PHẦN SỐ 34: BÍ ẨN CỦA NGÔI SAO BUỔI SÁNG

LỜI CHỨNG CỦA MOSES LUSHIKU

PHẦN SỐ 34: BÍ ẨN CỦA NGÔI SAO BUỔI SÁNG

Shalom cho toàn thế giới và cho những người yêu thích Lời Chúa. Nhà thờ Đức Chúa Trời, Shalom.

Chúng ta đang nói về ngôi sao buổi sáng. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời đối với một trong bảy nhà thờ ở Châu Á, nhà thờ Thyatira.

Khải Huyền 2:18, 28 Hãy viết điều này cho thiên sứ của hội thánh ở Thyatira … Ta sẽ ban cho họ ngôi sao ban mai.

Bạn yêu dấu, Kinh thánh nói trong Châm ngôn 16: 4, Chúa đã tạo ra mọi sự cho mục đích riêng của Ngài, đúng vậy, ngay cả những kẻ gian ác cho ngày của sự dữ.

Chúa làm mọi thứ đều có mục đích. Chúa hứa cho chúng ta một ngôi sao. Mục đích của sao mai này là gì? Chúng tôi muốn đi sâu hơn vào sự hiểu biết tiên tri về ngôi sao buổi sáng này. Sao mai đã là chủ đề của nhiều bài giảng và giáo lý mang tính thuyết minh nhưng tôi muốn đi sâu vào sự hiểu biết mang tính tiên tri về sao mai đối với việc gây dựng Hội Thánh của Đấng Christ.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa vinh quang, đây là lúc chúng con muốn chia sẻ lời Ngài. Chúng con muốn sự xức dầu tiên tri đến trên những người nghe của chúng con để sự xức dầu này sẽ mang lại nhiều sự soi sáng, nhiều ánh sáng cho chúng tôi trong Hội Thánh để chúng con có thể được gây dựng và trở nên mạnh mẽ và được thánh hóa. Trong danh quyền năng của Chúa Giê Su Christ, đó là một danh tuyệt vời AMEN.

Hỡi bạn yêu dấu, Chúa Giêsu hứa ban cho Hội Thánh Chúa, một ngôi sao hay đúng hơn là sao mai.

Trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy nói về Áp-ra-ham trước khi đi vào chiều sâu của sự mặc khải. Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham đi ra và đó là một đêm mà Áp-ra-ham ra ngoài. Đức Chúa Trời phán với ông: “Hãy ngước mắt lên và nhìn các vì sao, đó sẽ là hậu thế của bạn”.

Sáng thế ký 15: 5:”Bấy giờ, Đức Chúa Trời dẫn Áp-ram ra ngoài và nói: “Hãy nhìn lên bầu trời, hãy xem muôn vàn vì sao, đếm không xuể. Gia đình ngươi cũng sẽ như vậy.”

Và đó là cách mà câu chuyện tiên tri này bắt đầu. Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta đã đi ra. Anh ấy nhìn lên và anh ấy nhìn thấy những vì sao. Nhưng, kỳ lạ thay, các ngôi sao lại tượng trưng cho con cái của Áp-ra-ham.

Chúng ta giải thích thế nào về những lời của Sa-tan khi hắn nói rằng hắn sẽ lên ngôi giữa các vì sao của Đức Chúa Trời?

Ê-sai 14:13 Vả, các ngươi đã nói trong lòng: ‘Ta sẽ lên trời, ta sẽ tôn ngai ta trên các vì sao của Đức Chúa Trời; Ta cũng sẽ ngồi trên núi của hội thánh ở những phía xa nhất của phương bắc;

Điều gì xảy ra giữa ma quỷ và các vì sao? Trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy ma quỷ, con rồng, con rắn cổ đại, dùng đuôi của mình để kéo xuống một phần ba các ngôi sao trên trời.

Khải huyền 12: 3 Và một dấu hiệu khác đã được nhìn thấy trên các tầng trời. Và kìa một con rồng lớn màu đỏ, có bảy đầu, mười sừng và bảy mão trên đầu! 4 Đuôi nó kéo một phần ba của các ngôi sao trên trời và ném chúng xuống đất.

Nhưng các vì sao cũng tượng trưng cho Con cái của Áp-ra-ham. Tất nhiên, các ngôi sao cũng tượng trưng cho các thiên thần.

Áp-ra-ham ngước mắt lên và thấy hậu thế của mình là hình ảnh của các vì sao. Rô-ma 9: 8 vì vậy không phải con cái thực sự của Áp-ra-ham được coi là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ những người con theo lời hứa của Đức Chúa Trời mới được coi là con cháu đích thực của ông.

