PHẦN THỨ 4: SỰ VIẾNG THĂM CỦA THIÊN SỨ: SỰ THAM QUAN CỦA MÁU VÀ NƯỚC BỞI JOSHUA LOKAMBA

LỜI CHỨNG CỦA JOSHUA LOKAMBA

PHẦN THỨ 4: SỰ VIẾNG THĂM CỦA THIÊN SỨ: SỰ THAM QUAN CỦA MÁU VÀ NƯỚC.

Chào mừng các bạn. Lần trước, tôi kể cho bạn nghe về sự xuất hiện lần thứ bảy của Chúa trong đời tôi, nhưng Chúa đã không đến trong một thời gian. Tuy nhiên, các thiên thần của Ngài hiện ra với tôi hàng tuần và hàng tháng. Ý tôi là, mỗi tháng Chúa đã gửi các thiên thần của Ngài đến cho tôi với một thông điệp và sự dạy dỗ mà tôi phải giao cho dân sự của Ngài.

Và vào tháng 8 năm 2019 này, khi các thiên thần của Chúa hiện ra với tôi, vào ngày đó chúng tôi đã hát những bài hát ca ngợi và thờ phượng suốt đêm. Các thiên thần của Chúa đã cho tôi chủ đề của thông điệp mà Chúa đã chuẩn bị cho Hội thánh của Ngài cho tháng 8 này.

Hàng tháng, tôi đã trải nghiệm sự thăm viếng của các thiên thần bởi các thiên thần sáng láng hiện ra để truyền cho tôi sự dạy dỗ hàng tháng từ Chúa. Ngay từ đầu khi chính Chúa Jêsus hiện ra với tôi, Ngài đã nói với tôi, “Joshua, Ta sẽ chỉ cho con những điều mà không ai biết và không ai nghĩ đến. Đây sẽ là những điều mới mẻ và ẩn chứa nhiều bí ẩn. Một số người sẽ chấp nhận nó và những người khác sẽ từ chối nó. Về cơ bản, khi Ta đến trái đất bằng xương bằng thịt, Ta đã mang theo sự đổi mới và những điều mới mẻ. Kết quả là những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê và những giáo sư đã dính vào luật pháp không thể chịu đựng được ”.

Chúa Jêsus phán với tôi: “Giô-suê, những gì trong Kinh thánh chỉ là để xem xét một phân đoạn của sự bí ẩn Thiên thượng và vĩnh cửu; Bí ẩn sẽ được tiết lộ. Ý tôi là, những điều bí ẩn sẽ được tiết lộ cho con. Những tiết lộ này sẽ khó chấp nhận được đối với một số người. Ta sẽ hướng dẫn con khi nào thì nên tiết lộ những bí ẩn này và sẽ tiết lộ ở đâu vì sợ tai tiếng vì kẻ yếu sẽ không chịu nổi.”

Hỡi anh em, tháng trước thiên sứ của Chúa đã hiện ra với tôi và dạy tôi sự huyền nhiệm của sự cầu nguyện. Khi thiên sứ giải thích thêm về sự mầu nhiệm của lời cầu nguyện, thiên thần giải thích cho tôi rằng khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, chúng ta phải học cách CẦU KHẨN NƯỚC, MÁU VÀ THÁNH LINH vì khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, nước và máu đã chảy ra bên hông Ngài và Ngài đã trút linh hồn.

Giăng 19:30 Khi Đức Chúa Jêsus nhận giấm, Ngài phán rằng: Mọi suej đã được trọn rồi Ngài trút linh hồn.

Giăng 19:34 Nhưng một trong những người lính cầm giáo đâm vào sườn Ngài, máu và nước chảy ra từ đó.

Thiên sứ ban cho tôi đoạn văn 1 Giăng 5: 6-8 6  Ấy chính Ðức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;

7 ấy là Ðức Thánh Linh đã làm chứng, vì Ðức Thánh Linh tức là lẽ thật.

