PHẦN SỐ 39: BÍ ẨN VỀ CON CHIM BỒ CÂU LÌA KHỎI CHIẾC TÀU CỦA NÔ-Ê

LỜI CHỨNG CỦA MOSES LUSHIKU

PHẦN SỐ 39: BÍ ẨN VỀ CON CHIM BỒ CÂU LÌA KHỎI CHIẾC TÀU CỦA NÔ-Ê

Bạn yêu dấu, khi Nô-ê muốn biết liệu Trận lụt có lắng xuống hay không, ông đã mở cửa sổ và đưa một con chim bồ câu ra ngoài. Con chim bồ câu rời đi và đến với một chiếc lá cây ô liu trên mỏ của nó. Con chim bồ câu gửi chiếc lá vào chiếc tàu. Và trong lần tái hiện thứ hai, Nô-ê sai con chim bồ câu đi và con chim bồ câu bỏ đi không quay lại.

Sáng thế ký 8:10 Ðoạn, người đợi bảy ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu;

11 đến chiều bò câu về cùng người, và nầy, trong mỏ tha một lá Ô-li-ve tươi; Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất.

12 Người đợi bảy ngày nữa, thả bò câu ra; nhưng chuyến nầy bò câu chẳng trở về cùng người nữa.

Trong câu 10, Ông đã ở lại bảy ngày khác, và một lần nữa, Ông sai chim bồ câu ra khỏi tàu.

Nô-ê đã thả chim bồ câu ra ngoài trong bảy ngày. Bảy ngày là thời gian dành để thánh hiến một thầy tế lễ như được chép trong Lê-vi Ký 8:33 Và các ngươi không được ra khỏi cửa đền tạm của hội thánh trong bảy ngày nữa, cho đến khi những ngày dâng mình kết thúc: vì bảy ngày ông sẽ dâng hiến bạn.

Nô-ê sai chim bồ câu sau bảy ngày. Điều này có nghĩa là sau khi dâng mình, chim bồ câu đã đi ra ngoài với tư cách là sứ giả của Nô-ê. Và chúng ta học được một bài học. Chỉ sau khi dâng mình, chim bồ câu mới mang lại cho chúng ta lá cây ôliu. Và ‘cây ô liu cho chúng ta dầu. Dầu còn tượng trưng cho sự dâng hiến. Những sứ giả được tận hiến sâu sắc cho Chúa giống như chim bồ câu mang về lá ô-liu. Những sứ giả tận hiến mang lại những sứ điệp đã được thánh hiến.

Cây ô liu tạo ra dầu ô liu, là biểu tượng của Chúa Thánh Linh. Các chấp sự thánh hiến sẽ chảy với dầu của Chúa Thánh Linh và cung cấp Lời thật của Đức Chúa Trời từ Thiên đàng. Họ mang theo dầu của sự mặc khải. Họ giải phóng dầu dưỡng của sự chữa lành. Họ nói về những lời thánh truyền của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh thúc đẩy họ công bố những lời tiên tri như được chép trong 2 Phi-e-rơ 1:21 Vì lời tiên tri không phải do ý muốn của con người mà có từ xưa; nhưng những người thánh của Đức Chúa Trời phán khi họ được Đức Thánh Linh cảm động.

Con chim bồ câu để lại lá cây ô liu trong tàu Nô-ê. Chiếc tàu tượng trưng cho Nhà thờ của những người được gọi .  Chiếc tàu bao gồm những người trong giao ước với Chúa. Nghĩa là chỉ có sứ giả thánh hiến do chim bồ câu đại diện mới có thể mang về nhà một thông điệp thánh hiến được biểu thị bằng lá ô liu đến chiếc tàu của Hội thánh Đức Chúa Trời. Những sứ giả được thánh hiến và thánh hóa mang các thông điệp được thánh hiến về Rhema và Khải Huyền đến Hội Thánh của Chúa. Chúng mang lại sự thật và ánh sáng từ Kinh thánh. Chúng giống như tiếng gọi sâu thẳm. Họ được thánh hiến cho Thần Chân lý, Đấng dẫn họ đến mọi lẽ thật. Họ hái quả từ Cây Sự sống.

