BÀI SỐ 14: NHÌN CÁCH XÀI TIỀN CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN BẠN SẼ NHẬN BIẾT TRÌNH ĐỘ THUỘC LINH CỦA NGƯỜI ĐÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 14: NHÌN CÁCH XÀI TIỀN CỦA MỘT CƠ ĐỐC NHÂN BẠN SẼ NHẬN BIẾT TRÌNH ĐỘ THUỘC LINH CỦA NGƯỜI ĐÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Luca 16: 1-12: “Ðức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ.2 Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nỗi chi? Hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa.3 Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi.4 Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà.5 Ngài ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhứt rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu?6 Trả lời rằng: Một trăm thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy từ khế, ngồi xuống đó, viết mau: Năm chục.7 Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi, mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: Một trăm hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết: Tám chục.8 Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng.9 Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời (địa ngục).10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn.11 Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?12 Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?”

Trong bài này Chúa Jesus có dạy cho chúng ta một bài học với cái nhìn cách xài tiền của một người quản gia không trung tín là như thế nào?Những ngày gần đây, nhiều người đầy tớ Chúa và con cái Chúa tại Việt Nam hay ở nhiều nơi trên toàn thế giới đang bị bắt buộc phải làm trung gian hay làm quản gia cho Chúa với những số tiền khá lớn hay nhỏ tùy theo họ nhận được sự giúp đở từ người nước ngoài gửi về để nhờ chuyễn giáo cho người nghèo hay người bị bệnh dịch để cứu giúp. Những ai đang trong hoàn cãnh này sẽ được Chúa dạy họ bài học phải thành thật, trung tín trong việc nhỏ với của cải của người khác, không nên khôn khéo như người quản gia trong bài trên.

Hiện nay là thời kỳ khó khăn trong vấn đề tài chánh bởi dịch bệnh đang lan tràn và nhiều người đang túng thiếu thiếu thốn đủ mọi mặt, nhưng trong lúc đó nhiều người khác lại có của cải dư dật. Vấn đề chi tiêu tiền bạc của nhiều con cái Chúa đang làm cho nhiều người quý trọng họ hay bị phung nước bọt vào mặt họ tùy theo cách chi tiêu tiền bạc của họ. Tiền ngày hôm đang có chân chạy tứ tung từ nước này sang nước khác. Nhiều con cái Chúa cũng vậy: Người thì bố thí, người thì nhận lãnh, người thì chạy chọt, người thì tham lam, ích kỷ, người thì cướp trộm, giựt dọc để kiếm sống vì miếng cơm manh áo để sống còn trong mùa dịch này.

Hãy cẩn thận và biết rằng đôi mắt của Đức Giê Hô va ở khắp mọi nơi và Ngài nhìn thấu hết trong tư tưởng của mổi người và Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.Ngài nhìn xem có ai đang thu trử cho mình trong lúc chung quanh mình biết bao nhiêu người đang đói khát vì thiếu thốn tiền bạc và thức ăn, chứ không phải chết vì bệnh dịch, mà con cái thật của Chúa không không có lòng thương xót những người anh em mình đang nghèo đói chung quanh mình như cho Đức Giê-hô-va vay mượn hay sao? Đây là một cuộc thử nghiệm của Đức Chúa trời đối với con cái của Ngài để Ngài nhìn xem ai trung tín trong việc nhỏ với Ngài. Nếu ai trung tín trong việc nhỏ, Ngài sẽ giao cho công việc lớn. Còn ai không trung tín trong công việc nhỏ thì Ngài sẽ không giao cho họ công việc gì hết và còn bị quở phạt.

Có người còn lợi dụng đi xin xỏ nhiều người để gom góp thâu trử cho mình bởi tiền từ người khác mà không biết chán. Nhiều người vì quen biết những người nước ngoài cho nên có thể xin tiền được để giúp tín hửu đang đói. Họ nhận được tài chánh dư dật từ nước ngoài giúp người nghèo khó vì bệnh dịch, Họ bèn lấy tiền đó đem cho người nghèo vay mượn lấy lời, làm công việc gian ác mà không biết chán. Xin Chúa thương xót đánh thức tâm linh của họ để họ thức tỉnh trong những ngày sắp đến hầu họ biết ăn năn những việc làm gian ác của họ hầu được cứu rỗi linh hồn không bị đi vào hỏa ngục đời đời.

Nhìn cách xài tiền của một người thì chúng ta sẽ biết đời sống tâm linh của họ như thế nào? Chúa gọi những kẻ ham tiền tài là người Pha-ri-si. Họ làm tôi Đức Chúa Trời và làm tôi cho Ma-môn nữa. Vậy chúng ta phải đánh đổ bức tường tiền bạc mới tiến đến gần Đức Chúa Trời được. Nhiều người tin Chúa suốt cuộc đời nhưng vẫn còn để tiền bạc của họ ngăn cách giữa họ với Đức Chúa Trời. Tính toán gắt gao từ đồng từ cắc khi làm việc gì từ thiện hay giúp đở người nghèo khó. Họ còn nói :” Đồng tiền nó liền khúc ruột.” Đụng đến tiền hay mất tiền là đau nhói ruột gan.

Đây chính là cách sống từ ông bà cha mẹ để lại cho con cháu từ đời này sang đời kia. Họ bị bọn quỷ trói buộc không thoát ra khỏi được cho nên cần phải ăn năn tội lỗi bằng cách 5 ngón tay tội “xem tiền là lớn hơn Chúa, tôn thờ thần tiền, hay có làm gì gian ác với tiền bạc như cho vay tiền góp, cho vay với lãi nóng, v.v”., cắt đứt linh thờ tiền bạc từ 4 đời cha ông để lại cho mình hầu có thể được mở trói linh tôn thờ thần tiền ra khỏi bạn hầu cho bạn được tự do trong Chúa và được cứu rỗi linh hồn.

Nếu không ăn năn để được tự do khỏi vấn đề tiền bạc thì bạn sẽ không được cứu rỗi linh hồn, bạn sẽ bị bỏ lại khi Chúa Jesus tái lâm.

Hy vọng rằng bài học này đánh thức lương tâm những ai là con cái Chúa còn đang bị thần tiền trói buộc sử dụng tiền bạc với cách khôn ngoan của người thế gian chứ không phải đúng theo lời Chúa Jesus dạy bảo hãy mau ăn năn tội hầu được cứu rỗi linh hồn trước ngày Chúa Jesus tái lâm Amen!

Advertisement