BÀI SỐ 9: AI CÓ THỂ TÁI TẠO MỘT CON NGƯỜI HƯ HỎNG ĐƯỢC TRỞ NÊN MỘT CON NGƯỜI THÁNH THIỆN

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 9: AI CÓ THỂ TÁI TẠO MỘT CON NGƯỜI HƯ HỎNG ĐƯỢC TRỞ NÊN MỘT CON NGƯỜI THÁNH THIỆN

Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được việc đó với sự hiệp tác của chính được sự nhận biết con người của mình là hư hỏng, và thật lòng muốn được thay đổi hoàn toàn bởi đấng tạo hóa mới có hiệu nghiệm được. Loài người được tạo dựng bởi Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời giống như hình ảnh của Ngài. Nhưng sau khi tổ tông của chúng ta, người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va đã phạm tội, không vâng lời Ngài mà ăn trái cấm thì bị Ngài đuổi ra khỏi vườn Ê-đen và kể từ đó loài người trở nên sống dưới sự cai trị của bọn quỷ, trở nên hư hỏng, gian ác. Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời ba ngôi ( Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh) vẫn yêu thương loài người chúng ta và Ngài đã lập ra một kế hoạch để giải cứu những ai nhận biết con người mình là xấu xa, muốn có đời sống hoàn thiện hơn, tìm kiếm điều gì cho sự đói khát tâm linh của mình, tìm gặp được Chúa Jesus và tin nhận Ngài chết thế cho tội lỗi của họ, được trở về nhà Cha, và được Đức Chúa Cha hoàn lại địa vị củ như lúc từ buổi sáng thế trở nên con cái của Ngài. Họ được tái tạo trở lại giống như hình ảnh của Ngài như thuở ban đầu. Một chương trình quá tuyệt vời phải không các bạn? Đây không phải là lý thuyết mà thôi nhưng đây là một Lẽ Thật, đúng như những gì Đấng tạo hóa tạo dựng chúng ta đã hứa và Ngài sẽ làm y như Lời hứa của Ngài. Làm thế nào để chúng ta là những con người hư hỏng lại được tái tạo trở lại giống như Ngài được? Chúng ta phải đi theo kế hoạch đúng như lời của Ngài chỉ dạy thì mới nhận được kết quả tốt đẹp. Kế hoạch của loài người muốn tái tạo con người hư hỏng trở nên tốt hơn không thành công, nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời thì rất là tốt đẹp.

Trên thế gian này từ ngàn năm qua đã có hàng triệu người được tái tạo từ con người xấu xa trở nên con người thánh thiện bởi chấp nhận Chúa Jesus chết trên cây thập tự đền tội cho họ rồi và họ có làm chứng về Chúa Jesus cho mọi người biết rằng lúc trước họ là con người gian ác mà bây giờ họ được trở nên một con người thánh thiện, tốt đẹp, một nhà truyền giáo giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, v.v. Đúng như trường hợp của ông Sau-lơ, một người bắt bớ con cái Chúa Jesus được Ngài biến đổi ông thành sứ đồ Phao-lô đi truyền giảng đạo Chúa cho dân ngoại kết quả thật tuyệt vời. Sau đây chúng ta sẽ xem bao nhiêu cách loài người muốn tái tạo con người hư hỏng như thế nào và cách của đấng Tạo hóa là như thế nào?

1-CÁCH CHA MẸ SỬA DẠY ĐỨA CON HƯ HỎNG.

Khi cha mẹ trần gian có đứa con lớn lên hư hỏng, dối gạt, ăn cắp tiền, hút xì ke, ma túy thì cha mẹ rất là buồn và thường hay sửa dạy con mình bằng chưởi rủa nó, đuổi nó đi, hay cho roi cho vọt, dây nịt đánh nó cho nó sợ mà từ bỏ con đường tà mà ăn năn tội lỗi, sửa đổi, quay lại trở nên con người tốt đẹp hơn. Càng đánh đập, chưởi rủa nó, càng chọc nó giận thêm, nó càng cố tình làm tội lỗi thêm nhiều lên, càng trở nên hư hỏng thêm, nó sẽ bỏ nhà cha mẹ ra đi theo bạn bè, nó càng hư hỏng thêm, không giúp ích được gì cho nó hết.

Như vậy cho nên lúc còn nhỏ, dưới tuổi đi học cha mẹ tin Chúa nên dạy con, uống nắn nó cho nên người, nếu chúng ta dạy cho nó biết Chúa Jesus sớm, biết đọc kinh Thánh, cầu nguyện, biết kính sợ Chúa nó sẽ lớn lên thành con người tốt vì có Chúa Thánh Linh trong lòng gìn giử nó khỏi con đường tội lỗi.

2-CÁCH CHÍNH QUYỀN SỬA DẠY MỘT CÔNG DÂN HƯ HỎNG

Khi chánh quyền có một công dân hư hỏng, trộm cắp, giết người, v.v. họ bắt và cầm tù người có tội trong thời gian ngắn hay dài hạn tùy theo tội nặng hay nhẹ. Họ hy vọng rằng người đó sẽ ăn năn sửa đổi tánh tình sau khi mãn hạn tù trở thành con người tốt đẹp hơn cho xã hội. Công việc này là luống công, không có người nào ra khỏi tù mà tự sửa đổi được hết. Chứng nào vẫn tật nấy, sau khi ra khỏi tù, họ cứ tiếp tục con đường củ rồi bị cầm tù lần nữa, và lần nữa. Thời hạn bị tù càng ngày càng bị tăng lên nhiều ngày hơn vì cứ phạm tội nhiều lần. Chính quyền bó tay không có cách nào để giúp thay đổi con người được.

