BÀI LÀM CHỨNG CỦA CÔ OLUFUMILAYO PHẦN 3:

BÀI LÀM CHỨNG CỦA CÔ OLUFUMILAYO PHẦN 3:

990 NĂM TRONG THẾ GIỚI CỦA BÓNG TỐI:

Tôi đã nói với bạn cách chúng tôi bắt đầu bằng cách thành lập các nhà thờ giả vì mục tiêu và nhiệm vụ của tôi đươc kêu gọi là xóa bỏ sự thánh thiện trong các nhà thờ. Chúng tôi tin rằng nếu sự thánh thiện tiếp tục trong nhà thờ, nếu họ vẫn ở trong lời nói thật của Chúa và nếu chúng tôi không lừa dối họ và cho họ sự giả mạo thì họ sẽ tiếp tục vào Thiên đàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu thành lập các nhà thờ giả bằng cách phong chứng cho các mục sư giả. Ngoài việc thành lập các nhà thờ giả, chúng tôi còn có sự chuẩn bị khác cho khu vực chúng tôi làm việc. Ví dụ, sự chuẩn bị của chúng tôi trong “nhạc sĩ phúc âm”(gospel music), cách chúng tôi đánh lừa các ca đoàn, công việc của chúng tôi trong bí tích rửa tội và rước lễ (Holy Communion) và cách chúng tôi làm việc giữa các chấp sự trong nhà thờ, những điều này và nhiều điều khác nữa mà tôi sẽ nhấn mạnh trong loạt bài tiếp theo.

Khi tôi bắt đầu nhiệm vụ, trước tiên chúng tôi phong chức mục sư giả của chúng tôi bằng nước, tinh trùng và các ngôi sao chúng tôi thu thập được từ những người được xức dầu của Chúa. Bất cứ khi nào chúng tôi gửi mục sư giả của chúng tôi đến và thành lập nhà thờ riêng của họ. Họ không bắt đầu theo cách địa phương, mặc dù không nói rằng bất cứ ai bắt đầu nhà thờ theo cách lớn là từ ma quỷ.

Chúa vẫn có thể sử dụng hoặc khiến bạn bắt đầu theo cách lớn nếu Chúa muốn nó theo cách đó. Nhưng đối với mục sư giả, chủ yếu chúng tôi đã khiến họ bắt đầu theo cách nhà thờ lớn. Đôi khi, họ cũng có thể bắt đầu một cách thô bạo và khủng khiếp nhưng tất cả phụ thuộc vào cấp độ của con quỷ sử dụng họ. Nhưng nếu cấp độ của quỷ sử dụng họ là từ cấp địa phương, họ có thể bắt đầu bằng sự nghèo đói.

Hơn nữa, tôi không nói rằng bất cứ ai bắt đầu công việc của Đức Chúa Trời trong nghèo khó là đến từ Ngài. Không có hệ thống nào ma quỷ không thể sử dụng được, nhưng trong nhiệm vụ của tôi, chúng tôi thường thành lập mục sư giả của chúng tôi theo cách tốt lớn hơn và cũng cho họ vị trí tốt. Những Mục sư giả mạo mà tôi đang nói đây là họ được đào tạo và chuẩn bị cho nhiệm vụ phía trước. Chúng tôi đã dạy họ loại bài giảng mà họ sẽ giảng. Bài giảng chúng tôi đã dạy và huấn luyện họ không phải để cứu rỗi linh hồn.

Chúng tôi chỉ dạy họ dạy cho hội chúng của họ về tình yêu của Đức Chúa Trời, sự vĩ đại của Ngài, lòng tốt của Chúa và cũng coi Chúa là người tạo ra sức mạnh và phép lạ toàn năng. Đó là Chúa có thể ban phước cho họ, làm điều kỳ diệu. Họ cũng nên làm cho hội chúng của họ xem Đức Chúa Trời như một người bạn nhưng không nên khiến họ nhớ hoặc cho phép họ nhìn thấy Đức Chúa Trời như một Đấng đang khó chịu nghiêm trọng với thế giới tội lỗi này. Họ không nên mang tâm trí của mình nghỉ đến sự hủy diệt sắp xãy ra trên thế giới này. Khi họ đang rao giảng, họ sẽ nói với mọi người về sự phạm tội, nhưng họ sẽ không nói rõ cụ thể tội lỗi nào mà kinh thánh đang nói đến.

Mặc dù sự rao giảng của hó sẽ không nhấn mạnh vào những tội lỗi thông thường mỗi ngày, nhưng họ luôn dựa trên lời rao giảng về phép lạ và sự chữa lành. Chẳng hạn, một mục sư muốn rao giảng trong một tháng. Có thể, ba dịch vụ trong một tuần, đó là 3 x 4 = 12. Hãy tưởng tượng; một mục sư rao giảng 12 lần trong một tháng nhưng sẽ chỉ dựa trên lời rao giảng và thông điệp của mình về phép lạ, thành công, đột phá, sức mạnh và đức tin. Trong số 12 thông điệp này, dường như rất khó để họ đưa ra một chủ đề về sự thánh thiện, công bình và cũng rất khó để họ giảng về sự kính sợ Chúa.

Hơn nữa, bất kỳ chủ đề hoặc bài giảng nào họ đưa ra, họ chắc chắn sẽ làm nổi phòng lên về sự ban phước và phép màu. Hãy lắng nghe tôi, tôi đang nói với bạn: Ngày nay nếu bạn thấy bất kỳ mục sư nào đang giảng như thế, hãy biết rằng ông là một trong những “Công cụ của bóng tối.” Anh ta có thể là một người đại diên có đăng ký hoặc không biết gì. Ý tôi là của đại diện không biết gì có nghỉa là một số người đang làm việc cho quỷ nhưng họ không biết họ đang làm việc cho quỷ mà vẩn nghĩ rằng họ đang làm việc cho Đức Chúa Trời.

Mặc dù, bạn có thể không nhìn thấy họ đi đến đền thờ hay bóng tối để có được sức mạnh của ma quỷ và họ cũng không có ký giao kèo gì với quỷ trong công việc của họ, nhưng cách giảng của họ và hệ thống của bóng tối đều giống nhau.

Vì vậy, nếu bạn thấy một mục sư trong một tháng rao giảng về phép lạ, kỳ quan, sức mạnh, đức tin và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mặc dù rất tốt để yêu Chúa, Chúa Giêsu Christ cũng nói yêu Chúa của bạn bởi vì nếu bạn yêu Chúa, bạn sẽ không làm những điều gì làm tổn thương hoặc làm cho Chúa phải khó chịu. Vì vậy, khi chúng ta đang nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu Chúa không chỉ là dâng tiền trong nhà thờ hoặc đến nhà thờ thường xuyên mà yêu Chúa của bạn có nghĩa là kính sợ Chúa, sợ Ngài và vâng theo Lời Ngài.


Yêu mến Đức Chúa Trời là một hành động tuân theo lệnh truyền của Ngài chứ không phải bằng cách chi tiền hoặc cho tiền nhà thờ mà thôi. Nhưng Mục sư giả này có trách nhiệm là làm kinh doanh cho ma quỷ và giảng những gì tín hửu vui lòng mà thôi. Việc rao giảng của họ chỉ dựa trên lợi nhuận bản thân.

Nhưng điều đang nói là, những người này của chúng tôi [mục sư giả] chúng tôi đã đào tạo họ để giảng về điều gì đó xung quanh sự cứu rỗi nhưng sẽ lừa dối mọi người về ngôn ngữ của sự cứu rỗi . Họ sẽ dạy cho hội chúng của họ rằng nếu bạn đến nhà thờ, hãy thú nhận tên của Chúa Giê Su Christ và chấp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của bạn; thực sự kinh thánh đã nói về thực tế này. Họ cũng bảo thành viên của họ thường xuyên đến nhà thờ, trả tiền phần mười của họ và dâng tiền hộp, dâng tiền quyên góp của nhà thờ. Họ cũng sẽ dạy là không tốt để nói xấu, nói dối nhưng lý do tại sao nhà thờ được thành lập là để liên tục lặp lại hoặc cố vấn về những tội lỗi trên mỗi ngày.

Lý do chúng ta đến nhà thờ mỗi ngày là để mục sư liên tục lặp lại tội lỗi nào sẽ cản trở chúng ta đến Thiên đàng. Nhưng ngày nay, trong nhà thờ những gì chúng ta đang lặp lại mỗi ngày là sự phước lành và sự đột phá. Một mục sư giảng về cách trở nên vĩ đại tuần trước cũng sẽ giảng về cách trở nên phước lành trong tuần này. Nếu tất cả những thông điệp này dựa trên sự công bình hoàn toàn về vương quốc Thiên đàng, bạn nghĩ đạo Chúa Giê-su sẽ ra sao hôm nay? Vì vậy, hởi các mục sư, hãy xét lại, nếu bạn giảng hoặc nghe bài giảng này của tôi, bài giảng này sẽ kết tội bạn đó.

Nếu thực sự đó là Đức Chúa Trời toàn năng đã kêu gọi bạn và sau đó bạn chuyển hướng và rao giảng theo cách mà những người thuyết giáo giả khác đang rao giảng, Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ và thay thế bạn. Chúa có một lý do cho sự kêu gọi của bạn bởi vì Ngài có một cái gì đó trong tâm trí của Ngài. Ngài muốn bạn dùng miệng bạn để nói cho mọi người nhưng thay vào đó bạn đã từ bỏ rao giảng ý của Ngài mà đi rao giảng về những gì mà người khác đang rao giảng. Đây là điều quan trọng trong việc bắt chước bài giảng của người khác để làm gì?

Hãy quên về những gì người khác rao giảng đi, họ biết nhiệm vụ hoặc trách nhiệm mà thần của họ đã gửi họ đến để làm gì. Mặc dù, tôi cũng giảng về phước lành, phép lạ và đột phá trong nhà thờ của tôi nhưng điều này được thực hiện một lần trong một tháng hoặc 3 tháng và bất cứ ngày nào tôi giảng về điều đó, mọi người đều được Chúa ban phước. Nhưng công việc và nhiệm vụ thực sự của tôi là rao giảng về sự tái lâm sự thánh thiện, để mọi người có thể được lên Thiên đàng. Quay trở lại kinh thánh của bạn và xem lý do tại sao Đức Chúa Trời kêu gọi các mục sư, tiên tri và nhà truyền giáo. Chúa luôn kêu gọi mọi người rao giảng về sự ăn năn để cảnh báo mọi người. Ngay cả Áp-ra-ham cũng giảng về sự cứu rỗi. Cuộc đời của ông là để rao giảng sự vâng phục hoàn toàn đối với Đức Chúa Trời.

Bạn không thể tiếp tục lật ngược kinh thánh cho mọi người; tuy nhiên, nếu ai đó đã lừa dối bạn trong suốt thời gian này, xin vui lòng sau khi đọc hoặc nghe lời chứng này, đừng tự lừa dối mình nữa. Do đó, đây là cách chúng tôi dạy người của chúng tôi [những mục sư giả ] về cách nào mà họ xóa bỏ hết nỗi sự kính sợ của Đức Chúa Trời ra khỏi trái tim của mọi người. Chúng tôi bảo họ dạy mọi người rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, là tình yêu thương, v.v. Nhưng nỗi sợ chết và hỏa ngục không phải lúc nào cũng được ghi nhớ.

Bạn biết trong con người, đó là khi một cái gì đó liên tục lặp lại trong đầu họ sẽ nhớ mãi. Một số nhà thờ, trong suốt cả năm, họ sẽ không nói đến Khải Huyền và bất kỳ nhà thờ nào muốn thành viên của mình được sống trong Chúa Giê-su phải học hỏi sách Khải Huyền hàng năm. Vì vậy, hãy cho họ biết những gì đang đến với họ nếu họ từ chối sống một cuộc sống thánh thiện.

Nhà thờ không phải là một phòng giải trí, tại sao thành viên của bạn phải vỗ tay cho bạn bất cứ khi nào bạn đang giảng? Nếu các thành viên của bạn tiếp tục vỗ tay cho bạn mỗi ngày, điều đó có nghĩa là bạn đã đi lạc hướng rồi. Bạn phải rao giảng và trừng phạt họ bằng lời cứu rỗi chân chính. Có một ngày khi Chúa Giêsu Christ đang rao giảng cho mọi người và họ đã bỏ đi xa ra khỏi Ngài.

Giăng 6: 65-67 Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.

Ðức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng?

Chỉ vì bạn sợ mất thành viên đó là lý do tại sao bạn từ chối rao giảng sự thật.

Bạn không quan tâm nếu họ mất Thiên đàng. Chúa đang mất nhiều linh hồn mỗi ngày trong khi bạn tiếp tục có thêm linh hồn trong nhà thờ của bạn. Nhà thờ của bạn đã được lấp đầy trong khi Thiên đàng đang giảm. Thật là một bi kịch đáng tiếc. Bạn ơi, Chúa thất vọng vì bạn đã từ bỏ sự kêu gọi của mình. Nếu thực sự bạn đang làm việc cho Chúa, bạn phải quan tâm đến linh hồn, sự cứu rỗi và không phải số đông.

Chúa không quan tâm đến dân số của bạn nhưng Ngài chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi. Đây là những cách để xác định và phân biệt giữa mục sư giả và các mục sư chân chính của Ngài. Hơn nữa, người của chúng tôi trong vương quốc bóng tối mà chúng ta đã đào tạo cũng làm phép lạ, chúng tôi đã cho họ sức mạnh để thực hiện phép lạ. Bạn thấy tất cả những nhà thờ thánh thiện và công chính nơi họ dùng để rao giảng sự thánh thiện và sự cứu rỗi, nơi mọi người nghe và nhận lời thật của Chúa, nhưng hầu hết sau một thời gian bạn sẽ thấy họ bị chiếm hửu và tích lũy nhiều loại nan đề trong cuộc sống của họ.

Mặc dù họ sẽ cầu nguyện và cầu nguyện nhiệt thành nhưng họ sẽ không nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ, bạn có biết lý do tại sao không? Không phải là Đức Chúa Trời không trả lời lời cầu nguyện của họ mà là do những con quỷ theo dõi và đi theo họ vì chúng tôi đã gửi chúng đi theo để chống lại họ, để báo cáo và buộc tội họ về lời cầu nguyện của họ.

Con quỷ sẽ giữ một lý do mạnh mẽ chống lại họ và nói; Đức Chúa Trời của bạn nói rằng không có tội nhân nào sẽ không bị trừng phạt. Châm ngôn 11: 21 Quả thật kẻ gian ác chẳng hề khỏi bị hình phạt; Song dòng dõi người công bình sẽ được cứu khỏi.

Đức Chúa Trời ôi, mặc dù người anh em này xứng đáng nhận được phước lành này, nhưng vì anh ta đã phạm tội này, đó là lý do tại sao anh ta phải bị trừng phạt theo lời của Ngài, bởi vì lời của Ngài đã nói trong sách Phục truyền luật lệ ký 28: 47-48 Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng, và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Ðức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi; họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi, cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi.

Họ sẽ nhớ rằng Chúa đã hứa sẽ giao chúng cho kẻ thù của họ, giao chúng cho quỷ để quỷ sẽ trừng phạt họ.

Những trích dẫn này đã cản trở họ nhận được sự phước lành và trả lời cho những lời cầu nguyện của họ. Điều tồi tệ nhất là, khi những người trung thành trong số họ cầu nguyện để nhận được phước lành. Đức Chúa Trời sẽ sai một thiên thần mang lại phước lành cho họ nhưng khi thiên thần đến nhà thờ thì bị những điều tương tự xảy ra giống như với thiên thần được giao để đưa ra câu trả lời cho Daniel vậy.

Daniel 10: 12-13 Ðoạn, người bảo ta rằng: Hỡi Ða-ni-ên, đừng sợ; vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Ðức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; nhưng, nầy Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhứt, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với các vua Phe-rơ-sơ.

Ma quỷ sẽ chống lại thiên thần và giành lấy phước lành trong khi người vẫn sẽ mong chờ phước lành từ Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết là Ngài đã thả ra mọi phước lành cho họ rồi. Đôi khi, những tội lỗi nhỏ bé mà bạn không suy nghỉ tới không được coi là tội lỗi nghiêm trọng như nói hành, phản loạn, dối trá, lười biếng, đến nhà thờ muộn. Có thể ai đó không thực hiện những gì được dự kiến ​​sẽ làm trong nhà thờ, không trung thành trong thanh toán tiền phần mười, không giử đúng lời hứa, phạm tội ngoại tình hoặc sống một cuộc sống tự phụ; kẻ thù có thể sử dụng bất kỳ điều gì để buộc tội bạn vì họ biết rằng Chúa trung tín và không thể từ chối lời nói của Ngài.

Ngay cả khi các thiên thần muốn chiến đấu, họ sẽ nói với thiên thần, bạn biết rằng Đức Chúa Trời không tôn trọng bất kỳ người nào, ngay cả khi Thiên đàng và Trái đất qua đi, lời Chúa chắc chắn phải được thực hiện. Lời buộc tội này sẽ khiến thiên thần giữ được hòa bình, họ sẽ im lặng và sẽ không chiến đấu cũng như không làm gì cả và lũ quỷ sẽ nắm lấy phước lành.

Đôi khi mọi người sử dụng để tự hỏi lý do tại sao các phép lạ lớn không phải lúc nào cũng nhanh chóng trong các nhà thờ thánh và công bình đó, phép lạ không phải lúc nào cũng xảy ra ở đó bởi vì những con quỷ buộc tội anh em đang làm việc rất nhiều. Nhưng trong những nhà thờ giả mạo và giả mạo đó, bạn sẽ chứng kiến ​​những phép lạ hùng mạnh, không nói rằng bất kỳ nhà thờ nào họ làm nhiều phép lạ là của ma quỷ. Đừng bỏ lỡ trích dẫn tôi nhưng tôi chỉ nói cho bạn cách phát hiện ra chúng.

Nếu bạn thấy bất kỳ nhà thờ và tội lỗi nào ở bên trong, mặc quần áo giống như Jezebel và Chúa từ chối cảnh báo họ về tội lỗi đó, Chúa từ chối sửa chữa và đề cập đến lỗi lầm của họ với họ, nhưng thay vào đó, Ngài vẫn ban phước cho họ, nhưng hãy biết chắc chắn rằng nhà thờ đó không phải từ Chúa .

Nếu thực sự đó là Chúa làm những phép lạ đó, Ngài sẽ trừng phạt họ vì việc kinh doanh của Đức Chúa Trời không phải là phép lạ. Việc kinh doanh của Chúa trong nhà thờ là sự cứu rỗi. Phép lạ chỉ là một lời mời để trao cho mọi người thêm niềm tin, chỉ để xây dựng đức tin của chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe những gì Chúa muốn nói nhưng hầu hết các nhà thờ ngày nay chỉ tận dụng phép lạ.

Nhiệm vụ của họ là tất cả về phép lạ, nếu vậy thì Chúa sẽ thu được gì từ công việc kinh doanh của Ngài? Thiên Chúa đã đầu tư nhiều vào phúc âm nhưng phúc âm không mang lại lợi ích gì. Xin vui lòng nhớ điều này: Không ai có thể lừa dối bạn trừ khi bạn lừa dối chính mình. Vì vậy, trong những nhà thờ đó, những người trung thành sẽ cầu nguyện và làm theo lời Chúa nhưng những lời chứng sẽ khan hiếm từ họ vì chúng tôi đang buộc tội họ. Nhưng trong những nhà thờ giả mạo đó, không ai buộc tội họ.

