BÀI SỐ 63: LỜI KHẤN NGUYỆN TẬN HIẾN

BẠN CÓ BIẾT:

BÀI SỐ 63: LỜI KHẤN NGUYỆN TẬN HIẾN

(SƯU TẦM)

Hôm nay, con long trọng kính dâng tất cả TÂM THẦN, LINH HỒN và THÂN XÁC con cho Đức Chúa Trời mà con xin phép được gọi Ngài là Abba, là Cha từ ái của con. Xin Cha thương xót, mở rộng vòng tay tiếp nhận con được làm đứa con yêu dấu của Cha.

Con xin giao hết mọi quyền của TÂM THẦN (ý chí, cảm tình, lý luận, nhận thức) và THÂN XÁC (tất cả mọi chi thể) con xin giao cho Cha. Còn LINH HỒN con xin Ngài nắm giử kể từ hôm nay cho đến ngày con gặp được Cha trên nước thiên đàng ngày con nhắm mắt lìa cỏi trần này.

Như vậy, con không còn giử lại quyền gì cho mình nữa cả. Tất cả mọi uy quyền con có hôm nay đều thuộc về Chúa Jesus Christ, Đấng đã mua chuộc con bằng Huyết Ngài.

Con hứa tuyệt đối trung thành với Cha, với mọi lời Cha dạy trong Kinh Thánh, với sự soi sáng, hướng dẩn của Chúa Đức Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus.

Con xin hoàn toàn đầu phục Ba Ngôi Đức Chúa Trời hằng sống của con kể từ hôm nay.

Con sẽ xin Cha dạy bảo con trước khi làm, nói, hay suy nghỉ điều gì.

Con sẽ nhờ sức Cha để thực hiện mọi chương trình Cha giao cho con trong những ngày con còn sống động trên đất này. Con sẽ đặt ưu tiên cứu người hư mất lên hàng đầu, theo Đại Mạng Lện của Cha, và con sẽ dấn thân mở rộng Nước Trời, làm vinh hiển danh Cha dấu yêu trên mọi nơi nào có bàn chân con bước đến đó.

Con sẽ không nhận một phần vinh hiển nào về cho chính mình con hết mà con sẽ dâng lại tất cả mọi vinh hiển về cho Cha.

Xin Cha ghi nhận, và ghi khắc những lời nầy vào lòng con, vào tâm trí con, cho con luôn luôn nhớ để thi hành.

Con sẽ thi hành mọi mạng lệnh bởi Ân Điển Cha ban cho con

Trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, Amen!

Ký tên ________________ Ngày, tháng, năm________________

Advertisement