26-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

2626-CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG 

 

Là con người chúng ta phải tuyệt đối tôn thờ Đấng Tạo Hoá, là đấng tạo dựng ra vủ trụ trong đó có con người chúng ta(người Việt Nam gọi là ông Trời), thì mới là đúng. Tôn thờ Đấng Tạo Hoá thì phải lấy tâm thần và lẻ thật mà thờ lạy Ngài. Không có gì mà chúng ta có thể tạo ra trên thế gian nầy bằng bàn tay loài người rồi gọi đó là ông trời, thấp nhang mà thờ lạy như người Việt Nam lập ra bàn thờ ông thiên rồi thờ cho đó là thờ ông trời. Đấng Tạo Hoá ban cho chúng ta có quyền tự do lựa chọn tôn thờ Ngài hay không tuỳ ý, không bắt buột, nhưng ngược lại thì ma quỷ bắt buột, trói buột chúng ta phải tôn thờ chúng nó bằng cách thờ cúng thần tượng.

Nói đến thần tượng là nói đên điều đáng ghớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta, là Đức-Giê-Hô-Va vạn quân, là Đức Chúa Trời hằng sống, mà chúng ta không hết lòng tôn thờ, tạ ơn Ngài. Ngược lại có một số đông người trong chúng ta đã dùng tay mình tạo ra những thần tượng đúc ra từ các thứ hình đủ loại bằng vàng, bằng đá, bằng gổ, bằng nhựa mà quỳ lạy trước các thần tượng đó, dâng hương, dâng hoa quả cho chúng nó mà chọc giận Ngài. Ôi xin Cha thương xót không nổi cơn giận mà huỷ diệt hết loài người chúng con vì cũng có một số ít người còn biết tôn thờ Cha một cách hết lòng bằng tất cã tấm lòng, linh hồn và thân xác, và nhất quyết không quỳ lạy trước các thần tượng đó dù cho có bị ép buột cho đến chặt đầu cũng không bao giờ làm như thế cho nên Cha cũng được an ủi rất nhiều. Nói vậy chứ cơn giận của Chúa Cha vẩn không thể nào nguôi được khi hằng ngày những khói nhang nghi ngút mà loài người đốt để tôn thờ thần tượng hoặc người chết đã lên đến tận trên thiên đàng cho nên không sớm thì muộn Cha cũng sẽ huỷ diệt tất cã những gì thuộc về thế gian bằng nước, bằng lữa, và bằng động đất trong một thời gian rất ngắn mà thôi.

Đây là một âm mưu trắng trợn của ma quỷ vì chúng nó biết rằng khi Chúa Cha đã tạo dựng ra loài người, Khi Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm, Ngài ban cho loài người chúng ta có uy quyền giày đạp trên đầu quỷ satan, và chúng nó phải vâng lời loài người. Sáng-Thế-Ký 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng-dõi mầy cùng dòng-dõi người nữ nghịch-thù nhau. Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Hiện nay, ma quỷ đã tìm đủ mọi cách để nắm quyền trên những người thiếu hiểu biết, không tin Chúa Jesus làm cứu Chúa của họ mà bắt họ phải sợ và phục dịch chúng nó. Qua dòng huyết của Chúa Jesus, chúng ta hiện nay lấy lại được uy quyền của Chúa Cha ban cho từ thuở ban đầu là giày đạp lên đầu quỷ satan nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Ma quỷ đã lừa dối loài người bằng cách giả danh vong linh của những người chết bám víu vào những thần tượng mà bắt loài người tôn thờ làm cho họ trở nên u mê. Ban đêm chúng nó đến trong giấc mơ của họ bắt buôc họ phải cúng kiến và tôn thờ chúng nó. Chúng nó cũng lạm dụng lòng tin của những người nhẹ dạ, dể dụ dổ để săn đón bằng cách cho họ xin xâm, bói quẻ,lên đồng, nói lên những lời tiên đoán trước nhng chuyện không may xãy ra trên đời sống của họ rồi làm ra những gì chúng tiên đoán trước để mọi người thấy những cái tượng nầy tại sao quá linh thiêng biết hết mọi sự việc. Xong chúng về giả danh người thân của chúng ta bắt buột chúng ta phải lập bàn thờ để họ phải tôn thờ, cúng kiến chúng nó, chọc giận Đức Chúa Trời. Những người không kính sợ Đức-Giê-Hô-Va đã bị trói buột phải tôn thờ các thứ gì mà họ cho là linh thiêng như là gốc cây, mồ mã ông bà tổ tiên, thần tài, ông địa, tượng phật thích ca, tượng Chúa Jesus, tượng bà Ma-Ri, tượng cây thập tự giá có người chết treo trên đó, tượng các thánh, v.v. Hể cái gì mà ma quỷ xui khiến họ thờ lạy là họ làm theo mà không suy nghỉ vì bị chúng trói buột Họ thường sống theo cảm xúc, làm vì lo sợ, vì bị hù doạ. Ma quỷ thường đến trong giấc chiêm bao nói với họ rằng nếu không đem một con heo hay con gà gì đó cúng tượng ông phật, hay tượng nầy tượng nọ thì sẽ bị ông bà bắt làm cho bệnh và chết. Vì nghe như thế thì họ hoảng sợ phải mau mau đi lo cúng kiến. Cái vòng lẩn quẩn cứ như thế mà tốn kém hết tiền của mọi người đang tôn thờ thần tượng. Phần đông, nhiều người không có tiền ăn chứ tiền cúng kiến bao nhiêu họ cũng phải có đủ hết vì phải đi vay, đi mượn cho bằng được.

