44-SỰ DÂNG HIẾN TÀI CHÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ THỂ NÀO?

4444-SỰ DÂNG HIẾN TÀI CHÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ THỂ NÀO?

Sự dâng hiến 1/10 cho Đấng tạo hóa bắt nguồn tứ buổi sáng thế: Ca-in và A-bên đã dâng 1/10 những thổ sản cho Ngài.
Mời các bạn đọc những câu Kinh Thánh nói về luật dân hiến của Chúa trong Kinh Thánh như sau:
“Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Ðức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Ðức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 27:30).
“Còn về một phần mười của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ mười sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Ðức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 27:32).
“Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trong các phần mười và trong các của dâng” (Ma-la-chi 3:8b).
“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy các nước, đều ăn trộm ta” (Ma-la-chi 3:9).
Sự dâng hiến tiền bạc cho Chúa hoàn toàn là tự nguyện. Chúa không ép buộc ai và không có người nào trên thế gian nầy ép buộc chúng ta được. Khi tâm linh còn là con trẻ mới được sanh lại thì Chúa không đòi hỏi chúng ta sự dâng hiến, nhưng khi trưởng thành thì Ngài muốn chúng ta phải làm công việc dâng hiến cho đầy đủ để Ngài có lý do gìn giử và ban phước dồi dào trên tài chánh chúng ta hầu chúng ta không bị bọn quỷ đến kiện cáo chúng ta để cướp giết và hủy diệt tài sản của chúng ta.
1-DÂNG HIẾN TỐI THIỂU MỘT PHẦN MƯỜI TRONG TẤT CÃ SỐ TIỀN THU VÀO MỔI THÁNG CHƯA TRỪ CHI PHÍ.
Có nhiều người dâng tiền cho Chúa 1/10 sau khi chi phí hết tất cã. Làm như thế là không đúng theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Hoặc có một số người lấy bớt ra trong số tiền 1/10 đó để dành đổ xăng đi nhà thờ, thờ phượng Chúa mổi Chúa nhật, đi nhóm cầu nguyện học Kinh Thánh v.v. Họ tính toán với Chúa từng li từng tí làm Chúa buồn lòng. Thà không dâng tiền phần mười tốt hơn là dâng mà tính toán với Chúa không được phước gì. Chúa của chúng ta không nghèo đâu các bạn ơi!
Nơi nào mà có sự ép buộc những người tín hửu dâng hiến là nơi ấy không làm theo lời Chúa, tín hửu mới tin Chúa chưa biết gì về việc dâng hiến rất sợ khi nghe nói về bị bắt buộc phải dâng 1/10 cho Chúa. Họ mới vừa nghe nói thì bỏ chạy ngay, bỏ nhà thờ, bỏ Chúa luôn mà không bao giờ trở lại với Chúa nữa. Chúa sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho nơi nào thờ phượng Chúa thật lòng và làm theo đúng lời Chúa dạy dổ.
Thí dụ người chăn bầy chiên của mình: Khi con chiên còn bé có sữa đâu mà vắt? Phải nuôi chiên cho đến khi trưởng thành, mập mạp có sữa thì tha hồ mà vắt sửa. Có khi không cần vắt sữa, chiên mập có sữa dư thừa tự nhiên sẽ búng ra cho mình lấy. Mình chỉ cần đưa cái ly vào hứng mà thôi. Có nhiều ông mục sư than vãn nói chiên mình nuôi mập mạp không dám vắt sữa mà mấy ông lối xóm nhãy vào vắt hết sữa chiên của mình. Không lẽ vì chút sữa mà có sự lộn xộn làm xích mích lòng nhau hay sao? Ôi xin Cha thương xót!
Dâng ít nhất 1/10 để biệt riêng ra dâng vào công quỷ giúp ích lợi cho công việc Chúa. Nếu Chúa cảm động bao nhiêu thì dâng thêm bấy nhiêu. Không nhất thiết phải 1/10, có người dâng đến 90% vì Chúa ban phước cho họ quá nhiều và tiền thu nhập vào quá cao. Nhưng phải tự nguyện không bị ai sư ép buộc mà dâng cho nhà thờ vì bị ép uổng. Chúa muốn chúng ta tự nguyện dâng hiến cách vui lòng. Không phải như đi câu đem con tép để câu bắt con tôm. Nhiều mục sư giãng về tin lành thịnh vượng: Dâng nhiều phước nhiều, thôi miên tín đồ có tiền bao nhiêu đem dâng cho mục sư hết phải mắc nợ nần thẻ tính dụng với hy vọng và chờ đợi rằng Chúa sẽ trả lại cho họ gấp 7 lần xong họ sẽ trả nợ lại cho thẻ tín dụng sau vì họ tin mù quáng nghe theo lời rao giảng của vị mục sư của họ.
Chúa dạy khi dâng tiền tay mặt, tay trái không biết mới là đúng. Dâng tiền cho Chúa không khoe khoang, không nên cho ai biết tên họ người dâng. Phong tục người dâng tiền thường ký check hằng tháng cho mọi người biết mình có dâng tiền hằng tháng cho hội thánh. Nếu không làm như thế họ sẽ bị mọi người trong hội thánh khinh khi rằng họ không có dâng tiền. Vã lại họ cũng muốn đươc hưỡng quyền lợi trừ thuế cuối năm. Cho nên tục lệ hội thánh mổi người dâng bằng ký check và thủ quỷ cho tấm giấy có nhận tiền của họ cuối năm để lấy tiền lại chút ít hay nhiều tùy theo số tiền thu nhập của người đó trong lúc khai thuế. Nếu muốn khai thuế lấy số tiền ấy thì tốt hơn phải đem số tiền lãnh lại của sở thuế đó dâng luôn cho Chúa nữa. Nếu cuối năm được chính phủ trả lại số tiền đó thì Chúa tính sổ rằng họ vẩn không dâng đủ 1/10 cho Ngài. Làm như thế cũng vẩn như còn thiếu nợ tiền Chúa.
Trường hợp những người mới tin theo Chúa Jesus trên mạng internet mà không có đi nhà thờ nào thì để riêng ra 1/10 về số tiền thu của mình giúp vào nơi hội thánh nào mà Chúa cảm động chúng ta dâng vào cũng được. Hay để riêng ra số tiền 1/10 đó để giúp những người mục sư đông con, thiếu thốn, vùng sâu, vùng xa mà hội thánh nghèo không đủ tiền cung lương cho mục sư của mình, những kẻ mồ côi, người góa bụa mà Chúa bảo chúng ta làm. Hãy dâng tiền để dùng vào công việc mở mang bờ cỏi vương quốc Chúa trên trần gian nầy thì sẽ được phước.
Bài này nói đến những nơi nào có mục sư hay người chăn bầy thật đi đúng theo đường lối của Chúa mà thôi. Còn các bạn nào cảm nhận mình đang đi theo hội thánh hay nhà thờ đi sai lạc lời Chúa thì hãy ngưng và đi tìm một nơi nào khác theo ý Chúa. Dâng tiền phần mười cho Chúa mà dâng không đúng chổ lại bị Chúa quở phạt vì làm mất tiền Chúa, không thấy phước hạnh gì hết.
2-DÂNG CHO AI? NGƯỜI NÀO XỨNG ĐÁNG NHẬN LÃNH SỐ TIỀN ẤY?
Đúng ra thì số tiền dâng 1/10 của tín hửu phải dùng cho đúng cách như cung lương cho mục sư của mình, phụ tá mục sư và chi phí dịch vụ linh tinh như trả tiền mướn cơ sở hội thánh, trả tiền điện, nước và người quét dọn cho nhà thờ.v.v.
Không nên chi số tiền tín đồ dâng cho Chúa để làm chi phí cho tín đồ đi chơi, mua thức ăn đãi những kỳ lể lộc, mua quà tặng cho mọi người chấp sự trong hội thánh, mua nhiều hoa tươi mắc tiền chưng trong nhà thờ mổi chúa nhật phung phí tiền Chúa. Chúa muốn mọi người có tấm lòng thờ phượng Chúa bên trong, không vì hình thức bề ngoài. Nhà thờ cũng có thể chưng hoa giả rất đẹp và có thể xài đi xài lại được hoài hoài. Hoa vải giả ngày nay đẹp hơn hoa thật nhiều. Mua một lần xài được suốt đời, thay vì hoa thật tàn mau và mắc tiền phung phí tiền Chúa. Nếu có ai dâng hoa tươi mổi Chúa nhật cho nhà thờ thì tốt. Không nên xuất tiền Chúa ra đê mua hoa tươi mổi chúa nhật phung phí tiền của Chúa.
Nếu có dư tiền của tín hửu dâng tiền hằng tháng, hội thánh nên chi tiền giúp người thiếu thốn, kẻ mồ côi, người góa bụa trong nhóm tín hửu là điều mà Đức Giê-Hô-Va rất đẹp lòng.
“Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những dỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Ðức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 9:12).
Hội thánh cũng nên chi tiền đổ xăng giúp đoàn truyền giáo đi giãng đạo Chúa cho người chưa tin Chúa nghe đến danh Chúa Jesus vì tiền xăng và xe hư sửa tốn tiền nhiều mà nhóm truyền giáo phải tự nguyện, hy sinh không có tiền đổ xăng thành ra hạn chế việc đi lại. Cũng nên chi tiền mua Kinh Thánh, mua máy nghe đọc Kinh Thánh cho người thiếu thốn không biết đọc chử v.v.
3-KHÔNG DÂNG HIẾN THÌ ĐỜI SỐNG BỊ GÌ?
Nếu chúng ta còn non dại trong Chúa thì không sao. Từ từ chúng ta lớn lên, trưởng thành trong Chúa mà không biết dâng hiến 1/10 cho Chúa thì chúng ta sẽ bị ma qủy kiện cáo cướp hết tiền của chúng ta làm ra. Chúa không bảo vệ số tiền thu vào ngân quỷ gia đình của chúng ta được cho nên ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt hết số tiền chúng ta làm ra. Làm bao nhiêu cũng không đủ xài hết, không có dư nhưng ngược lại bị mắc nợ nần thêm tứ phía. Chừng nào chúng ta bắt đầu bị ăn cám heo thì hãy nhớ lại rằng Chúa muốn chúng ta trở về bên Chúa, dâng 1/10 tổng số thu hàng tháng cho Chúa, mọi sự rồi sẽ yên ổn và được phước trở lại.
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng” (Ma-la-chi 3:10)
Hy vọng rằng các bạn sẽ bắt đầu làm công việc dâng hiến 1/10 cho Chúa. Làm đi rồi sẽ bắt đầu thấy nguồn phước của Chúa bắt đầu tuôn chãy qua đời sống các bạn lan tràn cho những người chung quanh bạn nữa. Chúa hứa gì Ngài sẽ làm nấy, Ngài không chậm trể đâu. Muốn thật hết lòng! Amen!
(Viết bởi sự chỉ dẩn của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)
Advertisement