THẦN CÃM GIẢ MẠO LÀ NHƯ THÉ NÀO? (THÁNH LINH GIẢ)

BÁO CÁO! THẦN CÃM GIẢ MẠO LÀ NHƯ THẾ NÀO? (THÁNH LINH GIẢ)

I-LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT LINH CỦA CON RỒNG ĐANG HOẠT ĐỘNG VỚI LỬA LẠ CỦA NÓ

1-Ai tự nhận mình đầy dẫy Đức Thánh Linh, và không biểu lộ trái của Thánh Linh là kẻ nói dối.

2. Chúa Thánh Linh không sử dụng bất cứ ai KHÔNG tôn cao Chúa Giêsu.

II-CÁCH CON RỒNG HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THÁNH.

1-Mục sư đứng ở các bục giảng thổi lửa cho con rồng. Anh ta giải phóng ngọn lửa của con rồng từ miệng của mình và đốt cháy người đó. Tại tòa giảng, người đó cảm nhận được ngọn lửa và cũng được linh ứng như thể mình đang được Chúa sử dụng.

2-Rồng thần thổi lưỡi lửa như thể đó là Chúa Thánh Linh. Con người cũng té xuống, hiển hiện, trong khi những con quỷ khác, và nàng tiên cá, thực hiện một số phép lạ giả. Và nhà thờ này đang trở nên nổi tiếng với công chúng , với danh tiếng ngày càng tăng rằng nó có sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa nhưng mọi thứ đều là sự lừa dối.

3. Rồng thần cũng đi cùng mọi người đến nhà của họ, khiến người đó phạm tội và vẫn tự bảo đảm rằng không sao và nghe thấy những linh hồn lừa dối nói với anh ta rằng: “Đừng lo lắng, Ta hiểu, dù thế nào đi chăng nữa Ta vẫn yêu con.” Và người đó sẽ cảm thấy rất đặc biệt đối với Chúa dù người đó đang phạm tội. Anh ta nghĩ rằng Chúa vẫn đang nói với anh ta và Chúa không quở trách anh ta. Anh ấy vẫn cảm thấy thoải mái với những ân tứ và làm một số phép lạ kỳ diệu.

III-LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI CÓ THẦN CỦA CON RỒNG VỚI THẦN CỦA THÁNH Linh

1. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri, nhưng trong nhà của họ, họ không từ bỏ sống trong tội lỗi. Họ cũng không sống một cuộc sống thánh khiết.

2. Nói chung, những người này rơi vào tình dục theo nhiều cách, bởi vì tinh thần của con rồng khiến người ta bị ám ảnh bởi tình dục và vô luân . Nhưng họ vẫn cảm thấy rất nhiều lửa trong cơ thể và sự hiện diện của nó.

3. Họ cảm thấy mình vượt trội hơn mọi người, được xức dầu hơn những người khác, lúc đầu tuyệt vời, và luôn luôn, từng phút lắng nghe Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời của họ không kết án tội lỗi của họ. Họ chỉ biết nói đến đời sống của người khác, để ban phước, để nói tiên tri và chữa lành, một phúc âm hoàn toàn bị bóp méo sự thật.

4. Những khải tượng của họ là lừa dối và là sự mặc khải sai lầm, và khi họ làm việc trong các ân tứ, bạn nhận thấy nó tôn cao con người của họ, chức vụ của họ, và không ngừng quảng bá bản thân họ. Họ làm cho mọi người tôn cao tên của họ chứ không phải tên của Chúa Giêsu.