Ngoài ra, ngay cả sức mạnh giải phóng phép lạ cho họ, các vị thần mà họ phục vụ. Ý tôi là mảng thiên đường; nữ hoàng của thiên đường không tính đến tội lỗi của họ . Đó là lý do tại sao một số mục sư trong khi giảng trong nhà thờ của họ; họ sẽ nói rằng máu của Chúa Giêsu Christ đổ ra cho bất cứ khi nào bạn phạm tội, hãy đi và cầu xin máu. Nó sẽ loại bỏ tội lỗi của bạn và bạn sẽ nhận được bất cứ điều gì bạn cần từ Chúa.

Xin hãy lắng nghe, máu của Chúa Giêsu Christ không dành cho tội nhân lạm dụng. Máu của Chúa Giêsu Christ là dành cho những người tội lỗi biết ăn năn tội lỗi của họ. Khi bạn ăn năn và từ bỏ tội lỗi của mình, máu Chúa Giê-su sẽ hủy bỏ hồ sơ kết tội đó thì Đức Chúa Trời sẽ xem bạn là một người đàn ông thánh thiện. Sau đó, bạn sẽ bị bắt cóc vào vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa con của Ngài. Nhưng không phải là Ngài tha thứ cho bạn hôm nay và bạn trở lại như một thằng khốn nạn ngày mai rồi bạn lại tiếp tục nài xin máu và trở lại như một đứa con trai. Xong ngày mai bạn trở lại như một thằng khốn nạn nữa.

Không, Đức Chúa Trời không phải là một đứa bé, bạn có biết Chúa đã mất bao nhiêu năm để Chúa kiểm tra Áp-ra-ham trước khi Ngài có thể gọi ông là bạn không?   Rô-ma 6: 1-2 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?

Vì vậy, vì chúng ta có ân sủng, phải Chúng ta có tiếp tục lạm dụng ân sủng không? Vì vậy, nếu mục sư của bạn nói với bạn rằng máu của Chúa Giê Su Ky Tô ở đó để bạn phạm tội và dùng nó để tắm như nước tắm, thì không phải như vậy.

Hê-bơ-rơ 10: 26-27 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

Kinh thánh nói nếu bất cứ ai nếm được ân sủng của Đức Chúa Trời và sau đó trở lại với những tội lỗi đó, câu đó nói rằng người đó không xứng đáng với Thiên đàng. Bạn không cần phải gục ngã và trỗi dậy, gục ngã và vươn lên mỗi ngày.

Nếu bạn thấy bất kỳ mục sư nào rao giảng rằng bất cứ khi nào bạn phạm tội, hãy đi và lấy máu Chúa Giê-su tha tội cho bạn. Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào bạn phạm tội, có thể bạn đã phạm tội ba lần bạn chỉ cần nhận được máu của Chúa Giê-su Christ ba lần.

Đó không phải là những gì kinh thánh nói. 1 Phi-e-rơ 1: 15-16 , Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.

Người ta nói nên thánh vì cha của bạn trên trời là thánh, điều đó có nghĩa là Chúa biết chúng ta có thể là thánh. Không nói chúng ta có thể nên thánh như Chúa nhưng bạn vẫn có thể là thánh.

Rô-ma 7:19 “vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Nếu Sứ đồ Phao-lô có thể làm được, trước đây ông nói ông đang cố gắng nhưng xác thịt không cho phép ông. Do đó, sau này anh nói tôi đã lấy được rồi.

2 Ti-mô-thê 4: 7-8 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, những cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

nếu Chúa có thể trao quyền và củng cố anh ta để trở thành thánh và làm cho Thiên đàng chúng ta cũng có thể vào được.

Không phải là cùng một điểm số và vương miện họ có được mà chúng ta cũng đang theo đuổi hay sao? Nếu là cùng một điểm số, bạn không thể tiếp tục phạm tội và mong đợi có được vương miện giống như các sứ đồ đầu tiên có được. Không, không phải vậy, bởi vì Đức Chúa Trời không phải là một phần của Ngài. Bạn phải là thánh như các môn đồ đầu tiên vậy.

Nếu bạn không thể làm như họ thì bạn không thể đạt được những gì họ đạt được. Nếu bạn đang tìm kiếm những gì người cũ nhận được thì bạn phải giống như những người cũ và bạn phải quay lại với tín đồ thời xưa. Xin lưu ý rằng Đức Chúa Trời không liên quan gì đến tất cả nhứng Cơ Đốc Nhân hiện đại này mà bạn đang thực hành.

Ngay cả khi ở trong nhà thờ, những người trung thành sẽ nhìn thấy tất cả các nhà thờ giả đang thịnh vượng trong phước lành, với những phép lạ khổng lồ mọi lúc. Do đó, Thiên Chúa cũng làm phép lạ của riêng mình, nhưng linh hồn quỷ dữ, quỷ thần, luôn luôn làm cho họ bực bội bằng cách liên tục buộc tội và báo cáo về những tội lỗi nhỏ bé của con cái thật của Chúa. Nhưng không ai báo cáo hay cáo buộc các nhà thờ giả, họ có các vị thần của riêng họ và các vị thần của riêng họ không đếm những tội lổi liên quan đến sự gian ác của họ.

Những gì mọi người tin hôm nay trong nhà thờ chỉ là phép lạ. Sức mạnh đằng sau phép lạ là gì? Tốt hơn hết bạn nên cẩn thận để biết sức mạnh đằng sau phép lạ mà bạn nhận được nếu không bạn sẽ hối hận sau khi nhận được chúng. Tốt hơn là không hối tiếc sau khi nhận được chúng bởi vì bất cứ điều gì Satan cho bạn chắc chắn bạn phải trả tiền cho nó; đừng là một kẻ ngốc Satan khôn ngoan hơn bạn nhưng chỉ có Chúa Thánh Linh mới trao quyền cho bạn có sự khôn ngoan hơn chúng. Hơn nữa, bất cứ điều gì Satan mang lại cho bạn; bạn chắc chắn bạn phải trả tiền cho nó ngay bây giờ hoặc vĩnh cửu.

Đừng nghĩ rằng bạn có thể ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời bằng cách ăn tối với ma quỷ và tìm kiếm sức mạnh của quỷ và sau đó sử dụng cùng một môi miệng để ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng được. Bất cứ điều gì ma quỷ mang lại cho bạn; một số yêu ma đảm bảo rằng chúng sẽ sống cùng bạn với phép lạ đó và theo dõi bạn để làm bạn nản lòng, làm hỏng và thao túng cuộc sống của bạn vào ngày sau. Bây giờ là một thời gian được chỉ định và thời gian ân cần để bạn cầu nguyện và tìm kiếm khuôn mặt của vị cứu tinh toàn năng [Jesus Christ] và thú nhận và ăn năn từ những cách xấu xa và trước đây của bạn và nắm lấy sự cứu rỗi của Ngài trước khi quá muộn.

Bây giờ là lúc để bạn bắt đầu sống một cuộc sống thánh thiện và công chính bởi vì cách duy nhất để có được sự tiếp cận thiêng liêng với Thiên đàng là cuộc sống thánh thiện và nếu không có điều này, bạn không thể đến Thiên đàng được. Kinh thánh nhấn mạnh về phép lạ sự sống lại của La-xa-rơ (Lazarus) từ cái chết, thực sự anh ta đã được sống lại từ cái chết nhưng kinh thánh đã không chứng minh cho chúng ta biết Lazarus cuối cùng có được lên Thiên đàng hay không sau cái chết thứ hai của anh ta, có lẽ cho đến khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ biết.

Giăng 11: 43-44 “Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

Hành động này được gọi là phép lạ nhưng khi chúng ta nhấn mạnh về sự cứu rỗi, Chúa Giê Su Christ đã giảng về sự cứu rỗi và cũng làm phép lạ. Do đó, phép lạ là một lời mời trong khi sự cứu rỗi là lợi nhuận của Đức Chúa Trời. Trong khi nhấn mạnh về kinh doanh nhà thờ, tôi tin rằng bây giờ, bạn có thể dễ dàng phân biệt những người được Chúa gọi và những người đam mê kinh doanh nhà thờ. Rất rõ ràng để phát hiện và xin Chúa ban phước cho bạn khi bạn tiếp tục với thông điệp này trong danh của Chúa Giêsu Christ.

Đây là cách chúng tôi sử dụng để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà thờ, mặc dù tôi sẽ vẫn nhấn mạnh thêm về nó sau này. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mẩu mực ăn mặc trong nhà thờ, tôi đặc biệt dành thời gian của mình cho người mẫu; trong những nhà thờ giả đó, chúng tôi cho phép họ ăn mặc theo bất kỳ cách nào vì chúng tôi muốn họ sử dụng vật liệu mặc quần áo chúng tôi sản xuất từ ​​vương quốc ma quỷ của chúng tôi. Trong các nhà thờ giả, họ không quan tâm đến việc ăn mặc quần áo của phụ nữ vì họ được phép mặc bất cứ cách nào mà không để tâm đến ý muốn của Chúa.

1 Cô-rinh-tô 11: 6 Ví bằng người đờn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đờn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. Chúng ta có thể thấy Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều quan trọng như thế nào và Phụ nữ tin kính phải thể hiện mình như thế nào trước mặt Chúa. 1 Cô-rinh-tô 11:13 “Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: đờn bà cầu nguyện Ðức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng?

Do đó, do sự nghiêm trọng của ông ấy liên quan đến thực tế này, ông đã hỏi thêm câu hỏi hợp lý nếu phụ nữ tự đến trước mặt Đức Chúa Trời mà ăn mặc bất kỳ cách nào hay sao? Ngài muốn chúng ta nhận ra sự thật ngay cả khi họ không thông báo cho chúng tôi vì sự thật là hiển nhiên.

