BÀI SỐ 13: NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT MÔI SE CHO CHÚA LÀ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 13: NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT MÔI SE CHO CHÚA LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Có những bươc tiến để trở thành một Môi-se cho Chúa như trong phần trình bày dưới đây:Trước hết phải có sự tái sanh, có tên trong sách sự sống trên nước thiên đàng thì mới nhận được sự cứu rổi cho mình trươc tiên, xong rồi bạn mới có thể cứu người khác được. Đây là bước rẽ đầu tiên trong cuộc đời người tin Chúa Jesus cần phải có nếu muốn làm một Môi-se cho Ngài.

1- NHẬN LÃNH SỰ TÁI SANH, SỰ SANH LẠI LÀ NHƯ THẾ NÀO?

GIĂNG 3:3-8: “Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”Có một số tín hửu Cơ-đốc đang hiểu sai lạc về vấn đề được tái sanh như là khi họ nhận được báp tem, dầm mình trong nước là được tái sanh. Kinh Thánh không nói như vậy. Khi con người được tái sanh thì họ cảm nhận được sự sống mới rỏ rệt trong đời sống của họ, được biến đổi rỏ rệt từ thế giới tội lỗi trở qua thế giới của những người thánh. Thân thể của họ phần xác thịt đã được biến hóa bởi huyết Chúa Jesus gột rửa từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, một con người mới đã được tái tạo và con người củ đã chết. Họ giống như con sâu đã biến dạng thành con bướm và con bướm không còn bản tánh của con sâu nữa. Nếu ai chưa từng nhận được sự tái sanh thì không thể hiểu được sự mầu nhiệm này của Đức Chúa Trời dành cho con người tầm thường của chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng ra A-đam thứ nhất như thế trước khi ông phạm tội. Đức Chúa Trời hà hơi của Ngài vào lổ mủi của A-đam và ông được trở nên một người tâm linh giống như hình ảnh của Ngài. Nhưng khi ông A-đam phạm tội vì ăn trái cấm, ông đã chết về mặt tâm linh. Chúng ta là con cháu của A-đam cũng như ông đã chết phần tâm linh, xa cách Đức Chúa Trời. Chúa Jesus đã đến trên thế gian như A-đam thứ hai để chịu chết, đổ huyết ra trên cây thập tự giá mua chuộc lại loài người trở về nguyên thủy nếu người đó thật lòng thú nhận mình là con người có tội và chấp nhận Chúa Jesus đã chết thay cho tội lỗi của họ rồi. Họ lấy đức tin tin rằng tất cả tội lỗi của họ đã được thứ tha và được trả giá xong bằng huyết của Chúa Jesus, thì chính ngay giờ phút đó họ được Đức Chúa Trời tái tạo lại như con người nguyên thủy mà Ngài đã tạo dựng nên và có tâm linh sống động, Ngài ban Chúa Thánh Linh làm đền thờ trong lòng họ và có sự đổi mới rỏ rệt, gọi là sự tái sanh.

2- BÍ QUYẾT NÀO ĐỂ NHẬN LÃNH SỰ TÁI SANH KHI MỘT CƠ ĐỐC NHÂN ĐÃ TIN CHÚA LÂU NĂM VẪN CÒN THẤY MÌNH NHƯ CON NGƯỜI XÁC THỊT, VẪN MUỐN SỐNG TRONG TỘI LỖI, KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI NÀO NHƯ LÀ SỰ TÁI SANH TRONG ĐỜI SỐNG.

Cám tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta là những Cơ đốc nhân không hoàn hảo có cơ hội được tự dọn sạch lòng mà trở về bên Cha yêu dấu của mình sau bao năm sống lăn lóc trong vũng bùn thế gian đầy tội lỗi. Nếu không hoàn hảo, không thánh sạch thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Cha của chúng ta có ban cho chúng ta cách ăn năn tội lỗi, dọn sạch lòng để được cứu rổi, được ra khỏi màng lưới của sa tan đang lôi kéo chúng ta đi xa cách Ngài. Quyển sách “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” đã giúp được rất là nhiều người từ năm 2015 đến nay mà nhiều người đã đọc, làm theo, và nhận được Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong thân thể ho, và họ được tái sanh, có đời sống mới trong Chúa; Có tên trên sách sự sống trên nước thiên đàng, đuổi quỷ được cho mình và cho người khác. Không phải có tiền mà mua được vé vào thiên đàng đâu. Đây là món quà của Đức Chúa Trời ban cho người Việt nam của chúng ta trước tiên. Sau đó người Việt nam sẽ giới thiệu sách này cho những người khác trên toàn thế giới.

3-KHI LÀM XONG BÀI DỌN SẠCH LÒNG MÀ KHÔNG THẤY CÓ SỰ THAY ĐỔI GÌ HẾT THÌ PHẢI LÀM SAO?

Các bạn không ngần ngại đọc lại và làm đi làm lại lần nữa và lần nữa cho đến khi xong. Nhà tâm linh có nhiều rác chừng nào thì cần phải dọn lâu ngày mới xong. Bạn cố gắng đi có ngày sẽ thành công. Phải hết lòng tìm kiếm Chúa Thánh Linh và muốn có đời sống thánh thiện, muốn được thay đổi, thàm khát Chúa Thánh Linh, làm thật lòng, đem hết tâm linh thân hồn và thân xác dâng lên cho Ddcucuwc Chúa Trời, không muốn giử chút ít gì cho mình hết, hãy dâng hết cho Cha để Ngài sử dụng bạn thì Ngài sẽ làm công việc lạ lùng trên đời sống bạn. Ngài sẽ tái tạo bạn thành một con người tâm linh không còn bản tánh xác thịt nữa. Không còn nóng tánh, ích kỷ, xấu xa, tham lam tiền bạc, chỉ có tấm lòng nhân từ bác ái như Chúa Jesus vậy. Có 9 trái Thánh Linh mà Ngài ban cho bạn. Bạn không bắt chước trái Thánh Linh của Chúa được.Nếu bạn vẫn chưa làm được thì nên kiêng ăn cầu nguyện xin Chúa giúp cho bạn thoát khỏi cái tôi xác thịt to tướng của mình bằng cách kiêng ăn cầu nguyện để làm lại DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Điểm chính của bài là làm theo lời chỉ dẩn ăn năn theo cách 5 ngón tay cho một tội lỗi của bạn bằng tấm lòng ăn năn thống hối, thành thật, không bằng miệng lưỡi. Nếu bạn làm qua loa như bài học thuộc lòng thì không thể nào tự đuổi quỷ cho mình được và không cảm nhận được một cảm giác nào lạ lạ trong cơ thể bạn khi bạn đuổi quỷ. Bạn cứ tập tành làm theo cách 5 ngón tay để ăn năn cho một tội lỗi của bạn cho đến khi thấy có triệu chứng lạ là là tà linh đi ra khỏi bạn thì mới là đúng.

4- KHI BẠN ĐÃ NHẬN LÃNH ĐƯỢC SỰ SANH LẠI SAU KHI DỌN SẠCH LÒNG, BƯỚC TIẾP THEO BẠN PHẢI LÀM GÌ?

Đọc Kinh Thánh cho hết quyển Kinh Thánh Tân Ước bắt đầu bằng sách Giăng trước tiên(Mathi-ơ, mác, Luca, Giăng). Bạn đọc Giăng cho đến hết Kinh Thánh đến Khải Huyền. Bạn sẽ ham mê đọc hết Kinh Thánh Tân Ước rất mau lẹ vì như một cuốn sách liên tục. Nếu bạn bắt đầu bằng sách Ma-thi-ơ cho đến cuối cùng bạn sẽ nhàm chán vì thấy Kinh Thánh lập đi lập lại 4 lần giống nhau bởi 4 sách Tin Lành đầu tiên trong Tân Ước là Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng. Sau đó bạn đọc lại Mathi-ơ, Mác, Luca.Đọc xong bạn bắt đầu đọc Cựu Ước từ Sáng Thế Ký cho đến hết Cựu Ước. Trong lúc bạn đọc hãy nhớ lấy viết chì màu đủ màu gạch những câu nên chú ý mà bạn thấy câu đó Chúa muốn dạy bạn điều gì. Mổi người Chúa dạy dổ khác nhau và có những câu Kinh Thánh ruột khác nhau, không ai giống ai hết vì có sự kêu gọi khác nhau của Cha mình.

5-SAU KHI ĐỌC XONG HẾT QUYỂN TÂN ƯỚC VÀ CỰU ƯỚC RỒI BẠN NÊN TÌM ĐỌC 70 BÀI CÓ SẲN TRONG TRANG MANNA VÀ NƯỚC HẰNG SỐNG LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH ĐỂ BIẾN BẠN TỪ TÌNH TRẠNG CON ĐỎ TRỞ THÀNH DŨNG SĨ CHO CHA. CÓ BÀI HUẤN LUYỆN CHỮA LÀNH VÀ ĐUỔI QUỶ GIÚP BẠN HỌC HỎI THÊM.www.mannaandlivingwatersministries.com

6-KHI BẠN ĐƯỢC TRỞ THÀNH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CHO CHÚA THÌ BẠN NÊN ĐI TÌM TỪ TỪ CHO ĐƯỢC 12 NGƯỜI BẠN VÀ GIÚP HỌ ĐƯỢC NHƯ BẠN NHƯ LÀ CHIẾN DỊCH MÔI SE ĐÃ TRÌNH BÀY PHÍA TRÊN.

Cám ơn các bạn đã theo dỏi và đọc bài hướng dẩn trên. Mong gặp bạn trên nước thiên đàng vỉnh cửu .

(Viết theo sự chỉ dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus.)

Advertisement