20-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

2020-TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ

(Tội nhiều người Cơ Đốc Nhân chúng ta thường mắc phải, phạm tội với Chúa mà không hay biết)

I-Hãy xem những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây nói về tội buồn giận:

1Ga-la-ti 5:19-21 – Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô‑uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. 

2Ê-phê-sô 4:31 –  Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

4- Thi-Thiên 31:10 –  Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, Các năm tôi sút kém tại than thở; Vì cớ tội ác tôi, Sức mạnh tôi mỏn yếu, và xương cốt tôi tiêu tàn.

5- Ê-sai 17:11 –  Ðang ngày ngươi trồng thì rào giậu, vừa lúc ban mai làm cho hột giống nở hoa; nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ thì mùa màng mất ráo!

 

II-Hãy xem những câu Kinh Thánh dưới đây giúp chúng ta bỏ qua sự nóng giận:

1-Châm-Ngôn 19:11-Sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng-giận; Và người lấy làm danh-dự mà bỏ qua tội phạm. 

2-Gia-Cơ 1:19-20- Hỡi anh em yêu-dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;  vì cơn giận của người ta không làm nên sự công-bình của Đức Chúa Trời. 

3-Luca 6:31- Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.

4-Thi-Thiên 4:4-Các ngươi khá e‑sợ, chớ phạm tội; Trên giường mình hãy suy-gẫm trong lòng, và làm thinh.

5-Ê-Phê-Sô 4:26-27-Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma-quỉ nhân dịp. 

6-Thi-Thiên 37:8-Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận-hoảng; Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.

7-Cô-lô-se 3:8-Nhưng bây giờ anh em nên trừ-bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn-giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tỉu nào ra từ miệng anh em.

8-Ê-Phê-Sô 4:32- . Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

9-Luca 6:37- Đừng đoán-xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán-xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha-thứ, người sẽ tha-thứ mình.

10-Luca 6:35-Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất-Cao, vì Ngài lấy nhân-từ đối-đãi kẻ bạc và kẻ dữ.

11-Rô-Ma 12: 17-21-Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người. 19Hỡi kẻ rất yêu-dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo-ứng. 20Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

12-Tê-Sa-Lô-Ni-Ca 5:9-11-Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh-nộ, nhưng cho được sự giải-cứu bởi Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, 10là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. 11Vậy thì anh em hãy khuyên-bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. 

 

III-Khi chúng ta buồn giận không tha thứ thì ba phần tâm linh, thân xác, linh hồn chúng ta yếu mỏn, chúng ta chán nãn, không muốn sống nữa, cuối cùng bệnh tật đến dày xéo thân thể của chúng ta. Hãy cẩn thận về vấn đề nầy vì 99% ai là con người sống bằng lổ mủi thì cũng có ngày buồn có ngày giận. Nhưng nếu chúng ta biết đối phó với chúng nó thì chúng ra mau mau ra khỏi chúng nó ngay trong ngày đó. Hãy nhìn mặt trời lặn thì chúng ta nhớ lại chúng ta có buôn giận ai không mà chúng ta tha thứ cho họ ngay trước khi đi ngủ. Xin đọc và làm theo bài cầu nguyện dưới đây nếu các bạn có lỡ buồn giận không tha thứ nhiều người trong quá khứ thì hãy làm như sau:

1-Nhắm mắt lại, nhớ lại những ai đã làm cho bạn bị tổn thương trong những ngày qua và tìm biên ra trên giấy tất cã tên của họ. Hãy nhớ từng người một từ những người trong gia đình, dòng họ, bà con, anh em của mình cho đến bạn bè trong sở làm, trong trường học, trong nhà thờ từ hiện tại cho đến lúc mới lớn lên, tất cã và tất cã. Xong hãy nói bằng tất cã tấm lòng thành thật những lời sau đây như bằng lời của bạn: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM TỘI VỚI CHA VỀ TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ NHỮNG NGƯỜI CON KỂ RA DƯỚI ĐÂY : ÔNG___, BÀ_____V.V._TỘI CON ĐÁNG CHẾT, BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO TỘI BUỒN GIẬN NẦY CỦA CON RỒI

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ TỘI BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ NẦY CỦA CON VÀ CHA KHÔNG NHÌN THẤY TỘI LỔI NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG BUỒN GIẬN VỚI AI NỮA.

5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH BUỒN GIẬN KHÔNG THA THỨ HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA.

Các bạn hãy đuổi những tà linh buồn giận không tha thứ nầy cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi thân thể bạn. Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh buồn giận không tha thứ giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật tâm linh đang vấn vương bạn trong những ngày qua.

Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “DỌN RÁC TÂM LINH’

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh buồn giận không tha thứ như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement