52-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH: CHỚ PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH

5252-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY TRONG KINH THÁNH: CHỚ PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH

Trước hết mời các bạn hãy đọc và suy gẩm những câu Kinh Thánh nói về hậu quả của sự phạm tội với Chúa Thánh Linh là tội như thế nào?
-Mathi-ơ 12:32:”Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.”
-Mác 3:29:”nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh-Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời.”
-Luca 12:10:”Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song kẻ nói lộng-ngôn phạm đến Đức Thánh-Linh, thì không được tha đâu.”

Nhiều người khi nghe nói về phạm tội với Chúa Thánh Linh thì họ rất sợ và nói rằng tôi không dám chống lại Chúa Thánh Linh đâu. Nói như thế vì họ không biết chống Thánh Linh là gì và phạm tội là như thế nào? Họ cứ tưỡng rằng tin Chúa Jesus và tin nhận ba ngôi của Đức Chúa Trời: Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Linh là đủ. Họ nhận lãnh báp tem nước rồi thì đương nhiên có Thánh Linh ở cùng họ và cáo trách tội lổi của họ thì họ không dám làm tội lổi khi bị Thánh Linh cáo trách. Nhưng không phải như thế vì ngày nay có ít nhiều giáo hội tin lành rất nghiêm khắc ra điều lệ của giáo hội chống lại các ân tứ của Chúa Thánh Linh và dạy cho tín hửu của họ như bắt bớ, cấm đoán, gây khó khăn cho những tín hửu trong hội thánh của họ những ai đói khát đi tìm và nhận được báp tem Thánh Linh và nhận lãnh các ân tứ Thánh Linh như là nói tiếng mới, chữa lành, đuổi quỷ, nói tiên tri, v.v. Vì trong số đó có rất nhiều người lảnh đạo trong hội thánh cũng tung tin nầy với tín hửu của họ rằng ngày nay Chúa không còn làm phép lạ nữa, không còn ân tứ chữa lành đuổi quỷ nữa, những ai nói tiếng mới là tiếng của ma quỷ, những ai đuổi quỷ được là do họ lấy quỷ mà trừ quỷ; Hãy coi chừng tà giáo, hãy tránh xa những người đó vì dể bị lây như lây bệnh cùi hủi vậy, v.v. Chính họ không làm được vì họ chống Chúa Thánh Linh và cấm tín hửu của họ không cho ai có quyền nhận lảnh ân tứ Thánh Linh hết. Họ ném đá, ganh tị, và cô lập những người có ân tứ Thánh Linh trong hội thánh của họ và tìm đủ mọi cách để bắt bớ, nói xấu người đó cho mọi người ghét. Họ còn hù dọa, hăm he những ai có xu hướng theo Chúa Thánh Linh, muốn học hỏi để nói tiếng mới, nhận lãnh được quyền năng chữa lành và đuổi quỷ là đi theo tà giáo.
Một số hội thánh Chúa ngày nay mang danh là Hội thánh của Đấng Christ, tin Chúa Cha, Chúa Jesus và Chúa Thánh Linh ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời mà vẫn còn âm thầm chống đối Thánh Linh đang cô lập những người có ân tứ Thánh linh hầu cho những người đó tự nguyện đi ra khỏi hội thánh của họ hoặc họ đang làm áp lực để người đó phải trở lại con đường củ như họ mà bỏ hết các ân tứ của Thánh Linh. Một số hội thánh khác công khai gọi người có ân tứ thánh linh lại và bắt buột người đó phải khước từ nói tiếng mới, không được quyền chữa lành đuổi quỷ trong hội thánh của họ nữa. Nếu không vâng lời sẽ bị dứt phép thông công và đuổi ra khỏi giáo hội của họ. Có một số người lãnh đạo của giáo hội đang hầu việc Chúa rất tốt và nhận lãnh được ân tứ của Chúa Thánh Linh vừa nói được tiếng mới công khai giữa hội thánh của họ thì bị giáo hội bắt buột phải khước từ ngay ân tứ Thánh Linh đó, nếu không thì sẽ bị giáo hội của họ cách chức và đuổi họ ra khỏi giáo hội. Những ai đã nhận được ân tứ Thánh Linh rồi thì hiểu rỏ và biết rỏ con đường họ đi là chánh đáng và quyết tâm chọn con đường phải hy sinh để giử lấy linh hồn mình: Thà bị mất việc, bị ném đâ, hay bị chém đầu giết chết chứ không thể để mất ân tứ của Chúa Thánh Linh được. Còn một số đông người đang hầu việc Chúa khác có nhận biết giáo hội của mình đi sai Kinh Thánh, chống lại Chúa Thánh Linh nhưng vì sợ bị mất việc, mất chén cơm manh áo, sợ bị đuổi ra khỏi giáo hội của họ cho nên vẩn giử im lặng, đồng lỏa với cấp trên không dám giãng dạy hay đề cập đến vấn đề ân tứ Thánh Linh, nói tiếng mới, chữa lành, đuổi quỷ, v.v. Họ đang hầu việc loài người thay vì hầu việc Chúa là Đức Chúa trời hằng sống.

Chúng ta là người tin theo Chúa Jesus và vâng lời Ngài, phải tuyệt đối làm theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta có quyền tự lựa chọn cho mình con đường mình phải đi. Lời Chúa dạy bảo linh hồn ai nấy giử, ngày kia chúng ta không thể đổ thừa cho người khác, cho người lảnh đạo của mình đi sai lạc mà lôi kéo mình đi lầm đường lạc lối của Chúa chống lại với Thánh Linh, cuối cùng nhận lảnh hồ lữa địa ngục đời đời như thế nầy.

Khi chúng ta còn là em bé tâm linh, chúng ta nhờ vã những người lảnh đạo chăm sóc cho chóng lớn. Khi lớn rồi, chúng ta phải tự đọc Kinh Thánh và tìm hiểu về lời Lẽ Thật của Chúa như người lớn, và tra xét mổi ngày xem vị lảnh đạo của mình có làm đúng theo lời của Ngài cách trọn vẹn hay không? Nếu nhà lãnh đạo dạy sai, dắt chiên đi lạc, hãy mau nói cho họ biết. Nếu họ vẫn làm theo ý họ hay ý của giáo hội mà làm sai Kinh thánh thì chúng ta phải đi ra khỏi nơi đó vì ngày kia chúng ta phải lảnh trách nhiệm, hậu quả cho linh hồn chúng ta mà không thể nào đổ thừa cho ai hết.

Sau đây tôi sẽ nêu ra có ba hạng người chống thánh linh và hậu quả trong đời sống của họ ra thể nào? Có một số rất đông người trong hội thánh cùng nhà lảnh đạo tôn giáo của họ vô tình vì thiếu hiểu biết đang chống đối Chúa Thánh Linh, nhưng sau đó một số ít tìm hiểu và ăn năn. Còn một số khác cố tình chống đối Chúa Thánh Linh, và một số người nữa chống đối vì thiếu hiểu biết nhưng sau đó biết và ăn năn chấp nhận ân tứ Thánh Linh.

1-VÔ TÌNH , VÌ THIẾU HIỂU BIẾT, BỊ DẠY DỔ SAI:

