PHẦN SỐ 22: BÍ ẨN VỀ 4 SINH VẬT SỐNG BỞI MOSES LUSHIKU

LỜI CHỨNG CỦA MOSES LUSHIKU

PHẦN SỐ 22: BÍ ẨN VỀ 4 SINH VẬT SỐNG

Bạn yêu dấu trong Chúa, Shalom! Tôi là Mục sư Moses Lushiku. Hôm nay Chúa Jesus đã khắc ghi trong trái tim tôi để chia sẻ với các bạn về chủ đề bốn sinh vật sống xung quanh ngai vàng.

Đây là sự mặc khải trực tiếp mà chúng tôi đã nhận được từ chính Chúa vào năm 2007 khi chúng tôi có Sự viếng thăm của Chúa với hai Tổng lãnh thiên thần, Gabriel và Michael. Và đây, chúng tôi đang ở Nhà thờ Đấng Mê-si ở Kinshasa, nơi trải nghiệm này đã diễn ra.

Chúng tôi đã được ban cho Khải Huyền chương 4 và chúng tôi sẽ đọc với các bạn câu 6 và 7. Lời tiên tri tuyên bố

Khải huyền 4: 6 Và trước ngai có một biển thủy tinh như pha lê; ở giữa ngai và quanh ngai có bốn con thú đầy mắt trước và sau.

Kh 4: 7 Con thú thứ nhất giống sư tử, con thú thứ hai giống con bê và con thú thứ ba có khuôn mặt như người, và con thú thứ tư giống đại bàng bay.

Chúng ta lặp lại lời của Chúa yêu dấu.

Trong câu 6, nó nói: Và trước ngai vàng, có một biển thủy tinh như pha lê.

Chúa đã nói với chúng tôi trong chuyến viếng thăm này rằng biển thủy tinh pha lê này tượng trưng cho nguyên tắc giới hạn hoặc ranh giới giữa ngai vàng của Chúa và vương quốc của con người. Con người phải băng qua biển thủy tinh nếu muốn đến được nơi Chúa ngự trên ngai vàng của Ngài. Điều này giống như việc đại dương là ranh giới giữa thế giới trên cạn và thế giới dưới biển. Để đi từ đất liền đến thế giới biển, người ta phải đi qua các đại dương. Tương tự như vậy, để từ nơi chúng ta đang ở đến ngai vàng của Đức Chúa Trời, người ta phải vượt qua biển thủy tinh pha lê.

Biển hồ ly như pha lê, trong suốt tượng trưng cho sự trong trắng. Ai nên đến gần ngai vàng của Đức Chúa Trời? Ai minh bạch và sống không giả hình có thể tiến tới ngai vàng của Đức Chúa Trời.

Trong phần thứ hai của câu 6, nó nói rằng, ở giữa ngai vàng và xung quanh ngai vàng, có bốn con thú đầy mắt trước và sau.

Bốn sinh vật có đầy đủ mắt này giống như camera quan sát (TV mạch kín) được đặt xung quanh ngai vàng của Chúa để nhìn và quét tất cả mọi người đến gần ngai vàng. Chúng có mắt ở phía trước và phía sau. Chúng giống như phòng điều khiển hệ thống của văn phòng an ninh của một tòa nhà, giám sát mọi người ra vào tòa nhà.

Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích tiên tri về bốn sinh vật sống này. Bốn sinh vật sống này đã “ở giữa ngai vàng, và vòng quanh ngai vàng.” Họ gần gũi với Đức Chúa Trời và chiếm giữ vai trò của những đấng quyền năng vì họ ở xung quanh ngai vàng. Chúa nói rằng những người giống những sinh vật này là những người vượt qua và họ sẽ được đưa lên ngai vàng của Chúa. Chúa phán rằng Ngài sẽ để kẻ ngự trị cùng ngồi với Ngài trên ngai vàng của Ngài.

“Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta cũng đã chiến thắng và ngồi cùng Cha Ta trên ngai của Ngài.” (Khải Huyền 3:21.)

Sinh vật sống đầu tiên là Sư tử, và đêm đó Chúa giải thích cho chúng ta, “Chẳng phải đã chép về Ta rằng Ta là Sư tử của chi phái Giu-đa sao?”

Khải Huyền 5: 5  “Kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Ða-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.”

Sinh vật thứ hai là con bò và Chúa phán: “Chẳng phải trong kinh thánh chép rằng tôi được làm tôi tớ của Thầy sao? Con bò là biểu tượng của người đầy tớ làm công việc cày xới đất để trồng trọt và trồng cây. “

Phi-líp 2: 7 Nhưng làm cho mình không có danh tiếng gì, lấy Ngài làm tôi tớ, và được dựng nên giống loài người.

Xa-cha-ri 3: 8 Nầy, ta sẽ sinh ra tôi tớ của Ta là NHÁNH.

Ê-sai 42: 1 Kìa tôi tớ ta, kẻ mà ta nâng đỡ; Của ta chọn, trong đó linh hồn của ta yêu thích; Ta đã đặt Thánh Linh của Ta trên Ngài: Ngài sẽ phán xét các dân ngoại.

Sinh vật sống thứ ba có khuôn mặt của một người đàn ông và Chúa nói thêm, “Chẳng phải trong kinh thánh chép rằng, thuở ban đầu, là Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời (Giăng 1: 1 ) và Lời đó không phải là Ta sao? vì nó đã được viết ra, Và Ngôi Lời đã được tạo thành xác thịt, ở giữa chúng ta, (và chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, sự vinh hiển như con một của Cha,) đầy ân điển và lẽ thật. (Giăng 1:14) Người này, con một của Cha, nhắc đến Ta. “

Sinh vật thứ tư là đại bàng mà Chúa đã nói là vua của các loài chim. Đó là đại bàng tạo nơi cư trú của nó trên đỉnh núi cao và bay cao trên bầu trời. Chúa phán, “Con đại bàng bay này tượng trưng cho Ta bởi vì Ta rất cao và Ta đã được nâng lên trên tất cả.” Vì nó bay lên cao, đại bàng là biểu tượng của sự phục sinh hoặc thăng thiên của Chúa Jesus Christ.

Chúa tiếp tục, “Bốn sinh vật còn sống là thông điệp của Ta mà Ta đưa ra cho các ngươi theo bốn giai đoạn.”

4 giai đoạn thể hiện bốn sách Phúc âm, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng theo bốn khía cạnh khác nhau của Chúa Giê-xu.

Trong Ma-thi-ơ, chúng ta thấy Đấng Mê-si-a-vua (sư tử).

Trong Mác, chúng ta thấy Tôi tớ của Đức Giê-hô-va (con bò).

Trong Lu-ca, chúng ta thấy Con Người (người đàn ông).

Trong John, chúng ta thấy Con Thiên Chúa (con đại bàng).

Bốn sách Phúc âm tượng trưng cho bốn góc của trái đất. Bốn góc của trái đất tượng trưng cho bốn luồng gió và bốn hướng – Bắc và Nam, Đông và Tây.

Chúa giải thích cho chúng ta rằng để đạt được ngai vàng, có bốn giai đoạn mà chúng ta phải trải qua – Sư tử, Bò, Người và Đại bàng. Chúa phán: “Muốn đạt đến ngai vàng, các ngươi phải là kẻ bắt chước Ta. Ta sẽ cho các ngươi ngồi cùng Ta trên ngai vàng khi các ngươi vượt qua bốn giai đoạn này.”

GIAI ĐOẠN CỦA SƯ TỬ

Chúa Jêsus phán: “Ta là Sư tử của chi phái Giu-đa. Giai đoạn đầu là Sư tử, là biểu tượng của sự quyết định và quyết tâm cho nó được viết: Không người nào đưa tay vào cái cày mà ngoảnh lại. , phù hợp với vương quốc của Đức Chúa Trời. (Lu-ca 9:62) ” 

Để lên được ngai vàng trên trời, cần phải có bản lĩnh của Sư Tử. Sư Tử tấn công và không bao giờ rút lui. Bạn phải giống như sư tử, tức là khi chúng tấn công, chúng không bao giờ quay đầu lại. Sư tử tiến gần đến ngai vàng và liên minh với ngai vàng là kết quả và đỉnh cao của quyết định và quyết tâm của họ để vượt qua và không bao giờ rút lui.

Ma-thi-ơ 11:12 Và từ thời của Giăng Báp-tít cho đến nay, vương quốc thiên đàng phải chịu bạo lực, và những kẻ bạo lực phải dùng vũ lực mà chiếm đoạt nó.

Chúng ta phải kiên định với quyết định theo đuổi Chúa của mình để từ đó phát triển hình ảnh Sư Tử trong chúng ta.