Thật là đáng thương cho những ai đang bị kẹt trong cái vòng lẩn quẩn thờ lạy thần tượng nầy. Ma quỷ đến để cướp giết và huỷ diệt, còn Chúa đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Hallelujah! Cảm tạ ơn thương xót của Cha đã mở một con đường cho chúng ta ra khỏi cái vòng lẩn quẩn nầy bằng huyết của Chúa Jesus Christ bằng cách 5 ngón tay nầy thì Cha sẽ tha thứ mọi tội lổi nầy và hoàn lại cho chúng ta được trở nên con cái yêu dấu của Cha. Mời các bạn hãy mau mau làm theo bài ăn năn khước từ tội thờ cúng thần tượng dưới đây để áp dụng làm theo càng sớm càng tốt hầu được Cha giải phóng ra khỏi ách nô lệ của ma quỷ, nô lệ của sự thờ cúng các thứ thần tượng.

I-Hãy đọc trước những câu kinh thánh trưng dẩn dưới đây để biết Chúa Cha là đấng tạo dựng ra bạn chỉ dạy bạn phải làm thế nào?

1. Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 3-6: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta. 

2-4 Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. 5 Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; 6 Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; 7 Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. 8 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó. (thi thien 115: 4-8)

3Ha-ba-cúc 2:18 –  Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc, là thầy giả dối, thi có ích gì, mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra?

4Ê-sai 31:7 –  vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội.

5Giê-rê-mi 18:15 –  Thế mà dân ta đã quên ta; đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp.

6Khải-huyền 9:20 –  Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đã và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được.

7Khải-huyền 21:8 –  Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Bạn viết xuống tất cã những nan đề thờ thần tượng của bạn như là:

Hình ảnh những thần tượng nhạc đời, nhạc trẻ, nhạc Rock, Rap, mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số tử vi? Ngải hay thuốc của chùa cho hay từ thầy bùa chuộc đem về nhà? Trồng ngải trong sân nhà của mình? Thần tượng: Phật Tổ, Bà Quan Âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? Tượng Bà Maria? Tượng Giô-sép, Tượng Chúa Jesus? Tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn? Ếch? Nhái? Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không (tượng Phật, Thần 4 mặt, zodiac con vật tuổi của mình, tượng bà Mari, tượng hình thập giá có người bị treo trên thập tự giá v.v…) có đeo vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì mình nghĩ sẽ đem lại vận hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào gọi là cây thần tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem may mắn lại cho mình không? Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ bằng gổ hay búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi du lịch hay quà tặng từ các bạn bè, nhất là mua từ Phi Châu. Trong nhà có những tấm lịch Tam Tông Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có hình rồng rắn v.v. Phải dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy ma quỉ thường lợi dụng để ẩn trốn bên trong nhà các bạn.

Mổi việc thờ thần tượng nào bạn phải khai trình ra với Chúa Cha như là một tội lổi cần phải ăn năn theo cách 5 ngón tay dưới đây. Bạn hãy nói rằng:

1-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, CON CÓ PHẠM TỘI THỜ THẦN TƯỢNG (liệt kê ra hết tất cã thần tượng bạn tôn thờ)…………..NẦY VỚI CHA. TỘI NẦY CỦA CON ĐÁNG CHẾT, ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ.

2-NHƯNG HÔM NAY CON TIN RẰNG CHÚA JESUS CHRIST ĐÃ CHẾT THAY CHO NHỮNG TỘI THỜ THẦN TƯỢNG NẦY CỦA CON RỒI

3-CON TIN RẰNG CHA SẼ THA THỨ HẾT NHỮNG TỘI THỜ THẦN TƯỢNG NẦY CỦA CON RỒI VÀ CHA SẼ KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG TỘI LỔI NẦY CỦA CON NỮA.

4-KỂ TỪ HÔM NAY CON XIN HỨA VỚI CHA RẰNG CON SẼ CỐ GẮNG QUAY ĐẦU LẠI 180 ĐỘ KHÔNG THỜ BẤT CỨ THẦN TƯỢNG NÀO HẾT MÀ CHỈ LẤY HẾT TÂM THẦN VÀ LẼ THẬT MÀ TÔN THỜ MỘT MÌNH CHA MÀ THÔI.

5-TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TẤT CÃ TÀ LINH THỜ THẦN TƯỢNG VỀ (kể ra từng tội một và đuổi một lần một tà linh) HÃY LUI RA KHỎI TA NGAY GIỜ NẦY VÀ ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU LÀ NƠI CHA TA ĐÃ DÀNH SẲN CHO CHÚNG BÂY, HÃY CÚT NGAY, CÚT NGAY RA KHỎI TA.

Các bạn hãy đuổi từng tà linh một bám víu vào thần tượng nầy thần tượng nọ cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi thân thể bạn từng con một. Bạn sẽ cãm nhận được một sự bình an, nhẹ nhàng trong thân thể bạn ngay sau khi làm xong công tác nầy. Có Chúa Cha vùa giúp bạn đuổi ra được những tà linh thờ thần tượng giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật tâm linh đang vấn vương bạn trong những ngày qua.

Trong những ngày kế tiếp tôi sẽ lần lượt biên soạn thêm những bài kế tiếp để giúp các bạn mở trói những tà linh đang trói buột bạn về những tội lổi mà bạn vướng phải trong khi còn sống trên đất nầy mà bạn không hề hay biết trong quyển sách tôi tạm gọi là sách “DỌN RÁC TÂM LINH’

Mong các bạn theo dỏi và ủng hộ chuyễn đến FB những người bạn nào cần được Chúa Cha giải thoát họ ra khỏi tà linh thờ thần tượng như chính bạn vậy. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Cha, sự soi sáng bởi Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement