BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1-2-3-4) Lời chứng của Angelica Zambrano

BÀI SỐ 68: THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC. SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST. (Phần 1)

Lời chứng của Angelica Zambrano
angelica zambrano
Trong suốt 23 tiếng đồng hồ cô gái trẻ Angelica, sống ở Ecuador, đã được chỉ thấy vương quốc tối tăm và Vương Quốc Sự Sáng cùng sự trở lại của CHÚA JÊSUS CHIRIST. Cô đã chứng kiến CHÚA khóc vì nhiều linh hồn bị hư mất đời đời trên khắp thế giới, những người đã từ chối CHÚA; khóc vì Hội Thánh, mà phần lớn không chuẩn bị cho sự trở lại của NGÀI; khóc vì những người đã thôi làm chứng về NGÀI cho các tội nhân; khóc vì ngành công nghiệp giải trí đang lôi kéo trẻ em vào lưới bẫy của satan. Cô đã nhìn thấy nhiều người được chúng ta tôn kính như thần tượng sự bị đau đớn ra sao trong lửa địa ngục: các ca sĩ, người dẫn chương trình MC, các diễn viên và thậm chí Đức Giáo Hoàng. Angelica cũng cho xem mọi sự tuyệt vời thế nào ở trên Thiên Đàng, nơi không hề có điều ác. Tuy CHÚA JÊSUS chỉ trở lại đón dân thánh, nhiều con cái của THIÊN CHÚA sẽ không chuẩn bị cho sự trở lại của NGÀI, và chính vì thế họ sẽ bị bỏ lại trong thế gian sắp bị hư mất.

Maxima (mẹ):

Tôi tên là Maxima Zambrano. Gia đình chúng tôi đến Hội Thánh «Casa de Oracion» ở El Empalme. Chúng tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện CHÚA trong 15 ngày. Cùng với chúng tôi có cả con gái của tôi Angelica nữa. Trong lúc kiêng ăn, tôi đã có thể thấy được những sự siêu nhiên, là những sự mà trước đó tôi chưa bao giờ từng có. Chúng tôi đã biệt riêng để cầu nguyện và kiêng ăn, nhưng sau đó vẫn tiếp tục cầu nguyện và kêu cầu với CHÚA, ngay cả ở nhà, và đợi cho đến khi NGÀI phán với chúng tôi.
CHÚA luôn động viên chúng tôi. Thường thì chúng tôi hay sẵn sang thôi kiêng ăn, nhưng bên cạnh chúng tôi luôn có NGÀI. Trong Giêremi 33:3 có phán: «Hãy kêu cầu TA, TA sẽ trả lời cho; TA sẽ tỏ cho nhười những việc lớn và khó, là những việc người chưa từng biết». Con gái tôi đã liên tục kêu cầu NGÀI, mặc dù khi đó tôi không biết về cháu cầu nguyện về điều gì.

Angelica (con gái):

Tên tôi là Maximus Zambrano Angelica. Tôi 18 tuổi, đang học ở trường trung học «Jose Maria Velazco Ibarra» ở El Canton El Empalme, Ecuador. Tôi tiếp nhận CHÚA JESUS CHRIST năm 12 tuổi, nhưng sau đó tôi đã nghĩ: «Trong các bạn bè tôi không có nhà truyền giáo, và tôi không muốn trở thành con quạ trắng», và tôi đã bỏ CHÚA để sống một cuộc sống tội lỗi. Nhưng CHÚA kéo tôi ra khỏi hố sâu tội lỗi này. Vào năm 15 tuổi tôi đã làm hòa lại với CHÚA, nhưng tôi vẫn hai lòng. Kinh Thánh nói (Giaco 1:8): «Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định», và tôi đã từng là một trong những người kiểu đó. Cha tôi có lần đã nói: «Con không nên cư xử như thế, điều đó trông thật gớm, điều đó là sai trái», nhưng tôi đáp lại cha tôi: «Con chỉ thế thôi, và con muốn như vậy, và không ai có được nói con phải thế này hoặc con phải làm cái gì, con phải thế nào và con phải cư xử ra sao». Sau đó ông nói: «THIÊN CHÚA sẽ nói chuyện với con. NGÀI sẽ thay đổi con».

Vào ngày sinh nhật thứ 17, tôi đã trở nên gần gũi với THIÊN CHÚA hơn. 28.04 tôi đến với NGÀI và cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con cảm thấy thật tồi tệ; con biết con là một tội nhân», và kể với NGÀI về cảm nghĩ của mình: «Lạy CHÚA, hay tha thứ con. Con muốn NGÀI hãy điền tên con vào Sách Sự Sống của NGÀI và nhận con là con cái của NGÀI». Tôi đã ăn năn và dâng cuộc đời mình cho THIÊN CHÚA. Sau đó, tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI thay đổi con». Tôi đã khóc hết lòng mình khi cầu xin CHÚA thay đổi tôi. Nhưng thời gian trôi qua mà tôi cảm thấy không có gì thay đổi cả. Sự thay đổi duy nhất là tôi bắt đầu đến Hội Thánh, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Đây đã là thay đổi duy nhất trong đời sống của tôi.

Sau đó, vào tháng 8, tôi được mời tham gia vào nhóm kiêng ăn cầu nguyện trong 15 ngày. Tôi đã đồng ý, nhưng ngay trước khi bắt đầu tôi có cầu nguyện với CHÚA: «Con muốn NGÀI phán với con». Trong thời gian kiêng ăn cầu nguyện CHÚA đã nói chuyện với tất cả mọi người trừ tôi! NGÀI dường như không để ý đến sự hiện điện của tôi, và điều đó làm tổn thương tôi. Tôi tiếp tục cầu nguyện: «Lạy CHÚA, NGÀI có yêu con không? NGÀI đang ở đây? NGÀI ở cùng con không? Tại sao NGÀI không nói chuyện với con như những người khác? NGÀI tỏ cho họ rất nhiều, kể cả lời tiên tri». Tôi xin NGÀI chỉ cho tôi dấu kì là NGÀI ở bên tôi, và CHÚA đã trả lời cho tôi bằng những câu trong sách Giêrêmi 33:3: «Hãy kêu cầu TA, TA sẽ trả lời cho; TA sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết». Tôi hỏi NGÀI: «Lạy CHÚA, đó là NGÀI vừa nói với con sao?». Bởi vì tôi nghe thấy tiếng của CHÚA và nhìn thấy những từ này rõ ràng.

Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, điều này dành cho con?». Tôi không nói gì với bất kỳ ai, kể cả khi mọi người làm chứng với nhau về những gì mà CHÚA đã tỏ ra cho họ thấy. Nhưng tôi lưu giữ kín thông điệp của NGÀI và suy gẫm về những lời «Hãy kêu cầu TA». Điều này có nghĩa là «cầu nguyện», nhưng «những việc lớn và khó» có nghĩa là gì? Tôi nghĩ: «Ở đây có thể có hàm ý chỉ Thiên Đàng và địa ngục». Vì thế, tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI cho con biết chỉ Thiên Đàng thôi, còn địa ngục thì con không muốn biết, bởi vì còn nghe nói rằng nơi này thật là khủng khiếp». Sau đó, tôi đã cầu nguyện với tất cả tấm lòng mình: «Lạy CHÚA, nếu là Ý NGÀI muốn chỉ cho con những điều mà con cần phải biết, thì hãy chỉ cho con, nhưng điều đầu tiên hãy thay đổi con. Con muốn NGÀI làm cho con thành người khác. Con muốn được thay đổi».

Sau khi kết thúc kiêng ăn cầu nguyện đã có những cám dỗ và khó khăn, và đôi khi tôi cảm thấy yếu và không thể đi cùng với THIÊN CHÚA. Nhưng NGÀI đã tiếp sức cho tôi. Tôi bắt đầu nghe được tiếng NGÀI và hiểu được Ý của NGÀI tốt hơn. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. CHÚA là BẠN tốt nhất của chúng ta, cũng như CHÚA THÁNH LINH. Tôi nói với NGÀI: «CHÚA – NGÀI là BẠN tốt nhất của con. Con muốn hiểu được Ý của NGÀI tốt hơn nữa», và tôi đã chia sẻ với NGÀI tất cả những suy nghĩ của tôi.