GIAI ĐOẠN CỦA CON BÒ

Khi chúng ta có tinh thần của Sư Tử trong người, chúng ta tiến tới phát triển tinh thần phục vụ như một con bò. Con bò hoặc con bò đực trẻ làm việc trong các trang trại kéo những thứ nặng như cái cày để phá vỡ đất để có thể trồng cây con. Con Bò là biểu tượng của người đầy tớ xới đất khô cứng trong tâm hồn tội nhân để gieo mầm Lời Chúa. Khi những hạt giống như vậy bén rễ và lớn lên, những người nhận sẽ trưởng thành để yêu thương nhau và phục vụ lẫn nhau.

Con Bò là hình ảnh của sự tận hiến đối với mục vụ. Bạn muốn lên thiên đàng và trở thành đấng tối cao để ngồi với Đấng Christ (Khải 3:21) trên ngai vàng của Ngài, bạn sẽ phải phục vụ như một Con Bò.

Bản chất của con Bò là vậy, khi bị ghì lấy cái ách để kéo cày, Bò liền ngậm miệng lại và khiêm tốn thực hiện công việc của mình. Điều này tượng trưng cho người hầu việc Chúa mà không lầm bầm hay phàn nàn. 

Những cánh đồng có thể rất lớn, công việc rất vất vả và có thể đầy rẫy những nguy hiểm từ hổ và sư tử. Tuy nhiên, Bò vẫn phải kéo cày. Nó tượng trưng cho sự bền bỉ của chức vụ. 

Người đầy tớ hy sinh nhiều vì công việc của Đức Chúa Trời. Khi mang hình ảnh Con Bò, anh ta bắt đầu trông giống như Chúa Giê-su, Người Tôi Tớ Đau Khổ của Ê-sai 53: 1-5, 1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Ðức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?

2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.

3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

Chúa Giê-xu là Đấng đã gánh vác tội lỗi của nhân loại. Chúa Giê-su là một người gánh chịu đau đớn, quen với đau khổ. Chúng ta phải hy sinh cho công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chịu đựng để trả giá cho việc cày xới mảnh đất này của tâm hồn những kẻ tội lỗi và gieo những hạt giống Lời Đức Chúa Trời vào lòng họ.

Đây là ý nghĩa tiên tri của Con bò. Ai muốn lên thiên đàng thì phải có biểu tượng của Con Bò, tức là hình ảnh Người Tôi Tớ Chúa, người làm việc cho mùa màng bội thu.

Bằng chứng là Khải Huyền 1: 6 cho chúng ta biết Đấng Christ “đã làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha ngài; để Ngài được vinh hiển và thống trị mãi mãi. A-men.”

Tất cả các thầy tế lễ phải có một bàn thờ, trên đó ông phải dâng của lễ các linh hồn cho Đức Chúa Trời. Như Phao-lô nói trong Rô-ma 15:16, để trở thành người truyền giáo của Chúa Giê-su Christ cho dân ngoại. Ngài giao cho tôi nhiệm vụ tư tế là rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời để dân ngoại có thể trở thành của lễ được Đức Chúa Trời chấp nhận, được thánh hoá bởi Đức Thánh Linh.

Con Bò là người hầu làm việc cho việc hoán cải các linh hồn. Thế giới phải cải đạo theo Chúa Giê Su Christ và biết những điều của Đức Chúa Trời.

GIAI ĐOẠN CỦA NGƯỜI

Sinh vật thứ ba có khuôn mặt của Người. Trong số bốn sinh vật sống, hai sinh vật là động vật, một là chim và một là Người. Tại sao lại có Người trong số các loài động vật? Để đạt được ngai vàng, một người phải giống như bốn sinh vật sống và điều đó bao gồm cả bản chất của Con người phân biệt.

Trong quá trình Chúa tạo dựng thế giới, Chúa đã phán trong Sáng thế ký 1: 26-27 Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúng ta, theo hình ảnh của Chúng ta: và để họ thống trị cá biển, chim trời và trên gia súc, trên khắp trái đất, và trên mọi vật leo trèo trên đất. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của chính Ngài, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người; Ngài tạo ra người nam và người nữ.

Sinh vật thứ ba có khuôn mặt của Con người là tuyên ngôn của hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải phát triển bản chất của con người trở thành hình ảnh của Đức Chúa Trời để đạt đến ngai vàng của Đức Chúa Trời. Con người phải phát triển hình ảnh và bản chất của Chúa để được phân biệt với muôn ngàn tạo vật. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy một Người trong số hai con vật và một con chim. Con người là sinh vật duy nhất trong bốn sinh vật có thể phát triển hình ảnh và bản chất của Đức Chúa Trời.

Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, Nhưng tất cả chúng ta, với khuôn mặt rộng mở nhìn vinh quang của Chúa như trong kính, đều được biến đổi thành cùng một hình ảnh từ vinh quang đến vinh hiển, ngay cả bởi Thánh Linh của Chúa.

Trong số các sinh vật được tạo ra, chỉ có Con người là được phú cho ý thức và trí thông minh. Động vật không có khả năng kính sợ Chúa. Con người là người duy nhất có thể có được sự kính sợ của Đức Chúa Trời.

Như Truyền-đạo 12:13 đã nói: Sự kết thúc của vấn đề; tất cả đã được nghe. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài, vì đây là toàn bộ bổn phận của con người.

2 Cô-rinh-tô 7: 1 Vì chúng ta đã có những lời hứa này, hỡi người yêu dấu, chúng ta hãy tẩy sạch mọi ô uế về thể xác và tinh thần, khiến sự thánh khiết trở nên trọn vẹn trong sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Ý nghĩa tiên tri của Con người trong bốn con sinh vật là có hình ảnh của Đức Chúa Trời và sự kính sợ Ngài để đến ngôi của Ngài.

GIAI ĐOẠN CỦA CON ĐẠI BÀNG

Sinh vật sống thứ tư là Đại bàng. Nó có đôi cánh dang rộng trong tư thế bay. Ê-sai 40:31 Nhưng những ai trông đợi CHÚA sẽ tái tạo sức mạnh của họ; chúng sẽ dựng lên với đôi cánh như những con đại bàng; nó sẽ chạy và không mệt mỏi, và nó sẽ bước đi, và không ngất xỉu.

Đại bàng chạy và không biết mệt. Nó đi bộ và không ngất xỉu. Đại bàng đã ở trên cõi thiên đàng mà không có bất kỳ sự kháng cự hay ràng buộc nào của trần thế. Đại bàng là vua của các loài chim và đi xa nhất và cao nhất.

Khi Đại bàng bay, nó sẽ nâng cánh và nâng chân lên. Chân đang giơ lên ​​tượng trưng cho sự tách rời khỏi những thứ trần thế và thế gian.

Chúa Jêsus phán: “Hỡi dân Ta, ta ra lệnh cho các ngươi phải tách ra khỏi Trái đất, các ngươi đặt niềm tin vào Ta thì các ngươi trở thành chủ và muốn làm chủ thì cần phải tránh những điều của đời sống trần gian này.”

“Khi Đại bàng bay xa nhất và cao nhất, nó có thể nhìn thấy cảnh quan rộng lớn trong nháy mắt. Nó đặt trái tim vào những mục tiêu rất lớn. Đại bàng là những người nhìn thấy những mục tiêu rất lớn khi chúng đi cùng ta.”

Đại bàng là những người tin vào “Đấng có thể làm vượt quá mức dồi dào hơn tất cả những gì chúng ta cầu xin hoặc suy nghĩ, tùy theo sức mạnh lo lắng trong chúng ta.” (Ep 3:20)

Chúa nói rằng Đại bàng có xu hướng leo ngày càng cao trên bầu trời. Những người có hình ảnh của Đại bàng có xu hướng tiến xa hơn và cao hơn trong những điều của Chúa.

Chúa nói thêm rằng Đại bàng là một loài chim của núi, có nghĩa là để trở thành Đại bàng, người ta phải tìm kiếm sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Người ta viết về Chúa Giê-xu rằng Ngài thường lên núi để cầu nguyện.

Ma-thi-ơ 14:23 cho chúng ta biết, “Và khi Ngài đuổi đoàn dân đi, Ngài lên núi riêng để cầu nguyện; và khi trời đã tối, Ngài ở đó một mình.”

Chúng ta đọc trong Lu-ca 6:12, “Và trong những ngày đó, Ngài lên núi cầu nguyện và tiếp tục suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng đọc nơi Chúa dẫn một số môn đồ của Ngài cùng với Ngài đến một ngọn núi để cầu nguyện. Lu-ca 9:28 nói, “Và điều đó xảy ra khoảng tám ngày sau những lời phán này, Ngài dẫn Phi-e-rơ và Giăng và Gia-cơ lên ​​núi cầu nguyện.”

Sự cư trú của Đại bàng trên núi giúp anh ta có thể đi rất xa đến những thứ trên trời trong khi tầm nhìn về trái đất ngày càng trở nên nhỏ hơn trong tầm mắt anh ta. Đại bàng tự thanh lọc bản thân khỏi những thứ trần gian và trở nên thiên lương khi dành thời gian lên núi trước sự hiện diện của Chúa.

Advertisement