BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS EX-SATANIST (BÀI SỐ 9):

BÀI LÀM CHỨNG CỦA MỤC SƯ JONAS EX-SATANIST (BÀI SỐ 9):

Quân đội của Chúa Giê-su mạnh hơn của satan. Biết rằng Chúa Giêsu đang tuyển mộ binh lính cho quân đội của Ngài. Nếu bạn vào quân đội của Chúa Giêsu, bạn sẽ có quyền lực, sức mạnh chà đạp lên đội quân satan. Chính Chúa Giê-su nói: Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được. Lu-ca 10:19 .

Vì vậy, nếu bạn gia nhập quân đội của Chúa Jesus, bạn sẽ có sức mạnh chà đạp lên các thầy phù thủy, pháp sư, đô vật, rosicrucian, eckankar, ác quỷ và thậm chí cả quỷ dữ, và sẽ không có gì làm hại bạn. Kinh thánh nói trong Gióp 7: 1: ” Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhựt người há không phải như đời của người làm mướn ư?”… Nếu bạn vào quân đội của Chúa Giêsu, bạn sẽ được kèm theo các dấu hiệu này.

Mác 16: 17-18 Và những dấu hiệu này sẽ đi cùng với những người tin Chúa Giê-su rằng: Nhân danh Chúa Giê-su mà xua đuổi được ma quỷ; họ sẽ nói tiếng mới, tiếng lạ; họ sẽ bắt rắn bằng tay; và khi họ uống chất độc chết người, nó sẽ không làm tổn thương họ chút nào; họ sẽ đặt tay lên những người bệnh và họ sẽ được lành bệnh.

**Kẻ thù của Satan
Lucifer có ba loại kẻ thù .
1. Loại đầu tiên là người phụ nữ vì cô là người đã sinh ra đứa trẻ đến để phá hủy các tác phẩm của quỷ. Bởi vì cô cũng là người tiếp tục sinh ra những người hầu việc Chúa tiêu diệt các tác phẩm của quỷ.
2. Loại thứ hai là bất cứ ai tuân theo các lệnh truyền của Chúa và tuân theo lời chứng của Chúa Giêsu. Bất cứ ai hiến mạng sống mình cho Chúa Jesus đều tự động là kẻ thù của satan.
3. Loại thứ ba là bất kỳ người nào được sinh ra từ một người phụ nữ, bao gồm cả những thầy phù thủy vẫn đang làm việc cho quỷ dữ. Đối với satan, không có gì ngoài kẻ thù. Bạn phù thủy, hãy nhớ rằng satan sẽ không đối xử với bạn bằng sự mềm yếu bởi vì bạn làm việc cho anh ta. Khi bạn chết, dây xích và ổ khóa là những gì đang chờ đợi bạn trong thế giới của ma quỷ.

**Bí ẩn của cái chết
Chúng ta hãy đọc Phục truyền luật lệ ký 30:19, Truyền đạo 8: 8 và Giăng 14: 6. Phục truyền luật lệ ký 30:19 : Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,

Truyền đạo 8: 8: Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó. Giăng 14: 6: Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Trước bạn, có sự sống và cái chết. Bạn phải tự lựa chọn. Nếu bạn chọn sai, bạn sẽ bị lãnh sự nguyền rủa trên bạn và con cháu của bạn. Nhưng nếu bạn có một lựa chọn tốt, bạn sẽ được ban phước, bạn cũng như con cháu của bạn, như chúng ta vừa đọc.

Nhiều người tin rằng nếu họ chết thì đó là kết thúc. Nhưng hãy biết rằng đối với một tội nhân, cái chết là khởi đầu của đau khổ. Tôi đã sống trong thế giới của lucifer. Tôi đã ở trong thế giới phi thường. Tôi đã nhìn thấy những điều khủng khiếp, Bạn yêu dấu của tôi. Đối với bạn, người có đặc quyền được làm chứng này, bạn sẽ không có lý do gì trước mặt Chúa.

Tôi chết vào ngày 20 tháng 12 năm 2003. Và mọi người đã sẵn sàng để đi chôn cất tôi. Nhưng trong lúc này, tôi đã ở trong thế giới phi thường của quỷ dử, bị xích từ chân đến miệng, với một ổ khóa lớn. Tôi mời bạn hãy kiểm điểm lại cuộc sống của bạn theo thứ tự trước mặt Chúa. Không có người đàn ông nào mà có sức mạnh của gió để chứa đựng nó được. Không ai có quyền lực trong ngày chết của mình hết. Khi cái chết đến, dù bạn là ai, sự chết sẽ không sợ bạn.

