60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

60 60: CHỚ THỜ THẦN TƯỢNG MỘT CÁCH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP

Đây là điều răn thứ nhất mà đấng tạo hóa là Đức chúa Trời hằng sống ban cho loài người chúng ta như sau:” Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta. (Xuất-ê-díp-tô-ký 20:4-6)

Chúa của chúng ta không muốn chúng ta thờ thần tượng bằng mọi hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Nhiều người theo Chúa Jesus biết rỏ ràng thờ thần tượng là gì, nhưng thờ thần tượng cách gián tiếp thì vẩn còn thiếu sự hiểu biết lời Ngài trong Kinh Thánh cho nên dể bị vấp phạm mà không hay biết mà làm cho đời sống mình bị thiệt thòi, không được phước hạnh, con cái bị bệnh hoạn, đời sống vợ chồng bị ly tán, tài chánh kiệt quệ. Họ còn trách Chúa rằng Ngài hứa sẽ ban phước cho những ai là con cái của Ngài nhưng tại sao gia đình họ thấy toàn là gặp tai họa? Vì thiếu sự hiểu biết cho nên chúng ta có thể dể bị vướng vào một trong các bẩy vò của ma quỷ, thờ thần tượng cách gián tiếp mà không hay biết. Những sự thờ thần tượng cách trực tiếp hay gián tiếp sẽ được liệt kê sau đây:

1-NHỮNG THẦN TƯỢNG VÔ TRI VÔ GIÁC BẰNG GỔ, BẰNG ĐÁ, BẰNG BẠC HAY VÀNG:
Chớ quỳ lạy trước các thần tượng đó dù là tượng hay hình Chúa Jesus, thập tự giá trơn hay có hình người bị treo trên thập tự giá, tượng mẹ Maria, tượng các thánh, tượng hay hình cha mẹ ông bà mình, tượng phật thích ca, tượng hình bà chúa xứ, tượng hình người v.v. hay tượng các con thú lớn hay nhỏ, đeo trên cổ, v.v. đều là một sự ghớm ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta phải tôn thờ một mình Đức Chúa Trời hằng sống đầy quyền năng mà thôi. Ngoài Chúa ra không nên tôn thờ một cái gì trên trần gian nầy hết, không nên chọc giận Ngài vì Ngài là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và đấng sẽ báo trã cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Ai vẩn cố tình thờ thần tượng thì khi qua đời phải bị Ngài quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Thật kinh hoàng thay khi người qua đời rồi không còn có cơ hội trở về mà ăn năn tội của mình không chịu tôn thờ đấng taọ hóa tạo dựng ra mình mà lại tôn thờ khuc cây, khúc gổ do loài người làm ra.

Hãy tra xem lời Chúa trong Kinh Thánh nói về thần tượng như sau:
-Thi-Thiên 115:4-8: “Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra. 5 Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy; 6 Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi; 7 Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. 8 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.”
– Ha-ba-cúc 2:18 – Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc, là thầy giả dối, thi có ích gì, mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra?
-Ê-sai 42:8: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm!”
-Khải-huyền 21:8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai. Xin xem bài trước số 26 để biết thêm về thần tượng.

2-NHỮNG THẦN TƯỢNG CHẾT LÀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH ĐÃ CHẾT RỒI, VÀ ĐÃ HIỆN HỒN VỀ ĐÒI HỎI PHẢI LẬP BÀN THỜ CHO HỌ.
Nhiều người Việt Nam chúng ta đã tin Chúa rồi, hàng chục năm nay, mà vẩn không dám dẹp bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên của mình, vì họ cho là làm như vậy là bất hiếu, bị bà con anh chị không tin Chúa thiếu hiểu biết đến nhà đoán xét, giận hờn, khinh khi, rủa xả họ. Thà không tin Chúa thì hơn là tin Chúa xong mà không dám dọn dẹp đập phá bàn thờ ông bà tổ tiên của mình. Họ không biết sự thật là họ không có thờ ông bà tổ tiên của họ đâu mà thờ ma lạy quỷ. Ông bà tổ tiên của họ chết bị Chúa đem giam cầm một nơi chờ ngày phán xét nếu chưa có làm tội lổi đáng bị đi thẳng đến hồ lữa địa ngục đời đời. Đây chính là một sự lừa dối của ma quỷ. Chúng lạm dụng lòng thương của con cháu họ mà giả danh người mới chết hiện về nói ra những lời đúng y như người thân của mình và bắt buột họ phải lập bàn thờ mà thờ cúng chúng nó. Việc lập bàn thờ như vậy thì họ tưỡng là báo hiếu với Cha mẹ mình, cho cha mẹ họ ăn uống được các thứ đồ ăn mà họ đưa lên bàn thờ thờ cúng ông bà cha mẹ của họ. Người Việt Nam có câu nói:” Khi cha mẹ còn sống không cho ăn, đến khi chết thì làm văn tế ruồi.” Nếu không biết trước thì ai cũng bị vướng vào cái bẩy nầy của những người thân trong nhà qua đời trong gia đình và lập bàn thờ, thờ ma lạy quỷ ngay sau đó mà không hay biết. Chúng đòi hỏi trắng trợn cúng kiến những thứ mắc tiền để gia đình vay mượn tiền mua cúng không ngừng nghỉ cho chúng nó mà đến đổi nghèo xơ nghèo xác không còn tiền bạc phải đi vay mượn tiền để cúng kiến. Chúng đến để cướp giết và hủy diệt còn Chúa đến để ban phước cho chúng ta. Ai bị trong hoàn cảnh nầy hãy mau mau chạy đến với Chúa ăn năn tội lổi mình làm theo bài số 26 có chỉ dẩn chi tiết để tự giải thoát mình ra khỏi sự trói buột của ma quỷ được. Nhiều người đã làm xong và được Chúa giải phóng họ được tự do thờ phượng Ngài.

3-NHỮNG THẦN TƯỢNG SỐNG TRONG XÃ HỘI: Đào hát, kép hát trong phim ảnh hay trong cải lương, ca sỉ, giám mục, chấp sự, mục sư, giáo sư thần học, cha cố, giáo hoàng, v.v.
Ngày nay có rất nhiều người thờ thần tượng những người như trên mà không hay biết. Họ cứ mua sắm những phim ảnh, những video của những thần tượng sống của họ mà không biết chán. Có phim ảnh hay video mới nào tung ra thị trường là mua ngay. Hay họ cứ có nan đề gì thì chạy đến với vị lảnh đạo tôn giáo của họ mà cầu hỏi và tìm giải đáp, không biết chạy đến với đấng tạo hóa tạo dựng ra họ mà cầu hỏi. Đây là một hình thức thờ thần tượng sống mà làm buồn lòng Chúa Thánh Linh.

4-NHỮNG THẦN TƯỢNG ĐANG SỐNG TRONG GIA ĐÌNH: VỢ, CHỒNG, CON CÁI, CHA MẸ, ÔNG BÀ, V.V.
-Thần tượng là người vợ của mình: Nhiều người khi mới cưới vợ về nhà thì rất quí vợ của mình mà cưng chìu không dám làm gì cho vợ mình buồn. Xem vợ mình như là Chúa cho nên càng ngày cô vợ lấn đất chồng chút chút từ từ leo trên đầu chồng ngồi được và khinh khi chồng mình. Họ không ngừng tại đó đâu, có người vợ còn đánh chồng, chửi chồng mà chồng không dám đánh lại. Ban đầu họ đánh chồng trong gia đình, từ từ đánh chồng trước mặt cha mẹ chồng và cã gia đình bên chồng cho rằng ta biết cai trị chồng. Ông chồng bị mọi người cười chê là người sợ vợ, không dám bỏ vợ vì sợ sẽ không tìm ra đuợc người vợ khác. Nhưng nếu anh chàng nầy dám cả gan bỏ vợ hung dử của mình xong rồi mà đi cưới người vợ khác thì không sớm thì muộn người vợ thứ hai nầy cũng đi theo con đường của người vợ thứ nhất cai trị chồng và đánh chồng nữa. Nếu anh chàng nầy biết ăn năn tội lổi của mình quay đầu lại 180 độ vâng theo lời Chúa dạy là : Vợ phải vâng phục chồng, chồng phải cai trị vợ, yêu thương vợ như Chúa yêu thương hội thánh của Ngài thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Phải làm theo lời Chúa dạy thì mới sống hạnh phúc được.

-Thần tượng là chồng của mình: Nhiều người chồng lấy uy quyền làm chồng đàn áp, đánh đập vợ con và cầm quyền, làm vua một cỏi, bắt buột vợ con phải xem họ như là một vị chúa nhỏ của gia đình họ. Đây chính là địa ngục trần gian mà vợ con họ phải gánh chịu. Chúa dạy chồng phải yêu thượng vợ như Chúa yêu thương hội thánh là như vậy.

-Thần tượng chính là đứa con trai hay con gái của mình: Khi mới có một đứa con, con một, con trưởng nam, hay con út thường được người trong gia đình xem rất quí, như là chúa của họ, muốn làm gì thì làm, họ tôn thờ đứa con của họ cho đến nổi Chúa phải ghen tương.
Những đứa trẻ được xem như là vàng ngọc trong gia đình đều lớn lên bị bệnh tâm thần. Thân hình thì lớn, tuổi thì lớn, nhưng có cách sống như đứa trẻ, ăn nói như đứa trẻ, lười biếng không biết làm gì, đi làm không ai mướn, cưới vợ không cô nào muốn lấy làm chồng dù cho có thể gia đình con nhà giàu có đi chăng nữa. Nhất là giới con trai bị ảnh hưỡng nặng hơn con gái. Nếu là con gái được cưng không biết gì chỉ biết vâng lời và lắng nghe cũng có thể có người cưới đem về làm vợ được nếu đẹp và hiền biết vâng lời và lắng nghe. Nhưng nếu là con trai sẽ bị thiệt thòi rất là nặng. Đứa con trai của mình cho đến tuổi 30-40 mà cha mẹ vẩn phải hầu hạ nó. Càng ngày nó trở nên quạo quọ, nóng tánh vì muốn cưới vợ không cô gái nào chịu hết. Từ từ khi trưỡng thành nó sẽ biết là lổi tại cha mẹ nó làm, giận cha mẹ mình bị tà linh nhập phá. Nó sẽ quay trở lại hận cha mẹ mình và khi nổi giận lại đánh cha mẹ mình. Nó biết không phải lổi tại nó mà lổi tại cha mẹ nó làm cho nó trở nên đứa trẻ hư hỏng, lười biếng, ế vợ, tay chân đụng vào gì thì hư đến đó, đi làm bị người đuổi, bị xã hội ruồng bỏ. Thường thường những người nầy lớn lên không sớm thì muộn cũng bị vào tù vì tưỡng mình là vua một cỏi, muốn gì làm đó. Muốn cô nào thì đi chiếm hửu, hảm hiếp gái bị bắt vào tù. Nếu bị nhiều lần sẽ tội càng ngày càng nặng hơn. Hoặc bị giam vào những bệnh viện tâm thần làm khổ cha mẹ suốt đời. Phải trả giá những gì chúng ta làm vì xem con mình là Chúa cho nên phải bị lảnh hậu quả như thế. Khi khám phá được lổi mình làm thì đã quá trể. Nhưng nếu ăn năn đúng tội lổi của mình thì Chúa sẽ tha thứ và Ngài cũng có thể làm phép lạ để hoàn lại cho bạn những gì bạn đã làm sai. Chính là ân huệ vô biên của Chúa làm trên nhiều người rồi, Ngài cũng sẽ làm trên bạn nếu bạn thật lòng tìm đến với Ngài.

-Thần tượng chính là mình: con người thần tượng hóa chính mình, lên mình kiêu ngạo, cho mình là khôn hơn ai hết, không chịu hạ mình xuống mà tôn thờ đấng tạo hóa tạo dựng ra mình. Nghe lời ma quỷ xúi giục xâm hình rồng rắn trên thân thể cho đẹp, chống lại tạo hóa muốn đổi giống, hoặc luôn ngắm nhìn dung nhan của mình trong gương hoài mà không biết chán, hoặc chụp hình mình xong ngắm xem hình ảnh của mình hoài rồi đăng hình ảnh của mình trên Face Book cho mọi người khen mình đẹp để được vui sướng, ham bỏ nhiều tiền để đi sữa sắc đẹp cho mình trở nên thần tượng cho chính mình, cải lại đấng tạo hóa tạo dựng ra mình, v.v.

-Thần tượng là tôn thờ cha mẹ ông bà mình lúc họ còn sống: Nhiều người bắt buột con cái phải tuyệt đối thờ phượng và tôn thờ họ lúc họ còn sống. Họ còn bắt con cái phải bỏ Chúa mà tôn thờ họ đang lúc họ còn sống mà không dám cải lại. Chúa bảo :”Thà vâng lời Chúa còn hơn vâng lời người ta.” Ai tôn thờ cha mẹ mình hơn Chúa thì không xứng đáng cho Ngài.

5-NHỮNG THẦN TƯỢNG TRONG CÁC THỨC ĂN MÌNH ƯA THÍCH

Nhiều người ham mê các thứ đồ ăn như thần tượng của họ: Họ bị đồ ăn như kẹo, bánh ngọt, sô-cô-la làm cho bệnh ghiền. Nếu không có thì không chịu được, mệt hay buồn ngủ là đã bị sự trói buột của tà linh mê ăn uống rồi. Ăn nhiều một thời gian ngắn thì sẽ bị các thứ bệnh như tiểu đường, cao máu, cao mở, ăn ngủ không được, mụn đầy mặt, mình mẩy ngứa ngáy đủ chổ mà không biết tại sao? Ai bị đồ ăn trói buột thì bị bệnh béo phì, lên cân, mập quá tãi, cơ thể không sớm thì muộn phải bị nhiều thứ bệnh mà chết sớm.

6-NHỮNG THỜ THẦN TƯỢNG NHƯ RỰU CHÈ, CÀ PHÊ, THUỐC LÁ, XÌ KE, MA TÚY, V.V.
Nếu bị ghiền thuốc là, rựu, cà phê thì các thứ nầy đang là thần tượng của họ rồi. Ban đầu họ cho là xã giao nhưng từ từ thì phải bị vướng vào sự trói buột càng ngày mạnh và khó mà tự gở mình ra khỏi mạng lưới của ma quỷ.

7-NHỮNG THẦN TƯỢNG TIỀN BẠC, VẬT CHẤT, CÁC THỨ NHƯ NHÀ CỮA, XE CỘ, ĐỒ ĐẠC QUÝ GIÁ TRÊN TRẦN GIAN NẦY.
Người VN có câu:” Đồng tiền nó liền khúc ruột” Khi mất tiền thì đau hết cã ruột gan. Nhiều người hà tiện, bần tiện, xem tiền là chúa của họ. Có tiền bao nhiêu cũng không đủ, cứ cất giấu, ích kỷ, không biết làm công việc phước thiện hay giúp đở người nghèo khó. Họ làm nô lệ cho những thứ vật chất mà họ có rồi khi chết không đem theo được. Những người nầy đang bị sự trói buột của thần tiền và sẽ phải nhận lảnh hậu quả về sau là chúa đời nầy làm mù mắt họ. Họ vừa theo Chúa vừa theo ma-môn là vậy.

8-NHỮNG THẦN TƯỢNG TRONG LÚC ĐI VIẾNG DANH LAM THẮNG CẢNH, CHÙA CHIỀN, NƠI MỌI NGƯỜI THỜ CÚNG THẦN TƯỢNG CỦA HỌ.
Nếu không đi du lịch thì thôi, nhưng khi một người bắt đầu đi chuyến du lịch đầu tiên thì sẽ bị quyến dụ bởi tà linh du lịch trói buột đi hoài hoài mà không biết chán. Nhất là những người đi du lịch bị dẩn dụ vào nơi chùa chiền, thuộc về địa phận của ma quỷ thì họ bị trói buột ngay sau đó và họ làm buồn lòng Chúa mà không hay biết. Nơi đó là vùng đất của ma quỷ. Nhiều người còn chụp hình kỷ niệm những hình tượng, những chùa chiền của ma quỷ đem về nhà để dành kỷ niệm. Khi vào viếng chùa như là du khách nhiều người còn bắt bỏ giày dép, bỏ nón, hành động tôn thờ các thần tượng trong đó làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Sau đó họ sẽ bị say mê dẩn dụ đi tiếp những nơi khác và chúng moi hết tài chánh người thần tượng hóa du lịch mà không hay biết.

Nếu ai có lở làm mà không biết thì hãy mau ăn năn tội lổi với Chúa Cha và hứa với Chúa sẽ không bao giờ đi viếng chùa lần nào nữa. Nhiều người đem bệnh tật về nhà sau khi đi viếng chùa mà không hay biết. Có một bà giáo sĩ người Mỹ đi sang Phi Châu vào vùng những người dân bãn xứ thờ cúng thần tượng nhãy múa ca hát kêu gọi ma quỷ mà bà muốn đến để truyền giáo đạo Chúa cho họ. Bà vô tình thấy mọi người bỏ giày dép bên ngoài để bước vào trong nhà xem họ làm gì. Kể từ đó bà bị đau xương sống phải xin về nghỉ việc không làm giáo sĩ được nữa. Bà đi hết tất cã bác sĩ không thể trị bệnh cho bà được. Bà đi tìm một ông mục sư có ân tứ Thánh Linh nói cho bà biết bà có thái độ tôn thờ ma quỷ và bà mới biết rỏ nguyên do là tại vì sao mà bà bị bệnh như thế. Bà ăn năn tội lổi và Chúa chữa lành bệnh nhức xương sống cho bà hết bệnh. Cảm tạ ơn sự bày tỏ của Chúa về vấn đề nầy vì nhiều người mục sư đi rao giãng đạo Tin lành của Chúa mà vẩn đi theo nhóm du lịch về Việt Nam, Thái Lan, Cam-pu-chea, v.v. vào thăm các chùa chiền, chụp hình mình đứng trước hay trong chùa có tượng phật mà chụp hình đăng lên trên Face Book. Xin Cha thương xót chỉ dạy để mọi người biết vấn đề nầy mà tránh không làm buồn lòng Chúa Thánh Linh mà mang họa vào thân, bệnh hoạn mà không có bác sĩ nào có thể chữa được.

Cũng có trường hợp du khách đến đảo Hawaii, khi đi viếng họ phát cho mổi người một tràng hoa vãi có bùa ngải của người bản xứ. Khi những du khách về, họ đem các thứ này về nhà thì bị ma quỷ trói buột phải đi trở lại hòn đảo Hawaii lần nữa, và lần nữa để đem tiền đến cho chúng nó. Những vật dụng dụ dổ khách kỷ niệm của người bản xứ có bùa ngãi trong đó làm cho người mê hoặc phải đi viếng nới đó hoài hoài. Vì làm như thế Chúa sẽ không đẹp lòng, và đem đến bệnh tật cho mình hay cho gia đình mình mà không hay biết bệnh đến từ đâu?

Hy vọng rằng bài nầy như tiếng chuông cảnh tỉnh những ai chưa biết về thần tượng mà tỉnh giấc, quay đầu lại 180 độ, xây bỏ con đường tà làm đẹp lòng Chúa và mọi người chung quanh khi nhận biết mình đi sai lạc được trở về đi đúng đường hầu được cứu rổi linh hồn. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement