BÀI SỐ 97: TÀ LINH A-HÁP

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

BÀI SỐ 97: TÀ LINH A-HÁP

1 Các Vua 16:30-31 “A‑háp, con trai Ôm-ri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền-bối mình. 31Vả, người lấy sự bắt chước theo tội-lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ-mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu-việc Ba-anh và thờ-lạy nó.”
Thông thường Linh A-Háp thuộc về đàn ông và Giê-sa-bên thuộc về đàn bà, nhưng có những trường hợp ngoại lệ, trở ngược lại linh Giê-sa-bên là đàn ông và A-Háp lại là đàn bà. Linh A-Háp thường thường là những người đàn ông tin Chúa lấy vợ ngoại đạo, bỏ Chúa, theo vợ thờ cúng thần tượng như Vua A-Háp ngày xưa. Nhưng ngày nay trong nhà thờ có nhiều người bị linh A-Háp xâm nhập không thờ thần tượng bằng đá nhưng thờ thần tượng sống, nguy hiểm hơn thần tượng bằng đá nữa. Thần tượng của họ là vợ, là con của họ trong nhà và những người chung quanh họ. Dưới đây là những triệu chứng về tà linh A-Háp để mọi người nhận diện ra nếu mình có những triệu chứng trên thì ăn năn cầu nguyện theo cách 5 ngón tay của tôi chỉ dẩn sẽ được Chúa giải phóng ra khỏi tà linh nầy hầu nhận lãnh được sự sống đời đời trên nước thiên đàng, không bị cùng chung số phận như những người không tin Chúa, linh hồn sẽ bị ở đia ngục đời đời.


1-BẠC NHƯỢC, LƯỜI BIẾNG, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM CHỦ GIA ĐÌNH, CHƯA TRƯỞNG THÀNH:
Thường người bị linh A-Háp chiếm hửu người nào rất nhút nhát, sợ sệt, bạc nhược, không có can đảm, không trách nhiệm với những gì xãy ra chung quanh. Cứ để mặc ai làm gì thì làm, không dám nói lên một lời giáo huấn cho những người chung quanh như vợ, con, người lân cận, người trong sở làm, v.v. Nếu thấy người khác làm nhiều điều sai quấy với mình nhưng người cũng không dám nói lên một tiếng nói gì với họ hết. Ai có lên tiếng giận họ là lổi tại họ. Luôn luôn đô lổi cho người khác. Ích kỷ, xấu xa phía sau lưng mọi người nhưng trước mặt mọi người ra vẽ im lặng, cho mọi người tưỡng họ là tốt đẹp.


2- SỢ VỢ, TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN CHIẾM HỬU, ĐỂ VỢ CAI QUẢN HẾT GIA ĐÌNH
Họ sống trong mục đích là làm sao cho những người chung quanh mình vui lòng. Không có quyền tự chủ, không có xương sống(Back bones). Đứng trước nghịch cãnh, họ không biết giải quyết ra sao và giao hết cho những người chung quanh giải quyết mọi nan đề. Nếu đã lập gia đình rồi thì vẫn duy trì đời sống hôn nhân với vợ vì con cái. Không hạnh phúc trong hôn nhân. Nan đề gì thì đem con cái ra để nói, như là một giải quyết giúp cho hôn nhân còn tồn tại. Đưa những đứa con lên hàng đầu để giải quyết nan đề của họ, và cứ xem mình như là nạn nhân của người khác.


3- KHÔNG KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, CẢI MANG LÊNH CHÚA, CHO VỢ LÀM CHỦ GIA ĐÌNH
Thần tượng của họ là người phối ngẩu của họ, là con của họ mà họ xem như là chúa của họ. Thường xãy ra nhiều ông chồng như thế, nhưng cũng có nhiều trường hợp ngược lại. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, không sợ làm buồn lòng Chúa nhưng sợ làm buồn lòng loài người, vợ, hay chồng hay con, và người chung quanh họ. Vì sợ người khác ruồng bỏ mình, buồn lòng cho nên họ cứ không dám nói không với loài người. Cái gì cũng bị bắt buộc phải nói “ok” hết.