Chúng ta giải thích thế nào về hành động của con rồng và các ác quỷ của nó, kẻ đã hạ gục một phần ba hậu thế của Áp-ra-ham? Làm thế nào Sa-tan có thể có quyền trên con cái của Áp-ra-ham, con cái của lời hứa của Đức Chúa Trời? Hãy coi chừng, một con rồng nhỏ đã có thể kéo một phần ba số ngôi sao. Không có sự bảo vệ nào cho con cái của Áp-ra-ham khỏi con rồng?

Đúng vậy, đây là nơi chúng ta phải nghiêm túc với nghề nghiệp của mình với tư cách là con cái của Áp-ra-ham như chúng ta đã được chứng kiến ​​việc con cái Áp-ra-ham bị hạ gục bởi đuôi con rồng.

Tìm trong Kinh Thánh, chúng ta đọc trong Ma-thi-ơ 1: 1 Sách về gia phả của Chúa Giê-xu Christ, con trai của Đa-vít, con trai của Áp-ra-ham.

Chúa Giê-xu là con trai của Áp-ra-ham. Nếu Chúa Giê-xu là con trai của Áp-ra-ham, thì Ngài cũng là một trong những ngôi sao mà Áp-ra-ham đã nhìn thấy đêm đó, Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng 8:12, Ta là Sự sáng của thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.

Trong dòng thời gian Chúa Giêsu sinh ra, có hai thế hệ: thế hệ trước Chúa Giêsu và thế hệ sau Chúa Giêsu.

Lời Kinh Thánh nói trong Khải Huyền 22:16 Ta, Chúa Giê-xu, đã sai thiên sứ của Ta đến làm chứng những điều này cho các ngươi qua các hội thánh. Ta là Gốc và Con cháu của Đa-vít, Ngôi sao Sáng và ngôi sao Ban mai.

Chúa Giê-xu là Sao Sáng và ngôi sao Ban mai. Đối với thế hệ trước khi Chúa Giê-su giáng sinh, khải tượng về việc Áp-ra-ham nhìn thấy các vì sao trên trời là một lời tiên tri về Sao Sáng và sao mai. Đối với thế hệ sau sự ra đời của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu là ứng nghiệm của lời tiên tri về Ngôi Sao Sáng và Sao Mai.

Vì vậy, trước khi lời tiên tri này được ứng nghiệm, những người đang tìm kiếm sự ứng nghiệm này không phải là người tin Chúa Jesus mà là những người tin Đức Chúa Trời. Họ là những người tin Chúa chưa nhận được lời hứa vì lời tiên tri này chỉ có thể có giá trị và sự ứng nghiệm với sự xuất hiện và hiện diện của Đấng Christ. Kinh thánh cho biết trong tiếng Hê-bơ-rơ 11:13 Tất cả những người này đều chết trong đức tin, vì không nhận được lời hứa, nhưng họ đã thấy từ xa. Và họ đã bị thuyết phục về những lời hứa đó và họ ôm lấy và họ thú nhận rằng họ là những người lạ và những người hành hương trên trái đất.

Nhưng không giống như những tín đồ trong thời Cựu Ước đã tin nhưng không nhận được lời hứa, những Cơ đốc nhân chúng ta trong thời Tân Ước có đặc ân nhận được lời hứa và sự ứng nghiệm của lời tiên tri này nếu chúng ta tin vào Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý rằng con cái của Áp-ra-ham đã có một giao ước với Đức Chúa Trời. Nhưng bất chấp giao ước này, hãy cẩn thận, ma quỷ có thể có quyền trên chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người theo Giao ước cũ bị khiếm khuyết và ốm yếu mặc dù họ có lời hứa trong giao ước về sức khỏe và sự chữa lành.

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng chữa bịnh cho ngươi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25 Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.

Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su nói trong Lu-ca 13:16, “Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?

Con gái của Áp-ra-ham này đã bị Satan trói buộc 18 năm mặc dù cô là một trong những ngôi sao được Áp-ra-ham nhìn thấy trên bầu trời. Nếu con rồng có thể trói con gái Áp-ra-ham đó vào thời Chúa Giê-su trong 18 năm, thì ngày nay nó có thể tiếp tục trói con cháu Áp-ra-ham, tức các ngôi sao trên bầu trời.

Trong đoạn này, chúng ta thấy một ngôi sao trên trời (con gái của Áp-ra-ham) được nới lỏng khỏi sự kìm kẹp của Satan bởi Ngôi sao Sáng và ngôi sao Buổi sáng, Chúa Giê-su. Trong Khải Huyền 12, những người thứ ba trong số các ngôi sao trên trời bị Sa-tan nắm được và ném xuống là những người không ở trong Chúa Giê-su.