**Quân đội của Satan
Trong quân đội của satan, có người của satan (satanics) và người tôn thờ satan (satanists).
1. Satanics là những thiên thần rơi xuống với lucifer.
2. Nhưng satanists là những con người làm việc cho satan.

Satanícs, người của satan là những thiên thần nổi loạn. Họ là những người chiếm vị trí thứ hai. Và có 144 000 trong số họ. Điều này có nghĩa là một phần ba trong số các thiên thần của Thiên Chúa đã bị theo phe lucifer. Từ con số 144, 000, satan chọn 72. Họ được gọi là 72 vị thần. Đó là với 72 vị thần mà ông đã thành lập chính phủ của mình.

Ông chia 72 thành chín nhóm. Và trong “nhà thờ” công giáo , không gì khác ngoài một nhà thờ satan, chín nhóm được gọi là chín mệnh lệnh của các thiên thần. Và ở đây tôi thu hút sự chú ý của bạn: Bạn không bao giờ nên cầu nguyện với các thiên thần. Bạn phải cầu nguyện với Chúa Cha trong Danh của Chúa Giêsu.

Đó là nhân danh Chúa Giêsu mà chúng ta có sự bảo vệ. Bạn không bao giờ nên cầu khẩn các thiên thần vì ma quỷ đã cho các thiên thần của mình tên của các thiên thần của Đức Chúa Trời. Là con cái của Chúa, chúng ta không cần phải cầu khẩn các thiên thần bởi vì trước Chúa, chúng ta có nhiều giá trị hơn các thiên thần.

Đối với chín nhóm, satan gọi
1. Đầu tiên, seraphim, (trong quân đội của Chúa, cũng có Seraphim).
2. Thứ hai, cherubim;
3. Thứ ba, đức hạnh (virtues);
4. Thứ tư, ngai vàng (thrones) hoặc chính quyền (authorities);
5. Thứ năm, thống trị (dominations);
6. Thứ sáu, uy quyền (powers);
7. Thứ bảy, nhà cầm quyền trên chốn không trung (Principalities)
8. Thứ tám, các tổng lãnh thiên thần (archangels);
9. Thứ chín, các thiên thần (angels).

Và sau đó, ma quỷ đã tạo ra một bộ ba. Sau bộ ba, đến cái được gọi là
• Thần tính của lucifer,
• Rồi đến hoàng tộc của lucifer, sau đó đến
• Bốn vị vua,
• Bộ trưởng (ministry) của lucifer và ác quỷ (demons).

Có sáu bộ trưởng của lucifer, mỗi người phụ trách một ngày trong tuần. Và vì có bảy ngày trong tuần, lucifer tự mình làm bộ trưởng. Biết rằng quỷ làm việc 24 giờ một ngày. Nhưng những giờ tôi đưa ra cho bạn là những giờ cao điểm, những giờ quyết định được đưa ra để gửi cho ma quỷ.

• 1. Thứ hai: Người chịu trách nhiệm chính là lucifer.
Anh làm việc từ 11 giờ tối đến 12 giờ tối và từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng. Nhiệm vụ của anh ta là sự hủy diệt trong tất cả các lĩnh vực. Khi bạn đọc Giăng 10:10 , Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. . Vì vậy, nếu bạn quan sát thứ hai rất tốt, bạn sẽ thấy rằng có sự buồn tẻ. Mọi thứ không được tốt.

• 2. Thứ ba: Người chịu trách nhiệm là Nabroth.
Anh làm việc từ 9h sáng đến 10h sáng và từ 9h tối đến 10h tối. Nhiệm vụ của anh là truyền bá danh dự và vinh quang của lucifer trên thế giới. Ông là người thúc giục loài người làm những việc phản ánh vinh quang của satan. Khi bạn nói dối hay khi bạn nghe nhạc thế gian, vinh quang đó là của ai?

Bạn yêu dấu, khi tôi ở trong thế giới của “Gould-Eze”, thế giới được điều hành bởi con rồng núi có tên là Zeous, tôi đã thấy các nhạc sĩ, những người tạo ra âm nhạc thế giới. Có những nhạc sĩ nuốt rắn bằng hai đầu, nhạc sĩ nuốt rắn bằng ba đầu.

Và bạn sẽ thấy một nhạc sĩ khi anh ấy hát, anh ấy thay đổi giọng nói. Chà, thật ra chỉ có một giọng nói thuộc về anh ta, và hai giọng nói kia là giọng nói được hát bởi quỷ. Và bằng cách nghe nhạc này trong nhà của bạn, bạn mời quỷ ở đó.

Thật là buồn cười, bạn yêu quý. Có những người trong ngôi nhà mà chính ác quỷ cai trị qua âm nhạc trần tục. Nhưng khi gặp vấn đề, họ nhanh chóng đến với Chúa Giêsu: ” Chúa Giêsu, hãy giúp tôi, giúp tôi”. Không! Chúa Giê-su sẽ không giúp bạn vì trong nhà bạn, chính ma quỷ ngự trị.

Ở đây tôi thu hút sự chú ý của cha mẹ. Đừng nghe theo ý thích bất chợt của con bạn. Bởi vì khi họ chơi nhạc thế giới trong nhà bạn, quỷ đi vào và mọi người trong nhà đều bị lũ quỷ đó tấn công. Khi quỷ vào và đặt mớ hỗn độn trong nhà, có những sự tắc nghẽn và khó khăn, và không ai trốn thoát.

Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Bạn có thể không thuộc về thiên đường vì những thứ vô dung nầy. Các thiên thần của satan làm việc có vô số yêu ma. Satan ở đó và đưa ra quyết định để gửi quỷ. Một thiên thần của satan có thể có nhiều quân đoàn quỷ và một quân đoàn quỷ bao gồm 13 000 con quỷ.

Khi bạn vâng lời thiên thần này làm việc cho satan, những gì bạn đang làm là một chầu được hướng đến lucifer. Tuy nhiên, nếu bạn tôn thờ ma quỷ thông qua hành động của bạn, làm thế nào Chúa có thể ban phước cho bạn? Ma quỷ có thể ban phước cho bạn? Ma quỷ không có phước lành, làm thế nào anh ta có thể ban phước cho bạn? Anh cũng bị nguyền rủa, anh có lời nguyền rủa. Nếu bạn ngưỡng mộ anh ấy, bạn cũng sẽ bị nguyền rủa như anh ấy.

• 3. Thứ tư: Người phụ trách là Astarote.
Tôi muốn nhấn mạnh về điểm này. Anh làm việc từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối. Nhiệm vụ của anh là truyền bá niềm tự hào và lòng tự trọng trên thế giới. Có những người phức tạp. Khi họ đến một nơi nào đó, mọi người nên chú ý rằng họ đang ở đó.

Người khác không có gì để nói. Khi anh ta ở đó, họ luôn cố gắng đưa mình lên cao và về phía trước. “Tôi biết tất cả mọi thứ” . Bạn biết gì? họ luôn luôn nói” tôi, tôi, tôi!” Bạn là ai? Nếu Chúa Jêsus loại bỏ hơi thở của bạn, bạn sẽ là một hạt bụi sẽ bị ném đi đâu đó.

Niềm tự hào đi trước sự bại hoại theo sau. Kinh thánh nói trong Gia-cơ 4: 6 “… Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. . Kinh thánh cũng nói với chúng ta trong Gia-cơ 4:10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Khiêm tốn đến trước danh dự. Tự hào, tại sao niềm tự hào? Tự hào trước mặt cha mẹ của họ, kiêu hãnh khắp nơi! Nếu bạn có niềm tự hào, hãy biết rằng có những con quỷ trong bạn.

Bản thân ác quỷ đã mất vị trí của mình trên Thiên đàng vì lòng kiêu hãnh. Thiên thần của quỷ này hoạt động ngay cả với những người được gọi là đầy tớ của Chúa. Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy những người rao giảng lời Chúa mà đầy dẩy sự kiêu ngạo. Khi bạn nhìn thấy những người của Chúa rao giảng với niềm kiêu hãnh, hãy biết rằng họ đang bị ma quỷ khống chế.

• 4. Thứ năm: Người chịu trách nhiệm là Akam.
Anh làm việc nghiêm túc từ 9h sáng đến 10h sáng, từ 9h tối đến nửa đêm và từ 3h sáng đến 4h sáng. Nhiệm vụ của anh là truyền bá sự thù hận và chia rẽ trong các Nhà thờ và gia đình. Nó đi cùng với điều răn thứ năm của lucifer nói rằng: Hãy đi và gieo rắc hận thù và chia rẽ trong các Giáo hội.

