37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

3737: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

Lời Kinh Thánh Chúa Jesus dạy trong Mathi-ơ 6:5:” Khi các ngươi cầu-nguyện, đừng làm như bọn giả-hình; vì họ ưa đứng cầu-nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên-hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 6Song khi ngươi cầu-nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín-nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. 7Vả, khi các ngươi cầu-nguyện, đừng dùng những lời lặp vô-ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. 8Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. 9Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy:

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;

Danh Cha được thánh; 

10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 

11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 

12 Xin tha tội-lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 

13 Xin chớ để chúng tôi bị cám-dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

[Vì nước, quyền, vinh-hiển đều thuộc về Cha đời đời. A‑men.] 

Sau khi các bạn đã tìm hiểu và muốn tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ cuộc đời mình thì bạn hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời ăn năn tội lổi của bạn khóc lóc đắng cay qua sự cáo trách của Chúa Thánh Linh trong dòng huyết Chúa Jesus. Huyết của Chúa Jesus con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. (1 Giăng 1:7)

1-Bạn có thể quỳ gối xuống, hạ mình xuống, cầu nguyện, dốc đổ lòng mình ra với Đấng tạo hóa, là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chấp nhận mình là người tội nhân không đáng được thương xót, xứng đáng bị hình phạt đóng đinh trên cây thập tự giá để xứng đáng đền tội lổi của mình.

2-Bạn chấp nhận Chúa Jesus, con một của Đức Chúa Cha đã được Cha sai xuống thế gian hơn 2000 năm trước chịu đánh đập và chịu đóng đinh trên cây thập tự giá đền tội cho bạn mặc dù Ngài vẩn vô tội, không ai tìm trong Chúa Jesus có phạm một tội nào hết. Khi bạn đã có người chết thế cho bạn rồi thì Chúa Cha kể bạn là người được trắng án, không còn tội lổi nào trên bạn nữa vì huyết Chúa Jesus đã bôi xóa hết mọi tội lổi cho bạn xong.

3- Bạn phải lấy đức tin tin rằng Chúa Cha đã tha thứ hết mọi tội lổi cho bạn xong, không nghi ngờ tí nào hết về sự tha tội của Chúa Cha.

4-Bạn phải hứa với Chúa Cha rằng kể từ hôm nay con bằng lòng quay lưng lại với tội lổi, không tiếp tục đi con đường tội lổi như ngày trước nữa và trở về nhà Cha làm theo lời chỉ dạy của Cha trong Kinh Thánh, không làm theo ý riêng của mình nữa để Cha vui lòng.

5- Bạn hãy công bố với bọn ma quỷ rằng hôm nay bạn đã bằng lòng quay đầu lại trở về nhà Cha không theo đường lối của thế gian, ma quỷ nữa. Hãy nói với bọn quỷ như sau: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH NÀO CHIẾM HỬU THÂN THỂ TA TỪ BAO NHIÊU NĂM QUA (KỂ RA NHỮNG TÔI LỔI MÀ CHÚA THÁNH LINH NHẮC ĐẾN) HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, TRÃ THÂN THỂ TA LẠI CHO CHÚA THÁNH LINH LÀM CHỦ VÌ KỂ TỪ HÔM NAY TA CẮT ĐỨT MỌI GIAO TIẾP VỚI CHÚNG BÂY VÀ KHÔNG THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚNG BÂY NỮA. AMEN!

Bạn hãy nói với giọng cương quyết mảnh liệt với bọn quỷ đuổi chúng đi ra khỏi hết thân thể bạn xong, bạn sẽ cảm nhận những triệu chứng lạ lạ như là rởn gai óc, rùng mình, nhức đầu, ói mữa v.v. Bạn không lo sợ vì nếu có triệu chứng là bạn đã ăn năn thật lòng với Đức Chúa Cha và bọn ma quỷ rất sợ hải, chạy thoát ra khỏi thân thể bạn nhường chổ cho Chúa Thánh Linh ngự vào tâm linh bạn nếu bạn mời Ngài ngự vào.

(Chú ý: Lần đầu tiên bạn tin Chúa Jesus rất dể dàng, vì tất cã mọi tội lổi đã được Chúa huyết Jesus rửa sạch xong hết một loạt, bạn gom hết tất cã tội lổi lại chung một lần được chỉ lần đầu tiên bạn đến với Ngài. Sau đó nếu bạn sa ngã mà trở lại lần sau thì ban phải kê khai ra từng chi tiết tội lổi của bạn mà ăn năn từng tội một mới được Cha tha thứ vì đã cố tình làm ngược lại với Chúa Thánh Linh mổi khi phạm một tội lổi với Ngài)

6-Khi bạn cảm thấy người nhẹ nhàng xong rồi thì bạn hãy mời Chúa Thánh Linh vào lòng bạn hầu cho Ngài ngự vào, làm đên thờ trong thân thể của bạn. Bạn sẽ cảm nhận được một sự tươi mới, một sức sống mới tràn ngập trong lòng bạn với 9 trái Thánh Linh như là: Sự vui mừng, sự bình an, lòng yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. (Galati 5:22) Đây là sự sanh lại hay gọi là sự tái sanh của những ai tin nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Bạn hãy xin Cha ghi tên bạn trên sách sự sống trên nước thiên đàng. Thánh Linh ngự vào lòng bạn là ấn chứng vé vào cửa nước thiên đàng cho bạn đó.

7-Bạn hãy cảm tạ ơn Chúa Cha đã chấp nhận bạn được trở về làm con của Ngài và ngợi khen Cha tôn thờ Cha của bạn mãi mãi bằng cách hát tôn vinh danh thánh của Ngài.

(Trong phần kế tiếp tôi sẽ cho bạn những link bài hát ca ngợi Đức Chúa Cha để bạn có thể học thuộc lòng hát ca ngợi Ngài mãi mãi không thôi )

Kể từ hôm nay bạn đã chính thức được làm công dân của nước thiên đàng. Bạn sẽ có được uy quyền Chúa Cha ban cho bạn trên ma quỷ. Bạn sẽ không còn sợ ma quỷ nữa nhưng ngược lại ma quỷ sẽ sợ bạn. Khi bạn nhơn danh Đức Chúa Jesus mà ra lệnh đuổi chúng nó đi thì chúng nó phải vâng lời bạn ngay và chúng sẽ hoảng sợ mà chạy thoát ra khỏi người bị quỷ ám. Chúng ta đang có một đấng tạo hóa hằng sống, toàn năng, vỉ đại, và tuyệt vời mà ít có nhiều người biết được và rao truyền vấn đề nầy ra cho mọi người đều biết đến để nhiều người được mở trói tà linh cho mình, cho người thân trong gia đình và cho bạn bè của mình nữa. Công việc nầy hôm nay đã được Chúa Cha bày tỏ và rao truyền cho nhiều người để không còn có ai bị bọn ma quỷ trói buột nữa.

BÀI CẦU NGUYỆN MẨU NHƯ SAU: (Bạn hãy lập lại với tất cã tấm lòng thành thật tâm linh mở ra với Chúa Cha, không nói bằng miện lưỡi nhưng bằng tâm linh)

TRONG DANH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST, HÔM NAY CON BIẾT CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG CHÚA GIÊ-SU YÊU THƯƠNG CON VÀ CHẾT THẾ CHO TỘI LỖI CỦA CON. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN CHÚA GIÊ-SU ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỂ ĐỀN TỘI CHO CON RỒI HẦU CHO CON ĐƯỢC TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI.

XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CON BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY.

XIN CHA BAN CHO CON CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI ĐỜI CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN THÁNH LINH GÌN GIỮ BẢO VỆ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA THẾ GIAN TRONG ĐỜI NẦY VÀ SOI SÁNG, BẺ TRÁCH, SỬA DẠY CON ĐƯỢC ĐI THEO THÁNH Ý CỦA CHA.

XIN CHA BẺ GÃY NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA XẢ CỦA CHA TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN HUYẾT CHÚA GIÊ-SU BAO PHỦ CON TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN ĐỂ MA QUỶ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC.

XIN CHA CHỮA LÀNH MỌI TẬT BỆNH CHO CON NGAY BÂY GIỜ (BỆNH NHỨC ĐẦU, NHỨC MỎI, V.V ) VÌ CHÚA GIÊ-SU HỨA RẰNG: “VÌ LẰN ROI NGÀI CON ĐƯỢC LÀNH BỆNH. HÔM NAY CON TIN CHẮC RẰNG THÂN THỂ CON SẼ ĐƯỢC LÀNH HẾT MỌI BỆNH TẬT.

XIN CHA ĐÁNH ĐUỔI NHỮNG TÀ LINH NÀO KHÁC ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ CON NỮA: TÀ LINH TỰ TỬ, TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC KHÔNG ĐƯỢC KỂ LÊN CHÚNG BÂY HÃY ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ!

CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST AMEN!

(Viết bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus)

Advertisement