BÀI SỐ 10: CON NGƯỜI CÓ THỂ MỘT MÌNH TỰ ĐI TÌM KIẾM CHÚA VÀ GẶP ĐƯỢC CHÚA KHÔNG?

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 10: CON NGƯỜI CÓ THỂ MỘT MÌNH TỰ ĐI TÌM KIẾM CHÚA VÀ GẶP ĐƯỢC CHÚA KHÔNG?

Con người có thể đi tìm kiếm Chúa hết lòng, dâng cả cuộc đời còn lại của mình cho Chúa Jesus làm cứu Chúa của mình, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, ăn năn tội lỗi, van xin, khóc lóc với Đức Chúa Trời trong cơn hoạn nạn, khốn khổ, sắp chết, xin Chúa Jesus cứu thì Ngài sẽ nghe lời cầu xin của họ mà cứu họ.

I Giăng 2:27: ”Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy mình cả; vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi điều, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy-dỗ mà các con đã nhận.”

Mấy hôm nay có nhiều bạn vào nói với tôi rằng bạn đã đi hỏi rất nhiều ông mục sư, nhà lãnh đạo tôn giáo và họ đồng một lòng cho rằng người tin Chúa không thể nào đọc Kinh Thánh và tự ăn nuốt lời Chúa để lớn lên được. Họ cần phải có người Cha hay mẹ thuộc linh đở đầu nuôi nấng, dạy dổ thì họ mới biết Chúa và được lớn lên trong Chúa được.

Dưới đây tôi sẽ chỉ dẩn cho các bạn biết điều kiện như thế nào là không được, điều kiện như thế nào là được để bạn có sự tự do lựa chọn cho mình một hướng đi trong Chúa tùy theo sự kêu gọi của bạn với người Cha thiên thượng của bạn.

1-ĐIỀU KIỆN NÀO MÀ HỌ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC KINH THÁNH VÀ CẦN PHẢI CÓ NGƯỜI CHA MẸ THUỘC LINH GIÚP ĐỞ.

-Những người theo đạo Chúa, theo giáo hội, đã tin Chúa nhưng chưa nhận lãnh được sự tái sanh, những người còn đang bị trói buộc bởi tà linh từ gia đình hay từ chính họ trước khi tin Chúa. Trước khi tin Chúa, họ có thể là công cụ cho ma quỷ như lên đồng, , lên cốt, bói toán, bói khoa, thầy bùa, thầy ngãi, v.v. Họ còn bị bọn quỷ trói buộc dử dội, chưa nhận được Chúa Thánh Linh làm chủ trong tâm hồn của họ cho nên họ đọc Kinh Thánh không hiểu được gì hét. Mổi lần họ cầm quyển Kinh Thánh lên dự định để đọc thì tà linh che mắt họ lại và làm cho họ cứ ngáp hoài, buồn ngủ, xong ngủ gục trên quyển Kinh Thánh luôn. Có người còn khoe rằng họ dùng quyển Kinh Thánh để làm thuốc ngủ cho họ ngủ nữa. Trước khi họ ngủ, họ đọc một đoạn Kinh Thánh thì ngủ ngáy khò khò luôn với quyển Kinh Thánh đang còn mở ra. Nếu trường hợp bạn như thế thì làm sao bạn có thể đọc và hiểu được Kinh Thánh khi không có thầy nào giúp cắt nghỉa cho bạn hiểu được? Bạn nào mà không thích đọc Kinh Thánh, hay đang đọc Kinh Thánh mà buồn ngủ, không đọc được là bạn đang có tà linh trói buộc. Chúng đang ngăn trở không cho bạn đọc và hiểu lời của Chúa trong Kinh Thánh. Muốn giải quyết xong được việc này, bạn cần phải đi tìm cho được quyển sách nhỏ DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Bạn hãy mau đọc, áp dụng và làm theo thì bạn sẽ thấy bạn có thể tự đuổi ra khỏi tất cả các tà linh gồm đủ các loại. Chính chúng nó đã ngăn trở bạn không cho bạn đọc và hiểu Kinh Thánh đấy. Sau khi bạn Dọn Sạch Lòng xong, bạn sẽ ham mê đọc Kinh Thánh một mình không biết chán và sẽ hiểu được vì bạn đang có thầy dạy là Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ soi sáng cho bạn đọc, hiểu, và làm theo hầu được lớn nên nhanh chóng trong Chúa, không còn làm em bé hoài, chờ người cha mẹ thuộc linh đút cơm nữa.

Những người nào đọc Kinh Thánh mà buồn ngủ chính là những người thường cần có người cha hay mẹ thuộc linh giải cứu, hay cắt nghỉa cho họ hiểu rỏ Kinh Thánh vì họ tự đọc không được và không hiểu gì.

Cần cha mẹ thuộc linh để dạy Kinh Thánh? Đây chính là con dao hai lưỡi. Họ có thể gặp được người cha mẹ thuộc linh tốt hay xấu tùy theo trường hợp họ gặp đúng người hay sai người. Vì họ chưa đọc Kinh Thánh cho nên họ không biết phân biệt được người cha hay mẹ thuộc linh của họ có đi đúng hay sai lời của Chúa trong Kinh Thánh hay không. Những người cha hay mẹ thuộc linh này có đáng được tin tưởng hay không? Họ giảng nghỉa Kinh Thánh có đúng 100% như lời Chúa trong Kinh Thánh hay không? Hay họ chỉ cắt nghỉa và dạy dổ nhưng còn che giấu sự thật. Dù cho khi sự thật bị che giấu chỉ 1% thôi thì cũng không phải là sự thật. Chúa Jesus phán:” TA LÀ ĐƯỜNG ĐI, LẼ THẬT, VÀ SỰ SỐNG, CHẲNG BỞI TA THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC ĐẾN CÙNG CHA.” Chúng ta phải đi theo con đường mà Chúa Jesus dẫn dắt đúng 100%, không thêm hay bớt gì hết. Nếu chỉ có 99% đúng còn 1% sai thì không còn là Lẽ Thật của Chúa nữa. Hiện nay ma quỷ đang muốn che giấu Lẽ Thật của Chúa trong Kinh Thánh, bịt mắt người chăn chiên, khiến cho nhiều người chăn chiên muốn cho con cái Chúa đang bị lệ thuộc vào họ suốt cuộc đời. Chúa Jesus gọi họ là người chăn thuê. Họ có quyền che giấu sự thật cho những con cái Chúa chưa đọc và chưa hiểu hết Kinh Thánh. Những người này phải bị bị lệ thuộc vào người chăn chiên. Người chăn thuê dắt con cái Chúa đi đâu thì họ đi đó, họ bị bắt buộc phải sống nương tựa vào nhau, lệ thuộc vào nhau để sống còn trên nhiều mặt: Xã hội, tài chánh lẫn tinh thần. Cho nên có nhiều người chăn thuê cứ dắt chiên đi trong nơi tối tăm, hầu cho chiên họ không thấy rỏ và biết rỏ con đường họ đi. Vì cớ đó cả thầy lẫn trò đều đi mò mẫm trong bóng đêm cho nên Chúa Jesus phán:” Người mù dắt người mù, cả hai đều té xuống hố.” Người chăn thuê còn hù dọa những tín hửu nào của họ đọc và hiểu Kinh Thánh và cãi lại họ. Tín hửu của họ bị bắt buộc phải vâng lời lãnh đạo 100%, nếu cải lại là phạm tội cùng Chúa cho nên những người tín hửu này đang bị người lãnh đạo của họ cai trị họ cách độc tài, độc đoán. Những ai cải lại họ liền bị đuổi ra khỏi hội thánh ngay sau đó.

-Người chăn chiên thật rất hiếm có và những người chăn chiên thật của Chúa này chúng ta rất dể nhận biết họ bởi bông trái tốt của họ. Họ muốn mỗi tín hửu, con cái Chúa trong hội thánh của họ nên tự đọc và tìm hiểu, ăn nuốt lời Chúa Trong Kinh Thánh để tự lớn lên trong Chúa hầu có thể giúp họ một tay trong công việc làm chứng đạo và truyền giảng phúc âm dắt đưa nhiều người trở lại với Ngài. Bạn có thể nhận biết và nhìn thấy bông trái tốt của họ. Chúa bảo nhìn trái biết cây là vậy.

2-ĐIỀU KIỆN NÀO LÀ BẠN TỰ ĐỌC KINH THÁNH, HIỂU ĐƯỢC VÀ LỚN LÊN ĐƯỢC TRONG CHÚA KHÔNG CẦN LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:

A-Ưu tiên thứ nhất cho con cái Chúa, những người đã nhận được sự tái sanh, có Thánh Linh ngự trị trong lòng là người thầy dạy Kinh Thánh cho họ. Họ là những người biết vâng theo điều răn của Ngài, biết lắng nghe tiếng Chúa được mới có thể đọc và hiểu Kinh Thánh tận tường được.

B-Ưu tiên thứ hai dành cho những ai chưa biết gì về Chúa Jesus nhưng đang thật lòng muốn tìm kiếm Chúa hết lòng để tin theo Ngài. Mặc dù họ chưa biết Chúa Jesus là ai, nhưng họ có tấm lòng muốn tìm đến Chúa Jesus, họ chán cuộc đời tội lỗi của họ và muốn MỜI CHÚA JESUS LÀM CHỦ ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH, dâng cả cuộc đời còn lại của mình cho Ngài và muốn làm theo sự dẫn dắt của Chúa Jesus trong tất cả mọi điều, đầu hàng vô điều kiện với Chúa Jesus, và vâng lời Chúa. Ngay lúc đó, họ sẽ nhận được sự thay đổi, sự tái sanh. Họ sẽ đọc Kinh Thánh được và hiểu được vì Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của họ và nhậm lời cầu xin của họ, soi sáng cho họ đọc và hiểu được lời Chúa trong Kinh Thánh.

C-Ưu tiên thứ ba là dành cho những người tin Chúa sa ngã phạm tội hay những người chưa tin Chúa thật lòng làm theo bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA. Sau khi làm xong, họ nhận lãnh được Chúa Thánh Linh vào lòng và có thể đói sửa thiên liêng và ham mê đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, nếm biết sự ngọt ngào của lời Ngài, và ăn nuốt lời Chúa trong Kinh Thánh để được lớn lên trong Chúa và ra đi cứu người hư mất nhận được sự cứu rỗi như họ vậy .

Nói tóm lại, dù cho bạn theo Chúa bao nhiêu năm nếu bạn không có lòng quyết tâm muốn tìm kiếm Chúa hết lòng để nhận lãnh được sự tái sanh thì không thể nào bạn có thể đọc Kinh Thánh và hiểu được hay gặp Chúa được. Nếu bạn đang là em bé mới được sanh lại thì cần phải ăn nuốt lời Chúa mới có thể lớn lên được. Một số đông người trong nhà thờ ngày nay đang theo đạo Chúa cứ muốn lệ thuộc vào người lãnh đạo tôn giáo, làm em bé suốt đời chỉ muốn người lãnh đạo đút cơm cho ăn mổi Chúa nhật. Những người này thì phải cần có cha mẹ thuộc linh. Họ không biết phân biệt được người ấy là thật hay giả vì không đọc Kinh Thánh và hiểu được cho nên họ chỉ muốn lệ thuộc vào người lãnh đạo thuộc linh mà thôi. Đó là sự lựa chọn của họ và cuối cùng cuộc đời của họ sẽ không nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn được.

Còn bạn nào muốn tiến lên để DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA sẽ nhận lãnh được sự tái sanh và muốn tự đứng trên đôi chân mình, tự lập, có tình yêu thương nhiều linh hồn đang hư mất, và họ không cần ai lãnh đạo thuộc linh cho mình nữa. Nhưng họ muốn tự đọc Kinh Thánh hầu lớn lên để cứu nhiều người khác nhận đuợc sự cứu rỗi như chính họ vậy. Đây chính là sự kỳ diệu của những người được tái sanh, được tái tạo, họ đang có trách nhiệm với linh hồn mình và với linh hồn của những người khác đang hư mất, thật là tuyệt vời. Hallelujah! Amen!

Advertisement