Một số rất đông con cái Chúa từ những giáo hội theo đạo Chúa mà không biết gì về ân tứ Thánh Linh Họ chỉ đi theo giáo hội của họ, đi theo truyền thống, đi theo đạo cho ông bà cha mẹ vui lòng. Mổi Chúa nhật ăn mặc chỉnh tề để ra mắt Chúa trong nhà thờ là làm xong trách nhiệm mình với Chúa với hy vọng sẽ được Chúa cứu lên thiên đàng sau khi qua đời. Mổi Chúa nhật họ đi nghe vị lãnh đạo tôn giáo giãng một bài giãng mà họ nghe một chút ít rồi quên đi, không nhớ ông giãng về gì khi về đến nhà: Họ gọi là đi nhóm hay đi xem lể. Họ rất sợ những giáo phái khác vì họ bị hù dọa là giáo phái của họ là đúng còn những giáo phái khác là tà giáo.
Những người nầy thường không chịu đọc và học hỏi Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không chịu tự học hỏi để tiến thân trên con đường tâm linh của mình hầu biết sự thật về tôn giáo hay đạo giáo mà mình đang đi theo bao nhiêu năm qua có đúng theo lời Chúa trong Kinh Thánh hay không? Chúa dạy chúng ta hãy giống như người Bê-rê tra xem Kinh Thánh mổi ngày xem lời giãng của vị lãnh đạo tôn giáo của mình có giãng đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh hay không? Chúa dạy hãy coi chừng kẻo chúng ta là “người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố” Mathi-ơ 7:15:”Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé. “
Vì thiếu hiểu biết và không đọc lời Chúa trong Kinh Thánh cho nên những người nầy chống Thánh Linh, nghe theo lời của vị lãnh đạo tôn giáo mình mà chống lại, nhạo báng những người có ân tứ Thánh Linh là vô tình phạm tội với Chúa Thánh Linh.
Nếu họ vô tình phạm tội chống Chúa Thánh Linh nhưng sau đó họ đọc Kinh thánh và biết ăn năn thật sự, và được nhận lãnh ấn tứ Thánh Linh, được báp tem thánh linh thì sẽ được tha thứ và được cứu rổi linh hồn. Chính tôi là người trong trường hợp nầy đã tin Chúa từ lúc còn nhỏ, đạo Chúa 3 đời, sống hơn nữa đời người mà không biết Thánh Linh và ân tứ Thánh Linh là gì. Tôi cũng hùa theo giáo hội của mình chống tiếng mới, chống Thánh Linh, chống ân tứ chữa lành đuổi quỷ, nhưng Chúa Jesus dắt tôi đi xuống địa ngục trong giấc chiêm bao và tôi sợ quá kêu lớn tiếng Chúa Jesus ơi cứu con, ngày hôm sau Chúa Jesus đến với tôi và cứu tôi dắt tôi đi đúng con đường của Ngài và đi theo sự dẩn dắt của Chúa Thánh Linh, nhận lãnh ân tứ chữa lành, đuổi quỷ, nói tiếng mới, tiếng của Thánh Linh, nghe tiếng Chúa từ mấy năm qua thật trên cã tuyệt vời!

2-CỐ TÌNH PHẠM TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH VÌ CHÚA CÓ SAI NHIỀU TIÊN TRI CỦA NGÀI ĐẾN NHẮC NHỞ, CHÚA NHẮC NHỞ LỜI KINH THÁNH NÓI VỀ TỘI VỚI CHÚA THÁNH LINH MÀ VẨN CỐ CHẤP, KHÔNG CHỊU ĂN NĂN THÌ KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ ĐỜI NẦY VÀ ĐỜI SAU.

Chúa bày tỏ tình yêu thương cho mổi người tin theo Ngài. Trong đời chúng ta tin Chúa, có nhiều lần chúng ta được Chúa Thánh Linh sai khiến có tiên tri của Chúa đến nhắc nhở nếu mình đi sai lời dạy của Ngài. Hay chúng ta có đọc trong Kinh Thánh nói về vấn đề ân tứ Thánh Linh mà chúng ta vẩn cố tình chống đối vì nghe theo lời giáo hội, hoặc người lảnh đạo dắt mình đi sai, thay vì nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, cố tình bị tai, bịt mắt lại với Thánh Linh của Ngài thì tội nầy sẽ không được tha đâu. Sự tin theo Chúa Jesus của bạn sẽ vô ích mà ngày kia sẽ bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời, bị ma quỷ hành hạ thân xác kinh khủng luôn vì phạm tội giày đạp, bôi nhọa thánh linh của Đức Chúa Trời.

Những người nầy có đọc và được Chúa Thánh Linh dạy dổ, và biết đến những câu Kinh Thánh sau đây nhưng cố tình ém nhẹm, bịt tai, bịt mắt với lời của Ngài:

-Công-vụ-các-sứ-đồ 1:8:”Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. “

-Công-vụ-các sứ-đồ 2:3-4:”Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói. “

-Công-vụ-các-sứ đồ 5:29:” ….Thà phải vâng lời Đức CHúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”

-Mác 16:15-20:”Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt.17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. 19Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn-đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn-đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.] “

-Hê-bơ-rơ 13:8:”Đức Chúa Jêsus-Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay-đổi.”

3-NHỮNG NGƯỜI ĂN NĂN KỊP THỜI TRƯỚC KHI QUA ĐỜI NẾU KHÔNG CỐ TÌNH CHỐNG THÁNH LINH THÌ ĐUỢC CỨU DƯỜNG NHƯ QUA LỬA.

Có những người thiếu hiểu biết, lúc còn khỏe mạnh thì nghe theo lời người lảnh đạo của họ, hay theo giáo hội của họ mà không tra xét kỷ càng lời của Ngài trong Kinh Thánh, chưa được Chúa Thánh Linh nhắc nhở cho nên không biết gì về Thánh Linh. Ngày kia họ bệnh nặng, trước khi qua đời, trước giờ hấp hối, họ thấy bọn quỷ satan đến rước họ thì họ bèn nhớ lại và ăn năn tội chống Chúa Thánh Linh của mình. Nếu họ còn tỉnh táo, còn có cơ hội để ăn năn kịp thời trước giờ hấp hối thì sẽ được cứu dường như qua lửa vậy.

4-BÀI LÀM CHỨNG THẬT CỦA MỘT NGƯỜI CHẾT ĐI SỐNG LẠI NÓI VỀ TỘI CHỐNG THÁNH LINH CỦA MỘT SỐ NGƯỜI LẢNH ĐẠO TÔN GIÁO ĐANG Ở ĐỊA NGỤC:

Chúa Jesus phán :” Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. ” (Mác 14:38).
Làm sao để tỉnh thức mỗi ngày, luôn luôn ? Tôi không có câu trả lời cho bạn. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện thật đã xảy ra cho tôi. Trước năm 2015 ,tôi đã bị tai nạn khi làm việc cho công ty Greenfield Mower của Úc. Lúc tôi bấm nút nâng khung sườn 300 kg lên để ráp block máy bất ngờ cần cẩu gãy và rơi xuống , tôi chỉ còn la ” Chúa ơi ” và bỗng thấy bàn tay của Chúa to như chiếc xe hơi xô cái khung máy để nó không đập nát đầu tôi. Hậu quả là bị máy đập trúng chấn thương cột sống, trật đốt L9-11 làm chảy tủy sống. Bác sĩ không hề biết tôi bị đập trúng đầu tụ máu não mà chỉ lo scan cột sống. Điều kỳ diệu là tôi chỉ bị liệt nửa người 1 ngày, trong khi X -ray bác sĩ ngạc nhiên : ” anh phải bị liệt mới đúng , ồ phép lạ !” Họ cho về nhà chờ lịch mổ bắt ốc định vị cột sống. Tôi đã chờ lịch mổ đó từ 2007 đến 2015, trong thời gian đó thỉnh thoảng tôi thường bị hôn mê 1 hoặc 2 ngày nhưng cứ tin cậy Chúa nên tỉnh bơ , mỗi năm vẫn xách vali đi nước ngoài hầu việc Chúa. Rồi năm 2015 bác sĩ chuyên khoa não scan đầu tôi phát hiện tụ máu não gây hôn mê, ông đến nhà tôi nói: “We can do nothing for you, sorry, enjoy your life because you can live only 1 year and will be sudden death”. Quỹ nhân đạo Liên bang đã trả bác sĩ này $300 AUD chỉ để đến thông báo cho tôi, người phụ tá đi theo ông cho tôi biết vậy và ông là người can đảm nhất bởi chẳng bác sĩ nào nhận công việc đó : báo tử cho bịnh nhân.
Ngay giờ phút đó, tôi ấn tượng câu nói của Chúa Jesus ” Hãy tỉnh thức và cầu nguyện… ” bởi tôi không biết mình sẽ hôn mê chết bất cứ lúc nào. Tháng 9/2015 tôi bị rơi vào hôn mê sâu bốn ngày đêm từ chiều Chúa nhật đến thứ Sáu mới tỉnh dậy. Trong cơn mê, Chúa dẫn tôi vào Hades cửa âm phủ, khi đến căn phòng đầu tiên, tôi nghe tiếng thét gào đau đớn của nhiều người, nhưng có một người la hét to nhất. Tôi ngạc nhiên hỏi Chúa ” căn phòng này đầy lửa thiêu đốt mà ai la thét to quá ,sao không chết ?” . Thiên sứ đứng sau lưng tôi trả lời :” Căn phòng này dành cho các mục sư phạm tội (chống Thánh Linh), còn tên la thét lớn nhất từng là Hội Trưởng, những tên còn lại là mục sư và nhiều Tổng Quản Nhiệm giáo phái Tin lành.” Tôi hoảng quá la lên ” con đang ở địa ngục sao ?” . Tiếng nói khi nãy vang lên ” Tại sao con không chịu tiếp tục ra đi các nước rao giảng Phúc Âm và lắng nghe tiếng Chúa ?”. Tôi đáp ngay ” con ăn năn ,hãy sai con đi”. Lập tức , Thiên sứ bốc tôi khỏi căn phòng đầy tiếng gào thét đó, tích tắc tôi thấy mình bay trên không trung, có nhiều người từ dưới đất bay lên ,hàng ngàn người bay cùng Thiên sứ chói lòa ánh sáng. Đột nhiên ,tiếng Chúa hỏi ” ngươi thấy gì ở dưới ?” .Tôi nhìn xuống dưới đất bỗng thấy bốn phụ nữ tại Hoa Kỳ ( họ từng là học trò lớp Lắng Nghe Tiếng Chúa của tôi- Phương Hồng- cô Chi – cô Trang và Trúc Anh) đang khóc lóc cầu nguyện. Chúa phán tiếp ” Ta nhậm lời họ , Ta không thể đem ngươi về lúc này, hãy trở lại tiếp tục rao giảng lời Ta và dạy người ta lắng nghe tiếng Chúa, hãy kể cho người ta nghe những gì ngươi đã thấy tại nơi này. Ngay lập tức tôi thấy mình rơi từ không trung xuống đất ” ầm ” mở mắt ra thấy mình nằm trên giường, môi khô nứt chảy máu vì hơn 4 ngày đêm hôn mê sâu. Tôi bò ra khỏi giường và uống liền 2 lít nước đến nỗi ói ra nước bởi cảm giác nóng rát của lửa địa ngục. Kể từ giây phúc đó tôi luôn luôn tỉnh thức linh hồn, luôn ăn năn từng giờ phút khi còn thở . Cảm ơn Chúa về tai nạn, cảm ơn Chúa vì hôn mê sâu, cảm ơn Chúa về chuyện vào cửa địa ngục, tận mắt chứng kiến cảnh lửa thiêu đốt người ta liên tục đau đớn mà không chết.

Bạn đã đọc bài nầy như là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang đi tìm loài người mà không đi tìm Chúa Thánh Linh là nguồn sự sống, là thầy dạy bảo, dẩn dắt bạn hằng ngày chống lại mọi sự cám dổ của đời nầy, chống lại bọn quỷ satan đang muốn cướp giết và hủy diệt bạn. Bạn hãy mau tỉnh thức, quay đầu trở lại 180 độ, và đi tìm cho mình đúng con đường đi về thiên quốc. Ngày nay có rất nhiều nơi thờ phượng Chúa thật sự, có từng nhóm nhỏ, làm đúng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và nhiều người trong nhóm họ nhận lảnh đuợc ân tứ Thánh Linh nói tiếng mới, chữa lành, đuổi quỷ, v.v. mà ít người biết đến vì bị ma quỷ giấu kín như lời Chúa dạy trong Mathi-ơ 7:13-14:”Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư-mất, kẻ vào đó cũng nhiều.14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Mong bạn đi tìm cho mình một con đường, một lối đi đúng cho tâm linh, cho linh hồn của bạn kẻo quá trể. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Những videos bổ túc cho bài nầy trong Youtube như sau:
1-
https://www.youtube.com/watch?v=erCQ6MybtEc
2-
https://www.youtube.com/watch?v=UBHeYwmLMgU

Advertisement