Tôi đã cầu nguyện cả tháng 8, và sau đó, vào tháng 11, có một người hầu việc CHÚA tới nhà tôi và ông nói: «CHÚA ban phước cho cháu». Tôi trả lời: «Amen». Sau đó ông nói: «Tôi đến đây để truyền đạt một thông điệp từ THIÊN CHÚA… cháu cần phải chuẩn bị, bởi vì NGÀI sẽ chỉ cho những điều lớn và khó, những điều mà cháu chưa biết. NGÀI sẽ cho cháu thấy Thiên Đàng và địa ngục, bởi vì cháu có xin NGÀI theo Lời được chép trong Gieremi 33:3». Tôi hỏi: «Thật thế, nhưng làm thế nào ông biết? Cháu đã không nói với bất cứ ai về điều này». Ông nói: «Chính CHÚA là ĐẤNG mà cháu đang phục vụ và ngợi khen đó, cũng là CHÚA, mà tôi ngợi khen, đã nói với tôi tất cả».

Chẳng bao lâu chúng tôi đã bắt đầu cầu nguyện. Cùng với cầu nguyện chúng tôi còn có một số chị em ở Hội Thánh và các thành viên khác của gia đình tôi. Ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu cầu nguyện, tôi thấy cổng trời mở ra. Sau đó, tôi nói: «Cháu nhìn thấy các tầng trời mở ra và hai Thiên Sứ đang đi xuống». Người hầu việc CHÚA bảo: «Hãy hỏi họ tại sao họ lại ở đây».

Họ cao lớn và tuyệt vời, đôi cánh của họ cũng đẹp nữa. Họ rất to lớn và dường như trong suốt, lấp lánh như vàng. Trên mình họ là áo thánh và đôi dép làm bằng pha lê. «Tại sao các bạn lại ở đây?». Họ mỉm cười và nói: «Chúng tôi ở đây bởi vì chúng tôi cần phải thực hiện nhiệm vụ của THIÊN CHÚA… Chúng tôi ở đây bởi vì bạn phải thăm Thiên Đàng và địa ngục, và chúng tôi sẽ bên bạn cho tới tận cùng». Tôi trả lời: «Rất tốt, nhưng tôi chỉ muốn thăm Thiên Đàng thôi». Họ mỉm cười và ở lại với chúng tôi, nhưng họ không nói gì thêm nữa. Đến khi chúng tôi kết thúc cầu nguyện, các Thiên Sứ cũng không bỏ đi đâu cả.

Tôi cũng bắt đầu thấy CHÚA THÁNH LINH. NGÀI là BẠN tốt nhất của tôi. NGÀI là THÁNH, NGÀI là toàn tri và NGÀI ở khắp mọi nơi! Tôi đã có thể nhìn thấy NGÀI trong suốt và rực rỡ vào cùng một lúc. Thật tôn kính, tôi thấy nụ cười của NGÀI và ánh mắt yêu thương của ĐỨC THÁNH LINH! Tôi khó có thể mô tả NGÀI được, bởi vì NGÀI còn tuyệt vời hơn các Thiên Sứ. Các Thiên Sứ đã đẹp rồi, nhưng CHÚA THÁNH LINH còn đẹp hơn họ nhiều! Tôi nghe thấy giọng nói của NGÀI; giọng nói đầy tình yêu thương sâu sắc. Đơn giản không thể mô tả giọng của NGÀI, nhưng tôi có thể nói rằng giọng nói giống như tia chớp, và tôi nghe thấy lời: «TA ở cùng con». Xung quanh tôi có nhiều cám dỗ, nhưng tôi đã cố gắng không bật khỏi đường công chính. Đôi khi tôi đã rất khó, nhưng CHÚA THÁNH LINH đã dẫn dắt tôi. Chúng tôi đã giành được thắng lợi này tới thắng lợi khác. Tôi nói: «Lạy CHÚA, xin Ý NGÀI được nên». Tôi tiếp tục nhìn thấy các Thiên Sứ ở trường và trong các giờ học. Tôi rất hạnh phúc, tôi được đầy rẫy vui mừng, bởi vì tôi thực sự đã có thể nhìn thấy họ!

Người hầu việc CHÚA mà đã đến nhà tôi, đã dặn tôi chuẩn bị bởi vì tôi sẽ nhìn thấy Thiên Đàng và địa ngục. Nhưng ông nói với tôi cả điều đó mà khó chấp nhận: «Cháu sẽ chết».

«Làm thế nào cháu có thể chết được? Cháu còn trẻ mà». Ông trả lời tôi: «Đừng lo sợ gì, bởi vì tất cả những gì THIÊN CHÚA đang làm – đều dẫn tới sự có ích, và NGÀI sẽ đem cháu trở về với cuộc sống, và như vậy cháu sẽ có thể làm chứng về Thiên Đàng và địa ngục. THIÊN CHÚA muốn chúng ta biết về chúng». Tôi nói: «Nguyện sẽ như thế, nhưng đơn giản cháu sẽ chết hay cháu sẽ bị xe đâm?». Trong đầu tôi luôn có ý tưởng về cái chết sắp tới tôi, nhưng CHÚA đã ra lệnh cho tôi không cần phải lo lắng gì. Mọi việc đều được kiểm soát. Tôi kêu lên: «Cảm tạ NGÀI CHÚA ơi!».

6.10, sau khi tôi trở về nhà từ trường học, các Thiên Sứ đã cùng với tôi và ngợi ca THIÊN CHÚA. Tất cả những gì họ nói – Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay, Hallelujah! Các Thiên Sứ dâng sự tôn vinh, ngợi khen và vinh hiển cho CHA THIÊN THƯỢNG của chúng ta. Cùng với các Thiên Sứ có cả CHÚA THÁNH LINH, và tôi đã vui mừng. Nhiều người nói ca ngợi CHÚA là việc buồn chán, nhưng đó là sự dối trá lớn mà ma quỉ muốn người ta ngừng tìm kiếm sự hiện diện của THIÊN CHÚA. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi gặp gỡ với CHÚA JESUS CHRIST và CHÚA THÁNH LINH, tôi biết rằng ca ngợi NGÀI hoàn toàn không buồn chán, và hát ngợi khen CHÚA – là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có trên trái đất này!

Tôi có thể thấy, chơi và thậm chí nói chuyện với CHÚA THÁNH LINH. Các Thiên Sứ ở bên tôi không nói chuyện; họ ngợi ca THIÊN CHÚA. Tôi đã liên tục cầu xin: «CHÚA THÁNH LINH! Hãy làm ơn giúp con trong việc này». Và NGÀI luôn ở cùng tôi và giúp đỡ tôi trong mọi sự. Tôi có thể cảm nhận và nhìn thấy NGÀI, mặc dù nhiều người không thể thấy được điều đó. Sự tương giao giữa chúng tôi vẫn tiếp tục. Không có lý do nào để có thể cản trở sự tương giao khi bạn đang trải nghiệm được những cảm nhận tuyệt vời đó… Và tôi đã không thể phá vỡ mối quan hệ này. Khi tôi nhớ lại cuộc sống tội lỗi của tôi trước đây ra sao, và CHÚA đã giải thoát tôi khỏi tội lỗi thế nào, tôi luôn luôn cảm tạ NGÀI về lòng thương xót của NGÀI, và tình yêu của NGÀI cho nhân loại, và cho cả tôi!

7.11, khi trở về nhà, tôi nghe thấy tiếng nói: «Hãy sẵn sàng, vì con sẽ chết hôm nay». Tôi biết rằng CHÚA THÁNH LINH đã nói với tôi, bởi vì tôi có thể nhìn thấy NGÀI. Tôi đã không muốn nghe NGÀI và cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con không muốn chết vào ngày hôm nay!».

Tuy nhiên, NGÀI đã lặp lại: «Hãy sẵn sàng, bởi vì con sẽ chết vào ngày hôm nay». Lúc này là tiếng nói to và mạnh hơn. Tôi nói: «Lạy CHÚA, con biết NGÀI đang nói với con. Con chỉ xin ấn chứng, và sau đó NGÀI hãy làm với con những gì NGÀI muốn. Con sẽ làm tất cả mọi thứ mà NGÀI yêu cầu, con sẽ tuân theo, ngay cả khi con sợ, bởi vì con biết NGÀI ở cùng con và có NGÀI».

Tôi cầu nguyện: «Nguyện người mà NGÀI đã sử dụng trước đây mang tin này đến cho con trước khi con trở về nhà. Và hãy để người đó ở cùng con vào giây phút con chết, để người ấy nói với con rằng hôm nay con sẽ chết». Bằng cách nào đó, CHÚA biết quá khứ, hiện tại và trong tương lai chúng ta. NGÀI đã biết những gì tôi sẽ xin NGÀI, chính vì vậy khi tôi về đến nhà, người hầu việc CHÚA đã ở đó.

Maxima:

Khi con gái tôi về đến nhà, chúng tôi đang ở trong bếp. Angelica đã nhìn thấy người hầu việc CHÚA và nói với ông: «CHÚA ban phước ông». Người đó trả lời: «Cả cháu nữa hãy được phước. Cháu đã chuẩn bị xong chưa? Bởi vì hôm nay là ngày mà CHÚA sẽ cất cháu đi vào lúc 4 giờ chiều». Con gái tôi chỉ biết đứng lặng tại chỗ, ngạc nhiên về chuyện là CHÚA đã thực hiện yêu cầu của cháu.

Angelica:

Khi nghe thấy những lời của ông ấy, tôi nói: «Amen. Nhưng cháu không muốn chết, cháu không thể chết! Không! Lạy CHÚA! Con sợ, sợ lắm và kinh khủng quá!». Khi ấy người hầu việc CHÚA đề nghị: «Chúng ta hãy cầu nguyện để sự sợ hãi tan rời cháu trong Danh CHÚA chúng ta». Tôi nói: «Amen», và chúng tôi đã cầu nguyện. Chẳng bao lâu tôi cảm thấy mọi sự sợ hãi đã rời khỏi tôi, và thay vào đó là niềm vui mà không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã nghĩ, rằng cái chết là điều tốt nhất mà có thể xảy ra với tôi. Tôi bắt đầu cười và cười lớn tiếng. Mọi người đều nhìn tôi và thấy «sự rồ dại» của tôi chuyển thành sự vui vẻ. Tôi mỉm cười, nhảy múa và hát.

Maxima:

Con gái tôi ngay lập tức cảm thấy niềm vui trong lòng và nó bắt đầu ăn. Cháu ăn mỗi món một chút. Angelica nói đùa: «Nếu con không trở lại, thì ít nhất con đã được ăn no».

Angelica:

Mọi người đều cười và hỏi: «Tại sao cháu lại vui mừng thế? Đáng ra cháu phải buồn chứ». Tôi đáp lại họ: «Tất nhiên, cháu vui mừng, bởi vì cháu sẽ nhìn thấy CHÚA và sẽ ở bên NGÀI. Nhưng cháu không biết liệu CHÚA sẽ cho phép cháu trở lại không, vì vậy cháu muốn phát cho mọi người tất cả đồ dùng của mình». Mẹ tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Maxima:

Con gái tôi đã bắt đầu phát đồ đạc mình. Cháu đã phát hết sạch! Cùng với chúng tôi, như thường lệ, có những chị em khác trong ĐẤNG CHRIST nữa, và ai cũng đều nhận được một đồ gì đó từ Angelica. Khi tôi hỏi cháu tại sao con lại làm như thế, Angelica trả lời: «Nếu con trở lại, mọi người có thể trả lại hết cho con, còn nếu không thì tất cả đồ dùng của con là của họ».

Angelica:

Tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi buồn như thế nào khi nghe những lời của tôi. Nhưng tôi đã rất hạnh phúc là tôi bắt đầu cho đi tất cả mọi thứ – quần áo của tôi, chăn màn, điện thoại di động, nhưng với một điều kiện: nếu tôi quay trở lại, thì họ sẽ phải trả lại cho tôi. Tất cả họ đều bắt đầu cười.

Maxima:

Con gái tôi đã hành động rất dứt khoát, nhưng với tôi là mẹ cháu đã rất buồn và nặng trĩu. Tôi hỏi CHÚA: «NGÀI đã chuẩn bị những gì cho con gái con điều gì vậy? Cháu có bị đau không?». Điều đó tôi đã không thể hiểu nổi. Khi những người khác bắt đầu cầu nguyện, còn tôi bắt đầu dọn dẹp nhà chuẩn bị cho những gì phải xảy ra. Họ nói với tôi: «Chị ơi, chúng ta hãy cầu nguyện», nhưng tôi trả lời: «Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ tham gia cùng mọi người ngay đây. Để tôi dọn dẹp xong đã».

Angelica:

Trong khi tôi đang cầu nguyện, mọi người đều nhìn tôi. Tôi nói: «Lạy CHÚA, con muốn NGÀI thực hiện Ý Mình. NGÀI – không phải là người, và không thể nói dối được, và cũng không thể từ bỏ Lời Mình, và con biết rằng có NGÀI. Nếu con không thể làm theo Ý của NGÀI, thì sẽ là tốt hơn nếu NGÀI cất con về với NGÀI; nhưng nếu con có thể xứng đáng lòng tin cậy của NGÀI, hãy mang con trở lại và giúp con kể cho mọi người sự thật, dạy dỗ con truyền giảng và dẫn mọi người đến cùng NGÀI». Lời cầu nguyện ngắn ngủi của tôi là vậy đấy. Tôi đã kể lại nội dung nó với người hầu việc CHÚA và xin ông đừng nói với mẹ tôi về những gì tôi đã nói với CHÚA. Ông trả lời: «Hiện tại tôi sẽ không nói gì hết, nhưng khi CHÚA đưa cháu đi thì mẹ cháu sẽ biết hết». Chúng tôi lại vào vòng cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện.

CHẾT

Angelica:

Mẹ tôi và một chị em khác trong ĐẤNG CHRIST, Fatima Navarreti xức dầu cho tôi. Trong lúc xức dầu tôi cảm thấy giống có gì như tấm kính đang bao phủ cơ thể tôi. Tôi hầu như được bao phủ trong lớp áo giáp. Sau khi xức dầu xong thì những người cầu nguyện không còn chạm tới tôi nữa.

Maxima:

Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho Angelika, tôi đã cố gắng để đặt tay trên mình cháu, nhưng không thể chạm vào được! Khắp xung quanh cháu được bao phủ bởi lớp gì đó với chiều dày chừng 30 cm. Điều đó đã làm tôi sốc. Tôi đã từng nhau đặt tay lên nhiều người trong sự hầu việc CHÚA, những điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi cả! Tôi nói: «Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra» và tôi bắt đầu cầu nguyện, cảm tạ CHÚA. Và đột nhiên sự vui mừng chiếm trọn tôi. Nỗi đau buồn về con gái tôi biến mất không còn dấu vết. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, và lúc 4 giờ chiều, cháu đã ngã xuống sàn nhà.

Angelica:

Trong lúc cầu nguyện tôi cảm thấy càng khó thở hơn. Trong tim và dạ dày tôi cảm thấy đau đớn. Máu trong ven tôi chậm lại và toàn thân tôi đau đớn lan tỏa. Tất cả những gì mà tôi có thể nói: «Lạy CHÚA, cho con sức lực, cho con sức lực!». Sau khi tôi ngã xuống và không thể nói được gì hơn nữa. Sức lực đã hoàn toàn rời khỏi tôi. Ngước lên các tầng trời, tôi đã nhìn bằng con mắt của thân thể tâm linh mình. Các tầng trời mở ra, và tôi thấy các Thiên Sứ, không phải là hai hoặc thậm chí mười, mà là nguyên cả quân đoàn. Ở chính giữa, tôi thấy Ánh Sáng còn sáng hơn cả mặt trời hàng chục lần. «Lạy CHÚA, đó là NGÀI đang đi!» – tôi thắc mắc.

Maxima:

Khi Angelica ngã xuống, chúng tôi đã cố gắng đỡ cháu lên, nhưng cháu không thể tự đứng được. Chúng tôi đã có thể động được vào cháu. Cháu nói: «Hãy cầu nguyện, mẹ ơi, con hết sức rồi, và con đau». Đầu tiên đau ở tim cháu, và sau đó thấp hơn, ở bụng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và kêu CHÚA. CHÚA đã cất sự sống cháu đi.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một ai đó đang chết ra sao. Tôi buộc phải nhìn thấy con gái mình chết trong đau đớn như thế nào, chẳng còn gì tồi tệ hơn! Tôi không thể hiểu được những lời cuối của cháu, và cháu đã chết lặng chẳng mấy chốc. Tôi chạm vào mặt của Angelica và dí gương vào môi cháu, nhưng gương không bị mờ. Tôi đã ôm, cháu vẫn còn ấm như thể còn sống. Tôi phủ lên cháu tấm vải ga, và ngay sau đó Angelica lạnh dần.Tóc của cháu xõa xuống như của người chết.

Angelica:

CHÚA JÊSUS đến gần tôi, và tôi cảm thấy như cơ thể của tôi đang chết. CHÚA JÊSUS và các Thiên Sứ ở gần tôi hơn, và tôi hiểu rằng, tôi ra đi khỏi thế giới này. Khi thân tôi ngã xuống, thì tất cả đang ở nhà tôi.

Tôi đã khóc và kêu khi nhìn thấy thân thể của mình trên sàn nhà. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì đang xảy ra vậy?». Tôi muốn chạm vào cơ thể và nhập vào nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tôi như thể nắm vào không khí. Chẳng ai trong số những người cầu nguyện không nghe thấy tôi . Vì vậy, tôi hét lên: «Hãy giúp con, lạy CHÚA!».

Maxima:

Khi chúng tôi đang cầu nguyện, thì chồng tôi đến và thấy Angelica nằm trên sàn nhà. Tại giây phút đó CHÚA đã ban cho tôi sức mạnh bởi vì tôi không biết phải nói gì với anh ấy. Con gái tôi dường như nằm trong tình trạng hôn mê, nhưng tôi biết mọi sự với cháu đều ổn cả, vì chính CHÚA đã làm với cháu. Vì vậy, tôi nói: «Lạy CHÚA, nguyện Ý NGÀI được nên!».

CHÚA JÊSUS CHRIST

Angelica:

Tại khoảnh khắc đó tôi nghe tiếng nói của THIÊN CHÚA, thật tuyệt vời, mãnh liệt và đầy tình yêu thương. «Đừng sợ, hỡi con gái TA, vì TA là JÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI của con. TA đến để chỉ những gì TA đã hứa. Hãy chờ dậy, vì TA là JEHOVA, ĐẤNG nắm tay hữu con và phán cùng con – đừng sợ, TA sẽ giúp con».

Và đột nhiên tôi vùng dậy. Trước đó tôi đã quì gối và nhìn vào thân thể mình. Nhưng với những âm thanh đầu tiên của giọng nói của NGÀI thì sự sợ hãi rời khỏi tôi, và tôi không còn sợ nữa.

Khi tôi vừa bước những bước đầu tiên thì các Thiên Sứ mở con đường trước mặt tôi. Tôi đã được bao quanh bởi ánh sang rực rỡ, và khi ngắm nhìn nó, tôi cảm thấy bình an. Sau đó, tôi nhìn thấy một hình dáng đẹp, cao, duyên dáng và đầy đặn. Sự sáng rực từ hình dáng ấy. Nhưng khuôn mặt của CHÚA thì quá chói để mà thấy được! Nhưng tôi có thể chiêm ngưỡng mái tóc của NGÀI lấp lánh như vàng rực rỡ, và áo choàng màu trắng như tuyết với một dải băng rộng, trên đó đã được viết: «VUA của các vua và CHÚA của các chúa».

Tôi ngước nhìn đôi chân của NGÀI. Có đôi dép lấp lánh. NGÀI thật là tuyệt vời! CHÚA JÊSUS đưa tay cho tôi. Tay tôi chưa đưa qua như thể với thân thể tôi. Tôi hỏi: «Điều gì đang xảy ra vậy?», và NGÀI đáp: «TA sẽ cho con thấy địa ngục. Khi con quay trở lại trái đất và sẽ kể lại cho nhân loại rằng địa ngục là có thật, địa ngục không phải là kết quả của trí tưởng tượng của ai đó. TA cũng sẽ cho con thấy sự vinh hiển của TA, bởi vì con phải kể về dân sự TA để họ sẵn sàng. Sự vinh hiển của TA tồn tại và giống như TA tồn tại vậy». NGÀI lại bảo tôi đừng sợ hãi. Tôi nói với NGÀI: «Lạy CHÚA, con chỉ muốn xem Thiên Đàng thôi, còn địa ngục đó là một nơi thật khủng khiếp». NGÀI đáp: «Con gái ơi, TA sẽ cùng con. TA không bỏ con ở nơi đó đâu. TA cho con biết địa ngục bởi vì nhiều kẻ biết nó tồn tại nhưng không sợ nó. Họ nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi, rằng địa ngục đơn giản chỉ là trò đùa. Cũng có nhiều người không biết gì về điều đó. Đó là lý do tại sao TA muốn chỉ cho con nơi này. Bây giờ trong thế gian có nhiều tội nhân hơn là những người đi trong sự vinh hiển của TA». Khi nói những lời này thì NGÀI khóc – tôi nhìn thấy nước mắt NGÀI tuôn chảy xuống áo Mình. Tôi hỏi: «CHÚA ơi, tại sao NGÀI lại khóc?». NGÀI nói: «Con gái à, có quá nhiều linh hồn bị hư mất. TA sẽ chỉ cho con thấy địa ngục, và con sẽ đi và kể sự thật với người khác, để cho họ đừng quay lại nơi này».

ĐỊA NGỤC

Bỗng nhiên khi NGÀI còn đang nói, mọi thứ đều chuyển động. Mặt đất rung chuyển, và tôi thấy ở phía dưới có một hố đen tối.

Chúng tôi đứng trên một tảng đá nào đó, xung quanh chúng tôi là các Thiên Sứ. Tôi kêu lên: «Lạy CHÚA, con không muốn đi đến nơi này». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, đừng sợ, vì TA ở cùng con». Trong nháy mắt chúng tôi đã có mặt ở trong cái hố đó. Tôi nhìn xuống, nhưng không trông thấy gì cả – ở đó có sự tối tăm không thể xuyên thủng, nhưng từ đó tôi nghe thấy hàng triệu lời thét gào.

Tôi thấy nóng, và tôi cảm thấy như da tôi đang cháy. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì vậy? Con không muốn tới đó!». THIÊN CHÚA đáp, rằng đó chỉ đơn giản là đường hầm vào địa ngục.

Từ đó thoát ra một mùi kinh khủng, ghê tởm và phát nôn, và tôi cầu nguyện với CHÚA JÊSUS đừng mang tôi vào đó. NGÀI đáp: «Con gái ơi, con cần phải nhìn thấy biết địa ngục». Sau đó, tôi kêu lên: «Tại sao, CHÚA ơi, tại sao?». Và NGÀI đáp: «Để con có thể nói với nhân loại sự thật, bởi vì nó đang chết. Nhiều người đã bị hư mất và quá ít người được lên Thiên Đàng» (Mathiơ 7:14). Khi nói điều này NGÀI khóc. Những Lời của NGÀI đã cho tôi sức mạnh và khích lệ. Tôi tiếp tục đi.

Chúng tôi đến cuối đường hầm. Tôi nhìn xuống và thấy vực sâu, phủ bởi ngọn lửa. CHÚA nói: «Con gái ơi, TA cho con cái này». Trong Tay NGÀI là một tập cặp với những tờ giấy trắng. NGÀI nói: «Con gái ơi, hãy cầm lấy bút để có thể viết lại tất cả những gì mà TA sẽ chỉ cho con. Viết lại những gì mà con thấy và nghe, cũng như là những điều mà chính con phải trải nghiệm». Nhưng tôi phản đối: «Lạy CHÚA, con sẽ thực hiện yêu cầu của NGÀI, nhưng với con thì điều đó là quá nhiều rồi. Con nhìn thấy những linh hồn bị đau đớn thế nào, và những ngọn lửa lớn đang liếm họ ra sao».

Maxima:

Thời gian trôi qua, mà con gái tôi vẫn còn nằm bất động. Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, chuyện gì đang xảy ra vậy?». Từ mắt cháu nước mắt chảy ra, khi tôi lau chúng thì lại chảy nữa. Tôi lại dí gương vào môi cháu để xem cháu có thở không, nhưng chẳng thấy gì hết. Người hầu việc CHÚA nói: «Giờ cháu đang ở nơi không có nụ cười và niềm vui, nhưng chỉ có sự đau đớn đời đời».

Angelica:

Tôi nói với CHÚA JESUS: «Con sẽ nói với mọi người rằng địa ngục có tồn tại, chỉ làm ơn xin NGÀI hãy cho con ra khỏi đây!», và NGÀI trả lời: «Con gái ơi, chúng ta còn đến nơi đó đâu, và TA chưa chỉ cho con điều gì cả, mà con đã muốn TA đưa con ra khỏi nơi đây sao?». Sau đó chúng tôi bắt đầu tụt xuống vực. Tôi bật khóc và bắt đầu hét lên: «Lạy CHÚA, không, không, không, không, con không muốn tới đây!», nhưng NGÀI chỉ nói: «Con cần phải thấy điều này».

Tôi đã nhìn thấy các loại và kích cỡ có thể ma quỉ khủng khiếp. Chúng di chuyển rất nhanh và trong tay chúng đang cầm một vật gì đó. Tôi liên hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao chúng chạy nhanh và chúng đang mang gì vậy?». NGÀI nói: «Con gái ơi, chúng đang vội vàng bởi vì biết thời gian của chúng đã gần hết. Còn quá ít thời gian để có thể hủy diệt loài người và đặc biệt là dân của TA. Mỗi con quỉ có tên riêng của mình, và theo tên của chúng mà chúng hạ con người bằng mũi tên. Tên chúng thế nào thì con người phạm tội đó. Ý đồ của những tà linh này – là làm hư người và sau đó đưa xuống địa ngục». Tôi đã nhìn thấy các quỉ chạy ra khỏi địa ngục. CHÚA nói với tôi: «Chúng đã chạy lên mặt đất để ăn cắp các linh hồn của TA». Trong những lời này NGÀI lại thổn thức. Cả thời gian trong địa ngục CHÚA đã khóc suốt, và tôi cũng khóc với NGÀI.

Maxima:

Con gái tôi đã chết trong 23 tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã không báo cáo với đại diện chính quyền. Tôi cầu nguyện: «Lạy CHÚA, con sẽ chờ đợi trong 24 tiếng. Nếu con gái của con không trở lại sau thời hạn đó, con sẽ gọi bác sĩ». Nhưng CHÚA đã đưa cháu trở lại trước khi 24 giờ trôi qua.

Angelica:

CHÚA hỏi tôi: «CON đã sẵn sàng để xem những gì TA muốn chỉ cho con chưa?». Tôi trả lời: «Vâng, thưa CHÚA». NGÀI đưa tôi vào một buồng giam, nơi mà tôi nhìn thấy một người trẻ tuổi trong lửa. Tôi nhận thấy rằng buồng giam có số riêng của mình, nhưng tôi không hiểu được các con số: chúng dường như đã bị đảo ngược.

Tôi hỏi CHÚA JESUS: «Lạy CHÚA, tại sao anh ta ở đây?». Sau đó tôi mới nhớ ra rằng tôi đã quen anh ta khi nào đó. Người này biết đến THIÊN CHÚA, nhưng có lần đã chối bỏ NGÀI và say sưa ma túy, bia rượu. Anh ta không muốn đi con đường công bình. CHÚA JESUS đã nhiều lần cảnh báo anh ta về những gì có thể xảy ra với anh ta. CHÚA nói: «Con gái ơi, anh ta ở chỗ này, bởi vì bất cứ ai từ chối Lời TA, đều bị xét đoán cả. Lời đó sẽ xét đoán anh ta nơi ngày sau rốt». Nói điều này, NGÀI lại khóc.

CHÚA của chúng ta khóc không giống như chúng ta. NGÀI khóc với sự đau thương trong trái tim, NGÀI khóc cho tất cả những cay đắng mà đã tích lũy trong tâm hồn NGÀI. NGÀI nói: «TA làm ra địa ngục không phải dành cho loài người». Vì vậy, tôi có xuất hiện câu hỏi: «Thế thì tại sao người ta lại ở đây?». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, TA đã tạo ra địa ngục cho satan và các quỉ sứ của nó – là những ác linh (Mathiơ 25:41), nhưng vì con người phạm tội và không ăn năn, vì vậy anh ta ở đây». CHÚA thổn thức, và tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của NGÀI. «Con gái ơi, TA ban sự sống Mình cho loài người, để loài người không bị hư mất, để không phải rơi xuống địa ngục. TA đã ban sự sống Mình từ tình yêu thương và lòng nhân từ để con người có được cơ hội ăn năn và được vào Nước Thiên Đàng». CHÚA JESUS rên lên giống như người không thể chịu đựng được nỗi đau – nỗi đau quá lớn, khi CHÚA nhìn vào những lình hồn đang hư mất.

Bên cạnh CHÚA JESUS tôi cảm thấy được an toàn. Tôi nghĩ: «Nếu tôi rời khỏi CHÚA thì tôi sẽ ở đây mãi mãi». Tôi hỏi NGÀI trong nước mắt: «CHÚA JESUS, trong địa ngục có người thân của con không?». THIÊN CHÚA trả lời: «Con gái ơi, TA ở cùng con», bởi vì tôi quá sợ hãi. NGÀI đưa tôi sang một buồng giam khác. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng ai đó trong người thân của tôi có thể rơi xuống địa ngục. Tôi nhìn một người phụ nữ đang đau đớn ra sao trong buồng giam: mặt bà bị con gặm nham nhở, ngực thì bị lao của các tà linh đâm xuyên. Người phụ nữ hét lên: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, tha thứ cho con, xin làm ơn kéo con ra khỏi nơi này ít nhất trong một phút!».

Trong địa ngục, con người bị dày vò bởi những ký ức về những việc làm xấu xa mà trước đây họ đã làm trên thế gian. Những con quỉ trêu chọc mọi người: «Này thờ lạy đi và ngợi khen đi, nay là vương quốc của chúng mày đấy», và những người ở đó la hét, khi nhớ lại đã được nghe về THIÊN CHÚA và được đọc Lời NGÀI khi nào ấy. Còn ai đã từng biết CHÚA nhưng lại chối bỏ CHÚA thì bị tra tấn nhiều hơn người khác.

CHÚA nói: «Họ không nhận được sự cứu rỗi, nhưng chỉ những người đang con sống mới nhận được điều đó thôi». Tôi hỏi CHÚA: «Lạy CHÚA, tại sao bà cố của con lại có ở đây?». NGÀI đáp: «Bà cố của con ở đây bởi vì đã có lần bà ta không thể tha thứ cho người khác… Con gái à, TA cũng không tha thứ cho kẻ không tha thứ».