Điều ngược lại cũng đúng. Những sứ giả và những sứ thần không được thánh hiến mang đến những thông điệp không được thánh hiến. Các sứ điệp của họ không được tẩm dầu của Đức Thánh Linh và không gây dựng, không ban phước, cũng không chữa lành vết thương của dân chúng hoặc khiến họ bị kết tội bởi tội lỗi và sự đau buồn của Đức Chúa Trời. Những sứ giả không được làm sáng tỏ rao giảng bức thư của Lời giết chết thay vì Thánh Linh ban sự sống. (2 Cô-rinh-tô 3: 6, Đấng cũng đã khiến chúng ta có thể trở thành người hầu việc của giao ước mới; không phải bằng thư, nhưng bằng thánh linh; vì thư giết chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống lại.) và thực hiện những công việc chết chóc ở giữa một nhà thờ đã chết.

Trong câu 12, Nô-ê sai chim bồ câu ra; mà không trở lại với anh ta nữa. Con chim bồ câu bay đi. Làm thế nào chúng ta sẽ lấy được anh ta? Con chim bồ câu sẽ trở lại như con chim bồ câu khi Chúa Giê-su xuất hiện tại hiện trường.

CON CHIM BỒ CÂU ĐàCHUYỂN TỪ NÔ-Ê SANG  ĐẤNG CHRIST

Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh của Ngài. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là gì? Một con chim bồ câu đáp xuống trong lễ báp tem của Ngài . Chúa Giê-xu đã chịu phép báp tem bởi Giăng Báp-tít và, ” Này, các tầng trời đã mở ra cho Đức Giê -hô – va, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đến ngự trên Ngài ; và kìa , có tiếng từ Trời phán rằng:” Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” (Ma-thi-ơ 3: 16–17).

Con chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu. Jesus có sứ mệnh truy tìm, thu hồi chim bồ câu . Đó là sứ mệnh của Chúa Giê-xu: lấy con chim bồ câu ra khỏi chiếc tàu Nô-ê và biến đi. Con chim bồ câu phải quay lại.

Và đừng quên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ghết-sê-ma-nê là nơi mà Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài thường đến để nghỉ ngơi, cầu nguyện và ngủ. Điều này cho phép Giuđa tìm thấy Ngài vào đêm Ngài bị bắt. Tên Gethsemane (tiếng Hebrew gat shemanim, “máy ép dầu”) có nghĩa là khu vườn là một lùm cây ô liu, trong đó có một máy ép dầu. Đó là nơi Chúa đã từng dành cả đêm để cầu nguyện. Đó là nơi ô liu phải được ép để tiết ra dầu.

Vì chim bồ câu giáng xuống trên Chúa Giê-xu khi Ngài chịu phép báp têm , nên chim bồ câu sẽ cùng với Chúa Giê- su nhổ lá ô-liu về sự mặc khải tiên tri và những thông điệp để mang đến chiếc tàu Nô-ê( Hội Thánh). Chúa Giêsu đã trở thành tiếng nói tiên tri của chim bồ câu. Chúa Giê-su nói với sứ giả chim bồ câu , “Ta vừa mới hồi phục . Hãy đến để bạn đi đến những cây ôliu để bạn có thể trở lại chiếc tàu Nô-ê với lá ôliu của chúng ta .. Thông điệp của bạn là cây ô liu, thông điệp của chúng tôi là dầu. ”

Hãy lưu ý, Hội thánh của Đức Chúa Trời ! Chim bồ câu, Đức Thánh Linh đang chờ đợi bạn đi với Ngài để thu thập những lá khải thị từ cây ô liu . Những cây ôliu đó ở Gethsemane cá nhân của bạn, nơi giống như Chúa Giê-su, bạn sẽ dành cả đêm để cầu nguyện. Tin nhắn không được dừng lại.

Bạn biết đấy, mặc dù Môi-se đã thực hiện những phép lạ vĩ đại, nhưng con chim bồ câu vẫn mất tích. Đó là sự khó khăn, phép lạ của Môi-se là những hành động và việc làm liên quan đến thế giới vật chất, đến những vật thể vật chất, đến những thần đồng của thiên nhiên . Cây gậy của Môi-se biến thành con rắn (Xuất ê-díp tô ký 4: 2-3), tay Môi-sê biến thành bệnh hủi và chữa lành bệnh phong (Xuất ê-díp 4: 6-7 ), mười tai vạ (Xuất ê-díp 7-12), Môi-se đã đi qua Biển Đỏ (Xuất ê-díp 14,21-22), Nước Marah chữa lành (Xuất-ê-díp 15,23-26 ), bánh từ trời (Xuất-ê-díp 16: 4-35; Dân-số ký 11), ăn chim cúc ( Xuất ê-díp tô ký 16 : 8-13), nước từ tảng đá ( Xuất ê-díp tô ký 17: 1-7), trái đất nuốt chửng những kẻ phản nghịch (Dân số ký 16: 28-33).

Những phép lạ của Môi-se là những phép lạ liên quan đến con người bề ngoài nhưng con người hướng nội vẫn không thay đổi . Đó là lý do tại sao ngay cả khi Môi-se đã làm phép lạ chia cắt Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ên đã sớm quay sang thờ thần tượng con bê vàng vì lòng họ không thay đổi . Trái tim của họ không thay đổi vì chim bồ câu bị mất tích trong thánh chức của Môi-se. Không có chim bồ câu, Môi-se không thể thực hiện những phép lạ liên quan đến con người hướng nội, đến sự tái sinh, sự biến đổi bên trong của con người và vì điều này, con chim bồ câu là cần thiết .

Với quyền năng vĩ đại, Môi-se đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ và nô lệ thể xác ở Ai Cập, nhưng Chúa Giê- su có Chim bồ câu , và với quyền năng lớn hơn nữa, Ngài đã dẫn dắt sự lựa chọn của Đức Chúa Trời thoát khỏi sự trói buộc thuộc linh và nô lệ cho tội lỗi.

Chúa Giê-xu Christ đến, Ngài hồi phục hồi Chim bồ câu, sứ giả của dầu ô liu . Chúa Giê-xu đi đến Ghết-sê-ma-nê, khu rừng cây ô-li-ve nơi chim bồ câu tìm thấy sự yên nghỉ của nó. Cây ô liu và chim bồ câu là đồng nghĩa với nhau.

Trước đó trong Sáng thế ký 8: 8-9, Nô-ê đã gửi con chim bồ câu nhưng nó quay trở lại vì cô không thấy chân mình được nghỉ ngơi. Trong câu 11, chim bồ câu quay lại với một chiếc lá ô liu trên mỏ. Trong câu 12, chim bồ câu bay đi vì điều tốt. Tại sao chim bồ câu bay đi và không trở lại? Bởi vì nó đã tìm thấy sự yên nghỉ cho đôi chân của mình. Nó đã tìm nơi nghỉ ngơi ở đâu? Nó tìm thấy một lùm cây ô liu để nghỉ ngơi ở đó. Tại sao nó lại nghỉ ở đó? Nó đang đợi Chúa Giê-xu đến đó và đòi lại nó. Và sau khi Chúa Giê-xu tìm thấy Chim bồ câu, Ngài sẽ kêu lên Bài ca 1:15 Kìa, em thật đẹp, tình yêu của anh; kìa, bạn thật xinh đẹp; bạn có đôi mắt của chim bồ câu.

Nhiều người truyền giáo vẫn có chức vụ của Môi-se mà không có Bồ câu. Họ đang bận rộn sắp đặt các đạo cụ liên quan đến người đàn ông bề ngoài và giải trí cho người đàn ông xác thịt .

Tôi muốn mở một dấu ngoặc đơn. Tôi, tôi tớ của bạn trong Đấng Christ, đã từng bước vào thế giới của Sa-tan. Tôi nhân cơ hội này để trả lời một người yêu quý đã viết thư cho tôi trên Internet trong hộp thư điện tử của chúng tôi để hỏi câu hỏi, “Khi bạn rơi vào thế giới của Satan, đó là trong thể xác hay tinh thần?” Chính vì tinh thần mà tôi đã ngã xuống. Chúa đã giao cho tôi sứ mệnh đi với Tổng lãnh thiên thần Michael. Anh ấy đã dắt dôi đến một đại hội của sa tan trong vòng 4 tháng. Tôi đã nghe sa tan nói ra những âm mưu cho những bọn quỷ của mình để làm hỏng Giáo hội và gửi các thành viên của hội thánh Chúa đến sự diệt vong.

