BÀI SỐ 64: TIỀN CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ TRÊN CƠ ĐỐC NHÂN?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG:

BÀI SỐ 64: TIỀN CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ TRÊN CƠ ĐỐC NHÂN?

Tiền bạc là vấn đề rất tế nhị trên mổi người chúng ta. Nhìn cách xài tiền của người nào chúng ta cũng sẽ đoán biết đời sống tâm linh của họ ra sao trước mặt Cha. Phần đông nhiều người trên thế gian có đời sống bị lệ thuộc vào đồng tiền. Họ bị ma quỷ lừa dối rằng không có tiền là chết, còn có tiền mua tiên cũng được cho nên ai nấy cũng chạy theo tiền, có bao nhiêu tiền không biết chán. Nếu chúng ta để tiền hơn Chúa, Ngài xem chúng ta như là thờ mamon, thờ thần tiền và cuối cùng chúng ta sẽ bị hư mất linh hồn. Chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng, chúng ta ra đi khỏi đời sống tạm bợ nầy cũng vẩn với hai bàn tay trắng. Nói như thế không phải là Chúa muốn chúng ta sống trong thế gian nầy với một đời sống nghèo túng. Cha hứa sẽ ban cho chúng ta tất cã những gì chúng ta cầu xin kia mà. Tại sao có sự mâu thuẩn như vậy? Trong phần sau đây tôi sẽ chia sẽ cho các bạn biết rỏ hơn thế nào là giá trị của linh hồn mình so sánh với tiền bạc.

1-Người xem tiền bạc quí trọng hơn Chúa:

Mathi-ơ 19:24: “Ta lại nói cùng các ngươi, lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 25Môn-đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? 26Đức Chúa Jêsus ngó môn-đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. “ Trong câu nầy Chúa Jesus muốn bày tỏ cho chúng ta biết người giàu mà không dâng số tiền của mình có cho Chúa nắm giử mà cứ để tâm hồn, tâm linh của mình vào đó, bo bo giử cho mình, sợ mất, sợ trộm ăn cắp, ăn ngủ không yên. Người đời thường có câu:” Của ở đâu thì lòng mình cũng ở đó.” Những người như thế sẽ bị hư mất linh hồn đời đời trong hỏa ngục vì họ đang xem tiền của họ là thần tượng. Chúa không bao giờ ban phước và cho những con cái của Ngài nhận được phần thưỡng sống trong sự giàu sang đời nầy vì họ sẽ bị hư mất linh hồn đời đời trong hồ lửa địa nguc. Cha của chúng ta đọc được tư tưởng của chúng ta hết các bạn ơi. Ngài là đấng tạo dựng ra chúng ta từ lúc chúng ta còn đang ở trong lòng mẹ rồi. Nếu ai biết mình đang ở trong trạng thái nầy thì hãy mau mau ăn năn tội lổi với Cha để được cứu rổi linh hồn.  Những hạng người nầy thường tin Chúa mà vẩn sống trong sự lo âu, sợ hãi, đói khát tâm linh, bệnh tật, nghèo túng, không thấy phước hạnh của Cha đâu hết. Vì Cha biết rỏ tấm lòng của họ và ma quỷ kiện cáo họ ngày và đêm như lời Chúa dạy trong dâu Kinh Thánh dưới đây:

-1Ti-mô-thê 6:9 –  Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.

-Mathi-ơ 25:29: “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư-dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. “

2- Loại người đui mù hay mù quáng vì tiền:

Họ đang bị tà linh tiền bạc lôi kéo sống theo lối sống của ông bà cha mẹ mình để lại không biết suy xét đúng hay sai. Họ sống rất bần tiện hoặc xài phung phí tiền bạc bị trói buộc bởi tà linh mà không hay biết.

Một số người rất hãnh diện vì cách xài tiền bần tiện của họ. Họ lợi dụng lòng tốt của người khác bóc lột nhân công và tiền của người khác làm của riêng cho mình, đi đâu cũng ăn cắp vặt, xin xỏ mà không biết mắc cở chút nào. Hể thấy gì của ai là chộp ngay mặc dù họ rất giàu có, không túng thiếu hay không cần đến. Họ có tiền mà không dám ăn, không dám xài. Họ có 9 đồng thì đi tìm cho bằng được 1 đồng nữa để cho đủ 10 đồng đem đi cất giấu. Tiếc kiệm thì tốt, bần tiện là có tà linh xấu ẩn núp trong họ bắt buột họ làm những điều không tốt cho họ và cho những người chung quanh. Ngược lại, cũng có một số người khác lại sống phung phí tiền bạc, để cho ma quỉ xúi giục đi mua sắm đủ thứ đồ như xe hơi, áo quần, vật dụng trong nhà, son phấn hết tiền, không còn có tiền dư. Người như thế nầy Chúa bảo phải đi học từ loài kiến. Con kiến còn biết đi thu góp lương thực để dành cho mùa đông. Còn họ thì sao? Tháng nào thì cũng xài cho hết, không còn một đồng xu dính túi, còn đi vay mượn nhà băng, cầm nhà để sống rồi không sớm thì muộn cũng sẽ mất hết sản nghiệp đành phải đi ra ngoài đường mà ở hay sao? Hãy tỉnh thức mà đi học hỏi những người khôn ngoan cho biết cách xài tiền. Hãy xin Chúa soi sáng ban cho sự khôn ngoan biết quản trị tiền bạc, không để tiền bạc quản trị mình nữa. Phải biết để dành chút it mổi ngày một chút hầu khi có cần thì có tiền mà sống, không đi vay mượn của ai. Người do thái không hỏi tiền lương mổi tháng của bạn được bao nhiêu mà hỏi mổi tháng bạn tiếc kiệm tiền được bao nhiêu? Phải biết tiếc kiệm tiền, để dành mổi tháng một chút ít hầu khi có cần thì có tiền mà xài trong lúc có cần, không tham lam của người khác, không bần tiện, có lòng rời rộng biết giúp đở người túng thiếu khi có cần mới được phước.

Chúa không ban phước cho những người bần tiện hay xài phung phí tiền bạc nầy vì họ đang bị tà linh tiền bạc dẩn dụ đi sai đường của Cha, không biết xài tiền đúng cách. Nếu ai cảm thấy mình sống trong những trường hợp trên hãy mau đến với Cha và ăn năn tội lổi mình xin Cha tha thứ tội lổi hầu được cứu rổi linh hồn và sẽ được phước dư dật không chổ chứa trên trần gian nầy.

3-Người để Chúa là số một trong đời sống của họ:

– 1 Sa-mu-ên 2:7 – “ Ðức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, Ðem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, Ðặng để họ ngồi bên các quan trưởng, Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp;”

Chúa biết tấm lòng của những người nầy vì họ biết cách xài tiền nhưng khi họ phạm tội, sa ngã thì bị ma quỉ đến đánh phá làm cho họ bị nghèo túng, ăn cám heo. Nhưng khi họ biết ăn năn, trở về lại nhà Cha thì Ngài lại nhắc họ lên vì họ biết để Chúa là số một trong đời sống của họ. Họ biết rằng ngoài Cha ra họ chẵng làm chi được.

Những người nầy là đứa con hoang đàng được trở về nhà Cha và đang dâng hết tất cã tâm thần, linh hồn, tâm linh, và tài chánh của họ cho Cha và họ dám công bố rằng tất cã những gì họ có là của Cha. Họ tự xem như là người giử giúp tài chánh cho Cha mà thôi. Họ làm gì cũng phải hỏi ý Cha và công bố rằng tất cã những gì trên thế gian tạm bợ nầy không có gì quý bằng có Cha. Không có gì trên trần gian nầy mà hơn Cha của họ hết. Cha là tất cã trong đời sống của ho. Cha rất là vui lòng và Ngài sẽ mở cửa sổ từ trời đổ phước trên họ không chổ chứa được các bạn ơi! Vì Cha đã hứa sẽ ban cho chúng ta tất cã những sự giàu có trên trần gian nầy nếu Cha biết chúng ta sẽ không bị hư mất linh hồn. Cũng giống như các bạn có một đứa con 2 tuổi mà xin con dao để cắt đồ chơi vậy. Nếu chúng ta biết cho nó con dao sẽ có hại cho mạng sống và thân thể của nó thì làm sao chúng ta cho nó được? Nhưng nếu con của chúng ta trưỡng thành mà xin một con dao thì chúng ta sẽ vui lòng cho nó ngay. Đời sống tâm linh của chúng ta có trưỡng thành hay không là cách chúng ta sử dụng đồng tiền của chúng ta. Tiền là con dao hai lưỡi nó co thể giết linh hồn chúng ta nếu chúng ta không biết quản trị nó. Khi Cha ban cho chúng ta tài chánh chúng ta phải làm lợi ra nhiều lên không phải đem mà chôn giấu .

Hãy xem Kinh Thánh trong Mathi-ơ 25:14-30 để biết tánh ý của Cha. Cha muốn chúng ta làm lợi ra những ta-lâng mà Cha giao cho chúng ta và phải làm lợi ra ít nhất là gấp hai lần. Không nên đem đi giấu ta lâng của Cha giao cho chúng ta mà bị hư mất linh hồn. Vì tất cã tiền bạc trên trần gian trong tay của chúng ta là của Cha cho nên chúng ta phải biết gìn giử, trân quí nó, và xài cho đúng cách trước khi làm gì thì phải hỏi Cha để Cha vui lòng mà ban thêm cho chúng ta nữa.

Khải-huyền 3:18 –  “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.”

Cám ơn Chúa về sự bày tỏ này về vấn đề tiền bạc. Đề tài rất là đụng chạm đến nhiều người nhưng chính là sự thật mà mọi người nên biết đến để có một đời sống tràn đầy phước hạnh. Các bạn hãy áp dụng ngay hôm nay thì sẽ thấy được một tương lai trong sáng trong những ngày sắp đến. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement