34: LÀM THỂ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA?

3434: LÀM THỂ NÀO ĐỂ BÀY TỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA?

 Hãy suy gẩm theo lời Chúa Jesus dạy trong Mác 12:30: ” Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Làm thể nào để làm theo đúng lời Chúa Jesus dạy được trong khi đó có nhiều người ngày nay nói tôi là tín đồ đấng Christ (Christian), hay họ nói tôi tin Chúa Jesus làm cứu Chúa đời mình nhưng không biết cầu nguyện với Chúa thế nào và lối sống hằng ngày của họ còn tệ và xấu xa hơn những người chưa tin Chúa?

Vấn đề nầy được sự bày tỏ của Chúa Thánh Linh rằng có nhiều điều mà những người lảnh đạo tôn giáo cũng chưa biết đến và làm như vậy và dạy dổ tín hữu của họ thì làm sao tín hửu của họ làm được? Mổi tín đồ đấng Christ là một công dân của nước thiên đàng riêng biệt, họ không lệ thuộc vào một con người nào trên trần gian nầy hết và họ chỉ phải vâng lời và làm theo những điều chỉ dạy trong Kinh Thánh với sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà thôi. Nếu vì lẽ nào đó mà họ cứ vâng theo lời dạy dổ của vị lảnh đạo của họ mà làm sai Kinh Thánh thì cả hai đều sẽ bị Chúa sửa trị vì không vâng theo lời dạy và điều răn của Ngài trong Kinh Thánh. Đây là điều rất nguy hiểm cho linh hồn của cả hai người như lời Chúa Jesus phán trong Kinh Thánh :” Người mù dẩn đưa kẻ mù, thì cã hai sẽ cùng té xuống hố” (Mathi-ơ 15:14)

Sau đây là những lời bày tỏ chỉ dẩn của Chúa Thánh Linh trong vấn đề nầy như sau:

1-Lời Chúa Jesus dạy chúng ta trong Kinh Thánh Tân Ước như sau: Chúa Jesus được ví như chàng rể và người tin Chúa được ví như nàng dâu mới cưới của Ngài, và người truyền giáo hay người lảnh đạo tôn giáo là người mai mối đi rao truyền tin lành của nước đức Chúa Trời cho hai người yêu gặp nhau.

Khi người mai mối đi giới thiệu cho hai người xa lạ gặp nhau và họ đã yêu nhau, chấp nhận nhau xong rồi, như nàng dâu và chàng rể xong rồi thì người mai mồi phải tránh ra xa để cho hai người yêu nhau nói lên những lời yêu đương với nhau, tâm sự với nhau mới là đúng. Họ có sự tương giao mật thiết với nhau và nói chuyện thân mật yêu đương với nhau. Tình yêu của Chúa với chúng ta và tình yêu của chúng ta đối với Chúa cũng ví sánh như hai người yêu nhau vậy. Không cần nói qua trung gian một người nào hết. Sự thật nầy sẽ phải được phổ biến rông rải ra cho nhiều người biết đến. Mổi người tin theo Chúa Jesus phải nhận được mổi thông công mật thiết với đấng tạo hóa tạo dựng ra họ và họ yêu nhau và nói chuyện với nhau mổi ngày, mổi giờ, mổi phút. Họ phải biết ham đọc và học hỏi lời cúa Chúa trong Kinh Thánh, ham thích cầu nguyện, ham thích lắng nghe được tiếng của Đức Chúa Cha qua mối trung gian dòng huyết của Chúa Jesus là cây cầu thông công giữa Chúng ta và Cha của chúng ta mà không cần qua một trung gian nào hết. Chúng ta cần phải có nhiều thì giờ tỉnh tâm lắng nghe được tiếng của Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh chỉ dạy chúng ta qua lời Kinh Thánh và lời dạy của Ngài để được trưởng thành trong đức tin hầu cứu giúp nhiều người khác đến với Ngài nữa: Đó chính là bông trái của chúng ta. Đức Chúa Cha nói rằng Ngài yêu chúng ta đến nổi ghen tương là vậy. (Gia-cơ 4:5)

2-Khi hai người yêu nhau thì họ thường tìm đến với nhau để tâm sự với nhau từng ngày, từng giờ, từng phút. Không xem thời khóa biểu, bất kể giờ giấc mà tìm kiếm nhau mong gặp nhau để tấm sự với nhau và nói yêu nhau. Như vậy nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa mà chúng ta đến với Ngài có giờ có giấc là sai. Trong lúc đi đường, trong lúc làm việc, trong lúc ngủ, trong mọi lúc mọi nơi, nhắm mắt hay mở mắt chúng ta cũng có thể tương giao mật thiết với Ngài bằng tâm linh của chúng ta.

3-Nếu nói yêu nhau thì phải biết vâng lời và tìm đủ mọi cách sống cho đẹp lòng nhau. Khi mình nói yêu Chúa mà không vâng theo lời chỉ dạy của Chúa trong Kinh Thánh thì Chúa không thể nào chấp nhận được. Hãy để Chúa là số một trong đời sống của mình và tìm đủ mọi cách vâng lời Ngài tuyệt đối.

4-Nói yêu Chúa thì không giấu giếm bất cứ mọi thứ gì với Ngài. Hãy mở lòng ra hết với Chúa và tâm sự tất cã nổi lòng mình ra với Ngài không giấu bất cứ điều gì trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu có tội thì phải ăn năn thật lòng với Ngài, không giấu giếm, dọn sạch hết những rác rến tâm linh xong mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng làm chủ cuộc đời mình.

5-Nếu nói yêu Chúa thì phải tìm đủ mọi cách làm vui lòng Ngài. Không làm bất cứ điều gì buồn lòng Chúa. Phải thật lòng trong mọi sự không làm phật lòng Chúa để được Chúa yêu.

6-Nói yêu Chúa thì phải ghét những gì Chúa ghét, yêu những gì Chúa yêu, làm những gì Chúa muốn mình làm, và đi theo gót chân Chúa Jesus hầu cho Chúa Cha đẹp lòng.

7-Nói yêu Ngài thì trong khi nghe Chúa Thánh Linh cáo trách điều gì mình làm sai thì phải ăn năn ngay. Không chậm trể, không biện luận, không cải lại, không phản loạn.

Mong rằng bài viết nầy giúp các bạn với những sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Đức Chúa Jesus đánh thức tâm linh bạn hầu bạn quay đầu trở về đi đúng con đường mà Đức Chúa Cha đã mở ra cho bạn hầu cho bạn được có một đời sống phước hạnh cho đời nầy và nhận được sự cứu rổi linh hồn cho đời sau. Amen!

Advertisement