Ngôi Sao Sáng và Sao Mai khao khát được tập hợp các ngôi sao trên trời dưới đôi cánh của Ngài để bảo vệ chúng khỏi đuôi của con rồng. “ Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! “ (Ma-thi-ơ 23:37)

Chức vụ tiên tri của chúng ta có vai trò cảnh báo tất cả con cái của Đức Chúa Trời rằng để được vào cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, cần phải ở trong Chúa Giê Su Christ, là Ngôi Sao Sáng và sao mai. Chúng ta có thể ở trong những điều của Đức Chúa Trời để yêu cầu các phước lành của Áp-ra-ham, các phước lành của Giao ước Mới, để tuyên bố rằng chúng ta là con trai và con gái của lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng khi Chúa Giê-su Christ, Ngôi sao Sáng và Ban mai thiếu vắng trong cuộc sống của chúng ta, thì ma quỷ sẽ có quyền trên chúng ta bởi vì nó chỉ được ban cho Chúa Giê-xu, hậu thế của người phụ nữ để nghiền nát đầu của con rắn. Quyền năng này chỉ được ban cho Chúa Giê-xu như Sáng thế ký 3:15 nói: Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

Vì vậy, không có Chúa Giê-xu, ma quỷ có tác động đến chúng ta. Đó là lý do tại sao trong thánh chức, đó là lý do tại sao trong lời rao giảng của chúng ta, chúng ta phải chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu là Hạt giống đè bẹp đầu con rắn và để được an toàn khỏi đuôi con rồng, điều cần thiết phải thuộc về Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể là những ngôi sao trên trời nhưng vẫn ở trong bóng tối. Chúng ta có thể thuộc về Áp-ra-ham nhưng lại dễ bị tổn thương trong thế giới tăm tối nếu chúng ta không có Chúa Giê-su.

Theo nghĩa trần gian, một ngôi sao là một người nào đó nổi tiếng và một người nổi tiếng được hàng triệu người ngưỡng mộ. Nhưng bạn có thể là một người nổi tiếng nhưng không có Chúa Giê-xu, bạn sẽ phải gánh chịu sự thương xót của ma quỷ. Những ngôi sao tượng trưng cho Con cái của Áp-ra-ham rất dễ bị kéo từ trời xuống đất nếu họ ở trong bóng tối và không có Sao Sáng và Sao Mai trong đó.

Nhiều Con cái của Áp-ra-ham đang chìm trong bóng tối mà không nhận ra điều đó.

1 Giăng 1: 6 Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có mối tương giao với Ngài và bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không thực hành lẽ thật.

1 Giăng 2: 9 Ai nói mình ở trong sự sáng và ghét anh em mình thì ở trong bóng tối cho đến bây giờ.

1 Giăng 2:11 Còn ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, đi trong bóng tối, không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người ấy.

Khải Huyền 12 nói về thời gian đại nạn sắp đến trên Hội Thánh. Những ngôi sao thứ ba trên trời bị đuôi rồng quăng xuống đất là Con cái của Áp-ra-ham, những người đang ở trong bóng tối và không có Sao Sáng và Sao Mai chiếu sáng và họ sẽ trải qua đại nạn.

Khải huyền 12: 4, 12 Và cái đuôi của nó kéo một phần ba của các ngôi sao trên trời và ném chúng xuống đất … Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. .

Bây giờ chúng ta đi đến câu hỏi, làm thế nào để chúng ta tăng độ sáng của Sao mai trong linh hồn của chúng ta? Chúng ta đến với Phi-e-rơ và lời tuyên bố của ông về Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ trả lời trong Ma-thi-ơ 16:16 rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Sau đó, Chúa Giê-xu đáp trong các câu 17-18: Phước cho ngươi, Simon Barjona : vì thịt và huyết không hề tỏ ra cho ngươi, nhưng là Cha ở trên trời. 18 Và ta cũng nói cùng ngươi rằng: Hỡi ngươi là Phi-e-rơ [petros, một tảng đá], và trên tảng đá này [petra, một khối đá] Ta sẽ xây dựng hội thánh của Ta; và cửa địa ngục sẽ không thắng nó.

Khi Simon Barjona nhận được một phần mặc khải về Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giê-su gọi ông là Petros, một mảnh đá. Một tảng đá đã được truyền vào linh hồn của Phi-e-rơ. Tuy nhiên, chỉ có một điều mặc khải thôi là chưa đủ vì chúng ta thấy rằng Sa-tan có thể dễ dàng ném một ý nghĩ vào tâm trí của Phi-e-rơ và Chúa Giê-xu đã quở trách ông ta trong câu 23 Nhưng Ngài quay lại và nói với Phi-e-rơ rằng: Hãy lui ra khỏi ta, Satan: ngươi là một sự xúc phạm đến Ta: vì ngươi không để ý đến những điều thuộc về Đức Chúa Trời, mà là của loài người. Cánh cổng địa ngục dễ dàng thắng Phi-e-rơ vì ông chỉ có một điều mặc khải. Sau đó, chúng ta thấy Phi-e-rơ dao động và thậm chí đã chối Chúa Giê-su ba lần. Anh ấy không phải là một petros mạnh mẽ. Tương tự như vậy, các Cơ đốc nhân hoặc Con cái của Áp-ra-ham, những người có rất ít sự mặc khải về Chúa Giê-xu,

Sẽ cần nhiều petros, nhiều mảnh của sự mặc khải để xây dựng petra, khối đá, trên đó Chúa Giê-xu sẽ xây dựng Giáo hội của Ngài. Cơ đốc nhân phải liên tục đọc, nghiên cứu, suy gẫm, kiêng ăn theo Chúa Giê-xu, Danh của Ngài, tính cách của Ngài, Lời của Ngài để tích lũy nhiều mặc khải về Chúa Giê-xu cho đến khi bên trong người đó trở thành một khối đá, một khối đá cứng. Việc học hỏi và suy ngẫm liên tục về Chúa Giê-xu phải được thực hiện trong Thánh Linh như Chúa Giê-su đã nói trong Giăng 16:14 [Đức Thánh Linh] sẽ tôn vinh Ta: vì Ngài sẽ nhận lấy của Ta và sẽ truyền cho các ngươi.

Chỉ khi Cơ đốc nhân đã trở thành petra, một tảng đá lớn của sự mặc khải, anh ta có đầy đủ Ánh sáng và Sao mai trong người thì cửa địa ngục sẽ không thắng nổi anh ta, thì cái đuôi của con rồng mới không thể quật ngã anh ta xuống trần gian trong lúc hoạn nạn.

Lu-ca 5: 4-6 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.

5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.

6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

Peter vất vả cả đêm mà chẳng bắt được gì. Chúa Giê-su đến vào buổi sáng và bảo Phi-e-rơ thả lưới bắt cá. Phi-e-rơ đã bắt được vô số cá lớn. Đây là một dấu hiệu tiên tri rằng nếu không có Chúa Giê-xu, không có lời của Ngài, chúng ta sẽ không thể bắt được cá, tức là thu được các linh hồn. Chúa Giê-xu là Ngôi Sao Sáng và Sao Mai ngự trị trên bóng tối và sự vất vả không kết quả của đêm. Nếu không có Ngôi sao sáng và Sao mai thống trị bóng tối, những người chiến thắng linh hồn sẽ không thành công trong việc chiến thắng linh hồn. Chúa Giê-xu phán trong Giăng 15: 5: Không có Ta, các ngươi không làm được gì.

Kinh Thánh cho biết trong Hê-bơ-rơ 8: 7 Vì nếu giao ước thứ nhất không có lỗi, thì không nên tìm nơi giao ước thứ hai.

Đây là sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân ước. Trong Cựu ước, chúng ta không thu phục được linh hồn. Trong Cựu Ước, chúng ta chỉ có những người tin Chúa. Những loại tín đồ? Điều khác biệt là những người cả tin không tiếc lời ném đá vào người đàn bà ngoại tình. Trong Giăng 8: 4 Họ nói cùng Chúa Giê-su rằng: Thưa Thầy, chính người đàn bà này đã bị bắt tội ngoại tình. 5 Bây giờ Môi-se trong luật pháp đã truyền lệnh cho chúng ta, phải ném đá như vậy; nhưng ngươi nói gì? Câu 7 chép: Vì vậy, khi họ tiếp tục cầu xin Ngài, thì Ngài đã nâng chính Ngài lên và phán cùng họ rằng: Ai ở giữa các ngươi không hề có tội, thì trước hết hãy ném đá vào người ấy.

Đây là Cựu Ước, đây là luật của Môi-se. Bất cứ khi nào họ bắt gặp ai đó phạm tội đáng bị chết, họ sẽ ném đá vào tội nhân. Tại sao họ lại làm vậy? Họ được lệnh phải làm như vậy theo Giao ước Cũ. Họ lên án những kẻ tội lỗi. Họ không thu phục được linh hồn. Nhưng theo Giao ước mới, chúng ta là những người đánh cá của loài người, chúng ta là người chiến thắng linh hồn, chúng ta là người thu hoạch, chúng ta là người phục vụ hòa giải, chúng ta là những người cầu thay để cứu các linh hồn. Chúng tôi không xử tử bất cứ ai vì vi phạm các điều răn.

Đó là lý do tại sao ngay cả Trận lụt vào thời Nô-ê cũng được tiên tri. Trận lụt đến và cá không vào trong hòm. Tại sao Nô-ê không bắt cá ? Bởi vì thời gian của Nô-ê vẫn còn là đêm, nói một cách tiên tri. Vào ban đêm, Nhà thờ vẫn chưa thu phục được các linh hồn. Đêm đó Phi-e-rơ vẫn chưa đi bắt cá. Sự vất vả của Phi-e-rơ vào ban đêm là một bức tranh của Cựu Ước. Dưới thời Cựu ước, các tín đồ không ra ngoài để thu phục linh hồn.

