30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

30-SỰ PHƯỚC LÀNH VÀ SỰ RỦA SẢ THEO LỜI KINH THÁNH:

A-SỰ PHƯỚC LÀNH:

PHỤC-TRUYỀN LUẬT-LỆ KÝ 28:1-14

1Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung-thành, cẩn-thận làm theo mọi điều-răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước-lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi: 3Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. 4Bông trái của thân-thể ngươi, hoa-quả của đất ruộng ngươi, sản-vật của sinh-súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước;5cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! 6Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. 7Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. 8Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước-lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công-việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.9Nếu ngươi gìn-giữ những điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường-lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; 10muôn dân của thế-gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. 11Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của-cải nhiều dư-dật, khiến cho hoa-quả của thân-thể ngươi, sản-vật của sinh-súc, và bông-trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ-phụ ngươi để ban cho ngươi. 12Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công-việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. 13Nếu ngươi nghe theo các điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn-giữ làm theo, và nếu không lìa-bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu-việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp. 

SỰ RỦA SẢ PHỤC TRUYỀN 28:15-68

15Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn-thận làm theo các điều-răn và luật-pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa-sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi:16Ngươi sẽ bị rủa-sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, 17cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa-sả, 18hoa-quả của thân-thể ngươi, bông-trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ bị rủa-sả! 19Ngươi sẽ bị rủa-sả khi đi ra và lúc đi vào. 20Vì cớ ngươi làm điều ác, và lìa-bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công-việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa-sả, kinh-khủng, và hăm-dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy-diệt và chết-mất vội-vàng.21Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn-dịch đeo-đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. 22Đức Giê-hô-va sẽ lấy bịnh lao, bịnh nóng-lạnh, bịnh phù, sự nắng cháy, sự hạn-hán, binh-đao, và sâu lúa mà hành-hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết-mất. 23Các từng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng, và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. 24Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời sa xuống trên đất ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị hủy-diệt. 25Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù-nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó; ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế-gian. 26Thây ngươi sẽ làm đồ-ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai đuổi chúng nó đi. 27Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ-chốc của xứ Ê‑díp-tô, trĩ-lậu, ghẻ ngứa, và lác, mà ngươi không thể chữa lành; 28lại giáng cho ngươi sự sửng-sốt, sự đui-mù, và sự lảng trí;29đương buổi trưa, ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối-tăm; ngươi không được may-mắn trong công-việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp-đáp và cướp-giựt, chẳng ai giải-cứu cho. 30Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ, nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng; ngươi cất một cái nhà, nhưng không được ở; ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. 31Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó; lừa ngươi sẽ bị ăn-cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại; chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù-nghịch, nhưng ngươi không có ai giải-cứu nó. 32Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại-bang có mắt ngươi thấy, hằng ngày hao-mòn vì trông-mong chúng nó; song tay ngươi không còn sức cứu-vớt.33Một dân-tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ-sản và mọi công-lao của ngươi; ngươi sẽ bị hiếp-đáp và giày-đạp không ngớt, 34trở nên điên-cuồng vì cảnh-tượng mắt mình sẽ thấy. 35Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung-độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, tự bàn chân chí chót đầu. 36Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình, đến một nước mà ngươi và tổ-phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá; 37trong các dân-tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh-hãi, tục-ngữ, và tiếu-đàm.38Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào-cào ăn sạch.39Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt-hái chi hết, vì sâu-bọ sẽ ăn phá đi.40Ngươi sẽ có cây ô‑li-ve trong cả địa-phận mình, nhưng lại không được xức dầu, vì cây ô‑li-ve sẽ rụng trái. 41Ngươi sẽ sanh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. 42Con rầy sẽ ăn hết cây-cối và thổ-sản của ngươi. 43Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi càng ngày càng cao; còn ngươi, lại hạ xuống càng ngày càng thấp: 44họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại, họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. 45Hết thảy những sự chúc rủa-sả nầy sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy-diệt, bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và không giữ các điều-răn và luật-lệ mà Ngài truyền cho ngươi. 46Các sự rủa-sả nầy sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng-dõi ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời. 47Bởi trong lúc dư-dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc‑ý phục-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 48cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần-truồng, và thiếu-thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu-việc kẻ thù-nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi; họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi, cho đến chừng nào tiêu-diệt ngươi. 49Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa-cực, khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân-tộc bay như chim ưng, tức là một dân-tộc ngươi không nghe tiếng nói được,50một dân-tộc mặt-mày hung-ác, không nể-vì người già, chẳng thương-xót kẻ trẻ; 51ăn sản-vật của súc-vật ngươi, hoa-quả của đất ruộng ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu-diệt; nó không chừa lại ngũ-cốc, rượu, dầu, hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi, cho đến chừng nào đã tiêu-diệt ngươi đi. 52Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững-bền kia mà ngươi nhờ-cậy đó, sẽ bị ngã xuống. 53Trong lúc bị vây, và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa-quả của thân-thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. 54Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nam nào nhu-nhược và yếu-ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình, vợ yêu-dấu và con-cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con-cái mình, mà người sẽ ăn, bởi mình không còn chi hết. 56Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non-nớt và mảnh-khảnh hơn hết trong các ngươi, vì sự yểu-điệu hay là sự sắc-sảo mình, vốn không đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình, bởi cớ nhau-bọc ra từ trong bụng, và những con-cái mình sanh-đẻ; vì trong cơn thiếu-thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó. 58Nếu ngươi không cẩn-thận làm theo các lời của luật-pháp nầy, ghi trong sách nầy, không kính-sợ danh vinh-hiển và đáng sợ nầy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,59thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng-giống ngươi những tai-vạ lạ-thường, lớn-lao và lâu-bền, những chứng độc bịnh hung. 60Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bịnh-hoạn của xứ Ê‑díp-tô mà ngươi đã run-sợ đó, và nó sẽ đeo-dính theo ngươi.61Vả lại, các thứ chứng bịnh và tai-vạ không có chép trong sách luật-pháp nầy, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu-diệt đi. 62Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. 63Hễ Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia-thêm các ngươi thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư-mất và tiêu-diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, 64và Đức Giê-hô-va sẽ tản-lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối đầu kia; tại đó, ngươi sẽ hầu-việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ-phụ ngươi không hề biết. 65Trong các nước ấy, ngươi không được an-tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ-ngơi; nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run-sợ, mắt mờ yếu, và linh-hồn hao-mòn. 66Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi; ngày và đêm ngươi hằng sợ-hãi, khó liệu bảo-tồn sự sống mình. 67Bởi cớ sự kinh-khủng đầy-dẫy lòng ngươi, và bi-cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi! 68Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ê‑díp-tô, bởi con đường mà trước ta đã nói: Ngươi không thấy nó nữa; ở đó, ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù-nghịch làm nô và tì, nhưng không có ai mua!

Advertisement