6-THÁNH KINH

shutterstock_334942148-older-woman-praying-hands-bible.jpg6-THÁNH KINH


Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách thường mà là một pho sách thánh.
Nói chung Thánh Kinh là một tập hợp 66 sách được nhiều tác giả viết ra trong hơn 1.500 năm. Pho sách thánh nầy chia làm 2 phần: Cựu Ước (39 sách) và Tân ước (27 sách).

CHƯƠNG 16: THÁNH KINH

Từ ngữ ‘Thánh Kinh’ do chữ Hi-lạp ‘biblos’ có nghĩa là ‘sách.’ Tuy nhiên Thánh Kinh không phải là sách thường mà là một pho sách thánh.

Nói chung Thánh Kinh là một tập hợp 66 sách được nhiều tác giả viết ra trong hơn 1.500 năm. Pho sách thánh nầy chia làm 2 phần: Cựu Ước (39 sách) và Tân ước (27 sách).

Danh từ “Ước” có nghĩa là “Giao ước” (Testament hay Covenant) thiết lập giữa Thượng Đế và dân của Ngài. Từ ngữ Cựu Ước và Tân Ước bắt đầu được dùng vào cuối thế kỷ thứ hai Dương Lịch để chỉ các sách thánh của người Do thái (viết xong 400 năm trước Dương Lịch) và các sách thánh của các Cơ đốc nhân (viết xong khoảng giữa thế kỷ thứ hai Dương Lịch).

Cựu Ước ghi lại việc Thượng Đế tạo dựng loài người, sinh vật và vũ trụ. Đồng thời ghi lại việc thành lập quốc gia Do thái qua các tổ phụ như Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và việc Thượng Đế giải phóng dân Do thái ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se, một vĩ nhân do Thượng Đế chỉ định. Sau khi được giải phóng và lưu lạc trong sa mạc trong 40 năm, dân Do-thái đặt chân đến đất hứa là xứ Pha-lét-tin ngày nay. Sau đó là một lịch sử vừa sáng sủa vừa đen tối của dân Do-thái. Cuối cùng vì tội lỗi quá nặng nề của họ, Thượng Đế trao họ vài tay kẻ thù để trừng phạt họ bằng cách tiêu hủy quốc gia Do-thái và lưu đày họ ra các nước ngoài. Tuy nhiên qua các sách tiên tri trong Cựu Ước Thượng Đế hứa ban cho họ một Đấng Giải Cứu (Savior) để giải thoát họ khỏi gông cùm nô lệ của ngoại bang.

Cựu Ước gồm các loại sách lịch sử, văn thơ, tiên tri…Tất cả các tác giả đều được Thượng Đế soi dẫn để viết ra. Cũng nên nói thêm là các tác giả Cựu Ước thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội: từ vua chúa, học giả cho đến giới chăn chiên…vì thế mỗi quyển sách đều phản ảnh lối hành văn đặc biệt của từng tác giả.

Tân Ước nói về việc Đấng Giải Cứu (Chúa Giê-xu) đến thế gian và thực hiện chương trình Cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên không phải Ngài chỉ giải thoát dân Do-thái mà giải thoát toàn nhân loại ra khỏi tội. Ngài thực hiện điều nầy qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Tân Ước cũng có các sách lịch sử như 4 sách Tin mừng và sách Công-vụ các Sứ-đồ, nhưng hầu hết là các thư tín của Phao lô, một sứ đồ của Chúa viết cho các hội thánh.Ngoài ra cũng có các thư của Phia-rơ, Giăng là các môn đệ của Chúa Giê-xu. Sách cuối cùng của Tân Ước: Khải thị là một sách tiên tri mô tả thời kỳ tận thế và sự xét Xử sau cùng trước khi Thượng Đế thành lập thành trời mới, đất mới.

Tân Ước chỉ cho chúng ta, những tội nhân, làm thế nào để được cứu rỗi và tránh khỏi sự trừng phạt của Thượng Đế.

Ta có thể nói rằng ngay sau khi loài người phạm tội trong vường Ê-đen, đáng phải bị trừng phạt thì Thượng Đế đã lập chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Chương trình nầy được thực hiện vào thời Tân Ước khi Thượng Đế sai Con một của Ngài đến thế gian để chịu chết thế tội cho chúng ta.

Sự soi dẫn của Kinh Thánh

Trong sách II Ti-mô-thê 3:16, sứ đồ Phao lô viết “Cả Kinh Thánh đều được Thượng Đế soi dẫn.” Chính vì sự soi dẫn (inspiration) nầy mà Sách Thánh khác hẳn các sách khác trên thế gian.

Soi dẫn là gì? Có phải là Thượng Đế đọc chính tả cho các tác giả viết không? Không. Nếu thế thì lời văn của các sách trong Thánh Kinh sẽ y như nhau. Soi dẫn là một tiến trình (process) trong đó Thượng Đế cho các tác giả biết ý muốn của Ngài. Tuy nhiên Ngài để mỗi tác giả tự diễn đạt theo cá tính và lối hành văn của họ nhưng nội dung vẫn ghi lại được điều Thượng đế muốn cho nhân loại biết. Điều chúng ta nên nhớ là hầu hết các tác giả ấy đều không biết rằng mình đang viết Thánh Kinh nhưng họ lúc nào cũng biết rằng họ là công cụ của Thượng Đế. Hay nói khác đi: Sứ điệp mà họ ghi lại được Thượng Đế soi dẫn. Vì thế mà khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong bất cứ ngôn ngữ nào, chúng ta cũng hiểu được thông điệp của Ngài cho chúng ta vì sự Cứu Rỗi của Thượng Đế không bị hàng rào ngôn ngữ cản trở.

Do đó mà chúng ta là Cơ Đốc nhân tin rằng Thánh Kinh là lời của Thượng Đế. Vì là lời của Chúa nên Thánh Kinh có khả năng thay đổi đời sống của tội nhân, khiến người xấu trở nên tốt, kẻ có tội được tha thứ bằng cách ăn năn và tin cậy vào lời Thượng đế.

Thánh Kinh mô tả một cách trung thực bản chất loài người với những điểm tốt, xấu, lương thiện hay gian ác theo cái nhìn của Thượng Đế vì chúng ta không thể che giấu điều gì trước mặt Ngài.

Cơ đốc nhân phải đọc Kinh Thánh như thế nào?

Vì là sứ điệp của Thượng Đế cho chúng ta nên chúng ta phải đọc với tinh thần cung kính và làm theo những sự dạy dỗ trong đó nếu không sẽ không bổ ích gì cho chúng ta. Kinh Thánh phải được dùng như cái địa bàn chỉ hướng cho chúng ta đi trên đời nầy để dẫn chúng ta vào Nước Trời.

Câu hỏi cho chương 16: Thánh Kinh

1. Thánh Kinh gồm có mấy phần?
2. Thánh Kinh có tất cả bao nhiêu sách?
3. Kể ra một vài loại sách trong Thánh Kinh?
4. Việc Thượng Đế thành lập vũ trụ và loài người được ghi ở phần nào trong Thánh Kinh?
5. Ai hướng dẫn dân Do-thái ra khỏi ách nô lệ của Ai cập?
6. Tại sao quốc gia Do thái bị tiêu hủy và dân chúng bị lưu đày ra hải ngoại?
7. Tân Ước nói về điều gì?
8. Chương trình cứu rỗi cho nhân loại được Thượng Đế lập ra lúc nào?
9. Soi dẫn là gì?
10.Muốn cho đời sống chúng ta được hướng dẫn đúng mức thì chúng ta phải sử dụng Thánh Kinh như thế nào?

Advertisement