Bạn yêu quý trong Chúa. Ở đây Chúa Giê-xu khởi xướng cho Phi-e-rơ đi đánh cá thành quả là lời tiên tri của Hội Thánh về việc đánh cá vào buổi sáng sớm. Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ bắt cá vào buổi sáng, vì Chúa Giê-xu là Ngôi Sao Sáng và sao Mai. Ngôi sao tượng trưng cho chức vụ. Chúa Giê-xu đưa chúng ta đến một cách thức mới trong thánh chức để chúng ta có thể thu phục linh hồn dưới ánh sáng của Sao Sáng và Ban mai và theo lời của Ngài.

Khi Phao-lô viết trong Cô-lô-se 1:13, Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu thương của Ngài, câu này không chỉ có nghĩa là sự cứu rỗi mà còn áp dụng cho những người truyền đạo Phúc âm vì đã ra đi không có kết quả . mục vụ ban đêm để thực hiện chức vụ hiệu quả dưới ánh sáng của Ngôi Sao Sáng và sao Mai

Trước khi Đấng Christ đến, Con cái Áp-ra-ham ở dưới Luật pháp Môi-se và nhờ luật pháp, họ biết tội lỗi là gì như Rô-ma 7: 7 đã nói, Nhưng nếu không có Luật pháp, tôi sẽ không biết tội lỗi gì. là thực sự thích.

Luật pháp khiến họ ý thức về tội lỗi nhưng họ không thể giữ luật pháp như họ phải làm. Họ thực sự là những ngôi sao tỏa sáng với sự hiểu biết về luật pháp nhưng vẫn chìm trong bóng đêm vì không tuân thủ luật pháp.

Phao-lô nói (Rô-ma 7: 6) rằng luật pháp đã giam giữ chúng ta trong nô lệ. Nó đã làm như vậy bằng cách đặt chúng ta vào một lời nguyền vì chúng ta không tuân theo nó một cách hoàn hảo (Ga-la-ti 3:10). Phi-e-rơ đề cập đến luật pháp như “một cái ách mà cả tổ phụ và chúng ta đều không thể gánh được” (Công 15:10).

Điều này cũng được minh chứng trong trường hợp người phụ nữ Sa-ma-ri đã nói với Chúa Giê-su trong Giăng 4:20 Tổ phụ chúng ta đã thờ phượng trên núi này, và bạn nói rằng ở Giê-ru-sa-lem là nơi đàn ông phải thờ phượng.

Những người Sa-ma-ri lên núi để thờ phượng nhưng họ không nghĩ rằng thờ phượng Đức Chúa Trời và có cuộc sống tội lỗi sẽ là một mâu thuẫn. Bóng tối đã phủ xuống người Sa-ma-ri đến nỗi họ nghĩ rằng việc thờ phượng Đức Chúa Trời trong khi tham gia vào các hoạt động tội lỗi được cho là có thể chấp nhận được. Người phụ nữ Sa-ma-ri sống một cuộc đời ngoại tình nhưng cô ấy đã lên núi để thờ phượng Đức Chúa Trời như cha cô đã làm. Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 6:14 rằng: Làm sao ánh sáng có thể sống chung với bóng tối?

Đây là hình ảnh của thế hệ Con cái của Áp-ra-ham trước Chúa Giê-su Christ . Họ có ánh sáng của Luật pháp nhưng họ vẫn chìm trong bóng tối. Vì vậy, Chúa Giê-su, con trai của Áp-ra-ham đến để khai mạc thế hệ mới dưới ánh sáng của Sao Sáng và Sao Mai.

Chúa Giê-xu là con trai của Áp-ra-ham theo Ma-thi-ơ 1: 1, Sách gia phả của Chúa Giê-xu Christ, con trai của Đa-vít, con trai của Áp-ra-ham.

Chúa Giê-xu là con trai của Áp-ra-ham là một trong những ngôi sao mà Áp-ra-ham đã thấy trong Sáng thế ký 15: 5. Thật vậy, Chúa Giê-su nói trong Giăng 8:56, Tổ phụ của bạn là Áp-ra-ham vui mừng khi thấy ngày của Ta, ông đã thấy và vui mừng. Áp-ra-ham vui mừng vì trong số rất nhiều ngôi sao mà ông nhìn thấy vào đêm đó trong Sáng thế ký 15: 5, ông thấy có một ngôi sao sáng lạ thường và ngôi sao này sẽ là Sao Sáng và Sao Mai.

Chúa Giê-su sẽ bắt đầu bằng việc khởi xướng thế hệ đầu tiên của Con cái Áp-ra-ham tỏa sáng vào buổi sáng và không chìm trong bóng tối vào ban đêm. Chúa Jêsus đến để xuất các ngôi sao đêm đến sáng. Vì vậy, ban đêm đã nâng cao và chúng ta đang ở trong ánh sáng ban ngày. Chúa Giêsu làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tỏa sáng trong khi bóng tối vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta .

Câu chuyện tiên tri này vẫn tiếp tục.

Có một lời hứa từ Đức Chúa Trời cho một trong bảy nhà thờ ở Châu Á trong sách Khải Huyền. Thyatira là nhà thờ nơi Chúa hứa ban mai. Kh 2: 18,28 Hãy viết điều này cho thiên thần của Hội thánh ở Thyatira … Tôi sẽ cho họ ngôi sao ban mai.

Và tại sao Thyatira? Mối quan hệ giữa Thyatira và sao mai này là gì?

Có một ý nghĩa tiên tri ở đây một lần nữa. Chúng ta sẽ hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời tiên tri này. Tên của nhà thờ này là Thyatira có nghĩa là “bị nghiền nát” hoặc “bị hy sinh. ” Nói cách khác, Thyatira có nghĩa là một người được nghiền thành bột để được cung cấp như một vật hiến tế.

Đức Chúa Trời đã hứa ban ngôi sao ban mai cho Thyatira. Thành phố này bán hương. Trong lịch sử, Thyatira là một thành phố có một số thương nhân buôn bán nhang. Thyatira chuyên sản xuất hương. Vai trò của hương là gì? Hương tượng trưng cho sự hy sinh.

Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Môi-se sử dụng hương trong Đền tạm họp trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30: 34-36 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương, cùng thanh nhũ hương, mỗi thứ bằng nhau,

35 theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương, mặn, trong và thánh.

36 Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bảng chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi: về phần các ngươi, hương nầy sẽ là một vật rất thánh.

Và Chúa đã nói rằng đó sẽ là một của lễ thiêng liêng. Một sự thờ phượng thanh khiết. Xem ý nghĩa tiên tri của hương trong Thyatira? Vì hương được các thầy tế lễ sử dụng, nên nó là một loại hương tiên tri về Chúa Giê-su Thượng Phẩm. Và tại sao ban mai lại được hứa với Thyatira? Bởi vì Chúa tìm thấy hương trong Thyatira.

Chúng ta hãy nghiên cứu mối liên hệ giữa hương và cuộc đời hy sinh của Chúa Giê-su, Ngôi sao Sáng và Sao mai và cách chúng ta trở thành những ngôi sao ban mai thông qua Ánh sáng và Sao mai.

Hương, như được chỉ định trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30:34, được tạo ra từ sự pha trộn tinh tế của bốn loại gia vị khác nhau. Mỗi loại gia vị phải có số lượng bằng nhau, cân đối chính xác. Chúa Giê Su Christ là Đấng mà lòng thương xót và lẽ thật, sự công bình và hòa bình được cân bằng một cách hoàn hảo. Chúa Giê-xu là bức tranh hoàn hảo của Thi thiên 85:10, Lòng nhân từ và sự thật đã gặp nhau; Chính nghĩa và hòa bình đã hôn nhau. Đấng Christ sống sự sống thánh khiết của Ngài qua Hội thánh, với tư cách là Thân thể của Ngài. “Chúa Jesus trong chúng ta, niềm hy vọng của vinh quang.” Những ai sống trong Đấng Christ lớn lên trong hương vị đa dạng của bốn hương vị khác nhau là hương, lòng thương xót và sự thật, sự công bình và hòa bình, sự thánh thiện và tình yêu, và do đó trở thành một ngôi sao ban mai.

Mỗi loại gia vị phải được nghiền thành bột mịn trước khi được thêm vào hương liệu. Đấng Christ đã “bị thương vì sự vi phạm của chúng ta, bị bầm dập vì tội ác của chúng ta”. Ngài đã bị đánh gục, bị tấn công, bị nghiền nát. Cuộc sống hoàn hảo, không tội lỗi của Ngài đã được trút bỏ. Những người chết cho chính mình mà Đấng Christ có thể sống nhờ họ, sẽ tỏa sáng như những vì sao ban mai.

Ga-la-ti 2:20 Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ và tôi sống, nhưng không còn là tôi nữa, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Và sự sống đó bây giờ tôi đang sống trong xác thịt, tôi sống bằng đức tin đối với Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương tôi và đã ban chính Ngài thay cho tôi.

Hương được đốt trên bàn thờ trước Hòm giao ước. Đấng Christ đã trải qua lửa khổ nạn trong những đau khổ của Ngài và cuối cùng là cái chết của Ngài trên thập tự giá. Những ai có đức tin nơi Đấng Christ được thử bằng ngọn lửa của hoạn nạn và đau khổ sẽ tỏa sáng như những vì sao ban mai.

Hương thơm bay lên một mùi nước hoa ngọt ngào đi vào bức màn vào nơi chí thánh, bao quanh Hòm Giao Ước. Đời sống vâng lời không tội lỗi của Đấng Christ giống như một thứ nước hoa ngọt ngào dành cho Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ, chúng ta trở nên hương thơm ngào ngạt đối với Đức Chúa Trời như 2 Cô-rinh-tô 2:15 đã nói: Vì chúng ta đối với Đức Chúa Trời mùi thơm dịu dàng của Đấng Christ ở giữa những người đang được cứu và những người đang chết. Những ai là hương thơm ngào ngạt của Đấng Christ tỏa sáng như những vì sao ban mai.

Không được dâng hương lạ trên bàn thờ, cũng như không ai tự làm hương cho mình. Đó là sự thánh thiện đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Con Đường duy nhất dẫn đến Cha, không có Danh nào khác dưới trời, nhờ đó con người có thể được cứu. Những ai chỉ có đức tin nơi Đấng Christ, không có thần nào khác trước Ngài và chỉ cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu, sẽ sáng chói như những vì sao ban mai.

Hương phải được “tồn tại vĩnh viễn trước mặt Chúa” (Xuất Ê-díp-tô Ký 30: 😎. Điều này cho thấy Chúa Giê-su là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta “luôn sống để cầu thay cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 7:25) Chúng ta được truyền lệnh “cầu nguyện không ngừng” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Những người có cuộc sống là lời cầu nguyện vĩnh viễn lên Chúa sẽ tỏa sáng như những vì sao ban mai.

Sau sự ra đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy một ngôi sao xuất hiện. Trước khi Chúa Giê-su đến, Con cái Áp-ra-ham giống như những vì sao bị bóng tối che phủ. Khi Chúa Giê-xu đến, họ sẽ được điểm đạo thành những vì sao sẽ tỏa sáng với ánh sáng của Sao Sáng và Sao Mai. Chúng ta sẽ được ban sao Mai nếu hương cháy trong cuộc đời của chúng ta. Thyatira có hương và vì hương này, Đức Chúa Trời đã hứa ban sao Mai cho nàng. Đây là ý nghĩa tiên tri của những người thắp hương tâm linh trong cuộc sống hàng ngày.

Vào sự ra đời của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng thấy những người khôn ngoan đó. Trong túi của họ có hương. Ai có hương thì có quyền có sao. Đó là lý do tại sao các ngôi sao đã hướng dẫn những người khôn ngoan bởi vì họ có hương. Đó không phải là lời tiên tri của Thyatira sao? Đức Chúa Trời đã hứa ngôi sao ban mai chỉ đến nhà thờ Thyatira vì cô ấy có hương. Đó không phải là tiên tri sao?

Đa-ni-ên 12: 3 Bấy giờ, kẻ khôn ngoan sẽ chiếu sáng như sự sáng của các từng trời, và những kẻ dẫn nhiều người đến sự công bình, như các vì sao cho đến đời đời.

Hãy chú ý! Với tinh thần của sự mặc khải, tôi công bố sự thật này để mở mang tâm trí của chúng ta. Trong thời kỳ cuối cùng, những người giảng dạy sự công bình sẽ tỏa sáng như các vì sao. Nhưng ở đâu có sao, ở đó sẽ có hương. Nơi nào có lời dạy của lẽ phải, ở đó có hương. Sự dạy dỗ về sự công bình là điều Đức Chúa Trời đang tìm kiếm vào thời cuối cùng.

Những người khôn ngoan đến chỉ vì họ nhìn thấy ngôi sao và tại sao ngôi sao đó lại xuất hiện với họ? Đó là bởi vì họ đã có hương. Chúa đang kêu gọi chúng ta đốt hương của những của lễ trước khi bắt đầu bất kỳ chức vụ nào . Bộ nào có bát hương thì sẽ có ngôi sao phù hộ độ trì cho dân . Trong chức vụ của các linh mục, chúng ta phải xem hương án. Và nếu chúng ta có hương, thì chúng ta có một ngôi sao. Và lời hứa sao mai chỉ trao cho những người có hương.

Ma-thi-ơ 2: 1 Khi Đức Chúa Jêsus sinh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê vào thời vua Hê-rốt, thì có những người khôn ngoan từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 Hãy nói rằng: Ngài sinh ra Vua dân Do-thái ở đâu? vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài ở phương đông, và đến để thờ phượng Ngài. 3 Khi vua Hê-rốt nghe những điều ấy, thì cả Giê-ru-sa-lem cùng với ông ta bối rối.

Vua dân Do Thái vừa được sinh ra. Kinh thánh cho biết Chúa Giê-su được sinh ra vào thời vua Hê-rốt. Trong số những người Do Thái, có 2 vị vua. Trong số những người Do Thái, có hai vương quốc.

Các đạo sĩ vào Giêrusalem. Tại Giê-ru-sa-lem, họ gặp Hê-rốt. Đó là lời tiên tri vì Hêrôđê là vua và Chúa Giê-su là vua. Vì vậy, chúng tôi mở rộng tầm mắt bởi vì chúng tôi có hai vương quyền.

Cái đầu tiên là ở Jerusalem. Nhưng thứ hai là ở Bethlehem. Chúa Giê-xu đang ở Bết-lê-hem. Ngài là vua của người Do Thái. Hêrôđê đang ở Giêrusalem. Ông cũng là vua của người Do Thái. Và chúng ta sẽ thấy giữa hai hạt giống ở Y-sơ-ra-ên, hai hạt giống, hạt giống của Sa-tan và hạt giống của Đức Chúa Trời, và cả hai đều ở trong Y-sơ-ra-ên cùng một lúc.

Các nhà thông thái đến và nói: “Không có ngôi sao nào ở Giê-ru-sa-lem.” Họ tiếp tục đi đến tận Bethlehem. Và ở đó, họ đã thờ phượng Chúa Giê-xu Christ vì ngôi sao đã đến qua Bết-lê-hem. Vì vậy, khôn những người ngoan đã đến Bethlehem. Họ quỳ xuống. Họ tôn thờ vua của người Do Thái.

Vua Hêrôđê ở Jerusalem, Thành phố Hòa bình, đại diện cho những bộ ngày nay tuyên bố ban hòa bình. Họ rao giảng về sự thịnh vượng và siêu ân sủng và phúc âm phước hạnh. Họ tuyên bố rao giảng Lời Chúa. Nhưng cũng giống như Hêrôđê không có ngôi sao, nhiều nhà thờ và thánh chức cũng không có ngôi sao.

Có những nhà thờ và những người truyền giáo hứa cho chúng ta hòa bình. Đây là những người hứa hẹn cho chúng ta sự thịnh vượng. Đây là những người cho chúng tôi hy vọng. Nhưng họ không có một ngôi sao trên các nhà thờ và mục vụ của họ.

Có nhiều người nói, ” Chúng ta sẽ bắt đầu một nhà thờ.” Nhưng họ không có ngôi sao nào hơn họ. Mở mắt ra. Chiến tranh đã bắt đầu. Chúng tôi đang đối phó với những người dường như mang lại hòa bình cho chúng tôi nhưng họ không có một ngôi sao.

Đó là lý do tại sao vị vua thực sự của người Do Thái đã đến. Anh ấy đang ở Bethlehem. Vua ở Giê-ru-sa-lem không có ngôi sao. Nhưng vua ở Bethlehem có ngôi sao. Vị vua đầu tiên đến bằng sức mạnh của loài người, người La Mã. Vị vua đầu tiên được ủy quyền bởi những người đàn ông, người La Mã.

Vị vua kia được Chúa sai đi. Hài nhi Chúa Giê-su ở đằng kia trong một chiếc hộp mở, trong đó đặt cỏ khô và thức ăn cho gia súc. Ông là vua ở Bethlehem. Trong tiếng Do Thái , Bethlehem có nghĩa là Nhà bánh. Chúa Giê-xu là Bánh của trời (Giăng 6: 50,58) , Bánh của sự sống (Giăng 6: 35,48) , Bánh của Đức Chúa Trời (Giăng 6:33) . Ngài là thức ăn biến những kẻ thô bạo thành thánh.

Có một ngôi sao ở đằng kia ngay cả khi Ngài nghèo. Một mục sư có thể nghèo nhưng nếu anh ta hiểu sự thật, anh ta có Lời Chúa và ma-na mới từ Ngôi của Đức Chúa Trời, một ngôi sao đang chiếu sáng trên anh ta. Anh ấy có ngôi sao ban mai bởi vì đó là hương đang cháy tại Hòm Chứng tích, nơi Đức Chúa Trời phán, “Ta sẽ gặp ngươi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:36)

Các đạo sĩ đến từ Phương Đông, từ Phương Đông. Phía đông của Jerusalem, phía đông của Israel là Babylon. Các đạo sĩ rời Babylon để đến Bethlehem, nơi có ngôi sao. Nếu muốn có sao mai, chúng ta phải rời Ba-by-lôn. Chúng ta phải rời khỏi nơi mà những con quỷ đang ở. Chúng ta phải rời bỏ các tập tục của Babylon.

Giê-rê-mi 51:45, “Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn! Hãy chạy đến để cứu mạng sống ngươi khỏi cơn giận dữ dữ dội của CHÚA!

Khải huyền 18: 4 Và tôi nghe có tiếng khác từ trời phán rằng: Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nàng, hầu cho các ngươi không phải dự phần vào tội lỗi nàng, và đừng mắc phải tai vạ của nàng.

Khải Huyền 18:21 Có một thiên sứ hùng mạnh cầm một hòn đá như cối xay lớn ném xuống biển mà phán rằng: Vì bạo lực mà thành Ba-by-lôn lớn sẽ bị ném xuống và sẽ không còn tìm thấy nữa.

Những người không có sao mai trong cuộc đời của họ sẽ bị đuôi rồng quăng xuống trái đất và cuối cùng kết thúc bằng sự hủy diệt của Ba-by-lôn.

Những người có ngôi sao ban mai sẽ tham dự Bữa Tiệc của Chiên Con.

Advertisement