3-CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI TÁI TẠO CON NGƯỜI HƯ HỎNG

Cách Đức Chúa Trời sửa dạy loài người trở nên con người tốt đẹp hơn bằng một chương trình quá tuyệt vời: Đức Chúa Trời sai con một của Ngài là Đức Chúa Jesus đến thế gian, được thụ thai bởi Thánh Linh, được sanh ra bởi người nữ đồng trinh tên Mari, được lớn lên như con người. Nhưng khi được 30 tuổi, Chúa Jesus bắt đầu chức vụ đúng như Cha mình đã lên kế hoạch: Chúa Jesus là đấng vô tội, bị vu khống, bị kết tội oan và bị đóng đinh trên cây thập tự giá để đền tội cho những ai biết nhận tội và ăn năn tội lỗi của mình, chịu chấp nhận Chúa Jesus chết thay cho họ và họ sẽ được kể là trắng án trước mặt Đức Chúa Trời, được Ngài tha thứ mọi tội lỗi và được trở về làm con cái của Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó họ sẽ đươc tái tạo trở nên con người khác hoàn thiện hơn giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người củ của họ lúc đó sẽ biến mất, nhường chổ cho Thánh Linh ngự trị trong lòng và tái tạo họ trở nên con người mới có 9 trái Thánh Linh: “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Galati 5:22)

Chúa Thánh Linh có bày tỏ về cách ăn năn tội lỗi mà Ngài vui lòng chấp nhận là cách 5 ngón tay mà tôi đã chỉ dạy các bạn từ bao nhiêu năm nay. Nhiều người đã áp dụng rồi và kết quả tốt. Cho đến hôm nay có rất nhiều người trên Face Book đã áp dụng và ăn năn cho MỘT tội lỗi làm theo cách 5 ngón tay tự đuổi quỷ cho mình được kết quả tốt. Đây chính là tin tức tốt lành của nước Đức Chúa Trời cho những ai muốn được trở nên con cái của Ngài, có đời sống được tái sanh.

PHƯƠNG CÁCH CẦU NGUYỆN THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

(Dùng để dọn sạch từng tội lỗi và từng loại tà linh gây tội phạm đó ra khỏi đời sống mình)

Kính lạy Đức Chúa Trời, Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ,

1-Con thú nhận với Đức Chúa Cha rằng con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội ________________.

2-Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi

3-Con tin rằng Đức Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi ____________ nầy cho con và Cha không nhìn thấy tội lỗi nầy của con nữa,

4-Con khước từ tội lỗi_________, hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lỗi như thế nữa, con sẽ quay lưng lại với tội này 180 độ ngay từ hôm nay.

5-(Đuổi tà linh): TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI ________ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY, và không bao giờ được quay lại nữa! Amen!

(Ghi chú: Có thể thực hiện thêm điều sau đây: sau khi xưng nhận tội lỗi và trục xuất tà linh uế linh gây ra tội lỗi đó, hãy cảm tạ Chúa về sự tha thứ của Ngài và nhơn danh Chúa Jesus tiếp nhận những điều tốt đẹp hơn từ Đức Thánh Linh.

Ví dụ: Sau khi bạn đã trục xuất linh gây lo lắng thì nói trong Danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự bình an của Đức Thánh Linh vào lòng con, Amen! Trục xuất linh gây buồn giận không tha thứ xong thì nói trong danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự vui mừng, sự tha thứ và tình yêu thương của Đức Thánh Linh đầy dẫy lòng con, Amen! Nếu trục xuất xong linh gây tà dâm thì nói trong Danh Đức Chúa Jesus con tiếp nhận sự thánh khiết của Thánh Linh vào lòng con, Amen!.v.v)

Sau đó hãy nói Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, xin huyết Chúa Jesus bao phủ con từ đầu đến chân và xin Chúa Thánh Linh giúp con đóng hết tất cả mọi cánh cửa lòng con cách hợp pháp để tà linh uế linh không quay trở lại được nữa Amen!

NHỮNG CÂU KINH THÁNH TRƯNG DẨN:

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” (Châm Ngôn 28:13)

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9)

“và huyết của Đức Chúa Jesus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 Giăng 1:7b)

“Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như long chiên.” (Ê-sai 1:18).

“Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:12)

Cách ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay là điểm rất quan trọng trong quyển sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH phát hàn năm 2015 và tái bản với tựa đề DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA phát hành vào năm 2019. Bạn nào muốn được Chúa tái tạo và được tái sanh thì nên bắt đầu đọc, áp dụng và làm theo đi, bạn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp sau đó. Phải nghiêm túc và nhận biết mình là con người rất xấu xa cần được Chúa tái tạo bạn thành con người mới, khóc lóc, thành thật ăn năn kêu xin với Ngài thì mới nhận được kết quả tốt được.

Quyển sách này đã giúp bạn biết cái gì là tội lỗi theo tiêu chuẩn của Chúa. Mặc dù có nhiều điều trong sách đó đối với loài người cho là không có tội, nhưng đối với Chúa là tội. Tội lớn hay tội nhỏ đều như nhau hết cho nên cần phải dùng cách 5 ngón tay ăn năn từng tội một và đuổi tà linh ra khỏi mình thật sự thì mới nhận được kết quả tốt. Hiện nay có rất nhiều người trên Face Book đã được Chúa tái tạo từ con người xấu xa trở nên con người tốt đẹp hơn thật tuyệt vời vì đã làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA.

Mong rằng bạn nào chưa được tái sanh thì nên tìm hiểu và sẽ hiểu rỏ hơn về bài học này, áp dụng, làm theo sách DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA để kinh nghiệm được sự tái sanh như bao nhiêu người khác đã nhận được và bạn sẽ có vé vào nước thiên đàng vỉnh cửu sau khi qua đời, amen!

Advertisement