BÀI SỐ 15: TỘI HÈN NHÁT LÀ NHƯ THỂ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 15: TỘI HÈN NHÁT LÀ NHƯ THỂ NÀO?

Khải huyền 21:8:”Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai. “Hôm nay admin có hỏi Chúa để hiểu rỏ hơn về những kẻ hèn nhát trong câu Kinh Thánh này. Vì chính họ sẽ bị lãnh án tội tương đương như tội của kẻ giết người trước mặt Đấng tại hóa tạo dựng ra họ. Những hành động kín đáo của họ ngày kia trước tòa án Đấng Christ sẽ bị lộ diện ra trước mặt mọi người và phần của họ là hỏa ngục đời đời nếu họ không hiểu biết mà ăn năn khước từ những tội lỗi đó ngay hôm nay.

Tội này là tội gián tiếp, không làm mà chịu, không hành động mà bị lãnh án như người có hành động tội lỗi. Ít ai biết những tội này vì ma quỷ thường bịt tai bịt mắt không cho họ thấy những tội lỗi mà họ tránh né không làm này.

Thể theo tự điển Việt-Việt những kẻ hèn nhát là những người có tánh tình dưới đây:

-Dám làm mà không dám chịu

-Thiếu can đảm, thiếu dũng cảm, không gan dạ

-Khuất phục kẻ thù một cách hèn nhát

-Lo sợ trước mọi thứ, sợ không làm được điều gì đó trước khi bắt đầu vào việc

-Sợ người đời chê cười-Sợ sự từ chối của một người bất kỳ hành động nào trong một tình huống cụ thể

-khiếp nhược, đáng khinh-Không dám mạo hiểm để làm công việc gì

-Trốn tránh trách nhiệm làm một công việc gì khi họ có khả năng đứng ra tình nguyện để làm công việc đó

Nói tóm lại, nếu suy nghỉ ngược lại chúng ta sẽ thấy họ là những hạng người như thế này đây:

-muốn luôn luôn làm vừa lòng người khác (people pleaser),-muốn được người khác khen tặng mình.-muốn được người khác tôn sùng mình.

-ham danh, xem quyền lợi của mình là trên hết

-không dám công khai làm chứng về Chúa Jesus hay xưng danh Chúa Jesus trước mặt mọi người, trước công chúng vì sợ người khác cười chê.

-tin theo Chúa Jesus cách kín đáo, thầm kín, sợ bị bắt bớ gièm pha.

-dám chối Chúa trước mặt mọi người nếu có ai chận hỏi đến họ về Chúa Jesus: Cũng như trường hợp của Phi- e-rơ trong Kinh Thánh, Ông đã chối Chúa 3 lần vì sợ liên lụy với Chúa Jesus và sẽ bị bắt như Ngài

Những bạn nào đang có những hành động được kể trên hãy mau mau ăn năn khước từ tội lỗi, xong đuổi những tà linh kể trên theo cách 5 ngón tay đi ra khỏi bạn. Khi làm xong, bạn sẽ nhận được sự can đảm trong mọi lãnh vực tâm linh: Dám tin Chúa Jesus, dám nói, dám làm chứng về Chúa Jesus trước mặt bạn bè và công chúng mà không mắc cở hay bị bắt bớ gì hết.

Chúa Jesus yêu bạn và muốn bạn dạn dĩ đứng lên rao truyền danh thánh của Ngài cho đến lúc Ngài đến Amen!

Advertisement