22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

2222-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

Nếu là con người thì chúng ta không tránh khỏi tội lên mình kiêu ngạo sau khi chúng ta làm điều gì đó thành công tốt đẹp, được mọi người khen tặng. Nhưng sau một lúc thành công thi sẽ bị thất bại nặng nề. Tại sao? Vì tại chúng ta lên mình kiêu ngạo cho nên chúng ta sẽ bị thất bại sau một thời gian rất ngắn.

I- Khi kiêu ngạo chúng ta sẽ bị đấng tạo hoá ghét bỏ và đánh ngã vì phạm tội lấy sự vinh hiển của Đấng Tạo Hoá, là Đức Chúa Trời, và củng là Cha của chúng ta.

Vì ngoài Chúa ra chúng ta sẽ không làm gì thành công được lâu dài đâu. Tại vì chúng ta không để Chúa là số một trong đời sống chúng ta và không biết hạ mình xuống trước mặt Cha chúng ta ở trên trời cho nên bị thất bại nặng nề. Hãy dâng tất cã mọi vinh hiển thuộc về Cha nếu chúng ta muốn công việc chúng ta làm được kết quả lâu dài trong ý thánh của Ngài. Hãy đọc và suy gẩm những câu kinh thánh dưới đây về tội kiêu ngạo:

1- Gia-cơ 4:6 –  Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

2-1 Giăng 2:16 –  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và

sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

3-1 Ti-mô-thê 6:17 –  Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời, là được mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.

4-Lu-ca 1:51 –  Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.

5-Ma-la-chi 4:1 –  Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành

6- Ô-sê 13:6 –  Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta.

7-Ê-Sai 48-11Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta sẽ làm điều đó; vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho thần nào khác. 

8-Châm-Ngôn 3:35 –  Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển; Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.

II- Nếu chúng ta có lở thất bại trong mọi vấn đề trong cuộc sống phạm tội kiêu ngạo thì không sao đâu các bạn. Chúa của chúng ta cũng sẽ có một giải pháp, Ngài vẩn cho chúng ta có một cơ hội để giải cứu chúng ta ra khỏi bẩy vò của ma quỉ nếu chúng ta biết hạ mình xuống trước mặt Chúa ăn năn tội lổi của mình. Hãy quỳ gối xuống, ăn năn khóc lóc với Cha thì Ngài sẽ đẹp lòng và tha thứ cho mọi tội lổi của chúng ta và Ngài sẽ hoàn lại cho chúng ta những gì chúng ta đã bị ma quỉ cướp mất trong lúc chúng ta ngu dại lên mình kiêu ngạo trước mặt Ngài. Đây là một bài học quí giá cho chúng ta phải học và làm theo suốt cã cuộc đời để trong tuong ư lai, sau khi thành công thì chúng ta không lên mình kiêu ngạo nữa.

Bạn hãy ăn năn tội lổi của bạn như cách 5 ngón tay sau đây:

1-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM TỘI VỚI CHA VỀ TỘI LÊN MÌNH KIÊU NGẠO TRƯỚC MẶT CHA VÀ TỘI NẦY CỦA CON XỨNG ĐÁNG BỊ GIẾT CHẾT, BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ TRƯỚC MẶT CHA.


2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO TỘI LÊN MÌNH KIÊU NGẠO CỦA CON RỒI


3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ TỘI LÊN MÌNH KIÊU NGẠO NẦY CỦA CON VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỔI KIÊU NGẠO NẦY CỦA CON NỮA.


4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG LÊN MÌNH KIÊU NGẠO NỮA MÀ HẠ MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT CHA VÀ MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH MÌNH.


5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH KIÊU NGẠO HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA.


Các bạn hãy đuổi những tà linh kiêu ngạo nầy cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi thân thể bạn. Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh kiêu ngạo giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật tâm linh đang vấn vương bạn trong những ngày qua.


Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH’


Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh kiêu ngạo như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus )

Advertisement