45: HÃY MAU BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG

45 45: HÃY MAU BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG

Vấn đề tận hưởng nước thiên đàng trên trần gian nầy rất ít ai biết đến vì đã bị ma quỷ giấu kín và bịt mắt mọi người không cho chúng ta biết để chúng ta không muốn đi vào cửa hẹp của Chúa mà ham mê thế gian đi con đường rộng rải thênh thang của chúng nó, nhưng cuối cùng dẩn đến nẻo sự chết. Lối vào mặc dù rất chật hẹp, nhưng sau đó là một vườn E-đen mà Chúa đã dành sẳn cho chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài.
Ma-thi-ơ 7:13:” Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.”
Mathi-ơ 4:17: “ Từ lúc đó ,Đức Chúa Jesus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần “.
Mathi-ơ 10:7:” Ngài phán truyền cho các môn đồ mạng lịnh :” Khi đi đường, hãy rao giảng rằng : Nước thiên đàng gần rồi”.

Chúa Jesus dạy chúng ta là khi chúng ta chạy đến với Ngài thì Ngài sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi mọi xiềng xích của tội lổi để được cứu rổi linh hồn. Khi chúng ta nghỉ là mình đã nhận được sự cứu rổi linh hồn có nghỉa là chúng ta đang đứng trước cửa thiên đàng mà thôi, chúng ta phải bước tới một bước thứ hai nữa là bước vô thiên đàng và tận hưỡng nước thiên đàng ngay trên trần gian nầy nữa. “Ta là cái cửa , nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ”. ( Giăng 10:9)

Sự sống mới Ngài hứa ban cho chúng ta là sự sống thiên đàng ngay trên trần gian nầy sau khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus và dâng cho Ngài tất cã, mời Ngài làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta phải được nếm mùi thiên đàng trên trần gian nầy trước tiên rồi thì chúng ta mới được nhận lãnh được nước thiên đàng trên thiên quốc sau khi qua đời được. Thiên đàng trên trời sau khi chết mà chúng ta sẽ đến là nơi thiên quốc, là nơi của Chúa Cha ngự trị cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sau khi Chúa dẹp xong những con người phản loạn và bọn quỷ satan trên trái đất mà chúng ta đang sống nầy thì Ngài sẽ đem chúng ta trở lại sống trên trái đất nầy trong tương lai, và tại nơi đây, trên trái đất nầy chính là thiên đàng tương lai của chúng ta đó.

Dưới đây là những bước chỉ dẩn để giúp các bạn nào chưa tin Chúa hay đã tin Chúa xong mà chưa tận hưỡng được nước thiên đàng trên trần gian nầy cần phải làm gì để được tận hưỡng nước thiên đàng trên trần gian nầy trong những ngày còn lại của chúng ta trên trái đất nầy:

1-HÃY TÌM KIẾM VÀ TÔN THỜ ĐẤNG TAO HÓA TẠO DỰNG RA MÌNH CÁCH HẾT LÒNG
2- NHÌN NHẬN MÌNH CÓ TỘI LỔI ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.
3-TIN NHẬN CHÚA JESUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI GÁNH THAY MỌI TỘI LỔI CHO MÌNH
4-LẤY ĐỨC TIN TIN LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ NGÀI ĐÃ THA THỨ MỌI TỘI LỔI CHO BẠN TRONG DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA JESUS.
5-ĂN NĂN TỘI LỔI QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG LÀM NHỮNG TỘI LỔI ĐÓ NỮA
6-CÔNG BỐ VỚI BỌN QUỶ KHƯỚC TỪ CHÚNG NÓ VÀ ĐUỔI CHÚNG NÓ ĐI RA KHỎI ĐỜI SỐNG MÌNH SAU KHI TIN NHẬN CHÚA JESUS LÀM CHỦ ĐỜI MÌNH. KHÔNG LÀM NÔ LỆ CHO MA QUỶ NỮA MÀ CHỈ LÀM NÔ LỆ CHO CHÚA JESUS MÀ THÔI.
7-MỜI CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG MÌNH VÀ BƯỚC VÔ THIÊN ĐÀNG TRÊN TRẦN GIAN NẦY NGAY SAU ĐÓ.

Mời các bạn đọc theo bài cầu nguyện mẩu dưới đây, đọc với tất cã tấm lòng thành thật, giúp bạn tiếp nhận Chúa vào lòng nếu bạn đang cảm nhận bạn đang sống trong địa ngục trần gian trên cỏi đời tạm bợ nầy. Bạn hãy mau tìm đến Đấng tạo hóa và tôn thờ Ngài để cảm nhận một sự thay đổi lạ lùng đang xãy ra trên đời sống bạn ngay hôm nay.

BÀI CẦU NGUYỆN MẨU XIN CHA THA TỘI:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON NHẬN BIẾT CON LÀ MÔT TÔI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA VÀ LÒNG CON ĐƯỢC TRỠ NÊN TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI.
CON XIN HỨA VỚI CHÚA CHA RẰNG KỂ TỪ HÔM NAY, CON SẼ QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ, ĐI THEO SỰ HƯỚNG DẨN CỦA CHA, TỪ BỎ CON ĐƯỜNG TÀ, KHÔNG ĐI THEO THẾ GIAN LÀM NHỮNG TỘI LỔI XẤU XA TRƯỚC MẶT CHA NỮA. XIN CHA CHẤP NHẬN CON LÀ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG HÔM NAY CON BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA VÀ XIN CHA GHI TÊN CON TRÊN SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHO CON CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY HẾT TẤT CÃ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RŨA XẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI ADAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI SỐNG MỚI NHƯ TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG TRẦN GIAN NẦY KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY. CON TIN RẰNG HUYÊT CỦA CHÚA JESUS ĐÃ GIÚP CON ĐUỔI HẾT TẤT CÃ TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP TRONG THÂN THỂ CON NGAY GIỜ NẦY. (HÃY KHAI RA HẾT TÊN NHỮNG TÀ LINH TRÓI BUỘT BẠN ĐUỔI CHÚNG ĐI TRONG DANH CHÚA JESUS. THÍ DỤ NHƯ: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS TA RA LỆNH ĐUỔI HẾT TẤT CÃ TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RỰU CHÈ,V.V. VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỬA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY BÂY GIỜ.) CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST AMEN!

Sau khi bạn làm xong phần tiếp nhận Chúa Jesus chết thay cho tội lổi của bạn và mời Chúa Thánh Linh vào lòng, bạn sẽ cảm nhận được một đời sống mới, một sự tái tạo từ Đấng tạo hóa tái tạo bạn lại thành con người mới gọi là sự tái sanh và bạn như đã được sống lại một đời sống mới và tận hưỡng được nước thiên đàng ngay trên trần gian nầy mặc dù chung quanh bạn mọi sự vẩn không có gì thay đổi. Sự biến đổi lạ lùng trong tâm linh bạn rất là tuyệt vời mà bạn chưa cảm nhận được như thế bao giờ. Vì từ lúc ông Adam và bà E-va ăn trái cấm bị Chúa Cha đuổi ra khỏi vườn E-đen cho đến ngày hôm nay thì phần tâm linh của mọi người và tổ phụ của chúng ta đã chết. Bạn hãy làm theo bài chỉ dẩn nầy một cách thật lòng thì mới có kết quả tốt. Nếu chưa có kết quả tốt thì hãy tiếp tục làm lại lần nữa và lần nữa cho đến khi thành công. Tấm lòng thành thật Chúa không khinh dể đâu. Chúa Jesus yêu bạn nhiều và muốn mọi người đều được cứu và được bước vào nước thiên đàng ngay trên trần gian nầy đang lúc bạn còn sống trên đất nầy. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement