BÀI SỐ 22: KHI HOẠN NẠN THỬ THÁCH ĐẾN CHÚNG TA PHẢI LÀM GI?

NHỮNG BÀI GIÚP PHẦN TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG:

BÀI SỐ 22: KHI HOẠN NẠN THỬ THÁCH ĐẾN CHÚNG TA PHẢI LÀM GI?

Đời sống con người rất là ngắn ngủi, như hoa sớm nở tối tàn. Ai sống được đến 70 tuổi là sống thọ rồi. Còn sống hơn 70 là hãy vui mừng lên trong Chúa đi. Chuẩn bị cho linh hồn mình mổi ngày, sẳn sàng để gặp Chúa trong một ngày rất gần. Nhìn lại trong cuộc đời có rất nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống. Người đời gọi là lên voi, xuống chó. Tại sao lúc lại đi xuống thấp như vậy? Đời sống tâm linh đi xuống dốc trước tiên một thời gian sau đó thì sẽ thấy đời sống thân xác, tài chánh, sức khỏe đi xuống theo một lượt. Mạng sống như chỉ mành treo chuông. Khi gặp những điều hoạn nạn bạn nên nhìn lại chính tâm linh của mình để xem nguyên nhân dưới đây:

I-TẠI SAO THỬ THÁCH VÀ HOẠN NẠN ĐẾN TRÊN ĐỜI SỐNG CHÚNG TA?

Thường thường trường hợp thử thách đến như ông Gióp trong Kinh Thánh (Gióp 1:1-22) thì rất là hiếm khi ma quỷ thách thức người công bình với Chúa Cha. Nhưng phần đông những sự thử thách, hoạn nạn đều đến từ tội lổi của chúng ta làm ra mà Chúa Cha cho phép ma quỷ đánh phá chúng ta hầu cho chúng ta biết ăn năn tội lổi quay trở về đi đúng đường mà đấng tạo hóa dạy bảo chúng ta phải làm để được cứu rổi linh hồn ra khỏi hồ lửa địa ngục đời đời. Đây mới chính là mục tiêu của Đấng tạo hóa cho phép ma quỷ hành động trên đời sống của mổi người chúng ta trên trần gian nầy. Ngài muốn mọi người đều được cứu rổi linh hồn.

II-NHỮNG SỰ THỬ THÁCH XÃY RA NHƯ THẾ NÀO?

Trong lúc chúng ta mới tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ đời sống của mình thì đời sống chúng ta thay đổi 180 độ. Chúng ta được Chúa Cha ban cho đời sống mới, được tái sanh và được phước Chúa ban cho làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn dể dạy, mọi sự tốt đẹp. Thời gian phước hạnh nầy được lâu dài hay ngắn hạn tùy theo cách chúng ta sống sau khi tin Chúa. Nếu chúng ta biết kính sợ Chúa và vâng giử điều răn Ngài dạy bảo thì đời sống của chúng ta như diều gặp gió, mọi điều mình làm đều sẽ thạnh vượng như lời hứa của Ngài. Nhưng ngược lại nếu chúng ta bị cám dổ, không vâng giử điều răn của Ngài, trở lại lối sống củ, chúng ta sẽ cảm nhận một sự khác biệt ngay trog một thời gian rất ngắn sau đó, một sự trái ngược lại. Chúng ta làm gì cũng đều thất bại, từ thất bại nầy đến thất bại khác với tầm mức càng ngày càng gia tăng tốc độ được trình bày trong phần kế tiếp dưới đây.

A-THỬ THÁCH ĐẾN TÀI CHÁNH KIỆT QUỆ, NỢ NẦN TỨ PHÍA

Trước tiên Chúa cho phép ma quỷ đụng đến phần tài chánh của chúng ta càng ngày càng cạn dần. Nếu chúng ta biết quỳ gối xuống tìm kiếm tội lổi để ăn năn thì Cha sẽ ngưng sự sữa dạy và hoàn lại cho chúng ta sự phước hạnh như lúc ban đầu. Nhưng nếu chúng ta cứng lòng không chịu ăn năn tội lổi thì sự sửa phạt càng ngày càng nặng hơn đe dọa đến thân thể của chúng ta. Chúng ta sẽ đi đến tài chánh kiệt quệ, nợ nần tứ phía, phải ăn cám heo như câu chuyện người con trai hoang đàng trong Kinh Thánh Luca 15:11-32.

B-CON CÁI BỆNH HOẠN, NGỔ NGỊCH, KHÔNG VÂNG LỜI CHA MẸ.

Nếu chúng ta vẩn không biết ăn năn tội lổi mình đã làm buồn lòng Cha thì sau đó chúng ta sẽ thấy ma quỷ bắt đầu đánh phá con cái chúng ta làm cho chúng nó ngổ nghịch, không vâng lời cha mẹ, đánh phá bạn bè ở trường học, bệnh hoạn thường xuyên phải nghỉ học và chúng ta mất nhiều thì giờ chăm sóc cho chúng nó, làm cho gia đình xáo trộn, hoang mang, ăn ngủ không yên nữa hầu cho chúng ta biết ăn năn tội lổi của mình. Nếu chúng ta vẫn cứng lòng không chịu ăn năn thì sự thử thách càng ngày càng nặng hơn.

B-BỆNH TẬT DÀY VÒ THÂN XÁC NHỨC MỎI, ĐAU ĐỚN NHƯNG KHÔNG ĐẾN CHẾT

Bắt đầu chúng ta thấy cơ thể nhức nhối, ăn không được, ngủ không yên, thường ngã bệnh kinh niên, nhức đầu, chóng mặt, đau khớp xương, v.v. nhưng không đến nổi chết để chúng ta nhìn lại chính mình tìm kiếm tội lổi, tìm kiếm những điều gì mình làm sai trái với lời Chúa dạy mà ăn năn để được Chúa chữa lành thân xác và linh hồn được cứu rổi. Nhưng nếu chúng ta vẩn cứng lòng không chịu tìm kiếm tội lổi mình để ăn năn thì dần dần bệnh càng ngày càng tăng tốc độ nặng hơn.

C-BÊNH NẶNG CÓ THỂ CHẾT NHƯ UNG THƯ, LUPUS, MỔ TIM, MỔ ĐẦU, HAY BỊ TAI NẠN V.V.CÓ THỂ CHẾT NHƯNG VẨN CÒN CÓ CƠ HỘI ĂN NĂN.

Nhiều khi vì vô tình hay cố ý mà chúng ta vẩn không ăn năn những việc chúng ta làm, Cha vẫn còn thương xót cho ma quỷ đánh phá dử dội. Bệnh càng ngày càng nặng như ung thư, lupus, mổ các bộ phận nầy bộ phận nọ hầu cho có cơ hội ăn năn. Cha cũng sai tiên tri của Ngài đến cảnh tỉnh, để người đó có cơ hội ăn năn mà được cứu rổi linh hồn. Phần đông những người đến tình trạng nầy vẫn cứng lòng không chịu ăn năn tội lổi mình làm cho đến cuối cùng vì ma quỷ trói buột họ rất nặng. Hạ mình xuống, ăn năn mà họ cho là chuyện rất khó làm, cứng lòng, kiêu ngạo, thà chết đi địa ngục chứ không chịu ăn năn thật lòng để được Cha chữa lành. Mong rằng những ai đang cảm thấy mình trong tình trạng nầy hãy mau quì gối xuống mà ăn năn hầu được Cha thương xót tha tội lổi và chữa lành mọi bệnh tật. Cha chúng ta thật là người Cha rất nhân từ, giàu lòng thương xót.

III-LÀM THẾ NÀO ĐỂ RA KHỎI NHỮNG SỰ THỬ THÁCH NẦY?

A-QUỲ GỐI ĂN NĂN TỘI LỔI VỚI CHA VỀ NHỮNG TỘI LỔI MÌNH ĐÃ LÀM TRONG NHỮNG NGÀY THÁNG, NĂM QUA VÀ ĂN NĂN (LÀM THEO BÀI TỰ DỌN RÁC TÂM LINH ĐÃ CÓ SẴN THÌ TUYỆT VỜI)

Điều dể làm nhất là khi mình có tội lổi với Chúa Cha thì hãy quỳ gối xuống ăn năn mọi tội lổi của mình làm. Chúa Cha có chấp nhận cách 5 ngón tay ăn năn cho mổi tội lổi và Cha nhậm lời mà tha tội cho mình rất tuyệt vời! Tôi đã làm rồi và nhiều người đã áp dụng làm kết quả tốt từ nhiều năm nay rồi. Cách chỉ dẩn làm theo bài TỰ DỌN RÁC TÂM LINH đã giúp được rất nhiều chiên đi lạc được trở về nhà Cha bình an và có một đời sống phước hạnh, mọi bệnh tật được tan biến. Cảm tạ ơn Cha.

B-CHUỘC LẠI ĐỀN BÙ NHỮNG LỔI LẦM ĐÓ NẾU CÓ HẠI ĐẾN TÀI CHÁNH NGƯỜI KHÁC

Nếu trong lúc mình phạm tội có liên quan đến vấn đề tiền bạc thì phải hoàn lại số tiền có hại đến người khác cho đầy đủ cộng thêm số tiền lời. Không phải ăn năn với Chúa không mà thôi đâu, phải trả nợ cho sòng phẳng mới là xong.

C-ĐẾN XIN LỔI NGƯỜI MÌNH ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG HỌ

Nếu có làm tổn thương ai đó thì phải đích thân đến xin lổi người đó sau khi ăn năn tội lổi với Chúa Cha xong. Phải làm như thế mới là xong phần ăn năn tội lổi với Cha.

D-LÀM LẠI CUỘC ĐỜI TRONG SẠCH VỚI ĐẤNG TẠO HÓA, HỌC HỎI LỜI CHÚA TRONG KINH THÁNH LÀM THEO, DÂNG CÃ CUỘC ĐỜI CÒN LẠI CHO CHA LÀM CÔNG CỤ CỨU NGƯỜI.

Sau khi ăn năn xong tội lổi với Chúa Cha phải siêng năng học lời Chúa trong Kinh Thánh để lớn lên cứu giúp người khác được cứu rổi linh hồn. Không làm con trẻ hoài nữa. Hãy tận hiến và dâng cã cuộc đời còn lại cho Cha làm công cụ cho Cha thì bạn sẽ thấy đời sống của bạn thay đổi tuyệt vời, không có gì mà sánh bằng có một cuộc đời giao phó cho Cha tâm linh, thân hồn và thể xác cho Cha để làm công cụ cứu người. Cha sẽ ban cho bạn uy quyền chứa lành đuổi tà linh như Ngài đã hứa trong Mác 16:15-18:” Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán-phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

Mong những lời chỉ trên đây giúp cho những ai đang tìm kiếm một đời sống sự phước hạnh, sự chữa lành cho tâm linh của mình mà không biết phải làm thế nào? Chính tôi đã đi trước con đường nầy và đã áp dụng mà tìm được sự chữa lành của Chúa Cha phần tâm linh và thân xác từ mấy năm về trước. Mong rằng ai ở trong hoàn cảnh như tôi sẽ nhận được sự chữa lành như tôi vậy. Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong Danh Chúa Jesus)

Advertisement