4- HAM DÂM DỤC, MÊ SẮC ĐẸP, MÊ HÌNH ẢNH DÂM DỤC
Trước mặt mọi người ra vẽ đạo đức, ngoan ngoãn, nhưng bên trong thì chấp chứa nhiều tội lổi, dâm dục, bị thu hút bởi những sự dâm dục không lối thoát. Rồi bị mặc cãm tội lổi dày vò thân thể, trước mặt mọi người phải sống ngược lại ra vẽ đạo đức, hiền lương cho mọi người thấy. Con người hai lòng, giả hình, mệt mỏi vì lối sống nầy của họ. Xem dâm dục như là tình yêu. Không biết tình yêu thật sự là gì hết. Không có đức tin trong Chúa là Đấng có quyền sửa đổi tánh tình của họ, biến đổi cuộc đời của họ thành con người mới.


5-KHÔNG TRƯỠNG THÀNH, CON NGƯỜI XÁC THỊT, KHÔNG LÀM CHỦ ĐƯỢC GIA ĐÌNH MÌNH.
Nếu có chuyện gì sai thì họ thường hay đổ lổi cho người khác. Lầm bầm, oán trách người khác mà không biết trách nhiệm của mình. Hay đổ lổi cho Chúa, oán trách Chúa, hỏi Chúa tại sao Ngài không báo tin cho con biết trước việc nầy để con tránh vướng vào vấn đề nầy? v.v. Hay nóng tánh, hay cải cọ, quạo quọ, lúc vui, lúc buồn, lúc giận, chưa trưởng thành, hay đoán xét người khác, làm gì cũng muốn người khác chú ý đến mình.
Sống thu hút điện lực từ người khác về cho mình, chiều chuộng người khác làm theo ý họ để lấy lòng họ, sợ bị người khác ruồng bỏ. Khó cho mọi người nói cho họ sửa đổi tánh tình vì mặc cãm cho rằng mọi người chung quanh ai cũng chống đối họ hết.
Ham lời khen của mọi người, đi đâu cũng muốn cho mọi người chú ý đến mình. Thường hay xin lổi vì sợ mọi người giận họ. Muốn được mọi người chú ý đến họ. Ra ngoài đời thì dể nhận lổi về mình vì muốn lấy được lòng mọi người, sợ người chung quanh trách móc. Họ cố tình làm mọi điều để được lòng mọi người.
Thường hay chán đời vì không thành công trong mọi công việc trong gia đình, trong xã hội, công đồng.


6-AI CÓ LINH A-HÁP THÌ LUÔN LUÔN CÓ LINH GIÊ-SA-BÊN ĐI KÈM THEO NHƯ HAI VỢ CHỒNG. NẾU CHƯA ĐUỔI LINH GIÊ-SA-BÊN CHO NGƯỜI VỢ THÌ CHƯA GIẢI PHÓNG ĐƯỢC LINH A-HÁP CHO NGƯỜI CHỒNG.
Linh A-Háp thường đi chung với linh Giê-sa-bên. Phải có Giê-sa-bên mới có A-Háp. Một khi người nào biết mình có linh Giê-sa-bên thì chính chồng (hay vợ) mình đang có linh A-Háp ngự trị. Hãy đọc bài nầy và tìm tội lổi cho mình mà ăn năn tội lổi với Cha. Làm xong giúp người phối ngẩu của mình ăn năn tội lổi và đuổi tà linh ra khỏi hai vợ chồng mới là xong.
Hãy làm theo sự chỉ dẩn ăn năn khước từ đuổi tà linh theo cách 5 ngón tay của tôi chỉ dẩn trong những bài trước và áp dụng học hỏi lời Chúa chỉ dạy trong Kinh Thánh trong Ê-Phê-sô 5:22-33 của Chúa trong Kinh Thánh dạy bổn phận làm chồng và làm vợ mà đặt cho đúng chổ, đuổi tà linh Giê-sa-bên và linh A-Háp đi ra khỏi gia đình của mình hầu hai vợ chồng có đuợc một đời sống hạnh phúc như Chúa tạo dựng ra gia đình từ buổi sáng thế. Muốn thật hết lòng. Amen!


(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi sáng bởi Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus )

Advertisement