Tuy nhiên, các nhà thờ giả có xu hướng chứng minh bằng cách khác bằng cách tự biện minh với các câu kinh thánh sau đây; 1 Cô-rinh-tô 11:15 “Nhưng, nếu đờn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. ” Câu thánh thư này miêu tả rằng mái tóc dài là vinh quang và vẻ đẹp của bạn và cần được che lại bằng khăn quàng trong khi cầu nguyện với Chúa

Mặc dù, ở Châu Phi, chúng ta không có mái tóc dài không giống như ở thế giới phương Tây và châu Âu nơi phụ nữ có mái tóc dài nhưng thật không may là nhiều phụ nữ Cơ đốc giáo không biết gì đã quyết định bắt chước thế giới và văn hóa phương Tây . Phụ nữ châu Phi không có mái tóc dài nhưng vì họ thích làm đẹp, họ đã quyết định sở hữu mái tóc dài nhân tạo (attachment), do đó trái ngược với ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời.

Ngày nay họ có những gì được gọi là nối tóc (attachment), tóc giả và uốn tóc. Ngay cả khi ở trong nhà thờ, họ sẽ mặc tất cả trang phục nhân tạo này để ca ngợi và thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, Chúa sẽ làm phép lạ trong số họ nhưng Ngài thậm chí sẽ không mở mắt tâm linh của một trong số họ để nhìn thấy cơn thịnh nộ hay giận dữ lớn lao của Ngài đối với họ; Tuy nhiên, Ngài cũng từ chối tiết lộ hoặc mở mắt họ ra để thấy rằng Ngài rất khó chịu với họ. Tôi tự hỏi tại sao?

Hơn nữa, giáo lý nhà thờ của bạn có thể thay đổi nhưng kinh thánh không thể thay đổi bởi vì nó không thể sai được. Nhà thờ của bạn và hệ thống tự thờ phượng và phục vụ Chúa có thể thay đổi nhưng kinh thánh không thể bị thay đổi. Thế hệ này sẽ qua đi nhưng lời Chúa không thể bị phá vỡ. Kinh thánh dạy rằng bạn nên che mái tóc của mình như một người phụ nữ trong khi cầu nguyện với Chúa chứ không phải trong khi nói chuyện với chồng; do đó, nếu bạn không thể che nó thì hãy cạo nó đi. Nếu cạo đầu sẽ mang lại sự ô nhục tại sao không che nó.

Lời cảnh báo này khá đơn giản và đơn giản nhưng một số người sẽ từ chối nó và tự an ủi với [ 1 Cô-rinh-tô 11:15 Nhưng, nếu đờn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. ] Dù bạn có tin tôi hay không, đó là cách chúng ta sử dụng để huấn luyện mục sư và mục sư quỷ dữ của chúng tôi trong vương quốc bóng tối.

Tuy nhiên, đây là những điểm chính mà chúng tôi thi hành và đưa ra các mục sư và mục sư của chúng tôi để đánh lừa thế giới và cho doanh nghiệp lừa dối của họ trong nhà thờ. Tuy nhiên, nếu bạn là một mục sư hoặc mục sư của Thiên Chúa và bạn biết rất rõ rằng ma quỷ đã không gọi bạn nhưng bạn vẫn thể hiện trong cùng một hành động lừa dối do không biết gì, bạn cũng đã nhúng tay vào vị mục sư giả được gọi bởi ma quỷ Giăng 7:60 “Nhiều môn đệ của Ngài, khi họ nghe điều này, đã nói, đây là một câu nói khó nghe, ai có thể nghe được?

Tốt hơn hết là bạn nên trở về với Chúa và thuyết giảng sự thật cho tín hửu của mình. Đừng sợ mất thành viên mà nên nói với họ sự thật. Giăng 7:66 “Từ lúc đó, nhiều môn đệ của Ngài đã trở lại và không đi cùng với Ngài nữa” Bạn có biết có bao nhiêu người từ chối thông công với Chúa Giê Su Christ khi Ngài giảng cho họ không? Có phải làm như thế phúc âm của Ngài bị ngăn trở không cho Đạo Chúa được phát triển hay không? Không; nhưng đúng hơn là Ngài vẩn tiếp tục trong nhiệm vụ và nhiệm vụ của mình.

Bất cứ khi nào con cái của quỷ đến nghe sự thật của phúc âm, chúng có thể rời xa bạn; nhưng khi con cái thật của Chúa đến với bạn, chúng sẽ bị trói buộc với lời nói thật của Chúa vì chúng được Chúa sai đi. Mặc dù, tôi không ngạc nhiên vì không phải tất cả các mục sư và người chăn bầy đều là thật sự của Chúa và làm công việc của Ngài; một số mục sư là trong kinh doanh cho túi của họ.

Trong nhà thờ, phụ nữ chủ yếu được ma quỷ sử dụng như một vũ khí bóng tối mạnh mẽ để phá hủy các nhà thờ. Đây là những chiến lược và hệ thống khác nhau mà chúng tôi đã sử dụng trong nhà thờ giả của chúng tôi để chuyển hướng sự chú ý của nhà thờ Thiên Chúa chân chính và thánh thiện. Ngay cả với tất cả sự thánh thiện và nghiêm túc của họ để phục vụ Thiên Chúa, nhưng sẽ không có phép lạ nào xãy ra. Trong khi những người ăn mặc như Jezebel sẽ nhận được nhiều phép lạ và lời chứng. Hành động này sẽ có xu hướng thúc đẩy sự nhầm lẫn giữa các tín đồ thánh. Họ sẽ bối rối và không biết nên tin cái gì và nhà thờ nào là giả hay thật?

Họ thà kết luận trong lòng và nói rằng Những điều chúng ta nói đó là tội lỗi không còn bị Chúa phản đối do những cơn mưa rào của Ngài ban phước cho nhà thờ giả; Nếu Chúa không còn hứng thú với việc mặc quần áo của chúng ta nữa, thì chúng ta hãy mặc quần áo nào mà chúng ta thích. Đây là những gì đang xảy ra ngày nay trong các nhà thờ .

Không ai có thể chứng minh rằng những cách ăn mặc đúng đắn và tin kính là tốt hơn bởi vì ngay cả bạn có xu hướng ăn mặc như Chúa dạy cũng đang đau khổ trong khi những người mà bạn lên án đang nhận được phép lạ mỗi ngày. Điều này đã tạo ra rất nhiều nhầm lẫn và cũng khiến nhiều tín đồ bị suy sụp. Đó là cách chúng tôi đánh dấu các chiến lược của mình. Hơn nữa, tôi là kiến ​​trúc sư của nhiệm vụ đó. Tôi là người thực hiện nhiệm vụ trong thời đại của tôi trong vương quốc bóng tối .

Nếu bạn ở dưới sự trói buộc vĩnh viễn này, xin hãy lìa bỏ chúng nó trước khi chết. Máu của bạn không còn trên đầu tôi nữa vì tôi được tự do bởi ân sủng của Thiên Chúa. Nếu bạn vẫn còn sống trong sự gian dối trong việc mặc quần áo, máu của bạn không thể chất trên đầu tôi nữa bởi vì tôi đang thú nhận sự thật với bạn và bạn nên ăn năn hối cải và xin Chúa thương xót và tha thứ. Đó là cách tôi giới thiệu người mẫu và bắt đầu hoạt động của mình trong công việc làm người mẫu và cách ăn mặc quần áo theo thời trang trong các nhà thờ châu Phi.

Tôi viết ra bản thảo nhiệm vụ của tôi thông qua đề xuất của tôi mà tôi đã đệ trình cho nữ hoàng bờ biển ; trích dẫn lời đề nghị của tôi được lấy từ Rô-ma 1:26 Ấy vì cớ đó mà Ðức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. , tôi giải thích với nữ hoàng của bờ biển mà tôi muốn mang đến cho người châu Phi, một vẻ đẹp nhân tạo, cô ấy đưa tôi đến phòng thí nghiệm nơi tôi nói với họ rằng tôi muốn bắt đầu công việc làm đẹp tóc và đó là cách họ cho tôi một ý tưởng để giới thiệu CHIẾN LƯỢC.

Bạn biết ở châu Phi, chúng ta có tóc quăn cuộn; Vì vậy, có máy duỗi tóc sẽ biến nó thành tóc thẳng. Do đó, từ tóc cuộn đến tóc thẳng, điều đó có nghĩa là không còn tự nhiên nữa; bây giờ là nhân tạo. Khi tôi giới thiệu nó với thế giới, nhiều người thích nó và họ đã sử dụng nó nhưng sau đó họ bắt đầu phàn nàn rằng tóc của họ bị gãy và họ không còn có mái tóc dài nữa.

Điều này cũng nhắc tôi quay trở lại với nữ hoàng của bờ biển và cô ấy đảm bảo với tôi rằng họ sẽ cho tôi một ý tưởng khác, sau đó tôi được đưa đến phòng thí nghiệm và thuốc giản tóc (RELAXER) được giới thiệu. Bạn có thể tranh luận với tôi rằng trong mỹ phẩm, một loại soda cắt thông thường đã được sử dụng trong sản xuất máy giãn cơ. Bất cứ điều gì bạn có thể gọi nó; chỉ cần nhớ rằng chúng ta thậm chí có thể sử dụng cát như một công cụ. Điều quan trọng nhất là giao ước đứng sau sản xuất.

Khi ở trong phòng thí nghiệm ma quỷ, họ đã sản xuất thuốc giãn tóc cho tôi và tôi đảm bảo rằng nếu họ sử dụng nó trên tóc cuộn của mình, nó sẽ thay đổi từ cuộn thành tóc dài hoặc thẳng và nó sẽ không còn tự nhiên nữa. Vì làm như vậy nó sẽ không còn tự nhiên; nếu họ chết với nó mà không ăn năn; câu Kinh Thanh trích dẩn trên sẽ lên án họ. Khi tôi nói với họ tất cả những điều này; họ vỗ tay cho tôi và tất cả chúng tôi vui mừng và hân hoan. Đó là cách chúng tôi đến với thế giới và bắt đầu sản xuất thuốc giãn tóc. Nếu bạn có thể nhớ lại một cách sống động; có một loại thuốc thư giãn tóc được gọi là Ostrashin và một số loại thuốc thư giãn cũ, v.v.

Tuy nhiên, ý tưởng thuốc giãn tóc đã được khởi xướng bởi nữ hoàng của bờ biển. Cô ấy là người đã cho tôi ý tưởng và đó là cách chúng tôi bắt đầu sản xuất nó. Nhưng vẫn chưa; Một số người đã phàn nàn rằng tóc của họ không đủ dài hoặc thẳng. Tôi trở lại với nữ hoàng của bờ biển một lần nữa và cô ấy nói với tôi rằng cách duy nhất cô ấy có thể giúp tôi, là gửi tôi đến một linh hồn quỷ dữ khác tên là Medusa , đặc biệt là ở vương quốc sắc đẹp. Cô ấy nói với tôi rằng medusa là một phụ nữ xinh đẹp bị nhân tình nguyền rủa.

Hơn nữa, cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nhưng cô bị nguyền rủa và sau đó biến thành quái thú. Cô ấy yêu cầu tôi nên đến chùa của cô ấy, rằng cô ấy sẽ giúp tôi. Nếu bạn có cơ hội xem bộ phim có tên là The Clash of the Titans, bạn sẽ thấy một chàng trai trẻ đã chặt đầu một thần tượng / quái thú như thế nào. Đầu của thần tượng đó đầy rắn và chàng trai trẻ được phái đi cắt đầu chỉ sau con mắt của con thú đó. Bởi vì chỉ có đôi mắt sở hữu sức mạnh như miêu tả trong bộ phim đó; đó cũng là điều cần thiết trong việc hoàn thành bối cảnh phim đó.

Cái đầu của con quái vật đó trong bộ phim [clash of the Titans] trông giống hệt người phụ nữ mà nữ hoàng của bờ biển đã gửi cho tôi để gặp . Khi tôi đến đền thờ của cô ấy, cô ấy chào đón tôi và cũng yêu cầu cho mục đích chuyến thăm của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đến để thu thập một vẻ đẹp nhân tạo cho người của tôi. Cô ấy nói không có vấn đề gì và cô ấy hứa sẽ giúp đỡ tôi. Ngay lập tức cô ấy mang ra một cốc chứa đầy máu và đột nhiên biến nó thành thủy ngân, ý tôi là thứ gì đó giống như các chất hóa học.

Nhiều bạn luôn phụ thuộc vào việc sử dụng hóa chất; Bạn có nghĩ rằng tất cả các hóa chất được sản xuất trong nhà máy trần gian? Ngay cả khi chúng được sản xuất trong các nhà máy, ngoài nhà máy trần gian mà bạn thấy, còn có nhiều nhà máy khác ở dưới biển sâu sản xuất nhiều sản phẩm bạn đang mua hàng ngày trên thị trường. Mặc dù, bạn có thể nghe về hóa chất, bạn có biết nguồn chính của tất cả các hóa chất này không?

Sau đó, cô ấy [medusa] đưa cho tôi hóa chất và nói với tôi rằng khi tôi đến Trái đất, tôi nên phun nó ra và trét lên cao su thông thường và nó sẽ giúp nối được những sợi tóc dài ra. Mặc dù, bạn có thể là một trí thức trong các sản phẩm mỹ phẩm và có xu hướng biện minh cho lập luận của bạn rằng chỉ có vao su thông thường và hóa chất hợp lại cùng nhau mà hình thành những tóc nối dài. Đúng; bạn nói đúng, nhưng giao ước đằng sau hóa chất đó sẽ nói lên cho nó.

Giao ước mà chúng tôi đã lập ra cùng với con thú tên là medusa đó là BẤT CỨ CƠ THỂ NÀO SỬ DỤNG SẢN PHẨM TỪ HÓA CHẤT NÀY VÀ LÀM ĐẸP; SAU KHI CHẾT HỌ (TRAI/GÁI) SẼ CÓ MÁI TÓC VÀ KHUÔN MẶT BIẾN THÀNH GIỐNG NHƯ MEDUSA

Ý tôi là, bất cứ ai đam mê sự gắn bó và yêu thích làm đẹp hay trang điểm, sau khi chết, tóc của anh ấy / cô ấy sẽ biến thành rắn và rất chắc chắn rằng rắn không thể và sẽ không bao giờ vào vương quốc của Đức Chúa Trời theo Khải Huyền 21:27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

Đó là giao ước mà cô ấy tranh thủ viết cho tôi và hướng dẫn tôi tiếp thị sản phẩm của cô ấy. Hơn nữa, bạn biết trong vương quốc của chúng tôi, chúng tôi không cung cấp bất cứ thứ gì miễn phí. Phần thưởng là, sau khi sử dụng hoặc áp dụng vẻ đẹp của cô ấy lên đầu, ngay sau khi bạn chết, hình ảnh và diện mạo của bạn sẽ trông giống nhau, giống nhau và tất cả tóc của bạn sẽ chuyển sang rắn. Ngay lập tức tôi đồng ý với cô ấy và chúng tôi đã ký giấy và hóa chất được đưa cho tôi.

Đó là cách chúng tôi bắt đầu sản xuất hóa chất và sử dụng nó trong sản xuất phụ kiện để tiêu thụ ở trần gian. Bạn có thể biết về các loại hóa chất khác nhau hoặc thậm chí trích dẫn tên của họ nhưng sẽ khuyên bạn nên cẩn thận; bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta chưa bao giờ biết về sự tồn tại của nó. Đó là tất cả về sự chấp nối tóc dài (attachments).

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn kiên trì sử dụng chấp tóc dài, mang tóc giả hoặc uốn tóc quăn trên đầu và muốn được Chúa Giêsu Christ ban phước cho bạn. Có lẽ bạn là vợ của một mục sư và thấy nó phù hợp khi màn tóc nối dài này, không có vấn đề gì, bạn có thể đi làm vậy nhưng tôi tin và biết rằng Chúa Giê Su Christ sẽ không bao giờ chấp nhận những gì không thuộc về Ngài từ bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải tránh xa các thứ nhân tạo và thay vào đó là tự nhiên; đó là sự tự nhiên của bạn sẽ làm cho bạn lên Thiên đàng và không có gì nhân tạo trên thân thể bạn.

Tuy nhiên, tất cả các tóc kết nối và uốn tóc quăng là của chính tôi là tác giả. Do đó, tôi đang nói với bạn rằng tôi đã thoát ra khỏi nó. Nếu bạn vẫn còn đang sử dụng chúng, máu của bạn sẽ ở trên đầu của bạn. Tôi cũng nhấn mạnh về những người phụ nữ của ngày cuối cùng. Bạn có biết rằng trước đây, tất cả phụ nữ trên toàn thế giới đều được vinh quang nhưng sau đó Chúa lại nguyền rủa họ không?

Họ bị nguyền rủa vì cách ăn mặc và thời trang cuối cùng của phụ nữ; Đều đó chọc giận Đức Chúa Trời và khiến Chúa phải nguyền rủa tất cả những người phụ nữ trong những ngày cuối cùng. Ê-sai 3:16 Ðức Giê-hô-va lại phán rằng: Vì những con gái Si-ôn kiêu ngạo, ngóng cổ bước tới, liếc mắt trêu ngươi, vừa đi õng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chơn,

Họ bị nguyền rủa không phải vì giết người hay tôn thờ thần tượng mà là Chúa nguyền rủa phụ nữ vì mặc quần áo. nếu bạn thực sự là con gái của Zion [con của Chúa] và bạn tình cờ sử dụng những trang phục gớm ghiếc dưới đây; chắc chắn lời nguyền của Chúa đã ở trên bạn. Ê-sai 3:17-26

nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vảy, và Ðức Giê-hô-va sẽ lột truồng chúng nó. Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài; hoa tai, xuyến và lúp;

mão, chuyền mắt cá, nít lưng, hợp hương và bùa đeo; cà rá và khoen đeo mũi; áo lễ, áo lá rộng, áo choàng, túi nhỏ; gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu và màn che mặt. Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho; dây tói thay vì nịt lưng; đầy sói thay vì tóc quăn; bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới; dấu phỏng thay vì sắc đẹp. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu; nó vắng vẻ ngồi trên đất.

Hành động ăn mặc ghê tởm của phụ nữ khiến Đức Chúa Trời trút hết cơn thịnh nộ và nguyền rủa phụ nữ của ngày cuối cùng. Đây chính xác là những gì đang diễn ra ngày hôm nay trong các nhà thờ. Lý do tương tự này khiến phụ nữ than thở rằng họ không có chồng, rằng không có người đàn ông nào đang tìm kiếm bàn tay của họ cho hôn nhân. Tại sao họ nên có chồng?

  Ê-sai 4: 1 Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam, và nói rằng: Chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình; chỉ xin cho phép chúng tôi mang danh ngươi; hãy cất sự xấu hổ của chúng tôi đi.

Việc bạn không thể kết hôn và thất bại trong hôn nhân là kết quả của người chồng cỏi âm mà bạn tự mang đến cho mình. Sau đó, bạn sẽ đổ lỗi cho phù thủy, phù thủy và người chồng cỏi âm. Ai mang chồng cỏi âm đến cho bạn?

Tuy nhiên; không bao giờ có vấn đề mà không có nguyên nhân. Do đó, vấn đề này là do sự tham gia của bạn vào trang phục trần tục và mặc quần áo mà bạn tự mang theo. Sự tức giận của Thiên Chúa là sức mạnh thực thi đã trao quyền cho người chồng cỏi âm đến làm khổ bạn. Sự giận dữ của Chúa mang lại cho người chồng cỏi âm; sự tức giận mang lại sức mạnh cho quỷ tổ tiên và phù thủy. Chúa ở đó nhìn bạn, thấy quỷ đến trừng phạt bạn. Ngài im lặng vì Ngài biết bạn đang ở dưới chuỗi tội lỗi. Đó là lời nguyền rủa của Chúa, sự giận dữ của Chúa cho phép những con quỷ tổ tiên làm phiền bạn.

Mặc dù bạn đề cập và gọi tên của Chúa Giêsu Christ 10 lần; điều đó sẽ không làm thất bại sức mạnh của chúng, cũng không cản trở sự khai thác ma quỷ chống lại niềm vui của bạn bởi vì bạn đang ở dưới sự giận dữ của Chúa . Lời cầu nguyện của bạn chỉ có thể có hiệu quả và được trả lời bất cứ khi nào bạn thoát ra khỏi sự giận dữ của Chúa. Mặc dù bạn từ chối ghê tởm từ thời trang và người mẫu thế giới; Vẫn còn kết hôn với chồng và có con cái, nhà cửa và thịnh vượng, còn lửa địa ngục thì sao?

Do đó, nếu phụ nữ trên Trái đất từ ​​chối thay đổi từ suy nghĩ tiêu cực của họ về thời trang và ăn mặc vô đạo đức; Hãy nhớ rằng Chúa không thể thay đổi. Malachi 3: 6 Vì ta là Ðức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong. Đức Chúa Trời không phải là một đứa bé và Ngài không thể hạ cấp xuống như chúng ta mà đúng hơn, chúng ta phải nâng lên đến cấp độ của Ngài và theo tiêu chuẩn của Chúa; 1 Phi-e-rơ 1: 15-16 Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.

Hãy ngợi khen Chúa!

Tuy nhiên, một số người có thể có xu hướng tự biện minh cho mình bằng cách nói rằng Nếu Chúa ra lệnh cho chúng ta không đeo bông tai vì nó gớm ghiếc; Vậy thì tại sao chúng ta lại xỏ lỗ tai? Bạn có biết ý nghĩa của xỏ lỗ tai? Ở vùng đất của người Do Thái, đó là nô lệ có đôi tai bị thủng lỗ để phân biệt và tách họ ra khỏi vùng đất tự do.

Phục truyền luật lệ ký 15: 16-17 Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng: Tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quyến ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi,

thì bấy giờ, ngươi phải lấy một cái dùi, để tai người kề cửa mà xỏ, vậy người sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái mình.

Do đó, nếu bạn muốn làm người hầu và nô lệ mãi mãi, hãy tiếp tục đeo khuyên tai, nhưng hãy nhớ Thiên đàng là dành cho con trai của Chúa và con gái của Zion chứ không phải cho nô lệ. Nếu bạn muốn làm nô lệ mãi mãi; bạn có thể tiếp tục đặt bông tai. Ngay cả khi bạn đã xỏ lỗ tai, Chúa vẫn có thể tha thứ cho bạn chỉ khi bạn ngừng đeo bông tai cho nó.

Trong khi đó, một số người liên tục đâm vào tai con cái của họ do không biết gì, do đó làm nô lệ cho bản thân và con cái họ thành nô lệ vĩnh viễn của nô lệ bông tai và hỏa ngục. Do đó, nếu bạn rơi vào hành động nô lệ tội lỗi này; trích dẫn thánh thư này là dành cho bạn. Đảm bảo bạn cầu nguyện với Chúa và xin ân sủng của việc giải thích kinh thánh. Bạn phải là một người đọc kinh thánh giỏi, người luôn xem kinh thánh là cả chữ viết của Chúa và cũng là lời mặc khải thiêng liêng của Chúa.

Không giống như nhiều người chỉ đọc Kinh thánh như một cuốn truyện mà không có sự mặc khải và hiểu biết đầy đủ về thần thánh, cũng đảm bảo bạn có được kiến ​​thức và ân sủng này để Kinh thánh sẽ không chống lại bạn trong Ngày phán xét . Những điều này và nhiều hơn nữa là độ cao trần tục và không biết gì luôn mang lại sự giận dữ của Đức Chúa Trời đối với phụ nữ. Tuy nhiên; một số vẫn từ chối nghe lời cảnh báo nghiêm trọng này. Ngay cả những mục sư mà bạn theo đuổi và theo dõi lên xuống, những mục sư đó diễu hành, nhảy lên nhảy xuống trên bục giảng; Bạn có hỏi và xác minh từ họ nếu họ chưa thấy hoặc xem cảnh báo tuyệt vời này trong kinh thánh của họ hay họ chỉ đơn giản tin rằng đó là một điều luật của cựu ước cũ rit.

Tương tự như vậy cũng vậy; nếu Thiên Chúa kết án nó trong Cựu Ước thì rất chắc chắn Tân Ước sẽ làm như vậy. Ma-thi-ơ 5:17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Chúa Giê Su Ky Tô nói; ông không đến để kết án Cựu Ước mà chỉ đến để hoàn thành toàn bộ Luật pháp và tiên tri cũ. Chúa Jêsus Christ đã không lên án luật cũ; nhưng Ngài chỉ lên án lời nguyền mà Thiên Chúa đã phát âm trên Người trong Vườn Địa đàng. Sáng thế ký 3:19 :ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

Lời nguyền nói rằng con người chắc chắn sẽ chết nhưng Chúa Jesus Christ được phái đến để mang ánh sáng đến thế giới. Ngài đã không xóa bỏ luật pháp mà chỉ ra lệnh cho chúng tôi đặt nó vào trái tim của chúng tôi. Nó nên bám vào trái tim, tâm trí và suy nghĩ của chúng ta, thiền định nó mỗi ngày và đêm. Ngay cả Chúa Thánh Linh cũng không phạm sai lầm nào bằng cách sử dụng những người vĩ đại của Đức Chúa Trời, qua đó họ kết hợp Cựu Ước và Tân Ước vào cùng một Sách gọi là KINH THÁNH.

Xin đừng cho phép các giáo viên thần học và triết học đánh lừa và lừa dối bạn; họ dạy rằng những lời hứa của Chúa là khác nhau. Lời hứa của Chúa không thể khác biệt hay tan vỡ vì Chúa không bị chế giễu hay thay đổi. Tuy nhiên, liên quan đến những vấn đề như là sơn hay đồ trang điểm trên cơ thể của họ và những người nào đi vào hệ thống tôn vinh vẻ đẹp trần tục; Bạn có biết rằng người phụ nữ đầu tiên trong kinh thánh tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp về trang điểm và hội họa là Jezebel không?

2 Các Vua 9:30 Giê-hu liền đến tại Gít-rê-ên. Giô-sa-bên hay, bèn giồi phấn mặt mình, trang điểm đầu, và đứng trông nơi cửa sổ. Do đó; nếu bạn thích trang điểm, vẽ, đính kèm và làm đẹp hệ thống thế giới; Jezebel là mẹ của bạn, và là người bà tuyệt vời. Cô ấy là một trong những người thân của bạn và bạn chắc chắn sẽ kết thúc chức vụ trần gian của bạn nơi cô ấy kết thúc trừ khi bạn ăn năn.

2 Các Vua 9: 33-37 Người kêu chúng rằng: Vậy, hãy ném nó xuống đất! Chúng ném nàng xuống đất, và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa, rồi ngựa giày đạp nàng dưới chơn.

Giê-hu vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng: Vậy, hãy đi xem đờn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. Vậy, các tôi tớ đi đặng chôn nàng; nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chơn, và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói: Ấy là lời của Ðức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li, người Thi-sê-be, tôi tớ Ngài, mà phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên; và thấy nàng sẽ như phân trên mặt đất, trong ruộng Gít-rê-ên, đến đỗi người ta không thể nói rằng: Này là Giê-sa-bên.

Cũng hãy tưởng tượng Jezebel muốn quyến rũ người đàn ông của Chúa gọi là Jehu như thế nào. Khi bạn đi qua cuốn kinh thánh của mình, rõ ràng bạn sẽ phát hiện ra rằng cô ấy là người phụ nữ đầu tiên trang điểm và vẽ trong kinh thánh. Chúa trừng phạt cô ấy nghiêm khắc và nếu bạn quyết định theo bước chân của cô ấy, toàn bộ lời nguyền được tuyên bố chống lại cô ấy cũng sẽ là của bạn.

Khải huyền 2: 19-23 ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa.

Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng.

Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó!

Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.

Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Ðấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại

Hơn nữa, Sara, Deborah, Hannah, Ruth, Esther và Elizabeth đã không trang điểm và kinh thánh không miêu tả rằng họ trang điểm trong khi họ đến với Shiloh. Đó là nữ hoàng độc ác tên là Jezebel, mà kinh thánh đã báo trước là người phụ nữ đầu tiên trang điểm. Do đó, nếu bạn tham gia vào công việc trang điểm, vẽ mặt, làm đẹp và làm tóc, thì bạn cũng thuộc cùng một dòng dõi của Jezebel .

Bởi vì phải có sự khác biệt giữa Deborah và Delilah, bạn không thể chỉ mặc trang phục trần tục và ăn mặc như Delilah và cũng có xu hướng chứng minh hoặc bắt chước như Deborah. Không; bạn có thể lừa dối chính mình nhưng không thể lừa dối Chúa vì Ngài không bị chế giễu. Tôi đang lặp lại cảnh báo này và nhấn mạnh bởi vì tôi biết nhiều người đã xuống hỏa ngục do sự  thiếu hiểu biết và không tin này do kết quả của việc không nghe thấy cảnh báo này.

Tôi không muốn bạn trở thành nạn nhân hoặc ứng cử viên của hỏa ngục khác do theo thời trang và đó là lý tôi do đưa ra cảnh báo vang dội tuyệt vời này; do đó kêu gọi bạn hãy ăn năn khẩn cấp và thay đổi tâm trí. Những thông điệp hoặc ghi âm CD này sẽ mang lại sự cứu rỗi cho linh hồn của bạn nếu bạn chấp nhận nó và hành động theo nó chứ không phải bằng cách ép buộc hoặc thuyết phục bạn. Tôi không thuyết phục bất cứ ai theo dõi tôi nhưng nếu bạn chấp nhận nó; theo nó và làm việc với nó, nó chắc chắn sẽ mang lại kết quả và tích cực trong cuộc sống của bạn và cũng trở thành một cuộc sống cho linh hồn của bạn trong danh của Chúa Giêsu.

Dù sao đi nữa; đây là cách chúng tôi sử dụng để tạo ra sự nối dài tóc để kết án mọi người với hỏa ngục. Chúng tôi rõ ràng và sâu sắc biết rằng Chúa không tán thành và ghét mọi hình thức của hệ thống thời trang thế giới. Chúa ghét vẻ đẹp nhân tạo, sơn trên người, nối tóc dài và ăn mặc trần tục với lòng thù hận hoàn hảo, chẳng hạn; hãy nhìn và nhấn mạnh về phụ nữ mặc quần.

Có một ngày nào đó tôi điều chỉnh trên tivi của mình và tôi thây một người phụ nữ của Chúa; cô ấy là một mục sư đàn bà ..! Tôi sẽ không đề cập đến tên của cô ấy. Vào sáng chủ nhật trung thành đó trong khi tôi đang phục vụ cho ngày chủ nhật. Rồi đột nhiên, một con quỷ buộc tôi phải bật tivi lên, nhưng thay vào đó tôi bắt đầu quở trách và cải lại nó, tôi nói,  làm thế nào tôi có thể bật tivi vào sáng Chủ nhật trong khi tôi không thích dịch vụ nhà thờ? Linh đó đã thuyết phục tôi bật – bật TV của tôi; rằng nó muốn cho tôi xem một cái gì đó. Tôi miễn cưỡng bật TV và tôi thấy một mục sư phụ nữ trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp.

Người phỏng vấn hỏi cô một câu và nói; Thưa bà, Cơ Đốc Nhân nói rằng việc mặc đồ hay mặc quần không hợp với bạn là không tốt, bạn thấy thế nào? Cô ấy trả lời và nói: Hmmmm, kinh thánh nói, người của tôi bị diệt vong vì thiếu kiến ​​thức. Xin vui lòng, tôi không quan tâm đến họ. Họ không biết có sự khác biệt giữa quần nữ và quần nam. Chúng tôi có quần nam và quần nữ. Nếu bạn mặc quần nữ và không phải quần nam thì đó không phải là tội lỗi.

Hãy để tôi chỉ ra và làm cho nó rõ ràng với bạn người nghe và người đọc thân yêu của tôi; lời tuyên bố của người phụ nữ của Chúa là một lời nói dối lớn. Không có gì giống như quần nữ. Hơn nữa, tôi là người đã thiết kế và phát minh ra quần nữ trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở vương quốc bóng tối . Phục truyền luật lệ ký 22: 5 Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ; vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi

Điều này xảy ra bởi vì chúng ta đã đọc Kinh Thánh; và phát hiện ra rằng Chúa ghét nó vì nó gớm ghiếc.

Chúa nói Ngài ghét nó; do đó bạn có thể ép buộc hoặc thuyết phục Chúa yêu nó không? Chúa đã tuyên bố rằng Ngài ghét nó và đã phán nó một lần. Việc tiếp theo sẽ là trong thời gian phán xét và sau đó là hình phạt vĩnh cửu trong Địa ngục. Bạn không thể ép buộc Chúa yêu những gì bạn mong muốn hoặc muốn. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và Ngài không thể đạt đến trình độ hoặc tiêu chuẩn của bạn. Bạn có nghĩa vụ phải đi đến cấp độ của Ngài. Chúa không bao giờ có thể đi xuống cấp độ của bạn bởi vì Ngài yêu bạn.

Những lý do tại sao; bạn nên nghiên cứu và đọc kinh thánh của bạn trước khi cái chết đến gõ cửa. Nếu bạn quyết định làm theo những gì mục sư hoặc mục sư của thật của Chúa nói và không so sánh hoặc làm theo sau lệnh của kinh thánh; Nếu bạn chết, bạn sẽ phải tự trách mình vì kinh thánh ghét nó. Có người hỏi tôi và nói; Thưa bà, tôi là người Nigeria nhưng là phụ nữ Igbo theo bộ lạc. Là một người phụ nữ trong văn hóa của tôi, bạn biết người đàn ông luôn quan hệ và mặc áo choàng. Tôi hỏi cô ấy và nói, văn hóa của bạn được thiết kế bởi một con quỷ châu Phi hay bởi Chúa?

Do đó, hầu hết các nền văn hóa châu Phi của chúng tôi được thiết kế và giới thiệu bởi những con quỷ châu Phi. Ngay cả những cách chúng tôi phản ứng và thực hiện các hoạt động của chúng ta hầu hết được thiết kế bởi những con quỷ châu Phi của chúng tôi. Mặc dù bạn đồng ý và tin rằng đàn ông nên thắt cà vạt và mặc áo choàng, nhưng đó là có trong kinh thánh không? Tôi cho bạn biết rằng áo choàng là dành cho phụ nữ, tốt nhất là không xài và tách mình ra khỏi nó. Hãy quên mọi thứ về văn hóa và cho phép và cho phép kinh thánh trở thành văn hóa của bạn.

Một số người thậm chí còn nói với tôi rằng ở thế giới phương Tây hoặc châu Âu; Tuy nhiên, đó là văn hóa cho phụ nữ da trắng mặc quần, tuy nhiên, tôi chứng minh với họ rằng đó là một lời nói dối. Họ nên ra Google và xem hoặc xem những bộ phim và phim cổ trang châu Âu và phương Tây. Khi bạn xem nó; bạn sẽ thấy những người phụ nữ da trắng đầu tiên sử dụng như thế nào để mặc một chiếc váy dài thướt tha, trông giống váy cưới, rất công phu và rộng như một chiếc dù.

Họ cũng đeo mút hoặc găng tay trong tay với một chiếc mũ nhỏ trên đầu. Đây là cách văn hóa và phong cách ăn mặc của họ và không mặc quần. Đó là sau này trong thời hiện đại, bạn thấy phụ nữ mặc quần. Mặc quần của thế giới phương tây gần đây đã được giới thiệu để phản đối chương trình nghị sự hoặc mục đích của Chúa. Xin đừng lừa dối bản thân hoặc nghe lời lừa dối. Chúa biết sự khởi đầu của thế giới vì Ngài là Đấng tạo ra mọi sự sáng tạo. Hơn nữa, bạn sinh năm nào, điều đó sẽ thôi thúc bạn tự biện minh cho mình trước Chúa và kể cho Ngài nghe câu chuyện về thế giới đi?

Chúa biết sự khởi đầu và kết thúc của thế giới; mặc dù bạn không tin, xin hãy tin lời Chúa. Đây là lý do chính và mục đích chúng tôi quyết định giới thiệu và đưa quần vào nhà thờ. Hôm nay, thật không may là bạn sẽ thấy nhà truyền giáo, nữ tiên tri và mục sư mặc quần, trang điểm với bức tranh trong nhà thờ như Delilah. Ngay cả một số phần ngực của bà cũng được phơi bày ra trên TV. Tôi có nghĩa là một nửa vú của họ được trông thấy.

Lý do chính tại sao chúng tôi thiết kế một nửa váy khỏa thân là vì chúng tôi muốn đại diện của chúng tôi quyến rũ đàn ông. Do đó, nếu bạn mặc và mặc cùng một nửa trần truồng với chúng; nó có nghĩa là bạn đã thay đổi và cũng vướng vào chính mình với chúng. Một số phụ nữ sử dụng để điều khiển chiếc váy của họ, họ sẽ mặc váy dài và đồng thời xé hoặc mở một lằn dài trước đến nữa đùi, trong khi một số người sẽ sửa lại váy của họ thành mini quarter và kích cỡ chặt chẽ, từ đó cho thấy đường viền quần lót bên trong của họ để quyến rũ đàn ông.

Do đó, nếu bạn muốn ở lại nhà thờ, xin hãy ăn mặc kín đáo, hoàn hảo và nếu bạn không muốn; xin vui lòng rời khỏi hoặc di chuyển ra ngoài nhà thờ đi. Thay vì gắn thẻ mình như một đại diện của bóng tối hoặc phục vụ như là tác nhân cho vương quốc bóng tối. Bạn không thể ở trong nhà thờ và cùng một thời ddiemr ở bên ngoài nhà thờ. Bạn phải chọn một nếu không Thiên đàng sẽ nhả bạn ra ngoài. Tôi cầu nguyện rằng thiên đàng sẽ không nhả bạn ra trong danh của Chúa Giêsu.

Xin hãy cẩn thận; nếu bạn muốn đến vương quốc thiên đàng, hãy sống vì vương quốc thiên đàng và nếu bạn muốn chống lại vương quốc thiên đàng, hãy chống lại nó và đối mặt với sự phán xét của bạn . Do đó, nếu bạn không biết nên đi theo con đường nào hoặc vương quốc nào bạn sẽ phục vụ thì lời chứng này sẽ cung cấp cho bạn một dòng quan điểm sâu sắc cho bạn biết con đường nào bạn phải đi theo.

Hơn nữa, tôi không phải là người duy nhất làm chứng về sự thật này, có rất nhiều người ngoài kia cũng tuyên bố sự thật tương tự. Có nhiều mục sư và thành viên trong nhà thờ mà Chúa đã nói đến liên quan đến thực tế này thông qua giấc mơ hoặc mặc khải. Một số người trong số họ rơi vào tình trạng khó khăn, trong khi một số người sẽ chết và sau 2 ngày họ sẽ sống lại để chia sẻ cùng một tiết lộ liên quan đến những sự thật này. Tôi không phải là người duy nhất tuyên bố về sự thật này. Có một số nhiều người đã chết và sau đó thức dậy và làm chứng về cuộc gặp gỡ của họ dù là thiên đường hay địa ngục. Họ không phải là một tác nhân của bóng tối và cũng không ở cùng vương quốc bóng tối, tuy nhiên, Chúa tiết lộ sự thật cho họ.

Một số người trong số họ chết trong khoảng 2-3 ngày trong khi một số người chết trong 24 giờ và sau đó thức dậy. Tại sao bạn không thể tin và nghe thấy lời khai của họ? Hay bạn ngoại trừ Chúa Giê-xu Christ từ trời rơi xuống và nói lại với bạn? Do đó, tôi đang cầu xin bạn làm theo lời Chúa, hơn nữa, liên quan đến việc ăn mặc trần tục này trong nhà thờ. Chúng tôi đã sử dụng nó để tiêu diệt và gửi nhiều vị thánh và các thừa tác viên được xức dầu của Chúa xuống hỏa ngục rồi.

Bạn không biết có nhiều vị thánh trong hỏa ngục hiện nay không? Tất cả những điều họ tin tưởng và đồng ý là những gì họ tuân theo, tuân theo và tôn vinh, nhưng những điều họ không tin và phân tán là thứ đã phá hủy và dẫn vô số người đến lhỏa ngục. Nhiều người trong số họ đã không tà dâm, không giết người, không trộm cắp, không mê hoặc nhưng những điều nhỏ bé này mad tôi nỏ ra đây đã dẩn họ đến hỏa ngục vì sự thiếu hiểu biết của họ.

Đây là lý do tại sao kinh thánh làm chứng trong Ô-sê 4: 6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Ðức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. “Người của Ta chết vì thiếu hiểu biết, kinh sách đó nhấn mạnh về sự thật này, vì bạn thiếu hiểu biết và đây là lý do tại sao chúng ta có Chúa Thánh Linh và bạn phải đảm bảo bạn có được Ngài. Chúa Thánh Linh có nhiệm vụ tiết lộ tất cả những điều này cho bạn, nhiều người với Chúa Thánh Linh, đã làm chứng về cách họ được thể hiện Sự thật. Chỉ nhờ Chúa Thánh Linh, bạn mới có thể có được sự khôn ngoan và hiểu biết .

Chúa Thánh Linh là sự khôn ngoan được cho là tiết lộ cho bạn, cho bạn thấy những bí ẩn vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người và bí ẩn sâu sắc về Thiên Chúa. Do đó, nếu bạn không có Chúa Thánh Linh, bạn không có sự khôn ngoan và nếu bạn không có sự khôn ngoan, bạn không thể khôn ngoan hơn ma quỷ . Đây là khu vực mà Thánh linh hoạt động; do đó, công việc chính của thánh Linh là liên tục thông báo cho bạn về những điều mà chúng đóng vai trò cản trở; Điều đó sẽ cản trở bạn lên thiên đàng.

Công việc chính của Chúa Thánh Linh là bảo vệ bạn lên thiên đàng. Chúa Thánh Linh mà bạn có luôn luôn làm phép lạ; Thánh Linh mà bạn có được mà luôn nói bằng tiếng mới mà sẽ không nói cho bạn biết những điều sẽ cản trở bạn lên thiên đàng, đó là một THÁNH LINH GIẢ. Công việc chính của Chúa Thánh Linh thực sự là bảo vệ bạn lên thiên đàng và không chỉ bằng cách làm phép lạ mỗi ngày. Tuy nhiên, trong những nhà thờ giả mạo đó, chúng tôi cũng đã lập trình bàn tay của các mục sư và mục sư giả mạo của chúng tôi. Chúng tôi đã vi tính hóa bàn tay của họ bằng găng tay đen tâm linh.

Bất cứ ai họ đã xuống sông hoặc nước để rửa tội trầm mình xuống nước; Khoảnh khắc mà họ đưa bạn xuống sông, họ đã quyết tâm, tận tâm và đưa bạn vào vương quốc biển, vào tay nữ hoàng của bờ biển. Do đó, bằng cách thưởng thức lễ rửa tội ngâm trong nước, bạn cũng có thể được bắt đầu đến với thế giới của quỷ. Bởi vì bàn tay của họ đã được lập trình để làm lể bắt đầu, do đó họ kết nối bạn với bàn tay của nữ hoàng bờ biển.

Bất cứ khi nào bạn đến nhà thờ của họ thì sẽ có bất cứ điều gì có thể xảy ra với cuộc sống của bạn. Không chỉ điều này, bạn cũng có thể được bắt đầu thông qua rước lễ (Holy Communion). Thực sự, bạn có thể là người mang rượu đến nhưng họ đặt tay lên bạn cũng có thể làm ô nhiễm bạn. Ngay cả khi đặt tay lên bạn cũng sẽ bắt đầu bạn với thế giới quỷ vì bàn tay của họ đã được lập trình (programmed). Sự khởi đầu của họ rất mạnh mẽ và mạnh mẽ. Cũng xin nhớ rằng máu và bánh rước lễ mà họ đã cho bạn không phải là máu và thịt của Chúa Giêsu Christ.

Đó là máu của quỷ và thịt của bóng tối. Họ đã cho bạn máu và thịt của một Anti-christ. Đó là lý do tại sao bạn phải rất cẩn thận. Nếu bạn đến đó vì phép màu của họ, bạn cũng đã đến đó để bắt đầu cuộc sống với thế giới quỷ. Hãy cẩn thận và vẫn còn trong sự thánh thiện. Luôn luôn nhớ điều này; Ma quỷ không phải là một kẻ ngốc. Ma quỷ cho và cũng nhận, đây là cách chúng vận hành, xin hãy hết sức cẩn thận. Tôi đã không đề cập đến tên của bất kỳ mục sư hoặc phân loại hoặc tách biệt họ hoặc chỉ ra rằng mục sư này là tốt hay xấu.

Tôi không thể chứng minh hoặc chỉ ra cho bạn, chỉ có Chúa Thánh Linh chân chính ngự trong bạn, sẽ nhận ra hoặc chỉ ra mục sư hay nhà thờ tốt nhất và đúng đắn cho bạn. Nếu thực sự bạn muốn lên thiên đàng, ngay lập tức bạn đã nhận được Chúa Giê-su, mục tiêu đầu tiên phải là làm thế nào để có được hoặc có được Chúa Thánh Linh thực sự. Nếu bạn không hoặc từ chối nhắm mục tiêu hoặc tìm kiếm theo Chúa Thánh Linh thực sự, có vô số kẻ lừa dối trong nhà thờ và trên đường cao tốc.

Họ sẽ lừa dối và dụ dỗ bạn vào tội lỗi do sự thiếu hiểu biết của ban. Bạn có thể bị lừa dối ở bất cứ đâu nhưng Chúa Thánh Linh sẽ đến nhẹ nhàng và nói và chỉ cho bạn con đường đúng nếu bạn vẫn ngoan ngoãn . Nhiều người được bắt đầu thông qua việc rước lễ, hội nghị và kỷ niệm trong nhà thờ. Trong đại hội nhà thờ hoặc lễ kỷ niệm, nhiều người sẽ đến và từ đó các đại lý của chúng tôi sẽ tham gia với những người sẽ nấu thức ăn cho dịp này; bởi vì họ biết rằng nhiều người sẽ tham dự chương trình hoặc kỷ niệm.

Đôi khi, nếu nhà thờ mang đến và sắp xếp sử dụng con bò làm lễ ăn mừng, trước khi bình minh, các đặc vụ ma quỷ của chúng ta sẽ biến con bò nơi nó bị trói đó thành ra con người. Có lẽ đó là một vị thánh hoặc đứa con đích thực của Chúa đã khủng bố họ bằng lời cầu nguyện và người mà thiên thần của Chúa cũng cản trở họ giết chóc. Có lẽ người đó có thể phải nhập viện hoặc đau đớn trong 3 tháng qua do một số cuộc tấn công đã được đặt ra cho anh ta và Thánh Linh vẫn cản trở họ giết chết anh ta.

Trong cuộc hội họp của họ, về mặt tâm linh, họ sẽ mang hoặc cầu khẩn linh hồn của vị thánh hoặc người hầu của Chúa đến nhà thờ và xin thần linh biến đổi cơ thể của anh ta và biến anh ta thành một con bò. Ngày hôm sau, những con cái của Chúa sẽ giết người đó. Tất cả họ sẽ vui mừng và ăn thịt của một vị thánh, xác thịt của con người. Điều đó sẽ gây ra sự tức giận rất lớn của Đức Chúa Trời và sự tức giận của Ngài sẽ đến với họ và nhà thờ.

Bằng các quá trình này, họ cũng sẽ được bắt đầu vào vương quốc bóng tối bằng bất kỳ cách nào. Tôi muốn sử dụng phương tiện này để cầu xin các mục sư; nếu bạn muốn làm bất kỳ lễ kỷ niệm nhà thờ, đặt tên lễ hội trong nhà thờ của bạn. Bất cứ điều gì họ mang đến cho buổi lễ, hãy đảm bảo bạn dành cho mình thời gian và chắc chắn rằng bạn cầu nguyện cho nó. Hãy thánh hóa tất cả bằng máu của Chúa Giêsu Christ để các kế hoạch của ma quỷ và các chiến lược ma quỷ có thể bị hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa để mọi người sẽ không bị bắt đầu khởi xướng với ma quỷ từ nhà thờ. Mọi người không chỉ được khởi xướng trong nhà thờ, nhiều người còn được khởi xướng trong bệnh viện, trường học, nhà trẻ, cấp tiểu học và đại học và thậm chí trong ngân hàng .

Khi tôi đến phần 4
, tôi vẫn sẽ nhấn mạnh hơn về điều này. Tôi cũng xin lỗi vì đã dành nhiều thời gian của bạn, tôi chỉ quyết định giải thích nó theo cách bạn sẽ hiểu và nhận được điểm của tôi. Khi bạn quyết định lên thiên đàng hôm nay, tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho bạn ân sủng, tâm trí dễ dàng và linh hoạt, tâm trí tinh thần để kiểm soát xác thịt và được Chúa Thánh Linh sử dụng trong danh của Chúa Giêsu. Cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ bạn.

Advertisement