Anh ấy hỏi tôi một câu, “Làm thế nào mà cái chết của bạn xảy ra?”

Tôi không biết mình sẽ chết. Anh nói với tôi: “Hãy đến văn phòng.”

Khi tôi đi vào văn phòng, ba thiên thần xuất hiện và cảnh báo tôi, “Đừng sợ. Chúa sẽ để cho bạn chết.”

Bạn không thể ngăn Chúa đưa bạn vào chỗ chết. Tôi biết rằng linh hồn của tôi đã bị đưa đến phòng họp của Satan trong khi cơ thể vô hồn của tôi đang ở trong văn phòng. Tôi không bị ốm. Tôi không chết trong một vụ tai nạn. Đó là một hành động có sự dàn xếp trước với người chứng của tôi là người truyền giáo bạn của tôi tên Joseph, Chúa của tôi, và tôi.

Họ nói với tôi, “Nằm xuống.”

Tôi nằm xuống, và đó là khi các thiên thần đưa tôi đến phòng họp của Satan. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong suốt bốn tháng. Và khi ngã, tôi trơ ra, không còn nhận ra mình nữa.

Bạn ơi, tôi nghe lời ma quỷ nói vì tôi là con người duy nhất tham gia hội trường này mà chưa thuộc về thế giới Satan.

Bạn yêu quý, tôi nghe ma quỷ nói, “Chúng ta sẽ chống lại Hội Thánh của Chúa Jesus. Làm thế nào?”

Sa tan nói, “Chúng ta sẽ thay thế giáo lý chân chính bằng những màn trình diễn, bằng những lời tiên tri, bằng sự bồn chồn, bằng những phép lạ, vì vậy người ta sẽ thích những điều này thay vì sự dạy dỗ của Lời chân thật. Và những điều này sẽ thay thế Lời làm luật pháp của họ. “

Hãy coi chừng! Luật pháp thuộc phạm vi của nhà vua. Từ chối luật pháp là từ chối nhà vua!

Bạn thấy đấy, Sa-tan nói, “Bây giờ trong luật pháp của chúng nó đã được viết trong Thi thiên 119: 105 Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, và là ánh sáng cho đường đi của tôi.”

Satan nói, “Chúng tôi sẽ thay thế luật pháp của họ bằng các đạo cụ (props).”

Đạo cụ là gì? Đạo cụ là bất kỳ vật phẩm hoặc đồ vật có thể di chuyển nào được sử dụng trên bối cảnh của một vở kịch hoặc bộ phim. Các nhà sản xuất phim có thể thiết lập một chỗ dựa trông giống như một dinh thự giả nhưng không phải là một dinh thự thực sự. Vì vậy, Sa-tan bày ra các đạo cụ để làm cho các tín đồ đạo Đấng Christ cảm thấy như họ đang ở trong một nhà thờ nhưng họ không ở trong một nhà thờ thật mà là một nhà thờ giả tạo.

Những đạo cụ này là sự chữa lành và phép lạ mà không cần rao giảng về sự ăn năn tội lỗi và chấp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Chúa Jêsus phán trong Lu-ca 10: 9 rằng: Hãy chữa lành người bệnh và bảo họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đang ở gần các ngươi. Họ chữa lành người bệnh nhưng không dạy họ trở thành môn đồ trong Nước Trời.

Đạo cụ là các mục sư và các thành viên dàn hợp xướng trong bộ áo choàng ấn tượng có hình thức thần thánh mà không có sự thánh thiện và tôn nghiêm thực sự. 2 Ti-mô-thê 3: 5, Họ sẽ hành động theo tôn giáo, nhưng họ sẽ khước từ quyền năng có thể khiến họ tin kính.  Hãy tránh xa những người như thế!

Đạo cụ là những bài giảng về những bài giảng cảm thấy dễ chịu, có động lực của phúc âm thành công, phúc âm thịnh vượng, phúc âm siêu ân sủng, phúc âm OSAS (Một khi đã từng được cứu, luôn được cứu) liên quan đến bản thân: xây dựng bản thân về sức khỏe, sự giàu có , địa vị trong xã hội, v.v. nhưng không rao giảng về những điều liên quan đến Đức Chúa Trời: sự thánh khiết và công bằng của Đức Chúa Trời, tình yêu đầu tiên dành cho Đức Chúa Trời, sự kính sợ Đức Chúa Trời, v.v.

Ma-thi-ơ 23:15  Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

Đạo cụ là việc sử dụng các loại dầu được ban phước bởi một số mục sư và nhà tiên tri lớn, nước thánh, vòng tay, tranh ảnh, tượng, khăn cầu nguyện, chuỗi hạt cầu nguyện, thánh tích, hương, hành hương, thánh, ngâm mộ, v.v. được buôn bán và đặt niềm tin của họ vào vật chất thay vì có đức tin và lòng sùng kính đơn sơ đối với Chúa Giê-xu. 2 Cô-rinh-tô 11: 2 Vì tôi ghen tị với anh em bằng sự ghen tuông của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã tán thành bạn với một Người, để trình bày bạn là một trinh nữ trong sạch đối với Đấng Christ.

Đạo cụ là sự xuất hiện giả của các vị thánh đã khuất, những lần hiện ra, những thị kiến ​​giả với những tiết lộ sai lầm, kêu gọi 9 dàn thiên thần thực sự là thiên thần sa ngã của Satan giả dạng thiên thần ánh sáng, những tiết lộ sai lầm tôn vinh một người là Người được chọn, Elijah đó là sẽ đến, Giọng nói khóc lúc nửa đêm, Nhà tiên tri của bảy lần Sấm sét, v.v., những lời tiên tri sai lầm được nói ra bởi những nhà tiên tri không hối lỗi khi lời tiên tri của họ thất bại, những dấu hiệu và điều kỳ diệu, sự chữa lành và phép lạ được thực hiện với sự giúp đỡ của ma quỷ và các linh hồn biển bởi các mục sư và những người làm việc cho tội ác (những người ngoại tình, ngoại tình, các mối quan hệ đồng tính, song tính, chuyển giới, kết hôn với các linh hồn biển, trộm cắp, sang trọng, phù thủy và huyền bí, v.v.). Ma-thi-ơ 7: 22-23 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Đạo cụ là những lời dạy, bài giảng, sách, bài viết của Cơ đốc nhân, Mục sư, học giả Kinh thánh, giáo viên Trường Chúa nhật, Chấp sự và Người cao tuổi, những người dựa vào trực giác của bản thân, sự nhanh nhạy của bản thân, sự thông minh vượt trội, sự khôn ngoan và nghiên cứu, về cơ bản là dự phần của trái cây từ Cây Kiến thức của điều Thiện và Ác, trong đó con rắn đang ẩn nấp chờ đợi để tiêm vào tâm trí họ một số chân lý và những tiết lộ sâu sắc với một chút nọc độc và chất độc chết người. Một số người trong số những người này đang chuyển những cuốn sách được viết trong Địa ngục để các Cơ đốc nhân trên Trái đất tiêu thụ. Họ không có bất kỳ mối tương giao nào với Thần Lẽ thật dẫn họ đến mọi lẽ thật.

Đạo cụ là sự xuất hiện của các ca sĩ, ban nhạc và nhà soạn nhạc Phúc âm, những người phát hành các bài hát tập trung vào cá nhân, về nhu cầu và sức khỏe của anh ta, về sự đột phá và thịnh vượng của anh ta, không đề cập đến tên của Chúa  Giê-su thay vì thể hiện sự thờ phượng chân thành và chân thành đối với Chúa thật và sống. Những bài hát như vậy đã được lấy cảm hứng từ ma quỷ và được sáng tác lần đầu tiên ở Địa ngục trước khi được phát hành trên Trái đất. Nhiều ca sĩ Phúc âm đến vương quốc biển để ký các hiệp ước và giao ước về sự thành công của các bài hát và album Cơ đốc của họ để họ có thể trở nên giàu có. Những bài hát lấy cảm hứng từ ma quỷ như vậy được đi kèm với sự xức dầu giả, lửa giả, cảm giác nổi da gà giả để khiến hội chúng cảm thấy rằng họ đang ở trước mặt Đức Chúa Trời khi họ thực sự ở nơi mà Sa-tan đã lên ngôi. Nhiều Cơ đốc nhân tin kính có mở mắt tâm linh đã nhìn thấy những con rồng khổng lồ, quái vật, dơi, rắn, v.v. bay lượn trên nhiều nhà thờ.