Tôi nói: «Lạy CHÚA, NGÀI là ĐẤNG hay tha thứ, NGÀI là ĐẤNG nhân từ». Và NGÀI phán: «Cần tha thứ luôn luôn và tất cả. Đó là bởi vì những người này đã không tha thứ cho người khác, nên họ rơi xuống địa ngục. Hãy đi và nói với nhân loại tìm thời gian tha thứ, và con hãy nhắc nhở điều này đặc biệt cho dân sự TA, bởi vì nhiều người trong số họ đã không học được làm điều đó. Hãy nói với họ làm sạch lòng mình khỏi sự oán giận, ghen tị và thù hận. Một người không bao giờ tha thứ, nếu cái chết đột ngột đến, người ấy sẽ bị quăng vào địa ngục, bởi vì không ai có thể mua được sự sống đời đời». Khi chúng tôi rời khỏi buồng giam của bà cố tôi thì bà liền hét lên, phạm thượng và nguyền rủa Danh CHÚA; trong địa ngục mỗi linh hồn đều nguyền rủa THIÊN CHÚA.

Chúng tôi đi khỏi phần đó của địa ngục. Nhiều người đã với tay ra đến CHÚA JESUS, van xin cứu họ khỏi đau đớn trong địa ngục. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI không thể làm cho họ, và người ta bắt đầu nguyền rủa THIÊN CHÚA. CHÚA JESUS đã khóc và nói: «TA rất đau lòng khi nghe họ và thấy những điều họ đang làm, bởi vì TA không thể làm được gì cho họ cả. Nhưng TA nói với con – vẫn còn cơ hội để thoát khỏi nơi này cho những ai đang còn sống trên trái đất kia. Họ có thời gian để ăn năn».

CHÚA nói với tôi rằng trong địa ngục còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng và cũng có những người đã từng nghe về NGÀI. NGÀI nói: «TA sẽ chỉ cho con một phần khác của lò lửa». Chúng tôi lại gần một nơi mà một người phụ nữ đang bị đau đớn trong ngọn lửa và cầu xin THIÊN CHÚA tha thứ. CHÚA JESUS chỉ vào cô ấy: «Người phụ nữ mà con nhìn thấy, tên là Selena». Khi chúng tôi đến gần, cô đã kêu khóc: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, tha thứ cho con, lôi con ra khỏi nơi này!». Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI nhìn vào cô và nói: «Muộn rồi, quá muộn rồi. Bây giờ con không thể ăn năn được nữa».

Khi ấy Selena cô quay sang tôi: «Xin vui lòng, tôi xin bạn, nói với mọi người về mọi điều ở đây, để họ nói cho mọi người biết để những người khác không bị rơi xuống đây, để mọi người đừng nghe và đừng hát những bài hát của tôi nữa». Tôi hỏi cô: «Tại sao cô xin tôi điều đó?». Và cô ta trả lời: «Bởi vì mỗi lần người ta hát và nghe các bài hát của tôi, thì tôi lại bị đau khổ thêm nhiều, và ai nghe và hát những bài hát của tôi cũng sẽ bị rơi xuống địa ngục. Làm ơn hãy nói cho họ đừng tới nơi này. Nói cho họ biết rằng địa ngục thật sự tồn tại». Cô ấy gào lên, và từ đâu đó không xa các quỉ ném lao vào cô. «Giúp con CHÚA ơi, xin thương xót con». Nhưng CHÚA buồn bã nói: «Đã quá trễ».

Tôi liếc nhìn phần này của địa ngục: cả phần này đầy rẫy các các ca sĩ và diễn viên đã chết. Công việc duy nhất của họ là ca hát, và họ không thể dừng lại. CHÚA giải thích: «Những người ở địa ngục phải tiếp tục làm những gì họ đã làm trên trái đất».

Tôi đã nhận thấy rất nhiều ma quỉ gây ra cái gì đó giống như mưa. Thoạt đầu tôi nghĩ như vậy. Nhưng sau đó mọi người bắt đầu chạy khỏi nó và hét lên: «Không, giúp chúng con với CHÚA ơi! Điều đó không thể được!», còn các quỉ thì cười cợt và chế giễu với mọi người: «Ca hát và tôn thờ đi, bây giờ đây là vương quốc của chúng mày mãi mãi đấy!». Tôi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên với sức mạnh mới và số lượng sâu bọ trong người họ gấp nhiều thêm. Tôi hỏi CHÚA JESUS: «Điều gì đang xảy ra vậy? Lạy CHÚA, đó là những gì?». THIÊN CHÚA trả lời: «Đây là phần thưởng cho tội lỗi» (Thi thiên 11:6).

Sau đó CHÚA cất tôi đến một nơi có một người rất nổi tiếng. Trước đây, tôi là Cơ Đốc nhân hai lòng và tôi nghĩ, rằng sau khi chết con người sẽ được lên Thiên Đàng; rằng ai thuyết giảng trước các đám đông, cũng được lên Thiên Đàng, nhưng tôi đã sai lầm. Khi Giáo hoàng John Paul II, bạn bè và người thân của tôi đã nói với tôi rằng ông đang ở trên Thiên Đàng. Trên tất cả các kênh truyền hình, báo chí và các nguồn thông tin khác đều nói: «Giáo hoàng John Paul II qua đời và yên nghỉ. Bây giờ ngài đang reo hò cùng với CHÚA và các Thiên Sứ trên Thiên Đàng», và tôi đã tin tất cả điều này. Nhưng tôi đã chỉ lừa dối bản thân mình, bởi tôi đã nhìn thấy người này trong địa ngục. Tôi nhìn khuôn mặt của ông, và nhận ra đó là John Paul II! Chúa nói với tôi: «Nhìn kìa con gái ơi, đó là Giáo hoàng John Paul II. Ông đang ở trong địa ngục và đau khổ, bởi vì ông ta đã không ăn năn».

Nhưng tôi hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao ông ta ở đây? Chính ông đã rao giảng trong Hội Thánh mà». CHÚA JESUS trả lời: «Con gái à, chẳng một kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, hay kẻ nói dối không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của Nước TA» (Êphêsô 5:5). Tôi trả lời: «Con tin rằng ông ta đã bị kết án công bằng, nhưng con muốn biết lý do tại sao John Paul II ở đây, vì ông đã dạy rất nhiều người!». CHÚA JESUS trả lời: «Đúng thế con gái ơi, ông ta đã nói về nhiều điều, nhưng không bao giờ nói sự thật, như nó cần phải có. Và Mục sư, và giáo đoàn của ông đã biết sự thật này. Ông ta thích tiền hơn là sự cứu rỗi và không dạy, rằng địa ngục có tồn tại. Và bây giờ ông có mặt tại đây».

Quanh cổ ông ta là một con rắn có gai, và ông đã cố gỡ bỏ nó ra. Tôi cầu nguyện với CHÚA: «Lạy CHÚA, xin CHÚA giúp ông ta!». Ông ta hét lên: «Hãy giúp con CHÚA ơi, xin thương xót con, kéo con ra khỏi nơi này, tha thứ cho con! CHÚA, con muốn quay trở lại trái đất và được ăn năn». THIÊN CHÚA nhìn ông ta và thốt lên: «Con đã hiểu tất cả mọi thứ. Con đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Con đã biết, rằng nơi này tồn tại … Đã quá muộn rồi. Con không có cơ hội để ăn năn nữa đâu».

CHÚA tiếp tục: «Nhìn kìa con gái ơi, TA sẽ cho con thấy cuộc sống của người đàn ông này». CHÚA JESUS chỉ cho tôi một màn hình lớn, trên đó tôi có thể thấy được người này làm lễ bái nhiều lần ra sao. Và tôi thấy mọi người trong các buổi lễ này thờ cúng thần tượng. CHÚA JESUS nói: «Nhìn kìa con gái ơi, có bao nhiêu thần tượng ở nơi này. Thờ thần tượng sẽ không cứu được ai cả. Chỉ duy nhất TA là có thể cứu được. TA yêu các tội nhân, nhưng ghét tội lỗi. Hãy đi và nói với mọi người rằng TA yêu họ, và rằng họ cần phải đến với TA».

