BÀI SỐ 21: HÃY LÀM TRỌN BỔN PHẬN LÀM NGƯỜI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA

NHỮNG BÀI VIẾT LÀM TĂNG TRƯỞNG PHẦN TÂM LINH

BÀI SỐ 21: HÃY LÀM TRỌN BỔN PHẬN LÀM NGƯỜI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA

Loài người đầu tiên là ông Adam và bà Eva đã không vâng lời và không tôn thờ đấng tạo hóa tạo dựng ra mình, bị Cha đuổi ra khỏi vườn Ê-Đen vì phạm tội ăn trái cấm. Ngày nay chúng ta là con cháu của họ cũng bị sự rủa sả chung như là con cháu của ông A-Đam vậy. Nhưng chúng ta có phước là có Chúa Jesus christ đứng ra nhận tội lổi của chúng ta hầu cho nếu chúng ta chấp nhận tội lổi mình xứng đáng bị đóng đinh trên cây thập tự giá, chấp nhận Chúa Jesus đã chết thế cho tội lổi của mình rồi thì Cha sẽ tha thứ tội lổi cho chúng ta và hoàn lại cho chúng ta địa vị làm con của Ngài như thuở ban đầu. Cha ban cho chúng ta Thánh Linh ngự trị trong lòng và tái tạo chúng ta thành con người mới, người được tái sanh. Nhưng chúng ta phải biết mình phải làm gì sau khi được mua chuộc ra khỏi tội lổi bằng huyết của Chúa Jesus để giử được lòng trong sạch xứng đáng làm con trai con gái của Ngài lâu dài mới là chuyện đáng nói đến. Con heo đã được Cha tắm gội sạch sẽ rồi trở lại lăn vào vủng bùn nhơ thì sự dơ bẩn ấy trở nên nhiều hơn gấp 7 lần trước khi Cha tắm gội. Nhiều người ỷ lại lòng tốt của Cha nói kệ đi mình cứ lăn lại dưới vủng bùn cho vui với những thú vui nơi trần thế, rồi trước khi nhắm mắt lìa đời, mình hãy ăn năn hầu Cha tha thứ và không bị bỏ vào hồ lửa địa ngục là đủ rồi. Được cứu dường như qua lửa có sao đâu? Miển sao bây giờ mình thụ hưỡng thú vui thỏa mản xác thịt chứ không thụ hưỡng gì hết thì sống để làm gi? Họ quên rằng một khi ma quỉ đã chiếm hửu linh hồn họ rồi thì rất khó mà chúng thả ra đâu các bạn ạ. Chúng ghi tên mình trên sổ bìa đen của chúng nó trong địa ngục và chúng sẽ hành hạ thân xác mình trên trần gian cho mình thấy địa ngục trên đất nầy trước hết. Thân thể bệnh hoạn tài chánh kiệt quệ, gia đình tan rã, con cái ngổ nghịch, v.v. Khi đó hãy nhớ gọi Chúa Jesus ơi cứu con nhé các bạn. Khi lương tâm chai lì rồi thì ma quỷ bịt mắt bịt tai không còn biết kêu Chúa Jesus cứu con nữa nhưng trách móc Chúa tại sao tôi theo Chúa mà Chúa để tôi như thế nầy, thế nọ? v.v. Những điều nêu ra dưới đây giúp bạn phải làm sao cho Cha đẹp lòng, gìn giử mình trong sạch làm tròn bổn phận làm người đối với đấng tạo hóa sau khi được tái sanh.

1-KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ HÔ VA, TÔN THỜ ĐẤNG TẠO HÓA TẠO DỰNG RA MÌNH

Châm Ngôn 1: 7:” Sự kính sợ Đức-Giê-Hô-Va là khởi đầu sự tri thức.” Phải biết rằng khi chúng ta làm điều gì Cha cũng biết hết. Một con kiến đen đậu trên miếng giấy đen trong bóng tối đen thì Cha cũng thấy được. Hãy hết lòng hết linh hồn, hết ý hết sức mà tôn thờ Cha, đặt Cha là hàng đầu trong mọi công việc của mình, như thế Cha mới vui lòng. Giăng 4:24:” Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.” Không tạc tượng, không tạc hình nào để mà tôn thờ Đấng tạo hóa được, nhưng phải tôn thờ Ngài bằng tất cã tấm lòng thành của mình mà thôi.

2-CÓ TỘI PHẢI BIẾT ĂN NĂN.

Mổi lần lở phạm tội thì nhớ rằng Cha đã ban cho bài chỉ dẩn cách ăn năn theo 5 ngón tay thật tuyệt vời, tự đuổi tà linh cho mình được. Lần đầu tiên dọn sạch lòng bằng bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA xong đuổi hết tất cã tà linh ra khỏi mình. Sau đó nếu có bị cám dổ về tội lổi nào thì dọn sạch lòng ăn năn tội lổi đuổi tà linh cho mình trong tội lổi đó cho đến khi nghe thấy triệu chứng tà linh đó đã đi ra khỏi mình mới là xong. Nếu tà linh đó không chịu đi thì phải chấp nhận tội của tổ tông mình làm giống như vậy mà ăn năn tội của họ như là tội của mình và đuổi tà linh ra khỏi mình được sau đó. Nếu xong, người bạn cảm thấy nhẹ nhàng thì mời Chúa Thánh Linh vào lòng mình trở lại. Cha rất vui lòng.

3-KHÔNG KIÊU NGẠO, KHÔNG LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA CHA

Hãy luôn luôn nhớ rỏ điều nầy trong đời sống của mình là: Làm gì không vì tiếng khen của loài người vì nếu kiêu ngạo, ham danh tiếng, ham lời khen của loài người thì chiếm lấy sự vinh hiển của Chúa Cha. Mọi sự trên trần gian nầy là của Cha. Tâm thần, linh hồn và thân xác của mình hãy dâng trọn hết cho Cha, làm công cụ cho Cha mà thôi. Chúng ta ra đời với 2 bàn tay trắng, chúng ta lìa cỏi đời nầy cũng với 2 bàn tay trắng không đem của cải, tiền bạc, danh vọng, danh tiếng, hay bất cứ thứ gì đem theo mình được hết. Hãy nhớ rằng:” Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-Líp 4:13).”

3-TÔN TRỌNG CHÍNH MÌNH TRƯỚC. GIỬ GÌN THÂN THỂ TRONG SẠCH LÀ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA CHA, KHÔNG HẠ THẤP GIÁ TRỊ MÌNH XUỐNG.

Chớ phạn tội tà dâm. Hê-Bơ-rơ 13:4:” Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân, chốn khuê-phòng chớ có ô‑uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán-phạt kẻ dâm-dục cùng kẻ phạm tội ngoại-tình.” Dâm dục làm hạ thấp phẩm giá con người chúng ta với người khác và với chính mình. Khi chúng ta sống ăn ngủ với người khác phái mà không có cưới hỏi đàng hoàng hay ngoại tình là phạm tội tà dâm, phá hỏng đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta phải gìn giử cẩn thận, chăm sóc đền thờ của Ngài. Không thể sống bừa bãi như người thế gian được.

4-KÍNH TRÊN NHƯỜNG DƯỚI, TÔN TRỌNG TRẬT TỰ TRONG XÃ HỘI.

Sống phải biết lể độ, tôn trọng trật tự trong gia đình, cha mẹ, anh em, chú bác, cô dì, thầy cô giáo, kính trên nhường dưới, không chiếm hửu uy quyền của người trên mình.

5-YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH DẠY DỔ CON CÁI MÌNH NÊN NGƯỜI

Chăm sóc những người trong gia đình mình, vợ con mình trước hết rồi mới ra đến người ngoài. Nhiều người làm ngược lại, lo cho người ngoài mà người trong gia đình mình rối beng, không chăm sóc, đi dạy giúp người khác được nhưng không giúp người trong gia đình và dạy dổ con cái mình được. Chúa bảo nhìn trái biết cây là vậy.

6-GIỬ ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA, DỌN SẠCH LÒNG.

Phải vâng lời Chúa và gìn giử đúng 10 điều răn Chúa dạy trong Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký 20. Nếu lở có phạm tội thì ăn năn làm theo cách 5 ngón tay Cha sẽ đẹp lòng tha thứ tội lổi cho mình ngay nhưng phải cố gắng không cố tình phạm tội nữa.

7-TÔN TRỌNG LUẬT LỆ CỦA XÃ HỘI NGOÀI ĐỜI (TRƯỜNG HỌC, LUẬT ĐI ĐƯỜNG, NHÀ THỜ, CHÍNH QUYỀN, TRONG NHÀ MÌNH)

Mổi nơi nào đều có luật lệ của nơi đó. Phải tuân theo và vâng giử luật pháp, luật lệ của nơi đó. Nếu cải lại là phạm pháp. Nếu nơi nào có hoạt động xã hội hay tôn giáo nào có điều lệ sai lệch kinh thánh, không làm theo thì nên tránh xa nơi đó. Có nhiều nhóm tôn giáo làm sai Kinh Thánh thì mình không nên hiệp tác với họ. Hãy đi tìm nơi nào thuận hiệp với đức tin nơi Chúa của mình mà đi hiệp tác với họ. Nếu có thể được, hãy nói cho họ biết cái gì họ làm sai mà họ không nghe theo thì không nên cải cọ lắm lời. Hãy phó thác họ cho Chúa, cầu thay cho họ, xin Chúa làm công việc của Ngài trên đời sống của họ.

8-LÀM ĐÚNG THEO LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI

Nhiều công việc cần phải làm mà không biết phải làm ra sao, suy nghỉ làm cách nào đúng theo lương tâm mình thì làm. Thà mình chịu lãnh phần lổ lã không sao hết, không để cho người kia phải chiu thiệt thòi. Không nên để tiếng kêu oan của người khác than vãn thấu đến tai của Chúa Cha thì mình sẽ mắc tội với người đó.

9-YÊU THƯƠNG ĐỘNG VẬT, CÂY CỎ LÀ TẠO VẬT CỦA CHÚA CHA.

Thương yêu súc vật, hay động vật, cây cỏ hay các loài hoa vì là tạo vật của Cha. Nếu chúng ta để chút it thì giờ chăm sóc chúng nó làm cho đầu óc chúng ta được thoải mái, không bị stress. Hãy để chút ít thời gian sống gần thiên nhiên nhìn biết những tạo vật của Đấng tạo hóa thì con người mình rất vui vẽ bình an hơn. Ai có bệnh hoạn trong thân thể cũng được mau lành bệnh.

10-KHÔNG KHINH KHI MÀU DA, CHỦNG TỘC, KHINH KHI NGƯỜI TRẺ TUỔI HAY GIÀ NUA, TRÁI LẠI PHẢI GIÚP ĐỞ HỌ NẾU HỌ CẦN.

Hãy cư xử với người khác màu da chủng tộc như người cùng màu da chủng tộc với mình vì mọi người trên thế gian nầy đều là tạo vật của Chúa Cha. Không khinh khi, khinh thường, hạ thấp giá trị với người khác màu da chủng tộc với mình. Không khinh dể người thiếu thốn, già nua, người góa bụa, trẻ con, v.v.

11-KHÔNG NGỒI CÙNG THUYỀN VỚI NGƯỜI GIAN ÁC TRONG XÃ HỘI KHI ĐI LÀM. CHỌN NGHỀ LƯƠNG THIỆN MÀ LÀM. Nếu chúng ta đi tìm sở làm mà lở gặp một ông hay bà chủ làm công việc gian lận, gian ác, không lương thiện, chúng ta không nên đi làm sở làm đó vì ngành nghề đó là gian ác trước mặt Đức Chúa Cha, chúng ta sẽ bị mang họa lây với họ. (Thi Thiên 1:1)

12-HÃY SIÊNG NĂNG, CHỚ LƯỜI BIẾNG. ĐỐI XỬ CÔNG BÌNH VỚI MỌI NGƯỜI.

Hãy siêng năng trong mọi công việc. Thức dậy sớm lo làm mọi công việc cho xong. Không lười biếng. Mới ban đầu phải cố gắng tự nhắc nhở mình thức dậy sớm tìm công việc để làm.

Mong những lời chỉ dẩn trên giúp được những ai đang tìm hiểu về con người chúng ta là gì với cách sống như thế nào cho được vừa lòng đấng bề trên tạo dựng ra vủ trụ và con người chúng ta. Vì như thế chúng ta sẽ có được một đời sống phước hạnh như lòng mình mong muốn. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi sáng bởi Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus Christ)

Advertisement