• 5. Thứ sáu: Người chịu trách nhiệm là Beke.
Anh làm việc từ 11 giờ tối đến nửa đêm. Nhiệm vụ của ông là chuyển hướng mọi người khỏi công việc của Chúa và khiến họ phải ham mê sự giàu có cũng như quyền lực của thế gian này. Nếu bạn phân tích cuộc sống của bạn rất tốt, bạn sẽ nhận thấy rằng có một sự khác biệt giữa cách bạn đã từng phục vụ Chúa ngày trước và cách bạn đang phục vụ Ngài bây giờ.

Bạn sẽ thấy rằng bạn đã thối lui đáng kể. Chính con quỷ này chịu trách nhiệm cho điều đó. Anh ta lái bạn thẳng đến lời nguyền rủa . Vì Kinh thánh cho chúng ta biết trong Giê-rê-mi 48:10: Ðáng rủa thay là kẻ làm việc Ðức Giê-hô-va cách dối dá! Ðáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình. …” Và chính Chúa Giê-su nói trong Khải huyền 2: 4-5: ” Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.
Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chơn đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
.. “. Nhưng Béké không làm việc một mình. Anh ta làm việc với một con quỷ tên là Panchard. Đó là con quỷ điều phối linh hồn của người chết. Đó là lý do tại sao trong giáo phái công giáo, có tổ chức ngày đi lể cầu hồn vào thứ Sáu.

Ở đây tôi muốn lạc đề một chút. Trong lể cầu siêu này, nếu một tín đồ của giáo phái satan này đã chết, bạn sẽ thấy, mọi người sẽ mang theo quan tài, và đặt nó trước cửa. Họ sẽ đóng tất cả các cửa, và bạn sẽ thấy những người được gọi là linh mục đến đó với một linh mục đặt biệt (acolyte). Các linh mục acolyte này sẽ giữ trong tay một chiếc bình xịt với nước gọi là nước thánh. Trong chiếc bình này có một thứ gọi là vòi phun nước.

Linh mục sẽ lấy nó và bắt đầu xịt lên quan tài với tất cã sức mạnh. Và chỉ sau đó, người ta sẽ mở cửa và mọi người sẽ đi vào, ngay cả quan tài, và cuộc hành lể sẽ bắt đầu. Tại một thời điểm, bạn sẽ nghe vị linh mục nói: “Thật là sự mầu nhiệm của đức tin. ” Đôi khi, người ta hát nó. Vị linh mục sau đó sẽ lấy bình, sẽ bắt đầu đi vòng quanh quan tài, và bạn sẽ nhận thấy rằng quan tài sẽ được bao quanh bởi khói.

Khi ông nói: “Đó là sự bí ẩn của đức tin”, từ lúc đó, có một hòn đá trắng ở bên trái của nhà thờ, hòn đá đó tự mở ra và có bốn quân đoàn quỷ nhập vào. Khi họ bước vào, họ đi trên đầu những người tham dự thánh lễ đó. Sau đó, họ sẽ đi vào làn khói bao quanh quan tài.

Và sau đó bạn sẽ nhận thấy một mùi hương. Khi bạn hít phải mùi này, lũ quỷ xâm nhập vào bạn. Và ở đây, tôi nói trước mặt người chứng của tôi là Đức Chúa Trời, người đã giải cứu tôi. Nếu những gì tôi đang nói với bạn không phải là sự thật, hãy để Chúa tấn công tôi ngay bây giờ. Những gì tôi đang nói với bạn là sự thật và tất cả các linh mục đều biết điều đó.

Lời khuyên nhỏ. Không bao giờ vào nhà thờ satan này. Ví dụ, nếu ai đó chết trong khu phố của bạn, nếu người đó là thành viên của giáo phái satan này, nếu bạn chọn đi dự đám tang của anh ta, ngay khi họ đến trước đền thờ của họ, hãy ở bên ngoài cho đến khi họ kết thúc chuyện vô nghĩa của họ. Khi họ sẽ ra ngoài, bạn có thể đi cùng họ đến nghĩa trang, thế thôi.

Khi tôi là người theo chủ nghĩa satan, tôi đã có những cuốn sách thần bí. Tôi đã có những phiên bản dịch sửa đổi mới của Kinh Thánh(nrsv), kinh thánh của Jerusalem. Tôi sẽ giải thích cho bạn cách người ta sử dụng những cuốn sách deuterocanonical và apocrypha, cách người ta biến chúng thành những lời cầu nguyện thần bí. Kinh thánh thật có 66 cuốn sách. Những cuốn sách mà người ta thêm vào, Sirach, Greek Esther, Greek Daniel, Maccabees, tất cả những cuốn sách đó là những cuốn sách được thêm vào bởi ma quỷ.

