BÀI SỐ 12: NGÀY NÀO CŨNG LÀ NGÀY CỦA CHÚA

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 12: NGÀY NÀO CŨNG LÀ NGÀY CỦA CHÚA

Ngày nào cũng là ngày của Chúa cả, vậy mà có một số con cái thật của Chúa cứ tranh cãi nhau hơn hai ngàn năm nay về việc nên nhóm lại thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy hay ngày Chúa nhật? Hôm nay có sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh trong việc này hầu chúng ta dẹp sang một bên một lần đủ cả, không tranh cải nhau nữa về vấn đề này hầu chúng ta hiệp một lại với nhau trong công việc truyền giáo cứu những linh hồn hư mất đuợc trở về bên Chúa trước ngày Chúa Jesus tái lâm.

Bọn quỷ mới chính là kẻ thù của chúng ta và chúng nó đang cười ngạo nghể chúng ta đấy. Vì chúng ta là con cùng một Cha mà không biết hỏi Chúa Thánh Linh để có câu trả lời nào là đúng nhất. Tôi đã nhận được câu trả lời đến từ Chúa Thánh Linh từ lâu, và đã có viết nhiều bài rồi mà có lẽ có nhiều người chưa đọc đến cho nên vẫn còn tranh cãi. Ai nấy cứ cho mình là đúng, không chịu thua hay nhường nhịn lẫn nhau để hiệp một lại với nhau mà chống lại bọn quỷ dử. Hôm nay tôi xin viết lại đề tài củ rích này cho những bạn mới chưa biết về ngày của Chúa học hỏi.

Dựa vào điều răn của Chúa trong Xuất-ê-díp-tô-ký 20:8: ”Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;

10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;

11 vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”

Chúa không nói là ngày thứ bãy hay ngày Chúa nhật hay ngày nào trong tuần lễ hết. Làm việc 6 ngày thì nghỉ một ngày biệt riêng ra để nghỉ ngơi và nhớ đến Chúa, đọc kinh Thánh, cầu nguyện, tương giao với Chúa, ăn uống đầy đủ, lấy sức lại để ngày hôm sau tiếp tục làm việc nữa.

Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa còn phải làm như thế. Ngài làm việc tạo dựng vủ trụ trong 6 ngày, đến ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ. Đất đai cũng trồng trọt 6 năm, năm thứ 7 thì bỏ hoang không trồng trọt để cho đất lấy lại sức và những chất dinh dưỡng cho mùa màng của 6 năm sắp tới. Con người cũng phải như thế: Làm việc 6 ngày, nghỉ một ngày để lấy lại sức lực, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, thờ phượng Chúa biệt riêng ngày đó ra để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tương giao với Cha mình cho phần tâm linh mình lấy lại nhiều sức khỏe và điện lực từ nơi Chúa. Như cái điện thoại cầm tay cần phải xạt pin mới có điện lực để bạn nói chuyện được lâu dài thì phần tâm linh bạn cũng như thế. Có nhiều người ham tiền, phung phí sức khỏe, cứ làm việc 7 ngày trên 7 ngày cho nên thân xác bị đày đọa, sẽ bị kiệt sức, bệnh hoạn và chết sớm mà thôi.

Ngày thứ 7 là ngày sa bát, ngày nghỉ Chúa tạo ra cho con người để nghỉ ngơi lấy sức lại chứ không phải con người làm nô lệ cho ngày sa bát. Chúa Jesus đã nói rằng :”Con người là Chúa của ngày sa bát là vậy.’ Mưu kế của quỷ muốn bắt bẻ Chúa Jesus về ngày sa bát nhưng Chúa Jesus đã dạy cho chúng ta một bài học rồi. Vậy mà nhiều tôn giáo ngày nay cứ tranh cãi nhau về ngày này ngày kia để gây chia rẽ lẫn nhau vì bị sụp bẩy của quỷ dử.

Ngày thứ bãy bên Việt Nam là ngày Chúa nhật tại Mỹ. Cả thế giói đang xoay vòng ngày này và ngày kia không thể trùng hợp nhau được cho nên chúng ta không thể nói ngày thứ bảy là ngày của Chúa còn ngày Chúa nhật là ngày của sa tan, ngày thờ mặt trời, v.v. Mọi ngày trong tuần lể đều là ngày của Chúa cả. Chúa dạy làm việc 6 ngày, nghỉ một ngày rất rỏ ràng. Cho nên chúng ta có thể nghỉ hết công việc làm của mình và nhóm lại một ngày trong tuần lễ để thờ phượng Chúa không nhất thiết là ngày thứ bảy hay Chúa nhật. Vì mọi người đi làm công cho hãng, ăn lương và ai nấy đều nghỉ thứ bảy hay Chúa nhật cho nên tiện cho họ nhóm lại ngày thứ bảy hay nhóm Chúa nhật đều được hết. Có một số người tin Chúa làm việc đóng cửa ngày thứ hai và nhóm lại với Chúa vào ngày thứ hai cũng tốt thôi và họ cũng vẫn giử điều răn của Chúa.

Bạn nên nhớ rằng mỗi giáo hội hay mỗi nhóm tôn giáo nào tin Chúa Jesus đều có điều lệ riêng của nhánh họ và áp dụng cho hội thánh của họ.

Chúng ta gồm nhiều nhánh đạo Chúa trên toàn thế giới, có cùng đức tin trong Chúa, cùng có sự tái sanh như nhau thì phải ngưng tranh cải nhau kẻo bị thua mưu kế của quỷ dử. Chúng trói buộc họ không cho chúng ta đoàn kết lại với nhau như anh em cùng một Cha là Chúa Jesus. Nếu chúng ta cùng là con một Cha, cùng chung hưởng được nước thiên đàng thì phải đoàn kết lại với nhau mới chiến thắng được với bọn quỷ, ra đi cứu nhiều linh hồn trở về với Chúa, ra khỏi bức tường tôn giáo hay đạo giáo, cứu nhiều linh hồn ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời mới chính là công việc chúng ta nên làm. Những người nào nhận được sự tái sanh, nhận lãnh Thánh Linh và có 9 trái Thánh Linh thì cũng phải có tình yêu thương anh em cùng một Cha với nhau. Chúng ta không nên chia rẻ với nhau vì cho rằng những điều lệ của nhánh tôn giáo mà mình đã được lớn lên trong đó là đúng nhất còn các nhánh kia là tà giáo.

Không thể nào bạn đem áp đặt điều lệ của hội thánh mình cho người ở hội thánh khác được. Ai đút đầu vào giáo hội nào phải theo điều lệ của giáo hội đó, không cải lại được. Bạn vào nhà ai thì phải tuân theo luật lệ của nhà đó. Bạn đi ngoài đường thì có luật đi đường. Nếu bạn phạm luật đi đường thì bạn sẽ bị đóng tiền phạt. Bạn vào nhà thờ của giáo hội nào, bạn phải tuân theo điều lệ của hội thánh đó thì bạn mới sống yên được. Nếu không vâng lời giáo hạt bề trên thì bạn sẽ bị dứt phép thông công ngay. Chỉ vậy thôi. Còn bạn đi ra khỏi giáo hội thì bạn được sự tự do trong Chúa đi theo Kinh Thánh, đi theo Thánh Linh, không ai bắt bớ bạn được. Chính vì cớ đó mà hiện nay nhiều người đã bỏ tôn giáo của họ mà đi ra riêng với Chúa Thánh Linh. Họ không bao giờ bỏ Chúa nhưng họ còn tiến đến gần Chúa nhiều hơn, họ bước ra khỏi tôn giáo và đạo giáo gốc của họ mà đi ra đi truyền giáo, đi chữa lành đuổi quỷ được, cứu những người đang hư mất chưa biết gì về Chúa Jesus. Nhiều người không hiểu chuyện lại kết án họ là tà giáo, lấy quỷ trừ quỷ mà không biết nhìn rỏ bông trái của họ.

Đây là thời kỳ cuối cùng, càng ngày càng nhiều người đang thức tỉnh sau một giấc ngủ dài trong giáo hội của mình vì đã mất nhiều thời gian đi theo người lãnh đạo tôn giáo từ bao nhiêu năm nay với tình trạng con đỏ cứ nằm đó chờ lãnh đạo tôn giáo đút cơm mổi Chúa nhật. Hiện nay họ lên được internet hay Face Book, tìm hiểu và đọc được Lẽ Thật của Chúa trong Kinh Thánh cho nên họ tự moi móc, tìm tòi, ăn nuốt lời Chúa, trưởng thành trong Chúa và không còn làm em bé trong giáo hội của họ nữa. Họ tự thấy trách nhiệm của mình đối với nhiều linh hồn đang hư mất và những người trong giáo hội không sai người ra đi cứu giúp. Còn có nhiều giáo hội đang dắt chiên đi sai lạc lời Chúa, như người mù dắt người mù, cả hai đều rớt xuống hố cho nên những giáo hội như thế đang bị lật tẩy và nhà thờ trống vắng không còn tín hửu nhiều như ngày trước nữa. Chúa Jesus yêu tất cã mọi người. Ngài muốn giải phóng và mở mắt tất cả mọi người với Lẽ thật của Ngài 100% hầu cho ai nấy đều nhận được sự tự do hoàn toàn trong Thánh Linh và có vé vào nước thiên đàng. Amen!

Advertisement