10-THIÊN SỨ SA NGÃ : MA QUỈ Hay SA-TĂNG

satan10-THIÊN SỨ SA NGÃ : MA QUỈ Hay SA-TĂNG

(Sưu Tầm)

Trong chương 5 chúng ta học biết rằng nguồn gốc tội lỗi là từ ma quỉ khi nó lấy dạng con rắn cám dỗ bà Ê-va phạm tội nghịch với mệnh lệnh của Thượng Đế (Sáng thế ký 3)

A. Ma quỉ từ đâu mà ra?

1. Nó là một trong những thiên sứ được Thượng Đế dựng nên nnhưng lên mình kiêu căng, phản lại Ngài nên bị Ngài ném xuống thế gian. Sách Ê-sai 14:12-15 viết “Hỡi Lu-xi-phe (Sao mai), con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống…ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời …Ta sẽ làm cho mình ra bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ rơi vào vực thẳm.”

2. Nó là kẻ thù của Thượng Đế và của con cái Ngài. Sách I Giăng 2:18 viết “Các con đã nghe nói rằng Kẻ Nghịch lại Đấng Cứu Thế phải đến. Hiện nay có nhiều kẻ Nghịch Lại Ngài.” Sách I Phi-e-rơ 5:8 cho thấy “kẻ thù của anh em là ma quỉ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được.” Gióp 1-2 cho thấy ma quỉ muốn hại ông.

3. Nó là kẻ hay kiện cáo chúng ta trước mặt ThượngĐế. Sách Khải Thị 12:10 viết “kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Thượng Đế nay đã bị quăng xuống rồi.”

4. Nó là Chúa thế gian nầy. Sách II Cô-rinh 4:3-4 viết “Nếu Tin Mừng của chúng tôi bị che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ bị hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy mù lòng họ để cho họ không thấy sự vinh hiển của Tin Mừng.

5. Nó là kẻ cám dỗ. Nó đã cám dỗ Chúa Giê-xu trong đồng hoang (Ma-thi-ơ 4:1-11) Sách Tê-sa-lô-ni-ca 3:5 ghi “e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở thành vô ích.”

B. Phương pháp Sa-tăng hay dùng.

Nó dùng nhiều hình thức như đặt tội lỗi vào lòng như trường hợp của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. (Giăng 13:2 “Ma quỉ đã để mưu phản vào lòng Giu-đa”), dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt như trường hợp Ê-va, dùng những tai nạn, đau khổ để kéo người ta xa Chúa như trường hợp của Gióp (Gióp 1:9-10), làm phép lạ, dấu kỳ để phỉnh dỗ người ta (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9), giả mạo làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14) viết “Nào có lạ gì chính quỉ Sa-tăng mạo làm thiên sứ sáng láng”, dùng sự yếu đuối thể xác hay tinh thần của chúng ta để chúng ta phạm tội. Thư I Cô-rinh-tô 7:5 viết “kẻo quỉ Sa-tăng thừa dịp anh em không kìm hãm thân thể mình được mà cám dỗ anh em.”

Sa-tăng có thể giả mạo lời của Thượng Đế, khiến cho người ta tưởng đó là sự thật. Phao lô trong thơ II Cô-rinh-tô 2:7 viết “Chúng tôi không giả mạo lời của Thượng Đế như nhiều kẻ khác.”

Ngoài ra nó có thể làm cho người ta mù lòa, không thấy chân lý của Thượng Đế. Trong II Cô-rinh-tô 4:3-4 Phao lô cảnh cáo, “Nếu Tin mừng của chúng tôi bị che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ bị diệt mất, cho những kẻ không tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ để họ không trông thấy sự vinh hiển của Tin Mừng của Đấng Cứu Thế là hình ảnh của Thượng Đế.”

Trên đây không phải là tất cả những mánh khóe hay phương pháp mà Sa-tăng hay dùng. Vì ma quỉ rất khôn ngoan cho nên nó có thể dùng vô số cách để lôi kéo tội nhân trở về với nó. Vì thế con cái Chúa phải rất thận trọng khi đối phó với những nưu mô của ma quỉ. Một trong những cách rất hữu hiệu mà ma quỉ hay dùng là gây chia rẽ giữa con cái Chúa với nhau vì nó biết rõ, “Nước nào tự chia xé nhau sẽ không tồn tại, và gia đình nào phân hóa sẽ tan hoang” Ma-thi-ơ 12:25) như Chúa Giê-xu đã cảnh cáo.

Sách Khải thị 12:12 cho biết thêm, “ma quỉ biết thì giờ nó chẳng còn bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” Nghĩa là vào thời kỳ cuối cùng nầy ma quỉ càng hoạt động mạnh hơn nữa. Cho nên chúng ta phải đề phòng.

C. Số phận sau cùng của Sa-tăng và những người theo nó.

. Nó sẽ bị đánh bại: Sách Khải thị 12:9 cho thấy nó và các thiên sứ của nó sẽ bị quăng xuống. Nó sẽ bị xiềng trong một ngàn năm để nó không đi lừa dối người ta nữa (Khải thị 20:2-3) sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để tiêu diệt quyền lực của Sa-tăng (Hê-bơ-rơ 2:14)

.Nó sẽ bị ném xuống hồ lửa đời đời. sách Khải thị 20:14-15 cho thấy chiến thắng sau cùng của Chúa đối với Sa-tăng là ném nó vào hồ lửa cùng với những người không có tên trong sách sự sống.

D. Chúng ta làm thế nào để chiến đấu với Sa-tăng?

Đừng cho nó cơ hội (Ê-phê-sô 4:27)

. Đứng vững trong đức tin (I Phia-rơ 5:9)

. Nhờ cậy huyết Chúa Giê-xu (Khải thị 12:11)

. Nhờ sự cầu thay của Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 7:25)

. Bước đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16)

. Dùng các vũ khí của Thượng Đế cấp cho (Ê-phê-sô 6: 10-17). Phao lô trong thơ Ê-phê-sô 6:11 khuyên chúng ta “hãy mang lấy mọi khí giới của Thượng Đế để đứng vững mà chống lại nưu kế của ma quỉ.” Vũ khí đó lấy ở đâu? Đó là lời của Thượng Đế (Ê-phê-sô 6:17)

Advertisement