Tôi đã có cuốn sách thứ 6 và thứ 7 của Moses. Nhưng trong Kinh thánh, Ngũ kinh có năm cuốn sách: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers và Deuteronomy. Nhưng trong chủ nghĩa satan, có sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se. Tôi đã có một cuốn sách được viết “bùa chú”. Tôi thậm chí còn có các cuốn sách ma thuật (một cuốn sách ma thuật là một cuốn sách phép thuật).

Tôi có ngôi sao năm góc của thánh Phie-rơ (Peter), ngôi sao năm góc của thánh John the Baptist, cuốn sách ma thuật của solomonic, ngôi sao năm cánh satan của giáo hoàng Pius XII. Và khi bạn đọc các cuốn sách ma thuật, đến cuối, nó được viết: ” Mỗi linh mục là một pháp sư.” Tôi nói với bạn sự thật, mỗi linh mục là một pháp sư.
Bạn muốn có bằng chứng không? Khi bạn đến nghĩa trang, bạn thấy một pháp sư, anh ta đến trên một ngôi mộ, trong ngôi mộ, có xương. Pháp sư lấy hai cây nến, đặt chúng ở đó và bắt đầu thốt ra câu thần chú. Bạn cũng đi đến một nhà thờ công giáo, ở phía trước, trên bàn thờ, khi linh mục rời khỏi nhà thờ, anh ta đi cùng với acolytes của mình và những người hầu khác, họ đến trước mặt ở bục.

Mọi người quỳ xuống dưới đó và linh mục sẽ đi lên một mình. Anh đến đó và phải hôn bàn thờ. Hãy cho tôi một đoạn trong Kinh thánh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền, nơi người ta nói rằng một linh mục, để giảng dạy truớc đại chúng, phải hôn bàn thờ?

Điều gì xảy ra bạn yêu dấu? Có hai viên đá, đó là những gì được gọi là khái niệm luyện ngục. Hai viên đá đó đã được cắt từ Jerusalem, ở nơi lăng mộ của Chúa Giêsu, ở lối vào có một hòn đá, và bên trong, có một hòn đá khác nơi đặt xác Chúa Giê-su.

Những người đó đã đi đến Jerusalem, từ hòn đá ở lối vào, họ cắt một phần và từ hòn đá bên trong, họ cắt phần thứ hai. Phần cắt từ đá lối vào được gọi là Petras, và phần được cắt từ đá bên trong được gọi là Petros.

Họ lấy hai viên đá và mang chúng đến thế giới Armstrong. Và khi họ đến đó, thông qua các nghi lễ thần bí, họ đã mở rộng thần thông trên những viên đá đó. Bất cứ nơi nào họ muốn xây dựng một ngôi đền cho tôn giáo này, họ phải đến thế giới Armstrong để cắt các mảnh từ hai viên đá đó.

Viên đá đầu tiên, Petra s, là viên đá đặt ở đường ống móng, ở phía bên trái của nhà thờ trong khi người ta xây dựng ngôi đền. Với hai viên đá này, khi một người theo chủ nghĩa satan muốn đến thế giới bóng tối, anh ta đọc một câu thần chú trong cuốn sách gọi là missal (đó là một cuốn sách cầu nguyện).

Họ đọc những từ mà tôi không thể đề cập ở đây. Và sau đó, khi họ đến một nơi có một tòa nhà chứa tôn giáo này, họ chỉ có thể quay ba lần, và tự động, hòn đá của nhà thờ sẽ được nhìn thấy (họ làm điều đó vào ban đêm) và ngay khi họ chạm vào nó, họ đi qua nó và đi đến thế giới của satan.

Viên đá thứ hai là viên đá được gọi là đá bàn thờ (altar stone). Người ta đặt viên đá đó ở đó. Một người đưa ra những bài học này ngay cả cho những người trẻ tuổi trong chức vụ acolyte trong phụng vụ. Và trong phụng vụ, họ được bảo rằng nơi này được gọi là “khoang bàn thờ hoặc lăng mộ bàn thờ” (altar cavity hay altar tomb). Bạn hãy nhìn xem: Một ngôi mộ trong Nhà thờ của Chúa!

Bạn yêu dấu, có những điều thực sự rõ ràng. Làm thế nào người ta có thể tìm thấy một ngôi mộ trong một nhà thờ? Và khi một người đến đó, gần hòn đá đó, có những vật kỳ dị. Một số là xương. Nếu nhà thờ mang tên của một vị thánh, người ta sẽ đặt thánh tích của vị thánh đó. Và khi linh mục đến, khi anh ta hôn lên bàn thờ, anh ta tự động trở thành nửa người, nửa thú, lưỡi anh ta trở thành lưỡi của con rắn. Và anh bắt đầu đọc bài hành lể “mass”. Điều đó tạo ra liên lạc với thế giới của bóng tối.

Nhưng sự khác biệt giữa một linh mục làm điều đó và một pháp sư mà người ta tìm thấy ở nghĩa trang là gì? Hai ngọn nến tượng trưng cho hai trụ cột của cây trong thế giới huyền bí (cabalistic) của cuộc sống. Cây nến bên phải được gọi là cây cột của lòng thương xót, cây nến bên trái được gọi là cây cột của sự nghiêm khắc. Và cũng cho phép sự xuất hiện của các vị thần mặt trời.

Và bây giờ, khi người ta lấy bình, đổ hương vào, khói bốc lên. Đó là để đạt đến sự phát ra thứ chín, đó là sự phát ra của lucifer, để làm giảm ảnh hưởng của lucifer trong nhà thờ. Hãy thật cẩn thận, tất cả những gì tôi đang nói với bạn là sự thật. Bây giờ chúng ta hãy nói về con quỷ làm việc vào thứ bảy.

• 6. Thứ bảy: Con quỷ chịu trách nhiệm là Nabam.

Ông có hai nhiệm vụ. Anh làm việc từ 11 giờ tối đến nửa đêm. Nhiệm vụ đầu tiên của ông: Đó là thúc giục con người trở nên bướng bỉnh. Con quỷ này là người thúc giục nhiều người không nên làm theo lời khuyên mà người ta đưa ra cho đến ngày họ sẽ thấy hậu quả bất lợi từ hành động của mình. Chỉ sau đó, họ sẽ nhớ lời khuyên mà người ta đã dành cho họ.

Chẳng hạn, người ta yêu cầu bạn từ bỏ tà dâm đi. Bạn kiên trì và tiếp tục làm. Nhưng ngày mà bạn bị mang thai và người làm bạn mang thai đã bỏ trốn, bạn bắt đầu nhớ lời khuyên mà người ta đã dành cho bạn, và bạn nói với chính mình “nếu tôi hiểu những gì người ta nói với tôi trước đó …” Hoặc một người nói với bạn, đừng lừa dối và bạn không tuân theo.

Một ngày nọ bạn bị bắt gian lận, một ngày bạn bị 0 điểm cho kỳ thi. Và chỉ đến lúc đó, bạn mới bắt đầu nhớ lại lời khuyên mà người ta đã dành cho bạn. Có một số người tương đối hóa bằng cách nói rằng “đôi khi hậu quả đúng hơn lời khuyên. ” Hãy cẩn thận!

Vì hậu quả là khác nhau. Nếu một người nói với bạn: Hãy từ bỏ tình dục suy đồi, và bạn không tuân theo, và một ngày bạn nghe tin một người đàn ông mà bạn đang hẹn hò, đã chết vì AIDS. Bạn thấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Nhưng đối với chúng ta, những người là con cái của Thiên Chúa, Kinh thánh nói trong 1 Sa-mu-ên 15:22: … Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;

Nhiệm vụ thứ hai của ông: Đó là thúc giục loài người trở thành ngôi sao. Hôm nay bạn thấy những chàng trai trẻ với bông tai, tóc dài buông xõa, tóc tết. Bởi vì họ đã thấy nhạc sĩ này hoặc ngôi sao đó với mái tóc tết và họ bắt đầu bắt chước nhạc sĩ của họ. Những con quỷ làm việc nghiêm túc ngay cả trong Nhà thờ. Bạn có thể thấy rõ điều đó trong cách mọi người ăn mặc.

Có một số người đến Nhà thờ để cạnh tranh với nhau, và tự mình tiến lên, thay vì tìm kiếm Chúa. Trong Giáo hội, những con quỷ này thường làm việc trong các nhóm hợp xướng, các nhóm ca ngợi, đặc biệt là các ca sĩ hợp xướng. Có những ca sĩ hợp xướng hát để được ngưỡng mộ, thay vì hát vì vinh quang của Chúa.

Tương tự như vậy, giai điệu và điệu nhảy trần gian đã được giới thiệu trong Nhà thờ của Chúa. Bạn yêu dấu, hiểu rất rõ rằng bạn phải kính sợ Chúa. Kinh thánh nói trong Giô-suê 24:14 :Vậy bây giờ, hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Ðức Giê-hô-va.

Và vào thứ bảy, anh ấy làm việc với Sankai, con quỷ của âm nhạc. Bạn biết nhạc sĩ Pépé Kallé, ông đã chết. Khi bạn nghe những album cũ của anh ấy, anh ấy đã nói về Sankai. Sankai đơn giản có nghĩa là hoang mang. Có những con cái của Chúa nói: “Tôi không nghe nhạc Congo trần tục. Tôi thích nhạc zouk, nhạc chậm (slow), nhạc reggae, nhạc rock.”

Có những Cơ Đốc nhân có những thứ như vậy trong nhà của họ. Họ có CD, DVD của zouk, nhạc (slow)chậm, v.v., của Celine Dion và những người khác. Bạn có biết rằng Celine Dion là một nữ tu sĩ của lucifer? Madonna, Shakira, Britney Spears … Và danh sách này tiếp tục. Nhưng có những tín hửu Cơ Đốc, có những thứ đó trong nhà của họ. Biết rằng đó là vinh quang của satan.

Bạn có biết album “Kibuisa Mpimpa” không? Tôi không có thời gian để giải thích điều này với bạn. Kibuisa Mpimpa, à la queue-leu-leu, effrakata nơi người ta nói: “Vị thần rất tuyệt, con người nhỏ bé, mọi người đều biết điều đó.” Vị thần mà người ta đề cập ở đó không phải là Thần sáng tạo. Và ngay cả vị thần được nhắc đến trong tôn giáo Hồi giáo. Khi họ nói “allahu akbar”, thần thật tuyệt vời, đó không phải là Thượng đế, đó là một vị thần của ma quỷ..

Người hát effrakata đã kết hôn với một tiếng còi tên là Ecatchaka. Khi anh ấy chuẩn bị buổi hòa nhạc của mình trong một hội trường âm nhạc huyền thoại của Pháp, tại Olympia ở Paris, năm 1998, tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa satan vào thời điểm đó. Ngay cả trong ngày cưới của tôi, khi tôi kết hôn với Helen trong thế giới bóng tối, âm nhạc chúng tôi nghe ngày hôm đó là âm nhạc của người đàn ông đó.

Tên thật của anh ta là Achram, có nghĩa là Antoine Christophe Agbepa Mumba. Người đàn ông đã hát “Effrakata”, “V12”, “Affaire d’Etat” …, là một nghệ sĩ của sa tan. Ngay cả những người hát “À la queue-leu-leu”, “Kibuisa Mpimpa”, “Ultimatum”, “loi”, “droit de véto”, nguồn cảm hứng cho tất cả những bài hát đó được đưa ra bởi chính lucifer, thậm chí là bài hát của Celine Dion “Pour que tu m’aimes encore” (tiếng Anh: “So That You Love Me Again”) được lấy cảm hứng từ chính lucifer. Đối với đám cưới của tôi, chúng tôi đã chơi một bài hát trong album “magie”, tựa đề là “Petit na London”. Đây là những gì chúng tôi đã chơi trong ngày cưới của tôi ở thế giới khác.

• 7. Chủ nhật: Người chịu trách nhiệm là Akiel, con quỷ đói nghèo.
Ông là người kêu gọi mọi người đừng dâng tiền cho Chúa. Anh ta làm việc từ 12 giờ tối đến 1 giờ sáng để giữ cho người nghèo. Ma quỷ thích nghèo. Ông muốn những đứa con của Chúa ở lại trong nghèo khó. Bởi vì nếu họ nghèo, họ sẽ không ở lại lâu trong Chúa, họ sẽ quay trở lại với lucifer một lần nữa.

Nghèo đói đẩy con người đến lucifer. Người ta dễ dàng trở thành thầy phù thủy khi nghèo. Bạn phải làm mọi thứ để chống lại nghèo đói. Và bạn chỉ có thể chiến đấu với nó khi bạn biết cách dâng hiến cho Chúa, khi bạn biết cách hỗ trợ công việc của Chúa. Dâng tiền cho Chúa là cách duy nhất để chống lại nghèo đói.

Hãy để chúng tôi nói về bí ẩn của cái chết. Tôi thu hút sự chú ý của mọi người vì đó là vấn đề liên quan đến tất cả chúng ta. Cái chết là một cuộc hẹn mà không ai có thể bỏ lỡ. Dù bạn là ai, bạn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Bạn nên chú ý rằng vấn đề thực sự không phải là chết mà là biết bạn sẽ đi đâu sau khi chết?
*****************************************************************************************
Tư Vấn: Làm thế nào để thoát khỏi ma thuật nghèo khó ?

Để nhận được sự tiến bộ tốt đẹp về tài chính và đột phá trong cuộc sống, bạn hãy tuân thủ các nguyên tắc tự nhiên do Chúa thiết lập để ma quỷ gây ảnh hưởng tài chánh nghèo đói (Akiel) sẽ không được thắng thế trong cuộc sống tài chính của bạn.

1 . Bạn phải trả tiền phần mười của bạn một cách đều đều.

Bất kỳ món quà tài chính, tiền lương hoặc ưu đãi bạn có được từ mọi người; hãy luôn luôn dâng cho Chúa một phần 10. Bạn không thể ăn hết tất cả trái cây và hạt giống và mong đợi một sự thay đổi kỳ diệu khác từ đó – Điều đó là không thể được bởi vì tiền một phần mười là một khoản nợ mà bạn sở hữu đối với Chúa và nếu bạn không đóng tiền, mọi thứ sẽ trở nên chặt chẽ với bạn và sau khi chết, bạn sẽ không thoát khỏi Hỏa ngục vì bạn là kẻ cướp, Malachi 3: 8-9. Bạn không thể cướp tiền của Chúa toàn năng và được trả tự do.

2. Xin luôn luôn dâng cho Chúa một món quà bội thu và xứng đáng:

Cung cấp cho Chúa những gì sẽ làm đau lòng bạn. Tặng Chúa 500 đô la khi dâng tiền trong nhà thờ trong khi bạn vẫn còn dự trữ hơn 1000 đô la trong tài khoản của mình không phải là ý tưởng không tốt. Khi bạn thử thách Chúa bằng cách cho Ngài một món quà xứng đáng thay vì đậu phộng như một người ăn xin, nhiều cánh cửa cơ hội của bạn sẽ được mở ra.

3. Luôn học cách gieo hạt giống trong nhà thờ của bạn:

Hỗ trợ nhà thờ hoặc các mục sư thật của Chúa về tài chính bất kể bạn có bao nhiêu. Chúa muốn điều đó từ bạn để phóng đại bản thân và ban phước cho bạn nhiều sự giàu có hơn bởi vì nếu bạn không gieo thì bạn sẽ không gặt hái được.

4. Luôn học cách quyên góp xứng đáng:

Hỗ trợ tài chính trong việc trợ giúp truyền giáo phúc âm là nhịp tim đập của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không ủng hộ hay khuyến khích điều duy nhất (phúc âm) khiến Chúa Cha ban con của Ngài là Chúa Giêsu , con một của Ngài để cứu chuộc nhân loại; đừng nghĩ rằng Chúa Cha sẽ vui mừng với bạn và đây là lý do nhiều Cơ đốc nhân bị nhốt trong cái tù túng thiếu tài chính bởi tinh thần nghèo khổ vì sự keo kiệt và sự thiếu hiểu biết.

5. Luôn giúp đỡ những người đang cần:

Cố gắng hỗ trợ những người nghèo, góa phụ hoặc những người khó khăn trong nhà thờ của bạn và trong khu phố ngay cả với người bạn nhỏ mà bạn biết đến. Hãy làm điều đó cách kín giấu và không bao giờ cho phép những người xung quanh biết bạn đã làm gì và Chúa thấy trong nới kín đó sẽ ban thưởng cho bạn một cách công khai.

Những điểm cầu nguyện chống lại tinh thần nghèo đói như sau:
1. Mọi quyền lực buộc tội chống lại tiến trình tài chính của tôi đều bị khô héo trong danh Chúa Jesus.
2. Mỗi sự trói buộc trong các chương trình thăng cấp tài chính của tôi được bẻ gãy hết trong danh của Chúa Jesus.
3. Mọi lời nguyền rủa di truyền và nền tảng lỗi lầm xấu xa đang sống trong cuộc đời tôi đã được sửa chữa bằng máu của Chúa Giêsu và lửa của Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu. Amen.

(Còn tiếp bài số 10)

Advertisement