NHỮNG MẶC KHẢI CỦA CHÚA GIÊ-SU

MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC:

SỰ NỔI GIẬN CỦA CHÚA SẮP ĐẾN BỞI NOELLA FERNANDEZ

LỜI CHỨNG CỦA NOELLA FERNANDEZ CỦA XỨ ARGENTINA SỰ NỔI GIẬN CỦA CHÚA SẮP ĐẾN Vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời từ trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và bất chính của loài người, những kẻ lấy sự bất chính của mình mà áp chế chân lý. (Rô-ma 1:18) Xin … More

TIẾT LỘ VỀ CÁC TIÊN TRI GIẢ VÀ NHỮNG NGƯỜI CA SĨ PHÚC ÂM BỞI NOELLA BOSENGA

LỜI CHỨNG CỦA NOELLA BOSENGA TIẾT LỘ VỀ CÁC TIÊN TRI GIẢ VÀ NHỮNG NGƯỜI CA SĨ PHÚC ÂM Tôi là chấp sự Noella. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông của Chúa là một mục sư. Tôi xuất thân từ một gia đình Cơ đốc lớn lên với Lời Chúa. Đại gia đình của tôi … More

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Những Lời Chứng Thật được kiểm chứng Đúng với Lời Kinh Thánh

Họ là những người gặp được Chúa Jesus trong lúc còn sống trong cỏi Tâm Linh. Gồm đủ mọi thành phần trên toàn thế giới đủ màu da, mọi thứ tiếng, mọi lứa tuổi, cùng làm chứng những lời đến từ Chúa Jesus truyền dạy lại chúng ta trong thời kỳ cuối cùng chống lại bọn quỷ để được hưởng Thiên Đàng, không bị hình phạt vào hồ lữa địa ngục đời đời. Amen!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.