BÀI SỐ 95: LINH NGƯỜI PHA-RI-SI LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 95: LINH NGƯỜI PHA-RI-SI LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Ngày nay là thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đi đến đâu thì thấy ít ai còn có đức tin trên đất như ngày xưa nữa vì trong Kinh Thánh Chúa có cảnh báo trước rồi:” Thời kỳ cuối cùng còn có đức tin trên đất không?” Chúng ta thường gặp nhiều tín hửu tin Chúa Jesus ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Nhưng phần đông họ là người Pha-ri-si, là kẻ giả hình, đi theo Chúa Jesus trên con đường rộng rải thênh thang. Họ vừa theo Chúa vừa theo thế gian, ma-môn, phạm tội mà không biết chán, không chịu ăn năn. Một số rất ít là con cái thật của Chúa đi trên con đường hẹp như Chúa Jesus nói đến. Bọn quỷ satan rất ghét thành phần này, và chúng cứ đi theo đánh phá cho họ ngã, nhưng nếu họ ngã, họ biết ăn năn để đứng dậy được. Còn nếu họ không chịu ăn năn tội họ làm, thì không sớm thì muộn họ sẽ cũng biến thành người Pha-ri-si mà thôi. Sự cuối cùng của cuộc đời của người Pha-ri-si là hổ lữa địa ngục đời đời đã dành sẳn cho họ mà thôi nếu họ không chịu ăn năn những tội lỗi họ làm.

I-KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ NGƯỜI PHA-RI-SI:

Ma-thi-ơ 23: 3-33:” Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.

4 Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào.

5 Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài;

6 ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội;

7 muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy!

8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.

9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời.

10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ.

11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.

12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.

13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở.

14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.

15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.

16 Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

17 Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?

18 Lại các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.

19 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?

20 Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề;

21 người nào chỉ đền thờ mà thề, là chỉ đền thờ và Ðấng ngự nơi đền thờ mà thề

22 còn ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi của Ðức Chúa Trời và Ðấng ngự trên ngôi mà thề vậy.

23 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.

24 Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!

25 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ.

26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ.

27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy.

28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.

29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình,

30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.

31 Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu những người giết các đấng tiên tri.

32 Vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lường của tổ phụ các ngươi!

33 Hỡi loài rắn, dữ dội rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”

II-NGƯỜI PHA-RI-SI CÓ NHỮNG ĐIỂM NÀO NỔI BẬT?

-Họ dạy bảo người khác làm nhưng chính họ không làm.

-Ho thường nói những điều họ ghét hơn là những điều họ thích

-Họ thổi phòng tội lỗi của người khác, nhưng làm nhỏ lại tội của họ làm

-Họ nói hành người khác bêu xấu người khác nhưng không bao giờ đến thẳng với người đó mà khuyên lơn họ.

-Họ không biết lắng nghe lời biện luận của những người mà họ kết tội

-Họ không bao giờ biết xin lỗi ai hết dù cho họ có làm gì sai đi nữa

-Họ thường chơi chung với những người đồng bọn với họ.

-Họ thường nói mỉa mai người khác làm cho người khác đau lòng, nhưng không bao giờ nói về điểm xấu của chính họ

-Họ không bao giờ chấp nhận sửa lỗi lầm của họ, dù cho Chúa Jesus dạy họ gì đi chăng nữa.

-Họ không tuân theo luật của Chúa nhưng lấy bụng mình làm chúa mình và bắt người khác phải vâng theo họ.

Bạn có thể tự mình nhìn lại chính mình xem có chấp chứa tà linh người Pha-ri-si hay không?

Nếu bạn có bắt gặp mình có 3 điểm giống như trên thì chính là hắn đang sống động trong tâm linh bạn rồi đó. Bạn hãy mau ăn năn tà linh người Pha-ri-si theo cách 5 ngón tay và tự đuổi quỷ cho mình gọi tên tà linh người Pha-ri-si ra để đuổi chúng nó.

Nó thuộc về dạng tà linh kiêu ngạo, đoán xét, nói hành trong nhà thờ và hội thánh Chúa. Nguy hiểm cho mọi người và Chúa Jesus đã tránh né hạng người như thế này đây. Không ai có thể giúp bạn được nếu bạn đang vướng vào tà linh người Pha-ri-si. Nhưng Chúa Jesus có thể cứu bạn được nếu bạn biết ăn năn hạ mình xuống đầu phục Chúa hoàn toàn, làm theo cách ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay với Đức Chúa Cha, ăn năn thống hối cách đắng cay, đuổi tà linh người Pha-ri-si ra khỏi bạn được.

III-BÀI CẦU NGUYỆN MẨU ĂN NĂN KHƯỚC TỪ TÀ LINH NGƯỜI PHA-RI-SI:

1.Con thú nhận với Chúa Cha rằng con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội để tà linh người Pha-ri-si chiếm hửu con từ lâu mà con không hay biết .

2.Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội chấp chứa tà linh người Pha-ri-si này của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi

3.Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội làm người Pha-ri-si nầy của con và Cha không nhìn thấy tội nầy của con nữa,

4.Con ăn năn và khước từ tội làm người Pha-ri-si này và hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ cố gắng không phạm tội này nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay. Con sẽ sống thật lòng với Cha, không là kẻ giả hình, không sống hai lòng, không muốn sống như là người Pha-ri-si nữa. Con sẽ cố gắng sống đẹp lòng Cha. Xin Thánh Linh nhắc nhở con hầu cho con biết ăn năn tội lổi con khi con làm gì không đẹp lòng Cha.

5.(Đuổi tà linh): TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI NGƯỜI PHA-RI-SI, KẺ GIẢ HÌNH SỐNG BÁM TRONG TA TỪ BẤY LÂU NAY, HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU MÀ CHA TA ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI QUẤY PHÁ TA NỮA, HÃY CÚT NGAY! Amen!

Bạn hãy đuổi chúng nó cho đến khi chúng nó thật sự thoát ra khỏi bạn bằng cảm giác kỳ lạ như ói mửa, nhức đầu, điện chạy ra khỏi bàn tay, v.v. Khi nào chúng thoát ra khỏi thân thể bạn thì bạn nghe người nhẹ nhàng hơn lúc đầu.

Bạn nên bắt đầu sống khiêm nhường, không lên mình kiêu ngạo tự cho mình là thánh sạch, công bình hơn những người khác, nhưng hãy thương yêu mọi người, có lòng thương xót, không ích kỷ, giúp ích cho tha nhân, và đầy dẩy sự khôn ngoan của Chúa cho bạn.

Bạn nên tìm cho được quyển sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA đọc và làm theo để dọn thêm nhiều rác rến tâm linh cho đến khi nhà tâm linh được trong sạch. Sau đó bạn mới có thể mời Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể bạn. Ngài sẽ ban cho bạn 9 trái Thánh Linh, bạn được tái sanh, được sanh lại thành con người mới, là công dân của nước thiên đàng.

Nhiều người đã làm được thành công rồi. Chừng nào mới đến phiên bạn? Nếu bạn bắt đầu thì không sớm thì muộn bạn cũng sẽ được trở về nhà Cha bình an trong những ngày sắp đến. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement