BÀI SỐ 11: HỘI THÁNH CỦA CHÚA LÀ GÌ?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 11: HỘI THÁNH CỦA CHÚA LÀ GÌ?

Hội thánh Chúa không phải là các tín đồ trong các nhà thờ lớn hay các hội thánh tư gia. Hội thánh Chúa bao gồm những con cái Chúa được tái sanh từ khắp mọi nơi trên thế giới, đủ màu da và thứ tiếng. Những người đã được mua chuộc bằng một giá rất cao là huyết chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus và được tái sanh. Ngài đã đổ huyết ra để mua chuộc tội lỗi cho những ai đã chấp nhận Ngài chết thay cho tội lỗi của họ và tôn Ngài làm cứu Chúa của đời mình. Khi họ đầu hàng Chúa của họ thì Chúa nói gì họ phải vâng lời theo, không cải lại, không còn làm theo ý riêng của mình nữa, và họ là những người đã được sanh lại bằng Thánh Linh. Nếu một người con đã có cha mà không vâng lời cha mình thì cha sẽ ra tay dạy dổ và sửa dạy con cái của Ngài hầu cho đứa con của Ngài sẽ trở nên hoàn hảo hơn, thánh thiện hơn, giống như hình ảnh của Ngài trước mắt mọi người.

Những người thuộc về Hội Thánh của Chúa Jesus sẽ là những người được cất lên trên đám mây để gặp Ngài khi Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để tiếp rước con cái của Ngài trong Ngày Chúa Jesus Christ tái lâm. Thường thường họ là những người tin Chúa Jesus đã trưởng thành, họ không muốn ngồi ì trong nhà thờ, trong hội thánh làm con đỏ chờ mục sư đút cơm mổi Chúa nhật. Nhưng họ muốn đi ra cứu giúp, truyền giảng cho những người ngoại đạo chưa biết Chúa. Họ là những tín hửu hăng say hoạt động trong các hội thánh Chúa rất âm thầm, không ham danh, không ham lợi, không ham tiền. Những người đang có được 9 trái Thánh Linh và có bông trái cho nhà Chúa. Họ có thể bỏ nhà thờ đi ra một mình để làm công cụ cho Chúa, đi truyền giáo cứu linh hồn đang hư mất đuợc trở về bên Chúa. Họ thường dám nói lên sự thật với những người chăn bầy nào làm sai kinh Thánh, độc tài, tham lam, ích kỷ, cho nên họ thường bị đuổi ra khỏi hội thánh và đứng độc lập một mình với Chúa mà họ không buồn, nhưng họ còn vui vẽ hơn vì đã bị bắt bớ vì danh Chúa. Họ có Chúa Thánh Linh là thầy, họ cầu gì Chúa Thánh Linh nghe và nhậm lời họ. Họ không cần có ai bao phủ thuộc linh vì họ có Chúa Thánh Linh và huyết Chúa Jesus bao phủ che chở họ. Họ nhận được ân tứ tiên tri, nói tiếng mới, chữa lành, đuổi quỷ, v.v.

Vì bị mất quyền lợi cho nên có nhiều mục sư trong nhà thờ đang hù dọa những người tín đồ có tính cách độc lập, những người đã đi ra riêng sống và lớn lên một mình với Chúa. Họ nói rằng hãy chờ xem những người đi ra sống một mình với Chúa sẽ từ từ chết về phần tâm linh vì không có ai giúp họ về mặt tâm linh hết. Nhưng ngược lại họ đã nhìn mọi sự việc dưới ánh mắt con người. Chúa Jesus dạy chúng ta:” Hãy yên lặng và biết rằng Ta Là Đức Giê hô va.” Chúa cần chúng ta biệt riêng ra với Ngài và ngồi yên lặng, kiêng ăn cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa. Nếu chúng ta có làm gì sai thì Thánh Linh của Ngài sẽ chỉ dạy chúng ta. Thánh Linh là thầy dạy chúng ta với lời hằng sống của Ngài trong Kinh Thánh và Ngài sẽ xức dầu cho chúng ta làm công việc mà Ngài chỉ định cho chúng ta phải làm. Phần đông những người đã được tái sanh được sai đi ra cánh đồng truyền giáo và được Ngài ban cho ân tứ chữa lành đuổi quỷ để làm cho vững đạo. Họ là những công cụ quý giá của Đức Chúa Jesus vì Ngài phán rằng: “Đồng ruộng đã vàng nhưng thiếu con gặt.” “Bàn chân của những người truyền giảng tin lành là tốt đẹp biết bao!” Họ chính là những người có nghề nghiệp vững chắc có tài chánh riêng tư, tự nguyện đi ra làm công việc Chúa không ăn lương như Phao-lô ngày xưa đi may trại và hầu việc Chúa, không xin tiền tín hửu rất tuyệt vời!

Phần đông họ là những người chăn chiên thật, làm công việc Chúa vì yêu Chúa chứ không phài làm việc vì đồng lương. Họ làm bất kể ngày và đêm, không nệ công miển giúp được nhiều người được trở về bên Chúa để hưởng nước thiên đàng là họ vui rồi. Họ không ham danh tiếng, không ham quyền lợi, không làm vì tiền, nhưng phần thưởng của họ là nhiều linh hồn được cứu rổi. Vì thế Chúa Jesus có nói rằng:” Cửa âm phủ không thể thắng được Hội thánh của Chúa.”

Nếu có nhiều người ra đi làm công việc Chúa tình nguyện làm công việc như thế này thì âm phủ sẽ bị teo lại và thiên đàng sẽ được mở rộng ra vì sẽ có đông người được thêm vào hội thánh thật của Chúa. Đây chính là một cơn phục hưng lớn sắp đến và sẽ có nhiều người muốn đi ra cánh đồng truyền giáo để mở rộng vương quốc của Chúa như trong thời kỳ Công vụ các sư đồ ngày xưa vậy. Công việc Chúa Thánh Linh làm thì không ai có thể ngăn cản được.

Hy vọng rằng những ngày sắp đến sẽ có một cuộc cách mạng tôn giáo xãy ra sau sự bùng nổ của bệnh dịch. Mọi người đang đứng trước cửa của sự chết gây ra bởi bệnh dịch cho nên họ bám lấy Chúa nhiều hơn, không còn bám lấy người lãnh đạo tôn giáo của họ như ngày trước được nữa. Nhà thờ đang bị cấm nhóm họp lại và ai nấy đang ở nhà ngồi tỉnh nguyện để gặp Cha của mình. Những ai chưa được tái sanh sẽ lo sợ không được cứu rỗi linh hồn khi qua đời thì đang cố gắng tìm kiếm Chúa và sẽ gặp được Ngài. Họ sẽ được Ngài tái tạo họ lại và huấn luyện họ để chuẩn bị được sai đi ra cánh đồng truyền giáo, đi vào trận chiến chống quỷ cứu người trong những ngày sắp đến. Amen!

Advertisement