PHẦN 1: ĐỐI THOẠI CỦA TÔI VỚI CÁC THIÊN THẦN VÀ CHÚA GIÊSU TRÊN THIÊN ĐÀNG BỞI MIMI LUCAU

LỜI CHỨNG CỦA CÔ MIMI LUCAU

ĐỐI THOẠI CỦA TÔI VỚI CÁC THIÊN THẦN VÀ CHÚA GIÊSU TRÊN THIÊN ĐÀNG

PHẦN 1

Chào mừng bạn đến với lời chứng về những gì ngoài tầm mắt xa hơn này. Tôi là Mimi Lucau. Khi tôi chết, tôi rời khỏi cơ thể của mình và tôi được thiên sứ của sự vĩnh cửu chở đến vương triều của ngai vàng của Chúa Giê Su Christ. Khi tôi đáp xuống trước ngai vàng của Chúa Giê-su, Chúa đã phán với tôi bằng một tiếng sấm. Ngài cho tôi biết rằng Ngài đã đặt tôi ra riêng để phục vụ Ngài. Tôi không thể nhìn vào mặt Ngài vì ánh sáng bùng lên trong một tia chớp rất mạnh làm chói mắt. Tôi đã nhận thấy rằng Chúa Giê-xu có bốn khuôn mặt.

Sau đó, thiên sứ của Chúa đã chở tôi đi thăm thiên giới và nói với tôi về bí ẩn của vương quốc thiên đàng. Đôi khi, sau chuyến viếng thăm của chúng tôi, chính Chúa Giê-xu đã tham gia cùng chúng tôi và thiên sứ của Chúa biến mất.

NGƯỜI PHỤ NỮ VÀ CON RỒNG

Rồi Chúa Giê-su nói, “Mimi, nhiều người không hiểu đoạn Kinh Thánh người phụ nữ mặc áo mặt trời với mặt trăng dưới chân và đội vương miện mười hai ngôi sao trên đầu.”

Khải Huyền 12: 1-6 AKJV Ðoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đờn bà có mặt trời bao bọc, dưới chơn có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao.

2 người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ.

3 Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên.

4 Ðuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đờn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.

5 người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Ðức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài.

6 Còn người đờn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đà có một nơi ở mà Ðức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Chúa Giê-su nói với tôi rằng có sự nhầm lẫn trong đoạn văn này nhưng sự thật là Người phụ nữ này đại diện cho HỘI THÁNH CHÚA THỜI KỲ CUỐI CÙNG.

Có chép rằng trong Khải Huyền 12: 12-17 AKJV Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.

13 Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đờn bà đã sanh con trai.

14 Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình; ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn.

15 Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sống theo sau người đờn bà, hầu cho kéo người xuống sông.

16 Nhưng đất tiếp cứu người đờn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.

17 Con rồng giận người đờn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Ðức Chúa Trời và lời chứng của Ðức Chúa Jêsus.

Chúa Giê-xu nói với tôi: “Trong Thời kỳ Cuối cùng này, có hạn hán trong Giáo hội của Ta và có nạn đói trong Giáo hội của ta. Trong Thời kỳ Cuối cùng, Các con Ta đang kiếm ăn vì đói tâm linh. Thật vậy, Người Phụ nữ là Giáo hội của Ta đang ở trong đồng vắng vì thiếu lương thực, điều này tượng trưng cho giáo lý đúng đắn.”

“Trong câu 15, Bấy giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sống theo sau người đờn bà, hầu cho kéo người xuống sông. . Mimi, nước mà con rắn phun ra là nước bẩn và đại diện cho những học thuyết sai lầm. Ma quỷ tìm cách tiêu diệt Người phụ nữ là Hội Thánh Ta bằng những học thuyết sai lầm của quỷ. Đây là thời kỳ khô khan về thiêng liêng. Con rắn triển khai những giáo lý sai lầm và học thuyết sai lầm để vô hiệu hóa Giáo hội. Satan áp dụng các học thuyết về ma quỷ chống lại Giáo hội trong thời kỳ đói kém này để lừa Người phụ nữ đến diệt vong. Trong thời kỳ cuối cùng, Giáo hội bị phá hoại bởi các học thuyết của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa hình thức nhưng đức tin Cơ đốc giáo không liên quan gì đến vật chất. Chủ nghĩa duy vật là tạm thời sẽ qua đi. Học thuyết thịnh vượng là một trong nhiều học thuyết của ma quỷ.