Khi CHÚA còn đang nói, tôi thấy người này nhận tiền ra sao, nhưng đối với ông còn quá ít. Tôi thấy ông ta ngồi trên ngai ra sao, nhưng tôi cũng đã thấy cả mặt khác không được «oai nghiêm» như thế của cuộc sống ông. Đúng là linh mục không được phép cưới vợ, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi không hề bịa ra tí gì – CHÚA đã cho tôi thấy điều ấy – họ đã ngủ với các nữ tu và nhiều phụ nữ!

CHÚA chỉ cho tôi làm thế nào mà những người này sống trong tội ngoại tình, và Lời của NGÀI nói, rằng không một kẻ gian dâm nào được hưởng cơ nghiệp Nước NGÀI. Trong khi tôi đang còn theo dõi những điều này, CHÚA nói: «Con gái ơi, tất cả những gì TA cho con thấy đã xảy ra trong cuộc sống ông và sẽ còn xảy ra trong cuộc sống của những người khác nữa, trong nhiều linh mục và Giáo hoàng». Sau đó NGÀI nói với tôi: «Con gái ơi, hay đi và nói với nhân loại rằng đã đến lúc qua trở lại cùng TA».

CHÚA chỉ cho tôi «con đường» mà nhiều người đang đi vào địa ngục. Tôi hỏi NGÀI: «Họ tới địa ngục bằng đường đó như thế nào?». NGÀI nói: «TA sẽ chỉ cho con biết». THIÊN CHÚA chỉ cho tôi một đường hầm mà qua đó mọi người đã đi. Họ bị xích từ đầu đến chân và mặc quần áo màu đen. Trên lưng của họ là gánh nặng. CHÚA nói: «Nhìn kìa con gái ơi, những người mà con thấy đó, là những người vẫn không nhận biết TA. Gánh nặng trên lưng của họ – đó là tội lỗi. Hãy nói với họ để họ trao gánh nặng của mình đi và được an ủi trong TA. Bởi vì TA là ĐẤNG tha thứ mọi tội lỗi họ. Con gái ơi, hãy nói cho mọi người đến cùng TA, vì TA luôn giang Tay chờ đón họ. Hãy nói với họ, rằng nếu không có TA thì họ đang đi vào địa ngục».

«Lạy CHÚA, người kia- người anh họ của con, còn cô gái này – người em gái họ của con. Gia đình con sẽ rơi xuống địa ngục ư!». NGÀI trả lời: «Con gái ơi, tất cả họ đang bước đi tới đó, nhưng con sẽ tới cùng họ và nói với họ rằng họ sẽ đi về đâu sau khi chết nếu như họ không ăn năn. Hãy nói với họ rằng TA đã chọn con làm nhân chứng của TA, vì thế điều đó có nghĩa là con phải nói thật. Nếu như con không làm chứng, thì sẽ xảy ra điều khủng khiếp nào đó với người có thể nghe thấy lời làm chứng của con, nhưng máu của người ấy sẽ đổ lên con. Nhưng nếu như con làm tất cả những gì mà TA nói, mọi người sẽ biết TA, khi ấy trách nhiệm sẽ được trút khỏi con và được đặt lên người không ăn năn».

CHÚA JESUS nói, rằng nhiều người nổi tiếng đang rơi xuống địa ngục. Lấy ví dụ, Michael Jackson. Người đàn ông này đã được nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng ông ta là đã là một satanist (người theo hội quỉ satan). Mặc dù nhiều người không cho là như vậy, đơn giản là họ không nhìn thấy điều đó. Ông ta đã kí một thỏa thuận với ma quỉ dữ để được nổi tiếng và thu hút nhiều người về phía mình.

Michael Jackson đã di chuyển trên sân khấu giống như các quỉ trong địa ngục, những kẻ đang hành hạ đau đớn mọi người. Chúng trượt trở lại, thưởng thức những tiếng la hét và đau đớn của các nạn nhân. Hãy cho phép tôi nói, rằng Michael Jackson cũng đang ở địa ngục. CHÚA chỉ ông ta cho tôi. Tôi thét lên: «Tại sao vậy?». Thật khó lòng nhìn thấy con người bị hành hạ đau đớn. Bất cứ ai nghe những bài hát của Michael Jackson hoặc hát chúng, hoặc những người hâm mộ ông ta, tôi muốn cảnh báo: satan đang hút bạn vào bẫy của nó, để bạn rơi xuống địa ngục sau khi chết. Ngay bây giờ hãy từ bỏ tội lỗi trong Danh của CHÚA JESUS! NGÀI muốn giải phóng bạn, muốn tâm hồn của bạn không bị hư mất.

CHÚA nói: «Con gái ơi, ở đây cũng có cả những người đã biết TA, và họ cũng đang đi theo đường hầm này đến địa ngục». Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, làm thế nào họ có thể rơi xuống đây?». NGÀI đáp: «Điều đó xảy ra vì họ bỏ đường lối TA và trở nên hai lòng». Và THIÊN CHÚA đã chỉ cho tôi những người này. Họ cũng bị xích trói.

Trên mình họ là những áo choàng trắng, bị rách bươm từng mảnh, nhàu nát và tất cả đều bẩn thỉu. CHÚA JESUS nói: «Con gái ơi, hãy nhìn đi, dân TA lánh xa TA thế nào. TA muốn nói với con, rằng TA đến không phải để đón những người này. TA đến để đón những người thánh đã sẵn sàng tới sự trở lại của TA, những người mà áo quần không bị bẩn ô uế… Hãy nói cho họ quay lại với con đường công bình» (Êphêsô 5:26-27). Tôi sợ hãi nhìn các chú bác của tôi và nhiều người khác đang đi bước trên con đường xuống địa ngục, khi họ lìa xa khỏi các đường lối của CHÚA. «Hãy đi nói với họ rằng TA đang chờ đợi họ, để họ trút bỏ gánh nặng lên TA, và TA cho họ sự bình an». CHÚA JESUS lại khóc: «Con gái ơi, tất cả họ đang đi đến địa ngục. Hãy nói với người thân của mình rằng họ sẽ rơi xuống địa ngục nếu không thay đổi đời sống mình! con gái ơi, nhiều người sẽ không tin con, nhưng TA sẽ làm chứng qua môi miệng con. TA sẽ không bao giờ rời bỏ con. Ngay cả nếu họ không tin, hãy đi và nói sự thật, vì TA ở cùng con. TA sẽ chỉ cho con, sau đó người ta rơi xuống địa ngục như thế nào».

Chúng tôi di chuyển vào các đường hầm mà từ đó có rất nhiều người rơi vào vực thẳm. Không phải một ngàn, thậm chí không phải hai ngàn, mà hàng triệu; nhiều như cát trên biển. Họ là vô số. Họ đã rơi xuống sau mỗi giây. CHÚA JESUS khóc. NGÀI nói: «Loài người chết như thế đấy! TA đau đớn khi nhìn thấy điều này!».

CHÚA JESUS nói: «Ở đây cũng các quỉ cũng hội họp nữa». Và tôi hỏi: «Các quỉ cũng có các cuộc hội họp à?». CHÚA JESUS trả lời: «Đúng rồi con gái à, chúng hội họp để nghĩ ra kế hoạch làm sao hủy diệt được loài người. Các cuộc hội họp này được tổ chức trong sự bí mật mỗi ngày». CHÚA chỉ cho tôi một căn phòng nơi tôi nhìn thấy một bàn gỗ, xung quanh là những cái ghế. Trong phòng đã có tất cả các loại ma quỉ. CHÚA JESUS đã giải thích: «Con gái à, chúng nó muốn hủy diệt những gia đình của các Mục sư, Giáo sĩ, Thầy giảng Tin Lành, truyền giáo, và bất cứ của những ai biết TA. Con gái ơi, ma quỉ muốn hủy diệt họ, và mục tiêu của chúng không phải là ít».

