BÀI SỐ 99: TÀ LINH ÁP-SA-LÔM

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 99: TÀ LINH ÁP-SA-LÔM

Nhiều hội thánh Chúa hay gia đình, đoàn thể trong xã hội ngày nay nhiều nơi đang bị tà linh Áp-sa-lôm phá hoại gây chia rẽ tan rã hội thánh, gia đình, cộng đồng, nhóm nhỏ hay lớn làm xáo trộn sự an ninh trật tự trong đoàn thể bởi họ cậy sự khôn ngoan đến từ thế gian, từ ma quỷ, không phải sự khôn ngoan đến từ Chúa. Thường thường là người đàn ông bị tà linh Áp-sa-lôm nhập phá, nhưng cũng có nhiều người đàn bà bị luôn vì tham quyền chức vị.

Nguồn gốc tà linh Áp-Sa-Lôm lấy tên từ con trai của vua Đa-vít. ( Đọc 2 Samuel 13:20-29; 14:23-33; and 15:1-12) Vì lòng kiêu ngạo, phãn loạn, ham danh, ham quyền, tham lam, ích kỷ, muốn tước vị ngôi vua của Cha mình, chống lại Cha mình, nhưng cuối cùng bị kẻ thù là phe của cha mình giết chết vì tóc người vướng vào nhánh cây không tự giải thoát được. Người bị vướng vào tà linh Áp-Sa-Lôm nầy có ác tính như sau: Kiêu ngạo, phản loạn, muốn nắm quyền, ganh tị, hận thù với người bề trên, người lãnh đạo của mình. Muốn tự lập, cai trị, lập nhóm riêng để kéo mọi người về phe mình. Họ bị nghe theo lời dẩn dụ của quỷ satan gây chia rẻ trong hội thánh, trong nhóm của mình hay trong gia đình hay trong đoàn thể của mình rằng: Không nên tin tưởng những người đang nắm quyền trên mình vì họ không đủ khả năng lãnh đạo, và vì kiêu ngạo cho rằng chính tôi mới xứng đáng làm nhà lảnh đạo. Chó sói đội lốt chiên con lẻn vào Hội Thánh của Chúa cần phải bị loại ra khỏi ngay. Chúa có lời hứa cho chúng ta về tà linh Áp-sa-lôm trong sách Khải huyền 12:10 như sau “ Kẻ kiện-cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện-cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.”
Linh Áp-Sa-Lôm cũng có nhiều đặc tính giống như Giê-Sa-Bên vì đến từ ma quỷ nhưng có điểm khác nhau là tà linh Áp-sa-lôm thường thường là tà linh phản loạn, gây chia rẻ, như là con chống lại cha mẹ, tín hửu chống lại mục sư hay người lảnh đạo trên quyền của mình. Thường gọi là tà linh phãn loạn muốn nắm tất cã quyền hành của người khác về cho mình.

1- MUỐN NẮM QUYỀN HÀNH TRONG NHÓM.

Thường hay gây sự chú ý với mọi người bằng cách là hay la lối om sòm, luôn luôn nóng giận gây gổ với mọi người chung quanh vì muốn cai trị người khác một cách trắng trợn, muốn mọi người làm theo ý họ bằng đủ mọi cách.
LÀM CHO MỌI NGƯỜI CHÚ Ý ĐẾN HỌ BẰNG CÁCH NÓI HÀNH, NÓI XẤU, THAN PHIỀN, SAU LƯNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH.
Luôn tìm mọi cách để nói hành, nói xấu sau lưng người khác, sau lưng mục sư hay giáo hội, hay đoàn thể nào để gây sự chú ý cho mình, làm cho mình nổi tiếng. Luôn khoe mình là khôn ngoan hơn mọi người bằng lời nói, bằng hành động, làm xáo trộn cộng đồng, xã hội chung quanh họ.

2-CHO MÌNH LUÔN LÀ NGƯỜI ĐÚNG, NGƯỜI TRÊN QUYỀN MÌNH LÀ SAI.
Sự ăn trái cấm trong vườn Ê-Đen của tổ tông loài người là ông A-Đam và bà Ê-Va bị mắc mưu ma quỉ làm cho loài người chúng ta dể bị vướng vào tà linh kiêu ngạo, muốn bằng Đức Chúa Trời như quỷ satan cho nên ai kiêu ngạo thì vướng vào cái bẩy của quỷ satan ngay. Họ luôn luôn cho mình là đúng trong tất cã mọi sự việc, hay cải lẩy, không cho người khác nói, chỉ một mình họ được quyền nói mà thôi. Cái tôi to tướng của họ thường nêu ra cho mọi người chú ý. Linh nầy rất dể bị nhận diện và mọi người thường tránh xa họ.

3-CHỐNG LẠI Ý NGHỈ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC.
Luôn luôn cho ý nghỉ của mình là đúng còn của người khác trên quyền mình là sai. Mặc dù ý nghỉ của họ là sai đi chăng nữa vẩn giử lập trường của mình không bao giờ thay đổi.

4-KÉO NGƯỜI KHÁC ĐỨNG VỀ PHE, VỀ Ý KIẾN CỦA MÌNH
Chia phe lập đãng ra để kéo người khác về phe mình hầu cho mình được nắm quyền lãnh đạo. Tánh tình trẻ con, chưa được trưỡng thành. Nhưng sau một thời gian ngắn ai nấy né tránh họ vì biết rỏ về họ.

5-LẤY LÒNG NGƯỜI KHÁC, HỘI HIỆP NGƯỜI KHÁC MUA CHUỘC HỌ ĐỨNG VỀ PHE CỦA MÌNH.
Tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhiều người, mua chuộc nhiều người đứng về phe họ hầu giao cho họ quyền lãnh đạo nhóm. Tham quyền, tước vị người khác thuộc về mình, bất kể người kia là thành phần nào, cha hay mẹ, anh hay chị của họ.

6-GÂY CHIA RẼ LẬP RA NHÓM NHỎ THUỘC VỀ MÌNH.
Thường người nầy thường đi dụ dổ từ người theo phe họ để lập nhóm cho họ lãnh đạo. Muốn lấy danh tiếng về cho họ, lập phe đãng mở ra từng nhóm nhỏ gây rối loạn hội thánh, đoàn thể, cộng đồng, gia đình, v.v.
Xin Chúa thương xót Hội Thánh của Ngài khỏi bị người có tà linh Áp-Sa-Lôm vào quấy phá. Mà nếu có người nầy vào thì hãy sớm nhận diện loại ra khỏi ngay càng sớm càng tốt vì chính là chó sói đội lốt chiên con nhãy vào để cướp giết và huỷ diệt bầy chiên của Ngài.

Còn nếu ai cãm nhận mình chính là người đang bị tà linh Áp-Sa-Lôm nhập phá thì hãy mau mau quỳ gối xuống ăn năn mọi tội lổi nói đến phần trên bằng cách 5 ngón tay để Cha tha thứ mọi tội lổi của mình và tự đuổi ra khỏi mình tà linh Áp-Sa-Lôm để được có đời sống mới đầy dẩy bông trái Thánh Linh như mọi người và được cứu rổi linh hồn, không bị Cha quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời trong ngày phán xét. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, Chúa Thánh linh trong Danh Chúa Jesus )

Advertisement