8 Vì có ba làm chứng: Ðức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.

Thiên sứ nói với tôi Joshua, “Hãy bảo con cái của Đức Chúa Trời học cách cầu khẩn Chúa Thánh Linh, họ cũng phải học cách cầu khẩn huyết của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, hầu hết các con cái của Đức Chúa Trời đều thất bại trong việc cầu khẩn nước chảy ra từ hông Chúa Giê-xu khi Ngài bị đâm thủng. Tuy nhiên, vào ngày đó, nước cùng với máu chảy ra từ Ngài khi Ngài bị đâm thủng. Ngài đến không chỉ bằng máu mà còn bằng nước ”.

Thiên sứ của Chúa nói với tôi, “Khi người ta phạm tội trong Giao ước Cũ, họ đến đền thờ cùng các con vật để hy sinh và để được thánh hóa. Hơn nữa, họ được cho là phải làm sạch bằng nước. Máu động vật là vật che đậy tội lỗi. Nước là để làm sạch. Trong gian kỳ này, huyết của Đấng Christ là để nên thánh và nước đến từ bên cạnh Chúa là để thanh tẩy ”.

Xuất Ê-díp-tô Ký 30: 17-21 17 Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se nữa rằng:

18 Ngươi hãy làm một cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào.

19 A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong.

20 Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Ðức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy.

21 Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn, cùng dòng dõi người trải qua các đời.

Mục đích lớn của nước này là rửa và làm sạch thầy tế lễ khỏi mọi ô uế.

Thiên sứ nói với tôi: “Khi bạn bắt đầu cầu nguyện, trước hết, bạn phải cầu xin HUYẾT CHÚA JESUS ĐỂ ĐƯỢC THÁNH HÓA và NƯỚC ĐỂ THANH TẨY, sau đó bạn có thể kêu gọi THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ XỨC DẦU VÀ QUYỀN NĂNG, cho sự cứu rỗi linh hồn và thể xác.”

Khi thiên sứ của Chúa hiện ra với tôi vào tháng 8 năm 2019 này, anh ấy nói với tôi, “Joshua, thông điệp của tháng 8 này là SỰ GIẢI CỨU THÂN XÁC VÀ LINH HỒN.”

Thiên thần nói, “Có những người có sức khỏe tốt và địa vị xã hội tốt nhưng linh hồn đang bị diệt vong. Mặt khác, có những người của Đức Chúa Trời đã bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn của họ. Nhiều người đang làm việc để đảm bảo sự cứu rỗi linh hồn của họ nhưng cơ thể của họ bị bệnh và không được giải thoát. “

Thiên thần đưa cho tôi sách Lu-ca kể về câu chuyện của người giàu và người nghèo La-xa-rơ là bạn của Chúa Giê-su. Linh hồn của La-xa-rơ đã được cứu và giải thoát. Anh ấy có quan hệ tốt với Chúa. Tuy nhiên, cuộc sống xã hội và cơ thể của anh ta không được giải thoát. Anh ấy đã rất đau khổ. Linh hồn của anh ấy đã được cứu nhưng thể xác của anh ấy không được giải cứu. Anh ấy đối xử tốt với Chúa nhưng anh ấy ở trong tình trạng túng thiếu, ăn những gì người ta còn lại vì nghèo. Có những con cái của Đức Chúa Trời có mối quan hệ tốt với Chúa, nhưng thân thể và tài chính của họ không được giải thoát.

Tuy nhiên, người đàn ông giàu có tốt đẹp về thể xác và đời sống vật chất nhưng linh hồn của anh ta không được cứu rỗi và giải thoát. Đây là thông điệp mà Chúa đã ban cho chúng ta.

Một đàng, có những con cái của Đức Chúa Trời có thân xác và đời sống vật chất bị đình trệ. Mặt khác, có những người tham dự nhà thờ mà linh hồn của họ đang hướng đến sự diệt vong.

Kinh Thánh chép trong Ma-thi-ơ 10:28, Không phải sợ kẻ giết được thể xác mà không giết được linh hồn; nhưng hãy sợ kẻ có thể giết được cả linh hồn và thể xác trong địa ngục.

Mác 8:36 chép rằng: Nếu một người được cả thế gian, mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì?

Các thiên sứ của Chúa đã nói rõ rằng linh hồn của con người quan trọng hơn nhiều so với thể xác. Giáo hội phải hiểu rằng sự cứu rỗi linh hồn mới là điều quan trọng. Đúng là họ là con cái Chúa được cứu rỗi linh hồn nhưng họ đang phải chống chọi với bệnh tật và nghèo đói. Họ cần được giải thoát cơ thể để sống một cuộc sống hạnh phúc trên trái đất.

Hỡi anh em, con cái của Đức Chúa Trời phải có thái độ và tư thế đối với thân thể cát bụi này và chúng ta phải điều chỉnh bản thân để làm việc cho linh hồn của chúng ta sẽ sống mãi mãi, điều này quan trọng hơn nhiều.

Con cái Chúa phải học cách trở nên tàn bạo đối với thân xác và chịu áp lực vì THỂ XÁC KHÔNG THÍCH CẦU NGUYỆN . Cơ thể này KHÔNG THÍCH KIÊNG ĂN. Thật nguy hiểm khi thực hiện những yêu cầu của cơ thể đối với cơ thể đòi hỏi những thứ của thế giới này như đồ ăn thức uống, thời trang và xu hướng và lối sống hiện đại.

Sứ đồ Phao-lô nói: “Nhưng tôi giữ mình dưới thân mình, và đem nó ra phục tùng; kẻo khi tôi đã rao giảng cho người khác, thì chính tôi cũng nên bỏ đi”. (1 Cô-rinh-tô 9:27)

Ngày nay mọi người đều bận tâm về cơ thể của mình muốn ăn mặc đẹp, ăn uống thoải mái và quên đi việc làm để cứu rỗi linh hồn của mình.

LẦN THỨ 8 CỦA TÔI VỚI CHÚA

Chủ nhật tuần trước sau khi đi lễ nhà thờ, tôi tắm rửa và sau khi ăn xong, tôi đi ngủ. Khi đã nửa đêm, tôi thức dậy để cầu nguyện. Tôi đã nói với bạn rằng tôi cầu nguyện mỗi ngày từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Vào ngày hôm đó, vào đêm Chủ Nhật, tôi đã cầu nguyện trong hai giờ. Khi cầu nguyện kết thúc, tôi quyết định nghỉ ngơi. Tôi đang thư giãn sau hai giờ cầu nguyện thì đột nhiên Chúa Jêsus hiện ra với tôi. Đây là lần xuất hiện thứ tám của Ngài đối với tôi. Tôi thấy rằng lần này Chúa đến trong hình dạng của một người đàn ông bình thường. Ý tôi là, Ngài không chiếu ánh sáng rực rỡ với hào quang rực rỡ như trước đây. Ngài thực sự đã đến như khi Ngài đang ở Giê-ru-sa-lem.

Hơn nữa, trong dịp này, không giống như lần trước, Chúa Jêsus đã đến trong hình dạng của một người Châu Phi. Ngài là một người da đen, mặc dù Ngài có khuôn mặt bình thường. Chúa là Đức Chúa Trời và có thể mang bất cứ hình dáng và hình dạng nào Ngài muốn. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa là một người Châu Phi xuất hiện nhưng khuôn mặt của Ngài vẫn y nguyên.

Khi Chúa hiện ra, Ngài phán với tôi: “Giô-suê, ngươi phải nài nỉ sự giải cứu linh hồn và thể xác. Vì tôi có rất nhiều người được cứu. Bạn phải nhấn mạnh vào thông điệp này về sự giải thoát của linh hồn và thể xác. “

Tôi thấy rằng Chúa Jêsus được đồng hành với nhiều thiên thần sáng láng. Hai trong số những thiên thần này là người da trắng, nhưng phần còn lại của những thiên thần này là người châu Phi.

Bạn à, bạn còn nhớ trước đây tôi đã nói với bạn rằng Chúa đã sai hai thiên thần sáng láng chở tôi lên thiên đàng để tham dự buổi thờ phượng Chiên Con. Trong cuộc tụ họp của chủ nhân thiên đàng này, tôi nhìn thấy các thiên thần thuộc mọi chủng tộc và mọi màu sắc.

Khi Chúa đến trong trường hợp này, Ngài nói, “Joshua, con sẽ khăng khăng về những điều này. Bạn phải dạy mọi người về sự cứu rỗi của linh hồn và thể xác. Hãy đi vào thế gian và rao giảng lời Ta, vì chẳng ai đứng trước mặt các ngươi vì Ta ở cùng các ngươi. ”

Chúa phán, “Con phải đi khắp thế gian và nhấn mạnh vào thông điệp này vì Ta có nhiều con cái của Ta cần sự cứu rỗi linh hồn và sự cứu rỗi thể xác.”

Sau đó, Chúa đọc đoạn Công vụ chương 26:16-26:

“Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.

17 Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến,

18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.

Cuối cùng, Chúa nói, “Joshua, ta đã chuẩn bị một dân tộc sẽ hỗ trợ con để con đi khắp thế giới với sứ điệp cứu rỗi linh hồn và thể xác này. Họ sẽ hỗ trợ con về vật chất và tài chính ”.

Bạn à, cuộc gặp gỡ này là từ 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 30 phút. Ý tôi là, nó kéo dài 10 phút sau đó Chúa cho tôi thấy đám đông rất đông.

Và Ngài hỏi tôi, “Joshua, con đang thấy gì vậy?”

Tôi nói, “Lạy Chúa, con có thể thấy rất nhiều người. Thực sự, khi quan sát kỹ những đám đông này, tôi thấy mỗi người đều cầm trên tay những vật dụng, phụ kiện dùng trong nông nghiệp như công cụ, dụng cụ ”.

Chúa nói, “Joshua, hãy xem đám đông này cầm dụng cụ và nhạc cụ. Mỗi người trong số họ đang cố gắng tồn tại và vượt qua trong cuộc sống này. Mọi nỗ lực của họ đều là vì cuộc sống vật chất và của cải trên cạn, nhưng không ai trong số họ nỗ lực cho linh hồn của họ để tồn tại. Không ai trong số họ đang nhìn mọi thứ từ trên cao và chuẩn bị cho thời đại sắp tới ”.

Chúa hỏi tôi, “Joshua, tại sao mọi người chủ yếu chiến đấu vì sự sống trên mặt đất này và không ai chiến đấu cho sự sống vĩnh cửu? Chiến thắng thiên hạ có ích lợi gì? Tuy nhiên, sự giải cứu và cứu rỗi linh hồn là điều thiết yếu và chính yếu trong đời sống của người tin Chúa. Tôi đồng ý rằng một người phải tồn tại trên trái đất này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của dân tộc Ta chủ yếu được triển khai cho cuộc sống trên đất. Bạn có thể có cao ốc, tiền tiết kiệm và công ty, tuy thân xác này là cát nhưng linh hồn thì sống mãi. Vì vậy, vì bạn đã được sống lại với Đấng Christ, hãy phấn đấu cho những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy đặt tâm trí của bạn vào những điều ở trên, chứ không phải những điều trần thế vì bạn đã chết và cuộc sống của bạn hiện được che giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Bạn không nên sợ những gì có thể giết chết cơ thể,

Hãy tôn trọng sự chỉ dạy của Chúa.

Bạn ơi, khi Chúa biến mất, tôi nhận thấy rằng các thiên thần của Ngài vẫn ở với tôi. Ngay lập tức chúng tôi bắt đầu hát những bài ca ngợi từ trời mà tôi không biết. Bằng cách nào đó tôi đã có thể hát bài hát nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Linh. Và khi chúng tôi hát xong giai điệu của thiên đường, tôi đã có thể viết bài hát. Chúng tôi cũng hát những bài hát phúc âm từ đất nước của chúng tôi. Chúng tôi hát trong gần hai giờ và sau đó các thiên thần của Chúa biến mất. Cuộc chạm trán này diễn ra từ đêm 9 rạng ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Tôi nhớ trước khi biến mất, Chúa đã đặt tay trên đầu tôi chỉ trong một giây. Kết quả là, tôi cảm thấy có một luồng điện trên cơ thể mình. Nó đã được nhanh chóng. Sau đó Ngài biến mất. Và khi các thiên thần biến mất, tôi lại bắt đầu cầu nguyện. Đó là khi tôi đang cầu nguyện, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói của Chúa, giải thích sứ điệp cứu rỗi linh hồn và thể xác mà tôi sẽ giao cho trong tháng 8 này, và Chúa đang ban cho tôi một câu Kinh thánh.

Chúa phán: “Giô-suê, thân thể là phần vật chất của loài người và loài vật có thể nhìn thấy được. Tâm hồn là phần phi vật chất của loài người. Hai phần này đối lập nhau, mặc dù chúng ở cùng nhau ”.

Chúa phán: “Tuy nhiên, thân thể là phần vật chất của con người là cát bụi, cần được chăm sóc. Bạn phải nuôi cơ thể, mặc quần áo cho cơ thể và cho nó những gì nó muốn ”.

Chúa đã ban cho tôi 3 Giăng 2, “Hỡi người yêu dấu, tôi cầu nguyện rằng bằng mọi cách, bạn có thể thịnh vượng và được hưởng sức khỏe tốt như tâm hồn bạn cũng thịnh vượng.”

Chúa nói, “Bạn phải thịnh vượng về thể chất và vật chất khi tâm hồn bạn đang thịnh vượng.”

Chúa nói, “Khi bạn được sinh ra, bạn là một đứa trẻ. Bây giờ bạn đã lớn, có nghĩa là cơ thể và cuộc sống vật chất của bạn phải được duy trì cho đến khi nó trở về bụi đất. Khi tâm hồn của các con tôi đang thịnh vượng, tôi muốn chúng có sức khỏe tốt, thịnh vượng trong cuộc sống xã hội và tiến bộ. ”

Chúa phán: “Chính linh hồn là thứ sống lại với thể xác và khi linh hồn rời khỏi thể xác, nó sẽ trở nên vô hồn vì thể xác không thể sống mà không có linh hồn, nhưng linh hồn sẽ sống mà không có thể xác khi nó đã trở lại mặt đất. Con dân Chúa ngày nay quan tâm đến thể xác của họ nhưng thật đáng buồn là họ đang quên mất linh hồn là tinh thần. Con người chăm sóc cơ thể và nuôi sống cơ thể. Tuy nhiên, họ cảm thấy không có nghĩa vụ phải chăm sóc sức khỏe của tâm hồn và nuôi sống tâm hồn mình ”.

Bạn à, linh hồn của bạn cần được bảo dưỡng và cung cấp dinh dưỡng mà bạn nuôi cơ thể hàng ngày. Tương tự như vậy, linh hồn bạn phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn thiêng liêng hàng ngày vì Con người sẽ không sống chỉ nhờ bánh mà dựa vào mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời.

Để duy trì sự trưởng thành và phát triển của tâm hồn, con người bên trong, bạn cần nuôi sống mình bằng Lời Chúa. Bạn phải suy gẫm Lời Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn mình và có một sức khỏe tốt. Sách luật này không được ra khỏi miệng bạn. Bạn phải đọc nó cả ngày lẫn đêm để bạn có thể cẩn thận quan sát mọi thứ được viết trong đó. Vì vậy, bạn sẽ thịnh vượng và thành công trong tất cả những gì bạn làm.

Thức ăn có thể xây dựng tâm hồn bạn là cầu nguyện. Hãy vui mừng mọi lúc và cầu nguyện không ngừng. Hãy cảm tạ trong mọi hoàn cảnh, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn trong Chúa Giê-xu Christ.

Bạn à, khi bạn không cầu nguyện, bạn đang phá hoại sức khỏe của con người bên trong của bạn. Có rất nhiều con cái của Đức Chúa Trời có linh hồn đang bị suy dinh dưỡng. Bất cứ khi nào linh hồn bạn không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và lời cầu nguyện, con người linh hồn của bạn sẽ yếu đi và xác thịt bạn sẽ mạnh hơn và khi trận chiến xảy đến, bạn sẽ gục ngã.

Khi bị cám dỗ, bạn sẽ không chống cự và bạn sẽ gục ngã. Bạn sẽ nhượng bộ và bạn sẽ không thể kháng cự. Linh hồn không cần thức ăn vật chất. Chúng ta cần nuôi dưỡng tâm hồn bằng Lời và lời cầu nguyện. Chúng ta cần kiêng ăn và cầu nguyện để chống lại sự cám dỗ và kháng cự.

Vì vậy, ta nói, hãy bước đi bởi Thánh Linh và các ngươi sẽ không thỏa mãn những ham muốn của xác thịt vì xác thịt thèm muốn những gì trái với tinh thần và tâm linh những gì trái với xác thịt. Chúng đối nghịch với nhau để bạn không làm những gì bạn muốn để tránh những công việc của xác thịt.

Mọi người muốn ăn và uống, họ muốn giải trí, vui vẻ và thư giãn. Họ muốn phù phiếm và niềm vui.

Đừng yêu thế giới hay bất cứ điều gì trên thế giới. Nếu ai yêu thế gian, tình yêu của Cha không ở trong người ấy. Vì tất cả những gì thuộc về thế gian, ham muốn xác thịt, ham muốn mắt và tự hào về sự sống không phải đến từ Đức Chúa Cha mà là từ thế gian.

Thế gian sẽ qua đi cùng với những khao khát của nó, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì vẫn còn mãi mãi. Người có tình yêu với thế gian là kẻ thù của Chúa.

Bạn đang ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới. Các phù thủy theo đuổi cơ thể con người để tiêu thụ nó nhưng những người theo thuyết Satan lại theo đuổi linh hồn con người để sử dụng nó. Họ giàu có hơn.

Bạn yêu dấu, khi Chúa hiện ra với tôi lần đầu tiên, Ngài nói, “Ý muốn của Chúa là tất cả mọi người sẽ được cứu và quản lý để đạt được sự hiểu biết về lẽ thật và có một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc trên Trái đất.”

Bạn à, việc chăm sóc cơ thể, ăn mặc đẹp là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực của con cái Đức Chúa Trời đều tập trung vào thân xác phàm trần này, thì sẽ có nguy cơ thân xác trở về cát bụi. Chúng ta phải luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chết ngày hôm nay. Tâm hồn của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với cơ thể của chúng ta. Có giá trị và sự giàu có trong tâm hồn chúng ta và sẽ tồn tại mãi mãi.

Điều này giải thích tại sao các nhà huyền bí học tìm cách sử dụng nó. Hôm nay bạn có sức trẻ và sức mạnh. Ngày mai bạn sẽ nhận thấy sự lão hóa và nếp nhăn và rồi cái chết sẽ đến. Thể xác sẽ trở lại mặt đất nơi nó xuất phát nhưng linh hồn bạn sẽ không xuống đất vì linh hồn bạn đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã thở nó trong lỗ mũi của A-đam. Nếu bạn không chăm sóc cho sự cứu rỗi linh hồn của bạn, bạn sẽ ở đâu? Nhiều người thù hận với Đức Chúa Trời vì nhu cầu của thể xác.

Bạn ơi, hãy làm việc ngay hôm nay để bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn của bạn. Câu hỏi cơ bản là “Linh hồn của bạn sẽ đi về đâu nếu bạn chết vào ngày hôm nay?”

Chúng ta phải sợ kẻ có thể giết chết thể xác và linh hồn. Tâm hồn của bạn quan trọng hơn nhiều và đó là nơi bạn phải làm việc. Tôi đang kêu gọi bạn áp dụng một tư thế và thái độ khác đối với cơ thể của bạn. Đừng tìm cách thỏa mãn thể xác. Bạn phải tàn bạo với cơ thể vì cơ thể chúng ta không thích cầu nguyện, kiêng ăn, thức đêm và tĩnh tâm cầu nguyện. Những đòi hỏi của cơ thể không phải thuộc về tinh thần, mà là về mặt đất.

Khi bạn thỏa mãn ham muốn xác thịt, bạn trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Linh hồn phạm tội sẽ chết. Khi bạn đến nhà thờ và bạn sống trong tội lỗi và ở trong sự gian ác, bạn sẽ bị kết án. Các thiên thần nói với tôi rằng con cái của Chúa bạn có thể có cả thế giới nhưng nếu bạn mất linh hồn, bạn là người đau khổ nhất. Con người được tạo ra từ thể xác là vật chất và linh hồn là phi vật chất. Để cơ thể hoạt động, linh hồn phải làm cho nó hoạt động. Linh hồn là tinh thần đem lại sức mạnh và sự sống cho thể xác.

Advertisement