Các quỉ cười nói: «Chúng ta cùng hủy diệt loài người và đưa nó đến nơi này». CHÚA JESUS nói: «Hãy đi và nói cho dân của TA rằng TA ở cùng họ. Hãy nói cho họ đừng để ngỏ cửa, đừng cho satan có chỗ, vì nó rình mò như sư tử rống, tìm nuốt những người có thể được». (1 Phiero 5:18). Nhưng trong Lời có nói – nó rình mò như «sư tử», bởi vì chỉ có một Sư Tử, và Sư Tử đó từ chi phái Giu-đa – JESUS CHRIST từ Naxaret (Khải huyền 5:5). CHÚA JESUS nói: «Hầu hết các quỉ đếu muốn phá hoại gia đình các Mục sư». Tôi hỏi: «Tại sao chúng lại muốn làm vậy?». CHÚA JESUS trả lời: «Bởi vì các Mục sư đang đứng ở đầu hàng ngàn người là con chiên của đàn mà CHÚA đã ban cho những người hầu việc NGÀI. Ma quỉ muốn những người này quay trở lại thế gian, trở lại con đường tội lỗi và kết thúc cuộc sống của mình trong địa ngục … hãy đi và nói cho các Mục sư công bố sự thật. Hãy nói họ rao giảng tất cả những gì TA nói với họ, và không bao giờ được giữ những lời TA nói trong bí mật».

Khi chúng tôi rời nơi này, NGÀI nói: «TA muốn chỉ cho con thấy thêm nữa …Ở đây có cả trẻ em». Tôi hỏi: «Lạy CHÚA, tại sao trẻ em lại ở đây? Bởi Lời NGÀI nói, rằng Nước Thiên Đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ mà» (Mathio 19:14). CHÚA JESUS trả lời: «Con gái à, điều đó là vậy, nhưng trước tiên con trẻ cần đến với TA, bởi những kẻ đến cùng TA, TA không để ra ngoài đâu» (Giăng 6:37). Trong nháy mắt CHÚA chỉ cho tôi một cậu bé tám tuổi bị ngọn lửa hành hạ. Cậu bé kêu lên: «Lạy CHÚA, xin thương xót con, kéo con ra khỏi nơi này, con không muốn ở đây!». Bên cạnh cậu bé đó tôi thấy những con quỉ gợi nhớ đến các nhân vật trong phim hoạt hình. Trong số chúng có: Dragon, BoyZ, Ben 10, Pokémon, Doral, và v.v… «Lạy CHÚA, tại sao cậu bé này ở đây?». CHÚA chỉ cho tôi biết đời sống của cậu ta. Tôi thấy cậu ta dành tất cả thời gian trước màn hình tivi và xem những phim hoạt hình này.

CHÚA JESUS nói: «Con gái ơi, phim hoạt hình, phim ảnh, nhạc kịch, mà mỗi ngày trình chiếu trên truyền hình – là vũ khí của satan để hủy diệt nhân loại. Và giờ đây, hãy xem đi con gái ơi, mọi sự có kết cục thế nào». Tôi thấy cậu bé này đã không vâng lời cha mẹ mình. Khi họ cố gắng khuyên bảo cậu thì cậu đã bỏ đi và quăng đồ đạc. Chẳng bao lâu cậu ta bị xe ô tô cán chết. CHÚA JESUS nói với tôi: «Kể từ đó cậu ta ở đây».

Tôi nhìn cậu bé này khi cậu ta bị tra tấn. CHÚA JESUS nói: «Con gái à, hãy đi và nói với các bậc cha mẹ dạy con cái mình theo Lời của NGÀI (Châm ngôn 22:6), bởi mỗi Lời trong Kinh Thánh là đúng đắn. Lời của ĐỨC CHÚA TRỜI dạy chúng ta giáo dục trẻ em của họ bằng roi vọt nếu chúng không vâng lời» (Châm ngôn 22:15). CHÚA nói với tôi điều đó với vẻ buồn: «Con gái ơi, ở nơi này có nhiều trẻ em vì những phim hoạt hình và sự không vâng lời mà phim hoạt hình gây ra». Tôi hỏi NGÀI: «Lạy CHÚA, tại sao phim hoạt hình có tội ở chỗ này?». Và NGÀI giải thích: «Bởi vì những phim hoạt hình này là các quỉ đưa trẻ em đến sự không vâng lời, cay đắng và hận thù. Những con quỉ khác cũng nhập vào những đứa trẻ để chúng làm những điều không phải là tốt, mà làm chỉ những điều ác. Tất cả mọi thứ mà trẻ em thấy trên truyền hình, chúng muốn làm trong cuộc sống. Địa ngục tồn tại, địa ngục có thực, và thậm chí cả trẻ em phải quyết định chúng ở đời đời trong đâu». «Lạy CHÚA, hãy nói cho con biết, tại sao ở đây có trẻ con?». CHÚA JESUS trả lời: «Kể từ đó, trẻ em biết được rằng có Thiên Đàng và địa ngục, chúng có một sự lựa chọn».

Lời cầu nguyện tiếp nhận CỨU CHÚA JESUS:

“Lạy CHA THIÊN THƯỢNG! Con đến cùng NGÀI trong Danh CỨU CHÚA JESUS!

Con thừa nhận rằng con là kẻ tội nhân, con không thể tự cứu được mình, và con cần sự cứu rỗi nơi NGÀI. Con ghê tởm những tội lỗi của con, con ăn năn mọi tội lỗi của con và quyết tâm từ bỏ chúng, quyết tâm đoạn tuyệt đời sống cũ đầy tội lỗi. Ôi lạy CHÚA, xin Ngài hãy tha tội cho con.

Lạy CHÚA JESUS, con tin NGÀI đã đến thế gian trong xác thịt để chết thay cho con, để gánh chịu cho con mọi sự rủa sả, mọi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Đến ngày thứ 3 ĐỨC THÁNH LINH khiến NGÀI sống lại từ kẻ chết, hiện NGÀI đang ngự bên hữu CHÚA CHA để cầu thay cho con, để có thể tiếp nhận con ngay bây giờ vào Nước NGÀI.

Con mở hết lòng ra tiếp nhận NGÀI vào trong tấm lòng của con và xin mời Ngài làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của con. Xin Huyết NGÀI rửa sạch con khỏi mọi tội lỗi, xin THÁNH LINH NGÀI đẫy dẫy trong con. Con chân thành dâng đời sống con cho NGÀI và hứa quyết tâm sẽ đi theo NGÀI cả cuộc đời con.

Lạy CHÚA, xin Ngài dạy dỗ và dẫn dắt con trong mọi Lẽ Thật của NGÀI và chúc phước cho con cùng gia đình, người thân của con. Con cảm tạ NGÀI vì từ nay cho đến đời đời, con đã là con cái của NGÀI, còn ĐỨC CHÚA TRỜI là CHA của con! Con thành tâm cầu nguyện trong Danh CỨU CHÚA JESUS CHRIST! Amen!”

CÒN TIẾP PHẦN 2-3-4:

CUỘC VIẾNG THĂM THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC LẦN HAI CỦA ANGELICA ZAMBRANO:

(BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/12/31/trai-nghiem-thu-hai-ve-thien-dang-va-hoa-nguc-cua-angelica-zambrano/

CUỘC VIẾNG THĂM THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC LẦN THỨ 3 CỦA ANGELICA ZAMBRANO:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/12/31/cuoc-vieng-tham-thien-dang-va-hoa-nguc-lan-thu-ba-cua-angelica-zambrano/

CUỘC VIẾNG THĂM THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC LẦN THỨ 4 CỦA ANGELICA ZAMBRANO:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/12/31/khai-tuong-thu-4-cua-angelica-zambrano-ve-thien-dang-va-hoa-nguc/

Advertisement