Satan tiếp tục, “Bây giờ Lời theo luật pháp của họ là ánh sáng. Như vậy, nhà thờ đã từ chối ánh sáng. Khi nhà thờ từ chối ánh sáng đích thực từ chính nó, thì trong luật riêng của họ, có viết rằng tôi, (ở đó Satan nói cho chính mình) họ gọi tôi là hoàng tử của bóng tối. Khi đó, như không có Lời Trong nhà thờ của họ để phát ra ánh sáng, sẽ có bóng tối. Vì vậy, tôi sẽ trị vì các hội thánh đã khước từ ánh sáng của Lời và đang ngồi trong bóng tối. ”

Và anh ta nói, “Về mặt logic, với tư cách là hoàng tử bóng tối, tôi phải cai trị bất kỳ nhà thờ nào chìm trong bóng tối vì không có Lời nào trong họ.”

Vì vậy, với tư cách là một vị tiên tri của Đức Chúa Trời Đời Đời, tôi ban lời, tôi ban lời cảnh báo cho mọi người rao giảng, cho mọi chấp sự, cho mọi tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và cũng cho tất cả các đầy tớ của Chúa và các nữ tỳ của Chúa mới xuất hiện. Khi có cơ hội, hãy lên bục giảng để công bố Lời Chúa cho dân chúng. Hãy ban Bánh thật từ Trời cho kẻ đói. Chúng ta hãy mở cửa tâm hồn mình cho Đấng Cứu Rỗi, Đấng muốn hỗ trợ chúng ta và chúng ta ở với Ngài. Chúng ta hãy bước vào sự hiện diện của Chúa để được chính Chúa dạy Lời.

Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào Môi-se từ trên núi xuống, ông đều mang theo bảng luật. Bạn có nhìn thấy nó không? Vì vậy, chúng ta với tư cách là những người rao giảng và giảng dạy Lời Chúa phải bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trình bày một Lời Rhema mà Chúa muốn đưa ra cho hội thánh. Chúng ta không nên giải trí cho hội chúng bằng những câu chuyện tự tôn vinh mình, những câu chuyện cười, màn kịch. Một số mục sư nhà thờ lớn thích nói về máy bay phản lực và những chiếc ô tô mới nhất của họ với động cơ và tốc độ mới nhất của họ. Một số thậm chí còn biểu diễn các màn ảo thuật để rao giảng phúc âm nhưng hội thánh bị nhiễm tinh thần lừa dối của ma quỷ. Chúng ta đến với tư cách là những người chăn cừu và nhà truyền giáo đơn giản và chúng ta nghe một thông điệp từ Chúa và chúng ta phải truyền đạt thông điệp đó cho dân Chúa.

Chúng ta cần chức vụ của Chúa Giê-su với Chim bồ câu. Chúng ta cần đến Ghết-sê-ma-nê, nơi ép dầu ô-liu cá nhân của chúng ta, nơi giống như Chúa Giê-su, chúng ta dành cả đêm để cầu nguyện. Chúng ta thu thập những chiếc lá quý của cây ôliu và mang chúng trở lại Nhà thờ. Chúa Giê-xu khôi phục lại thông điệp về sự thánh hoá và thánh hiến cho các chấp sự của Ngài để làm việc với Chim Bồ Câu rằng họ nên ngừng thiết lập các đạo cụ trống rỗng nhưng bắt đầu mang lại dầu thực sự của Lời.

2 Ti-mô-thê 4: 2-3 hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; những vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình,

Mat 25: 8 Các ngươi dại nói với các ngươi khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.

Advertisement