Những Mặc Khải Của Chúa Jesus

MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC:

PHẦN 2: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 3, MỤC SƯ CỦA QUỶ, CHÚA GIÊSU GIẢ BỞI ISAAC VIAVIA

LỜI CHỨNG CỦA ISAAC VIAVIA CỦA XỨ CONGO PHẦN 2: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 3, MỤC SƯ CỦA QUỶ, CHÚA GIÊSU GIẢ Tôi sinh ra trong một gia đình có sáu người và tôi là người thứ ba. Chúng tôi là năm người đàn ông và một người phụ nữ. Kinh nghiệm này xảy ra vào … More

PHẦN 1: MỘT CƠ ĐỐC NHÂN GỐC CÔNG GIÁO ĐÃ HỌC ĐƯỢC SỰ THẬT TẠI ĐỊA NGỤC BỞI ISAAC VIAVIA

LỜI CHỨNG CỦA ISAAC VIAVIA CỦA XỨ CONGO PHẦN 1: MỘT CƠ ĐỐC NHÂN GỐC CÔNG GIÁO ĐÃ HỌC ĐƯỢC SỰ THẬT TẠI ĐỊA NGỤC Bạn yêu dấu, những điều này đã xảy ra khi tôi vẫn còn là một tín đồ của nhà thờ. Một hôm tôi đến thăm một người bạn vì đã lâu … More

BẢY THẾ GIỚI CỦA LUCIFER ẢNH HƯỞNG ĐẾN LOÀI NGƯỜI (BENJAMIN KIKAMONA)

LỜI CHỨNG CỦA BENJAMIN KIKAMONA BẢY THẾ GIỚI CỦA LUCIFER ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI CỦA LOÀI NGƯỜI Bạn yêu quý, tôi bị mẹ kế đầu độc. Khi tôi chết trong bệnh viện, thiên sứ của Chúa đã chở tôi đến thiên giới, nhờ chiếc xe trên trời của Ngài. Khi chúng tôi đặt chân … More

 PHẦN 5: BÓNG TỐI ĐEN TRÊN TOÀN TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG TA BỞI DANIEL YODER

LỜI CHỨNG CỦA DANIEL YODER  BÓNG TỐI ĐEN TRÊN TOÀN TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG TA 2004  Ma-thi-ơ 24: 412 “ Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ mại danh ta đến mà nói rằng: Ta là Ðấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. 6 Các ngươi … More

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Những Lời Chứng Thật được kiểm chứng Đúng với Lời Kinh Thánh

Họ là những người gặp được Chúa Jesus trong lúc còn sống trong cỏi Tâm Linh. Gồm đủ mọi thành phần trên toàn thế giới đủ màu da, mọi thứ tiếng, mọi lứa tuổi, cùng làm chứng những lời đến từ Chúa Jesus truyền dạy lại chúng ta trong thời kỳ cuối cùng chống lại bọn quỷ để được hưởng Thiên Đàng, không bị hình phạt vào hồ lữa địa ngục đời đời. Amen!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.