-cua-darijo-mitrovic-cua-thanh-pho-velenje-slovenia/

_____________________________________________________________________________

BÀI SỐ 16: LỜI CHỨNG CỦA JOSEPH TSHOPA NGƯỜI HẦU CHO THẾ GIỜI BIỂN TIN CHÚA JESUS

_______________________________________________________________________________

BÁI SỐ 15: EX-SATANIST CHIẾN ĐẤU VỚI NHÀ TRUYỀN GIẢNG VỀ CHÚA JESUS VÀ THUA CUỘC

___________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 14: LỜI THÚ TỘI CỦA FELICIEN MULOPWE: (GỒM 4 PHẦN)

____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 13: TỪ MA THUẬT ĐẾN ĐẤNG CHRIST LỜI CHỨNG CỦA DOREEN IRVINE

https://mannaandlivingwatersministries.com/2021/04/29/tu-ma-thuat-den-dang-christdoreen-irvine/

_______________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 12: LỜI CHỨNG ĐƯỢC GIẢI CỨU TỪ SỨC MẠNH CỦA BÓNG TỐI BỞI EMMANUEL AMOS ENI.(CHƯƠNG 1-9)

ĐƯỢC GIẢI CỨU TỪ SỨC MẠNH CỦA BÓNG TỐI BỞI EMMANUEL AMOS ENI – Manna and Living Waters Ministries

________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 11: ẢO THUẬT GIA TIN CHÚA: LỜI CHỨNG CỦA BAKAJIKA MUANA NKUBA (6 CHƯƠNG)

CHƯƠNG 1:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/nha-ao-thuat-duoc-cuu-khoi-hoa-nguc-bakajica-muan-nkuba/

CHƯƠNG 2https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-2/

CHƯƠNG 3https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-3/

CHƯƠNG 4:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-4/

CHƯƠNG 5:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-5/

CHƯƠNG 6:https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/15/loi-chung-cua-bakajika-muana-nkuba-chuong-6/

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 10: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CẬU CHIJIOKE: 150 NĂM TRONG BÓNG TỐI

BÀI LÀM CHỨNG CỦA BẠN CHIJIOKE

__________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 9: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CHRISTOPHER ZORMELO :

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/28/bai-so-9-mac-khai-cua-dia-nguc-boi-christopher-zormelo/

___________________________________________________________________________

BÀI SỐ 8: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO RUDOLFO ACEVEDO

LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ RODOLFO ACEVEDO VỀ HỎA NGỤC VÀ HỘI THÁNH HIỆN NAY

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 7: PHẦN 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO ABRAHAM YAKUBU

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/bai-lam-chung-cua-muc-su-abraham-yakubuphan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/27/loi-chung-cua-muc-su-abraham-yakubu-phan-2-cua-loi-chung/

_________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 6: BÀI LÀM CHỨNG CỦA NHÀ TRUYỀN GIÁO OLUFUNMILAYO

MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO TỪNG PHẦN THEO THỨ TỰ ĐỂ NGHE SÁCH NÓI VỀ LỜI CHỨNG CỦA BÀ OLUFUNMILAYO (5 PHẦN)

1-PHẦN 1

http://www.mediafire.com/file/m1jssyz7pedvq69/file

2-PHẦN 2

http://www.mediafire.com/file/owjichtqy3m58xy/file

3-PHẦN 3

http://www.mediafire.com/file/xyyn61294yo0t8v/file

4-PHẦN 4

http://www.mediafire.com/file/sj8i8phn14ikmjj/file

5-PHẦN 5

http://www.mediafire.com/file/ybax3aalid2rk79/file

MỜI CÁC BẠN ĐỌC SÁCH VIẾT VỀ LỜI CHỨNG CỦA BÀ OLUFUNMILAYO TRONG 5 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/bai-lam-chung-cua-nha-truyen-giao-olufumilayo-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/loi-chung-cua-co-olufumilayo-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/20/bai-lam-chung-cua-co-olufumilayo-phan-3/

Phần 4:https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/22/bai-lam-chung-cua-olufunmilayo-phan-4/

Phần 5:https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/22/bai-lam-chung-cua-nha-truyen-giao-olufunmilayo-phan-5/

_________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 5: BÀI LÀM CHỨNG CỦA EMMANUEL OMOOBAJESU E X-SATANIST

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/15/loi-chung-cua-nha-truyen-giao-emmanuel-omoobajesu-ex-satanist-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/15/loi-chung-cua-emmanuel-omoobajesu-ex-satanist-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/16/bai-lam-chung-cua-emmanuel-omoobajesu-phan-3/

__________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 4: BÀI LÀM CHỨNG CỦA AUGUSTO MAQUENGO E X-SATANIST

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-e-x-satanist-phan-1/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengoe-x-satanist-phan-2/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-ex-satanist-phan-3/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/12/bai-lam-chung-cua-augusto-maquengo-ex-satanist-bai-so-4/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/14/2185/

____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3: BÀI LÀM CHỨNG CỦA EX-SATANIST STEVEN KOFI

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/09/bai-so-3-bai-lam-chung-gay-soc-cua-steven-kofi-ex-satanist/

Phần 2: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/10/bai-lam-chung-cua-e-x-satanist-steven-kofi-bai-2/

____________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS E X-SATANIST

MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO TỪNG LINK MÀU XANH DƯỚI ĐÂY ĐỂ NGHE ĐỌC SÁCH VỀ LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS, EX-SATANIST CÓ 13 BÀI THEO THỨ TỰ DƯỚI ĐÂY:

1- http://www.mediafire.com/file/u1qlp77ib4mpq33/file

2-http://www.mediafire.com/file/kv5jf16c6gebhwf/file

3-http://www.mediafire.com/file/cmapsgde7x22z12/file

4-http://www.mediafire.com/file/uurdaxnlqvpgzyo/file

5-http://www.mediafire.com/file/y2g5jd0dr2zhztc/file

6-http://www.mediafire.com/file/1cr2evbm5jxc5t4/file

7-http://www.mediafire.com/file/2n1yt83n15m8joi/file

8-http://www.mediafire.com/file/wvuilqvgwqvgmin/file

9-http://www.mediafire.com/file/b07mhn8gty1ehkt/file

10-http://www.mediafire.com/file/6ah6gwhhdu93vwk/file

11-http://www.mediafire.com/file/x5ih95dyvqd8d97/file

12-http://www.mediafire.com/file/zkxckh2leqp8g2r/file

13-http://www.mediafire.com/file/dta64prewc3q2v7/file

PHẦN VIẾT VỀ LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS DƯỚI ĐÂY: (13 BÀI )

Phần 1: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/28/loi-chung-cua-m-s-jonas-ex-satanist/

Phần 3: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/29/loi-chung-that-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-phan-3/

Phần 4: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/09/30/loi-chung-cua-muc-su-jonas-phan-4/

Phần 5: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/01/loi-chung-cua-muc-su-jonas-e-x-satanist-bai-so-5/

Phần 6: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/02/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-6/

Phần 7: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/03/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanistbai-so-7/

Phần 8: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/05/2037/

Phần 9: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/05/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-9/

Phần 10: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/07/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-bai-so-10/

Phần 11: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/07/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-11/

Phần 12: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/08/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-12/

Phần 13: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/10/09/bai-lam-chung-cua-muc-su-jonas-ex-satanist-bai-so-13/

___________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI LÀM CHỨNG CỦA CÔ NONKOLISO NGELEKA:

LỜI CHỨNG CỦA CÔ NONKOLISO NGELEKA EX-SATANIST