42-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

4242-CÁI TÔI KIÊU NGẠO, TRÍ KHÔN PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

Mời các bạn hãy đọc những đoạn Kinh Thánh dưới đây và suy gẩm:
-Sáng thê ký 1:27:” Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”
-Sáng thế ký 2:7:” Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lổ mủi; thì người trở nên một loài sanh linh.”
– Ê-sai 55:6-8:” Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. “

1-SỰ PHẢN LOẠN CỦA CON NGƯỜI KHÔNG TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA ĐẾN TỪ ĐÂU?

Từ buối sáng thế, đấng tạo hóa đã tạo dựng ra con người giống như hình ảnh của Ngài, có ba phần : tâm linh, linh hồn, và thân xác. Ông Adam và bà Eva tôn thờ đấng tạo dựng ra họ và vâng lời Ngài tuyệt đối. Họ sống rất hạnh phúc trong vườn Ê-đen có đầy đủ tất cã những gì cần thiết cho đời sống hằng ngày của họ mà không cần đi làm lụng đổ mồ hôi sót con mắt mới có mà ăn.
Nhưng kể từ khi loài người phạm tội ăn trái cấm vì nghe lời xúi giục của quỷ satan, thì phần tâm linh bị chết, chỉ còn linh hồn và thân xác. Trí khôn và sự kiêu ngạo nổi lên sau khi ăn trái cấm đến từ tội lổi của ông Adam và bà Eva cho mình là khôn hơn Chúa đến từ bản tánh xác thịt được nổi dậy sau khi ăn trái cấm. Trí khôn con người cho mình là khôn hơn Chúa, chống nghịch lại đấng tạo hóa tạo dựng ra mình đến từ ma quỷ, là con rắn đời xưa là satan cho nên họ bị Chúa đuổi ra khỏi mặt Ngài, khỏi vườn Ê-đen, phải chịu cự khổ thân xác mới có mà ăn. Họ phản loạn lại với đấng tạo hóa vì mở cửa cho quỷ satan vào trong tâm linh của họ và bắt đầu kiêu ngạo, cho mình là khôn ngoan hơn đấng tạo dựng ra mình. Quỷ satan, lucifer chính là tác giả đầu tiên của công việc phản loạn lại đấng tạo hóa, và nó kéo theo tổ tông của loài người phản loạn giống như nó. Ai phản loạn, không tôn thờ đấng tạo hóa tạo dựng ra mình thì cũng bị sống dưới quyền kiểm soát của ma quỷ nhiều hay ít tùy theo lối sống của họ và tổ tông của họ. Nhiều người đang bị ma quỷ trói buột rất nặng, khó mà thoát ra khỏi vòng tay chúng nó thường là những người có tổ tông hầu việc ma quỷ 3-4 đời trước. Hoặc là họ chính thức kết ước với chúng nó như lập chùa, lập miếu, thỉnh các thần tượng mà thờ lạy chúng nó, thầy pháp, thầy bùa, đeo bùa, uống bùa ngải, xem bói tướng, bói khoa, tử vi, lên đồng, cầu cơ, v.v.

