PHẦN SỐ 17: CON CHIÊN VÀ CON DÊ TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG

LỜI CHỨNG CỦA MOSES LUSHIKU

PHẦN SỐ 17: CON CHIÊN VÀ CON DÊ TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG

Có một cuộc viếng thăm thiêng liêng vào Thứ Ba ngày 24 tháng 7 năm 2007. Vào ngày này, chính Chúa Giê Su Christ đã đến thăm chúng tôi trong nhà thờ. Ngài được tháp tùng bởi các Tổng lãnh thiên thần Michael và Gabriel. Khi họ đến, Chúa bắt đầu nói với chúng tôi về sự cất lên của nhà thờ.

Tôi sẽ lặp lại chính xác những lời mà Chúa đã phán với chúng ta trong nhà thờ. Chúa nói, “Con có biết tại sao Ta nói rằng Ta sẽ sai Thánh Linh Ta trong những ngày sau cùng (Giô-ên 2:28) mặc dù Ngài đã đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2: 4) không?” Chúa phán: “Có lời chép rằng trong những ngày sau cùng, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh đã đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Lời Ta không chép rằng có Một Thần. (Ep 4: 4), tức là đã giáng xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần? Vậy tại sao vào những ngày sau cùng, Ta lại sai Thần Ta đến mặc dù Ngài đã đến rồi? “

Chúa Giê-su nói, “Các ngươi phải hiểu rằng trong những ngày cuối cùng khi Thánh Linh của Ta ngự trên dân Ta, thì nguyên tắc của Lễ Ngũ Tuần sẽ được lặp lại, được nói lại.”

Công vụ các sứ đồ 1: 13-14 Và khi họ vào trong, họ đi vào một căn phòng trên cao, nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, và Anh-rê, Phi-líp, và Thomas, Bartholomew, và Ma-thi-ơ, James, con trai của Alphaeus, và Simon Zelotes, và Judas, anh trai của James. Tất cả những điều này tiếp tục với một sự đồng tâm trong lời cầu nguyện và khẩn nài, với những người phụ nữ, và Mary, mẹ của Chúa Giêsu, và với những người anh em của Ngài. 

Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, các tín đồ đều tập trung tại một nơi ở Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su nói, “Đây chính là điều sẽ xảy ra vào ngày sau rốt. Trong ngày cuối cùng, thần của Lễ Ngũ Tuần sẽ khiến dân Ta có khuynh hướng nhóm lại với nhau trong mối thông công.

Chúa Thánh Linh sẽ làm cho dân Ta có tinh thần quy tụ. Họ sẽ thích sự nhóm họp, như lời chép, “Kìa, thật là vui và dễ chịu biết bao khi anh em hiệp nhất với nhau! Nó giống như dầu quý trên đầu, chảy xuống râu, trên râu của A-rôn.” (Thi thiên 133)

Chúa Jêsus phán: “Sự nhóm họp là tinh thần của Lễ Ngũ Tuần và trong những ngày sau cùng, Ta sẽ lại đổ thần của Lễ Ngũ Tuần trong hội thánh Ta, đó là sự sùng kính của sự thông công và sự quy tụ.” Chúa Giê-su phán, “Trong những ngày sau cùng, Thánh Linh của Ta sẽ chỉ giáng xuống trên những ai là thành viên của Hội thánh được đại diện bởi Phòng Cao ở đây.”

Mọi người sẽ có xu hướng thông công và tụ tập trong nhà thờ. Tình yêu thương của sự thông công trong hội thánh là đại diện cho tinh thần của Lễ Ngủ Tuần để quy tụ các trinh nữ khôn ngoan. Chúa Jêsus phán với tôi: “Trước sự cất lên, thần khí quy tụ sẽ làm sinh động dân Ta.”

Kinh thánh nói, “Tất cả đều hiệp lại với nhau liên tục trong lời cầu nguyện, cùng với các phụ nữ và Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su, và với anh em của Ngài.”

Sau đó, Chúa nói với hội chúng: “Tất cả các ngươi phải lấy sổ tay để viết.” Vào ngày đó, chúng tôi có 40 tín hữu trong nhà thờ. Tất cả chúng tôi đều tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa. Tất cả chúng tôi đều lấy sổ và bút để viết lời khuyên của Chúa.

Sau đó, Chúa hướng dẫn chúng ta đọc Ma-thi-ơ 25, Khi Con Người đến trong sự vinh hiển của Ngài, thì muôn dân sẽ nhóm lại trước mặt Ngài, và Ngài sẽ phân biệt dân chúng với nhau, như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê. Ngài sẽ đặt chiên bên phải Ngài và dê ở bên trái Ngài. (Ma-thi-ơ 25: 31-33)

Chúa nói, “Trên cơ sở của đoạn văn này, những người sẽ đến bên phải tôi là những Cơ đốc nhân đã chứng tỏ sức mạnh và sự mạnh mẽ trong bước đi của họ vào cuối thời kỳ cuối cùng. Họ rất mạnh mẽ và năng động.” Chúa phán, “Những người được gọi là dê là những người tin Chúa đã yếu trong bước đi của họ trong thời kỳ cuối cùng.”

Chúa phán: “Hãy để Ta nói chuyện với các ngươi và phân tích hồ sơ của một con dê trong Kinh thánh. Dê là loài vật mà trên đó đã đặt ra tội lỗi và lỗi lầm của con người và sau đó nó bị đưa đến đồng vắng là nơi ở của con quỷ Azazel. ” (Lê-vi Ký 16:10)

Chúa nói, “Đây là hình ảnh của một Cơ-đốc nhân nổi loạn, cứng đầu và sống trong sự yếu đuối. Dù đã có những nỗ lực để giúp anh ta ăn năn và thanh tẩy, anh ta vẫn không đáp lại những nỗ lực đó, đã sử dụng hình ảnh của một con dê. “

“Đây là hình ảnh của một Cơ đốc nhân không có cội nguồn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời và không có nhà thờ để phục vụ như một thành viên. Loại Cơ đốc nhân này tự tranh giành mình với sự lang thang tâm linh. Đây là loại tín đồ mà mục sư đã từ bỏ, người đang sống như những con dê. “

“Họ sống cuộc sống mà không hoàn thành mục đích mà họ được thiết kế. Họ không có gì phải nghi ngờ trong sự thất vọng của Đấng Sáng tạo và Nhà thiết kế.”

“Tuy nhiên, con cừu được thể hiện trong các bàn thờ khác nhau của Holocaust. Con cừu là hình ảnh của một tín đồ biết cách trải qua những đau khổ mà một người phải chịu để sống một cuộc sống trong sạch và theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bàn thờ và sự hy sinh đại diện cho các Cơ đốc nhân đã trưởng thành và đang tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau của hội thánh. “

“Việc thiêu xác con cừu là hình ảnh của người theo đạo Cơ đốc đã chấp nhận đau khổ trong nhà thờ để công việc của Đức Chúa Trời tiến lên. chịu khó phục vụ Đức Chúa Trời trong hội thánh để công việc của Đức Chúa Trời được xuất sắc. “

Một Cơ đốc nhân đang làm công việc của Đức Chúa Trời trong nhà thờ là hình ảnh của một con chiên được nâng lên trên bàn thờ và bị thiêu rụi trong lửa. Anh ta sẽ ở trong số những con chiên sẽ đến bên phải ngai vàng của Chúa trong những ngày cuối cùng. Làm việc trong nhà thờ nghĩa là bạn đã chấp nhận chịu đựng đau khổ và lửa cháy bàn thờ.

Chúa Jêsus phán với chúng ta: “Chẳng phải ta đã lập ra các ngươi một vương quốc và các thầy tế lễ sao? Làm thầy tế lễ có nghĩa là tham gia vào công việc của Đức Chúa Trời. . Tuy nhiên, ta đã tạo cho các ngươi một vương quốc và các thầy tế lễ. “

Và Ngài đã lập cho họ một vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. “(Kh 5:10)

Vì vậy, nước thiên đàng là dành cho những người làm công và đầy tớ. Có những người đến nhà thờ nhưng họ từ chối phục vụ và tham gia. Nhưng có Lời nói rằng bạn là người trong vương quốc thầy tế lễ.

Họ không phù hợp với hồ sơ của con chiên, người được nuôi trên bàn thờ của Holocaust để phục vụ trong nhà thờ và chịu đựng nỗi đau để công việc của Đức Chúa Trời tiến lên phía trước. Những ai là tôi tớ trong Hội thánh được nâng lên trên bàn thờ vì họ là chiên con.

Tôi nhớ khi tôi chết trong 10 giờ và tôi nhìn thấy những người đã qua đời. Trong số họ có những người theo đạo Cơ đốc bị ngăn cản vào cổng Thiên đàng. Họ đang cầu xin lòng thương xót. Ngay lập tức tôi nhìn thấy thiên thần được chỉ định cho các nhà thờ của những người theo đạo Chúa này đáp xuống cổng Thiên đàng.

Vào lúc đó, tôi thấy một thiên thần đang hướng về một Cơ đốc nhân đang ở giữa những người ở cổng thiên đàng. Anh ta nói với người đó, “Tôi biết bạn nhưng bạn không biết tôi. Tôi là thiên thần của nhà thờ đối diện với nhà của bạn, nơi được cho là nhà thờ của bạn.”

“Tôi đã chờ đợi bạn để ban phước cho bạn khi bạn trở thành thành viên của nhà thờ của tôi, nhưng bạn đã từ chối gia nhập nhà thờ mặc dù sự nhấn mạnh của Chúa Thánh Linh trong lòng bạn. Bằng cách gia nhập nhà thờ đó, mục sư phải dạy bạn. thông điệp phù hợp sẽ thánh hóa và thanh tẩy bạn cho thiên đàng nhưng bạn đã từ chối. “

“Tôi đã chờ đợi bạn để ban phước cho bạn khi bạn trở thành một thành viên của nhà thờ của tôi nhưng bạn đã từ chối gia nhập nhà thờ mặc dù sự nhấn mạnh của Chúa Thánh Linh trong lòng bạn. Bạn không bước vào cổng Thiên đàng.”

Tôi thấy thiên thần chỉ người đàn ông này về hướng dẫn đến nơi ở của người chết, nơi có khói đen bốc lên.

Bạn yêu quý, phụng sự Đức Chúa Trời trong nhà thờ có nghĩa là chúng ta sẽ chịu đựng sự đau khổ và lửa cháy bàn thờ vì con chiên được cho là sẽ được đặt lên trên bàn thờ. Chúng ta không thể bỏ qua ngọn lửa của bàn thờ bởi vì như một người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê, Ngài sẽ đặt chiên ở bên phải của Ngài và dê ở bên trái của Ngài.

Advertisement