Chúa Giê-su nói với tôi, “Trong câu 14, Người đàn bà được một con đại bàng lớn ban cho hai cánh, để có thể bay vào đồng vắng, vào nơi của mình, nơi bà được nuôi dưỡng một thời gian, và một nửa thời gian, từ mặt con rắn. “

“Hai cánh của đại bàng tượng trưng cho Cựu ước và Tân ước. Cơ đốc nhân phải đọc Cựu ước và Tân ước vì chúng là Lời của Ta. Tôi không đến để bãi bỏ luật pháp mà để thực hiện nó.”

HAI NGỰA TRẮNG

“Mimi, nhiều người hầu của Ta hiểu lầm lời tiên tri của Ta. Thật vậy, có hai người cưỡi bạch mã trong sách Khải Huyền. Người cởi ngựa đầu tiên là kẻ soán ngôi. Nó được chép trong sách Khải Huyền 6: 2 AKJV Và tôi đã thấy, và kìa một con ngựa trắng, và người ngồi trên nó, có cung và mão được trao cho nó; nó đi ra ngoài chinh phục và chinh phục.

Chúa Giê-su nói với tôi: “Người ta nói rằng người cưỡi ngựa trắng này là đại diện cho Ta, nhưng thực tế, Ta không cầm cung tên nhưng nếu người ta tìm Ta trong sách Khải Huyền, họ sẽ tìm Ta trong sách Khải Huyền. 19: 11-13 AKJV Và tôi thấy trời mở ra, kìa một con ngựa trắng; và Đấng ngự trên Ngài được gọi là Trung Tín và Chân Thật, và trong sự công bình, Ngài phán xét và gây chiến. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, và Ngài có viết một tên mà không ai biết, trừ chính Ngài. 13 Ngài mặc áo nhúng máu, và danh Ngài được gọi là Lời Đức Chúa Trời.”

Chúa Giê-su nói, “Mimi, Satan không cho gì cả. Khi bạn sống trong tội lỗi, bạn sẽ chết. Khi bạn dùng đến thuyết huyền bí, bạn sẽ chết. Con ngựa trắng đầu tiên tượng trưng cho số phận của những kẻ tự sướng trong tội lỗi. Những kẻ phạm tội sẽ bị mũi tên của người cưỡi trên con ngựa trắng này bắn trúng. Khi bạn sống trong tà dâm, bạn sẽ thấy thích thú; Khi bạn thực hành phép thuật, bạn sẽ tìm thấy lợi nhuận ở đó nhưng cuối cùng, bạn sẽ chết vì người cưỡi trên con ngựa trắng này sẽ bắn bạn bằng mũi tên của hắn. Bạn sẽ ngã khỏi vết chích của người cưỡi ngựa và con ngựa trắng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Đây là hình ảnh đại diện thực sự của con ngựa trắng với người cưỡi của nó được trang bị cung tên.”

Chúa Giê-su nói với tôi, “Ma quỷ sẽ dùng cung tên của mình để chống lại kẻ thích tội lỗi, kẻ sống theo lối sống tội lỗi. Màu trắng của con ngựa này tượng trưng cho sự trừng phạt đối với thú vui và hưởng thụ tội lỗi và mang lại đau khổ và chết chóc khi người cưỡi con ngựa trắng này bắn mũi tên của mình vào tội nhân. ”

“Mimi, hãy nói với thần dân rằng Ta không bao giờ cầm cung và Ta không bao giờ sử dụng mũi tên.”

NGÂN HÀNG CỦA THIÊN ĐÀNG

Sau những lời giải thích mang tính tiên tri này, Chúa Giê-su đưa tôi vào trong một tòa nhà trong thiên quốc, nơi thực sự là ngân hàng thiên thể bao gồm bảy ngân hàng thiên thể. Tôi thấy rất nhiều ngăn kéo. Trên mỗi ngăn kéo của nó, tôi thấy tên của những tín đồ.

Chúa Giê-su nói với tôi, “Tất cả những ngăn kéo này đều thuộc về con cái Đức Chúa Trời và mỗi Cơ đốc nhân đều có ghi tên mình trên ngăn kéo, nơi cất giữ của cải và của cải.”

Chúa Giê-su nói: “Khi dân Ta cất giữ các kho tàng và của cải trong ngân hàng này, thì quà tặng, phần mười và lễ vật của họ cũng được liệt kê trong Sách Kỷ niệm. Có chép trong Ma-thi-ơ 6: 19-21: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;

20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.

21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

Chúa Giê-su nói, “Khi con cái Ta gặp khó khăn, Ta sẽ can thiệp trên cơ sở những gì được viết trong Sách Kỷ niệm. Ngân hàng này sẽ không bao giờ kết thúc vì nó đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, thậm chí đến cả con cái của bạn. Bạn không được thư giãn trong việc cho đi của cải của mình. Bạn làm tốt khi bạn dâng cho Chúa vì tất cả đã được ghi vào Sách Kỷ niệm ”.

CHÚA GIÊSU GIẢ DẠNG LÀ CON NGƯỜI ĐỂ GIÚP ĐỠ LOÀI NGƯỜI

Sau đó, Chúa Giê-su nói, “Mimi, tôi thường đi xuống và thăm Trái đất nhưng mọi người không nhận ra tôi vì tôi mang hình dạng của một người đàn ông bình thường. Khi mọi người thấy mình trong những hoàn cảnh khó khăn, khi họ đang kêu cầu Chúa giúp đỡ, Ta đến về mặt thể xác nhưng họ không thể nhận ra Ta vì Ta mang hình dáng của một người đàn ông bình thường. Thỉnh thoảng, Ta đến thăm các Cơ đốc nhân trên Trái đất nhưng họ không thể nhận ra Ta vì Ta mang hình dáng của con người. Khi các con Ta gặp khó khăn và hoàn cảnh khó khăn, Ta đích thân can thiệp dưới sự cải trang của một người đàn ông bình thường ”.

CONGO LÀ SÔ-ĐÔM VÀ GÔ-MÔ-RƠ

Chúa Giê-su hỏi, “Mimi, người ta có đi nhà thờ Congo ở đất nước của con không?”

“Tất nhiên,” tôi trả lời, “Rất nhiều người đến với Nhà thờ ở đất nước của con.”

Chúa Giêsu nói với tôi, “Mimi, Congo của bạn là đất nước Sô-đôm và Gô-mô-rơ.”

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời này.

GỖ, ĐÁ, VÀ NƯỚC LÀM RA LỬA

Chúa Giê-xu nói với tôi, “Mimi, khi tiên tri Ê-li ở trước mặt 450 tiên tri Ba-anh, ông ấy đã dùng gỗ, đá và nước; do đó lửa từ trời xuống.”

1 Các Vua 18: 31-39 Người lấy mười hai chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Ðức Giê-hô-va đã phán cho rằng: Y-sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi.

32 Người dùng mười hai hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhơn danh Ðức Giê-hô-va; chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống;

33 rồi chất củi, sả bò tơ ra từ miếng, và sắp nó lên trên củi. Kế người nói:

34 Hãy múc đầy bốn bình nước, và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: Hãy làm lần thứ nhì; thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: Hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba,

35 cho đến đỗi nước chảy chung quanh bàn thờ, và đầy cái mương nữa.

36 Ðến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Ðức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này.

37 Ðức Giê-hô-va ôi! Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại.

38 Lửa của Ðức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.

39 Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời! Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời!

Chúa Giê-su nói, “Trong đời sống Cơ đốc nhân, phải có hòn đá là Chúa Giê-xu Christ. Phải có gỗ là lời cầu nguyện của sự chuyển cầu. Phải có nước là Lời.”

Chúa Giê-su nói với tôi, “Cơ đốc nhân phải kết hợp ba điều hữu ích này. Họ phải dùng ba điều đó là lời cầu thay, Lời và đá là Chúa Giê-xu Christ để sinh ra lửa như tiên tri Ê-li.”.

NHẠC THẾ GIAN, NHỮNG CA SĨ LẬP KẾT ƯỚC VỚI SA TAN VÀ SỰ HIẾN TẾ CON NGƯỜI

Chúa biến mất và thiên thần xuất hiện trở lại. Chúng tôi bắt đầu di chuyển và sau đó chúng tôi đến một nơi mà thiên thần của Chúa hỏi tôi, “Mimi, bạn thích thể loại nhạc nào?”

Tôi định trả lời câu hỏi này thì thiên thần giơ tay lên. Kết quả là, một màn hình khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu xem những hình ảnh được chiếu trên màn hình này như trong rạp chiếu phim.

Chúng tôi nhìn một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Anh ta đã có một cây thánh giá trên người. Người đàn ông này đang nói chuyện với hai người, một người ở bên trái và người còn lại ở bên phải. Khi tôi nhìn kỹ, tôi thấy hai người đàn ông bên trái và bên phải anh ấy là nhạc sĩ Michael Jackson và nhạc sĩ Koffi Olomide của chúng tôi. Sau đó, tôi thấy người đàn ông mặc đồ trắng quấy rối Koffi Olomide, thần tượng của tôi.

Tôi hỏi thiên sứ của Chúa, “Người đàn ông mặc đồ trắng đang quấy rối Koffi là ai?

Anh ấy nói, “Mimi, anh ấy là ác quỷ,”

Anh ấy nói với tôi, “Tôi đã không đặt thập tự giá cho anh ấy. Mỗi khi người đàn ông mặc đồ trắng đó quấy rối ai đó, thì đó không phải là Chúa Giê-xu. Anh ta là kẻ mạo danh Chúa Giêsu ”.

Ma quỷ hỏi Koffi, “Những linh hồn mà bạn đã hứa với tôi ở đâu?” và nhạc sĩ Koffi cầu xin ma quỷ cho anh ta thêm thời gian.

Sau đó, ác quỷ nói, “Koffi, đây là đầy tớ trung thành của tôi, người đã cho tôi mọi người bất cứ khi nào tôi yêu cầu anh ta.” Satan đang ám chỉ Michael Jackson, người ở bên phải anh ta.

Sau đó, anh ấy hỏi Koffi, “Những linh hồn mà bạn đã hứa với tôi ở đâu?”

Nhạc sĩ Koffi tiếp tục cầu xin anh bằng cách xin thêm thời gian. Sau đó, Koffi nói với Satan, “Tôi đang chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc sẽ diễn ra rất sớm. Bạn có thể đến và lấy đi những năm tháng của những người hâm mộ và hâm mộ tôi, những người sẽ có mặt nếu bạn muốn ”.

Cho rằng tôi là một fan hâm mộ của Koffi Olomide, tôi đã bị sốc khi nhìn vào điều này và nghe anh ấy nói như thế này. Sự thật, tôi đã thuộc lòng tất cả các bài hát của anh ấy. Là một fan hâm mộ của Koffi Olomide, tôi rất thất vọng khi thấy cách anh ấy cầu xin Lucifer.

Anh ấy nói, “Bạn có thể đến buổi hòa nhạc của tôi. Bạn có thể giết hoặc lấy đi hàng năm mạng sống của những người sẽ đến buổi hòa nhạc của tôi. Nó phụ thuộc vào bạn.”

Sau đó, thiên thần nhìn tôi và nói, “Mimi, bạn thấy cái này?”

Tôi trả lời anh ấy, “Từ giờ tôi không còn là fan của Koffi Olomide nữa.”

Thiên thần đáp: “Không chỉ anh ta mà tất cả những nhạc công này đều phục vụ Satan. Bạn thấy đấy, anh ấy là chủ nhân của họ ”.

Sau đó, thiên thần hỏi tôi, “Mimi, bạn biết Bercy Hall of Paris?”

Tôi nói với anh ấy, “Mọi người trong thành phố đều biết điều đó.”

Anh ấy hỏi tôi, “Bạn có thích các buổi hòa nhạc được tổ chức ở Bercy không?”

Tôi trả lời, “Chà, chắc chắn.”

Nói thật là hội trường Paris này rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến ở đất nước tôi. Các buổi hòa nhạc trong hội trường này rất nóng. Đây là cách chúng tôi nghĩ về Bercy.

“Mimi, em có biết ý của Bercy không? Bạn nên biết rằng “Bercy” có nghĩa là “Chào mừng bạn trở lại theo nhịp điệu nghĩa trang.”

Tôi nói với thiên thần, “Bạn nói gì về chữ cái y ở cuối Bercy?”

Thiên thần trả lời tôi, “Mimi, bạn nghĩ tôi không thông minh. Tên bạn là Mimi. Nếu tôi đặt y vào cuối tên của bạn, nó sẽ trở thành Mimiy, người hầu của Lucifer. Việc thêm y thay đổi ý nghĩa thành ‘lừa dối, và “che giấu sự thật” với quần chúng. “

Thiên thần nói với tôi, “Mimi, bạn biết hội trường Olympia ở Paris?”

“Tất nhiên,” tôi nói, “Hai hội trường này luôn chật cứng trong suốt các buổi hòa nhạc.”

Thiên thần nói với tôi, “Olympia có nghĩa là kinh dị ở nơi này, một ác quỷ hiện tại thuần túy.”

Vì vậy, tôi nói với thiên thần, “Nhưng nó bắt đầu với Ô.”

Anh ấy nói với tôi, “Họ đã loại bỏ chữ h để ngụy trang cho ý nghĩa của cái tên này.”

Sau đó tôi hỏi thiên sứ của Chúa về De la Salle Denis.

Anh ấy nói, “Anh ấy là một vị thần phổ biến ở Hy Lạp cổ đại nhưng vẫn còn được tôn thờ tích cực cho đến ngày nay. Tên được lấy từ tiếng Latinh nhưng trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là ‘bình thường đối với sự quan tâm của nhiều người.’

Tôi nói với thiên sứ của Chúa, “Bạn không sống trên Trái đất, nhưng làm thế nào bạn biết tất cả những điều này? Bạn nói với sự bình tĩnh và tự tin. Bạn biết bạn đang nói về điều gì. ”

Anh ấy nói, “Mimi, những phòng giải trí và buổi hòa nhạc trên khắp thế giới này dành cho ma quỷ và là cánh cửa dẫn đến các thế giới thần bí.”

Tôi hỏi thiên thần, “Còn Le Carre des Jalles, phòng biểu diễn nổi tiếng ở Saint-Médard-en-Jalles?”

Thiên thần mà tôi nói, “Cái tên Le Carre đó có nghĩa là nơi của Satan.”

Tôi tự nhủ rằng tên của rất nhiều hội trường này được chuẩn bị trong thế giới của các linh hồn. Khi nghe thiên thần này, tôi hối hận vì đã tham dự những buổi hòa nhạc này.

Thiên thần nói: “Khi có một buổi hòa nhạc, ác quỷ xuất hiện đích thân trong hội trường này và hắn treo cổ trong không gian và hắn tự hào về sự thật rằng chúng thống trị thế giới. Nhiều nhạc sĩ đã giao linh hồn của những người hâm mộ họ cho quỷ Satan chỉ vì danh tiếng và sự nổi tiếng của họ ”.

Sau đó, thiên thần hỏi tôi, “Mimi, những nhạc sĩ này tiến hành việc hy sinh người hâm mộ của họ cho Satan theo cách nào? Làm thế nào để họ hy sinh linh hồn con người cho ma quỷ? Điều gì xảy ra khi ma quỷ yêu cầu một nhạc sĩ hiến tế người cho anh ta? ”

“Trên thực tế, ngay khi Lucifer yêu cầu một nhạc sĩ hoặc người nổi tiếng đề nghị cho anh ta một người đàn ông hoặc phụ nữ, nhạc sĩ sẽ áp dụng một kiểu tóc mới hoặc một phong cách quần áo mới. Trong những trường hợp khác, anh ấy sẽ áp dụng một loại hình xăm mới và sau đó anh ấy sẽ đăng lên công chúng. Ngay sau khi anh ấy có nhiều người hâm mộ, những người hâm mộ này sẽ bị cám dỗ để sao chép phong cách ăn mặc mới của anh ấy. Những người khác sẽ sao chép hình xăm mới. Những người khác sẽ sao chép kiểu tóc mới của người nổi tiếng của họ. Những người hâm mộ và hâm mộ anh ấy muốn sao chép kiểu tóc, thời trang quần áo, hình xăm của anh ấy ”.

“Trong thế giới linh hồn, bất kỳ ai sao chép kiểu tóc mới, kiểu quần áo mới và hình xăm của những người nổi tiếng và ngôi sao này, khuôn mặt của anh ta sẽ được hiển thị trên màn hình và thư mục của vương quốc Lucifer và linh hồn của anh ta sẽ ngay lập tức bị giam cầm trong nhà tù trong lĩnh vực tâm linh. Mặc dù anh ấy sẽ tiếp tục sống trên Trái đất, nhưng anh ấy sẽ được lập trình như vậy để hy sinh ”.

“Những nhạc sĩ này có rất nhiều người hâm mộ có linh hồn bị mắc kẹt trong thế giới của thiên đường thứ hai, vương quốc của các thiên thần sa ngã mặc dù họ vẫn đang sống trên Trái đất. Sẽ không lâu nữa những người hâm mộ này sẽ chết vì tai nạn, vì bệnh tật, vì những cơn ngừng tim bị tách biệt và cách ly với những người khác. Do đó, sẽ không ai có thể nghi ngờ rằng những nhạc công của Satan này là những người đã hy sinh những người này một cách cô lập và trong một thời gian sau đó.”

“Các nhạc sĩ khác có thói quen ném tiền vào khán giả. Những người nhặt được tiền mặt sẽ bị hy sinh. Một khi bạn thu thập được số tiền này, bạn là một ứng cử viên tiềm năng cho sự hy sinh của con người ”.

Sau đó thiên thần biến mất và Chúa Giêsu đến.

ÂM MƯU CỦA KẺ CHỐNG CHÚA.

Chúa Giê-xu nói với tôi, “Kẻ chống Chúa đang hoạt động và nhiều điều được viết trong sách Khải Huyền được hiểu thuộc linh.”

“AntiChrist đang làm việc và có các nhà máy sản xuất nhiều đồ vật mà nam giới sử dụng có mã số 555. Bất cứ khi nào một Cơ đốc nhân sử dụng bất kỳ sản phẩm nào có nhãn hoặc mã số 555, anh ta nên phân biệt ý nghĩa gắn với con số đó.”

Sau đó, Chúa Giê-su nói với tôi, “5 + 5 bằng 10 và 10 + 5 bằng 15. Khi chúng ta lấy số 15, chúng ta lấy số 1 cộng với 5 bằng số 6. Vì vậy, bạn có một số ở đây đề với 666. Nhưng ma quỷ sẽ không chỉ viết 666 như vậy. Anh ta sẽ sử dụng 555 cho lễ hội hóa trang nhưng cách tính toán này đã tiết lộ những mánh khóe của anh ta ”.

KÝ HIỆU ĐÔ LA MỸ

Chúa Giêsu hỏi tôi, “Mimi, ở đất nước của bạn, bạn có sử dụng đồng đô la Mỹ không?”

“Tất nhiên là có rồi.”

“Nhưng bạn đã đặt câu hỏi về ý nghĩa của biểu tượng này, chữ S, $ được gạch chéo, đại diện cho đô la Mỹ chưa?”

Tôi trả lời, “Không.”

Chúa Giê-xu nói với tôi, “Biểu tượng của S, $, của đô la Mỹ, tượng trưng cho chính Satan.”

MAGIC CUBES

Sau đó, Chúa Giê-su nói với tôi về “Magic Cubes=khối ma thuật” mà các bà mẹ sử dụng như một thành phần nêm trong nước canh. “Magic cubes” được Satan đặt tên như vậy khiến nhiều người bị mê hoặc. Chúa Giê-su đã cảnh báo tôi rằng các thành phần thực phẩm như khối ma thuật sẽ bị mê hoặc. Ngài nói rằng các bà mẹ nên cầu nguyện những viên ma thuật này trước khi cho chúng vào nước sốt của họ, nếu không người tiêu dùng thực phẩm sẽ bị mê hoặc.

VŨ KHÍ CELLPHONE ĐƯỢC SATAN HÓA

Sau đó, Chúa Giê-su nói với tôi, “Vodacom đã loại bỏ một chiếc chìa khóa và thay thế nó bằng một biểu tượng có nghĩa là hàng nghìn s. Đó là chữ ký của Satan, kẻ thích nhớ lại sự hiện diện của hắn và ẩn trong những phát minh của hắn. Thật vậy, công nghệ điện thoại di động đến từ hắn.”

Chúa Giê-xu nói với tôi, “Vào lúc nửa đêm, bạn không nên nhìn vào điện thoại di động của mình mà hãy cầu nguyện không ngừng – hãy cầu nguyện cho mọi thứ bạn mua trên Trái đất.”

THU HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ TÌNH YÊU CỦA THẾ GIỚI HỦY PHÁ

Rồi Chúa Giê-su nói với tôi: “Một người có một mảnh ruộng, đã gieo giống và trồng rau, bơ và xoài. Theo thời gian, rau lớn lên, hai cây cũng lớn. cây sắp cho trái thì một hôm trời mưa, sáng dậy ông thấy mưa gió đã làm mất rau của ông và bật gốc hai cây đã lớn và chuẩn bị cho trái.”

Chúa Giê-xu hỏi tôi, “Hãy nói cho Ta biết, cảm giác của người đàn ông này sẽ như thế nào?”

Tôi nói với Ngài, “Sẽ rất đau đớn cho anh ấy vì anh ấy hy vọng được ăn và thưởng thức trái cây và rau của mình.”

Chúa Giê-su nói, “Mimi, đây là hoàn cảnh mà Ta tìm thấy chính mình. Các con của Ta bị cuốn đi, bị thu hút bởi những thứ của thế giới này. Chúng muốn chiến thắng thế giới này và trong quá trình này, chúng mất đi linh hồn. Tuy nhiên, Phao-lô nói: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ. (Phi-líp 3 :số 8).

Chúa Giê-xu nói, “Các con của Ta có thể đến với Ta nếu chúng muốn và Ta sẽ vui lòng chào đón chúng nhưng tình yêu của thế giới và những điều của thế gian này đã ngăn cản chúng.”

SỰ THỬ THÁCH CỦA CHÚA GIÊSU CHRIST

Chúa Giê-su nói với tôi, “Mimi, mọi thứ xảy ra xung quanh cái chết của Ta đều có ý nghĩa. Khi Ta đứng trước mặt Philat, ông hỏi Ta, “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” Tôi nói với anh ấy, “Ông đã nói điều đó.” (Ma-thi-ơ 27:11) Những lời này là biểu hiện của uy quyền ”.

“Mimi, bạn sẽ bảo người của Ta học cách thực thi quyền lực. Họ phải học cách nói, tuyên bố và ra lệnh cho những điều có thẩm quyền bởi vì trên Trái đất, cũng có những người gian ác tuyên bố những lời gian ác và chúng trở thành sự thật. ”

Chúa Giê-su nói: “Khi tôi đứng trước mặt Phi-lát, chúng tôi đối mặt với nhau. Chúng tôi là vua. Philat là một vị vua nhưng Ta là Vua của các vị vua. Khi Philat cởi áo hoàng bào và mặc cho Ta, ông ta tưởng rằng mình đang cười nhạo Ta nhưng đó chỉ là tượng trưng ”.

Giăng 19: 5 AKJV Sau đó, Chúa Giê-xu xuất hiện, đội mão gai và áo choàng tím. Và Philatô nói với họ rằng: Này là Người!

Nói thật, Philat sẽ không có vương quyền của Ta và quyền hành của Ta nếu ông ta không định trao chức vua cho Ta và uy quyền của ông ta. ”

“Đó là sự ứng nghiệm của Kinh thánh: Thi thiên 2: 6 Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta. . Xa-cha-ri 9: 9 Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.

“Philat đã tôn vinh Vua của các vua mà không hề hay biết. Ông ấy đã trao quyền lực và vương quyền của mình cho Vua của các vua ”.

Chúa Giêsu nói với tôi, “Mimi, Ta đã bị đóng đinh với hai tên trộm. Người đầu tiên nói, “Nếu Bạn là Con của Đức Chúa Trời, hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi.” Tên trộm thứ hai nói với Ta, “Lạy Chúa Giê-su, hãy nhớ đến con khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài.”

Lu-ca 23: 39-42 Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Người không phải là Ðấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!

40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Ðức Chúa Trời sao?

41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không hề làm một điều gì ác.

42 Ðoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!

Hai tên trộm đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên về xác thịt và dân Y-sơ-ra-ên thuộc thần khí, tức là Giáo hội gồm dân mọi nước. Nó được viết trong Giăng 1: 11-12 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.

12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

Chúa Jêsus phán: “Ta đến vì dân Y-sơ-ra-ên bằng xương bằng thịt, nhưng họ dùng chân để lấy ân điển nhưng các nước trên Trái đất không thấy Ta đã đón nhận Ta.”

“Đây là kiểu của Nữ hoàng Esther và của Nữ hoàng Vashti. Nữ hoàng Ê-xơ-tê đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên của thần linh là Giáo hội. Nữ hoàng Vashti đại diện cho Israel bằng xương bằng thịt ”.

Chúa Giê-su nói: “Mimi, dân Y-sơ-ra-ên của thần khí là Giáo hội đã nhận được phần nhân đôi vì họ là con cái và tôi tớ. Con cái dân Y-sơ-ra-ên không phải là con cái mà là tôi tớ, nhưng các ngươi là Hội thánh đồng thời là con cái và tôi tớ. Vì vậy, bạn có phần gấp hai.”

(còn tiếp phần 2)

Advertisement