NHỮNG MẶC KHẢI CỦA CHÚA GIÊ-SU

MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC:

LỜI CHỨNG CỦA DOMINIC STOCKFORD: CUỘC SỐNG SAU CHỨC LINH MỤC CÔNG GIÁO LA MÃ.

LỜI CHỨNG CỦA DOMINIC STOCKFORD: CUỘC SỐNG SAU CHỨC LINH MỤC CÔNG GIÁO LA MÃ Mặc dù rất khó để quay lại những năm tháng của tôi trong Giáo hội Công giáo và chức linh mục của nó, nhưng tôi thấy rằng điều đó là cần thiết. Tôi nhớ, và tôi lấy lại can đảm…

LỜI CHỨNG CỦA DANIEL CRISTIAN FLOREA, MỘT LINH MỤC CHÍNH THỐNG GIÁO CỦ TÌM ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU

Tôi sinh ra ở thành phố Aiud thuộc vùng Alba vào tháng 12 năm 1974 trong một gia đình theo đạo Chính thống. Gia đình chúng tôi sống một cuộc sống trung lưu. Tôi nhớ cha tôi, người ngồi ở hàng đầu tiên trong nhà thờ và không làm phiền người khác. Bản thân chúng…

LỜI CHỨNG CỦA ABEKE OSHANIA MỘT CỰU PHÙ THỦY SỐNG TẠI SALZBURG, ÁO, NÓI VỀ T.B. JOSHUA .

LỜI CHỨNG CỦA ABEKE OSHANIA MỘT CỰU PHÙ THỦY SỐNG TẠISALZBURG, ÁO. Tôi sinh ra ở thành phố Abuja, Nigeria. Bố mẹ tôi rất nghèo. Họ đã ném tôi vào thùng rác khi tôi được sinh ra. Các chú của tôi đón tôi và bắt đầu dạy tôi phép thuật phù thủy và ma thuật đen. Tôi đã thực…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Những Lời Chứng Thật được kiểm chứng Đúng với Lời Kinh Thánh

Họ là những người gặp được Chúa Jesus trong lúc còn sống trong cỏi Tâm Linh. Gồm đủ mọi thành phần trên toàn thế giới đủ màu da, mọi thứ tiếng, mọi lứa tuổi, cùng làm chứng những lời đến từ Chúa Jesus truyền dạy lại chúng ta trong thời kỳ cuối cùng chống lại bọn quỷ để được hưởng Thiên Đàng, không bị hình phạt vào hồ lữa địa ngục đời đời. Amen!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.