41: HÃY TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI TÀ LINH:

4141: HÃY TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI TÀ LINH:

(Sưu tầm)

PHẦN 1:

TRƯỚC HẾT CHÚNG TA PHẢI TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY:

1-Tôi là ai? Bạn công bố lên những câu trả lời sau đây:

A-Tôi là con của Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng tạo hóa, là Chúa của muôn loài vạn vật. (chỉ ngón tay lên trời)

B-Tôi được sanh ra để phục vụ cho nhân loại. (chỉ ngón tay ngang)

C-Tôi có uy quyền trên thế giới tà linh, ma quỷ và mọi thế lực của thế gian mờ tối nầy. (chỉ ngón tay xuống đất)

2-Tôi sống để làm gì?

A-Tôi tôn thờ đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời hằng sống

B-Tôi nâng đở, khích lệ loài người

C-Tôi đập đổ đồn lủy của quỷ satan

I-KỶ THUẬT THỨ NHẤT ĐỂ CHỐNG LẠI MA QUỶ:

1- Cầu nguyện với toàn diện thân thể:

Không phải bằng miệng lưởi mà thôi nhưng bằng tất cã toàn diện thân thể của mình như là: Hai tay giơ cao lên trời, chân đứng lên, với trí tưỡng tượng, dùng ống loa để thổi kèn, dùng một nhóm đông người, hay dùng lời Kinh Thánh như lưởi gươm đâm thủng quỷ satan, hay la lớn tiếng lên để đánh đổ đồn lủy của ma quỷ. (Xuất-ê-díp-tô-ký 17:11; Giô-suê 6:20)

A-Trí tưỡng tượng:

a-Bằng cách nào?

-Trong lúc cầu nguyện hãy tưỡng tượng những gì mình cầu xin biến thành sự thật trước mắt mình.

-Nếu cầu xin sự chữa lành hãy tưỡng tượng thấy người bệnh được chữa lành trước mắt mình.

-Nếu cầu xin sự đuổi quỷ hãy tưỡng tượng như bạn đang đạp đầu ma quỷ dưới chân bạn.

b–Thực hành điều bạn học như trí tưởng tượng như sau:

-Bạn hãy tưỡng tượng trong trí bạn như đang có một con quỷ xấu xí đứng trước mặt bạn. Nó đến để phá hoại gia đình bạn, tài chánh bạn, sức khỏe bạn, và con cái của bạn. v.v.

-Không tưỡng tượng nữa nhưng hãy làm thật sự như vầy: Hãy dùng bang tay trái bạn tóm lấy cổ, tay phải cầm cây gươm của Chúa đâm thủng tim nó và quăng nó xuống đất. Dùng bàn chân phải đạp trên đầu nó và la lớn tiếng ra lệnh cho chúng nó như vầy:” HỞI QUỶ SATAN TA ĐUỔI MẦY ĐI TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, TA BẺ GẢY QUYỀN LỰC CỦA MẦY, HÃY LUI RA KHỎI ĐỜI SỐNG CỦA TA, HÃY TRÁNH XA RA KHỎI GIA ĐÌNH TA, TA QUĂNG MẦY XUỐNG NƠI VỰC SÂU TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS! AMEN!

II-KỶ THUẬT SỐ 2 ĐỂ CHỐNG LẠI THẾ GIỚI MA QUỶ:

1-Bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây:

Ai mạnh hơn ai? Thiên sứ của trưởng của Chúa Michael hay là lucifer?

Hãy nhớ lại trên thiên đàng công việc của lucifer là gì? Và công việc của thiên sứ trưỡng Michael là gì?

-lucifer là người lảnh đạo việc âm nhạc cho Chúa Cha trên thiên đàng

-Thiên sứ trưởng Michael là tướng lãnh của đoàn quân hùng mạnh sẳn sàng tranh chiến với bọn quỷ bách chiến bách thắng cho nước Chúa Cha trên thiên đàng.

-Ai đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi thiên đàng? Lucifer đã phạm tội bị đuổi ra khỏi thiên đàng và kéo theo chúng nó một phần ba thiên sứ toàn là những đoàn thiên sứ ca hát dưới quyền nó trên thiên đàng đi theo nó. Trong lúc đó thì thiên sứ trưởng Michael vẩn giử nguyên vị trí củ lảnh đạo nhiều đoàn quân chiến trận hùng hậu nhất trên thiên đàng.

-Vậy thì chúng ta phải sợ ai? Thiên sứ trưởng Michael dẩn đầu một đoàn binh thiên sứ hùng mạnh nhất của Chúa Cha được huấn luyện chuyên môn để đánh trận, với đầy đủ vủ khí tối tân nhất, mạnh mẻ nhất để đánh trận với bọn quỷ của lucifer. Họ làm việc trong sự liên kết chặc chẻ, cùng tranh chiến với mục tiêu đàng hoàng khi được lệnh tranh chiến. Họ không phải loài người: Nhiều thiên sứ đánh trận bằng lửa hừng thiêu đốt, nhiều thiên sứ như luồn điện lực, nhiều thiên sứ như là một cái máy đi thiêu hủy làm tiêu tán nhà cửa, đồn lủy của ma quỷ một cách nhanh chóng.

Vậy hãy bỏ ra khỏi trong lối suy nghỉ của chúng ta là quỷ satan rất mạnh mẻ. Thiên sứ của Đức Giê hô va làm cho tất cã thế giới tà linh phải khiếp sợ. Chúng ta có uy quyền gọi đoàn quân của Đức Chúa Cha trên thiên đàng đến để tiếp cứu chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài (Mathi-ơ 26:53), Thiên đàng không có trận chiến và rất yên bình. Thiên sứ của Đức Chúa Cha có rất nhiều đoàn quân khác nhau được huấn luyện để đánh trận với thế giới ma quỷ trên trái đất của chúng ta đang sống. Họ sẳn sàng muốn đi ra đánh trận với đám quỷ mà vùa giúp chúng ta nếu chúng ta kêu gọi đến sự tiếp trợ của họ.

Một thí dụ là có thiên sứ toàn là đi thiêu hủy thành trì kiên cố có ngoại hình như nhiều viên ngọc đủ màu sáng chói trên nước thiên đàng. Nhưng khi cần đến thì thiên sứ nầy sẽ đi vào nơi hang hầm của quỷ satan mà chúng nó không biết là thiên sứ mà ngắm nhìn trầm trồ khen đẹp. Bổng chốc thiên sứ nầy biến hóa thành máy cưa quay tròn như trốt với nhiều lưỡi cưa sắc bén giết chết và hủy phá một đồn lủy kiên cố của quỷ satan trong giây lát. Đây chỉ là một ví dụ mà thôi. Có nhiều thiên sứ đánh trận với hình thù khác nhau sẳn sàng đi ra chiến trận vùa giúp chúng ta. Chúa Cha đã tạo dựng ra những thiên sứ hùng mạnh để đánh trận và Ngài là Đấng có uy quyền để gọi họ đi đánh trận vùa giúp chúng ta nếu chúng ta là con cái Ngài kêu cầu đến Ngài để hủy phá công việc của quỷ satan trên đời sống chúng ta và những đồn lủy của chúng nó. (2 Cô-rin-tô 10:4). Đồn lủy của quỷ satan thường ở những nơi đền thờ của chúng nó, những khu thương mại dơ bẩn, hay nơi chánh quyền không tốt để ảnh hưỡng xấu đến những người chung quanh và đoàn binh nầy của Chúa Cha chuyên môn đi hủy phá những đồn lủy nầy của ma quỷ.

Thực tập: Bạn phá hủy đồn lủy của quỷ satan như thế nào? Hãy đứng thẵng người lên và nói những lời như sau:

TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, XIN CHA GỬI MỘT ĐOÀN BINH ĐÁNH TRẬN CỦA NGÀI ĐẾN HỦY PHÁ CÔNG VIỆC CỦA QUỶ SATAN TRÊN THÀNH PHỐ CON Ở, TRÊN ĐẤT NƯỚC CON ĐANG SỐNG, XIN THIÊN SỨ HÃY ĐẾN ĐẬP ĐỔ TẤT CÃ CÁC ĐỒN LỦY MẠNH NHẤT CỦA QUỶ SATAN VÀ HỦY PHÁ NHỮNG NƠI CAO NHẤT CỦA CHÚNG NÓ VÀ CHẶT CHÚNG NÓ RA TỪNG MẢNH VỤN RẢI CHÚNG NÓ RA NHƯ TRO BỤI VÀ VỨT CHÚNG NÓ ĐI. XIN CHA RA LỆNH CHO THIÊN SỨ CỦA NGÀI HỦY PHÁ HẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁ HOẠI CỦA CHÚNG NÓ TRÊN GIA ĐÌNH CON, TRÊN THÀNH PHỐ NƠI CON Ở VÀ TRÊN XỨ SỞ CHÚNG CON. ĐÁNH TAN MỌI ÂM MƯU CHÚNG NÓ , HỦY DIỆT CHÚNG NÓ, LỘT TRẦN MẶT CHÚNG NÓ VÀ VỨT CHÚNG NÓ DƯỚI VỰC SÂU VÀ VUI VẼ VÌ LÀM CÔNG VIỆC NẦY TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS AMEN!

PHẦN 2:

III-KỶ THUẬT THỨ 3: SỰ BÚT PHÁ TRONG TƯ TƯỠNG MÌNH LÀ CHIẾN ĐẤU ĐẾN CÙNG CHO ĐẾN KHI CHIẾN THẮNG, KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC.

Chúng ta phải chiến đấu cho đến cùng, không suy nghỉ đến ngừng nghỉ khi chưa thắng trận.

Có sự bày tỏ của Chúa như sau: Có một số người đang cầu nguyện thì trên đầu họ có một đám mây đen kịt ngăn trở lời cầu nguyện của họ không cho đi lên đến thiên đàng với Chúa Cha và họ cầu nguyện từ từ họ được cất lên phía dưới đám mây đen đó. Có người được đưa lên đến bức tường mây đen xong rồi rớt xuống. Một số rất ít người kiên nhẩn cầu nguyện lâu dài với đức tin mạnh mẽ được đi qua khỏi lằn mây đen đó. Như vậy phải cố tâm cầu nguyện cho đến khi bút phá sự ngăn trở của quỷ satan để đạt đến muc tiêu chiến thắng mới là xong.

Một người khác thấy một hiện tượng rằng: Khi một người đang cầu nguyện có một cây kiếm nhỏ đi ra khỏi môi miệng người đó. Khi người đó cầu nguyện tha thiết và nhiệt thành thì cây kiếm trở nên càng ngày càng lớn hơn. Khi họ cầu nguyện xong thì một thiên sứ đến lấy thanh kiếm lớn đó đi đánh trận với đám quỷ về những lời người đó cầu xin. Vậy bạn có muốn lời cầu nguyện của bạn như cây kiếm nhỏ bằng cây tăm xỉa răng hay to lớn bằng thanh gươm của chàng dủng sĩ để giết chết kẻ thù nghịch mình? Hãy chú tâm trong sự cầu nguyện không lo ra, không lơ đểnh, không nãn lòng, không lười iếng. Phải cầu nguyện mạnh mẽ với đức tin mảnh liệt cho đến khi thành công, không bỏ cuộc giửa đường nhưng phải cầu nguyện với sự bút phá trong tư tưởng.

IV- KỶ THUẬT THỨ 4: SỨC MẠNH CỦA SỰ XỨC DẦU CỦA CHÚA .

Bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây:

Bạn còn nhớ người đàn bà bị bệnh mất huyết đến rờ trôn áo Chúa Jesus không?

Bà được Chúa chữa lành. Bà không có cầu nguyện, Chúa Jesus cũng không chữa lành cho bà. Bà được chữa lành bởi một sức mạnh ra từ Chúa Jesus. Đó chính là sức mạnh của sự xức dầu. (Ế-sai 10:27) Sự xức dầu của Chúa bẻ gảy tất cã mọi xiềng xích của ma quỷ.

Chúng ta là con của Chúa, chúng ta có sự xức dầu của Ngài trong chúng ta. Chúng ta có thể thả sự xức dầu đó ra. Thả ra cho ai? Sự xức dầu đó có thể tỏa ra như lữa.

Có một người được Chúa xức dầu cho ơn tứ chữa lành. Người đó đến một nhà thương và chạm đến một vách tường của nhà thương và thả ra sự xức dầu. Sự xức dầu như là lửa cháy lan ra hết trong các vách tường của nhà thương đó và cho hết tất cã mọi bênh nhân trong nhà thương đó đều được lành bệnh.

Có một người có ân tứ chữa lành không đến được với một gia đình bị bệnh nhờ cầu nguyện. Người cầu nguyện xức dầu trên gói kẹo và gửi đi cho gia đình người bệnh ấy. Kết quả là những người bệnh nào trong gia đình người ấy ngậm kẹo vào cũng được Chúa chữa lành.

Sự xức dầu không biến mất, không bị mất sau khi rửa sạch được, Bạn càng sử dụng sự xức dầu càng nhiều thì sự xức dầu càng mạnh hơn.

Có một ông mục sư đưa ra sự xức dầu trên bánh xe hơi của ông và ông chạy đến đâu thì sự xức dầu như lửa cháy đi đến đó trên mặt đường dưới lằn bánh xe của ông.

Bạn có thể đặt tay thả ra sự xức dầu mọi nơi nào có nhiều người như rạp hát, trên giường người chưa tin Chúa, trên nút khóa trên cửa phòng, trong đồ ăn, trong đền thờ tà thần, trong quán rựu, hay trên tay người khác trong lúc bạn bắt tay họ. Hay bạn vào tiệm vàng có chưng bày những thứ đồ trang sức có hình tượng các thứ mà người ta tôn thờ và thả ra sự xức dầu của Chúa trên những món hàng đó. Người bán hàng không biết bạn làm gì nhưng ma quỷ rất sợ sự xức dầu của Chúa trên những đồ ấy như lữa cháy khắp mọi nơi.

PHẦN THỰC TẬP NHƯ SAU:

Bạn đặt tay trên một vài món đồ trong nhà như cái bàn, cái ghế và nói như sau:” TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, CON XIN CHA ĐỤNG CHẠM, QUẬY PHÁ, THẢ RA SỰ XỨC DẦU TRÊN MÓN ĐỒ NẦY AMEN! Nói xong hãy tưỡng tượng như là có lữa của Thánh Linh đang cháy trên tất cã cái bàn hay cái gì mà bạn đang rờ chạm đến.

V-KỶ THUẬT THỨ 5: BẠN KHÔNG THỂ CHIẾN ĐẤU VỚI MA QUỶ NẾU BẠN ĐANG PHẠM TỘI MÀ CHƯA ĂN NĂN.

Vì bạn đang bị trói buột bởi ma quỷ. Tội lổi như sợi dây trói tay chân bạn lại cho nên bạn không thể làm gì được hết. Cũng giống như chiếc tàu Titanic khi xưa có nhiều phòng nhỏ, nhiều tầng, nhiều ngăn nắp, nhưng chỉ cần một lổ hỏng nhỏ thì có thể đưa nước vào tàu và từ từ và làm đắm chìm một chiếc tàu khổng lồ như thế được. Cũng một lẻ ấy, chỉ cần một tội nhỏ mà phạm đi phạm lại nhiều lần cũng có thể mở cửa tâm linh bạn cho ma quỷ tấn công làm cho bạn chết được. Thí dụ bạn thích xem hình ảnh bậy bạ trên mạng internet, thủ dâm, nóng tánh mà bạn không kềm hãm được, hay ghiền thứ gì đó, hay phản loạn với cấp trên, v.v. thì bạn chưa sẳn sàng chiến đấu với ma quỷ được.

Tranh chiến với đám quỷ cũng như quấy rối tổ ong vậy. Nếu bạn muốn chiến thắng ma quỷ, xác thịt bạn phải bị đóng đinh trên thập tự giá, cái tôi của bạn phải chịu đầu hàng Chúa Jesus. Những ai vác thập tự giá mình mà theo Chúa Jesus thì chiến thắng được với ma quỷ.

Vậy là kỷ thuật thứ năm là HÃY VỨT BỎ MỌI TỘI LỔI RA KHỎI BẠN.

Là môn đồ đấng Christ, bạn phải biết sự khác biệt giữa “mạnh sức” và “uy quyền”. Bạn hãy tưởng tượng ở ngã tư đường có một người lính chỉ đường và một chiếc xe vận tải khổng lồ. Ai có sức mạnh và ai có uy quyền? Dỉ nhiên là chiếc xe vận tải có sức mạnh và người lính chỉ đường có uy quyền. Người lính có uy quyền có nghỉa là nếu cần ông sẽ gọi một cú điện thoại thôi thì ông sẽ có được tất cã những sự tiếp tế về sức mạnh mà ông cần đến, thí dụ như một đại đội quân sự chẳng hạn, xe tăng, thiết giáp, v.v., những nhu cầu mà ồn cần đến để chiến thắng kẻ thù.

Vậy “uy quyền” lớn hơn “mạnh sức” mặc dù satan có chút mạnh sức nhưng Chúa Jesus cho chúng ta uy quyền trên ma quỷ như trong Kinh Thánh Luca 10:19:” Nầy ta đã ban cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.”

Vậy hãy nhớ rằng NGƯỜI TIN CHÚA JESUS CÓ UY QUYỀN TRÊN SATAN!

PHẦN 3:

VI-KỶ THUẬT SỐ 6: SỰ TRÓI BUỘT VÀ SỰ MỞ RA

Mathi-ơ 16:19:”Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.

Mác 3:27:”27Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được.

Như trong lời dạy trên: Trước khi chúng ta đi làm công việc gì liên hệ đến ma quỷ, chúng ta phải trói chúng nó trước hết, nếu không thì chúng nó tìm đủ mọi cách để hủy phá công việc của chúng ta.

Phần thực tập: Đứng thẳng người lên và lập lại những lời sau đây với uy quyền Chúa Cha ban cho chúng ta như sau: CHA ƠI, XIN GIÚP CON, TRONG DANH CÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH TRÓI TẤT CÃ NHỮNG QUYỀN LỰC CỦA THẾ GIỚI TỐI TĂM, THẾ GIỚI CỦA QUỶ SATAN TRÊN ĐỜI SỐNG TA. TRÊN GIA ĐÌNH TA, TRÊN HỘI THÁNH TA, TRÊN THÀNH PHỐ NƠI TA Ở. TA TRÓI BUỘT CHÚNG BÂY LẠI, TA ĐUỔI CHÚNG BÂY HÃY ĐI RA KHỎI NƠI NẦY, ĐI XUỐNG NƠI VƯC SÂU NGAY GIỜ NẦY AMEN!

Chúng ta cũng có thể trói những sự tốt đẹp đến từ Chúa trên đời sống của mình

Thí dụ nếu chúng ta cảm thấy chúng ta đang lười biếng, đang bị đầu óc rối beng, có những ý nghỉ rối trí trong lúc làm công việc Chúa thì chúng ta hãy dùng uy quyền trói buột sự thông sáng, sự chú tâm vào công việc, và sự kỷ luật trên đời sống của mình.

Phần thực tập:

Đứng thẳng người lên và nói với đầy uy quyền như sau: CHA ƠI XIN GIÚP CON, TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS, BỞI LÒNG TỰ NGUYỆN CỦA CON, CON TRÓI BUỘT VỚI LINH HỒN CON SỰ KỶ LUẬT, SỰ LANH LẸ, SỰ CHÚ TÂM, SỰ TỰ CHỦ, LOẠI BỎ SỰ LƯỜI BIẾNG TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST AMEN!

VII-KỶ THUẬT THỨ 7: CẦU NGUYỆN BẰNG TIẾNG MỚI

Phần nhiều người lảnh đạo trận chiến chống thế giới tà linh thường dùng ân tứ tiếng mới. Có ích lợi cho cuộc chiến chống quỷ, tiếng mới giúp bạn tiến tới trong lảnh vực tâm linh tốt đẹp hơn. Nếu bạn chưa nói được tiếng mới thì hãy khao khát và cầu xin tiếng mới đến từ Chúa Thánh Linh.

VIII-KỶ THUẬT SỔ 8: CA HÁT VÀ NGỢI KHEN, TÔN VINH DANH THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI:

1 Samuen 16:23:” Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác-thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an-ủi, lành-mạnh, và ác-thần lìa khỏi người.

Như trong câu kinh thánh nầy, Chúa cho chúng ta thấy rỏ ma quỷ rất ghét ca ngợi và tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Sự ca ngợi và tôn vinh danh Chúa mở một cánh cửa mới cho chúng ta và mời Chúa đến hiện diện nơi chúng ta ca hát tôn vinh danh Ngài. Trong Thi-Thiên 22:3:”Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen-ngợi của Y‑sơ-ra-ên.

Vì thế nhiều người rất thích mở nhạc thánh ca hát trong nhà suốt ngày. Không cần để lớn tiếng nhưng đủ nghe hoài hoài để mời Chúa đến và hiện diện trong nhà của bạn. Tôi khuyên bạn hãy có một máy hát suốt ngày và đêm những bản thánh ca để nghe trong nhà các bạn. Trước khi đi ngủ tôi để nhạc thờ phượng trên đầu giường và mở tiếng đủ để nghe và ngủ được. Bạn cũng có thể để máy đọc kinh thánh đọc luôn trong lúc bạn ngủ.

KỶ THUẬT SỐ 9: CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CỦA CHÚA:

Hê-bơ-rơ 4:12:”Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý‑định trong lòng.

Ê-sai 55:11:”thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó. “

Mổi tín hửu phải học cách cầu nguyện bằng lời Chúa trong Kinh Thánh. Công bố, nắm lấy, phát âm lớn tiếng lên, thả ra, và dùng để cầu nguyện. Có nhiều câu Kinh Thánh chúng ta cần phải học thuộc lòng để lập lại trong lời cầu nguyện, Có 210 câu Kinh Thánh để dùng trong chiến trận thuộc linh chống quỷ satan. Những câu Kinh Thánh sẽ được ghi chép trong video link ở cuối bài phút 28.49-29.29.  Các bạn bấm vào link phía cuối bài kéo đến phút đó và ngưng lại để lấy nhứng câu Kinh thánh học thuộc lòng từ từ để dùng trong trận chiến chống lại ma quỷ.

X-KỶ THUẬT SỐ 10: DANH ĐỨC CHÚA JESUS VÀ HUYẾT CHÚA JESUS.

Nhiều người đã biết đến Danh Chúa Jesus và huyết Chúa Jesus dùng để chống lại thế giới tà linh từ lâu rồi. Danh Chúa Jesus và huyết Chúa Jesus có thể đẩy lui quỷ satan và hủy phá công việc của chúng nó. Huyết Chúa Jesus có thể bẻ gãy xiềng xích của quỷ satan, có thể chận đứng con đường không cho quỷ satan đi ngang qua và có thể làm tan rả mọi âm mưu của chúng nó. Huyết Chúa Jesus có thể chữa bệnh và làm sạch mọi tội lổi của chúng ta. Nếu chúng ta đi đánh trận với quỷ satan, hãy nhớ và không quên sức mạnh của DANH CHÚA JESUS VÀ HUYẾT CHÚA JESUS.

XI-KỶ THUẬT SỐ 11: CHIẾN LƯỢC THỜI GIAN LÀ CẦU NGUYỆN TRONG GIỜ ĐẶT BIỆT.

Mathi-ơ 13:25”Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi.

Trong câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết rằng kẻ thù của chúng ta luôn làm việc trong lúc ban đêm khi chúng ta ngủ vào giờ mà không ai thức canh mà cầu nguyện. Nhiều người gọi giờ nầy là “Giờ của bọn phù thủy” thì giờ mà chúng nó công bố sự trù ẻo cho mọi người, cầu hồn, thả bùa ếm v.v.

Vì thế cho nên cầu nguyện dốc đổ trong lúc đêm khuya rất là cần thiết cho những ai muốn đánh trận với ma quỷ. Nếu bạn đang có nhiều nan đề bị ma quỷ đánh phá, nếu nơi bạn ở đang bị sống dưới sự kềm kẹp của quỷ satan, bạn phải siêng năng cầu nguyện trong giờ của chúng nó, giờ phù thủy.

Hy vọng rằng bạn đã học hỏi nhiều điều bổ ích cho tâm linh bạn. Bài nầy tác giả báo cáo không có giử bản quyền vì được sự soi dẩn đến từ Chúa Thánh Linh cho nên các bạn cứ mạnh dạn chia sẽ phổ biến ra càng nhiều càng tốt. Chúa Jesus yêu bạn.

Ai nghe được tiếng anh thì vào đây xem có bài nghe với nhiều hình ảnh cập theo rất tuyệt vời!

(https://www.youtube.com/watch?v=g5P5GZpK13Y&feature=share)

(HẾT)

Advertisement