2-BẢN TÁNH XÁC THỊT, CÁI TÔI KIÊU NGẠO BÀY TỎ RA NHỮNG TRIỆU CHỨNG NHỨ THẾ NÀO?
Trí khôn loài người và bãn tánh xác thịt của cái tôi quá to lớn bao gồm những hành động sau đây:
Lầm bầm, kiêu ngạo, khoe khoang, thỗi phòng mọi sự việc, dối trá, ích kỷ, tự cao, cho mình là giỏi, khôn hơn ai hết, không chịu hoc hỏi, khinh thường mọi người, thích kiểm soát người khác, độc tài, chửi rủa, hung dữ, giận dữ, hay thách đố người khác, ganh ghét, hay cải lẩy, hay mách, nói hành, gièm chê, không tin kính, xấc xược, không vâng lời cha mẹ, trái lời giao ước, dại dột, sợ hải, lo lắng, phiền muộn, tự ti mặc cảm, cô đơn, sầu khổ, sợ đàn ông/đàn bà/người lạ, cảm thấy vô dụng, không ra chi, ghét mọi người, nóng tánh, độc ác, không công bìn, ghen tương, không có tình yêu thương, không có lòng thương xót, cãm thấy thân hình mình không giống người trong thần tượng của mình và buồn chán đời, v.v. và nhiều thứ khác nữa.
Nếu ai có những triệu chứng nói trên thì chính là mình đang bị xụp vào bẩy của quỷ satan, bẩy trí khôn, bẩy ăn trái cấm, phản loạn lại đấng tạo hóa đã tạo dựng ra bạn đấy dù cho bạn có nói bạn là tín đồ của Chúa Jesus đi chăng nữa. Bạn đang bị ma quỷ bịt mắt, bịt tai, bịt tâm linh không biết hạ mình xuống trước đấng tạo hóa tạo dựng ra mình và bạn đang đi trên con đường dẩn đến sự hư mất đời đời. Trước khi bạn thấy hồ lữa địa ngục sau khi chết thì bạn cũng đã nếm trước mùi của địa ngục trần gian nầy rồi. Đời sống gia đình bạn như đang sống trong địa ngục trần gian. Mặc dù bạn có đầy đủ hay thiếu thốn vật chất nhưng tâm linh bạn cảm thấy trống vắng, thiếu cái gì đó, thèm khát cái gì đó, tâm kinh trống rổng, ăn ngủ không yên, đứng ngồi không ổn, tình cảm bấp bênh, tài chánh luôn luôn thiếu hụt. Bạn tự biết mình đang làm gì sai mà không biết sai từ đâu, và sai cái gì? Bạn cứ nóng tánh quạo quọ một cách vô cớ với mọi người chung quanh mình mà không thể kềm hảm được. Có đôi lúc bạn cảm nhận mình như là con thú dử muốn ăn nuốt những người chung quanh mình khi bị ai khinh khi vì bạn cho mình là chúa của mọi người. Sau đó bạn biết mình sai và ráng cố tình sữa sai nhưng vô hiệu lực. Bạn bị mọi người chung quanh tránh né, xa lánh, khinh khi, nói xấu bạn phía sau lưng. Bạn biết lổi bạn và xin lổi, xong sau đó vẩn chứng nào tật nấy không tự sửa sai mình được. Nhiều lúc bạn tự ghét bản thân bạn mà không biết cách nào được giải thoát ra khỏi bản thánh xác thịt xấu xa nầy và cũng có lần ma quỷ xúi giục bạn tự tử cho xong đời nầy hầu bạn đi địa ngục sớm với bọn chúng nó.

3- LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐÁNH THỨC CÁI TÂM LINH CHẾT CỦA BẠN ĐƯỢC?

Khi bạn đọc bài nầy và biết mình quá tệ, quá nhiều tánh kiêu ngạo, cái tôi to lớn của mình không thể tự giải thoát đuợc thì bạn hãy kêu cứu đến Danh Chúa Jesus như sau: “Chúa Jesus ơi cứu con” với tất cã tấm lòng thành khẩn, hạ mình, khiêm nhường. Tâm linh bạn bắt đầu mở ra với đấng tạo hóa thì bạn hãy mau ăn năn tội lổi mình mà tìm kiếm Chúa Jesus cách thật lòng. Ngài sẽ đến cứu bạn ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của tánh xác thịt, cái trí khôn của bạn và mở trói cho bạn để bạn biết nhận tội lổi của mình mà ăn năn kịp thời hầu nhận được sự sanh lại từ nơi Chúa Cha từ ái là đấng tạo dựng ra bạn như thuở ban đầu. Khi bạn mở lòng ra gọi Chúa Jesus cứu con thì liền luc đó cảnh cửa tâm linh bạn được mở ra, ánh sáng của Chúa Cha chiếu vào tâm linh bạn và bạn nhận biết con người mình quá kiêu ngạo, quá dơ bẩn, bạn kinh tởm lối sống của bạn và Thánh Linh của Ngài sẽ cáo trách tội lổi của bạn để bạn biết ăn năn mà trở về thờ phượng đấng tạo hóa tạo dựng ra bạn ngay sau đó. Hallelujah! Chúa thật tuyệt vời như thế! Hàng triệu triệu người trên thế giới đã nhận được sự tái sanh rồi, tâm linh của họ đang tôn thờ đấng tạo hóa tạo dựng ra họ và họ đang có một đời sống đổi mới tuyệt vời không phải có tiền mà mua được. Chừng nào mới đến phiên bạn đây? Bạn hãy làm đi, rồi bạn sẽ tiếc rẽ rằng tại sao tôi không đến với Chúa sớm hơn?

4-LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĂN NĂN NHỮNG TỘI LỔI KỂ TRÊN?

Chúa Cha có bày tỏ và chấp nhận cách ăn năn tội lổi theo 5 ngón tay cho mổi tội lổi của bạn như sau:
1-NGÓN CÁI: Chấp nhận mình là tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2- NGÓN TRỎ: Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của mình trên thập tự giá đền tội cho mình rồi
3- NGÓN GIỮA: Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho mình và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của mình nữa
4- NGÓN ẤP: Khước từ tội lổi, hứa với Chúa là bạn sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5- NGÓN ÚT: Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!
Bạn hãy dọn sạch những rác rến tâm linh giết chết và đóng đinh cái tôi cho mình là khôn ngoan hơn Chúa xong rồi và mời Chúa Thánh Linh ngự vào tâm linh bạn trở lại thì bạn sẽ cảm nhận được một sự đổi mới tuyệt vời gọi là sự tái sanh. Một con người mới đang sống trong tâm linh của bạn với 9 trái Thánh Linh tràn ngập lòng bạn sau đó. Bạn hãy tìm cuốn sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH để nhắc nhở bạn tìm và nhớ tội lổi của bạn làm hầu ăn năn tội dọn sạch tâm linh mau lẹ hơn.

5-KHI BẠN TÌM ĐẾN VỚI CHÚA TÂM LINH BẠN MỞ RA BẠN ĐI TÌM NGƯỜI CÙNG ĐỨC TIN VỚI MÌNH NƠI NÀO?

Bạn mới vừa được sanh lại bằng Đức Thánh Linh, bạn như em bé trong vòng tay của Chúa, chưa biết gì về tôn giáo hay đạo giáo của Chúa hết. Bạn hãy vào phòng riêng, tìm hiểu, học hỏi, đọc Kinh Thánh Tân Ước tìm kiếm Chúa trước hết và sau đó đọc cựu ước. Không nên đi tìm mau lẹ những ai có cùng đức tin trong Chúa giống như bạn trong nhà thờ nào, nhưng hãy cầu xin Chúa giúp bạn. Bạn nên nhớ hãy chờ đợi khi bạn đọc hết kinh thánh xong mới biết Chúa dạy bạn gì để biết ai tin Chúa thật, ai tin Chúa giả. Bạn hãy đề phòng những người theo đạo Chúa tà giáo dẩn dụ bạn đi sai Kinh Thánh, sai lạc đường Chúa và lợi dụng bạn để moi móc tiền của bạn. Chúa Jesus ban cho cách nhưng không, không moi tiền ai hết. Những người tin theo Chúa thật sự làm công việc Chúa bất vụ lợi, làm bất kể ngày và đêm, không nệ công khó của mình để giúp nhiều người mở tâm linh ra hầu được Chúa cứu vơt ra khỏi hồ lữa địa ngục đời đời sau khi chết. Họ làm vì tình yêu thương của Chúa, vì có bông trái Thánh Linh là tình yêu thương thúc đấy họ làm việc như thế, không vì tiền. Chúa là đấng chăm sóc nuôi dưỡng họ. Nếu người truyền giáo nào mà đi xin xỏ, moi móc, than vãn, xin tiền tín đồ của họ là sai vì Chúa sẽ là đấng chu cấp mọi nhu cầu cho họ. Khi họ thiếu thốn Chúa sai khiến có người đem dâng tiền của cho họ mà họ không cần xin đến loài người. Họ chỉ biết xin Chúa của họ mà thôi. Người chăn bầy thật sự thì hiếm có vì bạn đang sống trong thơi kỳ cuối cùng. Bạn hãy cầu xin Chúa giúp bạn gặp người chăn bầy tốt. Nếu không tìm được bạn hãy tìm đến Chúa mà thôi. Chúa Jesus yêu bạn và Ngài sẽ chăm sóc cho bạn đứng vững một mình và được lớn lên khi bạn ham thích học hỏi lời Ngài trong Kinh Thánh.

Mong rằng bài nầy giúp bạn hiểu biết chút ít về phần tâm linh của mình ra thể nào và tìm cho được những gì mà bạn và ông bà tổ tông bạn đã đánh mất từ lâu. Chúa Jesus yêu bạn nhiều và Ngài muốn bạn trở về làm hòa lại với Chúa Cha là đấng tạo hóa tạo dựng ra bạn mà tôn thờ Ngài cách hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chưa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

 

Advertisement