PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ KHÔNG CÓ DẦU BỞI MỤC SUE ALEX IRANATA

LỜI CHỨNG CỦA MỤC SƯ ALEX IRANATA CỦA INDONESIA
PHỤC VỤ ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ KHÔNG CÓ DẦU

Cả trăm người xếp hàng mua dầu nhưng chỉ có năm người lấy được.

Đây là lời chứng của Mục sư Alex Iranata, trích từ cuốn sách, “HÀNH TRÌNH ĐẾN THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC, Tuyển tập những lời chứng.” Cuốn sách này được viết bằng tiếng Indonesia. Chúa cho phép Mục sư Alex Iranata sống thêm vài năm để đi rao giảng điều này ở khắp mọi nơi. Sau đó, anh được gọi về nhà trong vòng tay của Ngài.

Tôi đã được cấp thị lực khi tôi còn tỉnh táo với đôi mắt mở to, trong khi tôi đang ở trong phòng ICU tại Bệnh viện Quốc gia Singapore. Đã tám giờ đêm. Tôi thấy thứ trông giống như một bộ phim chiếu trên rèm cửa sổ trong bệnh viện.

Trong tầm nhìn đó, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Địa ngục. Nhiều tôi tớ của Đức Chúa Trời đã từng phục vụ trước tôi đã bị đốt cháy tròn hồ lữa. Đây là điều thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi nhìn thấy những thành viên đã qua đời tích cực trong nhà thờ và những người gây quỹ cho công việc của Đức Chúa Trời trong Địa ngục đang cháy mặc dù họ đã rao giảng Lời và tiến hành các buổi Họp mặt Phục hưng ở khắp mọi nơi.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ không vào vương quốc thiên đàng. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã nói với Chúa rằng tôi không muốn đi vào nơi đó. Đức Chúa Trời phán, “Tại sao một người được lợi cả thế giới nhưng lại mất linh hồn?”

Sau đó, tôi thấy cả trăm người xếp hàng mua dầu, nhưng chỉ có năm người nhận được dầu và chỉ họ có thể thắp sáng ngôi nhà của họ . Trong năm ngôi nhà đó, họ có thể ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng chín mươi lăm ngôi nhà còn lại ở trong tình trạng rất tăm tối. Họ ở đây chỉ khóc, than vãn và rên rỉ.

5 tôi tớ của Đức Chúa Trời tìm cách lấy dầu cũng giống như 5 trinh nữ khôn ngoan trong Ma-thi-ơ 25 có đèn đổ đầy dầu. Dầu nói về Chúa Thánh Linh, đặc biệt là về sự xức dầu của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ngự trong nhà được nhận vào thời điểm tái sinh nhưng sự đầy dẫy của Chúa Thánh Linh đến qua việc liên tục tìm kiếm sau thời điểm tái tạo. 5 tôi tớ của Đức Chúa Trời đã quản lý để lấy được dầu là những người đã trả giá để đảm bảo rằng tâm hồn của họ luôn được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sự xức dầu của Đức Thánh Linh.

Trong đền thờ thời Cựu Ước, chân đèn cung cấp ánh sáng duy nhất cho các thầy tế lễ làm công việc của họ trong Nơi Chí Thánh. Đây là kiểu và bóng tối cho các thầy tế lễ thời Tân Ước hoặc tôi tớ của Đức Chúa Trời chỉ làm việc và phục vụ bởi ánh sáng của Đức Thánh Linh. Vì chân đèn là loại của Bảy Tinh Linh của Đức Chúa Trời, những tôi tớ của Đức Chúa Trời có dầu sẽ chảy trong Bảy Tinh Linh của Đức Chúa Trời trong chức vụ của họ và như vậy nhà thờ dưới sự chăm sóc mục vụ của họ sẽ sáng sủa.

Hơn nữa, chân đèn còn chiếu sáng trên bàn bánh nướng, là loại và bóng của Lời Chúa. Vì vậy, các thầy tế lễ và tôi tớ của Đức Chúa Trời trong Tân Ước nên đọc, suy gẫm, dạy dỗ và rao giảng Lời bởi Đức Thánh Linh. Họ sẽ rao giảng tinh thần của Lời ban sự sống chứ không phải tinh thần của Lời giết chết.

2 Cô-rinh-tô 3: 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.

95 tôi tớ khác của Đức Chúa Trời không lấy được dầu cũng giống như những trinh nữ khờ dại không có đủ dầu của Đức Thánh Linh trong tâm hồn họ. Họ đã không trả giá để có được dầu bằng cách liên tục tìm kiếm Chúa. Vì vậy, các chức vụ của họ trong các Hội thánh không phải bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh mà bởi xác thịt và tâm trí tự nhiên của họ. Họ không có ánh sáng của Đức Thánh Linh nhưng họ dạy những kiến ​​thức đen tối theo tâm trí đen tối của chính họ vì họ chưa biết Chúa.

Ê-phê-sô 4:18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Ðức Chúa Trời.

Họ phục vụ theo lời truyền tụng và do đó giết chết hội chúng về mặt thiêng liêng. Đó là lý do tại sao 95 tôi tớ của Đức Chúa Trời không có dầu lại có những nhà thờ tối tăm. Cuối cùng, các thành viên trong Hội thánh của họ bị bỏ đói về mặt tâm linh, bị nhiễm độc về mặt tâm linh và chết về mặt tâm linh. Vì 95 tôi tớ của Đức Chúa Trời này phải chịu trách nhiệm về việc các thành viên trong hội thánh của họ mất đi sự cứu rỗi, thì những tôi tớ của Đức Chúa Trời này cũng mất đi sự cứu rỗi của họ.

Ma-thi-ơ 7: 21-23 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Lu-ca 13: 26-28 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi.
27 Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta!
28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Ðức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng.

Thật kỳ lạ, trong khoảng thời gian 15-20 phút thị giác đó, không có nhân viên bệnh viện nào vào phòng tôi như mọi khi. Tôi cũng cảm thấy Chúa đang ở bên cạnh tôi. Chúa đang nói chuyện với tôi và nhắc nhở tôi về những lời của Ngài.

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ nổi loạn. Có lần Chúa ra lệnh cho tôi làm một việc nhưng tôi không làm. Tôi thường được yêu cầu giảng ở Nhà thờ A hoặc B, nhưng tôi không muốn vì tôi không thích ý kiến ​​của mục sư hoặc giáo lý của ông ấy. Nhưng Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi không phục vụ loài người, mà là phục vụ Ta.”

Từ đó, suy nghĩ của tôi thay đổi sau tình huống đó. Sự hiện thấy khiến tôi cảm thương cho những tôi tớ của Đức Chúa Trời, những người sau này có thể được chấp nhận hoặc bị từ chối trong Nước Đức Chúa Trời.

Cuối cùng, tôi nói với Chúa, “Xin ban cho tôi sức mạnh để về đích và tôi sẽ kể tầm nhìn này cho người dân của Ngài ở bất cứ nơi nào tôi phục vụ.

Công vụ 20:24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc dua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Ðức Chúa Trời.

Advertisement